Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ivan Čuljak PRILOG 1., 4.UTVRĐIVANJE RJEŠENJA Cijeli tekst je potrebno odbaciti i ponovno doraditi, izbaciti nepotrebno navođenje već poznatih stvari te biti konkretniji. Obrada statističkih podataka je težak i mukotrpan posao, a u ovom slučaju ne zaslužuje prolaznu ocjenu. Nekoliko puta se ponavljaju iste stvari (nrp. u 2.1, pa u 2.2. pa ponovo u 2.3. da Hrvatska zaostaje, da je udio EU 3% i slično. Te je stvari dovoljno navesti samo jednom, u prvom dijelu (anailza). Podatci su nevjerodostojni jer se npr. u 2.1. navodi; „Prema podacima Innovation Union Scoreboarda za 2017. godinu...“. Svi podatci za 2017. godinu bit će poznati 2018. godine, pa je potrebno izmijeniti: „Prema podacima Innovation Union Scoreboarda iz2017. godine...“ i navesti na koji period se podatci odnose, jer su ti podatci dalje u tekstu kontradiktorni, brkaju se jabuke i kruške, odnosno navodi se „podatci od 2000 do 2016“, pa „od 2004 do 2016“, „financijska perspektiva EU 2014-2020., poslovi intenzitet istraživanja 2009-2015 itd. Čak ni interpretacija podataka EUROSTATA nije dobra, jer se npr. u 2.3. uspoređuje udio hrvatskog BDP-a u istraživanjima i inovacijama za period 2002-2014, a udio privatnih ulaganja od 2002-2013. Onda se taj hrvatski podatak za 2002-2013 uspoređuje s EU podatcima 2002-2014 (?).. Osim perioda, također nije jasno koje se sve zemlje nalaze u indeksaciji, jer se stalno navodi usporedba Hrvatske sa zemljama EU, pa nakon toga usporedba sa zemljama u okruženju (ali ne svima), a nakon toga se navodi i Ukrajina. Kako Ukrajina nije ni članica EU ni zemlja u okruženju, ovakve usporedbe, bez pojašnjenja i citata su neozbiljne. Tekstovi 3.1. i 3.2. nisi dobri i potrebno ih je izmijeniti. U 3.1. prvo je potrebno navesti važniji (strateški) cilj (ukupno povećanje), pa tek onda sekundarni (povećanje udjela privatnih ulaganja). 3.2. je potrebno u potpunosti izmijeniti, jer iako je pitanje „Kakav je ishod promjena“, odgovor se ponovo daje samo za ciljeve a ne ishod, čak se i kopiraju dijelovi teksta iz 3.1. („(u 2013. samo 43% ukupnog izdvajanja)... Formalno, kada se u tablici daje mogućnost Da/Ne: , onda je potrebno napisati „Da“ ili „Ne“, a ne samo istaći jednu od dvije opcije sa „bold“. Nadalje, iz teksta je potrebno izbaciti sve što je boldano, jer nije jasno zašto su neki dijelovi posebno istaknuti (bold), a drugi ne, i to čak i pola rečenice. Obično kad se prvi puta u tekstu spomene subjekt (Nacrt prijedloga zakona ili Zakon) onda se u daljnjenjem tekstu navodi samo „Nacrt“ ili „Zakon“. Ovdje to nije slučaj i to je potrebno izmijeniti tim više što se u 4.1. navodi: „Podramumijeva se izmjena. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, u daljnjem tekstu: Zakon). Djelomično prihvaćen Poštovani, Vaši komentari se djelomično prihvaćaju. Prihvaćaju se komentari da je tekst o zaostajanju Hrvatske, o udjelu EU i slično iz točaka 2.1.,2.2. i 2.3.obrasca koji se ponavlja dovoljno navesti samo u prvom dijelu (analizi), kao i komentar u dijelu u kojem se navodi da će podaci Innovation Union Scoreboard-a za 2017. biti poznati tek 2018.g., te da se statistički podaci iz obrasca koji se pozivaju se na ovaj izvor, odnose na prethodni period i pokrivaju podatke za 2016.; izvješće se izdaje svake godine za prethodnu godinu;Vi se pozivate na izvješće koje je zadnje dostupno, za 2016. godinu objavljeno u 2017. g. U pogledu indeksacije zemalja EU i usporedbe sa zemljama EU, a potom navođenje zemlje koja nije u EU, prati se izvješće Union Scoreboard-a iz 2017. Ostali komentari primaju se na znanje. Komentar u pogledu interpretacije podataka Eurostat-a , u smislu da se uspoređuje udio hrvatskog BDP u istraživanjima i inovacijama za period 2002.-2014., sa podacima privatnih ulaganja za period 2002.-2013. , dakle za kraći vremenski period, djelomično je prihvatljiv, obzirom da stručnom nositelju u trenutku pripreme prethodne procjene nisu bili dostupni podaci o privatnim ulaganjima za 2014.g., a ovaj je podatak uključen u prethodnu procjenu kako bi se istaknula važnost povećanja udjela privatnih ulaganja u istraživanje Nije prihvatljiv komentar iz kojeg proizlazi da nije jasno zašto su odgovori na pitanja boldani, jer su njime označeni najvažniji dijelovi odgovora na pitanje iz obrasca,koji su tako odmah uočljivi, kao ni napomena da cijeli tekst treba odbaciti, budući da takva procedura nije propisana za postupak provođenja prethodne procjene. Nedorečenosti i nedostaci na koje se upućuje koji se prihvaćaju, ispravljaju se u tekstu Iskaza procjene učinaka propisa, a na izradu kojeg je stručni nositelj i upućen od strane Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske , temeljem iskazanih rezultata Prethodne procjene iz članka 16. Zakona o procjeni učinaka propisa (NN 44/2017); O Iskazu i nacrtu prijedloga zakona provodi se tada novo savjetovanje u trajanju od najmanje 30 dana te se isti dostavlja na mišljenje nadležnim tijelima i Uredu za zakonodavstvo.