Izvješće o provedenom savjetovanju - Tehnički propis o građevnim proizvodima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 LTM d.o.o. Laboratorij za toplinska mjerenja Građevni proizvodi za koje su svojstva i bitne značajke te način provođenja postupka ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava propisani ovim Propisom, I.2 Prozori i vrata koji se ugrađuju između prostora i/ili prostorija koje pripadaju različitim požarnim odjeljcima (dalje u tekstu: prozori i vrata) Poštovani, mislim da bi trebalo uskladiti ovaj dio Propisa sa izmijenjenim i novodatiranim normama. Također ako je moguće trebalo bi omogućiti primjenu serije normi proširene primjene koje se koriste kod ocjene svojstava otpornosti na požar i propusnosti na dim vrata, prozora i zatvarača otvora. Sve navedeno kao prijedlog novog teksta dao sam u nastavku: Prijedlog izmjena u Tehničkom propisu za građevne proizvode (LTM d.o.o. –Laboratorij za toplinska mjerenja) I.2 Prozori i vrata koji se ugrađuju između prostora i/ili prostorija koje pripadaju različitim požarnim odjeljcima (dalje u tekstu: prozori i vrata) I.2.1 Svojstva i bitne značajke te ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava prozora i vrata I.2.1.1 Svojstva i bitne značajke Svojstva i bitne značajke prozora i vrata moraju odgovarati zahtjevima posebnog propisa kojima su uređeni otpornost na požar i drugi zahtjevi kojima građevina mora zadovoljiti u slučaju požara, te se moraju svrstati u razred otpornosti na požar odnosno razred propusnosti na dim određen normama HRN EN 13501-2 i HRN EN 16034. I.2.1.2 Ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava prozora i vrata glede otpornosti na požar odnosno propusnosti na dim provodi se prema Sustavu 1. I.2.1.3 Iznimno od točke I.2.1.2, do datuma završetka razdoblja koegzistencije za usklađenu normu koja uređuje otpornost na požar i/ili kontrolu propusnosti dima prozora i vrata, a najkasnije do 31. listopada 2019. godine, ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava prozora i vrata provodi se prema Sustavu 3. I.2.2 Ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava prema sustavu ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstva prozora i vrata iz točke I.2.1.3 obuhvaća određivanje glede otpornosti na požar odnosno propusnosti na dim prema ispitnim normama HRN EN 1634-1 i HRN EN 1634-3 uz mogućnost primjene normi proširene primjene HRN EN 15269-1, HRN EN 15269-2, HRN EN 15269-3, HRN EN 15269-5, HRN EN 15269-7, HRN EN 15269-10 i HRN EN 15269-20, I.2.3 Tehnička uputa za prozore i vrata uz podatke propisane posebnim propisom mora sadržavati i podatke o svojstvima i bitnim značajkama prozora i vrata, i to vrijednosti: – razreda otpornosti na požar i – razreda propusnosti na dim. I.2.4 Norme za određivanje otpornosti na požar odnosno propusnosti na dim I.2.4.1 HRN EN 13501-2:2016 – Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru -- 2. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na požar, isključujući ventilaciju (EN 13501-2:2016) I.2.4.2 HRN EN 16034:2014 – Vrata za pješake, industrijska, komercijalna, garažna vrata i prozori koji se mogu otvarati -- Norma za proizvod, izvedbene značajke -- Otpornost na požar i/ili kontrola propusnosti dima (EN 16034:2014) I.2.4.3 HRN EN 1634-1:2014 – Ispitivanje otpornosti na požar i kontrolu dima vrata i sklopova za zatvaranje, prozora koji se mogu otvarati i elemenata zgrade -- 1. dio: Ispitivanje otpornosti na požar vrata i sklopova za zatvaranje i prozora koji se mogu otvarati (EN 1634-1:2014) I.2.4.4 HRN EN 1634-3:2008 – Ispitivanje otpornosti vrata i sklopova za zatvaranje otvora na požar -- 3. dio: Protudimna vrata i zatvarači za otvore (EN 1634-3:2004+AC:2006) I.2.4.5 HRN EN 15269-1:2010 – Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar i/ili dimopropusnosti vrata, zaslona i prozora koji se mogu otvarati, uključujući pripadajući okov -- 1. dio: Opći zahtjevi (EN 15269-1:2010) I.2.4.6 HRN EN 15269-2:2012 – Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar i/ili dimopropusnosti vrata, zaslona i prozora koji se mogu otvarati, uključujući pripadajući okov -- 2. dio: Otpornost na požar zaokretnih čeličnih vrata (EN 15269-2:2012) I.2.4.7 HRN EN 15269-3:2012 – Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar i/ili dimopropusnosti vrata, zaslona i prozora koji se mogu otvarati, uključujući pripadajući okov -- 3. dio: Otpornost na požar zaokretnih drvenih vrata i prozora s drvenim okvirima koji se mogu otvarati (EN 15269-3:2012) I.2.4.8 HRN EN 15269-5:2016 – Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar i/ili dimopropusnosti vrata, zaslona i prozora koji se mogu otvarati, uključujući pripadajući okov -- 5. dio: Otpornost na požar zaokretnih staklenih vrata s metalnim dovratnikom i prozora koji se mogu otvarati (EN 15269-5:2014+A1:2016) I.2.4.9 HRN EN 15269-7:2009 – Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar i/ili dimopropusnosti vrata, zaslona i prozora koji se mogu otvarati, uključujući pripadajući okov -- 7. dio: Otpornost na požar čeličnih kliznih vrata (EN 15269-7:2009) I.2.4.10 HRN EN 15269-10:2011 – Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar i/ili dimopropusnosti vrata, zaslona i prozora koji se mogu otvarati, uključujući pripadajući okov -- 10. dio: Otpornost na požar sustava čeličnih roleta (EN 15269-10:2011) I.2.4.11 HRN EN 15269-20:2009 – Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar i/ili dimopropusnosti vrata, zaslona i prozora koji se mogu otvarati, uključujući pripadajući okov -- 20. dio: Dimopropusnost zaokretnih čeličnih i drvenih vrata, te staklenih vrata s metalnim dovratnikom (EN 15269-20:2009) Prihvaćen Prihvaćen.
2 Zdravko Bašić Pojmovi, Članak 3. Valjana dokumentacija u smislu ovoga Propisa, kada je građevni proizvod namijenjen za ugradnju u Republici Hrvatskoj, mora biti napisana na hrvatskom jeziku, latiničnim pismom. Prihvaćen Prihvaćen.