Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Darija Lucijetić PRAVILNIK, Članak 1. U Članku 4., Stavku2. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti definirana je granica od maksimalno 120 ECTS bodova kao uvjet za ostvarivanje stipendije. S obzirom da je cilj ove stipendije nagraditi uspješne studente koji studiraju u zahtjevnim STEM područjima znanosti predlažem slijedeće: Smatram da bi se za više godine studija trebala postaviti minimalna granica stečenih ECTS bodova, ili povećati maksimalna granica stečenih ECTS bodova, čime bi se obuhvatili i studenti čiji je preddiplomski studij u trajanju od 7. semestara. Po trenutnom pravilniku, studenti druge ili više godine studiranja preddiplomskog studija mogu ostvariti manje ECTS bodova od uvjetovanih maksimalno 120 ECTS-a. TO je moguće učiniti na način da studenti nisu upisali, ili nisu položili određene kolegije na upisanom sveučilišnom studiju do akademske godine za koju se dodjeljuju stipendije. Sukladno navedenom, trenutna formulacija Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM području podrazumijeva da se ne nagrađuje izvrsnost studenata koji studiraju u STEM području, već samo njihovo studiranje u navedenim područjima. Nagrađuje se isključivu studente koji upisuju prvi puta do treću godinu studiranja, a zanemaruju se studenti koji upisuju najteži i ujedno posljednji 7. semestar iste, što osim što nije u duhu ovakve stipendije, ne predstavlja poticaj za studente. Primljeno na znanje Primarni cilj dodjele STEM stipendija je poticanje upisa na studijske programe u STEM području znanosti te uspješnosti na tim studijskim programima pa su zbog toga stipendije namijenjene studentima koji upisuju prvu godinu (40% ukupnih stipendija) i onima koji su stekli najviše 120 ECTS bodova na studijskom programu do akademske godine za koju se dodjeljuju stipendije.
2 Kristijan Lucijetić PRAVILNIK, Članak 1. PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA REDOVITIH STUDENATA NA DRŽAVNU STIPENDIJU U STEM PODRUČJIMA ZNANOSTI se ne osvrće na studente na fakultetima koji spadaju u STEM područja čiji sveučilišni preddiplomski studij traje 7 semestara (kao primjer navodim Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu). Smatram da bi studenti 3. godine Sveučilišnih preddiplomskih studija čiji studij je u trajanju od 7 semestara, trebali biti posebno vrednovani. Državna stipendija namijenjena studentima u STEM područjima znanosti bi trebala obuhvaćati i studente koji u akademskoj godini za koju se dodjeljuju stipendije po prvi puta upisuju 7. semestar preddiplomskog studija. Studenti koji po prvi puta upisuju 7. semestar preddiplomskog studija se po pravilniku fakulteta vrednuju kao studenti treće godine studija, te bi samim time trebali biti obuhvaćeni ovom stipendijom. U Članku 4. Stavku 2. postavlja se uvjet od maksimalno 120 ECTS bodova koji mora biti ispunjen kako bi studenti mogli ostvariti pravo na ovu državnu stipendiju. Kako bi se u skladu s ovom stipendijom nagradila izvrsnost studenata čiji preddiplomski studij je u trajanju od 7. semestara, maksimalan broj ostvarenih ECTS bodova bi trebao iznositi 180 ECTS bodova, te biti prilagođen na već definiran način u Članku 4. Stavku 2. Primljeno na znanje Količina dostupnih sredstva uvjetovala je donošenje konkretnih kriterija dodjele pa je javna potpora visokom obrazovanju ovdje usmjerena prvenstveno na poticanje upisa studijskih programa u STEM područjima znanosti te poticanje uspješnosti na istima, kao profilima visokoobrazovnih kvalifikacija potrebnih za dugoročan održiv razvoj hrvatskoga društva i gospodarstva.
3 Al Depope PRAVILNIK, Članak 1. Studenti koji su redovno upisali studijski program te uz studijskim programom propisane kolegije za primjerice 1. odnosno 2. godinu studija upisali i položili pojedine kolegije viših godina istog studijskog programa imaju strogo više od 120 ECTS bodova nakon završene druge godine studija. Naime, moguće je upisati do 35 ECTS bodova po semestru, iako studijski program predviđa primjerice 30 ECTS bodova po semestru. Doslovnom primjenom ovog Pravilnika, tj. njegove dopune čini se da ti studenti nemaju pravo na ostvarivanje stipendije za STEM područja znanosti (jer im se u ostvarene ECTS bodove ubrajaju i ECTS bodovi koje su ostvarili polaganjem tih kolegija ) za što vjerujem da nije u duhu ovog pravilnika. Naime, kao što je gore opisano smatram da bi se ovakvim rješenjem zakinulo studente koji su položili sve studijskim programom propisane obveze do 2. godine studija (s moguće izvrsnim prosjekom) te upisali i položili još neke kolegije istog studijskog programa. Ovo prethodno je napisano uz gore opisano shvaćanje načina izračunavanja broja ECTS bodova. Djelomično prihvaćen Izmjenama se obuhvatilo odstupanje od pravila, odnosno stjecanje više od 120 ECTS bodova, ukoliko visoko učilište dostavi potvrdu da se jednom godinom studija u punom nastavnom opterećenju stječe više od 60 ECTS bodova. Pri određivanju ostvarenih ECTS bodova uzimat će se u obzir samo oni ECTS bodovi koji su ostvareni polaganjem ispita iz predmeta propisanih nastavnim programom studija i koji se ubrajaju u ECTS bodove potrebne za završetak tog studija. Također, sukladno članku 6. stavku 5. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti rang liste za studente ostalih godina utvrđuju se na način da se broj bodova izračunava na temelju umnoška prosjeka ocjena i prosječnog broja ECTS bodova ostvarenog tijekom studija (koji može biti najviše 60 po godini studiranja). Dakle, ukoliko studenti i ostvare više od 60 ECTS bodova u jednoj akademskoj godini, u izračunu za dodjelu STEM stipendija i dalje će se uzimati vrijednost od 60 ECTS bodova, kako bi svi studenti bili u ravnopravnom statusu.