Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva obrane za 2018. godinu i prethodnim procjenama

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Robert petelinec Obrasci prethodne procjene, II.Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske Vezano za vojne specijaliste S obzirom da se uvodi mogućnost prevođenja vojnih specijalista u redovne DVO prilikom preustroja 2019g., predlažem da se uvede i mogućnost da sami vojni specijalisti mogu podnijeti zahtjev i ostvariti prevođenje u redovne DVO ako ostvaruju uvjete za to. Razlog uvođenja te mogućnosti je zbog toga što su 2014.god DVO prevedene u vojne specijaliste u okolnostima gdje nije postojao pravilnik za vojne specijaliste a samim tim te osobe su dovedene u nepovoljan položaj po pitanju ostvarivanja parava na mirovinu po članku 6., nemogućnost prelaska na druga ustrojbena mjesta ( s obzirom na vojnu naobrazbu te druge vojne specijalnosti koje osba posjeduje) Nije prihvaćen Navedena primjedba nije vezana uz Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva obrane za 2018. godinu i prethodnim procjenama, već uz Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske. U navedenom Nacrtu prevođenje vojnih specijalista u dočasnike i časnike osobnog čina iste razine predviđeno je isključivo jednokratno po sili zakona točno određenog nadnevka