Izvješće o provedenom savjetovanju - Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatsko društvo inženjera geotehnike OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMORI ARHITEKATA I KOMORAMA INŽENJERA U GRADITELJSTVU I PROSTORNOM UREĐENJU, 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje potrebno je urediti i zadaće struke u projektiranju, stručnom nadzoru građenja i vođenju građenja koje obavljaju ovlašteni inženjeri geotehničke (geoinženjerske ) struke. Stoga bi se Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju trebalo urediti uvjete za obavljanje dijela poslova građevinske struke koje obavljaju inženjeri geotehnike (geotehničkog inženjerstva – geoinženjerstva). Prihvaćen Kako je u Tezama za prethodnu procjenu učinaka propisa navedeno, uslijed izmjena Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje koje se odnose na propisivanje zadaća struke za inženjere geotehnike i krajobrazne arhitekte) potrebno je ovim Zakonom izvršiti određena usklađenja u dijelu javnih ovlasti i uvjeta za upise u imenike i evidencije strukovnih komora