Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Pravilniku o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. PRAVILNIK O STRUKTURI I SADRŽAJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I DRUGIH IZVJEŠTAJA MIROVINSKOG DRUŠTVA KOJE UPRAVLJA DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA Komentari članica Udruge društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava na predloženi Pravilnik za društva koja upravljaju dobrovoljnim mirovinskim fondovima sadržani su u komentarima na odgovarajući pravilnik koji se odnosi na društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, u dijelu gdje je to primjenjivo. Primljeno na znanje Vidi komentare u nacrtu pravilinka na kojeg se poziva u komentaru.