Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o funkcionalnim kategorijama za određivanje mreže biciklističkih ruta

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga "Sindikat biciklista" PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O FUNKCIONALNIM KATEGORIJAMA ZA ODREĐIVANJE MREŽE BICIKLISTIČKIH RUTA Predlažemo da smjer pružanja rute DG4/EuroVelo 8 već sada u ovom Pravilniku anticipira izgradnju Pelješkog mosta. Izgradnjom Pelješkog mosta očekivano će se sav promet između kopna i Pelješca, kako motorni tako i biciklistički, voditi preko mosta i vjerojatno će se ukinuti trajektna linija Ploče - Trpanj. Ako Pelješki most ostane jedina biciklistička poveznica s Pelješcem, na njemu bi trebalo urediti biciklističke trake/staze, što zbog dovoljne širine mosta ne bi trebao biti velik zahvat. EU i drugi natječaji, iz kojih je moguće financirati buduće projekte razvoja cikloturizma ili biciklističke infrastrukture, redovno provjeravaju usklađenost prijavljenih projekata s pravilnicima i strateškim dokumentima države. Zato smatramo da je bolje da ovakvi pravilnici umjesto trenutnog stanja odražavaju buduće planove. Stoga predlažemo da se u Pravilnik uvrsti buduća ruta DG4/EV8 preko Pelješkog mosta, a ne sadašnja preko trajektne linije Ploče - Trpanj. Nije prihvaćen Pelješki most je objekt rezerviran isključivo za promet motornim vozilima. Iz tog razloga nije moguće udovoljiti prijedlogu rute.
2 Institut za turizam PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O FUNKCIONALNIM KATEGORIJAMA ZA ODREĐIVANJE MREŽE BICIKLISTIČKIH RUTA Pažljivim pregledom Tablice DRŽAVNE GLANE BICIKLISTIČKE RUTE zamijetio sam potrebu za unos četiri sitne nadopune koje držim da treba dodati radi potpune točnosti Pravilnika, a koje nemaju utjecaja na njegov sadržaj. Radi se o sljedećem: 1. Kod DG2 treba na početku polja Smjer u zagradi umjesto Bregana upisati Bregana Naselje, jer je to točan naziv graničnog prijelaza na koji se odnosi početak rute. 2. Kod DG3 treba na kraju polja Smjer iza Metković dodati - gr. BiH, jer je to završna točka rute, a ne grad Metković. 3. Kod DG3 treba u polju Dionica Međunarodne rute iza EuroVelo 8 - Mediteranska ruta i razmaka upisati EuroVelo 9 - Jantarna ruta (gr. Slovenije - Pula), jer se radi o postojećoj EuroVelo ruti. Naime, iako je Italija tražila izmjenu trase ove rute na način da ona umjesto u Hrvatskoj završi u Italiji, službena procedura izmještanja trase nije započeta niti je Hrvatska na to dala pristanak. Mišljenja sam i da kod Mediteranske rute (EV 8) nema potrebe upisivati na koji se dio DG8 ona odnosi, jer se ona u Hrvatskoj u potpunosti preklapa s državnom rutom DG4, a na relaciji granica Slovenije (Plovanija) - Pula ima identičnu trasu kao i Jantarna ruta (EV 9 ). 4. Kod DG10 treba na kraju polja Smjer umjesto Janjina upisati Ston, jer se državne glavne rute 4 i 10 spajaju dosta istočnije od Janjine. Trenutno se radi o zaseoku Zaradeže u općini Ston, ali nakon izgradnje pristupne ceste za Pelješki most spoj državnih glavnih ruta 4 i 10 mogao bi biti upravo u Stonu. Prihvaćen Prijedlog/komentar se prihvaća te je isti uvršten u Pravilinik.
3 Darko Hrešić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O FUNKCIONALNIM KATEGORIJAMA ZA ODREĐIVANJE MREŽE BICIKLISTIČKIH RUTA, Članak 1. Poštovani ! Od pravca Virovitice moglo bi se napraviti više ruta. Naprimjer: 1. VT- Milanovac- Jasenaš- Đulovac- Daruvar 2. VT- Milanovac- Jasenaš- Đulovac- Levinovac - Voćin. time se izbjegavaju glavni prometni pravci i vozi se kroz prirodu. Ujedno se mogu urediti ceste u manje naseljenim mjestima te malo oživiti taj kraj. Darko Nije prihvaćen Ovim Pravilnikom definirane su glavne državne biciklističke rute. Vaši prijedlozi se mogu uzeti u obzir kod razvijanja i definiranja ostalih ruta, a to su: državne vezne rute, županijske rute, lokalne rute.