Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom koćom

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 MARIO BAŠIĆ PRAVILNIK O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU PRIDNENOM POVLAČNOM MREŽOM – KOĆOM  U kriteriju za izdavanje odobrenja članka 6 o broju ribolovnih dana za plovila od 15 do 18 m vi ste dali prijedlog za 40 radnih dana.Ja osobno mislim da se takvi brodovi puno ne razlikuju od brodova od 12 do 15 m .Moje mišljenje da bi trebalo brodove ovih dviju kategorija staviti pod jednu.Takvi brodovi bi trebali imati 20 ribolovnih dana.Povlastice koje su bile pohranjene bi trebalo produžiti za period koliko su bile u stanju mirovanja.Ima puno ribara koji imaju pohranjene povlastice i na ovaj vaš prijedlog izgubit će pravo na rad.Nitko se nije zapitao zašto ribari pohranjuju povlastice i koji su razlozi pohrane.Zato vas molim da razmotrite ovaj prijedlog da naše ribare i njihove familije ne ostavite gladne pored tolikog truda uloženog u stare brodove i taj muko trpan posao.Unaprijed vam zahvaljujem. Nije prihvaćen Poštovani, kriteriji za izdavanje Odobrenja se odnose na trogodišnje razdoblje (1. srpnja 2014.-1. rujna 2017. godine). Broj ribolovnih dana donesen je na temelju analize očevidnika evidentiranih u elektronskoj bazi podataka Informacijski sustav morskog ribarstva. Napominjemo da je RH dužna smanjiti ribolovni napor kako u ribolovu okružujućom mrežom plivaricom srdelarom, tako i u ribolovu pridnenom povlačnom mrežom koćom. Smatramo da su kriteriji realni, a plovilima kojima je povlastica bila u pohrani radi havarije, potonuća plovila ili jer je plovilo bilo u akvakulturi, broj dana koji moraju zadovoljiti se proporcionalno smanjuje.
2 OBRTNIČKA KOMORA ISTARSKE ŽUPANIJE PRAVILNIK O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU PRIDNENOM POVLAČNOM MREŽOM – KOĆOM  U članku 3. stavak 6. iza „110 kW“ a ispred riječi "u akvatoriju" dopisati riječ “osim“ Obrazloženje: U sadašnjem je Pravilniku o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom, u čl. 7 omogućeno da se ribolov u navedenoj zoni obavlja uz uporabu plovila jače snage porivnog stroja, iz sigurnosnih razloga jer se radi o unutarnjem ribolovnom moru koje gravitira otvorenom moru, što ribari i koriste. Obzirom da bi ova promjena članka odnosno onemogućavanje sadašnjeg korištenja 184 kw porivne snage u navedenoj zoni dovela do propasti ribara - koćara koji gravitiraju tom području i ostalih ribara koji obavljaju ribolov u toj zoni jer sada ovdje praktički nema ribara sa strojem porivne snage od 110 kW kao i iz sigurnosnih razloga zbog kojih je i do sada omogućeno korištenje snage od 184 kW , ovakva izmjena nije prihvatljiva. Zbog velike štete koju bi ova promjena izazvala, predlažemo zadržati postojeće izuzeće. Prihvaćen Poštovani, primjedba je prihvaćena.