Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga 'Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-a'

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Apsolon UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.1.Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava Pridružili bismo se komentarima kolega na temu nelogične strukture bodovanja, s obzirom na radikalno visok udio (20%) kriterija "Doprinos projekta rješavanju specifičnih razvojnih problema na određenom teritoriju". Naime, ideja vraćanja na formu privremenog Poziva s rang listom proklamira izvrsnost, dok dodjela 20% bodova isključivo na temelju lokacije ulaganja praktički predstavlja socijalnu mjeru, zbog čega je ideja natječaja sama po sebi kontradiktorna, a dugoročno onemogućuje ravnomjeran razvoj RH. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
2 DYVOLVE d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.1.Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava Naše je mišljenje da je bodovni utjecaj od 20% previsok za kriterij «Doprinos projekta rješavanju specifičnih razvojnih problema na određenom teritoriju» jer sama lokacija projekta nema nikakve veze sa kvalitetom projekta, a ima preveliki utjecaj na ocjenjivanje kvalitete projekta. Najveći broj bodova je oduzet kod grupe kriterija «Provedbeni kapaciteti» i grupe kriterija «Dizajn i Zrelost projekta». Ti kriteriji ocjenjuju direktno kvalitetu projekta i prijavitelja, a realocirani su na kriterij «Doprinos projekta rješavanju specifičnih razvojnih problema na određenom teritoriju» čija ocjena isključivo ovisi o lokaciji. S obzirom da je i dalje minimalni ukupni zbroj od 70 bodova kriterij za ulazak na rang listu i da će Odbor izrađivati prioritetni popis (rang-listu) projektnih prijedloga naše je mišljenje da je utjecaj od 10%, kakav je bio propisan u prošlim natječajima, puno primjereniji za natječaje čija je svrha jačanje regionalne konkurentnosti MSP-a kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije. Naš prijedlog bi bio da se umjesto ovakvog generalističkog pristupa raspišu ciljani natječaji za županije i jedinice lokalne samouprave sa nižim indeksom razvijenosti. Recimo jedan od primjera takvih natječaja su mali ITU natječaji za razvoj poduzetništva za Petrinju, Knin, Beli Manastir, Benkovac koji su u najavi. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
3 Agencija VIA UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 5.5.Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava 750.000,00 je previsok iznos minimalne potpore za male poduzetnike, predlažemo najniži iznos potpore od 300.000 kn. Ovaj kriteriji značajno utječe na mogućnost prijava malih poduzetnika, odnosno na dostupnost izvora financiranja rasta i razvoja MSPa. Primljeno na znanje Razmotrit će se. Svjesno potreba MSP za investicijskim i obrtnim kapitalom Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, zajedno s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU, putem HAMAG-BICRO-a provodi financijske instrumente (kredite, jamstva te subvencije na kamate). Cilj programa je kreditiranje uz povoljnije uvjete financiranja, odnosno smanjenjem kamatne stope i smanjenjem razine potrebnih sredstava osiguranja, kao i putem dostupnih povoljnih jamstava, povećati dostupnost financijskih sredstava skupini mikro i malih poduzetnika do maksimalnog iznosa od 50.000,00 EUR. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u funkciji PT1 dužno je osigurati razgraničenje operacija (bespovratnih sredstava i financijskih instrumenata) sukladno navedenom u OPKK
4 Finesa Grupa d.o.o. 5.ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PROVEDBU PROJEKTA, 2.2. Nabava Navedeno je da postupci nabave ne mogu biti zaključeni prije početka razdoblja provedbe projekta, pretpostavljamo da se to ne odnosi na pripremu projekta (obrazac A, investicijska studija i proračun projekta) jer je postupak nabave za pripremu projekta zaključen prije predaje prijave? Primljeno na znanje Priprema natječajne dokumentacije ne smatra se početkom provedbe projekta kako je navedeno u poglavlju 'Razdoblje provedbe projekta'.
5 Finesa Grupa d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.1.Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava U odnosu na prijašnji natječaj „Kompetentnost i razvoj“ kriteriju odabira Provedbeni kapaciteti je stavljeno maksimalno 20 bodova, a minimalno 8, dok su u ovom natječaju maksimalni bodovi smanjeni na 16, dok minimalni prag nije smanjen. Predlažemo smanjenje minimalnih bodova za navedeni kriterij. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
6 Finesa Grupa d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.1.Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava Smatramo da kriterij odabira Doprinos projekta rješavanju specifičnih razvojnih problema na određenom teritoriju s 20 bodova čini preveliki udio u strukturi bodovanja i time prijavitelji iz razvijenih područja sa kvalitetnim projektima gube značajne bodove i smanjuje se vjerojatnost prolaska na natječaju. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
7 Finesa Grupa d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 6.6.Obveze koje se odnose na državne potpore / Vrste, iznos i intenzitet potpore Predlažemo uvrštavanje izrade glavnog projekta u prihvatljive troškove Primljeno na znanje Razmotrit će se.
8 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 4.4.Ugovaranje Odredba da je rok za pripremu i potpisivanje Ugovora najduže 75 dana i da se može i produžiti šalje vrlo lošu poruku poduzetnicima - da su natječaji i dalje visoko birokratizirani , procedure dugotrajne da je put do potpisa Ugovora dug i nepredvidljiv. S obzirom da su iskustva poduzetnika o trajanju postupka evaluacije i ugovaranja iz prethodnih sličnih natječaja prilično negativna i stvorila su lošu percepciju kod velikog dijela poduzetnika, smatramo da bi navedene rokove, bar u Uzp, trebalo drastično skratiti. Primljeno na znanje Rok za pripremu i potpisivanje Ugovora, koji iznosi najviše 75 kalendarskih dana, ostavljen je kako bi uspješni prijavitelji koji financijsku konstrukciju zatvaraju kreditnim sredstvima imali vremena za pripremu i potpisivanje Ugovora o kreditu sa svojom financijskom institucijom. Taj rok može biti i kraći ukoliko je potrebna dokumentacija dostavljena ranije.
9 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 3.3.Podnošenje projektnog prijedloga S obzirom da poduzetnici nisu imali otvoren sličan natječaj za svoje projekte ulaganja od početka tekuće godine predloženi datum za početak podnošenja projektnih prijedloga čini se prilično dalek. Određeni broj poduzetnika je odgađao početak provedbe čekajući objavu natječaja u rujnu (30.09.2017. je dugo važio kao indikativni datum), a svako daljnje odgađanje ih dovodi do toga da moraju odustati od prijave na natječaj jer su odgodu provedbe već odgađali do krajnjih granica. Zbog navedenog bi svako pomicanje datuma za predaju projekta prema početku 2018. bilo vrlo smisleno i od izravne koristi za poduzetnike i svrhu javnog poziva. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
10 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 9.9.Prihvatljive kategorije troškova Prihvatljivi troškovi su troškovi za pripremu natječajne dokumentacije (Prijavnog obrasca, Investicijske studije, Proračuna projekta) i troškovi izrade izvedbenog projekta gradnje, a nisu uključeni troškovi za izradu idejnog i glavnog projekta za izgradnju. Molimo pojašnjenje jesu li troškovi za izradu idejnog i glavnog projekta prihvatljivi, ako nisu, zbog čega (to su troškovi koji su nužno nastali kako bi se ostvarili ciljevi projekta)? Primljeno na znanje Razmotrit će se.
11 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 5.5.Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Smatramo da je iznos minimalne potpore u visini 750.000 kn dobro postavljen, ali samo u slučaju da se planira tijekom 2018. godine otvoriti natječaj sličan e-Impulsu 2016. gdje će se moći prijaviti projekti manjih iznosa. S obzirom na složenost prijavne dokumentacije i pravila provedbe projekta (i prateće troškove za poduzetnike koje oni nose) za ovaj Poziv, to je i dalje iznos potpore koji kompenzira sve napore (financijske i one ostale) koje poduzetnik unosi u pripremu i provedbu ovakvog projekta. Snižavanje minimalnog iznosa potpore na pragove približne prošlogodišnjem E-impulsu uz ovakve UzP ne bi donijelo veće koristi za male i mikro poduzetnike, već je za njih potrebno planirati natječaj za bespovratne potpore sličan prošlogodišnjem E-impulsu. Primljeno na znanje Razmotrit će se. Svjesno potreba MSP za investicijskim i obrtnim kapitalom Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, zajedno s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU, putem HAMAG-BICRO-a provodi financijske instrumente (kredite, jamstva te subvencije na kamate). Cilj programa je kreditiranje uz povoljnije uvjete financiranja, odnosno smanjenjem kamatne stope i smanjenjem razine potrebnih sredstava osiguranja, kao i putem dostupnih povoljnih jamstava, povećati dostupnost financijskih sredstava skupini mikro i malih poduzetnika do maksimalnog iznosa od 50.000,00 EUR. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u funkciji PT1 dužno je osigurati razgraničenje operacija (bespovratnih sredstava i financijskih instrumenata) sukladno navedenom u OPKK.
12 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 4.4.Predmet, svrha i pokazatelji Poziva S obzirom da je pokazatelj CO08 Produktivno ulaganje uvršten u pokazatelje na razini OPKK hoće li se broj novih radnih mjesta otvoren projektom bodovati kod evaluacije kvalitete projektnog prijedloga? Primljeno na znanje Doprinos pokazateljima Poziva predmet je ocjenjivanja pri ocjeni kvalitete projektnog prijedloga, kriterija 'Vrijednost za novac'.
13 Valzor d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 4.4.Ugovaranje Rok za pripremu i potpis ugovora od 75 dana nije opravdan. Smatramo da je realno 30-45 dana. Međutim, izuzetno je bitno da se obrada pojedinih prijava izvrši u roku od 120 dana od dana primitka pojedine prijave, a ne tek nakon završetka krajnjeg roka natječaja. Primljeno na znanje Rok za pripremu i potpisivanje Ugovora, koji iznosi najviše 75 kalendarskih dana, ostavljen je kako bi uspješni prijavitelji koji financijsku konstrukciju zatvaraju kreditnim sredstvima imali vremena za pripremu i potpisivanje Ugovora o kreditu sa svojom financijskom institucijom. Taj rok može biti i kraći ukoliko je potrebna dokumentacija dostavljena ranije. Poduzet će se sve potrebne aktivnosti kako bi ocjenjivanje projektnih prijedloga bilo izvršeno u planiranom roku.
14 Key consulting d.o.o. 5.ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PROVEDBU PROJEKTA, 6.6. Revizije projekta Poštovani, molimo jednoznačno napišite da li je revizorsko izvješće obavezno ili nije. Zbunjujuća je posljednja rečenica gdje piše da "navedena obveza postoji ako je tako utvrđeno u uvjetima ugovora". Navedeno je bitno kako bi pravovremeno planirali troškove u proračunu projekta. Osim toga, s obzirom da je minimalni iznos potpore 750.000 HRK onda slobodno možete napisati da svi prijavitelji trebaju napraviti reviziju projekta Primljeno na znanje Razmotrit će se.
15 Key consulting d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 4.4.Rok za predaju projektnog prijedloga Poštovani, kada se očekuje objava javnog poziva? U tekstu se navodi da je dostava projektnih prijedloga dozvoljena najranije od 01.ožujka 2018. godine no nigdje se ne navodi kada će Javni poziv biti objavljen. Preporučujemo da navedeni datum dodate u važne indikativne vremenske rokove. Da li će sa objavom javnog poziva biti objavljeni i svi obavezni obrasci i prilozi budući da su od datume objave Javnog poziva prihvatljivi troškovi pripreme dokumentacije projektnih prijedloga? Primljeno na znanje Poziv na dostavu projektnih prijedloga sa svom pripadajućom dokumentacijom bit će objavljen u prosincu 2017.
16 Valzor d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 3.3.Kriteriji za isključenje Podržavamo kriterij udjela 15% kapitala i rezervi u bilanci. Prevelika zaduženost poduzeća negativno utječe na mogućnost realizacije EU projekta, kao i na njegove rezultate. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
17 Valzor d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 4.4.Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Pokazatelji rezultata poziva su potpuno u redu, međutim sustav ocjenjivanja kvalitete projektnog prijedloga kod kojeg se čak 20 bodova dodjeljuje po osnovi razvijenosti, dok je 70 bodova bodovni prag govori o potpuno drugačijim očekivanim rezultatima. Za poticanje razvoja nerazvijenih regija trebalo bi objaviti poseban natječaj, a ovaj natječaj bi trebalo formirati po principu stvarne korisnosti projekta za poticanje konkurentnosti poduzeća, povećanja prihoda, izvoza i broja zaposlenih. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
18 Sasa Cikovic UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.1.Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava S obzirom na jasnu tendenciju da se i ovim javnim pozivom doprinese razvoju slabije razvijenih područja smatramo kako bi, u cilju ostvarenja tog cilja, bilo potrebno osmisliti drugačiji model od ovoga u kojemu se demarkacija provodi dodjelom većeg broja bodova isključivo temeljem lokacije ulaganja. Na ovaj način postoji veliki rizik da priliku za realizaciju ne dobiju oni projekti koji će moguće generirati veće koristi za društvo od odabranih za prolaz kao npr. veći broj radnih mjesta, veće prihode od izvoza i sl. a biti će eliminirani odnosno neće dobili potreban broj bodova da bi bili odabrani za sufinaciranje iako predstavljaju kvalitetne i zdrave projekte. Iako je namjera ispravna, hvalevrijedna i u skladu sa svim ciljevima, smatramo da bi veći efekti na gospodarstvo bili postignuti ako se: - objavi poseban javni poziv za manje razvijena područja kao što je bio primjeri IKT-a koji je ostvario jako dobre rezultate - pored ovoga natječaja, objavi natječaj kao što bio E-impuls u kojemu je intenzitet potpore prikladniji za manje investicije također prilagođen za različite NUTS regije (ili da se smanji najniži prag dodjele bespovratnih sredstava pa sve ide kroz 1 poziv, ali za 2 razine odvojeno) Primljeno na znanje Razmotrit će se.
19 Sasa Cikovic UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 10.10.Neprihvatljivi troškovi Potrebno je razmisliti je li opravdano da se od prijavitelja traži da vlastitim sredstvima osigurava zatvaranje financijske konstrukcije u iznosu od 15% uk. vrijednosti investicije s obzirom da ista uključuje i neprihvatljive troškove kao npr. PDV čime se prijavitelja ograničava u drugim investicijama koje bi bile moguće da ovo ograničenje ne postoji i da prijavitelj ima slobodna sredstva. Opcija je da se u javnom pozivu objavi drugačiji model npr.% od prihvatljivih troškova. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
20 Sasa Cikovic UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 8.8.Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta U poglavlju 8.8. Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta navedeno je da troškovi moraju nastati za vrijeme trajanja (razdoblja) provedbe projekta, izuzev troškova vezanih uz revizorsko izvješće neovisnog ovlaštenog revizora o provjeri troškova projekta iz točke 2.8.1. ovih Uputa i troškova pripreme dokumentacije projektnog prijedloga - Prijavnog obrasca A, Investicijske studije, Proračuna projekta (prihvatljivi od datume objave Poziva). Da li će se isto pravilo primjenjivati na troškove usluge upravljanja projektom s obzirom na obaveze voditelja projekta? Primljeno na znanje Aktivnosti povezane s potporama za savjetodavne usluge MSP-ovima ne smiju započeti prethodno predaji projektnog prijedloga.
21 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.1.Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava Pozdravljamo želju da se potiče razvoj slabije razvijenih područja Hrvatske, ali ovo nije pravi način. Čak 20% bodova koje nosi lokacija ulaganja, uz minimalni prag bodova koje prijava mora ostvariti, čini dobivanje potpore za poduzetnike iz razvijenijih dijelova Hrvatske gotovo nemogućim. Tehnički, svi se mogu prijaviti, ali je lako izračunati tko će potporu zaista i dobiti. Ukoliko je natječaj imao za cilj slabije razvijena područja, predlažemo natječaj sličan IKT natječaju za područja s razvojnim posebnostima iz 2015. godine gdje su svi prijavitelji transparentno i odmah znali na čemu su. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
22 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 5.5.Dodatne informacije uz projektni prijedlog Ako PT1 nema osigurane kapacitete za provedbu postupka dodjele na način, u opsegu i vremenskom okviru koji sam propisuje, zašto uporno maže oči potencijalnih prijavitelja? 120 dana je rok dozrijevanja projektnih prijava u vašim ladicama po predaji, a 360 dana je rok u kojem se poduzetnici mogu nadati dobiti rezultate. Primljeno na znanje Poduzet će se sve potrebne aktivnosti kako bi ocjenjivanje projektnih prijedloga bilo izvršeno u planiranom roku.
23 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 5.5.Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Pozdravljamo predloženi iznos bespovratnih sredstava od 750.000,00 HRK jedino u slučaju da se za 2018. godinu planira i nova verzija E-Impulsa sa nižim iznosima potpore i većim intenzitetom. Mikro i mali poduzetnici temelj su zdravog gospodarstva, a s predloženim pragovima većini se zatvara mogućnost prijave na natječaj. Primljeno na znanje Razmotrit će se. Svjesno potreba MSP za investicijskim i obrtnim kapitalom Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, zajedno s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU, putem HAMAG-BICRO-a provodi financijske instrumente (kredite, jamstva te subvencije na kamate). Cilj programa je kreditiranje uz povoljnije uvjete financiranja, odnosno smanjenjem kamatne stope i smanjenjem razine potrebnih sredstava osiguranja, kao i putem dostupnih povoljnih jamstava, povećati dostupnost financijskih sredstava skupini mikro i malih poduzetnika do maksimalnog iznosa od 50.000,00 EUR. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u funkciji PT1 dužno je osigurati razgraničenje operacija (bespovratnih sredstava i financijskih instrumenata) sukladno navedenom u OPKK.
24 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje UPUTE ZA PRIJAVITELJE Izražavamo veliko nezadovoljstvo i razočaranje netransparentnošću prilikom planiranja natječaja. S obzirom da je natječaj "Kompetentnost i razvoj" - druga faza, bio najavljen najprije za kraj studenoga, pa za kraj rujna, pa ponovno za kraj studenoga. Ovakav oblik natječaja nije se spominjao sve do objave e-savjetovanja. Veliki broj potencijalnih prijavitelja ima pripremljene projektne prijave, i čeka samo objavu natječaja za predaju. Promjenom prihvatljivosti djelatnosti veliki broj potencijalnih prijavitelja izgubio je godinu dana moguće provedbe projekta. Da su znali da neće biti prihvatljivi, osigurali bi zatvaranje financijske kontrukcije na neki drugi način. Primljeno na znanje Radi ograničenja ukupne alokacije te nakon provedene analize do sada provedenih poziva i odobrenih/ugovorenih projekata, Poziv je namijenjen razvoju identificiranih strateških djelatnosti industrije. Uz to, provedeno ad-hoc vrednovanje Programa dodjele državnih potpora za razvoj MSP-a pokazalo je da se većina uspješnih projektnih prijedloga prethodnih Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava objavljenih temeljem istog, odnosi na navedene strateške djelatnosti industrije. Napominjemo da je alokacija Poziva na dostavu projektnih prijedloga 'Kompetentnost i razvoj MSP-a' povećana za 475 mil kn kako bi se dodatnom broju prijavljenih MSP-ova omogućilo provođenje njihovih projekata. Indikativnim planom objave poziva nisu prejudicirani prihvatljivi sektori niti aktivnosti.
25 ljubomir jelić UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 5.5.Zahtjevi koji se odnose na sposobnost Prijavitelja, učinkovito korištenje sredstava i održivost rezultata projekta Banka za svaku obradu kreditnog zahtjeva obračunava naknade ( troškova) obrade pa vas molimo pojašnjenje da li su banke upoznate sa "neobvezujućim" pismom namjere i da li to treba ili ne treba prolaziti sve njihove procedure. Kakav je oblik i minimalni sadržaj istog da se ne bi dogodilo da "neobvezujuće pismo namjere" nije prihvatljivo. Smatramo da će ovo usporiti prijavitelje a s druge strane ne vidim korist od nečega što nije prošlo proceduru banke kojom se jamči kreditiranje projekta. Kada se projekt financira vlastitim sredstvima u redu je da se osiguraju vlastita sredstva na računu prije potpisa ugovora ali nam nije jasno zašto se traži 15% od ukupne vrijednosti projekta (prihvatljivi i neprihvatljivi) kada u neprihvatljive troškove ide i PDV pa s toga tražimo da se osiguraju sredstva 15% od visine dodijeljene potpore. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
26 ljubomir jelić UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 5.5.Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Smatramo da je najniži iznos bespovratnih sredstava previsok obzirom da je po ovom natječaju potrebno osigurati da je minimalno 50% visine potpore mora biti u kategoriji regionalne potpore a ostalih 50% u ostalim potporama što bi značilo da bi korisnik trebao uložiti minimalno 840.000 kn. u izgradnju i opremanje što je previsoko za mikro i malog poduzetnika koji bi osigurani nova radna mjesta. Ovim se kriterijem bitno utječe na razvoj malih poduzetnika koji bi sa manjim ulaganjem mogao doprinijeti ostvarenju ciljeva poziva kao što je broj zaposlenih i povećanje prihoda od izvoza. Primljeno na znanje Razmotrit će se. Poziv je namijenjen projektima koji mogu značajno doprinijeti ostvarenju pokazatelja planiranih u OPKK. Svjesno potreba MSP za investicijskim i obrtnim kapitalom Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, zajedno s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU, putem HAMAG-BICRO-a provodi financijske instrumente (kredite, jamstva te subvencije na kamate). Cilj programa je kreditiranje uz povoljnije uvjete financiranja, odnosno smanjenjem kamatne stope i smanjenjem razine potrebnih sredstava osiguranja, kao i putem dostupnih povoljnih jamstava, povećati dostupnost financijskih sredstava skupini mikro i malih poduzetnika do maksimalnog iznosa od 50.000,00 EUR. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u funkciji PT1 dužno je osigurati razgraničenje operacija (bespovratnih sredstava i financijskih instrumenata) sukladno navedenom u OPKK.
27 Hrvatski nezavisni izvoznici softvera UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.1.Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava Poštovani, razumijemo potrebu poticanja manje razvijenih područja RH, CISEx okuplja tvrtke članice iz svih županija stoga zaista imamo visoku dozu razumjevanja za te potrebe, kad god je to razumno. Međutim, ovaj natječaj je zamišljen po sistemu "rang liste", a ne dodjele sredstava prema redoslijedu prijava. Kad imate takav sistem dodjele, onda smatramo krajnje neprimjerenim staviti čak 20% bodova na nerazvijena područja, jer time zaista dovodite u pitanje vjerovatnost da ikoji projekt iz razvijenijih županija može biti financiran. Svjesni smo da je MRRFEU dalo takvu uputu za sve natječaje, no to je potrebno mijenjati, jer je zaista besmisleno. Također, čak i da nije poziv po principu rang lista, morate imati 70% bodova, od čega tvrtke iz Zagreba i ostalih razvijenih područja gube u startu najmanje 15-20 bodova. To znači da u biti po gotovo svim ostalim kriteijima moramo imati sve bodove da bi uopće imali potrebnih 70 za uvrštenje na rang listu, a slutimo da to neće biti dovoljan broj bodova za ostvariti financiranje. Također bi željeli naglasiti sljedeće: Obje NUTS II regije Republike Hrvatske (dakle SVE županije) spadaju u slabije razvijene regije u kontekstu Europske unije, odnosno spadaju pod kategoriju "A" i odgovaraju definiciji potpomognutih područja iz članka 107, stavka 3., točke (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (OJ C 202, 2016), i time ostvaruju pravo na maksimalne (uvećane) intenzitete državnih potpora rema GBER-u zbog nepovoljnog poslovnog okruženja povezanog sa stupnjem razvoja regija. Dakle, rješenje nikako nije da se poduzetnicima iz nerazvijenih županija daju toliki dodatni bodovi, nego da MRRFEU i MINGPO ojača poduzetničke potporne institucije koje mogu pomoći oko pripreme kvalitetnih projekata. Loši projekti ionako neće polučiti dobre pokazatelje u budućnosti, čak i ako im se poklone bodovi. U konačnici, za RH je u interesu prioritetno da se EU sredstva plasiraju u projekte koji će državi i društvu u cijelosti najviše vratiti, to su pravila investicijskog ulaganja pa treba voditi računa da bi isto trebalo biti prioritet i kod dodjele novca poreznih obveznika EU. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
28 Hrvatski nezavisni izvoznici softvera UPUTE ZA PRIJAVITELJE Izražavamo veliko zadovoljstvo što je skupina NKD J (IT) prihvatljiva djelatnost za ulaganja. Veći broj naših tvrtki članica je izrazilo potrebu za povećanjem kapaciteta što uključuje serversku i ostalu IT infrastrukturu, stoga pozdravljamo ovakvu odluku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
29 Ivan Čuljak UPUTE ZA PRIJAVITELJE Potrebno je doradti ocjenjivanje. U tablici Poglavlje 4., potpoglavlje 4.1. se navodi 6 kriterija. Uobičajeno je da se kriteriji navode po padajućem broju bodova, pa nije jasno zašto je broj 6 (Doprinos projekta) koji nosi 20 bodova na zadnjem mjestu? Tim više, ako su dva projekta izjednačena, ovo je drugi najvažniji kriterij koji donosi prednost. U nastavku se navodi minimalni broj bodova. Međutim to se navodi samo za 4 od ukupno 6 kategorija. Čak i kada se bodovi ne dodjeljuju, odnosno broj bodova je nula, to je obavezno navesti (za 5 i 6), jer se time poštuje metodologija odabira, olakšava rad ocjenjivačima i smanjuje mogućnost prigovora.. Kako obično nema minimuma za horizontalna načela tj nula bodova se obično dodjeljuje za horizontalna načela kada su ista zakonski neutralna, teško je vjerovati da za Doprinos regionalnom razvoju koji može donijeti čak petinu ukupnih bodova ne postoje minimalni uvjeti? Također minimalni ukupni zbroj od 70 bodova se ne odnosi na minimalne kriterije, nego za ukupne. Isto tako nije jasno zašto je jedinica mjere za C006 (Proizvodna ulaganja) EUR, dok je za sve ostalo HRK? Primljeno na znanje Kriteriji odabira bit će razrađeni unutar Priloga 3. Postupak dodjele bespovratnih sredstava prilikom objave Poziva. Zajednički pokazatelji rezultata navedeni su sukladno definicijama OP 'Konkurentnost i kohezija'.
30 Darijan Vinter UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 5.5.Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava U 2014. godini nešto više od 98 % poduzetnika činili su mikro i mali poduzetnici. Isti su u 2014. godini generirali tek 34,87 % ukupno ostvarenog prihoda a zapošljavali su ukupno 49,88 % zaposlenog stanovništva. U RH i pogotovo u slabije razvijenim područjima, mikro i malo poduzetništvo su stup gospodarskog razvoja i generiranja novih radnih mjesta a veći dio njih uspješno se oduprijeo recesijskim pritiscima bez smanjivanja radnih mjesta. Zbog navedene odredbe o minimalnom iznosu potpore od 750.000,00 HRK smatram da je većem dijelu mikro i malih poduzetnika onemogućeno sudjelovanje u ovom pozivu te predlažem da se izdvoji dio planirane omotnice za projekte manje vrijednosti. Na taj način ne bi se ugrozila sama svrha poziva a ujedno omogućilo bi se jačanje domaćeg malog gospodarskog sektora. Primljeno na znanje Razmotrit će se. Svjesno potreba MSP za investicijskim i obrtnim kapitalom Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, zajedno s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU, putem HAMAG-BICRO-a provodi financijske instrumente (kredite, jamstva te subvencije na kamate). Cilj programa je kreditiranje uz povoljnije uvjete financiranja, odnosno smanjenjem kamatne stope i smanjenjem razine potrebnih sredstava osiguranja, kao i putem dostupnih povoljnih jamstava, povećati dostupnost financijskih sredstava skupini mikro i malih poduzetnika do maksimalnog iznosa od 50.000,00 EUR. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u funkciji PT1 dužno je osigurati razgraničenje operacija (bespovratnih sredstava i financijskih instrumenata) sukladno navedenom u OPKK.
31 Martina Kobilar Kantoci UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 4.4.Rok za predaju projektnog prijedloga Mišljenja sam da bi prijavu, odnosno dostavu projekata trebalo omogućiti odmah nakon otvaranja poziva iz razloga što se s investicijama čeka upravo iz razloga što nije otvoren navedeni poziv i što se na isti nije moguće prijaviti. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
32 Snježana Ljubović UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 3.3.Podnošenje projektnog prijedloga Kako je zakonski rok predaje konačnih službenih financijskih izvještaja (GFI-POD za javnu objavu) za godinu 2017. tek sa 30.06.2018.g, postavlja se pitanje izrade poslovnih planova i projektnih prijedloga temeljem statističke verzije financijskih izvješća za 2017. godinu, i činjenice da mnogi poduzetnici prije roka od 29.06.2018 neće još ni imati finalnu verziju GFI POD-a za 2017 godinu. Temeljiti projektne prijedloge na izvještajima za 2016- godinu i dozvoliti dostavu projektnih prijedloga prije 01.03.2018 jer se već sada na otvaranje ovog Poziva predugo čeka. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
33 Valzor d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.1.Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava U prethodnom natječaju "Kompetentnost i razvoj MSP" teritorijalna razvijenost je bila bodovana s 10 bodova, a sada se boduje s čak 20 bodova. S obzirom na zadržavanje minimalnog bodovnog prava u obadva natječaja na 70 bodova, proizvodnim poduzećima iz Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Osijeka, Zadra, Splita i dr. će biti gotovo potpuno onemogućena prijava na ovaj natječaj, jer bi za prolazak na natječaju trebali skupiti gotovo sve bodove po svim ostalim kriterijima. Smatramo da je prikladno poticati nerazvijene regije većim brojem bodova, ali nije u redu onemogućavati pristup natječaju proizvodnim poduzećima iz Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Osijeka, Zadra, Splita i dr., jer navedena poduzeća svojim radom utječu na razvijenost države i zapošljavaju ljude ne samo iz svog područja, nego iz cijele Republike Hrvatske. Za nerazvijene regije trebalo bi raspisati poseban natječaj, a ovaj natječaj formulirati u smislu povećanja konkurentnosti poduzeća, prihoda, izvoza i broja zaposlenih. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
34 Valzor d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 3.3.Podnošenje projektnog prijedloga Sukladno Indikativnom planu objave natječaja objava javnog poziva je planirana za 30.09.2017. S obzirom da je prethodni javni poziv "Kompetentnost i razvoj MSP" bio raspisan u svibnju 2016., preskočena je cijela 2017.godina. Veliki broj poduzetnika je očekivao da je informacija vezana za 30.09.2017. približno točna te su pristupili pravovremenoj izradi projekata kod brojnih konzultanata. Odgoda natječaja sve do 01.03.2018. će im pričiniti popriličnu štetu i onemogućiti neke od već napisanih projekata. Također, postavlja se pitanje koja poslovna godina će služiti kao temelj za investicijsku studiju. Godišnji financijski izvještaj 2017.g. za statističke svrhe predaje se do 30.04.2018.g., ali navedeni izvještaj nije konačan i stoga ne služi za obračun poreza na dobit. Zakonski rok predaje konačnih službenih financijskih izvještaja (GFI-POD za javnu objavu) za 2017.g. je 30.06.2018.g. Sukladno navedenom, nije prikladno poslovne planove temeljiti na neslužbenim izvještajima 2017.g. (GFI-POD izvještaju za statističke svrhe), nego na službenim izvještajima 2016.g. (GFI-POD izvještaju za javnu objavu). Zbog toga nema razloga za primitak prijava tek od 01.03.2018.g., nego bi trebalo omogućiti zaprimanje prijava odmah po objavi javnog poziva ili od 01.01.2018.g. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
35 Filip Šoštarić UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 4.4.Rok za predaju projektnog prijedloga Također, svi projektni prijedlozi se počinju ocjenjivati u isto vrijeme nakon roka za predaju prijava. Ponovno, s obzirom na dosadašnja iskustva, taj rok od 120 dana neće biti dovoljan i produžit će se definitivno rok za ocjenjivanje projektnih prijedloga. Primljeno na znanje Poduzet će se sve potrebne aktivnosti kako bi ocjenjivanje projektnih prijedloga bilo izvršeno u planiranom roku.
36 Filip Šoštarić UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 11.11.Horizontalna načela Održivi razvoj Kako nabavka novog stroja ili opreme može promovirati obnovljive izvore energije i/ili održivo korištenje prirodnih resursa kroz uvođenje procesa energetskih ušteda, recikliranja, korištenja obnovljivih izvora energije, provođenje zelene javne nabave. Takvih projekata je jako malo i za takve projekte i uvođenje ovakvih sustava i promoviranje obnovljivih izvora energije je predviđen natječaj Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama. Primljeno na znanje Bit će objašnjeno.
37 Filip Šoštarić UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 9.9.Prihvatljive kategorije troškova Potrebno je specificirati koja su to ulaganja u mjere energetske učinkovitosti povezane sa svrhom projekta s obzirom da već postoji natječaj "Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama". Obratiti pozornost na horizontalna načela kao jedan od kriterija ocjenjivanja koja bi se prema navedenom mogla odnositi na natječaj Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama. Većina poduzetnika ima namjeru nabaviti stroj ili opremu koja ne može zadovoljiti uvjete u pogledu energetske učinkovitosti koje se traže ovim natječajem. Za to postoji natječaj Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama. Primljeno na znanje Bit će objašnjeno.
38 Filip Šoštarić UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 4.4.Rok za predaju projektnog prijedloga S obzirom da ste najavili otvaranje natječaja krajem najprije rujna, a potom i krajem ovog mjeseca, većina projekata spremala se za kraj ove godine. Prebacivanje početka prijave zahtijeva od poduzetnika da investicijske studije koje su bazirane na 2016. godini kao n-1 godini, zahtijeva ponovnu izradu studije i financijsku analizu na bazi 2017.godine. S obzirom da ste naveli da rok za ocjenu projektnih prijedloga počinje teći od prvog sljedećeg dana nakon roka isteka predaje projektnih prijedloga i za to ste ostavili 120 dana, može se očekivati da će se projekti biti ocjenjeni tek krajem listopada odnosno početkom studenog 2018., a postoji i mogućnost kao i u ranijim pozivima da se taj rok produlji i na 180 dana. Time su poduzetnici koji čekaju otvaranje ovog natječaja (zadnji poziv zatvoren 31.12.2016.) osuđeni na daljnje čekanje. Sugeriramo da omogućite predaju prijave projektnog prijedloga samim otvaranjem poziva na dostavu. Primljeno na znanje Poduzet će se sve potrebne aktivnosti kako bi ocjenjivanje projektnih prijedloga bilo izvršeno u planiranom roku.
39 Filip Šoštarić UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 3.3.Podnošenje projektnog prijedloga S obzirom da ste najavili otvaranje natječaja krajem najprije rujna, a potom i krajem ovog mjeseca, većina projekata spremala se za kraj ove godine. Prebacivanje početka prijave zahtijeva od poduzetnika da investicijske studije koje su bazirane na 2016. godini kao n-1 godini, zahtijeva ponovnu izradu studije i financijsku analizu na bazi 2017.godine. S obzirom da ste naveli da rok za ocjenu projektnih prijedloga počinje teći od prvog sljedećeg dana nakon roka isteka predaje projektnih prijedloga i za to ste ostavili 120 dana, može se očekivati da će se projekti biti ocjenjeni tek krajem listopada odnosno početkom studenog 2018., a postoji i mogućnost kao i u ranijim pozivima da se taj rok produlji i na 180 dana. Time su poduzetnici koji čekaju otvaranje ovog natječaja (zadnji poziv zatvoren 31.12.2016.) osuđeni na daljnje čekanje. Sugeriramo da omogućite predaju prijave projektnog prijedloga samim otvaranjem poziva na dostavu. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
40 Filip Šoštarić UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 5.5.Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Poštovani! Minimalni iznos potpore od 750.000,00 HRK je previsok. Ovime se isključuje velik broj MSP-a čiji projekti nisu veći od cca 1.700.000 HRK (45% ) odnosno cca 2.150.000,00 HRK (35%) i to računajući samo prihvatljive troškove. U ranijim pozivima "Izgradnja proizvodnih kapaciteta MPS i ulaganje u opremu" i "Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP", minimalni iznos potpore iznosio je 1.500.000 HRK (zbog same izgradnje) i 500.000 HRK (samo opremanje), u pozivu "Kompetentnost i razvoj MSP" koji je objedinio oba navedena poziva minimalna potpora iznosila je 300.000 HRK čime je bilo zapravo omogućeno svim MSP-ima koji su imali kvalitetan projekt od minimalno cca 660.000 HRK. S obzirom da ovu godinu nije bilo Poduzetničkog impulsa na koji su se mogli prijaviti MSP s manjim projektima, a i nemamo najava da će biti sljedeće godine, velik broj MSP-a prilagodio je svoje investicije kako bi se mogao prijaviti na drugu fazu poziva "Kompetentnost i razvoj MSP-a". Ovime isti ti MSP-ovi ostaju zakinuti jer se ne mogu prijaviti na ovaj poziv zbog visine investicije. Sugeriram da smanjite minimalnu visinu potpore na barem 500.000 HRK ako ne i na 300.000 HRK. Primljeno na znanje Razmotrit će se. Svjesno potreba MSP za investicijskim i obrtnim kapitalom Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, zajedno s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU, putem HAMAG-BICRO-a provodi financijske instrumente (kredite, jamstva te subvencije na kamate). Cilj programa je kreditiranje uz povoljnije uvjete financiranja, odnosno smanjenjem kamatne stope i smanjenjem razine potrebnih sredstava osiguranja, kao i putem dostupnih povoljnih jamstava, povećati dostupnost financijskih sredstava skupini mikro i malih poduzetnika do maksimalnog iznosa od 50.000,00 EUR. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u funkciji PT1 dužno je osigurati razgraničenje operacija (bespovratnih sredstava i financijskih instrumenata) sukladno navedenom u OPKK.
41 daliborka vrankić UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 5.5.Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava 750.000,00 je poprilično veliki najniži iznos za mikro i male poduzetnike. potrebno ga je smanjiti tj. odrediti da je najniži iznos potpore 200.000- 300.000 kn Primljeno na znanje Razmotrit će se. Svjesno potreba MSP za investicijskim i obrtnim kapitalom Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, zajedno s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU, putem HAMAG-BICRO-a provodi financijske instrumente (kredite, jamstva te subvencije na kamate). Cilj programa je kreditiranje uz povoljnije uvjete financiranja, odnosno smanjenjem kamatne stope i smanjenjem razine potrebnih sredstava osiguranja, kao i putem dostupnih povoljnih jamstava, povećati dostupnost financijskih sredstava skupini mikro i malih poduzetnika do maksimalnog iznosa od 50.000,00 EUR. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u funkciji PT1 dužno je osigurati razgraničenje operacija (bespovratnih sredstava i financijskih instrumenata) sukladno navedenom u OPKK.
42 Ana Došen UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 9.9.Prihvatljive kategorije troškova Molimo za bolje pojašnjenje prihvatljivog troška "rekonstrukcija zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata". Naime, da li se pod "poslovnim prostorima" mogu smatrati i administrativni uredi te prostor za prodaju proizvoda koji bi bili smješteni u sklopu novog proizvodnog pogona? Ukoliko prodaja određenog proizvoda za čiju namjenu bi se uredila prodavaonica ne spada pod tražene NKD djelatnosti (C,J) da li se isto smatra prihvatljivim troškom/prihvatljivom aktivnošću? Naime, neke djelatnosti smatraju se prerađivačkima (npr. pekarnice, slastičarnice i prodavaonice za pripremu mesa itd. koje prodaju svoje vlastite proizvode), čak i kad imaju vlastitu trgovinu na malo svojih proizvoda. Primljeno na znanje Bit će objašnjeno.
43 Ana Došen UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 3.3.Kriteriji za isključenje S obzirom na to da je Poziv namjenjen MSP, predlažemo smanjanje kriterija pod točkom 17. udio kapitala u pasivi na 10%. Smatramo da je da je 15% restriktivan kriterij. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
44 Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 4.4.Rok za predaju projektnog prijedloga Molimo da se omogući prijava projekta odmah nakon otvaranja poziva jer su na terenu projekti spremni i investicije ne mogu čekati 1. ožujka 2018.g. za mogućnost prijave projekata. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
45 Zlatko Budrovčan UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 9.9.Prihvatljive kategorije troškova Molim odgovor da li je prihvatljiva potpora za aktivnost koja bi uključivala izbacivanje korištenja lož ulja iz proizvodnog pogona pekare, te uvođenje instalacije prirodnog plina, zamjena plamenika koji su bili na lož ulje, potrebne građevinske radove za uvođenje instalacije i plaćanje naknade za priključenje distributeru plina u cilju unapređenja procesa proizvodnje i smanjenja troškova tj. poboljšanja energetske učinkovitosti Primljeno na znanje Bit će objašnjeno.
46 ECO FAMILY FARM UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 3.3.Kriteriji za isključenje Točka 11. je vrlo nejasna i besmislena. Postavljam pitanje zašto/čemu uopće ovaj kriterij? Točka 16. - Kad mislite da bi taj EBITDA trebao biti konačan i služben? Pretpostavljam da nije u cilju da javni poziv izađe tek za pola godine... Točka 17. - Ne bi li 10% bilo dovoljno? Djelomično prihvaćen Točka 11. Bit će objašnjeno Točka 16. GFI-POD iz kojeg se računa EBITDA će biti dostupan do početka postupka dodjele Točka 17. Razmotrit će se
47 Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 6.6.Prihvatljivost projekta U ime tvrtke Tehno filter d.o.o. koja posluje u Poslovnoj zoni Beli Manastir predlaže se mogućnost početka provedbe projekta nakon otvaranja natječaja, a ne nakon datuma predaje projekta. Radi se o pozivu koji je već trebao biti objavljen i koji kasni i poduzetnici na terenu imaju spremnu dokumentaciju i dugo im je čekati da s radovima mogu početi tek nakon predaje projekta. Također, molimo da se upute za prijavitelje dopune pojašnjenjem što se smatra datum početka provedbe projekta jer gradilište može biti prijavljeno bez da su na njemu počeli radovi što se može dokazati fotografijama i izjavama nadzornog inženjera. Djelomično prihvaćen Članak 6. Uredbe 651/2014 propisuje da potpora ima učinak poticaja samo ako je korisnik podnio pisani zahtjev za potporu prije početka rada na projektu, što je moguće tek po otvaranju Poziva na dostavu projektnih prijedloga. Pojasnit će se što se smatra početkom provedbe projekta.
48 Valzor d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 5.5.Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Financijsku alokaciju od 200.000.000 Kn bi trebalo povećati i izjednačiti s alokacijom prethodne 2016. godine. Ovo je dugo očekivani natječaj koji čekaju brojna proizvodna poduzeća, a uz zadržavanje ovakve alokacije prolaznost projekata će biti niska. Nije prihvaćen Sukladno investicijskom planu i indikativnoj raspodjeli alokacija u ovom trenutku nije moguće znatnije povećati planiranu alokaciju ovog Poziva.
49 Agencija VIA UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.1.Prihvatljivost prijavitelja Predlažemo da se prihvatljivi sektori nadopune i prošire sa svim sektorima kako je bilo definirano u ranijem pozivu "Kompetentnost i razvoj" iz nekoliko razloga: prije svega jer je poziv kao takav i najavljivan, te su potencijalni korisnici po njemu i pripremali svoje projekte. Na manje razvijenim područjima svaka investicija koja potiče rast prihoda i zaposlenosti dobro došla bez obzira na sektor, a pripremljeni projekti mimo sada prihvatljivih djelatnost C i J su odraz postojeće strukture gospodarstava tih područja. Restrikcijom prihvatljivih djelatnosti neće se značajnije utjecati na promjenu strukture gospodarstva, ali će se značajnije smanjiti već niska razina investicija u manje razvijenim područjima. Ovaj poziv vidimo kao mehanizam podrške ujednačenom regionalnom razvoju gospodarstva i to kroz konkretnu podršku svim sektorima i već pripremljenim projektima u djelatnostima osim onih koji su po kriterijima isključenja prijavitelja isključeni. Nije prihvaćen Odbija se Radi ograničenja ukupne alokacije te nakon provedene analize do sada provedenih poziva i odobrenih/ugovorenih projekata, Poziv je namijenjen razvoju identificiranih strateških djelatnosti industrije. Uz to, provedeno ad-hoc vrednovanje Programa dodjele državnih potpora za razvoj MSP-a pokazalo je da se većina uspješnih projektnih prijedloga prethodnih Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava objavljenih temeljem istog, odnosi na navedene strateške djelatnosti industrije. Napominjemo da je alokacija Poziva na dostavu projektnih prijedloga 'Kompetentnost i razvoj MSP-a' povećana za 475 mil kn kako bi se dodatnom broju prijavljenih MSP-ova omogućilo provođenje njihovih projekata.
50 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 9.9.Prihvatljive kategorije troškova Naš komentar odnosi se na ulaganje u mjere energetske učinkovitosti. S obzirom da su navedene aktivnosti bile prihvatljive i u prethodnom natječaju "Kompetentnost i razvoj", molimo za dodatno razjašnjenje prihvatljivih troškova po tom pitanju. Naime, u konkretnom primjeru projekta koji je prošao faze ocjenjivanja na natječaju "Kompetentnost i razvoj", odbijen je trošak nabave i instalacije solarne elektrane za potrebe Korisnika u sklopu novoizgrađenog postrojenja. Ne razumijemo što je više energetska učinkovitost od navedene. U projektnoj prijavi predali smo i kalkulacije troškova sa i bez solarne elektrane čime se dokazuje poboljšanje energetske učinkovitosti u odnosu na konvencionalne izvore energije, te je aktivnost u potpunosti povezana sa svrhom projekta. Nije prihvaćen Navedeno spada u potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije prema članku 41. Uredbe Komisije 651/2014, koje nisu obuhvaćene ovim, kao ni prethodnim pozivima.
51 Finesa Grupa d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 5.5.Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Predlažemo stavljanje trajno otvorenog Poziva te da se obrada prijava vrši po predaji. Nije prihvaćen Zbog ograničenog iznosa financijske alokacije ovaj Poziv se objavljuje u modalitetu privremenog otvorenog Poziva.
52 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.1.Prihvatljivost prijavitelja Prihvatljivost prijavitelja samo iz sektora C Prerađivačka industrija te sektora J Informacije i komunikacije (osim područja navedenih u točci 2.3.) je vrlo ograničavajuće u odnosu na Javni Poziv Kompetentnost i razvoj MSP, prema kojem su se poduzetnici pripremali za dugo najavljivani Poziv Izgradnja i opremanje. Poduzetništvo se razvija ovisno o zahtjevima tržišta i napretku tehnologije te je vrlo teško unaprijed odrediti prihvatljive djelatnosti na način da se ne ograniči nepravedno pojedine sektore. Kao primjer možemo navesti oznaku 43.2 iz Područja F (Elektroinstalacijski radovi, uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i ostali građevinski instalacijski radovi) koji su bili prihvatljivi prijavitelji u prethodnom natječaju, a prema ovim UzP nisu prihvatljivi. Npr. ako usporedimo poduzeće iz metalskog sektora koje glavninu prihoda ostvaruje izrađujući metalne dijelove po nacrtima pripremljenima od naručitelja i poduzeće iz područja elektroinstalacija koja izrađuje upravljačke jedinice i sustave automatizacije strojeva po nacrtima koje dobiva od naručitelja, oba poduzeća posluju po istom modelu, ali nemaju oba mogućnost kandidiranja za bespovratna sredstva. Nije prihvaćen Odbija se Radi ograničenja ukupne alokacije te nakon provedene analize do sada provedenih poziva i odobrenih/ugovorenih projekata, Poziv je namijenjen razvoju identificiranih strateških djelatnosti industrije. Uz to, provedeno ad-hoc vrednovanje Programa dodjele državnih potpora za razvoj MSP-a pokazalo je da se većina uspješnih projektnih prijedloga prethodnih Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava objavljenih temeljem istog, odnosi na navedene strateške djelatnosti industrije. Napominjemo da je alokacija Poziva na dostavu projektnih prijedloga 'Kompetentnost i razvoj MSP-a' povećana za 475 mil kn kako bi se dodatnom broju prijavljenih MSP-ova omogućilo provođenje njihovih projekata.
53 Valzor d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.1.Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava Ovaj natječaj omogućuje izuzetno velike investicije u ključne materijalne resurse: proizvodne hale, strojeve i opremu. Za financiranje ovakvih investicija opravdano je otvoriti Trajni, a ne Privremeni poziv i to s većim ukupnim fondom natječaja. Navedene investicije trebaju biti rezultat dugoročnog promišljanja, zahtijevaju veliku pripremu, ali i efikasnost u provedbi. Zbog toga je prikladan modalitet u kojem poduzetnik u roku od 120 dana od dana predaje projektne prijave ima potpunu informaciju o odobrenju svog prijedloga. Stoga za ovaj natječaj predlažemo modalitet Trajnog poziva s rokom obrade 120 dana od dana predaje projektne prijave te povećanje fonda natječaja. Nije prihvaćen Modalitet privremenog poziva je predložen kako bi u slučaju ovako ograničene alokacije za financiranje bili odabrani najkvalitetniji projekti.
54 Valzor d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.1.Prihvatljivost prijavitelja Predlažemo da se u popis prihvatljivih djelatnosti uvrsti sektor F Građevinarstvo jer se također radi o određenoj vrsti proizvodne djelatnosti. Podržavamo djelatnost prerađivačke industrije kao osnovicu ovog natječaja. Ukoliko bi se proširivao popis djelatnosti, potrebno je povećati fond natječaja. Nije prihvaćen Radi ograničenja ukupne alokacije te nakon provedene analize do sada provedenih poziva i odobrenih/ugovorenih projekata, Poziv je namijenjen razvoju identificiranih strateških djelatnosti industrije. Uz to, provedeno ad-hoc vrednovanje Programa dodjele državnih potpora za razvoj MSP-a pokazalo je da se većina uspješnih projektnih prijedloga prethodnih Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava objavljenih temeljem istog, odnosi na navedene strateške djelatnosti industrije. Napominjemo da je alokacija Poziva na dostavu projektnih prijedloga 'Kompetentnost i razvoj MSP-a' povećana za 475 mil kn kako bi se dodatnom broju prijavljenih MSP-ova omogućilo provođenje njihovih projekata.
55 ANDRIJA VRANJKOVIĆ UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.1.Prihvatljivost prijavitelja Poštovani, molimo pojašnjenje vezano uz prihvatljive sektore Nacionalne klasifikacije djelatnosti. Smatramo neopravdanim ovako ograničavajuće postavljenu prihvatljivost prijavitelja. Natječaj za poduzetnike je najavljen kao faza II. natječaja "Kompetentnost i razvoj MSP" i u skladu s tim poduzetnici su krenuli u pripremu projekata. U tom pozivu nisu bili postavljeni ovako ograničavajući sektori za prihvatljivost prijavitelja. Molimo pojašnjenje i obrazloženje koji su razlozi za ovako značajno sužavanje potencijalnih prijavitelja? Temeljem kojih kriterija su odabrani sektori C Prerađivačka industrija i J Informacije i komunikacije? Predlažemo da se i u ovom pozivu navedu sektori kao i u pozivu "Kompetentnost i razvoj MSP". Nije prihvaćen Radi ograničenja ukupne alokacije te nakon provedene analize do sada provedenih poziva i odobrenih/ugovorenih projekata, Poziv je namijenjen razvoju identificiranih strateških djelatnosti industrije. Uz to, provedeno ad-hoc vrednovanje Programa dodjele državnih potpora za razvoj MSP-a pokazalo je da se većina uspješnih projektnih prijedloga prethodnih Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava objavljenih temeljem istog, odnosi na navedene strateške djelatnosti industrije. Napominjemo da je alokacija Poziva na dostavu projektnih prijedloga 'Kompetentnost i razvoj MSP-a' povećana za 475 mil kn kako bi se dodatnom broju prijavljenih MSP-ova omogućilo provođenje njihovih projekata.
56 TICM UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.1.Prihvatljivost prijavitelja Poštovani, kako bi predloženi javni poziv bio na raspolaganju što većem broju predstavnika MSP sektora koji objavu istog čekaju već mjesecima te s unaprijed pripremljenom dokumentacijom, pri čemu su smanjenjem opsega prihvatljivih djelatnosti / sektora ulaganja mnogi od njih proglašeni neprihvatljivim prijaviteljima, predlažemo da u okviru ovog javnog poziva budu prihvatljive sve NKD djelatnosti iz prošlog kruga. Nije prihvaćen Radi ograničenja ukupne alokacije te nakon provedene analize do sada provedenih poziva i odobrenih/ugovorenih projekata, Poziv je namijenjen razvoju identificiranih strateških djelatnosti industrije. Uz to, provedeno ad-hoc vrednovanje Programa dodjele državnih potpora za razvoj MSP-a pokazalo je da se većina uspješnih projektnih prijedloga prethodnih Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava objavljenih temeljem istog, odnosi na navedene strateške djelatnosti industrije. Napominjemo da je alokacija Poziva na dostavu projektnih prijedloga 'Kompetentnost i razvoj MSP-a' povećana za 475 mil kn kako bi se dodatnom broju prijavljenih MSP-ova omogućilo provođenje njihovih projekata.
57 Poliklinika dr Došen UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.1.Prihvatljivost prijavitelja Poštovani, mislim da bi svakako trebalo u prihvatljive prijavitelje uvrstiti područje Q - Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, odjeljak 86 - Djelatnosti zdravstvene zaštite. Privatne zdravstvene ustanove spadaju u skupinu privatnih poduzetnika, ali ih se tako gotovo nigdje ne tretira. One su uglavnom van sustava zdravstvenog osiguranja u RH (HZZO) i veliku većinu ili sav prihod ostvaruju na tržištu. 1. Nabavka vrhunske dijagnostičke opreme neisplativa je po cijenama hrvatstkog tržišta i opsega rada, tako da se uglavnom kupuje oprema srednje ili niže kvalitete sa znatno slabijom dijagnostičkom točnošću. Mogućnost dobivanja bespovratnih sredstava ekonomski bi opravdala nabavku vrhunske opreme i omogućila znatno bolju i bržu dijagnostiku, proširenje dijagnostičkih postupaka i na kraju uštede u zdravstvenom sustavu RH zbog bržeg i točnijeg liječenja. Ove usluge mogle bi se ponuditi i u sklopu zdravstvenog turizma. Iz ovih fondova financirana je nabavka vrhunske medicinske opreme u Grčkoj i Bugarskoj pa ne vidim razloga zašto se to ne bi provelo i kod nas. Uvrštavanje ove djelatnosti prekinulo bi dugogodišnju nebrigu nadležnih ministarstava za ovo područje poduzetništva i pokazalo težnju prema izvrsnosti umjesto, kao do sada, prema osrednjosti. Nije prihvaćen Radi ograničenja ukupne alokacije te nakon provedene analize do sada provedenih poziva i odobrenih/ugovorenih projekata, Poziv je namijenjen razvoju identificiranih strateških djelatnosti industrije. Uz to, provedeno ad-hoc vrednovanje Programa dodjele državnih potpora za razvoj MSP-a pokazalo je da se većina uspješnih projektnih prijedloga prethodnih Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava objavljenih temeljem istog, odnosi na navedene strateške djelatnosti industrije. Napominjemo da je alokacija Poziva na dostavu projektnih prijedloga 'Kompetentnost i razvoj MSP-a' povećana za 475 mil kn kako bi se dodatnom broju prijavljenih MSP-ova omogućilo provođenje njihovih projekata.
58 Dijana Kliškić UPUTE ZA PRIJAVITELJE S obzirom da je bio najavljen natječaj "Kompetentnost i razvoj" i da je velik broj prijavitelja već pripremio svoje projektne prijave prema dosadašnjim uvjetima te radi navedenog stagnirao sa svojim poslovanjem, molimo da uvažite navedene primjedbe i natječaj proširite na djelatnosti kao iz prethodnog natječaja "Kompetentnost i razvoj". Ovim uvjetima broj potencijalnih prijavitelja se uvelike smanjuje što ne ide u prilog ni jednoj strani. Nije prihvaćen Radi ograničenja ukupne alokacije te nakon provedene analize do sada provedenih poziva i odobrenih/ugovorenih projekata, Poziv je namijenjen razvoju identificiranih strateških djelatnosti industrije. Uz to, provedeno ad-hoc vrednovanje Programa dodjele državnih potpora za razvoj MSP-a pokazalo je da se većina uspješnih projektnih prijedloga prethodnih Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava objavljenih temeljem istog, odnosi na navedene strateške djelatnosti industrije. Napominjemo da je alokacija Poziva na dostavu projektnih prijedloga 'Kompetentnost i razvoj MSP-a' povećana za 475 mil kn kako bi se dodatnom broju prijavljenih MSP-ova omogućilo provođenje njihovih projekata
59 Sasa Cikovic UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.1.Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava Predlažemo da se postupak dodjele bespovratnih sredstava odvija na način da o statusu projektne prijave prijavitelji bude obaviješteni u pisanom obliku na kraju svake faze postupka dodjele umjesto predviđene rang liste te da postupak dodjele ne traje duže od 90 kalendarskih dana za pojedinu projektnu prijavu, računajući od dana zaprimanja, do dana donošenja Odluke o financiranju o predmetnoj projektnoj prijavi s obzirom da se pokazalo da je ovaj model moguć i pozitivno se odražava na investicijske cikluse a prijaviteljima znatno smanjuje rizik provedbe projekta. Nije prihvaćen Poziv se objavljuje u modalitetu privremenog otvorenog Poziva. Trajanje i tijek postupka dodjele definiran je Zajedničkim nacionalnim pravilima.
60 Sasa Cikovic UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 4.4.Ugovaranje Smatramo nužnim da se rok za pripremu i potpis ugovora od 75 kalendarskih dana vrati na 30 kalendarskih dana kako je bilo pravilo u natječaju Kompetentnost i razvoj MSP jer je rok od 75 dana jednostavno predug i koči investicijski ciklus što se izrazito negativno odražava na gospodarstvo i poduzetnike i djeluje krajnje demotivirajuće za potencijalne prijavitelje na javni poziv. Nije prihvaćen Rok za pripremu i potpisivanje Ugovora, koji iznosi najviše 75 kalendarskih dana, ostavljen je kako bi uspješni prijavitelji koji financijsku konstrukciju zatvaraju kreditnim sredstvima imali vremena za pripremu i potpisivanje Ugovora o kreditu sa svojom financijskom institucijom. Taj rok može biti i kraći ukoliko je potrebna dokumentacija dostavljena ranije.
61 Sasa Cikovic UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.1.Prihvatljivost prijavitelja Uzevši u obzir činjenicu da je veliki broj invstitora iz proizvodnog sektora u periodu od zadnjeg javnog poziva do danas pripremao projektne prijedloge vođeni uvjetima prethodnog poziva i da na tržištu postoji količina projekata koji su u visokoj fazi spremnosti smatramo da bi bilo neophodno da se prošire prihvatljivi sektori za ovaj javni poziv minimalno sukladno uvjetima iz posljednjeg javnog poziva. Nije prihvaćen Radi ograničenja ukupne alokacije te nakon provedene analize do sada provedenih poziva i odobrenih/ugovorenih projekata, Poziv je namijenjen razvoju identificiranih strateških djelatnosti industrije. Uz to, provedeno ad-hoc vrednovanje Programa dodjele državnih potpora za razvoj MSP-a pokazalo je da se većina uspješnih projektnih prijedloga prethodnih Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava objavljenih temeljem istog, odnosi na navedene strateške djelatnosti industrije. Napominjemo da je alokacija Poziva na dostavu projektnih prijedloga 'Kompetentnost i razvoj MSP-a' povećana za 475 mil kn kako bi se dodatnom broju prijavljenih MSP-ova omogućilo provođenje njihovih projekata
62 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 4.4.Ugovaranje Rok za pripremu i potpisivanje ugovora koji iznosi 75 kalendarskih dana od dana donošenja Odluke o financiranju je (iz perspektive korisnika) sramotno dug. Koji su to opravdani slučajevi koji su uzrokovani događajima izvan utjedaja nadležnog tijela i kako je moguće da se takvi događaji pojavljuju u svim natječajima? Nije prihvaćen Rok za pripremu i potpisivanje Ugovora, koji iznosi najviše 75 kalendarskih dana, ostavljen je kako bi uspješni prijavitelji koji financijsku konstrukciju zatvaraju kreditnim sredstvima imali vremena za pripremu i potpisivanje Ugovora o kreditu sa svojom financijskom institucijom. Taj rok može biti i kraći ukoliko je potrebna dokumentacija dostavljena ranije.
63 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.1.Prihvatljivost prijavitelja S obzirom da se cijele godine najavljuje natječaj "Kompetentnost i razvoj" - faza 2, koji je u 2016. godini postigao velike uspjehe, tražimo da se vrate sve prihvatljive djelatnosti iz navedenog natječaja. Na ovaj način ste doveli u zabludu ogroman broj potencijalnih prijavitelja, najavljujući nešto što se neće ostvariti. Poznavajući tempo ocjenjivanja projektnih prijava, ukoliko ostanu samo ove djelatnosti, za sve ostale poduzetnike propala je 2017. i 2018. godina u potpunosti što se tiče bespovratnih potpora namjenjenih izgradnji i opremanju. Nije prihvaćen Radi ograničenja ukupne alokacije te nakon provedene analize do sada provedenih poziva i odobrenih/ugovorenih projekata, Poziv je namijenjen razvoju identificiranih strateških djelatnosti industrije. Uz to, provedeno ad-hoc vrednovanje Programa dodjele državnih potpora za razvoj MSP-a pokazalo je da se većina uspješnih projektnih prijedloga prethodnih Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava objavljenih temeljem istog, odnosi na navedene strateške djelatnosti industrije. Napominjemo da je alokacija Poziva na dostavu projektnih prijedloga 'Kompetentnost i razvoj MSP-a' povećana za 475 mil kn kako bi se dodatnom broju prijavljenih MSP-ova omogućilo provođenje njihovih projekata.
64 ljubomir jelić UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 7.7.Zbrajanje potpora Obzirom da u RH ne postoji centralno mjesto gdje se vidi visina dodijeljenih potpora po korisniku već se isto promatra kroz Izjavu prijavitelja postavlja se pitanje kako će se uzimati u obzir potpore koje se dobiju u periodu od prijave projekta do dodjele ugovora od dodjeli bespovratnih sredstava gdje se može dogoditi da prijavitelj primi potporu koja ulazi u kategoriju de minimis potpore za neke druge aktivnosti. Molimo da se pojasni mehanizam zbrajanja potpora kod de minimis potpore. Nije prihvaćen Prijavitelj mora voditi računa o ukupno zatraženim i primljenim potporama te dostaviti Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti za prijavitelja i pojedinačno za svako povezano poduzeće koje se smatra “jednim poduzetnikom". Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o državnim potporama (NN 69/2017) utvrdio je da Ministarstvo financija vodi registar programa potpora, kao i registar dodijeljenih pojedinačnih, državnih i de minimis potpora. Zbrajanje de minimis potpora objašnjeno je u točki 1.7 Uputa.
65 ljubomir jelić UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 6.6.Obveze koje se odnose na državne potpore / Vrste, iznos i intenzitet potpore Smanjenjem de minimis potpore sa dosadašnjih 75% na 50% smatramo štetnim jer će se time bitno utjecati na smanjenje izdataka za promidžbu i vidljivost projekta a svima nam je u interesu da se kroz poduzetnike promoviraju EU fondovi i privlačenje novih potencijalnih korisnika kao i smanjenje dodatnih ulaganja u troškove implementacije sustava grijanja i hlađenja što se kosi i sa ciljevima EU oko smanjenja potrošnje energije. Ovim smanjenjem natjerat će se prijavitelje da ulože minimalna sredstva u aktivnosti koje se financiraju kroz de minimis potporu te ne vidimo direktan učinak na ostvarenje ciljeva Poziva. Nije prihvaćen Analizom do sada odobrenih/ugovorenih projekata utvrđeno je da predloženi intenzitet zadovoljava potrebe većine projekata. Izdaci za promidžbu i vidljivost projekta vezani su prvenstveno uz objavu činjenice da EU sufinancira projekt te da je projekt koji se provodi u sklopu OPKK.
66 Integer savjetovanje j.d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.1.Prihvatljivost prijavitelja Poštovani, molimo da se predloženi prihvatljivi sektori nadopune i prošire i sa ostalim sektorima, poput područja Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, odjeljak 86 Djelatnosti zdravstvene zaštite. Smatramo kako bi to bilo u skladu sa EU i nacionalnim strategijama razvoja, naime u tom sektoru postoji trend rasta prihoda, rasta zaposlenosti i konkurentnosti, ali i značajnog rasta izvoza, pa i na treće zemlje. Također, poduzeća i ustanove iz tih sektora se često povezuju sa visokoškolskim ustanovama i javnim istraživačkim organizacijama sa ciljem usvajanja novih rješenja i tehnologija koje pomažu u poboljšanju kvalitete života i zdravlja stanovništva. Uz to, na terenu se dugo čekao ovaj natječaj kao nastavak na "Kompetentnost i razvoj MSP", te postoje spremni i kvalitetni projekti iz nerazvijenih krajeva RH koji su ovakvim kriterijem isključeni iz ovog poziva. Nije prihvaćen Radi ograničenja ukupne alokacije te nakon provedene analize do sada provedenih poziva i odobrenih/ugovorenih projekata, Poziv je namijenjen razvoju identificiranih strateških djelatnosti industrije. Uz to, provedeno ad-hoc vrednovanje Programa dodjele državnih potpora za razvoj MSP-a pokazalo je da se većina uspješnih projektnih prijedloga prethodnih Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava objavljenih temeljem istog, odnosi na navedene strateške djelatnosti industrije. Napominjemo da je alokacija Poziva na dostavu projektnih prijedloga 'Kompetentnost i razvoj MSP-a' povećana za 475 mil kn kako bi se dodatnom broju prijavljenih MSP-ova omogućilo provođenje njihovih projekata.
67 Impuls savjetovanje d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE Obzirom na činjenicu da su u prethodnom pozivu kao dozvoljene djelatnosti prijavitelja osim NKD djelatnosti C i J bile prihvatljive i druge djelatnosti, predlažemo da se osim navedenih djelatnosti uvrste i druge djelatnosti. Naime, obzirom da za djelatnosti C i J već postoji niz otvorenih javnih poziva te onih u pripremi, smatramo kako bi se ovim pozivom u konkurenciju trebale staviti djelatnosti koje se ne mogu prijavljivati na druge natječaje. Nadalje, obzirom da su ovim pozivom prihvatljivi troškovi nabavka dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine, smatramo kako ovaj tip troškova za NKD djelatnosti J nije značajan koliko troškovi plaća i radne snage (kao što je to primjerice bilo u natječaju IRI ili Komercijalizacija inovacija). Posebno molimo da razmotrite i uvrštavanje NKD djelatnosti F (građevinarstvo) te vodnog gospodarstva kao bitne grane za razvoj gospodarstva, a koje se nisu u mogućnosti prijaviti za bespovratna sredstva po niti jednom drugom objavljenom natječaju za mala i srednja poduzeća. Nije prihvaćen Radi ograničenja ukupne alokacije te nakon provedene analize do sada provedenih poziva i odobrenih/ugovorenih projekata, Poziv je namijenjen razvoju identificiranih strateških djelatnosti industrije. Uz to, provedeno ad-hoc vrednovanje Programa dodjele državnih potpora za razvoj MSP-a pokazalo je da se većina uspješnih projektnih prijedloga prethodnih Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava objavljenih temeljem istog, odnosi na navedene strateške djelatnosti industrije. Napominjemo da je alokacija Poziva na dostavu projektnih prijedloga 'Kompetentnost i razvoj MSP-a' povećana za 475 mil kn kako bi se dodatnom broju prijavljenih MSP-ova omogućilo provođenje njihovih projekata.
68 Snježana Ljubović UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 5.5.Dodatne informacije uz projektni prijedlog Molimo da se postupak dodjele bespovratnih sredstava vrati barem na 120 dana od dana zaprimanja pojedine projektne prijave, jer će se u protivnom još dodatno produžiti agonija poduzetnika koji čekaju na objavu ovog natječaja više od godinu dana, te su pripremili projekte za prijavu koja je bila najavljivana da će se otoriti sa 30.09.2017. Nije prihvaćen Modalitet privremenog poziva je predložen kako bi u slučaju ovako ograničene alokacije za financiranje bili odabrani najkvalitetniji projekti.
69 Valzor d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 4.4.Rok za predaju projektnog prijedloga Velike investicije u izgradnju proizvodnih hala i nabavu opreme zahtijevaju dugačak vremenski rok pripreme za projekte te je stoga modalitet Trajnog poziva gdje se ocjenjivanje izvršava odmah po primitku prijave prikladno. Tada poduzetnici koji ozbiljno na vrijeme i unaprijed pripremaju veliku investiciju (a ne predaju projekte „u zadnjoj minuti zadanog roka“) uz uvjet ostvarenja bodovnog praga dobivaju potpore prije poduzetnika koji su u zadnji čas odlučili o investiciji. Prema trenutnoj verziji Privremenog poziva, poduzetnici koji predaju prijavu 01.03. će biti ocjenjivani tek nakon primitka zadnje prijave od 29.06., što će dodatno pogoršati postojeće stanje dugačkog vremenskog roka obrade prijava. Prikladno bi bilo ovaj poziv promijeniti na Trajno otvoreni poziv te omogućiti prijavu odmah po objavi Javnog poziva. S obzirom da je prema Indikativnom planu objave natječaja ovaj poziv bio planiran za 30.09.2017., brojni poduzetnici već imaju izrađene projekte te će im kašnjenje natječaja pričiniti štetu i onemogućiti neke od projekata. Nije prihvaćen Modalitet privremenog poziva je predložen kako bi u slučaju ovako ograničene alokacije za financiranje bili odabrani najkvalitetniji projekti.
70 Valzor d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 5.5.Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Podržavamo navedene pragove potpora, jer bi za iznose potpora niže od 750.000 bilo prikladno raspisati poseban natječaj (slično kao E-impuls) koji bi zahtijevao manju dokumentaciju pripreme i provedbe projekta. Za velike investicije u gradnju, rekonstrukciju i postrojenja nije prikladan privremeni, nego trajni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava, jer velike investicije zahtijevaju kvalitetnu i pravovremenu pripremu te je prikladno da se obrada projektnih prijava izvrši odmah po njihovom primitku. Stoga predlažemo da se ovaj poziv objavi po principu trajnog poziva te da se obrada projektnih prijava izvrši u roku 120 dana po njihovom primitku. Nije prihvaćen Modalitet privremenog poziva je predložen kako bi u slučaju ovako ograničene alokacije za financiranje bili odabrani najkvalitetniji projekti.
71 Filip Šoštarić UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 5.5.Dodatne informacije uz projektni prijedlog Postupak dodjele treba započeti prvim sljedećim danom od predaje projektne prijave. Prema dosadašnjem iskustvu, 120 dana neće biti dovoljno za obradu projektnih prijedloga, pogotovo ako započinjete sa svim projektnim prijedlozima nakon zatvaranja natječaja 29.lipnja 2018. Prema ovome, izgledno je da će postojati rang lista projekata gdje će se se s obzirom na raspoloživost resursa, u slučaju projektnih prijedloga s jednakim brojem bodova, financirati oni koji su predani ranije. Potrebno je krenuti u obradu zahtjeva odmah po primitku. Nije prihvaćen Modalitet privremenog poziva je predložen kako bi u slučaju ovako ograničene alokacije za financiranje bili odabrani najkvalitetniji projekti.
72 TORA d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.1.Prihvatljivost prijavitelja Obzirom na Prioritetnu os 3. i njen specifićni cilj 3d1, smatram da su predloženi prihvatljivi sektori, u kojima do trenutka prijave projekta moraju biti registrirani prijavitelji, postavljeni vrlo restriktivno. Predlažemo da se proširi popis prihvatljivih sektora na način da se mogu prijaviti svi oni koji ne potpadaju pod kriterije za isključenje iz točke 2.3. ovog Poziva. Nije prihvaćen Radi ograničenja ukupne alokacije te nakon provedene analize do sada provedenih poziva i odobrenih/ugovorenih projekata, Poziv je namijenjen razvoju identificiranih strateških djelatnosti industrije. Uz to, provedeno ad-hoc vrednovanje Programa dodjele državnih potpora za razvoj MSP-a pokazalo je da se većina uspješnih projektnih prijedloga prethodnih Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava objavljenih temeljem istog, odnosi na navedene strateške djelatnosti industrije. Napominjemo da je alokacija Poziva na dostavu projektnih prijedloga 'Kompetentnost i razvoj MSP-a' povećana za 475 mil kn kako bi se dodatnom broju prijavljenih MSP-ova omogućilo provođenje njihovih projekata
73 DYVOLVE d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 9.9.Prihvatljive kategorije troškova Kod Ulaganje u materijalnu imovinu navedeni su kao prihvatljivi troškovi cijena vodnih i energetskih priključaka. Molimo vas da se nadoda i cijena priključaka na kanalizaciju s obzirom da se radi o trošku koji je sastavni dio svake investicije jednako kao i vodni i energetski priključak. Prihvaćen Bit će dopunjeno.
74 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 3.3.Kriteriji za isključenje Molimo pojašnjenje što točno znače slučajevi u kojima se u povlašteni položaj stavljaju djelatnosti u sektoru čelika, sektoru ugljena, sektoru brodogradnje ili sektoru umjetnih vlakana. Pojam "stavljanja u povlašteni položaj" nije postojao u natječaju "Kompetentnost i razvoj". Molimo nedvosmisleno pojašnjenje da li su navedeni sektori prihvatljivi ili ne i u kojim slučajevima. Prihvaćen Bit će objašnjeno.
75 Finesa Grupa d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 3.3.Kriteriji za isključenje Kako će se za prijavitelje koji vode poslovne knjige i evidenciju sukladno Zakonu o porezu na dohodak vršiti bodovanje (koeficijent likvidnosti, koeficijent zaduženosti, neto profitna marža)? Prihvaćen Bit će objašnjeno.
76 Finesa Grupa d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 3.3.Kriteriji za isključenje Za točku 11 molimo dodatno pojašnjenje jer nije jasna formulacija Prihvaćen Bit će objašnjeno.
77 Finesa Grupa d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 4.4.Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Molimo dodatno pojašnjenje jer nije jasna formulacija: „Sva početna ulaganja koja je pokrenuo isti korisnik (na razini grupe) u razdoblju od tri godine od datuma početka radova na drugom ulaganju kojem je dodijeljena potpora u istoj regiji na razini županije smatraju se dijelom istog projekta ulaganja“ Prihvaćen Bit će objašnjeno.
78 HRVATSKA UDRUGA BANAKA UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 5.5.Zahtjevi koji se odnose na sposobnost Prijavitelja, učinkovito korištenje sredstava i održivost rezultata projekta Uz 5.5.- podtočka 2.: Financiranje vlastitim sredstvima - navedeno je da kao “preduvjet potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, a nakon donošenja Odluke o financiranju prijavitelj je obvezan dostaviti dokaz (izvod) da je na posebnom računu osigurao sredstva u iznosu od minimalno 15% ukupne vrijednosti projekta.“. Molimo jasnije definirati (i uskladiti) da li je riječ o podračunu koji je potrebno otvoriti u banci za potrebe provedbe projekta. Prihvaćen Bit će objašnjeno.
79 HRVATSKA UDRUGA BANAKA UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 4.4.Ugovaranje Za 4.4. Ugovaranje: Vidjeti komentar u vezi bankovnog računa odnosno otvaranja projektnog računa pod točkom 5.4., zadnji paragraf - ne stoji jasno navedeno da li će otvaranje zasebnog projektnog računa biti obavezno. Prihvaćen Bit će dopunjeno.
80 HRVATSKA UDRUGA BANAKA 5.ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PROVEDBU PROJEKTA, 4.4. Podnošenje zahtjeva za predujmom/nadoknadom sredstava Komentar na točku 5.4. - "Korisnik je dužan PT2 uz Završni zahtjev za nadoknadom sredstava priložiti podatke o iznosu komate ostvarene na bankovnom računu projekta.", ali u točki 4.4. Ugovaranje ne stoji jasno navedeno da (li) će otvaranje zasebnog projektnog računa biti obavezno. Prihvaćen Bit će dopunjeno.
81 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 5.5.Zahtjevi koji se odnose na sposobnost Prijavitelja, učinkovito korištenje sredstava i održivost rezultata projekta Ovaj članak opet spominje financijski doprinos od najmanje 25% prihvatljivih troškova koji mora biti oslobođen od bilo kakve potpore kao i članak 1.6. (što pretpostavlja da se ostatak vlastitog učešća može financirati uz potpore u obliku subvencioniranih kamata ili sl.), a u članku 1.5. se navodi da kombinacija financijskih sredstava i bespovratnih sredstava iz ESI fondova nije dopuštena. Molimo pojašnjenje. Prihvaćen Bit će objašnjeno.
82 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 3.3.Kriteriji za isključenje Ako kriterij za isključenje broj 11 ostane isti, možemo ga tumačiti na slijedeći način: Pretpostavimo da je poduzeće preselilo poslovanje prošle godine u novu proizvodnu halu (iz bilo kojeg razloga). Prema kriteriju za isključivanje 11, sada se ne može prijaviti na ovaj Poziv za investiranje u novi stroj (početno ulaganje), koji bi bio u toj novoj hali? Molimo da objavite tumačenje kriterija 11. Prihvaćen Bit će objašnjeno.
83 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 6.6.Obveze koje se odnose na državne potpore / Vrste, iznos i intenzitet potpore U točki 5.5. Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava navodi da se Prijavitelj obvezuje iz vlastitih sredstva ili vanjskim financiranjem (svime što ne predstavlja sredstva iz bilo kojeg javnog izvora, uključujući iz Europske unije, odnosno Europskih strukturnih i investicijskih fondova) osigurati sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih izdataka projektnog prijedloga te iznosa bespovratnih sredstava iz EFRR. Dakle, u slučaju intenziteta potpore od 35% gore navedena razlika može iznositi i do 65% ukupnih prihvatljivih izdataka koji moraju biti osigurani vlastitim sredstvima/vanjskim financiranjem koje ne sadrži javna sredstva. U točki 6.6. Obveze koje se odnose na državne potpore / Vrste, iznos i intenzitet potpore navodi se da Korisnik potpore mora osigurati financijski doprinos od najmanje 25% prihvatljivih troškova iz vlastitih izvora ili vanjskim financiranjem, u obliku oslobođenom od bilo kakvih javnih sredstava. S obzirom da su ove dvije odredbe u koliziji molimo da protumačite njihovo pravo značenje. Prihvaćen Bit će objašnjeno.
84 ANDRIJA VRANJKOVIĆ UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 4.4.Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Poštovani, molimo Vas da dodatno pojasnite sljedeću odredbu: "Sva početna ulaganja koja je pokrenuo isti korisnik (na razini grupe) u razdoblju od tri godine od datuma početka radova na drugom ulaganju kojem je dodijeljena potpora u istoj regiji na razini županije smatraju se dijelom istog projekta ulaganja." Primjerice, poduzeće je na prošlom pozivu „Kompetentnost i razvoj MSP“ (KK.03.2.1.05) prijavilo projekt i potpisalo Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Znači li ova prethodno citirana odredba da će se projekt koji bi prijavio na ovaj natječaj smatrati dijelom istog projekta? U tom slučaju, maksimalni iznos bespovratnih sredstava bi bio prekoračen. Molimo pojašnjenje. Prihvaćen Bit će objašnjeno.
85 Sasa Cikovic UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 3.3.Kriteriji za isključenje U poglavlju 5.5. Zahtjevi koji se odnose na sposobnost Prijavitelja, učinkovito korištenje sredstava i održivost rezultata projekta navedeno je da: `C) Prijavitelj mora osigurati održivost projekta i projektnih rezultata. Prijavitelj je obvezan osigurati trajnost Projekta, odnosno tijekom razdoblja od tri (3) godine od završnog plaćanja (korisniku) mora osigurati da rezultati Projekta ne podliježu sljedećim situacijama navedenima u članku 71. Uredbe (EU) br. 1303/2013: • prestanku ili premještanju proizvodne aktivnosti izvan regije ulaganja (na razini NUTS III); • promjeni vlasništva nad predmetom infrastrukture čime se trgovačkom društvu ili javnom tijelu daje neopravdana prednost; • značajnoj promjeni koja utječe na prirodu projekta, ciljeve ili provedbene uvjete i zbog koje bi se doveli u pitanje njegovi prvotni ciljevi` stoga smatramo da je ovo kriterij koji bi mogao biti minimalno jednakovažeći kriteriju `11. korisniku koji je u dvije godine prije podnošenja zahtjeva za potporu proveo premještanje u objekt u kojem će se odvijati početno ulaganje za koje se traži potpora odnosno korisniku koji će to učiniti u razdoblju od najviše dvije godine nakon što bude dovršeno početno ulaganje za koje se traži potpora;` u poglavlju 3.3. Kriteriji za isključenje s obzirom da se postavlja pitanje kako će korisnik dokazati da u dvije godine prije podnošenja zahtjeva za potporu nije proveo premještanje u objekt u kojem će se odvijati početno ulaganje za koje se traži potpora. Ukoliko će ovaj kriterij ostati untuar javnog poziva, molimo pojašnjenje na koji će se način isto dokazivati. Prihvaćen Bit će objašnjeno.
86 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.1.POJMOVNIK Naziv vašeg ministarstva promijenjen je još 2016. godine. S obzirom da se prijaviteljima prilikom predaje projektnih prijava gledaju najsitniji detalji (izgled omotnice, rokovi, nazivi itd), bilo bi poželjno da ministarstvo po pitanju točnosti podataka bude dobar primjer. Prihvaćen Bit će ispravljeno.
87 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 6.6.Obveze koje se odnose na državne potpore / Vrste, iznos i intenzitet potpore U word verziji e-savjetovanja nalazi se fusnota koja ovdje nedostaje, a određuje kako su prihvatljivi troškovi pripreme natječajne dokumentacije najviše u iznosu do 4% ukupne vrijednosti projekta. Molimo da se navedeno uskladi radi transparentnosti. Prihvaćen Bit će objašnjeno.
88 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 3.3.Kriteriji za isključenje Kada već prepisujete kriterije za isključenje iz ostalih natječaja, molim vas da ih barem prepišete u potpunosti. Kriterij pod točkom 11. je apsolutno nejasan. Molimo pojašnjenje da li se navedeno odnosi na: "Sukladno čl. 14, stavku 16 Uredbe 651/2014 premještanje znači premještanje iste ili slične djelatnosti ili njezina dijela iz objekta u jednoj ugovornoj stranci Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru (početni objekt) u objekt u kojemu se ulaganje odvija u drugoj ugovornoj stranci Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru (objekt kojemu je dodijeljena potpora). Ugovorne stanke Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru su države članice EU, Norveška, Island i Lihtenštajn. Premještanje postoji ako proizvod ili usluga u početnim objektima i u objektima kojima je dodijeljena potpora služi barem dijelom za iste potrebe i ispunjava zahtjeve ili potrebe iste vrste korisnika, a radna se mjesta gube u istoj ili sličnoj djelatnosti u jednom od početnih objekata." Prihvaćen Bit će objašnjeno.
89 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 4.4.Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Molimo da se detaljnije pojasni kategorija svih početnih ulaganja koja je pokrenuo isti korisnik u razdoblju od tri godine. Prihvaćen Bit će objašnjeno.
90 ljubomir jelić UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 4.4.Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Molimo vas pojašnjenje da li se pod početnim ulaganjem koja je pokrenuo isti korisnik u razdoblju od 3 godine od datuma početka radova na drugom ulaganju smatra kada je taj pojedinačni projekt ulaganja velik projekt ulaganja u prihvatljive troškove iznad 50 mil.Eur-a. Da li to znači da se zbroj prihvatljivih troškova zbrajaju unutar 3 godine u istoj županiji pa se primjenjuje "prilagođen iznos potpore" Prihvaćen Bit će objašnjeno.
91 Lot UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 4.4.Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Molim da jasnije formulirate početno ulaganje istog korisnika unutar razdoblja od tri godine. Na primjer, ako je korisnik završio projekt sufinanciran u prvom pozivu koji je započeo u rujnu 2015. godine i želi se prijavi s novim projektom ulaganja na ovaj poziv po kojem bi projekt mogao započeti u studenom/prosincu 2018 godine hoće li se to smatrati početnim ulaganje. Prihvaćen Bit će objašnjeno.
92 Valzor d.o.o. UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 5.5.Zahtjevi koji se odnose na sposobnost Prijavitelja, učinkovito korištenje sredstava i održivost rezultata projekta Upitna je obveza poduzetnika da prije potpisa Ugovora o bespovratnoj potpori mora priložiti Ugovor o kreditu s poslovnom bankom. S obzirom da postupak prijave za natječaj ne zahtijeva obvezujuće pismo namjere, navedenu obvezu prilaganja Ugovora o kreditu prije potpisa ugovora o potpori bi također bilo prikladno ukinuti. Osnovni princip ovog natječaja je privremeni poziv, fond natječaja nije značajno velik, a poduzetnici bi sukladno ovoj odredbi trebali platiti velike troškove potpisivanja navedenog kredita (cca. 10.000 - 80.000 Kn), iako nisu sigurni jesu li prošli na natječaju (proces obrade kredita traje od mjesec dana pa do čak 6 mjeseci). Smatramo da bi bilo prikladno zadržati isključivo odredbu da se za dokazivanje vlastitog učešća u modalitetu financiranja kreditom banke ili kombiniranim financiranjem prilikom prijave traži neobvezujuće pismo namjere, a ukinuti obvezu predaje Ugovora o kreditu prije potpisivanja Ugovora o potpori. Prihvaćen U točki 2.5. navedeni su detaljno uvjeti zatvaranja financijske konstrukcije kako bi se prijavitelji mogli upoznati s obvezama koje trebaju ispuniti te na vrijeme izvršiti potrebne predradnje (uključujući razgovor s bankom, ukoliko financijsku konstrukciju u potpunosti ili djelomično zatvaraju kreditom). Nakon provedene 3. faze postupka dodjele odnosno ocjenjivanja kvalitete bit će objavljena rang lista projektnih prijedloga koji ostvaruju mogućnost sufinanciranja putem ovog Poziva. Tijekom 4. faze postupka dodjele odnosno donošenja odluke o financiranju PT1 će obavijestiti prijavitelja o dokumentaciji koju je potrebno dostaviti kao preduvjet za potpisivanje Ugovora, te mu za to ostaviti rok od 60 (šezdeset) kalendarskih dana.
93 Ana Morić UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1.1.Prihvatljivost prijavitelja Poštovani, U točki 1.1. Prihvatljivost prijavitelja potrebo je preciznije pojasniti da li navedene djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji moraju ubiti upisane kao osnovna djelatnost tvrtke ili samo da je tvrtka registrana za navedene djelatnosti. Lijep pozdrav Prihvaćen Bit će objašnjeno.