Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu i obrascu prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o sudjelovanju civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama i operacijama

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Platforma za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske - CROSOL PRILOG 2.OBRAZAC PRIJEDLOGA PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI  ZA 2018. GODINU Pozdravljamo najavu donošenja ovog Zakona. Očekujemo da Zakon ne stavi u diskriminatorni položaj privatni sektor i organizacije civilnog društva. Držimo da i ti dionici moraju biti kvalitetno uključeni u Zakon. Prihvaćen Prihvaća se
2 Centar za mirovne studije PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 2.ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Centar za mirovne studije pozdravlja najavu donošenja ovog Zakona, a posebno da je prepoznat nerazmjer između vojnih i civilnih komponenata u mirovnim misijima. Očekujemo da će se kroz Zakon regulirati i angažiranje stručnjaka iz akademskog sektora, sindikata i organizacija civilnog društva koje imaju veliko iskustvo u aktivnostima vezanim za izgradnju mira a koje mogu biti od velike koriste u mirovnim misijama i operacijama. Prihvaćen Intencija je predlagatelja Zakonom regulirati sudjelovanje svih civilnih stručnjaka, uključujući stručne osobe izvan državne službe te se u tom smislu primjedba može smatrati prihvaćenom.
3 Platforma za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske - CROSOL PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 4.UTVRĐIVANJE RJEŠENJA Predlažemo da se već ovdje najavi da će se kroz zakon regulirati i korištenje civilnih stručnjaka iz ne-državnog sektora (organizacije civilnog društva, privatni sektor). Isključivanjem ovih skupina država bespotrebno ograničava bazen stručnjaka koje može koristiti u mirovnim misijama i operacijama. Dodatno, upravo u tim sektorima često se nalazi veliki stručni potencijal za rad na pojedinim temama. Prihvaćen Intencija je predlagatelja Zakonom regulirati sudjelovanje svih civilnih stručnjaka, uključujući stručne osobe izvan državne službe te se u tom smislu primjedba može smatrati prihvaćenom.
4 Platforma za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske - CROSOL PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 5.UTVRĐIVANJE IZRAVNIH UČINAKA I ADRESATA KOd utvrđivanaj adresata potrebno je utvrditi da su adresati: poduzetnici, Hrvatski branitelji, udruge ili zaklade. Kao što smo već naveli ključno je i ne-državne aketer uključiti u ovaj zakon, Nije prihvaćen ne prihvaća se budući da se, neovisno o skupini adresata, ne predviđaju izravni gospodarski učinaci od podtočke 5.1.1. do podtočke5.1.14.
5 Platforma za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske - CROSOL PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 6.Prethodni test malog i srednjeg poduzetništva (Prethodni MSP test) točka 6.1 - Propis može imati utjecan ja privatni sektorjer se treba regulirati kako omogućiti da i poslovni sekto može dati civilnog stručnjaka. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća budući da predlagatelj Zakona nema intenciju propisivati administartivne troškove za male i srednje poduzetnike ukoliko se pojavi potreba njihovog angažiranja u okviru međunarodnih misija i operacija.