Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Pravilniku o godišnjim, polugodišnjim i drugim izvještajima dobrovoljnog mirovinskog fonda

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. PRAVILNIK Komentari članica Udruge društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava na predloženi Pravilnik za dobrovoljne mirovinske fondove identični su komentarima na odgovarajući pravilnik koji se odnosi na obvezne mirovinske fondove. Primljeno na znanje Vidi komentare u nacrtu pravilinka na kojeg se poziva u komentaru.