Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću na Prijedlog pravilnika o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2017., 2018., 2019. i 2020. godini

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Marko BLAŽEVIĆ Članak 8., Podmjera Potpora organizaciji konjičkih sportskih natjecanja (Nacionalnog kupa, nacionalnog prvenstva i prvenstva za mlade konje u dresurnom, preponskom i daljinskom jahanju, vožnji zaprega, galopskim i kasačkim utrkama) Za predloženo potrebno je očitovanje Hrvatskog konjičkog saveza (HKS) s obzirom da navedena disciplina pripada pod nadležnost navedenog Saveza. Ukoliko je regularna, te posjeduje Pravilnik natjecanja, nema razloga da se ista ne uvrsti u ovaj Pravilnik. Nije prihvaćen Poštovani, nažalost navedeno nije moguće uvrstiti odnosno dodati u tekst ovoga Pravilnika jer primarno nije predviđeno u Programu.
2 Boško Milivojević Članak 8., Podmjera Potpora organizaciji konjičkih sportskih natjecanja (Nacionalnog kupa, nacionalnog prvenstva i prvenstva za mlade konje u dresurnom, preponskom i daljinskom jahanju, vožnji zaprega, galopskim i kasačkim utrkama) Obziron na trenutnu situaciju i aktivaciju olimpijske discipline Konjički višeboj, tj. Eventing istu treba uvrstiti na popis natjecanja u konjičkom sportu. Nije prihvaćen Poštovani, nažalost navedeno nije moguće uvrstiti odnosno dodati u tekst ovoga Pravilnika jer primarno nije predviđeno u Programu.
3 Boško Milivojević PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU PROVEDBE MJERA NACIONALNOG PROGRAMA POTICANJA PROVEDBE UZGOJNIH PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE PASMINE I UZGOJNE TIPOVE KONJA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2015. DO 2020. GODINE U 2017., 2018., 2019. I 2020. GODINI, PRILOG IB.POTPORA ORGANIZACIJI KONJIČKIH SPORTSKIH NATJECANJA (NACIONALNOG KUPA, NACIONALNOG PRVENSTVA I PRVENSTVA ZA MLADE KONJE U DRESURNOM, PREPONSKOM I DALJINSKOM JAHANJU, VOŽNJI ZAPREGA, GALOPSKIM I KASAČKIM UTRKAMA) Ovdje bi molio da se uzmu u obzir prilike u RH obzirom na plaćanja. U fusnoti “*priznaju se računi izdani i plaćeni u razdoblju uzgojne godine (od 15. studenoga prethodne godine do 15. studenoga tekuće godine) za koju se podnosi zahtjev” predlažen da se obzirom na okolnosti koje je se neće promjeniti u skorijoj budućnosti, a kako su finala uglavnom u listopadu (21.10.2017. za daljinsko jahanje), te obzirom na rok plaćanja od majmanje 30 dana izmjeni razdoblje prihvatljvih računa na razdoblje 06. prosinca prethodne godine do 06. prosinca tekuće godine. Primljeno na znanje Navedeno će biti uzeto u obzir.
4 Boško Milivojević PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU PROVEDBE MJERA NACIONALNOG PROGRAMA POTICANJA PROVEDBE UZGOJNIH PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE PASMINE I UZGOJNE TIPOVE KONJA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2015. DO 2020. GODINE U 2017., 2018., 2019. I 2020. GODINI, PRILOG VI. Pod PRILOG VI, Točka 1.b.1.25. molim uzeti u obzir i uvrstiti specifične troškove organizacije natjecanja u daljinskom jahanju kao što su: 1. Troškovi korištenja staza u prirodi (Hrvatske šume sukladno zakonu naplaćiju korištenje šumskih površina i za natjecanja, a daljinsko jahanje je direktno upućeno na javne prostore u prirodi) i 2. Kod uređenja startno-ciljnog mjesta, obzirom da se natjecanja odvijaju u prirodi i na otvorenim prostorima sa manjkom infrastrukture uključiti i troškove najma kemijskih WC-a tj. sanitarija, te 3. Nastavno na točku 2. troškovi odlaganja, odvoza i zbrinjavanja topada (najam kontejnera, kanti za smeće, i sl.). Primljeno na znanje Navedeno ćemo uzeti u obzir.