Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog pravilnika o prostornom i vremenskom ogranićenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom u 2017. godini

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor