Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o dopunjenom Planu zakonodavnih aktivnosti za 2018.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Gong OBRAZAC PRIJEDLOGA PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI  ZA 2018. GODINU, Obrazac: U plan savjetovanja sa zainteresiranom javnosti u 2018. neophodno je dodati obveze RH prema globalnoj inicijativi Partnerstva za otvorenu vlast. S obzirom da je ministrica vanjskih i europskih poslova ujedno predsjednica Savjeta inicijative Partnerstva za otvorenu vlast (savjetodavnog tijela Vlade za poticanje transparentnosti i otvorenosti rada tijela javne vlasti i osiguranja međusektorske suradnje u provedbi inicijative), neophodno je planirati ispunjenje prve zadaće tog tijela: priprema i provedba javnog savjetovanja o Prijedlogu Akcijskog plana za provedbu inicijative u idućeg dvogodišnjem periodu. Iako je Republika Hrvatska 31.10.2017. prekršila posljednji rok za izradu, savjetovanje i usvajanje Akcijskog plana, njena očekivana suspenzija iz globalne inicijative može se ispraviti usvajanjem Akcijskog plana u prvom kvartalu 2018. godine. Više informacija ovdje: https://udruge.gov.hr/istaknute-teme/partnerstvo-za-otvorenu-vlast-271/savjet-inicijative-partnerstvo-za-otvorenu-vlast/289 https://udruge.gov.hr/vijesti/kalendar-aktivnosti-izrade-akcijskog-plana-za-provedbu-inicijative-partnerstvo-za-otvorenu-vlast-u-razdoblju-od-2017-do-2019-godine/4073 https://www.opengovpartnership.org/stories/promoting-paris-zagreb Nije prihvaćen Primjedba nije prihvaćena s obzirom na to da Vlada Republike Hrvatske temeljem članka 10. Zakona o procjeni učinaka propisa ("Narodne novine", broj 44/17) donosi Plan zakonodavnih aktivnosti na prijedlog Ureda za zakonodavstvo koji sadržava samo zakone koji se planiraju utvrditi tijekom razdoblja za koje se Plan zakonodavnih aktivnosti donosi, a na temelju prijedloga planova zakonodavnih aktivnosti stručnih nositelja. Slijedom navedenoga, Prijedlogom plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva vanjskih i europskih poslova utvrđuju se jedino nacrti prijedloga zakona koji se namjeravaju uputiti u proceduru Vlade Republike Hrvatske tijekom sljedeće godine, a ne i podzakonski akti, provedbeni propisi i drugi dokumenti koji proizlaze iz obveza koje je Republika Hrvatska preuzela svojim članstvom u međunarodnim organizacijama. Što se tiče inicijative Partnerstva za otvorenu vlast (POV), predviđeno je usvajanje Akcijskog plana u I. kvartalu 2018. godine.