Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Zakona o prestanku važenja Zakona o centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Boris Draženović  MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE Definitivno, ovdje se ne radi o racionalizaciji poslovanja i o mogućim financijskim uštedama. Nešto je tu drugo u pitanju. Do dana današnjega sa nama iz CEI-a o predmetnoj temi NITKO nije razgovarao. CEI jedini u RH priprema i provodi JPP projekte za javni sektor. Sa kime se to CEI preklapa u istovrsnim poslovima? Kompletni troškovi pripreme JPP projekata mogu se alimentirati iz EU sredstava (od ove godine). Dakle, sa CEI-em Republika Hrvatska može dobiti nove, prijeko potrebne, investicijske projekte za javni sektor bez povećavanja javnog duga države i to BESPLATNO. Za predmetna sredstva ne mogu, po navedenom osnovu, aplicirati ministarstva već samo nezavisne agencije. Tako je to u Europi. Ovim prijedlogom zakona napravljen je kaos u javnom sektoru. Zovu nas svakodnevno iz ministarstava, gradova i županija i ne mogu se načuditi 'logici' kojom se ukida agencija sa malo zaposlenika (nije skupa) a prijeko potrebna za državu. Naime, mi nismo agencija koja radi režijske poslove već pripremamo nove investicije!! Na kraju, započeo je 'lov na ljude'. Nešto što je godinama stvarano, sakupljano je iskustvo i postignuti su zavidni radni rezultati sada je izloženo vrlo primamljivim ponudama iz privatnog sektora. Stoga se ne treba previše obazirati na članke Prijedloga zakona kojima se regulira prerasporedba postojećih zaposlenika u neke druge strukture resornog ministarstva. Oni koji vrijede, 'nose posao' i imaju rezultate u radu dosta prije će si pronaći adekvatan nastavak karijere i to, u potpunosti, u privatnom sektoru. Oni neće čekati nastavak ukidanja CEI-a jer im to nije potrebno. A i zašto bi to čekali? Nije prihvaćen Navedeno nije predmet prijedloga Zakona. Naime, imajući u vidu problematiku nedovoljne učinkovitosti tijela javne uprave, velikog broja pravnih osoba čije se djelatnosti i nadležnosti preklapaju i troškova Državnog proračuna za javnu i državnu upravu potrebno je određene pravne osobe ukinuti. Donošenjem ovog Zakona, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike preuzet će imovinu, opremu, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze te radnike CEI-a, a koji stupanjem na snagu Zakona postaju državni službenici ili namještenici i preuzimaju se u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, a za što se ocjenjuje da će pridonijeti racionalnijoj organizaciji i učinkovitijem poslovanju te za posljedicu imati ukupno smanjenje troškova.
2 Udruga za nezavisnu medijsku kulturu  MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE . Nije prihvaćen Nije postavljen komentar