Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Grga K PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMAZAKONA O NACIONALNOJ INFRASTRUKTURI PROSTORNIH PODATAKA, Članak 5. St. 2. ovog članka je perfidno (i/ili pokvareno) napisan. Iza "mogu ograničiti", treba dodati "uz dostavu obrazloženja i pripadne dokumentacije kojom se isto dokazuje". Naime, navodi se "poslovna tajna" što može podrazumijevati svako poslovanje, isto kao i "intelektualno vlasništvo" koje ima široko tumačenje. Time bi se mogli izuzeti svi podaci i dolazi do netransparentnosti, pa čak i nepravednog položaja za neke privredne subjekte. Divim se ovoj "lakoći" pisanja zakona i nepromišljenosti koja je uz nju... Nije prihvaćen Članak 5. Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka predstavlja prijenos Direktive 2007/2/EZ te se navedena tvrdnje ne može prihvatiti.
2 Grga K PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMAZAKONA O NACIONALNOJ INFRASTRUKTURI PROSTORNIH PODATAKA, Članak 1. Pod ovim skupinama navode se prostorni podaci o visinama digitalnog terena, a to nije neka vrijednost. Naravno da je dobro da ista postoji i bude u svojoj kategoriji, pogotovo jer je to već postojeći podatak. Međutim, stvarno potrebna skupina podataka je 3D o prirodnim i izgrađenim objektima (npr. podzemne špilje, tuneli, garaže, nadvožnjaci...) koji su svakako potrebni za osnovnu svrhu NIPP-a (molim pogledajte promo materijale za INSPIRE direktivu jer iz zakonske osnove i načinu provođenju NIPP-a mogli bi doći do zaključka da su to katastarski planovi s DOF-om, a za što već postoji funkcionalni portal). Nije prihvaćen Opisi tema preneseni u Nacrt prijedloga Zakona definirani su INSPIRE direktivom, a objekti koji pripadaju određenoj temi propisani su tehničkim specifikacijama od strane Europske komisije.
3 Grga K PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA, OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA Neispunjavanje obveze (od sljedećeg mjeseca) će imati negativan učinak za državni proračun - to bi trebalo navesti, a ne skrivati. Nije prihvaćen Navedene tvrdnje nisu predmet ovog Nacrta prijedloga Zakona.
4 Grga K OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM, TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI, Osnovna pitanja koja se uređuju ovim zakonom Osnovno pitanje je način kažnjavanja odgovornih osoba u subjektima NIPP-a koji ništa ne rade u izvršavanju svojih obveza (da "demistificiramo"; njihove obveze su dostavljanje podataka koji uglavnom već postoje, ali ljudi koji su zaposleni da obavljaju razmjenu podataka nemaju potrebno znanje niti ga žele usvojiti). Kad se odgovornim osobama u subjektima NIPP-a, uzme plaća, pa dvije, pa tri, i to u roku tri mjeseca (a za namirenje penala koje RH mora plaćati EU radi NIPP-a) tada će isti natjerati nesposobnog rođu da "više pošalje te podatke" ili će uz njega zaposliti nekog tko zna sjesti za računalo, logirati se i razmjeniti bazu podataka. Nije prihvaćen Navedene tvrdnje nisu predmet ovog Nacrta prijedloga Zakona.
5 Grga K OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM, TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI, Ocjena stanja Pod ocjenom stanja nije navedeno da su prošli svi zakonski rokovi za uspostavu NIPP-a (funkcionalnu, jer dosad se obrazlagalo da je NIPP uspostavljen danom otvaranja "portala" koji je obična neažurirana internet stranica koja odnedavno ima nefunkcionalne linkove). Također treba navesti da je prošao rok dan direktivom te da će RH plaćati penale jer nije uspostavljen NIPP. Potrebno je i navesti da nije realna funkcionalnost NIPP-a u dogledno vrijeme obzirom da već 10 godina od zakonske osnove nije uspostavljeno ni 10% potrebne strukture (cijela glava u ZDIKN-u koja je uređivala NIPP do 2013. odnosno do Zakona o NIPP je također imala zakonske rokove do 2009. pa produžene do 2011. pa opet produžene do 2013. kada je stupi Zakon o NIPP-u sa rokovima koji se ponovno ne poštuju i ne produžuju). Nije prihvaćen Vremenski okvir za provedbu Direktive 2007/2/EU pretpostavlja 10.12.2021. kao krajnji datum kada će INSPIRE biti uspostavljen. NIPP se također uspostavlja sukladno navedenom okviru, tako da navedene tvrdnje nemaju pozadinu u činjenicama i stvarnom stanju. Preostale navedene tvrdnje nisu predmet ovog Nacrta prijedloga Zakona.
6 Ivan Čuljak PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA U Skupini III, pod 11. Područja upravljanja/zaštićena područja/uređena područja i jedinice za izvješćivanje, potrebno je izmijeniti cijeli paragraf jer se navodi da su uključena „odlagališta smeća“, a nakon toga „područja za odlaganje otpada“. Potrebno je izbaciti „područja za odlaganje otpada“ i navesti samo „odlagališta otpada“ jer se odlagališta otpada nalaze za na to namijenjenim područjima, a neuređena, ilegalna odlagališta otpada nisu predmet ovog dokumenta. Osim toga potrebno je izbjagavati pojam „smeće“ i koristiti izraz „otpad“. Potrebno je ispraviti „uređene plovne putevi“ na „uređene plovne puteve“. Iz 12. Područja prirodnih opasnosti, potrebno je izbaciti vulkanske pojave i vulkanske erupcije, kao i snježne lavine, jer se radi o Nacionalnoj (= hrvatskoj) klasifikaciji, a u Hrvatskoj nema vulkanskih pojava ni erupcija niti snježnih lavina. Djelomično prihvaćen Sukladno komentarima učinjene su predložene izmjene u članku 1., Skupina III, točci 11. Prijedloga Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka. Izmjene predložene za članak 1. Skupine III točka 12. se ne prihvaćaju s obzirom da se radi o izravnom prijenosu INSPIRE direktive.