Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Pravilniku o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje UCITS fondovima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK PRAVILNIK O STRUKTURI I SADRŽAJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I DRUGIH IZVJEŠTAJA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE UCITS FONDOVIMA, PRILOG 1 Kontni plan za društva za upravljanje Komentari Udruženja društava za upravljanje investicijskim fondovima HGK: Vezano za Prilog 1. Kontni plan Udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima HGK ističe kako nedostaje grupa 02 Predujmovi za dugotrajnu imovinu te grupa 13* Potraživanja za kamate i grupa 23* Obveze po kamatama. Također se postavljaju pitanja: zašto ne ostane grupa 03* kao do sada, gdje evidentirati jamčevine za aute i dane predujmove za robu, zbog čega se grupa 17* Ostala imovina ne zove Ostala potraživanja? Potrebno je unijeti ispravak tako da piše grupa 643* Ostali troškovi fonda i 644* Troškovi upravljanja portfeljima. Prihvaćen Skupina konta 17 preimenovana je na način da odrđuje širi pojam
2 HGK PRAVILNIK O STRUKTURI I SADRŽAJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I DRUGIH IZVJEŠTAJA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE UCITS FONDOVIMA, PRILOG 2 Financijski izvještaji društva za upravljanje Komentari Udruženja društava za upravljanje investicijskim fondovima HGK vezano uz Izvještaj o financijskom položaju: Kod AOP 6 postavlja se pitanje koja obračunana kamata po financijskom instrumentu ulazi u ovu poziciju? Koja je to kamata? Također, kako grupe 18 nema u kontnom planu pretpostavljamo kako treba biti 19 bez 19x? Vezano na AOP 10 ističemo kako u kontnom planu nedostaju grupe 02, 030 i 039. Može se pretpostaviti kako bi trebala biti grupa navedena 08* Ostala imovina umjesto grupe 09. Kod AOP 23 potrebno je dodati grupu 23* Obveze po kamatama. Komentari Udruženja društava za upravljanje investicijskim fondovima HGK vezano uz Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti: Vezano za AOP 41 napominjemo da u kontnom planu ne postoji grupa 652*. Kod AOP 45 ističemo kako je prije ulazila i grupa 65*trošak amortizacije i vrijednosna usklađenja. Zašto sad ne ulazi? Kod AOP 47 treba stajati 73* umjesto 730. Kod AOP 49 i 50 napominjemo da ovakvih grupa nema u kontnom planu, pa molimo provjeru ili dopunu u kontnom planu. Postavlja se pitanje zašto se kod AOP 51 prikazuje grupa 65* Troškovi amortizacije a ne u općim i administrativnim troškovima? Potrebno je razraditi i kontni plan prema traženome kod AOP 58 i 63. Djelomično prihvaćen Prijedlozi od rednog br. 1 do 8. su prihvaćeni. Vezano za prijedlog br. 9. daje se sljedeće pojašnjenje. Promjene na ostaloj sveobuhvatnoj dobiti knjiže se na skupini konta 93.