Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt pravilnika o stipendiranju studenata - pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 IVAN DUŠAN P R A V I L N I K Mislim da u ovom pravilniku nedostaje na koji se način utvrđuje da li neka osoba koja se želi prijaviti za dobiti stipendiju pripadnik hrvatskog naroda. Koji dokument mora taj student dati na uvid, a iz kojeg je vidljivo da je ta osoba pripadnik hrvatskog naroda? Na koji način dokazati da je neki student pripadnik hrvatskog naroda? Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na komentaru koji primamo na znanje te Vam istovremeno želimo pojasniti da će dokumentacija koju je potrebno priložiti prijavi biti propisana tekstom Natječaja, kako i stoji u čl. 5. ovog pravilnika. Također, u vezi s Vašim komentarom, možemo Vas izvijestiti da se pripadnost hrvatskom narodu, sukladno stavku 2. čl. 16. Zakona o hrvatskom državljanstvu, utvrđuje "ranijim deklariranjem te pripadnosti u pravnom prometu, navođenjem te pripadnosti u pojedinim javnim ispravama...". U tom smislu, dokumenti kojima se može dokazati deklariranje i pripadnost hrvatskom narodu su npr. rodni list (rubrika nacionalnost), vjenčani list, matična knjiga učenika, školska svjedodžba, index, radna knjižica, vojna knjižica, izvadak iz popisa birača ili neki drugi dokument koji sadrži podatak o pripadnosti hrvatskom narodu.
2 IVA MILARDOVIĆ ŠTIMAC P R A V I L N I K, Članak 4. U čl. 4. treba imati na umu da je upisivanje mirovanja, odnosno odobravanje mirovanja u studentskom statusu u pojedinoj godini studija u nadležnosti fakulteta koji odlučuje o opravdanosti takvog statusa u navedenim okolnostima. Trebalo bi, dakle, uskratiti pravo na stipendiju ukoliko je mirovanje upisano u tekućoj akademskoj godini u kojoj se traži stipendija te u tom stavku navesti: • koji imaju upisano mirovanje studenskih obveza u akademskoj godini za koju se dodjeljuje stipendija Također, zadnju alineju čl. 4. bi trebalo bi preformulirati i jasno precizirati da pravo na stipendiju nemaju studenti koji su upisani u tzv. apsolventsku godinu. Predlažem: • koji nisu u roku završili studijski program, odnosno koji su upisani u apsolventsku godinu Prihvaćen Prijedlog se prihvaća. U čl. 4. alineja 1. i alineja 4. ispravit će se i precizirati u suglasju s ukazanim. Zahvaljujemo na ukazanom.
3 IVA MILARDOVIĆ ŠTIMAC UTVRĐIVANJE RANG LISTE STUDENATA I POSTUPAK BODOVANJA, Članak 9. U čl. 9. kod kriterija predlažem da se, po uzoru na neke druge stipendije, doda dodatni kriterij i da se boduje studenta, koji je roditelj, s 30 bodova. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća. Navedeni kriterij s predloženim brojem bodova bit će unesen u tekst Pravilnika. Zahvaljujemo na ukazanom.
4 IVA MILARDOVIĆ ŠTIMAC UTVRĐIVANJE RANG LISTE STUDENATA I POSTUPAK BODOVANJA, Članak 10. U čl. 11. ili u nekom drugom dijelu Pravilnika, predlažem da se dodaju odredbe o privoli i suglasnosti kandidata za prikupljanje, obradu i objavu njihovih osobnih podataka za određenu svrhu. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća. U čl. 11. dodat će se dva stavka u vezi s navedenim. Zahvaljujemo na ukazanom.