Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvješća investicijskih društava

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 7. Članice Udruženja za poslovanje i posredovanje na financijskim tržištima HGK skreću pažnju na jednu nelogičnost u kontnom planu za razred 1 Novčana sredstva i potraživanja. Postavlja se pitanje kako je moguće da su ostala potraživanja stavljena na skupinu konta 20, kada su istovremeno skupina konta 20 Obveze za naknade i ostale pristojbe vezano uz trgovanje financijskim instrumentima? Prihvaćen Radi se o različitim skupinama konta, 1.20-Ostala potraživanja, a 2.20-Obveze za naknade i ostale pristojbe vezano uz trgovanje financijskim instrumentima. Unutar propisane osnovne skupine konta poduzetnik može prema vlastitim potrebama razraditi analitiku podskupina konta.