Izvješće o provedenom savjetovanju - Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskoj inspekciji

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Navedenim zakonom niti predloženim izmjenama nisu predviđene mjere protiv odgovornih osoba pri provedbi građevinske inspekcije u slučaju kada inspekcija svjesno ili nesvjesno propusti utvrditi nepoštivanja Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/2013) te smatramo da bi takva odredba bitno utjecala na sprječavanje stvaranja novih prepreka. Nije prihvaćen Sve nove zgrade i građevine (npr. prometnice) moraju se graditi u skladu s građevinskom dozvolom/glavnim projektom. Ukoliko bilo koja udruga ili osoba smanjene pokretljivosti ima saznanja o građenju protivno dozvoli ili propustu inspektora u nadzoru u svezi elemenata pristupačnosti, ima mogućnost podnijeti prijavu, koja se u tim slučajevima smatra prioritetnom za postupanje. Međutim, građevinska inspekcija nije nadležna nadzirati i poduzimati mjere u većini slučajeva na koje se osobe smanjene pokretljivosti pritužuju: pristupima postojećim, posebno starijim javnim zgradama, izgrađenim u kulturno zaštićenim gradskim cjelinama (banke, pošte, bolnice, kazališta, i sl.). Naime, navedeni Pravilnik obvezuje vlasnike tih zgrada na uklanjanje arhitektonskih barijera samo u slučajevima veće rekonstrukcije, i to uz suglasnost Ministarstva kulture. Ukoliko se problemi odnose na prepreke na javno-prometnim površinama, nadležna ih je rješavati i nadzirati jedinica lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb putem komunalnih redara.
2 Grga K OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 2.ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Osim neučinkovitosti građevinske inspekcije nakon terenskog očevida još je veći problem što inspekcija ne izlazi na poziv i prijave građana i institucija. Naime, na kontakt/prijavu građani uglavnom ne dobivaju nikakav odgovor (što je teža povreda dužnosti koja se ne sankcionira od nadležnog ministarstva), a i ako dobiju odgovor, isti u pravilu glasi, da će se o prijavi razmotriti pri planiranju terenskih očevida za sljedeću godinu (o tom planu se ne dobiva obavijest te ni nakon ponovljenih prijava nema odgovora). Nije prihvaćen Građevinska inspekcija pokreće i vodi inspekcijski postupak po službenoj dužnosti, a ne po zahtjevu fizičkih ili pravnih osoba. To konkretno znači da podnošenjem prijave nije pokrenut upravni inspekcijski postupak, nego je inspekcija dobila saznanje o mogućoj povredi propisa. Obveza pisane obavijesti poznatim prijaviteljima nastaje kada se utvrde sve činjenice.o ne/zakonitosti građenja. Planiranje nadzora je važno kako bi se zaštitio javni interes, pa se prije svega obavljaju nadzori na lokacijama na kojima nije dozvoljeno građenje ili prijave /saznanja upućuju na znatnu devastaciju zaštićenog prostora. Godišnji plan rada inspekcije, uključujući kriterije za postupanje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva.