Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Uredbe o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HRVATSKI KLUB OLIMPIJACA Nacrt prijedloga Uredbe o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća Poštovani, mi, hrvatski olimpijci svesrdno podržavamo ideju o povećanju državnih nagrada za VRHUNSKA sportska dostignuća (u daljnjem tekstu: državne nagrade), te Vas želimo upoznati s našim stajalištima i primjedbama jer mislimo da ima dosta nelogičnosti i stvari o kojima treba vodili brigu. Mišljenja smo da svaki sport tj. sportaš koji je ostvario vrhunski rezultat zaslužuje isti tretman. Treba izjednačiti visine novčanih nagrada zasluženim u pojedinačnim i kolektivnim sportovima. Na primjeru olimpijskih igara, u pojedinačnim sportovima (atletika, plivanje, ...) na borilište se do medalje izlazi max 4 puta dok kod kolektivnih sportova (košarka, rukomet, vaterpolo,...) igra se min 8 utakmica. Pobjednik u kolektivnom sportu je najbolji u tom sportu, dok kod pojedinačnih osvajača medalja najbolji ste u toj disciplini tog sporta (primjer atletike gdje ima 25 muških plus 22 ženske discipline na olimpijskim igrama, ili plivanje gdje ukupno ima 34 discipline na olimpijskim igrama). Zbog toga smo mišljenja da svi zaslužuju istu visinu novčane nagrade. Stručni stožeri u kolektivnom sportu imaju puno veći obim rada na takmičenjima i pripremama (vode brigu o većem broju sportaša), oni su direktni sudionici jednako kao i sportaši (stručno vode utakmicu cijelo vrijeme i njihove odluke direktno utječu na ishod utakmice, stožeri moraju pratiti i analizirati protivnike tijekom takmičenja!!). Mislimo da treba preispitati ukupnu visinu nagrade za stručne stožere. U članku 2. stavak 1 izostavili ste Olimpijadu mladih koja je direktno pod ingerencijom MOK-a. Kakav je status šahovske olimpijade? U članku 2. stavak 4. treba dodati ...i Europske igre koje su pod ingerencijom Europskog olimpijskog odbora. Članke 15. i 16. treba izbaciti jer su svi sportaši jednaki. Teme za razmišljanje svih čimbenika u sportu: 1. Koliko je ravnopravan i jednako vrijedan rezultat ostvaren na Olimpijskim igrama u disciplini 100 m u atletici za koju se dijeli po jedan komplet medalja u ženskoj i muškoj konkurenciji, a na Paraolimpijskim igrama u disciplini 100 m u atletici za koju se dijeli 14 kompleta u ženskoj i 16 kompleta u muškoj konkurenciji zbog raznih kategorija invalidnosti i nemogućnosti zajedničkog nastupa? Ne želimo ovim pitanjem nikoga povrijediti, čak štoviše, želimo potaknuti raspravu, želimo pomoći tim hrabrim sportašima kojima se divimo na njihovoj volji, želji, motivu. 2. Treba razlikovati nivo takmičenja gdje za učešće na takmičenju postaji kvalifikacijski ciklus (Olimpijske igre i Paraolimpijske igre) i takmičenja gdje je dovoljna samo prijava (Olimpijada gluhih). Na kraju, želimo Vam se zahvaliti još jednom šta ste pokrenuli ovaj hvalevrijedan prijedlog Uredbe o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska dostignuća te Vam stojimo na raspolaganju ukoliko Vam možemo pomoći u daljnjem radu Hrvatski klub Olimpijaca predsjednik Željko Jerkov Djelomično prihvaćen Predloženo izjednačavanje visine novčane nagrade za sportaše u pojedinačnim i ekipnim sportovima se prihvaća. Predloženo povećanje nagrade za djelatne stručne sportske osobe ne prihvaća se jer je iz Nacrta prijedloga Uredbe (u tablicama novčanih iznosa) vidljivo kako djelatnim stručnim sportskim osobama u ekipnim sportovima ukupno pripada veći iznos nego djelatnim stručnim sportskim osobama u pojedinačnim sportovima. Primjer, za osvojenu zlatnu medalju u ekipnim sportovima izborniku se dodjeljuje 170.000,00 kuna, a ostale djelatne stručne sportske osobe dijele 340.000,00 kuna što ukupno iznosi 510.000,00 kuna, dok kod pojedinačnih sportova ukupan iznos za sve djelatne stručne sportske osobe za osvojenu zlatnu medalju iznosi 416.000,00 kuna. Nadalje, ističemo kako u pojedinačnim sportovima mnoge nagrađene djelatne stručne sportske osobe aktivno i svakodnevno sudjeluju u trenažnom procesu sportaša tijekom jednog ili više ciklusa, a neki i tijekom cijele karijere sportaša, a što i je smisao nagrađivanja djelatnih stručnih sportskih osoba. Uredba o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća donosi se na temelju propisanog Zakonom o sportu, pa je tako u Zakonu o sportu u članku 82. i 83. propisano kome se dodjeljuju, odnosno kome se mogu dodijeliti državne nagrade za vrhunska sportska postignuća. Također navodimo kako je šahovska olimpijada obuhvaćena Uredbom u članku 2. stavku 13. koji glasi: „Uvažavajući specifičnosti sustava natjecanja svakog sporta sukladno sportskim pravilima pripadajućih međunarodnih sportskih federacija ukoliko se u određenom sportu prvenstva na svjetskoj i/ili europskoj razini ne održavaju pod imenom svjetskog ili europskog prvenstva, već pod drugim nazivom koji upućuje na tu razinu natjecanja, ista se prihvaćaju pod uvjetom da predlagatelj, sukladno ovoj Uredbi, dostavi popis takvih natjecanja po sportovima, sportskim granama i sportskim disciplinama.“ Uredba o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća donosi se na temelju propisanog Zakonom o sportu, pa se tako Vaš prijedlog izbacivanja članaka 15. i 16. ne prihvaća jer Zakon o sportu u članku 82. i 83. propisuje kome se dodjeljuju, odnosno kome se mogu dodijeliti državne nagrade za vrhunska sportska postignuća, a iz čega je upravo vidljiva jednakost prema svima. Predloženo vrednovanje rezultata primamo na znanje.
2 Antonio Benc Nacrt prijedloga Uredbe o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća Mislim da drzava ne bi trebala novcano nagradjivati sportase. Novac predvidjen za nagrade bi trebalo vratiti poreznim obveznicima. Ako porezni obveznik ima potrebu nagraditi nekog sportasa za postignut uspjeh, neka mu uplati direktno na racun. Primljeno na znanje Primjedbu primamo na znanje te napominjemo kako je nagrađivanje sportaša propisano Zakonom o sportu, a Uredba je provedbeni akt.
3 Ana Lovrić Nacrt prijedloga Uredbe o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća , I. OPĆE ODREDBE Predlažem dopunu članka 115. stavka 1. i 116. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi: Članak 115. (1) Učitelji, nastavnici, stručni suradnici, ravnatelji i tajnici školske ustanove imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i usavršavati kroz programe koje je odobrilo Ministarstvo. Članak 116. (1) Učitelji, nastavnici, stručni suradnici, ravnatelji i tajnici mogu napredovati u struci, odnosno zanimanju u najmanje tri razine i stjecati odgovarajuća zvanja. Nakon provedene promjene, Uredbu o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama trebalo bi uskladiti na način da se u članku 7. točka b) na odgovarajuća mjesta unese i tajnik škole. Nije prihvaćen Uredba o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća donosi se na temelju propisanog Zakonom o sportu. Vaši komentari ne odnose se na spomenutu Uredbu.
4 Renata Pintar 1. Osobe kojima se dodjeljuju državne nagrade , Članak 6. Čl. 6 Treba pisati: "Državne nagrade iz članka 3. ove Uredbe dodjeljuju se sportašicama i sportašima (u daljnjem tekstu: sportaši), sportskim ekipama i djelatnim stručnim sportskim osobama, poreznim obveznicima Republike Hrvatske." Ne smije se dogoditi da vrhunski sportaš porez plaća u npr. Monacu, a iz proračuna Republike Hrvatske prima novčane nagrade. Primljeno na znanje Primjedbu primamo na znanje te napominjemo kako je nagrađivanje sportaša propisano Zakonom o sportu, a Uredba je provedbeni akt.