Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o prethodnoj procjeni za Nacrt prijedloga Zakona o audiovizualnim djelatnostima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 udruga za zastiti pravs gradana"Res non verba" Savjetovanje o prethodnoj procjeni za Nacrt prijedloga Zakona o audiovizualnim djelatnostima Savjetovanje o prethodnoj procjeni Nacrta prijedloga Zakona o audiovizualnim djelatnostima bez samog prijedloga Zakona je bespredmetan. Naime držimo da se prethodna procjena koja se svodi na opisno vrednovanje makroekonomskog i tržišnog položaja Hrvatske te tržišno pozicioniranje gospodarskih subjekata posve nepotrebna. . Primljeno na znanje Prethodna procjena za nacrte prijedloga zakona utvrđene u Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti kao i savjetovanje savjetovanje o njima, provodi se temeljem članak 11. Zakona o procjeni učinaka propisa (Narodne novine, broj 44/17).
2 MLADEN MAJETIĆ Savjetovanje o prethodnoj procjeni za Nacrt prijedloga Zakona o audiovizualnim djelatnostima, PRILOG 1.OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE valja paziti u svim fazama sto se radi vise na > https://savjetovanja.gov.hr/postupak-donosenja-propisa-1104/1104 1. Središnje tijelo državne uprave: Definira problem Definira ciljeve Procjenjuje učinke propisa Provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Objavljuje izvješće o savjetovanju Prikuplja mišljenja tijela državne uprave i Ureda za zakonodavstvo Izrađuje nacrt/prijedlog Primljeno na znanje Primljeno na znanje