Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o povlasticama za obavljanje gospodarskog ribolova na moru u državnom vlasništvu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 OBRTNIČKA KOMORA ISTARSKE ŽUPANIJE PRAVILNIK U Pravilniku o povlasticama za obavljanje gospodarskog ribolova na moru u državnom vlasništvu predlažemo da čl. 4 Kriteriji za dodjelu prava iz državnih povlastica glasi: (1) Dodjelu prava iz državnih povlastica mogu zatražiti, prema redoslijedu prvenstva: 1. Vlasnici plovila koja se nalaze u Registru ribarske flote Republike Hrvatske na koje je izdana povlastica za gospodarski ribolov 2. Vlasnici plovila koja se nalaze u Registru ribarske flote Republike Hrvatske na koja je prethodno bila izdana povlastica za gospodarski ribolov i koja je prešla u državno vlasništvo. 3. Vlasnici plovila koja su izgrađena, kupljena ili nabavljena kroz programe sufinanciranja od strane ministarstava, HBOR-a i/ili jedinica lokalne samouprave. Obrazloženje Radi zaštite riba i drugih morskih organizama neće se izdavati nove povlastice, te je opravdano povlasticama za obavljanje gospodarskog ribolova na moru u državnom vlasništvu omogućiti unaprjeđenje i olakšavanje napora registriranim ribarima, a tek nakon toga i ostalim zainteresiranim osobama. Posebno imajući u vidu da se dobivanjem državne povlastice prema predloženom čl. 14 st.3 Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru povlastica može povećavati broj povlastica a time i ribolovni napor. Primljeno na znanje Poštovani, Vaš će se prijedlog razmotriti.