Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Obrascu Iskaza o procjeni učinaka propisa za Nacrt prijedloga Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i Nacrtu prijedloga Zakona o prijevozu u cestovnom prometu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 ANDREA MATELJAN Opći pojmovi, Članak 4. Smatram nužnim u ovom prijedlogu Zakona navesti odredbu koja će definirati da se vozila u kojim se obavlja autotaksi djelatnost moraju biti registrirana u Republici Hrvatskoj. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Navedena problematika biti će regulirana Pravilnikom o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni i prijevoz za osobne potrebe.
2 Elvira Vidović JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, OBRAZAC ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA Nepodrzavam ovaj prijedlog zakona.........Vidite da je prijedlog zakona nije dobro prosao na e savjetovanju dozivio je potop 80 posto gradjana nije za ovaj zakon...... Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
3 Dubravka Knežević JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, OBRAZAC ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA Podržavam kontroliranu liberalizaciju autotaksi tržišta te apsolutno taksimetar kao jedini mjerni instrument obračuna cijene autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
4 Darko Knežević JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, OBRAZAC ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA NEPODRZAVAM OVAJ ZAKON........ Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
5 . JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Opći komentar na Nacrt prijedloga Zakona o prijevozu u cestovnom prometu Digitalna Hrvatska podržava predloženi zakonski prijedlog posebice jer se njime: - smanjuju barijere i ukidaju ograničenja za ulazak na tržište autotaksi prijevoza što će dovesti do značajnog zapošljavanja, povećanja kvalitete usluge i pada cijena za krajnje korisnike; - uz postojeće zastarjele tehnologije poput taksimetra uvodi mogućnost korištenja novih tehnologija temeljenih na satelitskim GPS sustavima kojima se omogućuje dodatna transparentnost i preciznost u korist potrošača; - za sve poduzetnike na tržištu uspostavljaju potpuno jednaki uvjeti poslovanja što svima omogućuje da se cijenama i kvalitetom u poštenom tržišnom natjecanju izbore za svoju tržišnu poziciju. Ovim prijedlogom Zakona Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture daje pozitivan primjer spremnosti središnjeg tijela državne uprave da potakne procese koji će olakšati poslovanje, omogućiti najveću razinu tržišnog natjecanja, te propise prilagoditi novim tehnologijama i poslovnim modelima koji iz njih proizlaze. Digitalna Hrvatska posebno pozdravlja mogućnost da se uz postojeće zastarjele tehnologije poput taksimetra prilikom pružanja usluga autotaksi prijevoza mogu koristiti moderni elektronički sustavi temeljeni na GPS (Global Positioning System) satelitima. Osim što je preciznije, izračunavanje puta aplikacijom temeljenom na GPS sustavu je transparentno i provjerljivo budući uvijek ostaje zabilježen točan put kojim se vozilo kretalo te korisnik u svakom trenutku ima dostup do tih podataka. Također, kada se korisnici služe elektroničkom aplikacijom temeljenom na GPS sustavu, unaprijed im je poznata cijena usluge za traženu relaciju prijevoza što transparentnost prema korisnicima diže na još višu razinu. Također, elektroničke aplikacije koje se koriste u obračunu u autotaksi prijevozu izravno su spojene sa sustavom izdavanja računa i sustavom fiskalizacije Porezne uprave pa je utaja poreza praktički nemoguća. Nasuprot tome, taksimetri u pravilu nisu spojeni sa sustavom za automatsko izdavanje i fiskalizaciju računa. Samo liberalizirano tržište u kojem svatko bez nerealnih i nepotrebnih prepreka može početi obavljati poduzetničku djelatnost dovodi do zadovoljavajuće razine tržišnog natjecanja, a tržišno natjecanje uvijek dovodi do većih ulaganja i zapošljavanja, kvalitetnijih usluga i nižih cijena za krajnje korisnike. Dobar primjer dobrobiti od liberalizacije i konkurentnosti svakako je područje pokretnih elektroničkih komunikacija u kojem su nakon ulaska trećeg mobilnog operatora na tržište cijene višestruko smanjene zbog čega su hrvatski građani i gospodarstvo u razdoblju nakon ulaska Tele2 na tržište imali uštedu između 3 i 5 milijuna kuna dnevno. Zato posebno pozdravljamo predloženu liberalizaciju autotaksi tržišta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
6 . JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Opći komentar na Nacrt prijedloga Zakona o prijevozu u cestovnom prometu: Digitalna Hrvatska podržava predloženi zakonski prijedlog posebice jer se njime: - smanjuju barijere i ukidaju ograničenja za ulazak na tržište autotaksi prijevoza što će dovesti do značajnog zapošljavanja, povećanja kvalitete usluge i pada cijena za krajnje korisnike; - uz postojeće zastarjele tehnologije poput taksimetra uvodi mogućnost korištenja novih tehnologija temeljenih na satelitskim GPS sustavima kojima se omogućuje dodatna transparentnost i preciznost u korist potrošača; - za sve poduzetnike na tržištu uspostavljaju potpuno jednaki uvjeti poslovanja što svima omogućuje da se cijenama i kvalitetom u poštenom tržišnom natjecanju izbore za svoju tržišnu poziciju. Ovim prijedlogom Zakona Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture daje pozitivan primjer spremnosti središnjeg tijela državne uprave da potakne procese koji će olakšati poslovanje, omogućiti najveću razinu tržišnog natjecanja, te propise prilagoditi novim tehnologijama i poslovnim modelima koji iz njih proizlaze. Digitalna Hrvatska posebno pozdravlja mogućnost da se uz postojeće zastarjele tehnologije poput taksimetra prilikom pružanja usluga autotaksi prijevoza mogu koristiti moderni elektronički sustavi temeljeni na GPS (Global Positioning System) satelitima. Osim što je preciznije, izračunavanje puta aplikacijom temeljenom na GPS sustavu je transparentno i provjerljivo budući uvijek ostaje zabilježen točan put kojim se vozilo kretalo te korisnik u svakom trenutku ima dostup do tih podataka. Također, kada se korisnici služe elektroničkom aplikacijom temeljenom na GPS sustavu, unaprijed im je poznata cijena usluge za traženu relaciju prijevoza što transparentnost prema korisnicima diže na još višu razinu. Također, elektroničke aplikacije koje se koriste u obračunu u autotaksi prijevozu izravno su spojene sa sustavom izdavanja računa i sustavom fiskalizacije Porezne uprave pa je utaja poreza praktički nemoguća. Nasuprot tome, taksimetri u pravilu nisu spojeni sa sustavom za automatsko izdavanje i fiskalizaciju računa. Samo liberalizirano tržište u kojem svatko bez nerealnih i nepotrebnih prepreka može početi obavljati poduzetničku djelatnost dovodi do zadovoljavajuće razine tržišnog natjecanja, a tržišno natjecanje uvijek dovodi do većih ulaganja i zapošljavanja, kvalitetnijih usluga i nižih cijena za krajnje korisnike. Dobar primjer dobrobiti od liberalizacije i konkurentnosti svakako je područje pokretnih elektroničkih komunikacija u kojem su nakon ulaska trećeg mobilnog operatora na tržište cijene višestruko smanjene zbog čega su hrvatski građani i gospodarstvo u razdoblju nakon ulaska Tele2 na tržište imali uštedu između 3 i 5 milijuna kuna dnevno. Zato posebno pozdravljamo predloženu liberalizaciju autotaksi tržišta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
7 . Opći pojmovi, Članak 4. Komentar na čl. 4., stavak 1., točka 1.: Digitalna Hrvatska posebno pozdravlja mogućnost da se uz postojeće zastarjele tehnologije poput taksimetra prilikom pružanja usluga autotaksi prijevoza mogu koristiti moderni elektronički sustavi temeljeni na GPS (Global Positioning System) satelitima. Taksimetar kao samo jedan dio mjernog sustava ima dozvoljenu pogrešku do 2% u odnosu na prijeđeni put, te do 1% u odnosu na vrijeme trajanja puta. Međutim, taksimetar prima podatke temeljem drugih dijelova vozila koji ne podliježu nikakvoj provjeri niti ih je moguće zaštititi od manipulacije ili pogreške, poput guma vozila koje značajno utječu na preciznost taksimetra pa kod potrošenosti gazne površine guma za 3,2 mm pogreška raste za dodatnih 1% na štetu korisnika. To znači da kod mjerenja udaljenosti puta od 5 kilometara taksimetrom pogreška može biti do 150 metara ili 3%. S druge strane, pogreška sustava temeljenih na mjerenju udaljenosti pomoću GPS sustava u pravilu ne ovisi o prijeđenom putu već o polaznoj i završnoj točki na kojima pogreška može biti po 5 metara. To znači da bi u najgoroj varijanti na prijeđenih 5 kilometara pogreška bila do 10 metara ili 0,2%. Osim što je preciznije, izračunavanje puta aplikacijom temeljenom na GPS sustavu je transparentno i provjerljivo budući uvijek ostaje zabilježen točan put kojim se vozilo kretalo te korisnik u svakom trenutku ima dostup do tih podataka. Također, kada se korisnici služe elektroničkom aplikacijom temeljenom na GPS sustavu, unaprijed im je poznata cijena usluge za traženu relaciju prijevoza što transparentnost prema korisnicima diže na još višu razinu. I na kraju ali nikako ne manje važno, elektroničke aplikacije koje se koriste u obračunu u autotaksi prijevozu izravno su spojene sa sustavom izdavanja računa i sustavom fiskalizacije Porezne uprave pa je utaja poreza praktički nemoguća. Nasuprot tome, taksimetri u pravilu nisu spojeni sa sustavom za automatsko izdavanje i fiskalizaciju računa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
8 . Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Komentar na čl. 47., stavak 5. Digitalna Hrvatska pozdravlja liberalizaciju tržišta autotaksi prijevoza. Samo liberalizirano tržište u kojem svatko bez nerealnih i nepotrebnih prepreka može početi obavljati poduzetničku djelatnost dovodi do zadovoljavajuće razine tržišnog natjecanja, a tržišno natjecanje uvijek dovodi do većih ulaganja i zapošljavanja, kvalitetnijih usluga i nižih cijena za krajnje korisnike. Dobar primjer dobrobiti od liberalizacije i konkurentnosti svakako je područje pokretnih elektroničkih komunikacija u kojem su nakon ulaska trećeg mobilnog operatora na tržište cijene višestruko smanjene zbog čega su hrvatski građani i gospodarstvo u razdoblju nakon ulaska Tele2 na tržište imali uštedu između 3 i 5 milijuna kuna dnevno. Da teza kako će liberalizacija tržišta autotaksi prijevoza dovesti do kaosa ne stoji, najbolje dokazuje primjer Grada Rijeke u kojem je već godinama potpuno liberaliziran autotaksi prijevoz. To je dovelo do većeg broja taksista, dakle novih zapošljavanja, ali i značajnog unaprjeđenja kvalitete i pojeftinjenja usluga za krajnje korisnike. Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE
9 Zvonimir Cerovečki JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam prijedlog Zakona kojim se potiče korištenje mobilnih aplikacija kao mjernog uređaja pored zastarjelog taksimetra (članak 4.), kao i prijedlog Zakona za ukidanje ograničenog broja autotaksi dozvola (članak 47.) Primljeno na znanje Primljeno na znanje
10 Vozi auto j.d.o.o. JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Predlažem da prema novom zakonu svi ministri prime samo vozače koji imaju barem tri razreda osnovne škole i položen tečaj prema novom prijedlogu Zakona. Vozačka dozvola je 500 bosanskih maraka u Prijedoru i morate svakako otići jer fotografije ne primaju poštom. Neka donesu potvrdu gdje potvrđuju da nisu pod istragom jer ne mogu dobiti potvrdu sa Suda jer je to jednakovažeće po novom zakonu, a da članove obitelji vozi isključivo UBER a ostali građani neka koriste taxi kao i do sada uz prihvaćanje svih rizika koji nosi vožnja sa dosadašnjim taxijem. Daljnje komentiranje zakona nije potrebno jer će sigurno cijeli zakon ići na ponovnu izradu prijedloga Zakona Primljeno na znanje Primljeno na znanje
11 Arijana Hoti JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam pozitivne promjene koje donosi predložena liberalizacija autotaksi tržišta. Varijanta aplikacije automatski izdaje račun i šalje korisniku na njegovu adresu,za razliku od taksista ( taksimetra kao takvog), a da ne spominjemo super prednosti poput naplate otkazane vožnje i sl. Zakon bi se trebao ugledati na sve povlastice koje Uber pruža svojim partnerima. Novim prijedlogom Zakona potiče se korištenje mobilnih aplikacija kao mjernog uređaja pored zastarjelog taksimetra (članak 4.) - to je bitno jer je aplikacija koja koristi GPS tehnologiju kao mjerni uređaj daleko preciznija od taksimetra te transparentnija jer prikazuje cijenu vožnji unaprijed. Ujedno, aplikacija vas automatski spaja s najbližim korisnikom, što znači da štedite vrijeme i novac, jer ne morate voziti daleko do polazne lokacije korisnika. Novim prijedlogom Zakona ukinuo bi se ograničeni broj autotaksi dozvola (članak 47.) - svjedoci smo ograničenog broja dozvola koje je loše jer stvara neravnoteže na tržištu - zbog manjeg broja taksista trpi kvaliteta, a samim time i cijene su više nego bi trebale biti. Ukidanjem ograničenog broja autotaksi dozvola osiguravaju se jednaki tržišni uvjeti za sve te se ukida mogućnost povlaštenog dobivanja dozvola. Iz svega navedenog iščitavam boljitak za korisnike, davatelje usluga te i za samu državu jer je svaka lipa fiskalizirana... Taksi prijevoz je nedovoljno razvijen i sveden na monopol prijevoznika Radio taksi i ostalih taksi službi, koje uredno ODBIJAJU PRUŽITI USLUGU klijentima koji putuju na kraće udaljenosti te klijentima iz udaljenijih područja grada - jer su taksistima 'neisplative'. Nebrojeno puta događa se situacija da se zakazana vožnja taksijem NE OSTVARI radi nedolaska vozača po telefonskom dogovoru. Također - nikada se ne zna procijeniti koliko će vožnja koštati, s obzirom da taksisti iskorištavaju putnikovo nepoznavanje određenog područja te izabiru vožnju duljim rutama, u cilju naplate više cijene vožnje! Naravno,opcija prijevoza Uberom treba biti pomnije regulirana, no ne i zabranjena, prvenstveno zato što ima najrazrađeniji sustav poslovanja, što se korisnika tiče. Mislim da treba ukinuti klasicni monopol taxi sluzbi koji traje vec godinama. Zdrava konkurencija je normalna stvar u svijetu i mislim da ljudi imaju pravo odlucivat s kime ce se vozit i po kojoj cijeni i kvaliteti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
12 Mislav Munivrana JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Apsolutno podržavam kontroliranu liberalizaciju autotaksi tržišta te taksimetar kao jedini mjerni instrument obračuna cijene autotaksi prijevoza. Korištenje mobilne aplikacije za narudžbu vožnje jest i treba biti uobičajeno sredstvo koje se koristi prilikom obavljanja autotaksi djelatnosti, međutim aplikacija se nikako ne smije koristiti za izračun cijene prijevoza jer je izrazito podložna jednostavnim malverzacijama koje se mogu koristiti na štetu korisnika. Također, njihova preciznost je dvojbena i ne postoji nikakvo jamstvo Državnog zavoda za mjeriteljstvo da prijeđena relacija odgovara stvarnom stanju. Taksi djelatnost se u mnogočemu razlikuje od ostalih sektora. Jedan od njih, jako bitan, jest i mobilnost prodajnog mjesta. Drugim riječima, onaj tko radi na području jedne lokalne samouprave vrlo jednostavno mogao bi raditi bilo gdje a time bi poticao nelojalnu konkurenciju i kaos na tržištu. Ulazne barijere u posao su minimalne, bez gotovo ikakvih kapitalnih ulaganja pa bi to otvorilo vrata neredu. Ovo nije bilo kakva djelatnost, taksisti prevoze ljude, odgovaraju za njihove živote, vozilo u rukama vozača može predstavljati i "oružje", te se tim poslom ne može baviti bilo tko. Određena kontrola i limiti moraju postojati jer ako se otvori pandorina kutija biti će ju teško zatvoriti. Tržište se treba donekle liberalizirati, ali taj proces treba biti kontroliran od strane nadležnih institucija. Ne može netko raditi cijeli dan posao poštara, vozača tramvaja, učitelja, frizera, a navečer sjesti u auto i odraditi 4-5 sati prijevoza putnika samo zato što se on osjeća fit za takvo što. Ovim zakonom kontrole nebi bilo nikakve. To se ne smije dopustiti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
13 Marijana Soldatović Stručna osposobljenost vozača, Članak 5. Dobro je da i vozači koji upravljaju vozilima za autotaksi prijevoz i iznajmljivanje vozila s vozačem, a za koje je potrebna vozačka dozvola B kategorije, moraju steći početnu kvalifikaciju po posebnom programu za vozače B kategorije. Program bi osim poznavanja prometnih propisa trebao obuhvaćati i slijedeće: komunikacija s klijentima, rješavanje sukoba, upravljanje izvanrednim situacijama te eko vožnja. No nije dobro da su oslobođeni osposobljavanja kroz periodičku izobrazbu, jer i kod njih vrijedi pravilo da je znanje bitan čimbenik sigurnosti prometa i da je obnavljanje znanja važno kod njih kao i kod drugih vozača – oni od toga osiguravaju vlastitu egzistenciju, voze u mješovitom prometu po istim prometnicama, trebaju učiti nova pravila i propise, usvajati načela sigurne vožnje, učiti kako postati odgovoran vozač, usvajati znanja o osobnoj sigurnosti i sigurnosti putnika, itd. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
14 Vozi auto j.d.o.o. JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Cijeli ovaj za sada pokušaj proguravanja ovakvog zakona pokazuje kompletnu nekompetentnost nadležnih u provođenju postojećeg zakona i pogodovanje velikim igračima. Niste bili sposobni , voljni i domoljubi da provodite postojeći zakon a postojeće gospodarske subjekte ćete zatvoriti i tržište auto taxi prijevoza ubaciti u amatersko pružanje usluga i sivu ekonomiju. Nismo protiv novih tehnologija, novih radnih mjesta i inovacija - nižih cijena ali i boljeg životnog standrda. Što ovaj zakon donosi od toga? samo populistički pristup nižih cijena i slobode tržišta, pozivanje na Direktive EU. Poštovani ministre Prometa... i članovi Vlade trenutno imamo najliberalniji zakon o taxi prijevozu u EU. Sve navode o potrebi primjene postojećeg zakona nisu ničim podkrijepljenje osim pritiskom i plaćanjem udrugama , društvima i članovima Vlade i Sabora kao i lobistima raznih troškova direktno ili indirektno od stane Ubera. Sve je poznato većem dijelu javnosti kako se to radi u Hrvatskoj. Ovim novim zakonom če se ukinuti čak i Srednje škole za zvanje vozača motornog vozila, a omogućiti svima koji imaju samo B amatersku kategoriju za upravljanje vozilom da voze ljude. Neće morati imati nikakve oznake da se ne bi znalo da su profesionalni vozači i da moraju imati 0,00 promila alkohola a i danas na Zračnoj lusi Franj Tuđman imate 60 vozila Ubera koji čekaju letove i vožnje več uz treće pivo, ali su amateri pa im ne možete uzeti dozvolu ato će postati praksa od izglasavanja novog zakona. Posljedice mogućeg izglasavanja ovog katastrofalnog zakona snosit že opet porezni obveznici nažalost izgubljeni životi i ne učimo od drugih zemalja gdje je UBER platfoma stavljena izvan zakona grad London je oduzeo dozvolu UBERu a i u ostalim zemljama EU radi nelegalno i vode se sudski sporovi oko platforme UBER. NIti u jednoj zemlji EU nije dozvoljen obračun pređenog puta putem mobilne aplikacije(izuzev jedne koja nema taxi prijevoz a javni prijevoz je besplatan ) Naša administracija nije u stanju provoditi ni ovaj "zastarjeli" zakon a kako li će tek novi kad i sami nisu educirani za postojeći ili su plaćeni da ne "rade" Primljeno na znanje Primljeno na znanje
15 EKO TAXI JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Apsolutno podržavamo kontroliranu liberalizaciju autotaksi tržišta te taksimetar kao jedini mjerni instrument obračuna cijene autotaksi prijevoza. Korištenje mobilne aplikacije za narudžbu vožnje jest i treba biti uobičajeno sredstvo koje se koristi prilikom obavljanja autotaksi djelatnosti, međutim aplikacija se nikako ne smije koristiti za izračun cijene prijevoza jer je izrazito podložna jednostavnim malverzacijama koje se mogu koristiti na štetu korisnika. Također, njihova preciznost je dvojbena i ne postoji nikakvo jamstvo Državnog zavoda za mjeriteljstvo da prijeđena relacija odgovara stvarnom stanju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
16 Kristijan Rebac JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam kontroliranu liberalizaciju autotaksi tržišta te apsolutno taksimetar kao jedini mjerni instrument obračuna cijene autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
17 Branko Ramić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam kontroliranu liberalizaciju autotaksi tržišta te apsolutno taksimetar kao jedini mjerni instrument obračuna cijene autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
18 Udruga vg taxi JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Udruzenje VG taxi smatra da se novim zakonom pogoduje raznim megalomanskim kompanijama koje unistavaju malo i srednje poduzetnistvo koje u svim razvijenim zemljama su nosioci gospodarstva. Najzalosnije je sto vlada gura takav zakon pod krinkom liberalizacije a u stvari ga gura za megalomanske kompanije koje vec sad imaju monopol u svijetu i pune crne kronike na svim kontinentima Postojeci zakon (koji je na snazi)je dobar i trebali bi ga se svi sudionici trzisne utakmice drzat a ne novi pisat radi pojedinih interesnih skupina Primljeno na znanje Primljeno na znanje
19 Željko Raljević JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam kontroliranu liberalizaciju autotaksi tržišta te apsolutno taksimetar kao jedini mjerni instrument obračuna cijene autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
20 Tomislav Raić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam kontroliranu liberalizaciju autotaksi tržišta te apsolutno taksimetar kao jedini mjerni instrument obračuna cijene autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
21 Sonja Privrat JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, OBRAZAC ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA Procijenili ste da neće biti socijalnih učinaka, sram vas bilo, to što će 2500 malih obrtnika propast da bi se Uber bogatio nije vas briga, kao i za to da će u buduće biti taksist značiti bit sirotinja, najnepoželjnije znimanje u Hrvatskoj. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
22 Stjepan Protković JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam kontroliranu liberalizaciju autotaksi tržišta te apsolutno taksimetar kao jedini mjerni instrument obračuna cijene autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
23 Obrt za AUTOTAXI PRIJEVOZ JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Za informaciju. Na racunu Uber-a NE PISE NAJAM VOZILA S VOZACEM . PISE NAJAM VOZILA. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
24 Danijel Popek JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam kontroliranu liberalizaciju autotaksi tržišta te apsolutno taksimetar kao jedini mjerni instrument obračuna cijene autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
25 Ante Meštrović Područje obavljanja autotaksi prijevoza putnika  u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 48. Skreće se pozornost na slijedeće izneseno u komentaru na članak 47.:Člankom 47.8. je propisano da podnositelj zahtjeva treba priložiti važeću licencu za obavljanje autotaksi prijevoza kao prilog zahtjevu za izdavanje dozvole. Međutim, člankom 48. je propisano da će autotaksi prijevoznik može dobiti dozvolu za obavljanje autotaksi prijevoza na području više jedinica lokalne samouprave ako raspolaže s prijevoznim i kadrovskim kapacitetima. Sada se postavlja više pitanja: 1. Kako jedinica lokalne samouprave zna da autotaksi prijevoznik ima dozvolu u drugoj jedinici lokalne samouprave; 2) Na koji način se određuje dostatnost kadrovskih i prijevoznih kapaciteta; 3) Kako će jedinica uopće ocjenjivati dostatnost kadrovskih i prijevoznih kapaciteta ako predlagatelj uopće nije dužan dostavljati te podatke jedinici lokalne samouprave sukladno članku 47.8. Zakona. Predmetno je za razmisliti i predložiti bolje rješenje. Npr. kao jedno od njih obvezni upis dozvola za autotaksi prijevoz koje prijevoznik posjeduje u Nacionalni registar cestovnih prijevoznika da budu javno dostupni. Također ostaju pitanja kako riješiti otvorena gore iznesena pitanja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
26 Ante Meštrović Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Člankom 18. i 19. Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi propisano je da općine i gradovi u svom samoupravnom djelokrugu imaju pravo uređenja prometa na svom području. Ovakva odredba je logična imajući u vidu da jedinica lokalne samouprave najbolje poznaje stanje prometa i prometne infrastrukture na svome području te koliko ta infrastruktura može podnijeti opterećenja. Zato je u potpunosti nejasno iz kojeg razloga se u prijedlogu zakona upušta u zabranu jedinici lokalne samouprave da uređuje promet na svome području. Naime, odredbom članka 47.5. propisuje se da jedinica lokalne samouprave nema pravo ograničiti broj dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području te lokalne samouprave. Potpuno je jasno da se ovakvom odredbom otvara prostor za uvođenje prometnih kolapsa na područja jedinica lokalnih samouprava, posebice na područja manjih otočnih i priobalnih lokalnih samouprava, imajući u vidu da u jeku turističke sezone te jedinice lokalne samouprave vrve od prometnih gužva, a na ovaj način se otvara mogućnost da te gužve postanu nerješive. Samo propisivanje zabrane u prijedlogu Zakonu je nomotehnički promašaj bez presedana te se nemoguće sjetiti zakona koji propisuje zabranu u ovakvom smislu, a pogotovo u području koji je eksplicite drugim zakonom stavljen u samoupravni djelokrug jedinica lokalne samouprave. Ovakvom odredbom dovodi se do zakonodavne centralizacije u smislu da najviše zakonodavno tijelo odlučuje o uređenju prometa na mikrolokacijama jedinica lokalne samouprave što je u potpunosti nelogično. Dodatno se želi ukazati na još neke nomotehničke i logičke pogreške u članku 47. Zakona. Člankom 47.6. određuje se da jedinica lokalne samouprave može donijeti propis kojim se određuje visina naknade za izdavanje dozvola, dok se člankom 47.7. propisuje da visina naknade za izdavanje dozvola ne može biti veća od desetine prosječne isplaćene neto plaće u pravnim osobama na području jedinice lokalne samouprave. Treba reći da bi za prilagodbu članku 47.7. trebao postojati službeni izračun neto plaće u području pojedine jedinice lokalne samouprave. Logikom stvari takav izračun bi trebao načiniti Hrvatski zavod za statistiku. Međutim, takav izračun se ne radi odnosno službeni podaci ne postoje te Zakon veže visinu naknade za izdavanje kategorije uz institut koji ne postoji, odnosno službeno se ne izračunava. Nepoznato je na koji način se misli da jedinica lokalne samouprave odredi ovakve podatke kad se službeni izračuni ne rade. Jedino ako se ne misli da će jedinice lokalne samouprave plaćati da im se takvi podaci izračunaju za potrebe autotaksi prijevoza što je potpuno nerealno. Za zaključiti je da se ovakvom odredbom želi odvratiti jedinice lokalne samouprave od uopće određivanja cijene za izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza. Ovo se na prvu s pozicije gospodarstvenika čini dobrim s obzirom da se smanjuje trošak međutim jedinici lokalne samouprave se iz blagajne pokušava izbiti veliki novac što u svijetlu smanjenja prihoda jedinica lokalne samouprave sigurno njima ne ide u korist. Nadalje, čak i kada bi se uspjela službeno izračunati desetina prosječne neto plaće u jedinici lokalne samouprave zaboravlja se da je isto varijabilna kategorija koja na mjesečnoj bazi može rasti ili padati. S obzirom da to zakonodavac nije predvidio te nije predviđena mogućnost intervencije u dozvolu nije poznato na koji način je zamišljeno da se, u slučaju promjene iznosa prosječne neto plaće, promijeni i visina iznosa za izdavanje dozvole, imajući u vidu da svaka promjena može ići na štetu ili gospodarstvenika ili jedinice lokalne samouprave. Nadalje, pokazujemo nelogičnosti odredaba članka 47.11. i 47.12. koji se odnose na upravni postupak izdavanja dozvole. Člankom 47.11. propisuje se da jedinica lokalne samouprave mora u roku od 15 dana odlučiti o zahtjevu za izdavanje dozvole za autotaksi prijevoz. Nejasno je po čemu je postupak za izdavanje autotaksi dozvole bitniji od svih drugih upravnih postupaka u kojima je sukladno članku 101. Zakona o općem upravnom postupku propisan rok od 30 dana za rješavanje. Predmetno je još naglašenije kada se uzme u obzir članak 3.1. Zakona o općem upravnom postupku koji propisuje da je pojedina pitanja moguće drugim zakonom odrediti drugačije ako je to nužno za postupanje u pojedinim upravnim područjima. Takva se nužnost u prijedlogu Zakonu nigdje ne spominje niti očituje. Nadalje člankom 47.12. propisano je da ako se u roku od 15 dana ne odluči po zahtjevu za izdavanje dozvole da se smatra da je ona izdana i kao dokaz tome služi zahtjev i dokaz o njegovom podnošenju jedinici lokalne samouprave. Ovakvo uređenje je apsurdno, opet se izmišlja institut a sve je već uređeno i instituti već postoje. Naime člankom 102. Zakona o općem upravnom postupku da se predmijeva da je zahtjev usvojen ako se po njemu ne odluči u propisanom roku, a dokaz o tome predstavlja rješenje koje je upravno tijelo dužno izdati na zahtjev stranke u roku 8 dana od kada on to zatraži. Nevjerojatno je s kojom lakoćom uvodi novi instituti koji su besmisleni i neodređeni. Npr. koji su to dokazi kojima će se dokazati da je zahtjev predan jedinici lokalne samouprave i koliko su oni vjerodostojni? Nadalje, opet se vraćamo na članak 3.1. Zakona o općem upravnom postupku koji dodatno kaže da se pojedino pitanje upravnog postupka drugim zakonom može drugačije urediti ako to nije protivno temeljnim odredbama zakona. Predloženo uređenje je protivno temeljnoj odredbi iz članka 8. Zakona o općem upravnom postupku, Načelu traženja materijalne istine, čija je svrha da se utvrde svi relevantni podaci za rješavanje upravne stvari, a što u predloženoj odredbi nije slučaj. Dodatno, imajuću u vidu da žalba na odluku upravnog tijela odgađa izvršenje iste, u skladu s ovim odredbama, događa se sljedeće situacija: netko podnese Zahtjev za izdavanje dozvole, isti bude odbijen i podnositelj uloži žalbu koja odgađa izvršenje rješenja. Ista se rješava pred Povjerenstvom za žalbe Ministarstva koje se ovim Zakonom osniva (ali naravno da i tu postoji pogreška jer se u članku 105. Zakona ne navodi da povjerenstvo rješava po ovim žalbama iako to stoji u članku 47.16.) i ne propisuje se rok u kojem mora biti riješena. U međuvremenu podnositelj uredno može obavljati autotaksi prijevoz na temelju zahtjeva i dokaza da je isti podnio jedinici lokalne samouprave. Postavlja se pitanje ako je uopće pri izradi ovog prijedloga Zakona konzultirano Ministarstvo uprave da bi dalo svoje mišljenje na usklađenost upravnog postupka za odredbama Zakona o općem uravnom postupku. S obzirom da nije priložena Izjava o usklađenosti nacrta prijedloga zakona sa Zakonom o općem upravnom postupku, postoji velika sumnja u navedeno. Daljnje nelogičnosti proizlaze iz članka 47.8. i 48. Zakona. Člankom 47.8. je propisano da podnositelj zahtjeva treba priložiti važeću licencu za obavljanje autotaksi prijevoza kao prilog zahtjevu za izdavanje dozvole. Međutim, člankom 48. je propisano da će autotaksi prijevoznik može dobiti dozvolu za obavljanje autotaksi prijevoza na području više jedinica lokalne samouprave ako raspolaže s prijevoznim i kadrovskim kapacitetima. Sada se postavlja više pitanja: 1. Kako jedinica lokalne samouprave zna da autotaksi prijevoznik ima dozvolu u drugoj jedinici lokalne samouprave; 2) Na koji način se određuje dostatnost kadrovskih i prijevoznih kapaciteta; 3) Kako će jedinica uopće ocjenjivati dostatnost kadrovskih i prijevoznih kapaciteta ako predlagatelj uopće nije dužan dostavljati te podatke jedinici lokalne samouprave sukladno članku 47.8. Zakona. Iz ovoga se vidi da Zakon stvara više pitanja nego što ih rješava. Kratko se analiziraju odredbe članaka 47.14. i 47.15. koje su potpuno zalutale u ovaj Zakon. Naime, odredba članka 47.14. o tome da dozvola nije prenosiva je logički pogrešna u ovakvom Zakonu s obzirom da po prijedlogu svatko može dobiti dozvolu te da njihov broj nije ograničen, pa s obzirom na to nejasno je tko bi prenosio dozvolu ako može jednostavno dobiti novu. Također, člankom 47.15. se spominje obnova dozvole što je također logički pogrešna odredba iz razloga što ne postoji razlog za obnavljanje dozvole, niti je način obnavljanja propisan, jer kao i gore jednostavno se može dobiti nova dozvola. Ovakve odredbe pokazuju da je ovaj prijedlog zakona rađen tako da se logički ne zaokružuje u jednu smislenu cjelinu. Nadalje sporna je odredba članka 47.18. i 47.19. po kojoj komunalni redari imaju ovlasti cestovnih inspektora iz zakona kojim se uređuje cestovna inspekcija. Taj zakon je Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta te su u njemu, osim ovlasti, propisani i uvjeti koje osobe trebaju ispuniti da bi postali cestovni inspektori. Ključne među njima su odredbe o obrazovanju. Takve uvjete komunalni redari ne moraju ispunjavati te je nejasno na koji će način komunalni redari procjenjivati situacije koje zahtijevaju stručnu naobrazbu u području cestovnog prometa. Zaključno, normiranje cijele djelatnosti autotaksi prijevoza u jednom članku s 19. stavaka je nomotehnički, strukturno i logički promašeno. Članak nema logički slijed, odredbe su nabacane bez ikakvog reda te se izmišljaju instituti dok se postojeći zanemaruju. Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
27 Damir Popadić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam kontroliranu liberalizaciju autotaksi tržišta te apsolutno taksimetar kao jedini mjerni instrument obračuna cijene autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
28 Valentina Vojvodić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU hahhahahahhahaha jedino u našoj državi nekvalificirani vozači mogu "imati" mogućnost obavljanja taksi prijevoza ili bilo kakvog oblika prijevoza putnika, ne tereta, jer za to se mora biti kvalificiran :) Evo ja kao državni službenik želim biti frizerka danas, sutra možda doktorica ili eventualno postolar.. Zašto mi to država ne želi omogućiti? Ako svaki student, umirovljenik i neki drugi može profesionalno obavljati neku djelatnost pa mogu i ja svaki dan fušariti kroz drugi zanat i pri tome ne plaćati nikakve poreze i prireze državi.. I još me samo zanima, kad i kako se sva ta društva s ograničenom odgovornošću svakodnevno otvaraju i zatvaraju. Tko plaća zaostatke poreza, tj. troškove nastale nakon stečaja? Vjerojatno još jednom predstečajnom nagodbom, poput "afere" Cammeo kada su zaboravljeni i oprošteni milijunski iznosi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
29 Zoran Krog JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Koristeći taxi kao uslugu smatram da je jedino UBER kao takav transparentan prema korisniku a i prema poreznoj. Podržavam liberalizaciju tržišta u svakom pogledu pa nek pobjedi ponuda i potražnja. Važno je samo da država dobi svoj dio kolaća. Jedino mi nije jasno zašto UBER ne može ostat najam vozila sa vozaćem ako to korisnici žele. Tko to i zašto sprećava. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
30 Obrt za AUTOTAXI PRIJEVOZ JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Ne podrzavam nacrt novog prijedloga zakkona. Pisan je pod patronatom i uputama korumpiranih politicara koji evidentno zele pogodovat Uberu-potpuno nelegalnoj firmi. Pitam se tko to vodi i upravlja ovom drzavom kad mi o ovakvim prijedlozima uopce raspravljamo. Umjesto casnih ljudi imamo blago receno izdajnike koji pisu zakone sebi po mjeri a sada i mjeri onih koji im pune dzepove. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
31 Ivan Lukić Opći pojmovi, Članak 4. Trenutno se nalazim u Parizu i vozim se taksijem koji ima, zamislite... TAKSIMETAR, i jasno vidljiv cjenik prema kojem je sasvim jednostavno zaključiti koja je cijena starta i kilometra, baš kao i u RH. Pa onaj koji zna zbrajati i množiti zna i izračunati cijenu vožnje do određene destinacije. Pa Vam postavljam pitanje, zašto jedna Francuska (koja je 100 godina ispred RH) ne podržava niti Uber niti izračun cijena putem mobilnih ili GPS aplikacija?? Iz jednostavnog razloga, takve vrste aplikacija nisu podržane (baždarene) od strane Državnog zavoda za mjeriteljstvo. Uz što ne spominjemo vašu "digitalizaciju" Hrvatske i mogućnost manipuliranja cijena hakiranjem i slično, putem navedenih aplikacija koje zasigurno neće doprinijeti tehnološkom i tehničkom razvitku Hrvatske. Ovakva vrsta liberalizacije taksi tržišta jedino podilazi ilegalnoj tvrtci koja na takav način posluje već dvije godine u RH te ne doprinosi državnom proračunu pa mi nije jasno kakve i sama država ima koristi od toga, osim što razvija sivu ekonomiju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
32 Ante Meštrović Posebni uvjeti za vozila kojima se obavlja javni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe, Članak 13. Stavkom 2. članka 13. navodi se da će se propisati dodatni uvjeti koje trebaju ispunjavati vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz, a koji se odnose na izgled vanjskih oznaka, starost i uređaje vozila vezane za obavljanje autotaksi prijevoza. Pitanje je zbog čega se tu javlja starost vozila. Ako je vozilo ispravno za korištenje, koji je motiv države da određuje koliko staro mora biti vozilo kojim se smije obavljati autotaksi prijevoz. Koji je uopće cilj te odredbe. Predmetno samo ima tendenciju stvaranja raznih novih troškova poduzetnicima i otežava situaciju u usporedbi s ostalim prijevoznicima koji ne obavljaju autotaksi prijevoz. Prijedlog je da razmisli o predmetnoj odredbi i izbriše stavak 2. ovog članka. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
33 Ante Meštrović Stručna osposobljenost vozača, Članak 5. S obzirom na članak 5.2. i 7.4.c prijedloga Zakona postavlja se pitanje trebaju li taksi vozači koji posjeduju svjedodžu o stečenoj srednjoj stručnoj spremi zanimanju vozač izdanu nakon 1.7.2013. stjecati početne kvalifikacije. Naime, to bi iz ovog prijedloga Zakona proizlazilo. Predmetno je duboku nepravedno jer ne postoji potreba ako netko već ima svjedodžu da je završio školu te ima SSS u zanimanju vozač da ponovno polaže i stječe početne kvalifikacije za isto. Dodatno, ne obrazlaže se zašto nije propisano da svi koji imaju SSS vozač do stupanja na snagu ovog zakona ne bi bili oslobođeni stjecanja početnih kvalifikacija. Potrebno je preispitati navedeno, a predlažem da se uvaži gornja opaska. Primljeno na znanje Primljeno na znanje Zakonom je propisano da se svjedodžba o završnom radu srednjoškolskog programa obrazovanja za zanimanje "vozač motornog vozila" smatra izdanim SSO o početnim kvalifikacijama.
34 Damir Ćuk JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Novi Zakon je super Primljeno na znanje Primljeno na znanje
35 Andrei Petera JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam korištenje aplikacije i legalizaciju autotaksi tržišta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
36 Davor Šepac JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Taksimetar je stvar prošlosti. Podržavam novi Zakon. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
37 Stanko Tešić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam liberalizaciju autotaksi tržišta Primljeno na znanje Primljeno na znanje
38 Orsat Rozić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam novi Zakon. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
39 Mateo Mišeta JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam liberalizaciju autotaksi tržišta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
40 Domagoj Dvojković JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam liberalizaciju taksi tržišta koje ovaj zakon donosi, pogotovo ukidanje ograničenja broja dozvola (koje je bilo glavni generator previsokih cijena) te uvođenje suvremenih tehnologija za izračun cijene (mobilna aplikacija i GPS kao alternativa zastarjelom i netransparentnom taksimetru). Putniku se tako omogućuje da u trenutku sjedanja u vozilo zna koliko će ga približno stajati prijevoz do željenog odredišta što dosad nije bio slučaj kada se rabio taksimetar. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
41 Matej Biočić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam korištenje aplikacije umjesto taksimetra. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
42 Maro Palunčić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam liberalizaciju autotaksi tržišta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
43 Marko Breglec JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam prijedlog novog Zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
44 Ivo Katić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam liberalizaciju autotaksi tržista. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
45 Denis Buhin Posebni pojmovi vezani za IPP, Članak 52. Člankom 52. potrebno je omogućiti aktivno sudjelovanje mikroprijevoza u integriranom prijevozu putnika. Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE
46 Denis Buhin Obavljanje prijevoza na poziv ili mikroprijevoza, Članak 50. Ideja mikroprijevoza je ponuditi alternativnu (fleksibilnu) ponudu javnog prijevoza, neovisno o postojećoj ponudi javnog prijevoza. Iako se zbog svojih operativnih karakteristika najčešće implementira u ruralna područja odnosno područja bez ponude javnog prijevoza ili s niskom prijevoznom potražnjom, može biti i u funkciji dodatne ponude prijevoza na područjima s razvijenim javnim prijevozom. Ovisno o operativnom konceptu, mikroprijevoz može imati redovne linije i stajališta kao i one po potrebi, ovisno o potražnji. Na taj način može poslovati u funkciji integriranog prijevoza putnika, ponude u izvanvršnim vremenskim periodima kao i u funkciji ponude fleksibilnijeg javnog prijevoza. U slučaju poslovanja „ovisno o potražnji“ ili „ciljne skupine“ (osobe s invaliditetom, starije osobe, naselja slabije naseljenosti) mikroprijevoz ima karakteristike prijevoza na poziv. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
47 Andrijano Miljević JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam korištenje aplikacije umjesto zastarjelog taksimetra. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
48 Ivana Miljan Tremac Područje obavljanja autotaksi prijevoza putnika  u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 48. Podržavam da svi poduzetnici mogu raditi u mjetima gdje to žele, odnosno gdje postoji potražnja za autotaksi uslugama, za razliku od sada gdje se tržište umjetno ograničavalo poput aerodroma, što je izazivalo lošu uslugu, nedostupnost iste i visoke cijene. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
49 Denis Buhin Opći pojmovi, Članak 4. Člankom 4. st. 1 točkom 37. definiran je prijevoz na poziv ili mikroprijevoz kao oblik javnog prijevoza putnika osobnim automobilom ili autobusom klase M2, na područjima na kojima nema organiziranog javnog prijevoza putnika odnosno na područjima koja karakterizira niska razina prijevozne potražnje, a obavlja se u skladu s ovim Zakonom i nema obilježja drugog oblika prijevoza. Pojmove prijevoz na poziv i mikroprijevoz, potrebno je definirati odvojeno jer mikroprijevoz ne mora biti u funkciji prijevoza na poziv. Operativna vozila opisati prema Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (M1 - Motorna vozila za prijevoz osoba koja osim sjedala za vozača imaju još najviše 8 sjedala, M2 - Motorna vozila za prijevoz osoba koja osim sjedala za vozača imaju više od 8 sjedala i najveće dopuštene mase ≤ 5000 kg). Jedna od funkcija mikroprijevoza je ponuda alternativne (fleksibilne) ponude javnog prijevoza koja definicijom ne smije biti ograničena na operativna područja bez postojeće ponude javnog prijevoza odnosno niske razine prijevozne potražnje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
50 Ivana Miljan Tremac Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Podržavam otvaranje tržišta autotaksi prijevoza koji je propisan ovim člankom, ali smatram da je dovoljno da prijevoznik ima samo važeću licenciju bez dodatne barijere lokalnih dozvola kao nepotrebne administracije. Podržavam članak 17. jer smanjuje administraciju. Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE
51 Iva Kurek JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam liberalizaciju autotaksi tržišta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
52 Ivana Miljan Tremac Stručna osposobljenost osoba odgovornih za prijevoz, Članak 20. Podržavam Stavak 2. Članka 20. jer bi bilo nepotrebno zapošljavati upravitelja prijevoza za autotaksi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
53 Ivana Miljan Tremac Stručna osposobljenost vozača, Članak 5. Podržavam ukidanje početne kvalifikacije za autotaksi vozače. Za vožnju osobnih automobila nije potreban dodatni ispit niti škola. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
54 Ivana Miljan Tremac Opći pojmovi, Članak 4. Podržavam uvođenje GPS sustava za mjerenje i izračun cijene vožnje jer je daleko točniji od taksimetra i nije podložan manipulacijama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
55 Ivana Miljan Tremac JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, OBRAZAC ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA Podržavam ovaj prijedlog Zakona jer je okrenut prema budućnosti i novim tehnologijama. Doprinjeti će razvoju tržišta, povećati izbor korisnicima i sigurnost u prometu u Hrvatskoj. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
56 Ivana Miljan Tremac JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam ovaj prijedlog jer će donijeti Hrvatskoj napredak u vidu usluga prijevoza osobnim automobilima. Poglavito jer se prvi puta prepoznaje značaj novih tehnologija poput aplikacija i GPS-a, a zastarjeli taksimetri podložni manipulacijama idu prema pošlosti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
57 Pave Šturman Područje obavljanja autotaksi prijevoza putnika  u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 48. Iako je izdavanje dozvola nakon izdanih licence nepotrebno - svakako mora biti omogućeno da poduzetnici mogu raditi na bilo kojem dijelu teritorija RH. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
58 Pave Šturman Stručna osposobljenost osoba odgovornih za prijevoz, Članak 20. Odlična je odredba iz 2. stavka članka 20. koja izuzim aautotaksi prijevoznike od obveze stručne osposobljenosti prijevoznika ili zapošljavanja upravitelja prometa koji je stručno osposobljen. Takvo što će u konačnici dovesti do većeg broja zaposlenih i boljitak za ekonomiju i društvo u cjelini. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
59 Elvira Vidović JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, OBRAZAC ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA NEPODRZAVAM OVAJ ZAKON Opet je izgubio Uber to vidimo ovdje na e savjetovanju da je po ko zna koji put izgubio pravnu bitku da ovaj zakon ne podrzava 80%građana kao sto se vidi i po presudama u HR i EU...stoga Ministri i Vlado a pogotovo ti Kolinda slusajte glas naroda jer ste vi tu zbog nas i mi smo vas doveli na vlast, mi mali ljudi pojedinci i zato slusajte Glas naroda i STRUKE....Ili kako vi mjenjate Zakon tako ce mo i mi vas promjeniti Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
60 Tomislav Gašparović JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, OBRAZAC ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA Slažem se sa liberalizacijom tržišta. Aplikacija funkcionira savršeno, brza je, precizna i dostupna (ne naplaćuju se pozivi ili SMS poruke dok naručujete prijevoz). Uber fiskalizira svaku vožnju i korisnici odmah dobiju račun mailom. Uz to povećava se stopa zaposlenosti zbog velike potražnje za uslugama prijevoza, država dobije više kroz poreze i svi su sretni i zadovoljni osim taksista, makar ne znam zašto se oni bune kada netko iz Ubera mora odraditi +10 vožnji dok oni za istu cijenu odrade jednu... Primljeno na znanje Primljeno na znanje
61 Pave Šturman Opći pojmovi, Članak 4. Podržavam korištenje aplikacije pored zastarjelog taksimetra, jer time se onemogućuju prijevare koji se redovito događaju domaćima i strancima. GPS je daleko preciznije sredstvo određivanja udaljenosti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
62 Pave Šturman JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam prijedlog Zakona jer omogućuje nova radna mjesta, modernizaciju poslovanja, liberalizaciju tržišta i stvaranje nove ekonomske vrijednosti, nauštrb trenutnog monopola i nepotrebnih ograničenja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
63 Jura Kamenski Područje obavljanja autotaksi prijevoza putnika  u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 48. U potpunosti se slažem sa člankom 48. jer nudi višestruke logističke olakšice. Ne vidim kako bi itko mogao biti oštećen ovim člankom, te smatram da može donjeti samo pozitivne stvari. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
64 Jura Kamenski Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Smatram da jedinice lokalne samouprave i regionalne samouprave imaju previše moći i utjecaja na obavljanje autotaksi prijevoza putnika. Izjednačavanje uvjeta za sve igra važnu ulogu u osnaživanju poduzetništva. U potpunosti se zalažem za digitalizaciju, te pozdravljam odredbe iz stavaka 11. i 12. koje nude određenu dozu kontrole i brzine u procesu izdavanja dozvola. Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE
65 Jura Kamenski Stručna osposobljenost osoba odgovornih za prijevoz, Članak 20. Ideja iza stavke 2. je definitivno pozitivna jer uklanja nepotrebnu prepreku za male poduzetnike. Ipak, smatram da je skalabilnost ovog rješenja zabrinjavajuća jer ostavlja prostora za zloupotrebu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
66 Jura Kamenski Vrste licencija u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 14. Nikako se ne slažem sa 6. stavkom ovog članka jer doprinosi održavanju trenutnog sustava, za koji smatram da je neefikasan i podložan korupciji. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
67 Darko Knežević JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, OBRAZAC ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA NEPODRZAVAM OVAJ ZAKON,Žalosno je što se kod nas pišu novi zakoni ,a ne mogu se provoditi postojeći... Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
68 GEN d.o.o. JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Taximetar kao mjerni uređaj podržavaju samo taxisti koji varaju državu tj. izbjegavaju izdavanje računa, dok varijanta aplikacije automatski izdaje račun i šalje korisniku na njegovu adresu a da ne spominjem super prednosti poput naplate otkazane vožnje i sl. Zakon bi se trebao ugledati na sve povlastice koje Uber pruža svojim partnerima te osnovati neki fond koji će pokrivati takve povlastice i svima dobro. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
69 Siniša Gregurek JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU napokon u zagrebu znam u koji taxi sjedam i koliko će me kostati određena relacija, a ne u toku dana da platim za istu čak i troduplu cijenu jer je potražnja porasla, pozdravljam naljepnice na vratima i barcod .. na aplikaciji moj zagreb mogu provjeriti dali sam kod legalnog taxiste. bilo bi dobro da imaju i registarske oznake na autima sa slovima TX kako sam vidio i u drugim zemljama, jer naljepnice nije teško falsificirati.. uber.. legalno??? pa frajer koji me vozio uvalio mi broj telefona i rekao samo me zovite direktno i nema frke platite gotovinom i bilo bu jeftinije mimo evidencije Primljeno na znanje Primljeno na znanje
70 Dean Šimac JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Prijedlog novog zakona je izrazito loše napisan, sve pod krinkom brige za građanstvo, otvaranja novih radnih mjesta itd. itd., a u stvari je ulaznica velikom igraču da pomete male i stvori monopol na tržištu.Zakon ne samo da neće donijeti nikakav socijalni boljitak, prosperitet već će posljedično srozati kvalitetu taxi usluge, dovesti u pitanje sigurnost ljudi i putnika u javnom cestovnom prijevozu.Samo još jedan zakon koji će se prelomiti na leđima građana, pisan očito po nečijem nalogu i za nečiji račun, iako u cijeloj Europi pušu drukčiji vjetrovi i Uber sve više nailazi na prepreke jer je napokon, a to je presudio i Sud Europske Unije, nepobitno dokazano da je Uber firma koja pruža prijevozničke a ne tehnološke usluge te se temeljem toga mora pridržavati svih zakonskih odredbi pojedine države EU u pogledu propisa u javnom prijevozu putnika! Primljeno na znanje Primljeno na znanje
71 Sonja Privrat JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Ovaj prijedlog zakona je sramotan,i na žalost nema puno država u Europi, a i šire, pored Lijepe Naše koje bi ga se takav kakav je uopće usudile predložit. Nadam se da će kad dođe na Vladu netko shvatit da je napisan po narudžbi lobija i da nije u interesu Hrvatske i njenih građana. Žao mi je ovih mladih ljudi koji rade za Uber, možda prvi put u životu imaju koju kunu u đepu koju su sami zaradili, i još ne shvaćaju da je to što rade na duge staze neodrživo, ali Uberu ih očito nije žao. Nije ih briga za prijave koje su ti mladi ljudi dobili, nije ih briga kako će s tim cijenam po kojima voze preživjeti, platit gorivo, održavati auto, a o kupnji novog kad ovaj koji imaju ne bude više upotrebljiv zbog velike kilometraže koju rade mogu samo maštat. Oni im uzimaju 25 % od te sirotinje i baš ih briga, ne plaćaju im mirovinsko ni zdravstveno, nema radnog odnosa, bolovanja, ničeg, i još ih angažiraju da u slobodno vrijeme pišu ovdje komentare na prijedlog zakona. Gospodi iz Ubera bi bilo bolje umijesto da mobiliziraju te mlade ljude da komentiraju zakon, pripremaju obranu od kaznenih prijava koje su podnesene protiv njih zbog: kaznenog dijela udruživanja u zločinačku organizaciju, obavljanja neregistrirane djelatnosti, prijevare, zavaravanja oglašavanjem, ,zloporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, utaje carine ili poreza i još sedam drugih kaznenih djela. Kad bi ovaj prijedlog zakona prošao bio bi to poticaj svim ostalima koji rade protiv zakona da lobiranjem i korupcijom mijenjaju zakone sebi u korist kao što u ovom slučaju to čini Uber. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
72 Jura Kamenski Opći pojmovi, Članak 4. Generalno, slažem se s novom definicijom "autotaksi prijevoza" iz razloga što omogućava i korištenje elektroničke aplikacije, za koju smatram da je čista nadogradnja na zastarjeli mehanički taksimetar. Naravno, i jedna i druga tehnologija imaju svoje mane i vrline, no osobno smatram da je aplikacija bolja iz razloga što će bez sumnje biti usavršena u bliskoj budućnosti, dok je taksimetar dosegao svoj vrhunac i sada je jednostavno starinski uređaj koji pripada u muzej. Pozdravljam svaki pokušaj da se uvede dodatna transparentnost i svim osobama jednako olakša ulazak u poduzetništvo. Najviše od svega pozdravljam stavku 59., "registar profesionalnih vozača", koji ulijeva krajnjim korisnicima veću dozu povjerenja u osobu koja upravlja vozilom u kojemu se nalaze. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
73 Klara Matić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam korištenje modernih tehnologija poput mobilnih aplikacija, GPS-a i slično u uslugama autotaksi prijevoza. Mnogo su transparentnije i učinkovitije od taksimetra. Podržavam potpunu liberalizaciju tržišta pružanja usluge prijevoza. Kao korisnica aplikacija za prijevoz (Uber, Lyft,) jako sam zadovoljna uslugom koju omogućuju. Transparentno, čisto, ugodno, povoljno i sigurno. Uvijek dobijem račun putem elektronske pošte, vidim rutu puta za vrijeme vožnje, tko me vozi, registraciju vozila i ocjenu koju vozač ima. Uslugu prijevoza može pružati svatko tko ima vozačku dozvolu i ispravan automobil (iznajmljen ili u vlasništvu). Stoga, ta usluga nije luksuz a konkurencija pozitivno utječe na zadovoljstvo krajnjeg korisnika. Neću se osvrtati na prijašnja iskustva sa "tradicionalnim" taksi vozačima. Trenutno smo u 21. stoljeću i krajnje je vrijeme da tako živimo i prihvatimo tržišnu ekonomiju te cijene temeljene na odnosu ponude i potražnje. Usluga pružanja prijevoza ne smije biti ograničena na određene skupine pružatelja nego na sve koji se time mogu i žele baviti. Time će se dodatno omogućiti korištenje usluge prijevoza skoro svim skupinama društva a mnogi će pronaći jedini ili dodatni izvor prihoda. Liberalizacija tržišta će pozitivno utjecati na smanjenje broja vozila na cesti, manje zagađenje okoliša, manje prometnih nesreća pod utjecajem alkohola, više zaposlenih osoba, više izdanih računa, veći prihod države od poreza i veće zadovoljstvo svih korisnika usluge. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
74 Pavle Komnenić Opći pojmovi, Članak 4. Podržavam novu definciju autotaksi prijevoza u članku 4 jer je smatram da je potrebno građanima pružiti mogućnost odabira te u isto vrijeme težiti ka digitalnoj transformaciji Hrvatske. Uvodenje aplikacije umjesto taksimetra je jako dobra odluka jer aplikacija koristi GPS tehnologiju koja je mnogo preciznija i transparentnija. Aplikacija koja me spaja automatski s najblizim vozacem ,stedi moje vrijeme,ali i novac. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
75 Taxi Gorica JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Ne podržavamo novi zakon. Čudno je da se zakon mijenja jedino u Hrvatskoj, dok su ostale države čak i postrožile uvjete zbog Ubera, vidi se kakva nam je država, a o Camme, jedinoj taxi tvtki koja podržava liberalizaciju zakona, tvrtki kojoj su oprošteni miliuni kuna i vlasniku koji zbog izbjegavanja plaćanja poreza ima otvorenih oko 200 društava s ograničenom odgovornošću bolje ni ne pisati. Ovo je sramotno i tko će odgovarati kada dođe do zatvaranja tvrtki i obrta ako dođe do neograničenog broja. Nadamo se da ćete promijeniti ovaj prijedlog i napraviti novi kakav ima većina zemalja Zapadne Europe koji se bore protiv Ubera, a ne da pišu zakone u Uberovu korist. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
76 Pavle Komnenić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Smatram ovaj zakon iznimno korisnim za građane jer liberalizacijom taksi tržišta dajemo građanima pravo na izbor te time potičemo konkurenciju na tržištu što će u konačnici rezultirati smanjenjem cijena te povećanjem kvalitete usluge prijevoza. Na ovaj način postići će se ravnoteža na tržištu te će se poticati kontinuirani napredak usluge. Nadalje, smatram da je korištenje GPS-a u kombinaciji s modernim aplikacijama naprednije nego sadašnje korištenje taksimetra kao mjernog instrumenta. Smatram da trebamo težiti ka novim tehnologijama te novim načinima jer je to jedini način da budemo napredni te u korak s vremenom. Liberalizacija tržišta će donijeti sigurniju i jeftiniju uslugu za korisnike, te nove mogućnosti zarade i zapošljavanja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
77 Ivica Matić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Nisam za takvu liberalizaciju,nego da se sačuva ipak s obzirom na značajke pojedinih lokalnih jedinica i samouprava,mogućnost ograničenja AUTOTAKSI dozvola,jer u suprotnom će doći zasigurno do kaosa i anarhije!!!!! Primljeno na znanje Primljeno na znanje
78 Davorin Dubenik JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Zakon je pisan kao plod lobiranja pojedinaca koji su na uberovoj platnoj listi. Tu se pogoduje samo i jedino krupnom kapitalu a naustrb malih obrtnika, firmi i pojedinaca. Takav zakon ne smije proci. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
79 Matea Sučić Područje obavljanja autotaksi prijevoza putnika  u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 48. Podržavam članak 48. jer smatram da bi svi trebali imati mogućnost odabira gdje i kada žele obavljati usluge u skladu sa zakonom. Ograničavanje obavljanja usluga na manje područje je neefikasno, nepotrebno i diskriminirajuće. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
80 Juraj Cunk JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Slažem se u potpunosti sa novim prijedlogom o zakonu, također i sa digitalizacijom sustava u putničkom prijevozu, kako u UBER-u tako i u ostalim prijevozničkim agencijama. Smatram da su taksimetri zastarjeli a i skupi su za održavanje...Svijet ide prema naprijed, nemojmo zaostat. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
81 Jura Kamenski JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Ovaj Nacrt prijedloga Zakona o prijevozu u cestovnom prometu ima potencijal poboljšati stanje na tržištu usluga autotaksi prijevoza. Naime, većina je upoznata s nedostacima trenutnih zakona i sustava, koji su zastarjeli i ne nude rješenja za probleme koji su se pojavili razvojem tehnologije u posljednjim godinama. Smatram da su aplikacije revolucionarizirale proces koji krajnji korisnici prate kako bi ostvarili uslugu. Tržište treba liberalizirati, no to treba učiniti na pametan i proračunat način. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
82 Matea Sučić Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. stavak 5. je izrazito bitan za mijenjanje trenutnog stanja na tržištu i po mom mišljenju je jedna vrlo pozitivna promjena u smislu izjednačavanja uvjeta za sve prijevoznike. Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE
83 Matea Sučić Stručna osposobljenost osoba odgovornih za prijevoz, Članak 20. Podržavam stavak 2. jer smatram da je nepotrebno dodatno stručno osposobljavati prijevoznike jer mislim da bi sve to moglo stvoriti nepotrebne birokratske barijere za osobe koje se žele baviti ovom vrstom usluga. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
84 Mislav Buntić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam GPS sistem, podržavam aplikacije! UBER je donio transparentnost, točnost, nova radna mjesta, korisnicima jeftiniji prijevoz. Partnerske tvrtke plaćaju svoje obveze prema državi, veće nego taxi obrtnici koji plaćaju paušal, a koji je nerealan u odnosu na njihove vožnje i tarife. Hvala bogu da se nešto promjenilo i svima nam omogućilo da imamo više za kruh! Primljeno na znanje Primljeno na znanje
85 Ivona Mraović Peti Područje obavljanja autotaksi prijevoza putnika  u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 48. Podržavam ovaj prijedlog Primljeno na znanje Primljeno na znanje
86 Danijel mutak JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podrzavam zakon samo sto se treba zabranit vozila starija od 10 godina i da iz drugih gradova dolaze radit u zg ili iz zg u st du ri Primljeno na znanje Primljeno na znanje
87 Ivona Mraović Peti Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Podržavam članak 5,7,9,11,12. Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
88 Dubravka Berać JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, OBRAZAC ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA Apsolutno podržavam iskorak. Nadam se da će biti zaista više radnih mijesta. Naposljetku, Uber aplikacijom se služe gotovo sve zemlje, i mislim da je i više nego jasno da Uber posluje najbolje, i zaista su vozači iznimno kulturni, fini (iskustva klijenata). Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
89 Ivona Mraović Peti Stručna osposobljenost osoba odgovornih za prijevoz, Članak 20. Podržavam odredbu iz 2. stavka članka 20. koja se odnosi na predviđeno izuzimanje prijevoznika koji obavljaju usluge autotaksi prijevoza te posebnih oblika prijevoza u unutarnjem prometu od obveze stručne osposobljenosti prijevoznika ili zapošljavanja upravitelja prometa koji je stručno osposobljen. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
90 Ivona Mraović Peti Vrste licencija u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 14. Podržavam izuzimanje autotaksi prijevoznika od obveze evidentiranja licencija kod izdavatelja predviđeno stavcima 4. i 5. članka 14. ovog zakona. Ta će mjera rezultirati rasterećenjem poslovanja poduzetnika u autotaksi prijevozu, jer oni više neće morati gubiti vrijeme na dodatne odlaske u tijela javne uprave. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
91 Petra Andabaka JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Ne podržavam novi zakon. Predlažem da ostane zakon kakav i je. Novi zakon je predviđen samo da pogoduje Uberu,a na štetu starih taxista. Taxistima je to glavni izvor prihoda, a svima drugima dodatna zarada nakon redovnog posla. Da ne pričam previše o sigurnosti, recimo kad se produžuje dozvola za taxi između ostalog potrebno je dostaviti potvrdu od suda da nisi kažnjavan što je za mene jako bitno. Da li će tako biti i sa novim zakonom? Sumnjam. Broj mora biti ograničen jer kako u svakom poslu ima ograničenja tako treba biti i u taxi prijevozu. Gradovi bi i dalje trebali izdavat dozvole na svom području, te ako se ukaže potreba tj.ako treba još taxija, ne vidim problem da se izda jos dozvola. No, moraju postojati određena ograničenja i zakonske regulative jer previše taxija na cesti znači manja zarada, a zašto ljudi rade nego da bi se zaradilo. Stoga ja predlažem neka struka kaže svoje o broju vozila i da struka izračuna najnižu cijenu po kilometru. Tako bi svi bili ravnopravni i ne bi bilo dampinga. Po meni je potrebno izračunati najnižu isplativu početnu cijenu. Definitivno ne podržavam Uber! Ovaj zakon nikako ne bi pridonio stvaranju novih radnih mjesta nego bi se postigao obrnuti učinak, postojeći taksisti koji prehranjuju svoje obitelji i kojima je taksiranje jedini izvor prihoda bi izgubili posao. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
92 Petra Andabaka JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Ne podržavam novi zakon. Predlažem da ostane zakon kakav i je. Novi zakon je predviđen samo da pogoduje Uberu,a na štetu starih taxista. Taxistima je to glavni izvor prihoda, a svima drugima dodatna zarada nakon redovnog posla. Da ne pričam previše o sigurnosti, recimo kad se produžuje dozvola za taxi između ostalog potrebno je dostaviti potvrdu od suda da nisi kažnjavan što je za mene jako bitno. Da li će tako biti i sa novim zakonom? Sumnjam. Broj mora biti ograničen jer kako u svakom poslu ima ograničenja tako treba biti i u taxi prijevozu. Gradovi bi i dalje trebali izdavat dozvole na svom području, te ako se ukaže potreba tj.ako treba još taxija, ne vidim problem da se izda jos dozvola. No, moraju postojati određena ograničenja i zakonske regulative jer previše taxija na cesti znači manja zarada, a zašto ljudi rade nego da bi se zaradilo. Stoga ja predlažem neka struka kaže svoje o broju vozila i da struka izračuna najnižu cijenu po kilometru. Tako bi svi bili ravnopravni i ne bi bilo dampinga. Po meni je potrebno izračunati najnižu isplativu početnu cijenu. Definitivno ne podržavam Uber! Ovaj zakon nikako ne bi pridonio stvaranju novih radnih mjesta nego bi se postigao obrnuti učinak, postojeći taksisti koji prehranjuju svoje obitelji i kojima je taksiranje jedini izvor prihoda bi izgubili posao. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
93 Petra Andabaka JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, OBRAZAC ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA Ne podržavam novi zakon. Predlažem da ostane zakon kakav i je. Novi zakon je predviđen samo da pogoduje Uberu,a na štetu starih taxista. Taxistima je to glavni izvor prihoda, a svima drugima dodatna zarada nakon redovnog posla. Da ne pričam previše o sigurnosti, recimo kad se produžuje dozvola za taxi između ostalog potrebno je dostaviti potvrdu od suda da nisi kažnjavan što je za mene jako bitno. Da li će tako biti i sa novim zakonom? Sumnjam. Broj mora biti ograničen jer kako u svakom poslu ima ograničenja tako treba biti i u taxi prijevozu. Gradovi bi i dalje trebali izdavat dozvole na svom području, te ako se ukaže potreba tj.ako treba još taxija, ne vidim problem da se izda jos dozvola. No, moraju postojati određena ograničenja i zakonske regulative jer previše taxija na cesti znači manja zarada, a zašto ljudi rade nego da bi se zaradilo. Stoga ja predlažem neka struka kaže svoje o broju vozila i da struka izračuna najnižu cijenu po kilometru. Tako bi svi bili ravnopravni i ne bi bilo dampinga. Po meni je potrebno izračunati najnižu isplativu početnu cijenu. Definitivno ne podržavam Uber! Ovaj zakon nikako ne bi pridonio stvaranju novih radnih mjesta nego bi se postigao obrnuti učinak, postojeći taksisti koji prehranjuju svoje obitelji i kojima je taksiranje jedini izvor prihoda bi izgubili posao. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
94 Ivona Mraović Peti Opći pojmovi, Članak 4. Podržavam novu definciju autotaksi prijevoza u članku 4 jer je uvođenje elektroničke aplikacije kao alternative zastarjelom taksimetru bitan korak prema digitalnoj transformaciji Hrvatske. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
95 Ivona Mraović Peti JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, OBRAZAC ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA Podržavam iskorak koji Nacrt prijedloga Zakona o prijevozu u cestovnom prometu donosi u smjeru liberalizacije tržišta usluga autotaksi prijevoza. Zakon će donijeti brojne dobrobiti hrvatskim građanima - mogućnost zapošljavanja i posredno pozitivne učinke na cijelu ekonomiju, ali i bolji izbor na tržištu za korisnike usluga prijevoza, što će rezultirati nižim cijenama i boljom kvalitetom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
96 Mirko Pavić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU podržavam ovaj prijedlog zakona jer će stvoriti puno novih radnih mjesta i pružiti ljudima priliku za posao. Treba liberalizirati tržište te korisnicima dati pravo izbora. Zdrava konkurencija je potrebna i nužna kako bi se poboljšale usluge, stoga ne treba podržavati dominaciju jedne skupine kao ni taksimetar kao jedini pravi mjerni instrument pošto je zastario. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
97 Matea Sučić Opći pojmovi, Članak 4. Podržavam ovaj članak jer vjerujem u digitalizaciju i tehnološki napredno društvo te vjerujem da je ovo prvi korak u napretku RH i sustizanju sa svjetskim trendovima. Sviđa mi se ideja o registru profesionalnih vozača i vjerujem da će poboljšati kvalitetu javnog prijevoza krajnjim korisnicima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
98 Zvonimir Kuliš JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Potpuno podržavam ovaj ptijedlog zakona jer će stvoriti nova radna mjesta i omogućiti ljudima lakšu zaradu i traženje posla. Korisnicima treba dati pravo izbora. Konkurencija je nužna kako bi se poboljšale usluge prijevoza stalnim stanovnicima i turistima koji koriste uber u drugim državama. Taksimetar je pravi mjerni instrument pun manipulacija te je zastario. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
99 Karlo kokeza JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Slazem se s zakonom.smatram se da bi se trebala moderizirati usluga prijevoza.mislim da je taxsimetar zastarija i mislim da je bolje mijerenenje voznje aplikacijon Bolji je uber taxsi smece Primljeno na znanje Primljeno na znanje
100 Karolina Sič JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam liberalizaciju taxi usluga i korištenje gps-a i aplikacije na mobitelu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
101 Antonio Cajner JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam novi prijedlog zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
102 Ermin Fukelj JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podrzavam! Primljeno na znanje Primljeno na znanje
103 Dominik Kosić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam liberalizaciju prijevoza u ovom prijedlogu zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
104 Lidija Berglez JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam novi prijedlog. Taksimetar je zastario. Te su vožnje njime mjerene daleko skuplje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
105 Nikola Novaković JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU U potpunosti podržavam liberalizaciju tržišta te korištenja gps-a kao točnijeg mjerila, a i korištenje same aplikacije za komuniciranje i naručivanje vozila pomoću koje se sve zna unaprijed (procjenjena cijena, vozač. ocjena vozača, vozilo itd itd) te na početku i na kraju vožnje nema nikakvih iznenađenja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
106 Dominik KNezović Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Podupirem liberalizaciju tržišta u vidu ukidanja prava lokalnih zajednica na ograničavanje broja licencija i stvaranja oligopola. Neka taj posao radi tko god zadovoljava uvjete. Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
107 Nenad Pecotić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Apsolutno podržavam pozitivne promjene koje donosi novi zakon! Bitno je prihvatiti što nosi budućnost, a ne živjeti u prošlosti! Stoga, svakako aplikacija u prvom redu da se olakša korisnicima! Primljeno na znanje Primljeno na znanje
108 Siniša Pincetić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam kontroliranu liberalizaciju autotaksi tržišta te apsolutno taksimetar kao jedini mjerni instrument obračuna cijene autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
109 Goran Perajica JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU U potpunosti prihvačam liberalizaciju taxi usluga i korištenje gps-a i aplikacije umjesto taximetra. Korištenjem aplikacije sve podatke znaš unaprijed, cijenu, vrijeme čekanja, ime vozača, auto u kojem čes se voziti. Nema nepoznanica i iznenađenja kad započneš i završiš sa vožnjom. Sve je transparentno za razliku kod TAXI službe. U Hrvatskoj ne postoji osoba koja nije izvarana i prevarena od taxi vozača , što je vidljivo iz komentara tekuće godine ,a i ja sam žrtva prevare od strane taxista. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
110 Mladen Petroci JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam kontroliranu liberalizaciju autotaksi tržišta te apsolutno taksimetar kao jedini mjerni instrument obračuna cijene autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
111 Marko Pavlović JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam kontroliranu liberalizaciju autotaksi tržišta te apsolutno taksimetar kao jedini mjerni instrument obračuna cijene autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
112 Ivan Ivanković Područje obavljanja autotaksi prijevoza putnika  u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 48. Podržavam prijedlog da se prijevozinicima omogući rad u više od jednog grada ili lokalne uprave. Ovo je posebno bitno za gradove koji su u blizini većih zračnih luka ali i obalnih gradova gdje su vrlo česte među-županijske vožnje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
113 Ivan Ivanković Stručna osposobljenost osoba odgovornih za prijevoz, Članak 20. Specifične okolnosti autotaksi prijevoza takve su da za veliki broj malih poduzetnika koji u njemu sudjeluju svaka dodatna administrativna barijera utječe na isplativost i obeshrabruje ulazak u poduzetništvo. Prijevoznici u autotaksi djelatnosti najčešće imaju jedno ili nekoliko vozila te nemaju potrebe za logističkom i drugom organizacijom na razini teretnih i autobusnih prijevoznika.. Stoga, podržavam odredbu iz 2. stavka članka 20. koja se odnosi na predviđeno izuzimanje prijevoznika koji obavljaju usluge autotaksi prijevoza te posebnih oblika prijevoza u unutarnjem prometu od obveze stručne osposobljenosti prijevoznika ili zapošljavanja upravitelja prometa koji je stručno osposobljen. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
114 Saša Gerbec JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, OBRAZAC ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA Što se tiče UBER-a, definitivno ne želim koristiti njihove usluge iz razloga što sam prilikom jednog jedinog korištenja njihove usluge pokraden (kolega je preko aplikacije platio vožnju, a potom je vozač uzeo od mene gotovinu). Tako da ne hvala UBER-u!!! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
115 Saša Gerbec JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, OBRAZAC ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA Podržavam liberalizaciju tržišta: 1. Mislim da nije u redu da se ne vidi cijena unutar vozila dok se obavlja usluga, a ako ne postoji taksimetar, nemoguće je vidjeti cijenu. 2. Nije u redu da se vozi automobil koji nema nikakvu dozvolu ili licencu za autotaksi prijevoz (isto tako Vas može voziti pezejac iz 80-ih godina koji više ne zadovoljava sigurnosne uvjete u prometu) 3. Treba postojati neki "bon-ton" vozača i izgled vozila (prepoznatljivog izgleda autotaksi prijevoza) 4. Treba postojati služba kojoj se stranka može obratiti glede informacija, problema i tome slično 5. Treba postojati služba za stručno osposobljavanje vozača autotaksi prijevoza 6. Autotaksi prijevoz treba biti dostupan svakom građaninu HR, a pogotovo u današnje vrijeme kad je situacija u državi takva kakva jest. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
116 Ivan Ivanković Stručna osposobljenost vozača, Članak 5. Smatram da je dobro što se za autotaksi prijevoz više ne traži posebna trogodišnja škola. To je nepotrebna prepreka koja ne stvara dodatnu vrijednost i samo onemogućuje zaposlenje brojnim osobama. Sigurnost se može puno bolje kontrolirati edukacijama, promatranjem ponašanja vozača te ocjenama korisnika Primljeno na znanje Primljeno na znanje Autotaksi vozači moraju steći početnu kvalifikaciju po posebnom programu za vozače B kategorije, ali oslobođeni su pohađanja periodičke izobrazbe.
117 Ivan Ivanković Opći pojmovi, Članak 4. Smatram da je GPS znatno bolji mjerni instrument od klasičnog taksimetra. Nadalje, GPS donosi nove mogućnosti u pracenju sigurnosti korisnika, može se detektirati naglo kočenje i ubrzavanje te na taj način sugerirati vozaču da ne koristi vozilo na ekonomičan i siguran način itd. GPS kao centralni instrument u autotaksi prijevozu može donijeti brojne inovacije koje će za posljedicu imati veću sigurnost, optimalnniju rutu kretanja, manju potrošnju goriva, manje zagađenje zraka itd. Također, mislim da je dobro što novi prijedlog ne ograničava cijene usluge. Cijenu bi trebalo definirati otvoreno tržište te ponuda i potražnja, isto kao što je slučaj sa svim drugim djelatnostima (pekare, frizerski saloni, trgovine itd) Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
118 Damir marić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Zakon podrzajem u cijelosti , izuzev starosti auta.Taksi usluge putem aplikacije . Primljeno na znanje Primljeno na znanje
119 Zoran Kožić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Apsolutno podržavam novi prijedlog zakona Primljeno na znanje Primljeno na znanje
120 Ivan Ivanković JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Svakako podupirem napore Vlade ka liberalizaciji autotaksi tržišta. Smatram da je korištenje GPS-a u kombinaciji s modernim aplikacijama naprednije nego sadašnje korištenje taksimetra kao mjernog instrumenta. Liberalizacija tržišta će donijeti sigurniju i jeftiniju uslugu za korisnike, te nove mogućnosti zarade i zapošljavanja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
121 Tina Dogan JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, OBRAZAC ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA Podržavam smjer u kojemu ide zakon, smjer liberalizacije tržišta. Zakon će doprinijeti zapošljavanju građana. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
122 Božidar Abramović JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam pozitivne promjene u nacrtu prijedloga novog zakona tj. uvođenje mobilne aplikacije kao mjernog uređaja te neograničavanje broja autotaksi dozvola. Mobilna aplikacija je preciznija od taksimetra, pokazuje cijenu vožnje unaprijed te spaja korisnika s najbližim vozilom, a to štedi vrijeme i novac. Dokazano je da je mjerenje taksimetrom neograniceno puta zloubotrebljavano, a poglavito u slučaju stranih posjetitelja Hrvatske. Mobilna aplikacija je transparentna, provjerena i omogucuje uspostavljanje povjerenja u prijevozu putnika koje je narušeno velikim brojem manipulacija u prošlosti. Istina te manipulacije su se smanjila od kada je aplikacija dosla na tržište. Povjerenje posjetitelja u državu i njegove građane je daleko važnije od interesa pojedinaca koji su godinama za osobni interes zakidali posjetitelje Primljeno na znanje Primljeno na znanje
123 Frano JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU U potpunosti prihvačam liberalizaciju taxi usluga i korištenje gps-a (aplikacije) umjesto taximetra. Korištenjem aplikacije sve podatke znaš unaprijed, cijenu, vrijeme čekanja, ime vozača, auto u kojem čes se voziti. Nema nepoznanica i iznenađenja kad započneš i završiš sa vožnjom Primljeno na znanje Primljeno na znanje
124 Jadranko Pavlić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam kontroliranu liberalizaciju autotaksi tržišta te apsolutno taksimetar kao jedini mjerni instrument obračuna cijene autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
125 Marko Slavulj JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam liberalizaciju autotaksi tržišta. Zamjena taksimetra aplikacijom pozitivna je promjena i teško zaustavljiva (kao i ostale inovacije). Ulaskom Ubera na tržište cijene prijevoza u Zagrebu su pale za 15-20%, u odnosu na one koje su Cammeo i ostali taksi prijevoznici već spustili razbijanjem monopola. Korisnici su to prepoznali, tj. privučena je nova skupina ljudi koja uopće nije koristila taksi prijevoz. Liberalizacija omogućava svima poslovanje pod jednakim uvijetima, pa se tako pojavila i aplikacija Car:Go koja je još jeftinija od Ubera (koji uzima 25%). Što se tiče školovanja vozača motornog vozila smatram da su oni potrebni u prijevozu tereta i putnika (sa izuzetkom taksi prijevoza) i da ih se ne svodi na nekakve tečajeve od 140 sati. Finska ima sličan sustav obrazovanja vozača (trajanje 3 godine). Naši školovani vozači su traženi vani i jako dobro plaćeni. Za taksi prijevoz smatram da je dovoljna B kategorija, uz propisane dodatne uvjete. Doc. dr. sc. Marko Slavulj Primljeno na znanje Primljeno na znanje
126 Vid Paradžik JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam kontroliranu liberalizaciju autotaksi tržišta te apsolutno taksimetar kao jedini mjerni instrument obračuna cijene autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
127 Mario Občević JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Poštovani ,predlažem potpunu liberalizaciju tržišta i uvođenje gps-a kao mjernog instrumenta naplate ,te mobilnih aplikacija ,jer su one budućnost i korisniku usluge kao i Vama sve je transparentno i prolazi kroz sustav ,te ne postoji mogućnost manipulacije ,l.p. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
128 Filip Dolić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, OBRAZAC ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA Podržavam ovaj nacrt prijedloga Zakona o prijevozu u cestovnom prometu sto se tice liberalizacije usluga autotaksi prijevoza. Osim sto ce donjeti brojne dobre promjene gradanima RH,pozitivno ce utjecati i na ekonomiju. Novim prijedlogom Zakona potiče se korištenje mobilnih aplikacija kao mjernog uređaja pored zastarjelog taksimetra (članak 4.) - to je bitno jer je aplikacija koja koristi GPS tehnologiju kao mjerni uređaj daleko preciznija od taksimetra te transparentnija jer prikazuje cijenu vožnji unaprijed. Ujedno, aplikacija vas automatski spaja s najbližim korisnikom, što znači da štedite vrijeme i novac, jer ne morate voziti daleko do polazne lokacije korisnika. Inovativno ,transparentno i za SVE korisno. Novim prijedlogom Zakona ukinuo bi se ograničeni broj autotaksi dozvola (članak 47.) - svjedoci smo ograničenog broja dozvola koje je loše jer stvara neravnoteže na tržištu - zbog manjeg broja taksista trpi kvaliteta, a samim time i cijene su više nego bi trebale biti. Ukidanjem ograničenog broja autotaksi dozvola osiguravaju se jednaki tržišni uvjeti za sve te se ukida mogućnost povlaštenog dobivanja dozvola. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
129 Matija Mesić Područje obavljanja autotaksi prijevoza putnika  u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 48. Podržavam prijedlog da se prijevoznicima, pravnim i fizičkim osobama-obrtnicima, omogući imanje više lokalnih dozvola za autotaksi prijevoz što će omogućiti svima jednak pristup do primjerice zračne luke i svih gradova u državi neovisno o tome gdje je obrtnik odnosno autotaksi prijevoznik registriran. Za prijevoznika to znači da će vožnja biti isplativija, a korisnik će imati pristupačniju uslugu. Također, smatram da je diskriminatorno te pogubno za broj nezaposlenih u državi da pojedini gradovi poput Zagreba i Dubrovnika ne dopuštaju hrvatskim građanima iz drugih gradova u kojima nema toliko poslovnih prilika da se zaposle tamo gdje očigledno postoji potreba. Zato pozdravljam mogućnost koja se s pravom ukida ovom odredbom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
130 Stjepko Milatić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Predlažem potpunu liberalizaciju taksi usluga I prevoza putnika te korištenje GPS a. Te korištenje aplikacije kao jedinog mjernog instrementa naplate. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
131 Jozo Perković JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam kontroliranu liberalizaciju autotaksi tržišta te apsolutno taksimetar kao jedini mjerni instrument obračuna cijene autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
132 Matija Mesić Stručna osposobljenost osoba odgovornih za prijevoz, Članak 20. Prijevoznici u autotaksi djelatnosti najčešće imaju jedno ili nekoliko vozila te nemaju potrebe za logističkom i drugom organizacijom na razini teretnih i autobusnih prijevoznika zato podržavam odredbu iz 2. stavka članka 20. kojom je predviđeno izuzimanje prijevoznika koji obavljaju usluge autotaksi prijevoza od obveze stručne osposobljenosti prijevoznika ili zapošljavanja upravitelja prometa koji je stručno osposobljen. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
133 Božidar Oštarčević JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam kontroliranu liberalizaciju autotaksi tržišta te apsolutno taksimetar kao jedini mjerni instrument obračuna cijene autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
134 Josip Vinković Posebni uvjeti za vozila kojima se obavlja javni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe, Članak 13. DEFINITIVNO NE TREBA STAVLJATI DA SU POTREBNE POSEBNE REGISTARSKE OZNAKE. TO JE SULUDO. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
135 Josip Vinković JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, OBRAZAC ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA Podržavam. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
136 Josip Vinković JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam pozitivne promjene u nacrtu prijedloga novog zakona tj. uvođenje mobilne aplikacije kao mjernog uređaja te neograničavanje broja autotaksi dozvola. Mobilna aplikacija je preciznija od taksimetra, pokazuje cijenu vožnje unaprijed te spaja korisnika s najbližim vozilom, a to štedi vrijeme i novac. Neograničavanje broja autotaksi dozvola bi trebalo građanima omogućiti zaposlenje Primljeno na znanje Primljeno na znanje
137 Marko Slavulj Opći pojmovi, Članak 4. Pojmovi poput CabSharinga (Dijeljenje taksi vozila), CarSharinga (dijeljenje vozila), Carpoolinga (dijeljenje vožnje) i sl. nisu definirani. Usluge poput ovih u većini razvijenih zemalja već odavno postoje, gdje je normalno aplikacijom za mobitel otključati i posuditi automobil ili trošak taksi prijevoza podjeliti sa ostalim putnicima koji imaju slično odredište. Doc. dr. sc. Marko Slavulj Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
138 Elvira Vidović JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, OBRAZAC ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA NEPODRZAVAM OVAJ ZAKON,Žalosno je što se kod nas pišu novi zakoni ,a ne mogu se provoditi postojeći... Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
139 Dorian Knežević JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, OBRAZAC ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA Prijedlog zakona je pisan nestručno,površno i bez ikakve veze sa strukom.Prepun je rupa koje se mogu zloupotrijebiti , ide na štetu kako postojećim prijevoznicima tako i korisnika.Žalosno je što se kod nas pišu novi zakoni ,a ne mogu se provoditi postojeći. Nikakve konkretne analize nisu provedene i zakon se donosi bez ikakvih statističkih dokaza i analiza koji bi ga mogli potkrijepiti. Osobe koje su pisale zakona mogle su barem,ako su moje pretpostavke netočne navesti iz kojih su analiza i statistika izvukle podatke da se donosu ovakve promjene od ekonomskih,prometnih ,socijalnih do ekoloških i sigurnosnih .NAJBOLJI ZAKON JE, DA MINISTAR DA OSTAVKU Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
140 Jerko Tomić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam pozitivne promjene u nacrtu prijedloga novog zakona tj. uvođenje mobilne aplikacije kao mjernog uređaja te neograničavanje broja autotaksi dozvola. Mobilna aplikacija je preciznija od taksimetra, pokazuje cijenu vožnje unaprijed te spaja korisnika s najbližim vozilom, a to štedi vrijeme i novac. Neograničavanje broja autotaksi dozvola bi trebalo građanima omogućiti zaposlenje, a to znači normalan život, obitelj i ne odlazak u inozemstvo. Mislim da je vrijeme da prihvatimo 21.st. i promjene koje s njim dolaze. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
141 Ratko Družinec JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam pozitivne promjene koje donosi predložena liberalizacija autotaksi tržišta. Novim prijedlogom Zakona potiče se korištenje mobilnih aplikacija kao mjernog uređaja pored zastarjelog taksimetra (članak 4.) - to je bitno jer je aplikacija koja koristi GPS tehnologiju kao mjerni uređaj daleko preciznija od taksimetra te transparentnija jer prikazuje cijenu vožnji unaprijed. Ujedno, aplikacija vas automatski spaja s najbližim korisnikom, što znači da štedite vrijeme i novac, jer ne morate voziti daleko do polazne lokacije korisnika. Novim prijedlogom Zakona ukinuo bi se ograničeni broj autotaksi dozvola (članak 47.) - svjedoci smo ograničenog broja dozvola koje je loše jer stvara neravnoteže na tržištu - zbog manjeg broja taksista trpi kvaliteta, a samim time i cijene su više nego bi trebale biti. Ukidanjem ograničenog broja autotaksi dozvola osiguravaju se jednaki tržišni uvjeti za sve te se ukida mogućnost povlaštenog dobivanja dozvola. Iz svega navedenog iščitavam boljitak za korisnike, davatelje usluga te i za samu državu jer je svaka lipa fiskalizirana... Konačno svi zadovoljni! Primljeno na znanje Primljeno na znanje
142 Žele obrt za prijevoz putnika IV.c. Shuttle prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu, Obavljanje shuttle prijevoza moramo napomenuti da se prijedlogom zakona daje ovlast samo zračnim lukama da sklapaju ugovore s prijevoznicima a kako znamo trgovačka društva u državnom vlasništvu su obveznici javne nabave pošto se ovdje ne radi o javnoj nabavi naime u zakonu o javnoj nabavi N.N.120/16 u čl 1 st.2 kaže (2) Javna nabava u smislu ovoga Zakona je nabava putem ugovora o javnoj nabavi robe, radova ili usluga koje nabavlja jedan ili više naručitelja od gospodarskih subjekata koje su ti naručitelji odabrali, bez obzira na to jesu ii roba, radovi ili usluge namijenjene javnoj svrsi. a u čl.3 st.32 kaže. ugovor o javnoj nabavi je naplatni ugovor, sklopljen u pisanom obliku između jednog ili više gospodarskih subjekata i jednog ili više naručitelja, čiji je predmet izvođenje radova, isporuka robe ili pružanje usluga. s obzirom da većina zračnih luka sklapa nenaplatne ugovore za shuttle prijevoz s prijevoznicima samim time nisu obveznici javne nabave i tako zračne luke samovoljno biraju tko će obavljati shuttle prijevoz pa bi se trebalo navesti putem javnog natječaja ili javne nabave. s poštovanjem Željko Miloloža Primljeno na znanje Primljeno na znanje
143 Sanja Hrstić Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Slažem se s stavkom 5 ćl. 47 jer smatram da se dosad to koristilo u političke svrhe i ograničavao se rad poduzetnicima Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE
144 Sanja Hrstić Opći pojmovi, Članak 4. Zamjena aplikacije s taksimetrom je obavezna promjena, jer je aplikacija točnija od taksimetra i kao korisnica znam unaprijed cijenu za svoju iduću vožnju. Znam unaprijed i sve detalje o svome vozacu jer je sve transparentno Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
145 Sanja Hrstić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam ovaj nacrta prijedloga Zakona o prijevozu u cestvonom prometu jer je to iskorak prema liberizaciji. Samim time korisnici autotaksi prijevoza imaju više izbora što donosi i više radnih mjesta za sve koji žele raditi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
146 Ivan Lučić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Apsolutno se slazem sa promjenama u zakonu. Mislim da treba ukinuti klasicni monopol taxi sluzbi koji traje vec godinama. Zdrava konkurencija je normalna stvar u svijetu i mislim da ljudi imaju pravo odlucivat s kime ce se vozut i po kojoj cijeni i kvaliteti. Zato podrzavam rad ubera u Hrvatskoj jer iskustva korusnika su i vise nego zadovoljna . Znaci netreba ic kontra korisnika jer tako stvaramo samo prezir i nepovjerenje u ionako nepovjerljive institucije. Sa ovim bitnim clancima se apsolutno slazem i izmjenama i pozdravljam ih. Znaci liberalizacija i mogucnost izbora a ne monopol. Uostalom najbitniji je korisnik nakraju. Uzmite glavno i jedino misljenje naroda ove drzave a i korisnika ubera za odlucivanje pravila. Takoder stranci redom koriste uber bas zbog njegove pouzdanosti tocnosti bez cekanja i okvirne cijene unaprijed tako danema iznenadenja i pljacki korisnika. Razmisliti o svemu tome prije odluke jer uber je pouzdana i vrhunska usluga. To ce vam reci 85 posto javnog mijenja. Zato nema razloga da se ide kontra naroda i korisnika i tako navlacimo bijes i i narusavamo ionako izgubljeno povjerenje u institucije odavno. Zato pamet u glavu i ne lobijima i ostalom nego slusat korisnike. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
147 Duje Iliev JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Ovaj Nacrt prijedloga Zakona o prijevozu u cestovnom prometu je iskorak prema liberalizaciji tržišta usluga autotaksi prijevoza. Ovim se otvaraju nova radna mjesta za veliki broj ljudi kao i veći i bolji izbor za sve korisnike zbog nižih cijena usluge Primljeno na znanje Primljeno na znanje
148 Matea Posavčević Područje obavljanja autotaksi prijevoza putnika  u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 48. Podržavam prijedlog iz članka 48. da se prijevoznicima, pravnim i fizičkim osobama-obrtnicima, omogući imanje više lokalnih dozvola za autotaksi prijevoz, primjerice za Zračnu luku dr. Franjo Tuđman. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
149 Matea Posavčević Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Podržavam prijedlog iz stavka 5. članka 47. ovog zakona jer smatram da jedinice lokalne samouprave ne bi smjele imati mogućnosti da proizvoljno dodjeljuju dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza na svom području. Jedino na taj način može se osigurati jednake tržišne uvjete za sve prijevoznike te smanjiti mogućnost povlaštenog izdavanja dozvola kojima smo do sada bili svjedoci. Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE
150 Matea Posavčević Stručna osposobljenost osoba odgovornih za prijevoz, Članak 20. Podržavam odredbu iz 2. stavka članka 20. koja se odnosi na predviđeno izuzimanje prijevoznika koji obavljaju usluge autotaksi prijevoza te posebnih oblika prijevoza u unutarnjem prometu od obveze stručne osposobljenosti prijevoznika ili zapošljavanja upravitelja prometa koji je stručno osposobljen. Isto bi smanjilo administrativne barijere ulaska te dodatno opterećivanje državnog aparata. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
151 Matea Posavčević Vrste licencija u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 14. Podržavam izuzimanje autotaksi prijevoznika od obveze evidentiranja licencija kod izdavatelja predviđeno stavcima 4. i 5. članka 14. ovog zakona. Ta će mjera rezultirati rasterećenjem poslovanja poduzetnika u autotaksi prijevozu, jer oni više neće morati gubiti vrijeme na dodatne odlaske u tijela javne uprave. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
152 Matea Posavčević Opći pojmovi, Članak 4. Uvođenje aplikacije umjesto zastarjelog taksimetra nužna je promjena, obzirom da su odstupanja taksimetra značajno veća, a aplikacija je uz veću preciznost i transparentnija, jer korisnicima usluge prikazuje cijenu unaprijed. Usto, aplikacija olakšava posao vozačima i podržava ih u njihovom svakodnevnom radu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
153 Matea Posavčević JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Liberalizacijom taksi tržišta postići će se ravnoteža, a građanima će se dati mogućnost izbora što će utjecati na smanjivanje cijena, ali istodobno i na povećanje kvalitete usluge. Također, više zaposlenih građana svakodnevno će doprinositi boljitku društva i države u cijelosti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
154 Matea Posavčević JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam prijedlog Zakona o cestovnom prometu u smislu liberalizacije autotaksi tržišta. Liberalizacija je prijeko potrebna kako bi se postigla ravnoteža na tržištu te ljudima omogućio veći izbor. Istodobno, zamjena taksimetra aplikacijom pozitivna je promjena koja vodi Hrvatsku u dobrom smjeru, ka modernizaciji i napretku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
155 Marko Mufić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam kontroliranu liberalizaciju autotaksi tržišta te apsolutno taksimetar kao jedini mjerni instrument obračuna cijene autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
156 Kristian Posavčević JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam prijedlog Zakona o cestovnom prometu za liberalizaciju autotaksi prijevoza. Isti će smanjiti ulazne barijere te mogućnost povlaštenog dobivanja dozvola, a korištenjem modernih tehnologija pozitivno utjecati na ekonomiju RH te boljitak svih građana. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
157 Pavel Pražić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, OBRAZAC ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA Definitivno podržavam pozitivne promjene koje će ovaj zakon donijeti na tržište autotaksi prijevoza. Zakon će omogućiti brojne pozitivne učinke za same građane RH time što će kvaliteta prijevoza biti viša a cijena za potrošača niža. Osim toga, otvara se čitav niz radnih mjesta i potiče se zapošljavanje što u konačnici pozitivno utječe na ekonomiju Republike Hrvatske. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
158 Lucijana Marić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam ovaj nacrt prijedloga Zakona o prijevozu u cestovnom prometu sto se tice liberalizacije usluga autotaksi prijevoza. Osim sto ce donjeti brojne dobre promjene gradanima RH,pozitivno ce utjecati i na ekonomiju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
159 Damir Dukarić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podrzavam zakon! Primljeno na znanje Primljeno na znanje
160 darijo jovanović JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam zakon... Primljeno na znanje Primljeno na znanje
161 Matea Sučić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Apsolutno podržavam prijedlog zakona i liberalizaciju tržišta i smatram ju nužnom. S obzirom na trenutnu situaciju u našoj zemlji i visoku stopu nezaposlenosti vjerujem da su ovakve mjere ključne za rast domaće ekonomije. Vjerujem da će s jedne strane otvoriti nova radna mjesta dok će s druge osigurati bolju kvalitetu usluge krajnjem korisniku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
162 Goran Privrat JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Da li vas je imalo sram napisati ovakav prijedlog zakona kojim se toliko očito pogoduje krupnom kapitalu, Uberu i Cammeu, a na uštrb hrvatskih građana, 2500 malih obrtnika i njihovih zaposlenika, koji taksiranjem prehranjuju sebe i svoje obitelji? Da li vas je sram što ste umijesto da napišete zakon koji bi bio najkvalitetniji, kako za korisnike usluga,tako i za one koji se tim poslom bave, vi napisali zakon pod utjecajem lobista koje je angažirao Uber, među kojima je i Mate Granić koji je u vrijeme pisanja zakona viđen u vašem ministarstvu, a siguran sam da je tu posrijedi i nešto puno opipljivije od samog utjecaja lobista? Da li vas je sram sto ste nakon godinu i po dana pisanja donijeli ovako aljkav prijedlog zakona pun nejasnoca, nedorečenosti i manjkavosti, pravilnika za koje nitko ne zna kako će izgledati, nego će to ministar odrediti naknadno kad zakon bude već donesen i što onda više neće moći biti predmet javne rsprave? Da li vas je sram što se zbog ovakvih kao što ste vi ljudi iseljavaju iz Hrvatske? Da li vas je sram što primate plaće od države protiv čijih građana ovo radite, a radite u interesu stranog krupnog kapitala? Primljeno na znanje Primljeno na znanje
163 Štefan Dutčak Uvjeti za dobivanje licencije za unutarnji prijevoz, Članak 15. Uvesti obavezu dostave uvjerenja o nekažnjavanju svake godine Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
164 Štefan Dutčak Postupak izdavanja licencije, Članak 23. (3) Licencija se izdaje za razdoblje od 10 godina. Taj period treba smanjiti, jer razdoblje od 10 godina je predugo Primljeno na znanje Primljeno na znanje
165 Štefan Dutčak Postupak izdavanja licencije, Članak 23. Pravna osoba ili fizička osoba-obrtnik podnosi izdavatelju licencije zahtjev za izdavanje licencije u pisanom ili u elektronskom obliku. U zahtjevu treba navesti: vrstu prijevoza za koji se traži licencija, te treba priložiti pisane dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 15. ovoga Zakona. Uz zahtjev se prilaže i kopija rješenja o upisu djelatnosti prijevoza u cestovnom prometu u sudski, odnosno obrtni registar. TREBA IZMJENITI I točka bi trebala glasiti:Pravna osoba ili fizička osoba podnosi izdavatelju licencije zahtjev za izdavanje licencije u ime svojih zaposlenika u pisanom ili elektronskom obliku. U zahtjevu treba navesti: vrstu prijevoza za koji se traži licencija, ime i prezime djelatnika na kojeg licencija glasi, te treba priložiti pisane dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 15. ovog Zakona. Uz zahtjev se prilaže kopija rješenja o upisu djelatnosti prijevoza u cestovnom prometu u sudski, odnosno obrtni registar. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
166 Štefan Dutčak Opći pojmovi, Članak 4. U točci 14. trebalo bi dodati u pisanom ili digitalnom obliku Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
167 Dubravka Knežević JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, OBRAZAC ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA Nepodrzavam ovaj zakon....TAXIMETAR Jedini i najtocniji izracun cijene od kad je svijeta i vijeka Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
168 Elvira Vidović JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, OBRAZAC ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA NE PODRZAVAM OVAJ ZAKON....ali neznam cemu ovo sve kad kakav god zakon bude donesen Uber ne poštiva ni dosadasnji zakon ni Hrvatske presude,a boga mi ni Europske presude ,sto je vjerovatno da ce te se vi i dalje drzati zakona a Uber ce radit kako mu volja kao i dosad.....zalosno je ovo sve...u ovoj nasoj drzavi najvise se isplati muljati i petljati ....uber je na pravom mjestu Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
169 Darko Knežević JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, OBRAZAC ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA NEPODRZAVAM ZAKON ZATO STO JE STETAN I ZA SVA OSTALA ZANIMANJA UBER MEDIC.SESTRA,UBER POLICAJAC,UBER PILOT,UBER VOZAC HITNE,UBER BANKAR,UBER SECURITY,UBER PROFESORI,UBER PRODAVACI,UBER MINISTAR,PREMIJER....ZASTO ICI U SKOLU PA IMAMO UBER ZAR NAM TREBA SKOLA ZA POLICAJCA,PILOTA,VOZACA,MEDI,SESTRU SVE NA APLIKACIJU...SUPER JA BI BIO POLICAJAC,A VI? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
170 Goran Vojković Područje obavljanja autotaksi prijevoza putnika  u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 48. Potrebno je uzeti u obzir zračne i pomorske luke te njihove specifičnosti - npr. Zračna luka dr. Franjo Tuđman se nalazi u Velikoj Gorici, a većina prometa je za Zagreb, Zračna luka Rijeka je na Krku (većina prometa je naravno prema Rijeci), Zračna luka Split je na predjelu Resnik zapadno od Kaštel Štafilića. Ovdje bi trebalo omogućiti dostup, tj. obavljanje autotaksi prijevoza neovisno o samoj lokalnoj samoupravi gdje se luka iz tehničkih razloga nalazi, te ih izuzeti od općeg pravila. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
171 Boris Oreški JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam kontroliranu liberalizaciju autotaksi tržišta te apsolutno taksimetar kao jedini mjerni instrument obračuna cijene autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
172 Goran Vojković Opći pojmovi, Članak 4. Predlaže se pitanje određivanja načina naplate naknade za prijevoz urediti podzakonskim propisom, radi skorih tehničkih promjena, a ne unutar definicije pojma, što je nomotehnički pogrešno. Dosadašnji način naplate putem taksimetra traži relativno skupo godišnje ili dvogodišnje baždarenje ovog uređaja (čak i ako je u pitanju suvremeni digitalni taksimetar), a trošak baždarenja se u konačnici prebacuje na krajnjeg korisnika. Također, kod korištenja taksimetra potrebno je platiti i trošak ugradnje,koji se razliku od modela do modela automobila (što poskupljuje uključivanje vozila u taksi službu, ili npr. žurnu zamjenu vozila ili proširenje flote). Korištenje "elektroničke aplikacije" u biti je korištenje satelitske navigacije koje u odnosu na taksimetar ima niz prednosti: a) poznata je točna ruta i brzina vozila, b) korisnik može unaprijed (unutar aplikacije) dobiti okvirnu cijenu prijevoza (današnje aplikacije "vide" čak i gužvu u gradu ili zastoje radi kojih se mora ići zaobilaznim rutama) c) sustav se lako povezuje sa sustavom za izdavanje računa (fiskalizacija) d) bitno se povećava sigurnost taksista, jer se može dodati npr. "tihi alarm" ako se vozač nalazi u neugodnoj ili opasnoj situaciji - time nadležne službe znaju točno gdje se vozilo nalazi i kreće. Slično kao što već postoji na vozilima za prijenos novca, e) lako se uključuje novo vozilo u flotu - nije potrebno ugrađivanje posebnog uređaja. Sadašnji sustavi satelitske navigacije su vrlo pouzdani, ali imaju određenu grešku (minimum 3-6 metara, no moguće i više, posebno kod visokih zgrada u okolini) ovisno da li je uključen EGNOS sustav korekcije pogreške. Međutim, svakako treba uzeti u obzir da se razvija Europski sustav satelitske navigacije Galileo (https://www.gsa.europa.eu/european-gnss/galileo/galileo-european-global-satellite-based-navigation-system) koji je predviđen među ostalim upravo za unaprjeđenje prometa u EU. Taj sustav se od 16. prosinca 2016. nalazi u ranoj oprativnoj uporabi, a 2020. je planirana puna operativna uporaba, što znači prema najavama preciznost od jednog metra, a za plaćene servise i manje. Konstelacija satelita je takva da će omogućiti i veću preciznost od postojećeg GPS-a u urbanim područjima. Za sada Galileo signal osim specijaliziranih uređaja prima samo jedan širokodostupni mobilni uređaj, ali je za očekivati da će postizanjem pune operativnosti to postati pravilo kod većine uređaja. Tj. uređaji koji primaju Galileo signal će biti jeftini i dostupni kao danas uređaji za prijem GPS-navigacije. Stoga preporučam da se za sada paralelno mogu koristiti taksimetar i satelitska navigacija, a punom operativnošću Galileo sustava taksimetre treba uz prijelazni period "umiroviti", naime kako je Galileo europski sustav satelitske navigacije, financiran EU proračunom - među ostalim ga plaćaju i hrvatski građani. Nema nikakvog razloga da građani (koji su krajnji korisnici usluga) posredno plaćaju i nabavke i baždarenja taksimetra, kada će već imati sustav satelitske navigacije s preciznošću od metra ili manje. A koji će omogućiti i veću sigurnost samim vozačima. Stoga, obzirom na vremensku dimenziju kroz naredne tri godine, preporučam rješavanje ovog pitanja podzakonskim aktom, kako bi se danas po prijedlogu koristila oba sustava, a nakon 2020. koristio Galileo GNSS kao sustav za to namijenjen i razvijen, kao jedini sustav obračuna i naplate vožnje, naravno uz odgovarajuću povezanost prema aplikaciji koja izdaje i fiskalizira račune. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
173 Salona Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. .. Primljeno na znanje .Primljeno na znanje
174 Mario Oremuš JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam kontroliranu liberalizaciju autotaksi tržišta te apsolutno taksimetar kao jedini mjerni instrument obračuna cijene autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
175 Laurent Ćurković JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Prijedlog Zakona o liberizaciji tržišta prijevoza podržajem u potpunosti...Uber je budućnost i napredna tehnologija....Aplikacija im je super, nema prevara, taxi muljanja ...Znaš tko te vozi,za koliko minuta dolazi, ti ocjenjivaš vozača i sve transparentno i čisto, što kod taxi službe nije slučaj...Uber je puno jeftiniji i brži...Šta se tiče taxi službe i koncesija, to nitko nije mogao dobiti u Splitu tko nije podmazao ili imao netkoga u Banovini, to svi znaju u gradu i nije ništa nepoznato...Da ne nabrajam tko sve vozi taxi u gradu Splitu, dileri svega i svačega, evidentirani u Policijskim kartonima čast iznimkama, tako šta se pozivaju na sigurnost, srićom ljudi ne znaju s kim se vozu, ali ja dobro znam...Omogućiti svim mladim ljudima koji žele radit da polože kakav ispit, da nisu kažnjavani i uvesti po meni do 8 ili najviše 9 godina starost automobila, da se ne vozi sa starim kantama 12 do 15 godina...Eto toliko, Uberu obavezno omogućit rad i neka se svi bore za tržište..... Primljeno na znanje Primljeno na znanje
176 Davor Matić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam kontroliranu liberalizaciju autotaksi tržišta te apsolutno taksimetar kao jedini mjerni instrument obračuna cijene autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
177 Luka Petrić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam zakonski prijedlog jer se njime smanjuju barijere i ukidaju ograničenja za ulazak na tržište autotaksi prijevoza što bi trebalo dovesti do stvaranja novih radnih mjesta, povećanja kvalitete usluge i pada cijena za krajnje korisnike. Također, uz postojeće zastarjele tehnologije poput taksimetra uvodi mogućnost korištenja novih tehnologija temeljenih na satelitskim GPS sustavima kojima se omogućuje dodatna transparentnost i preciznost u korist krajnjeg korisnika. Možda najbitnije je da se za sve prisutne na tržištu postavljaju potpuno jednaki uvjeti poslovanja što svima omogućuje da se cijenama i kvalitetom izbore za svoju tržišnu poziciju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
178 Mate Miloloža JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam kontroliranu liberalizaciju autotaksi tržišta te apsolutno taksimetar kao jedini mjerni instrument obračuna cijene autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
179 Darko Salopek JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU U potpunosti podržavam prijedlog zakona koji omogućava razvoj novih platformi i novih tehnologija koje su u cijelosti transparentne i lako se stavljaju u nove sustave koje su od velike koristi kako korisnicima,tako i pružateljima usluge prijevoza. Platforma Uber je sjajan primjer,korisnicima starih tehnologija predlažem prelazak na najnovije tehnologije 21.-og st. kako bi i korisnici bili u potpunosti integrirani U sustav pružanja usluge prijevoza! Hvala Primljeno na znanje Primljeno na znanje
180 Margareta Klinčić Područje obavljanja autotaksi prijevoza putnika  u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 48. Apsolutno podrzavam prijedlog iz clanka 48. da prijevoznik, pravna ili fizicka osoba - obrtnik, moze posjedovati vise razlicitih lokalnih dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza putnika jer je to jos jedan korak ka liberalizaciji trzista te povecanju efikasnosti prijevoza. Dapace, mislim da bi izdana dozvola trebala vrijediti na drzavnoj razini kako bi se time prijevoznicima omogucilo nesmetano obavljanje djelatnosti neovisno o granicama upravnih jedinica te posredno i sloboda trzisnog natjecanja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
181 Filip Tremac Područje obavljanja autotaksi prijevoza putnika  u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 48. Podrzavam clanak 48. jer smatram da trziste treba biti otvoreno za sve koji zadovoljavaju zakonom propisane uvjete. Sramotno je da se do sada branilo prijevozniciam da obavljaju poslovanje u vise lokalnih samouprava cime se automatski narusavala liberalnost i transparentnost trzista. Otvaranjem mogucnosti da jedan prijevoznik provodi svoje usluge u vise lokalnih samouprava dobiva se na transparentnosti te zdravoj konkurenciji cime se smanjuju cijene za krajnjeg korisnika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
182 David Marinčić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam kontroliranu liberalizaciju autotaksi tržišta te apsolutno taksimetar kao jedini mjerni instrument obračuna cijene autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
183 Bogdana Ćurković JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podupirem liberalizaciju tržišta, Uber je najbolja stvar što se dogodilo hrvatskim građanima po pitanju prevoza putnika.....Aplikacija je super stvar, znaš tko po tebe dolazi, usluga dolazi u roku 3 minute i 2 i pol puta jeftinija usluga u Splitu...Taxisti koji se bune, godinama pljačkaju narod i smiju se...Šta se tiče tobože sigurnosti, u Splitu se zna tko je dobija koncesije za taxi službu, 70% sumnjivi likovi, šverceri i po rodijačkim vezama...Nisi mogao do licence, ako nemaš vezu u Banovini...Dan danas ima taxista koji su u Splitu privođeni radi dilanja heroina i kokaina, a i dalje taxiraju....Jedan dio ih uopće nema svoje koncesije, nego plaćaju auto i koncesiju starijim kolegama koji više ne mogu voziti po 50 tisuća kuna godišnje....To svi znaju koji su upućeni u zbivanja u gradu, toliko o njihovoj stručnosti i kopetenciji....Korisnica sam Ubera i jako sam zadovoljna, uslugom, vozačima i naposljetku i cijenom...Samo Uber👍.... Primljeno na znanje Primljeno na znanje
184 Ivana Brkić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Novi Zakon o prijevozu u cestovnom prometu definitivno mora liberalizirati tržište kako bi građani napokon mogli koristiti svoja prava. Prijevoz Uberom, primjerice, znatno je isplativiji i pouzdaniji nego prijevoz ostalim prijevoznicima na području grada Zagreba iz nekoliko razloga: a) gradski prijevoz (ZET) je nedostatan - postoje ''rupe'' u rasporedima vožnje, znatno je smanjeno prometovanje vikendom što onemogućuje normalno svakodnevno funkcioniranje građana. b) taksi prijevoz je nedovoljno razvijen i sveden na monopol prijevoznika Radio taksi i ostalih taksi službi, koje uredno ODBIJAJU PRUŽITI USLUGU klijentima koji putuju na kraće udaljenosti te klijentima iz udaljenijih područja grada - jer su taksistima 'neisplative'. Nebrojeno puta događa se situacija da se zakazana vožnja taksijem NE OSTVARI radi nedolaska vozača po telefonskom dogovoru. Također - nikada se ne zna procijeniti koliko će vožnja koštati, s obzirom da taksisti iskorištavaju putnikovo nepoznavanje određenog područja te izabiru vožnju duljim rutama, u cilju naplate više cijene vožnje! c) Opcija prijevoza Uberom treba biti pomnije regulirana, no NIKAKO NE ZABRANJENA, prvenstveno zato što ima najrazrađeniji sustav poslovanja, što se korisnika tiče. Uberov sustav zornog predočavanja relacije vožnje, ponuda očekivane cijene, mogućnost praćenja tijeka vožnje, zakazivanja vožnje unaprijed, ocjenjivanja vozača (kao i klijenta!) te plaćanja kreditnim karticama predstavlja NAJDEMOKRATIČNIJI postojeći način iznajmljivanja usluga prijevoza u Republici Hrvatskoj, te se stoga treba ne samo zadržati, već i poticati modernizaciju i prilagodbu ostalih pružatelja usluga prijevoza!!! Taksimetar kao mjerni instrument pokazuje znatna odstupanja od stvarne prijeđene kilometraže u odnosu na nove tehnologije obračunvanja kilometraže putem mobilnih aplikacija! Primljeno na znanje Primljeno na znanje
185 Margareta Klinčić Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Pozdravam stavak 7. ovog clanka - smatram da je ovako definiran iznos svota koja relativno nece previse opteretiti poduzetnike, a istodobno ce jedinicama lokalne samouprave omoguciti ubiranje sredstava potrebnih za izgradnju i odrzavanje infrastrukture koju autotaksi prijevoznici koriste. Isto tako, apsolutno podrzavam stavak 8. te stavak 9. ovog clanka jer mogucnost podnosenja zahtjeva za izdavanje dozvole te prilaganja dokaza u elektronskom obliku vodi ka modernizaciji i digitalizaciji drustva. Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
186 Krešimir Maraković JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam kontroliranu liberalizaciju autotaksi tržišta te apsolutno taksimetar kao jedini mjerni instrument obračuna cijene autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
187 Margareta Klinčić Stručna osposobljenost osoba odgovornih za prijevoz, Članak 20. Prijevoznici u autotaksi djelatnosti nemaju potrebe za kompleksnom logistickom i drugom organizacijom na razini teretnih i autobusnih vozila jer se tip djelatnosti fundamentalno razlikuje od istih. Iz tog razloga podrzavam 2. stavak ovog clanka. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
188 Margareta Klinčić Vrste licencija u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 14. Podrzavam ukidanje obveze autotaksi prijevoznika za evidentiranjem licencija kod izdavatelja jer smatram da je takva mjera nepotrebna birokracija. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
189 Filip Tremac Stručna osposobljenost osoba odgovornih za prijevoz, Članak 20. Administrativne barijere, kao sto je zaposljavanje upravitelja prometa kod autotaksi prijevoznika su nepotrebne te mnogim malim poduzetnicima otezavaju normalno poslovanje. Mislim da je dobro da se autotaksi prijevoznici i prijevoznici posebnih oblika prijevoza u unutarnjem prometu izuzmu od obveze stručne osposobljenosti prijevoznika ili zapošljavanja upravitelja prometa koji je stručno osposobljen. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
190 Margareta Klinčić Stručna osposobljenost vozača, Članak 5. Postojeca odredba prema kojoj taksi prijevoznici moraju imati zavrsenu trogodisnju strukovnu skolu je nepotrebno restriktivna i zatvara trziste rada stoga podrzavam ukidanje tog uvjeta. Medutim, isto tako smatram kako bi u osnovne zahtjeve trebalo dodati potvrdu o nekaznjavanju te provjeru psihickog stanja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
191 Ante Meštrović JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, OBRAZAC ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA U sljedećem tekstu iznose se primjedbe na određene djelove Obrasca iskaza o procjeni učinaka propisa predloženog zakona: 1. U dijelu pod 1.2 navodi se slijedeće: "... primjedbi strukovnih udruga iz prijevozne industrije vezano za uređenje prijevoznog tržišta..." - s obzirom da se radi o Zakonu za koji vlada veliki interes bilo bi poželjno da se primjedbe i konkretiziraju odnosno da se prilože uz prijedlog Zakona da se točno vidi koji se problemi javljaju u poslovanju, a ne da se paušalno navodi da postoje primjedbe. Na taj način samo se stvara alibi da bi se opravdalo donošenje Zakona, a bez da se konkretni problemi prikažu, bez obzira koliko oni bili poznati užoj zainteresiranoj javnosti; u istom dijelu 1.2. navodi se slijedeće: "... statističkih godišnjih izvještaja Inspekcije cestovnog prometa za razdoblje od 2013. do kraja rujna 2017. god. koji pokazuju broj i strukturu prekršaja u djelatnosti cestovnog prijevoza..." - ista situacija kao i u gornjem komentaru, ovakvim navodom stvara se dojam ogromnog broja kršenja važaćeg Zakona kako bi se storio alibi za donošenje novog Zakona, a nigdje se ne podastire izvještaj Inspekcije cestovnog prometa koji bi pokazao razmjere kršenja važećeg Zakona i u kojem dijelu se isti krši, već se samo navodi da kršenje postoji. Dodatno radi se o izvješću za skoro četverogodišnje razdoblje, a imajući u vidu da je važeći Zakon stupio na snagu 1.7.2013. važno je pitanje odnosi li se Izvješće samo na provedbu važećeg Zakona ili onog koji je bio na snazi prije njega. To su sve neoznanice na koje javnost ne može dobiti odgovor s obzirom da je predmetni izvještaj tajan odnosno nije priložen uz ovaj prijedlog Zakona, a predstavlja se kao jedan od važnih razloga zašto se uopće donosi novi Zakon. 2. U dijelu pod 1.3. nabrajaju se Uredbe s Europske unije s kojima se, po pisanju Zakonodavca, usklađuje zakon. Opet se ponavlja ista priča o stvaranju alibija za donošenje Zakona zbog usklađenja sa zakonodavstvom europske unije. Naime, svi dokumenti Europske unije s kojima je usklađen važeći Zakon se navode i u novom prijedlogu Zakona uz dodatak pojedinih Uredbi koje su već na snazi i koje se IZRAVNO primjenjuju u Republici Hrvatskoj s obzirom na to da Uredbe Europske unije imaju snagu kao zakoni države članice Europske unije i izravno se primjenjuju u državni članici republici Hrvatskoj, te njih nije potrebno posebno implementirati u zakonodavstvo. Stoga je vidljivo da argument o potrebi ukslađivanja s pravnom stečevinom europske unije ne stoji. 3. U dijelu pod 2.1. navodi se slijedeće:"Razlog izrade nacrta prijedloga zakona su usklađivanje s pravnom stečevinom EU..." - u prethodnom pasusu obrazloženo zašto navedeno ne stoji; nadalje navodi se: "...Ukoliko se nacrt prijedloga zakona ne uputi u proceduru Vlade Republike Hrvatske nastat će daljnje posljedice u smislu jačanja nelojalne konkurencije među prijevoznicima, izbjegavanja plaćanja propisanih novčanih davanja u državni proračun, daljnji nedostatak profesionalnih vozača na tržištu rada, nepostojanje adekvatnog zakonskog okvira potrebnog za sufinanciranje javnog prijevoza putnika u cestovnom prometu te nedovoljno dobro uređeno prometno tržište cestovnog prijevoza..." - nejasno je na kojim argumentima počivaju ovakve tvrdnje. Naime, uz prijedlog Zakona nije dostavljen niti jedan dokument koji bi široj javnosti ukazao na realne probleme koji postoje i koje se treba urediti, već se uobičajnim širokim izrazima opravdava prijedlog Zakona, a da se u niti jednom trenutku ne konkretiziraju problemi niti je priložen dokument/i koji bi ukazao na konkretne probleme. Iz citirane katastrofične tvrdnje dobija se dojam da će cestovni promet prestati postojati ako ovaj prijedlog Zakona ne bi sličajno doša pred Vladu Republike Hrvatske što je potpuni nonsens. 4. U dijelu pod 3.1. navode se procjene gospodarskih učinaka koje same po sebi izgledaju u redu, ali je problem što nigdje ne postoji, odnosno nije priložen, dokument s analizom kako se do navedenih procjena došlo te se može reći da navedeno predstavlja popis lijepih želja. 5. U dijelu pod 3.2. navodi se slijedeće: "Svim prijevoznicima koji zadovoljavaju uvjete za dobivanje licencije djelatnosti za pojedine oblike prijevoza omogućuje se ravnopravan položaj na tržištu i slobodno tržišno natjecanje. Licenciju mogu dobiti sva trgovačka društva i obrtnici koji zadovoljavaju prvenstveno uvjete dobrog ugleda, tehničke sposobnosti, stručne sposobnosti i financijske sposobnosti..." - citirani navod se predstavlja kao novina u predloženom Zakonu, međutim sve to je već postojeće i sadržano u važećem Zakonu. U smislu navedenog predloženi Zakon ne donosi ništa novo. Predloženi Zakon dapače povećava broj uvjeta koji treba zadovoljiti za dobivanje licencije s postojećih 4, na predloženih 6 uvjeta. 6. U dijelu 3.5. navodi se analiza učinka na zaštitu okoliša koja je, isto kao i gore pod 4. sama za sebe u redu, ali opet nije priložen niti jedan dokument koji bi pokazao kako je predmetna analiza naravljena i kako se došlo da napisanih zaključaka. 7. U dijelu pod 9. trebali su se nalaziti prilozi uz ovaj prijedlog Zakona međutim niti jedan prilog nije sadržan. Već u gornjem tekstu je opisano zašto to nije dobro niti za navedeni prijedlog Zakona, a niti za ovu javnu raspravu. Zainteresirana javnost ne može dobiti uvid u širinu problema koji se žele urediti već može prihvatiti ono što joj se podastire kao problem bilo to točno, netočno, dvojbeno ili slično. Potrebno je priložiti dokumentaciju kojom će se gore navedene nedoumice otkloniti i iz kojih će biti razvidno kako se i kojim metodama došlo do pojedinih zaključaka. Nadalje, nije priložen niti jedan dokument sa zaključcima, preporukama ili sl. od radne skupine koja je radila na prijedlogu Zakona. Uz to nije niti priložena Izjava o usklađenosti nacrta prijedloga zakona sa Zakonom o općem upravnom postupku, a što je sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske iz 2016. godine obveza uz svaki Zakon koji u sebi sadrži upravno postupanje što je slučaj u ovom prijedlogu Zakona. Završno, smatram da bi svu dokumentaciju koja bi pridonjela boljoj i kvalitetnijoj javnoj raspravi trebalo predočiti zainteresiranoj javnosti kako bi se ona što bolje upoznala s problemima, te kako bi se iznašla najbolja rješenja. Na ovaj način se samo otvaraju nova pitanja i sve izgleda kao popis lijepih želja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
192 Margareta Klinčić Opći pojmovi, Članak 4. Podrzavam cinjenicu da Zakon ne ogranicava ili definira cijene usluge jer se time osigurava sloboda trzisnog natjecanja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
193 Filip Tremac Opći pojmovi, Članak 4. Nova definicija autotaksi prijevoza je odlicna jer omogucava koristenje elektronske aplikacije kao zamjene za klasicni taksimetar iz vise razloga: (1) olaksava se narucivanje i koristenje usluga prijevoza krajnjim korisnicima, (2) modernizira se cijela industrija te konacno i mi u HR pocinjemo pratiti svjetske trendove, (3) clanak 4 je u skladu s preporukama EK i OECD-a. Najpozitivnije je sto korisnik preko aplikacije unaprijed zna cijenu usluge prijevoza, odnosno raspon cijene, dok se klasicnim taksimetrima moglo lako manipulirati te je transparentnost bila vrlo ogranicena. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
194 Margareta Klinčić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Generalno podrzavam Nacrt prijedloga Zakona o prijevozu u cestovnom prometu jer donosi liberalizaciju trzista usluga taxi prijevoza. Zakon potice konkurenciju sto je dugorocno pozitivno za krajnjeg korisnika jer posredno znaci nize cijene i bolju kvalitetu usluge. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
195 Filip Tremac JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Nacrt koji zakon dovodi brojne pozitivne stvari za hrvatsko trziste taksi prijevoznika, ponajvise u smislu liberalizacije koja je pozitivna u svakoj industriji. Liberalizacija je u skladu s preporukama Europske Komisije i OECD-a, te smatram da ce rezultirati smanjenjem cijena i povecanjem kvalitete usluge sto je najbitnije za krajnjeg korisnika! Primljeno na znanje Primljeno na znanje
196 Tomislav Horvatinović JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Stvarno mi vas je puna kapa više DOSTA MONOPOLA SADAŠNJIH TAKSISTA I NJIHOVIH LAŽI I MANIPULIRANJA. Po vama bi samo vi radili a svi ostali nek crknemo, dosta je vašeg podkrađivanja ljudi. A samo još jedno da Vam gospodo sadašnji taksisti kažem djabe vam sve ovo jer ovaj zakon koji se predlaže će biti donesen htjeli vi to ili ne. Odluka je već donesena ovo je napravljeno reda radi govorim vam iz prve ruke glavnog izvora kako god želite. Velika većina je da se liberizira tržište i da ovaj prijedlog bude donesen. Zašto zato jer su ljudi tj. korisnici nezadovoljni vašim uslugama i dosta im je više da im čupate van iz djepova tekšom mukom zarđen novac a tako i nama ostalima. DOSTA MONOPOLU SADAŠNJIH TAKSISTA DOSTA !!!! Primljeno na znanje Primljeno na znanje
197 Tomislav Horvatinović JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Evo ovako u potpunosti se slažem s ovim prijedlogom zakona iz više razloga. Najveći je taj što će otvoriti nova radna mjesta i dopustiti mladim ljudima kao i ostalima koji bih htjeli raditi ovaj posao a nemaju dovoljno sredstava za to što se sad zahtijeva. Potpuno je apsurdno i nepotrebno davati za nešto tolike novce dok se dobar dio tih zakona vuče još iz doba stare države. Što se spornog taksimetra tiče potpuno nepotrebna stvar koju je vrlo lako izmanipulirati dok Uber aplikacuju baš i ne, s tim još što je sve na jednom uređaju od cijene do izdavanja računa, vidiš gdje je najbliži auto, vidiš ga kad dolazi po tebe koliko je udaljen, tko te vozi, otprilike koliko će vožnja koštati dok u normalnom taksiju ničeg od toga nema. Isto tako Uberova aplikacije djeluje na taj način da ocjenjuješ korisnika i on tebe puno je profesionalnije i praktičnije. Već sam sedmu godinu u taksiju i mogu Vam samo jedno reći apsolutno puno bolja solucija od sadašnje. Svi je hvale imam puno korisnika koji su se vozili s normalnim taksijem velika većina ih je prešla u Uber i više su nego zadovoljni. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
198 Tomislav Horvatinović JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Evo ovako u potpunosti se slažem s ovim prijedlogom zakona iz više razloga. Najveći je taj što će otvoriti nova radna mjesta i dopustiti mladim ljudima kao i ostalima koji bih htjeli raditi ovaj posao a nemaju dovoljno sredstava za to što se sad zahtijeva. Potpuno je apsurdno i nepotrebno davati za nešto tolike novce dok se dobar dio tih zakona vuče još iz doba stare države. Što se spornog taksimetra tiče potpuno nepotrebna stvar koju je vrlo lako izmanipulirati dok Uber aplikacuju baš i ne, s tim još što je sve na jednom uređaju od cijene do izdavanja računa, vidiš gdje je najbliži auto, vidiš ga kad dolazi po tebe koliko je udaljen, tko te vozi, otprilike koliko će vožnja koštati dok u normalnom taksiju ničeg od toga nema. Isto tako Uberova aplikacije djeluje na taj način da ocjenjuješ korisnika i on tebe puno je profesionalnije i praktičnije. Već sam sedmu godinu u taksiju i mogu Vam samo jedno reći apsolutno puno bolja solucija od sadašnje. Svi je hvale imam puno korisnika koji su se vozili s normalnim taksijem velika većina ih je prešla u Uber i više su nego zadovoljni. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
199 Marija Radić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Konačno jedan zakonski prijedlog u korist građana, zakonski prijedlog koji dokida dugogodišnji monopol i korupciju, koji donosi niže cijene, konkurenciju i transparentnost. Zbog dokidanja monopola valjda se i diže tolika buka. Podržavam ovakav prijedlog. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
200 PUŽ OBRT ZA TAKSI PRIJEVOZ JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Ovaj nacrt prijedloga zakona je u najmanju ruku lose napisan da ne idemo u krajnosti tko ga je pisao i sa kakvim obrazovanjem. Ocigledno je da je zakon pisan za nekoga za pojedinca a to nikamo ne vodi. normalno je da svatko vuce vodu na svoj milin ali struka govori jedno a to je da je zakon lose pisan i tu zavrsava svaka prica. a nekima je svejedno kakav ce zakon biti donesen jer vec 2 godine krse i ovaj postojeci Primljeno na znanje Primljeno na znanje
201 Hrvoje Pernar JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam prijedlog zakona koji donosi liberalizaciju tržišta.Napokon zakon od kojeg će građani imati koristi, i cjelokupno društvo jer će se omogućit jeftiniji, brži i transparentni prijevoz građana.Vrijeme monopola je završilo i zbog toga je tolika pobuna kod onih pojedinaca koji su se od toga okoristili.Posla ima za sve i kada se cijene prijevoza spuste posla će biti još više za sve koji žele radit. Ovim zakonom najviše dobivaju građani i zbog toga imate moju podršku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
202 Emil Radic Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Podržavam promjenu temeljem koje bi lokalna samouprava izgubila mogućnost ograničavanja broj dozvola - nije to slučaj niti u drugim djelatnostima. Ograničavanje broja dozvola otvara mogućnost korupcije i manipulacije, a procedure nisu transparentne. Uostalom, nije ograničen ni broj restorana, trgovina, trafika, pekara, mesnica, odvjetnika, knjigovođa, liječničkih i stomatoloških ordinacija - zašto bi bio ograničen broj taksi vozila? Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
203 Vladimir Slipčević JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam ovaj prijedlog zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
204 Emil Radic Opći pojmovi, Članak 4. Podržavam naplatu putem elektroničkih aplikacija koje su transparentnije sredstvo od taksimetara. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
205 Zvonimir Bušić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam prijedlog zakona koji donosi liberalizaciju tržišta. Od konkurencije korist imaju građani kroz niže cijene i bolju uslugu Primljeno na znanje Primljeno na znanje
206 Emil Radic JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam prijedlog zakona koji donosi liberalizaciju tržišta. Od konkurencije korist imaju građani kroz niže cijene i bolju uslugu. Vrijeme je da se zaustavi monopol i korupcija u jedinicama lokalne samouprave koje izdaju koncesije za taksi prijevoz kako i kome hoće. Vrijeme je i da se dokinu taksimetri kao relikt prošlosti, pa svi znamo kako se lupkanjem prstom po toj napravi nabijao račun terećenjem putnika cijenom prijevoza komadne prtljage. GPS praćenje omogućava putniku uvid u trasu kojom se prevozi, što onemogućava vozanje zaobilaznim putevima radi nabijanja računa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
207 Ratko Družinec JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, OBRAZAC ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA Definitivno PODRŽAVAM POZITIVNE PROMJENE koje donosi predložena liberalizacija autotaxi tržišta! Novim prijedlogom Zakona potiče se korištenje mobilnih aplikacija kao mjernog uređaja pored zastarjelog taksimetra (članak 4.) - to je bitno jer je aplikacija koja koristi GPS tehnologiju kao mjerni uređaj daleko preciznija od taksimetra te transparentnija jer prikazuje cijenu vožnji unaprijed. Ujedno, aplikacija vas automatski spaja s najbližim korisnikom, što znači da štedite vrijeme i novac, jer ne morate voziti daleko do polazne lokacije korisnika. Inovativno ,transparentno i za SVE korisno. Novim prijedlogom Zakona ukinuo bi se ograničeni broj autotaksi dozvola (članak 47.) - svjedoci smo ograničenog broja dozvola koje je loše jer stvara neravnoteže na tržištu - zbog manjeg broja taksista trpi kvaliteta, a samim time i cijene su više nego bi trebale biti. Ukidanjem ograničenog broja autotaksi dozvola osiguravaju se jednaki tržišni uvjeti za sve te se ukida mogućnost povlaštenog dobivanja dozvola. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
208 Ivan Žalac JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam ovaj prijedlog zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
209 Ivica Karanušić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Čitajući ovaj prijedlog Zakona, a napose komentare pojedinih prijevoznika taksista koji doslovno od riječi do riječi kopiraju komentare kao svoje vlastito mišljenje, ne mogu se oteti dojmu da odredbama ovoga prijedloga Zakona posebno pogođeni nalaze upravo taksisti. Ne sporeći stručno/strukovno mišljenje o mjernom uređaju za naplatu cijene taksi usluge ne mogu ne zamjetiti da je isto apsolutno pristrano i iz osobnog interesa. Taksimetre netko proizvodi, baždari, umjerava, održava i prodaje. S druge strane, ne postoji npr. nijedan geometar koji se ne koristi GPS uređajem za mjerenje zemljišne čestice, a primjena istog tog GPS-a u izmjeri duljine puta koju prijeđe "taxi" vozilo je neprihvatljiva. Aplikacija prijevoznika kojeg se napada svim oružjem bilježi svaku vožnju, fiskalizira račun i taj isti RAČUN ŠALJE KORISNIKU. Tko je ikada od taksista dobio račun, i to masno naplaćen? Ista stvar je i kod potrebite izobrazbe za taxi vozače. Tko je protiv? Pa isti oni koji provode izobrazbu i to debelo naplaćuju. Liberalizirajte ovo naše tržište prijevoza putnika sustavom jednakih mogućnosti i osigurajte snažnu kontrolu provedbe ovoga Zakona. Njegova primjena rezultirati će većim zapošljavanjem, povećanjem sigurnosti na cestama i konačno većim prihodima državne uprave i manjim cijenama za korisnike. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
210 Nenad Blažanović JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam zakon što dozvoljava rad uberu u potpunosti jer ljudi koji i nisu imali nikakve prihode sada imaju mogućnost a taxiste potpuno razumijem nema više trpanja u džep na crno i varanje naroda pa zato i jest tolika hajka oko tog. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
211 Nikoleta Radionov JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, XII. UGOVORI U CESTOVNOM PRIJEVOZU Kompletan sistem imovinsko-pravnih odredaba koje uređuju ugovore u cestovnom prijevozu ukinut je 2002 g. Od tada je cestovni prijevoz jedina grana prijevoza koja nema poseban propis (lex specialis) koji uređuje ugovore o prijevozu tereta i putnika unutar Hrvatske. Ovakvo je stanje vrlo opasno za industriju cestovnog prijevoza - u brojnim slučajevima u posljednjih 15-ak godina se pokazalo čak pogubno- obzirom ne postoji adekvatan pravni okvir i pripadajući instituti za zaštitu legitimnih ekonomskih prava prijevoznika u slučaju većih šteta u prijevozu putnika i tereta. Problem koji je u hrvatskom cestovnom pravu kreiran ukidanjem svih odredaba o ugovorima o prijevozu putnika, prtljage i tereta 2002.g., te pravnom prazninom koja je time nastala na razini lex specialisa, detaljno je analiziran u pravnoj doktrini u posljednjih 15-ak godina, te su tamo predložena i konkretna rješenja. Ništa od toga, nažalost, nije preuzeto u predloženom nacrtu ZOPCP-a, tj. u jednom jedinom članku kojim se pretendira urediti jedno od najsloženijih pitanja transportnog prava u području cestovnog prometa - ugovore o prijevozu, kao i druge prateće ugovore koje predloženi propis uređuje. Odredba čl. 98 u cijelosti je pogrešna, nepotpuna i neprihvatljiva. Zbog nekvalitetnog predloženog uređenja i potrebe za vrlo opsežnim intervencijama u predložni tekst ovog dijela Zakona predlažemo u cijelosti UKINUTI Glavu XII "Ugovori u cestovom prijevozu" i ovu materiju urediti posebnim zakonom. Razlozi za to su slijedeći: 1. Materija ugovora o prijevozu tereta u cijelosti je u nadležnosti država članica EU, tj. nije dio preuzete nadležnosti EU, obzirom o ovom pitanju ne postoji pravna stečevina. Materija ugovora o prijevozu putnika i prtljage djelomično je u nadležnosti država članica, dok o dijelu pitanja postoji pravna stečevina EU (Uredbe - direktna primjena). Predloženim tekstom čl. 89 ZOPCP propušta se na kvalitetan način urediti materija u nacionalnoj nadležnosti, dok se na stečevinu koja postoji postojeći tekst uopće ne referira. To samo po sebi nije problem zbog direktne primjene, no narušava sistematiku nacrta ZOPCP obzirom se sustavno kroz čitav propis interpoliraju odredbe koje transponiraju postojeće Uredbe o određenoj materiji u drugim dijelovima zakona. 2. Zakon o obveznim odnosima kao opći propis (lex generalis) nije adekvatan propis za primjenu u pojedinoj grani prometa, zbog općenitosti svojih odredaba i nepostojanja posebnih instituta specifičnih za pojedinu granu prijevoza, koji instituti služe upravo zaštiti interesa prijevoznika. Za detaljnu analizu razloga upućujemo na postojeću doktrinu, no spomenimo samo da je razlog za postojanje odredaba o ugovoru o prijevozu u ZOO uzrokovan načelom monizma koje je prihvaćeno u hrvatskom obveznom pravu; svi nominatni ugovori - a ugovor o prijevozu je jedan od njih - moraju biti definirani općim propisom (lex generalis-om), ali BEZ IKAKVE NAMJERE DA SE TAKVE OPĆENITE ODREDBE PRIMJENJUJU U KOMERCIJALNIM ODNOSIMA POJEDINIH PROMETNIH GRANA. Naime, razlike u tehnologiji i uvjetima prijevoza, te financijskim i drugim uvjetima poslovanja prijevoznika, nameću nužnost postojanja mreže posebnih propisa o ugovorima o prijevozu tereta i putnika za svaku pojedinu granu prijevoza, što je beziznimno prihvaćeno u svim granama prijevoza OSIM U CESTOVNOM (zbog pogreške MMPI i ukidanja ovih odredaba 2002. g.), te u svim drugim državama u širem i daljem okruženju. Ukidanje fine mreže propisa o ugovorima o prijevozu u cestovnom prometu 2002, pravnom prazninom koja je time nastala na razini lex specialis-a, te primjenom odredaba ZOO "iz nužde" prijevoznici su ostali bez efikasnih mehanizama obrane i oslobođenja od odgovornosti, te mogućnosti ograničenja svoje odgovornosti po visini kod svih šteta u domaćem prijevozu, što su osnovna sredstva dugoročno održivog tržišnog poslovanja koja predstavljaju elementarnu osnovu propisa koji štite sve njihove konkurente u drugim državama. Na taj se način prijevoznici koji obavljaju prijevoz unutar RH (posebno važno u uvjetima djelomične liberalizacije kabotažnog tržišta!) stavljaju u vrlo opasan položaj - mogućnost da trebaju platiti naknade šteta koje nisu pokrivene osiguranjem profesionalne odgovornosti i za koje nigdje drugdje osim u nacionalnom prijevozu unutar RH ne bi odgovarali. 2. Ugovor o međunarodnom prijevozu tereta uređen je CMR konvencijom iz 1956. kako je izmijenjena SDR- CMR Protokolom iz 1978. g. Najjednostavnije rješenje jest analogna primjena ovih odredaba i u domaćem prijevozu tereta, čime bi se izjednačila pravna uređenja za domaći i međunarodni prijevoz tereta. 3. Ugovor o međunarodnom prijevozu putnika i prtljage uređen je u RH i nekolicini drugih država CVR konvencijom iz 1973 g., koja NE predstavlja adekvatan pravni okvir za uređenje ovog pitanja, te je potrebno ovu materiju detaljno i cjelovito urediti posebnim propisom o ugovorima o prijevozu u cestovnom prometu. Obzirom na uznapredovalu fazu izrade nacrta ZOPCP, nije moguće postići adekvatnu razinu kvalitete ovih odredaba u postupku e-savjetovanja, niti složenost ove materije opravdava ovakav način rada. 4. Uvjeti osiguranja profesionalne odgovornosti prijevoznika na domaćem, a koliko nam je poznato i stranom, tržištu osiguranja usklađeni su sa uobičajenim imovinsko-pravnim odredbama posebnih propisa koji uređuju materiju ugovora u cestovnom prijevozu, a kojih u Hrvatskoj (i dalje) nema i očito - neće ni biti predloženim tekstom ZOPCP. U takvim uvjetima je moguće da osiguratelji - legitimno - otklone isplatu određenih šteta. No, prijevoznici u domaćem prijevozu u RH na koje se primjenjuju odredbe ZOO će ostati bez mogućnosti obrane prema naručitelju prijevoza i time direktno odgovorni za štete, što može imati katastrofalne posljedice za njihovo poslovanje. Obzirom da je nepostojanje lex specialis-a za pojedinu granu prometa nečuveni propust u modernom transportnom pravu, ovakav ishod za prijevoznike otvara mogućnost i odgovornosti države za štetu zbog propusta da adekvatno regulira pojedino gospodarsko područje. Zbog toga propust nacrta ZOPCP da KVALITETNO uredi materiju ugovora (nakon 15-ak godina pravne praznine) predstavlja vrlo ozbiljan propust kojega treba hitno otkloniti donošenjem posebnog propisa o ovoj materiji, kako je ranije već istaknuto. 5. Ugovori o prijevozu tereta, putnika i prtljage u cestovnom prijevozu su konsenzualnog karaktera i od tog pravila nema odstupanja niti u komparativnim nacionalnim pravima, niti u primjenjivim konvencijama za međunarodni prijevoz (CMR i CVR). Zbog toga je odredba čl. 98 st. 3. suprotna temeljnim načelima transportnog prava, suprotna odredbama konvencija koje obvezuju RH i u praksi neprimjenjiva. Inzistiranje na ovoj odredbi biti će vrlo neslavan presedan u međunarodnim razmjerima i izuzetno će otežati poslovanje priejvoznicima, zbog obrtimičnog i adhezijskog sklapanja brojnih ugovora. 6. Odredba čl. 98. st. 4. pretendira na određivanje bitnih sastojaka ugovora o prijevozu, što je potpuno nepotrebno i promašeno obzriom su isti sastojci uređeni odredbama ZOO na kojega ovaj članak (pogrešno, kako smo razložili) upućuje, te obzirom da je propustio sustavno urediti ČITAVU materiju ugovora o prijevozu. 7. Odredba čl. 98. st. 6 suvišna je jer ponavlja (pogrešnu) potrebu formalnosti ugovora. ZAKLJUČAK: U ovoj fazi izrade nacrta ZOPCP potrebno je BRISATI Glavu XII i čl. 98, te imovinsko-pravnu materiju ugovora u cestovnom prijevozu konačno urediti sustavno i kvalitetno POSEBNIM PROPISOM. Prof. dr. sc. Nikoleta Radionov Katedra za pomorsko i općeprometno pravo Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Hrvatsko društvo za transportno pravo, predsjednica Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Uvažavamo primjedbe na način da će ovo Ministarstvo vrlo brzo krenuti u izradu posebnog propisa po Vašem prijedlogu.
212 Ivana Šore JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržajem stavke 4 i 5 iz članka 14.ta će mjera rasteretiti poduzetnike jer neće gubiti vrijeme za odlaske u tijela javne uprave. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
213 Ivana Šore JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržajem uvodenje elektroničke aplikacije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
214 Ivana Šore JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržajem odredbe iz članka 48 da se omogući imanje više lokalnih dozvola za autotaksi prijevoz,sto je vrlo dobro kod aerodroma jer če se moći odraditi povratna vožnja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
215 Ivana Lončar Siriščević JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podrzajem novu definiciju autotaksi prijevoza u članku 4 jer uvođenje elektroničke aplikacije kao alternative zastarijelom taksimetru bitan korak prema digitalnoj transformaciji Hrvatskog drustva,aplikacija je puno točnija i korisnici unaprijed znaju cijenu i detalje o vozaču. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
216 Ilija Kovačević JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Postojeći zakon je dovoljan i usklađen je s europskim direktivama tako da je preočito da se mi prilagođavamo uberu ako sada mjenjamo cijeli zakon. Liberalizacija taxi tržišta koja ide u prekomjerno izdavanje dozvola je pogubna za taxi djelatnost jer ce strahovito pasti kvaliteta usluge a svaki jeftin prijevoz kako god ga nazvali direktno utječe na poslovanje javnog prijevoza jer mu uzima putnike a troškovi npr.ZETa padaju na lokalni proračun. U pitanju je i sigurnost putnika koji će se voziti tako liberaliziranim taksijem. Je li onaj tko će potpisati ovakav predloženi zakon spreman preuzeti i odgovornost za sve negativnosti koje ce se dogoditi. Nije slučajno da takvog zakona nema nigdje u Europi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
217 Iver Pešut JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Liberalizacija i digitalizacija usluge. Dosadašnji sustav regulacije autotaksi prijevoza s famoznim taksimetrima doveo je do katastrofalno loše i preskupe usluge na štetu korisnika i zajednice. Podržavam uvođenje aplikacija s navigacijom te ukidanje broja lokalnih dozvola za prijevoz u svrhu poboljšanja usluge, njene transparentnosti na korist korisnika i zajednice Primljeno na znanje Primljeno na znanje
218 Bernard malić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU PROTIV LIBERALIZACIJE!!! Zamislite da u povjesnoj jezgri u dubrovniku ugostitelji samo odlucuju koliko ce imat stolova na svojim terasama.Do cega bi to dovelo i kako bi se brojni turisti osjecali?Sama liberalizacija je stetna za sve iz razloga sto je u svim turistickim gradovima tjekom sezone promet otezan,a dolaskom liberalizacije bi stanje bilo jos gore.Uber vec 2godine krsi zakon RH kao sto je Europski sud donio odliku.Prijedlog novog zakona daje na volju svakom pojedincu da odlucuje cijenu prijevoza, smatram da to nije dobro za korisnike. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
219 Mirko Grbeša JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam korištenje mobilnih aplikacija kao mjernog uređaja - članak 4. Podržavam ukidanje ograničenog broja taxi dozvola - članak 47. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
220 Milan Ceranić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Članak 4. Podržavam novu definiciju auto taxi prijevoza u članku 4 jer uvođenje elektroničke aplikacije kao alternative zastarjelom taksimetru bitan je korak prema digitalnoj transformaciji hrvatskog društva. Aplikacija je puno točnija i transparentnija jer korisnici putem nje unaprijed znaju cijenu, detalje o vozaču i vozilu, rutu kretanja pa se na taj način pruža sigurnost putniku. S druge strane poduzetnike oslobađa periodičnog atestiranja taksimetra i drugih dodatnih troškova a istovremeno neograničava cijene pa otvara prostor za tržišno natjecanje. Članak 5. Smatram da je apsolutno nepotrebna trogodišnja strukovna škola za auto taxi prijevoz nego da je dovoljna B kategorija za pružanje takve usluge. Srednja prometna škola je potrebna za vozače kamiona i autobusa zbog složnosti takvih prijevoza. Članak 14. Podržavam stavku 4 i 5 ovoga članka jer rasterećuje poduzetnike obveze odlaženja u tijela javne uprave. Članak 20. Podržavam u cijelosti odredbe stavka 2 ovoga članka. Članak 47. Podržavam stavku 5 ovoga članka jer smatram da lokalna samouprava nesmije ograničavati broj auto taxi dozvola i proizvoljno ih dodjeljivati. Dosada smo bili svedoci kako su se auto taxi dozvole koristile kao sredstvo političkog pritiska kao i otvaranje sumnji na korupciju. Podržavam i stavku 8 ovoga članka koji omogućava predaju zahtjeva za dozvolu jedinici lokalne samouprave kao i drugih potrebnih dokaza u digitalnom obliku, kao i stavak 9 ovoga članka koji olakšava poziciju poduzetnika. Podržavam i stavak 11 i 12 koji sprječavaju da eventualna tromost administracije predstavlja prepreke poduzetnicima. Članak 48. Podržavam odredbe ovoga članka da se omogući posjedovanje više lokalnih dozvola za auto taxi prijevoz što bi omogućilo realizaciju mogućih povratnih vožnji, npr. sa aerodroma. Iz svakodnevnih kontakata sa putnicima-korisnicima usluge UBER prijevoza nedvojbeno se dade zaključiti zadovoljstvo ovim prijevozom jer isti kroz aplikaciju dobiju sve informacije o naručenoj vožnji. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
221 Željko Spevec JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU U potpunosti podržavam liberalizaciju tržišta,taksimetar je zastario i netočan je. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
222 Dean Ercegović JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU U POTPUNOSTI PODRŽAVAM LIBERALIZACIJU TRŽIŠTA . Taksimetar je zastarjeli mjerni uređaj koji se oslanja na mehaničko mjerenje udaljenosti putem okretaja kotača vozila, a njegovo odstupanje iznosi i do 100m unutar prosječne gradske vožnje. da ne govorim o tome da za istu relaciju nikad nisam dobio isti iznos za platiti korištenjem TAXI usluge.S druge strane, moderna GPS tehnologija mjerenja ima odstupanje od svega 5-20m unutar iste gradske vožnje, a učestalim inovacijama na području tehnologije najavljuje se točnost od nekoliko cm (europski Satelitski navigacijski sustav Galileo). Podržavam korištenje mobilnih aplikacija kao mjernog uređaja pored dosadašnjeg taksimetra. Smatram da je aplikacija kao mjerni uređaj preciznija od taksimetra i transparentnija jer mi pruža informaciju o cijeni prije početka vožnje te u konačnici i nižu cijenu usluge. U nepoznatoj sredini uz pomoć aplikacije mogu vidjeti rutu i dali me vozač vozi najkraćom rutom, a ne nažalost kao do sad, kada mi taksimetar pokazuje samo prijeđene kilometre a ne i najbolji smjer kretanja.Uber je najbolji, najtočniji, i najpovoljniji mogući prijevoz u Hrvatskoj. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
223 Obrt za AUTOTAXI PRIJEVOZ JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU LJUDI !PRVO JE DOSLA KOLINDA IZ USA I POSTALA PREDSJEDNICA. ZA NJOM JE DOSEL I UBER I ON JOS PENEZI JE STEL. ZAPOSLILI SU MORE PAJDAS ZELI SI 25 % LEPE SE SMIJEJO I POPEVAJU JEBI SE KAK SE ZNAS ! I ZAKONA SU KAKTI NAPRAVILI NOVEGA TAK SLOZNO BAS SVI DA KOJA KUNA IZ ZEPA IM V NOVEM LETU NE SFALI... HORVATSKA SAKI DAN GLEDA V NEKAKVA CUDA ALI NIGDAR NI TAKVEGA BLUDA. IZ DANA U DAN SVE VISE NAS TLACE,MRVICE NUDE I POKOJU KUNU A JA TAK BI IH RAD ZA TO NAGRADIL I STAVIL SAKOM KAK MATIJI NEGDA UZARENU NA GLAVU KRUNU ! Primljeno na znanje Primljeno na znanje
224 Tina Kujundžić Područje obavljanja autotaksi prijevoza putnika  u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 48. Prijedlog iz članka 48. podržavam! Ovom promjenom će malih poduzetnicima biti isplativije i unosnije voziti bez diskriminatorne politike većih gradova! Primljeno na znanje Primljeno na znanje
225 Tina Kujundžić Stručna osposobljenost osoba odgovornih za prijevoz, Članak 20. Podržavam odredbu iz 2. stavka članka 20. Za veliki broj malih poduzetnika svaka dodatna administracija utječe na isplativost i obeshrabruje ulazak u poduzetništvo što nije korektno Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
226 Marijan Tomkić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Po meni i mnogih drugih gradana koji koriste uber, moraju ostaviti upaljenu aplikaciju bas onako kako ju korisnici koriste. Jedino sto bi napomenuo da se treba uvest red da ne moze bilo tko voziti uber nego samo oni koji su strucni vozit. Pod strucni mislim da bi vozaci trebali imat barem 2 godine iskustva tako da se korisnici tj. gradani osjecaju sigurnije u voznji naprednom i suvremenom uberu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
227 Tina Kujundžić Vrste licencija u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 14. Podržavam izuzimanje autotaksi prijevoznika od obveze evidentiranja licencija kod izdavatelja jer će rezultirati rasterećenjem poslovanja poduzetnika u autotaksi prijevozu Primljeno na znanje Primljeno na znanje
228 Tina Kujundžić Stručna osposobljenost vozača, Članak 5. Postojeća odredba u kojoj vozači moraju imati završenu trogodišnju strukovnu školu zatvara tržište rada i stvara manje radnih mjesta u Hrvatskoj Primljeno na znanje Primljeno na znanje Autotaksi vozači moraju steći početnu kvalifikaciju po posebnom programu za vozače B kategorije, ali oslobođeni su pohađanja periodičke izobrazbe.
229 Dorian Knežević JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU NEPODRZAVAM OVAJ ZAKON DA SE POGODUJE STRANOJ KOMPANIJI,,LJUDI UBER JE ILEGALAN do znaju i vozaci koji rade za uber da rade bez ijednog papira i smiju se ovoj Drzavi i normalno da im paše nered a oni rade onako neki iz dosade,neki zbog znatizelje a vecina Honorarno poslije svog posla ide malo da radi,nitko se tu dugo ne zadrzava nema tu zarade a pogotovo ako radis preko neke firme neznas tko je veci prevarant taj koji te zaposlio ili uber mislim da su nasi ljudi veca pogan uber samo iskoristava sto ova nasa drzava pruza im jer nekog dobro podmazuju,znam covjeka koji preko tjedna radi u osiguranju u kutini njegov stalan posao a vikendom se iz dosade i provoda doveze do Zagreba i radi preko Uber app masa ih tako ima koji su iz drugih gradova a i iz samog Zagreba,svi oni znaju da rade ILEGALNO ali briga ih....Svi oni se protive da se stavljaju u isti koš sa legalnim taxistima,jer niti imaju,skolu,ni iskustvo,ni uvjete za automobil,vjerovatno lijecnicki(koju vecina mozda nebi ni dobila) idt.itd...jer nezele da ulazu u taj posao pa im paše nered dokle ide ide...znam sve to jer sam bio jedan od njih svi ponekad grijesimo zar ne...lp...sretno Primljeno na znanje Primljeno na znanje
230 Obrt za AUTOTAXI PRIJEVOZ JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Bravo SALONA ! Primljeno na znanje Primljeno na znanje
231 CAMMEO Vrste prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu, IV.d. Povremeni prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu POVREMENI PRIJEVOZ PUTNIKA Predložen tekst Nacrta u članku 46 kazuje, između ostalog i sljedeće: „(1) Povremeni prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu može obavljati prijevoznik koji ima licenciju za obavljanje prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu ili licenciju Zajednice za prijevoz putnika. (2) Povremeni prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu može se obavljati autobusom i osobnim vozilom kapaciteta 8+1 putničko mjesto (putničko kombi vozilo). (3) Povremeni prijevoz putnika ne smije sadržavati ponovljene elemente linijskog ni posebnog linijskog prijevoza, kao što su relacija, vrijeme odlaska i dolaska, te mjesta ulaska i izlaska putnika. Prijevozi su namijenjeni potrebama za jednokratnim prijevozima i nemaju funkciju prijevoza dnevne migracije. (4) Povremeni prijevoz putnika se obavlja na temelju pisanog ugovora sklopljenog između naručitelja prijevoza i prijevoznika.“ Osobnim vozilom mogu se obavljati dvije vrste prijevoza: autotaksi prijevoz te iznajmljivanje vozila s vozačem. U oba slučaja jedino sredstvo obavljanja je osobno vozilo, a time i osobno vozilu kapaciteta 8+1 putničko mjesto (putničko kombi vozilo) te obuhvaćaju široki spektar mogućih usluga. Povremeni prijevoz putnika je, u svojoj suštini, prijevoz od bilo koje točke A do bilo koje točke B, a što je jasna karakteristika autotaksi prijevoza i usluge iznajmljivanja vozila s vozačem. No, za veće skupine osoba – ovaj oblik prijevoz dopušta (povremeni) najam vozila većih kapaciteta, a što osobno vozilo (čak i ono 8+1) svakako nije. Stoga se predlaže brisanje mogućnost vršenja usluge povremenog prijevoza putnika osobnim vozilom. Također, predlaže se da se uz javni linijski prijevoz i posebni linijski prijevoz – jasno u Zakonu istakne i nužna distinkcija u odnosu na autotaksi prijevoz te da se uz pisani ugovor uvede i nemogućnost gotovinskog plaćanja, odnosno plaćanja usluge u samom vozilu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
232 CAMMEO III.a Licencije za obavljanje prijevoza putnika i tereta u unutarnjem cestovnom prometu, Uvjeti za dobivanje licencije za unutarnji prijevoz LICENCIJA – UVJETI Članak 15, stavak 2 pojednostavljuje stjecanje licencije za obavljanje autotaksi prijevoza: „(2) Za obavljanje autotaksi prijevoza pravna ili fizička osoba – obrtnik ne mora ispunjavati uvjete iz stavka 1. točke 2 i 3. ovog članka.“ Pozdravljamo takvu odluku koja osigurava da autotaksi prijevoznici više ne trebaju imati zaposlenu osobu sa stručnom kvalifikacijom upravitelja prometa, a s obzirom na to da znanja stečene tom kvalifikacijom ne utječu na samo obavljanje autotaksi djelatnosti. Ova izmjena posebno je važna za sve male poduzetnike te samostalne i buduće prijevoznike, s obzirom na to da je na ovaj način olakšan, a i pojeftinjen, ulazak na tržište te je ova mjera pravi element deregulacije autotaksi prijevoza od različitih administrativnih normi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
233 CAMMEO II.UVJETI OBAVLJANJA DJELATNOSTI CESTOVNOG PRIJEVOZA ZA VOZAČE I VOZILA, Stručna osposobljenost vozača STRUČNA OSPOSOBLJENOST VOZAČA VOZILA B KATEGORIJE Članak 5., stavak 2 predloženog Nacrta određuje drugačiju klasifikaciju profesionalnog vozača B kategorije u odnosu na profesionalne vozače drugih kategorija. „(2) Vozači koji upravljaju vozilima za autotaksi prijevoz i koji obavljaju iznajmljivanje vozila s vozačem kao posebni oblik prijevoza, a za koje je potrebna vozačka dozvola B kategorije moraju steći početnu kvalifikaciju po posebnom programu za vozače B kategorije, a ne moraju se osposobljavati kroz periodičku izobrazbu.“ Cammeo Grupa pozdravlja pojednostavljenje stručne osposobljenost vozača vozila B kategorije. Tržište rada u ovom trenutku ne može udovoljiti ni postojećoj potražnji za profesionalnim vozačima, a autotaksi prijevoznicima izravna konkurencija, ponajviše zbog stručne izjednačenosti profesionalnog vozača taksija i profesionalnog vozača kamiona ili autobusa, su domaći i međunarodni prijevoznici u putničkom i teretnom državnom i međunarodnom prijevozu. Postojeći okvir predviđao je dokvalifikaciju profesionalnog vozača u trajanju od šest mjeseci, a koja bi potom izjednačila profesionalne vozače različitih kategorija. Ipak, s obzirom na zahtjevnost gradske vožnje i značajan broj sati provedenih u automobilu, potrebno je na prvo mjesto dokvalifikacija (stjecanja stručne osposobljenosti) za profesionalnog vozača staviti aspekt sigurnosti – odnosno sigurne vožnje i praksu. Također, mora postojati jasna distinkcija u odnosu na program osposobljavanja amaterskog vozača B kategorije u odnosu na program stručnog osposobljavanja za profesionalnog vozača B kategorije, a s obzirom na to da je prema studijama i mišljenjima relevantnih prometnih stručnjaka i institucija upravo posao u autotaksi industriji jedan od najstresnijih (prema posljednjoj ljestvici – to je sedmi najstresniji posao na svijetu) te da iziskuje i značajne psihofizičke napore te poznavanje osnovnih amaterskih prometnih zakonitosti i postupanja nije dovoljno za očuvanje aspekta sigurnosti vozača, putnika i drugih sudionika u prometu. Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
234 AUTOPRIJEVOZ JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Evo kako uber brine o korisnicima i štiti ih ,ne želi ograničenja maksimalne cijene vožnje.Pazitr ograničenje gornje cijene ide na štetu korisnika. Donji tekst napisao Davor Tremac Činjenica da zakon ne ograničava cijene vrlo je dobra, jer ostavlja prostora za tržišno natjecanje i mogućnost izbora prilikom korištenja usluga. Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) naglašava kako nema nikakvih razloga za bilo kakva ograničavanja raspona cijena na tržištu, jer se u konačnici takva ograničenja uvijek pretvore u štetu za korisnike. Ne postoji nikakav razlog da upravo autotaksi djelatnost bude ta u kojoj država ograničava cijene, a u drugim djelatnostima koje su možda i esencijalnije za ljudski život takvih ograničenja nema. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
235 Ivan Ivadi JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, OBRAZAC ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA Ne podrzavam uopce ove nove prijedloge od strane ministarstva jer ce se na taj nacin unistit hrvatski taksisti tj. obrtnici.Nije mi jasno zasto sada ministarstvo najednom prica da ne trebaju vise kv skole.Pa ako su do sada trebale skole da bih postao taksista i ako su to taksisti morali zavrsiti i platiti,malo je precudno da vise to nije potrebno najednom kad je dosla kompanija koja posluje nelegalno vec vise od 2 godine u RH.Ocigledno tu ne stima nesto.Pa sta je vama vaznije da vozaci kamiona imaju kv skolu,a prevoze teret.a znaci taksisti koji prevoze ljude i odgovorni su za ljudski zivot oni ne trebaju imati skole.A sto je sa lijecnickim kontrolama?Ni to vise nije vazno.Di je tu sigurnost za gradane?Mislim da bi ministarstvo trebalo zastiti svoje gradane na nacin da pomognu hrvatskim taksistima,a ne da rade zakone koji ce pogodovat stranoj kompaniji koja uopce neplaca porez nasoj drzavi.Umjesto da guramo svoje gospodarstvo i nase obrtnistvo mi cemo ga ovim zakonom ugusit.A posto smo mi clanica EU onda bi valjda trebali i slijedit zakon EU.Vidjeli smo sta je sud dosudio neki dan.Zasto nase susjedne drzave nisu prihvatile tu stranu kompaniju koja ne placa porez nigdje.A sto se tice taksimetra svugdje se taksiranje naplacuje preko taksimetra koji je najpreciziji i nepogrijesiv.Zasto sada najednom to mijenjati kad su gradani tako zasticeni od prenaplata.Mogu jos jedino reci da vladi RH zelim od srca da zastiti svoje obrtnike jer ako to ne naprave i pokusaju progurati ove nove prijedloge zakona tako ce samo iseliti jos vise obitelji iz domovine.Jer svaki taksista ima svoju obitelj koju hrani,ali sa ovim novim zakom Hrvatsku ce morati napustiti jako puno obitelji koje zive od taksi posla. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
236 AUTOPRIJEVOZ Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Taksimetar treba ostaviti kao jedini relevantan mjerni uređaj u taksi vozilu jer je najmanje podložan manipulacijama i ako ih ima inspekcija i druge nadležne službe to mogu lako utvrditi na licu mjesta prilikom kontrole taksi vozila.Za sve dosadašnje manipulacije uz vozača vozila krive su nadležne službe koje nisu provodile nikakve kontrole opravdavajući se nedostatkom osoblja. Aplikacija treba biti za naručivanje vozila i za izračun okvirne cijene vožnje,ona kao mjerni instrument je netočna i podložna je manipuliranju od strane vlasnika aplikacija tako i korisnika jer mogu posebnim programima mijenjati duljinu mjernih jedinica kao i stvaranje umjetne velike potražnje za vozilima kao i nedostatak vozila u slučaju da postje varijabilne cijene. Taksi vožnja se mora sastojati od cijene starta,prijeđenog kilometra i vremena čekanja gdje se ne može obračunavati vrijeme čekanja dok se vozilo kreče kako se radi sa aplikacijom uber jer se dvostruko naplačuje vožnj i zavarava se korisnike,ako se to dopusti treba onda takav način izračuna postati jedinstven za sve taksi prijevoznike. Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
237 AUTOPRIJEVOZ JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Taksimetar treba ostaviti kao jedini relevantan mjerni uređaj u taksi vozilu jer je najmanje podložan manipulacijama i ako ih ima inspekcija i druge nadležne službe to mogu lako utvrditi na licu mjesta prilikom kontrole taksi vozila.Za sve dosadašnje manipulacije uz vozača vozila krive su nadležne službe koje nisu provodile nikakve kontrole opravdavajući se nedostatkom osoblja. Aplikacija treba biti za naručivanje vozila i za izračun okvirne cijene vožnje,ona kao mjerni instrument je netočna i podložna je manipuliranju od strane vlasnika aplikacija tako i korisnika jer mogu posebnim programima mijenjati duljinu mjernih jedinica kao i stvaranje umjetne velike potražnje za vozilima kao i nedostatak vozila u slučaju da postje varijabilne cijene. Taksi vožnja se mora sastojati od cijene starta,prijeđenog kilometra i vremena čekanja gdje se ne može obračunavati vrijeme čekanja dok se vozilo kreče kako se radi sa aplikacijom uber jer se dvostruko naplačuje vožnj i zavarava se korisnike,ako se to dopusti treba onda takav način izračuna postati jedinstven za sve taksi prijevoznike. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
238 AUTOPRIJEVOZ JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, OBRAZAC ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA Ulaskom Hrvatske u EU 2013 godine usklađeni su svi zakoni pa tako i zakon o cestovnom prometu sa zakonima EU. Posebnost taxi prijevoza je da se regulira slobodno unutar svake članice. S obzirom da se taxi prijevoz obavlja lokalno tako je i logično do sada bio decentaliziran i dat na odlučivanje jedinicama lokalne samouprave. To je civilizacijski doseg decentralizacije da svaka lokalna zajednica određuje kakav će imati lokalni promet i po kojim cijenama. Ako centralna država smatra da lokalne zajednice ne rade dobro svojim građanima onda može odrediti neki minimum za svaku zajednicu ali kontrolu opet ostaviti lokalnoj zajednici, koja najbolje zna što treba. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
239 Frane Mrdeža JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Potpuno podržavam ovaj prijedlog zakona jer će stvoriti puno novih radnih mjesta i pružiti ljudima priliku za posao. Treba liberalizirati tržište te korisnicima dati pravo izbora. Zdrava konkurencija je potrebna i nužna kako bi se poboljšale usluge, kvaliteta prijevoza, i povećao nivo usluge, stoga ne treba podržavati dominaciju jedne skupine kao ni taksimetar kao jedini pravi mjerni instrument pošto je zastario i pun manipulacija. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
240 Živko Vukas JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Ovo je vrijeme promjena i vrijeme kada tržiste treba prestati biti monopolizirano. Potpuno podržavam ovaj prijedlog zakona jer će stvoriti puno novih radnih mjesta i pružiti ljudima priliku za posao. Treba liberalizirati tržište te korisnicima dati pravo izbora. Zdrava konkurencija je potrebna i nužna kako bi se poboljšale usluge, stoga ne treba podržavati dominaciju jedne skupine kao ni taksimetar kao jedini pravi mjerni instrument pošto je zastario i pun manipulacija. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
241 Sandra Dasović JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Potpuno podržavam ovaj prijedlog zakona jer će stvoriti puno novih radnih mjesta i pružiti ljudima priliku za posao. Treba liberalizirati tržište te korisnicima dati pravo izbora. Zdrava konkurencija je potrebna i nužna kako bi se poboljšale usluge, stoga ne treba podržavati dominaciju jedne skupine kao ni taksimetar kao jedini pravi mjerni instrument pošto je zastario i pun manipulacija. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
242 Đuro Lubura Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Pozdravljam liberalizaciju tržišta autotaksi prijevoza. Samo liberalizirano tržište u kojem svatko bez nerealnih i nepotrebnih prepreka može početi obavljati poduzetničku djelatnost dovodi do zadovoljavajuće razine tržišnog natjecanja, a tržišno natjecanje uvijek dovodi do većih ulaganja i zapošljavanja, kvalitetnijih usluga i nižih cijena za krajnje korisnike. Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
243 Đuro Lubura JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam predloženi zakonski prijedlog posebice jer se njime: - smanjuju barijere i ukidaju ograničenja za ulazak na tržište autotaksi prijevoza što će dovesti do značajnog zapošljavanja, povećanja kvalitete usluge i pada cijena za krajnje korisnike; - uz postojeće zastarjele tehnologije poput taksimetra uvodi mogućnost korištenja novih tehnologija temeljenih na satelitskim GPS sustavima kojima se omogućuje dodatna transparentnost i preciznost u korist potrošača; - za sve poduzetnike na tržištu uspostavljaju potpuno jednaki uvjeti poslovanja što svima omogućuje da se cijenama i kvalitetom u poštenom tržišnom natjecanju izbore za svoju tržišnu poziciju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
244 Đuro Lubura JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam predloženi zakonski prijedlog posebice jer se njime: - smanjuju barijere i ukidaju ograničenja za ulazak na tržište autotaksi prijevoza što će dovesti do značajnog zapošljavanja, povećanja kvalitete usluge i pada cijena za krajnje korisnike; - uz postojeće zastarjele tehnologije poput taksimetra uvodi mogućnost korištenja novih tehnologija temeljenih na satelitskim GPS sustavima kojima se omogućuje dodatna transparentnost i preciznost u korist potrošača; - za sve poduzetnike na tržištu uspostavljaju potpuno jednaki uvjeti poslovanja što svima omogućuje da se cijenama i kvalitetom u poštenom tržišnom natjecanju izbore za svoju tržišnu poziciju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
245 Đuro Lubura Opći pojmovi, Članak 4. Pozdravljam mogućnost da se uz postojeće zastarjele tehnologije poput taksimetra prilikom pružanja usluga autotaksi prijevoza mogu koristiti moderni elektronički sustavi temeljeni na GPS (Global Positioning System) satelitima. Osim što je preciznije, izračunavanje puta aplikacijom temeljenom na GPS sustavu je transparentno i provjerljivo budući uvijek ostaje zabilježen točan put kojim se vozilo kretalo te korisnik u svakom trenutku ima dostup do tih podataka. Također, kada se korisnici služe elektroničkom aplikacijom temeljenom na GPS sustavu, unaprijed im je poznata cijena usluge za traženu relaciju prijevoza što transparentnost prema korisnicima diže na još višu razinu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
246 AUTOPRIJEVOZ XVII. INSPEKCIJSKI NADZOR I NADLEŽNOST CARINSKE UPRAVE, Članak 111. Ovlasti kontrole taksi vozila treba dopustiti i policiji jer se provedba dosadašnjih zakona nije provodila zbog nedostatka inspektora i carinskih službi čemu svjedoči dvogodišnji nelegalni rad preko 3000 vozača ubera . Policiji se obim posla ne bi bitno povećao jer bi oni mogli samo utvrditi i evidentirati vozilo i vozača te naknadno od nadležnih tijela tražiti uvid da li dotični imaju sve potrebne dozvole od licence,dozvole za taksi djelatnost,ugovore o radi itd. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
247 Zdravko Ronjak JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Potpuno podržavam ovaj prijedlog zakona jer će stvoriti puno novih radnih mjesta i pružiti ljudima priliku za posao. Treba liberalizirati tržište te korisnicima dati pravo izbora. Zdrava konkurencija je potrebna i nužna kako bi se poboljšale usluge, stoga ne treba podržavati dominaciju jedne skupine kao ni taksimetar kao jedini pravi mjerni instrument pošto je zastario i pun manipulacija. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
248 Hrvoje Gjurkinjak JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Potpuno podržavam ovaj prijedlog zakona jer će stvoriti puno novih radnih mjesta i pružiti ljudima priliku za posao. Treba liberalizirati tržište te korisnicima dati pravo izbora. Zdrava konkurencija je potrebna i nužna kako bi se poboljšale usluge, stoga ne treba podržavati dominaciju jedne skupine kao ni taksimetar kao jedini pravi mjerni instrument pošto je zastario i pun manipulacija.Puno je za korisnika preglednije ako ima uvid u cijenu vožnje, prije i tijekom iste. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
249 Marin Tomaš JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Zbog sigurnosti na cestama obavezno unjeti u pravilnik ograničenje vremena vožnje na osam sati po danu što je vrlo lako i preko tahografa i preko Uber aplikacije koja mjeri vrijeme koliko je vozač on-line i to na način da jedan vozač ne može ispuniti dnevnu kvotu na jednom sustavu (primjerice taxi) i onda nastaviti na drugoj (Uber). Unjeti donje ograničnje starosti vozila iz istog razloga, ali isto tako i donje ograničenje na cijenu prijevoza ponovno zbog sigurnosti vožnje jer rat sa što nižim cijenama će izravno utjecat na sigurnost na cestama i to ne samo vozača taksija, nego i njihovih putnika i svih ostalih sudionika u prometu. Također iznači način da se onemogući vožnja na crno što taksiti redovito rade, već unjeti obaveznu fiskalizaciju svake vožnje, redovite provjere i rigorozne kazne (po uzoru na Linićevu fiskalizaciju po restoranima) za prekršitelje kako bi se stalo na kraj pljačkanju taksista putnika i pogotovo neupućenih turista. No isto tako osigurati jednako financijsko opterećenje, jednake namete, poreze, davanja za sve bez obzira na mjesto gdje je tvrtka registrirana. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
250 Davor Đerek JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Potpuno podržavam ovaj prijedlog zakona jer će stvoriti puno novih radnih mjesta i pružiti ljudima priliku za posao. Treba liberalizirati tržište te korisnicima dati pravo izbora. Zdrava konkurencija je potrebna i nužna kako bi se poboljšale usluge, stoga ne treba podržavati dominaciju jedne skupine kao ni taksimetar kao jedini pravi mjerni instrument pošto je zastario i pun manipulacija. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
251 Ivica Biočić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Potpuno podržavam ovaj prijedlog zakona jer će stvoriti puno novih radnih mjesta i pružiti ljudima priliku za posao. Treba liberalizirati tržište te korisnicima dati pravo izbora. Zdrava konkurencija je potrebna i nužna kako bi se poboljšale usluge, stoga ne treba podržavati dominaciju jedne skupine kao ni taksimetar kao jedini pravi mjerni instrument pošto je zastario i pun manipulacija. Treba omogućiti ljudima da rade i korisnicima da dobiju najbolju uslugu. te da prije, i tijekom voznje imaju uvid u cijenu i kvalitetu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
252 Mariana Zečić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Potpuno podržavam ovaj prijedlog zakona jer će stvoriti puno novih radnih mjesta i pružiti ljudima priliku za posao. Treba liberalizirati tržište te korisnicima dati pravo izbora. Zdrava konkurencija je potrebna i nužna kako bi se poboljšale usluge, stoga ne treba podržavati dominaciju jedne skupine kao ni taksimetar kao jedini pravi mjerni instrument pošto je zastario i pun manipulacija. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
253 Ivan Starčević Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Tržište se mora liberalizirati , navike ljudi se mjenaju a tako i potreba za više taksija pa ne vidim zašto ograničavati , niti jedna djelatnost nije ograničena neznam zašto bi broj taksija trebao biti. Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
254 Davor Tremac Područje obavljanja autotaksi prijevoza putnika  u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 48. Podržavam prijedlog iz članka 48. da se prijevoznicima, pravnim i fizičkim osobama-obrtnicima, omogući imanje više lokalnih dozvola za autotaksi prijevoz (ukoliko drozvole uoće moraju postojati). U praksi će ova odredba značiti, primjerice, da će prijevoznici koji zbog geografskog smještaja infrastrukturnih objekata kao što su zračne luke često prelaze granice jedinica lokalne samouprave obavljajući djelatnost sada moći odraditi i povratnu vožnju. Od takve mogućnosti će se ostvariti brojne dobrobiti: - za prijevoznika, jer će mu vožnja biti isplativija - za korisnika jer će imati pristupačniju uslugu - za okoliš, jer gradovima neće bespotrebno putovati prazna taksi vozila Sličan problem imamo u obalnim područjima, gdje su gradovi manji, a povezani su urbanistički i fizički pa se taksi vožnje često odvijaju kroz više jedinica lokalne samouprave. Također, smatram da je diskriminatorno da gradovi sa velikom potražnjom za usluama prijevoza osobnim vozilima ne dopuštaju hrvatskim građanima iz drugih jedinica lokalne samouprave poslovanje na njihovom području, što je mogućnost koja se s pravom ukida ovom odredbom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
255 Davor Tremac Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Podržavam prijedlog iz stavka 5. članka 47. ovog zakona jer smatram da jedinice lokalne samouprave ne bi smjele imati mogućnosti da proizvoljno dodjeljuju dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza na svom području. Jedino na taj način može se osigurati jednake tržišne uvjete za sve prijevoznike. Do sada smo svjedočili da su se lokalne autotaksi dozvole koristile kao sredstvo političkog pritiska i nagrađivanja podobnih. Ovaj novi zakonski prijedlog staje na kraj takvim mogućnostima te predstavlja važan reformski korak. Podržavam mogućnost predaje zahtjeva za dozvolu jedinici lokalne samouprave iz stavka 8. te predaju potrebnih dokaza u digitalnom obliku iz stavka 9. članka 47. zakona jer se u tim mjerama ogleda reformska namjera Vlade za digitalnu transformaciju društva, a istodobno se olakšava poslovanje poduzetnicima, koji će tako gubiti manje vremena na bavljenje administracijom, a više će se moći baviti samim poslovanjem. Podržavam odredbe iz stavaka 11. i 12. članka 47. ovog zakona jer se njima sprečava mogućnost da bi zbog tromosti birokracije ili pokušaja opstrukcije zakona od strane jedinice lokalne samouprave došlo do nepotrebne zapreke za poduzetnike. Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
256 Davor Tremac Stručna osposobljenost osoba odgovornih za prijevoz, Članak 20. Apsolutno podržavam odredbu iz 2. stavka članka 20. koja se odnosi na predviđeno izuzimanje prijevoznika koji obavljaju usluge autotaksi prijevoza te posebnih oblika prijevoza u unutarnjem prometu od obveze stručne osposobljenosti prijevoznika ili zapošljavanja upravitelja prometa koji je stručno osposobljen. Autotaski prijevoznici rade, odnosno voze u trenucima kada ima potražnje na lokacijama gdje ima potražnje za njihovim uslugama, te nije potrebno proračunavanje upravitelja prometa koji će nalagati taksistu kada da počne raditi i u kojem gradskom kvartu da vozi. Nadalje, specifične okolnosti autotaksi prijevoza takve su da za veliki broj malih poduzetnika koji u njemu sudjeluju svaka dodatna administrativna barijera utječe na isplativost i obeshrabruje ulazak u poduzetništvo. Prijevoznici u autotaksi djelatnosti najčešće imaju jedno ili nekoliko vozila te nemaju potrebe za logističkom i drugom organizacijom na razini teretnih i autobusnih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
257 Davor Tremac Stručna osposobljenost vozača, Članak 5. Odlično rješenje je ukidanje početne kvalifikacije za autotaksi vozače prema stavku 2. članka 5. Postojeća odredba prema kojoj su autotaksi vozači morali imati završenu trogodišnju strukovnu školu je pretjerano restriktivna, nepotrebna i zatvara tržište rada, što dovodi do zapreka pri zapošljavanju. Postojeći uvjet početnih kvalifikacija je relevantan za vozače kamiona i autobusa, jer upravljaju vozilima velikih dimenzija i velike mase, a za vozače autotaksija je takav zahtjev bio nepotrebno dugotrajan i skup, a istodobno nije dao značajan doprinos sigurnosti prometa. Vozače B kategorije je države već "licencirala" kroz autoškole i davanje vozačke dozvole kao dokaza da je polaznik položio i teorijski i praktičan ispit. Primljeno na znanje Primljeno na znanje Autotaksi vozači moraju steći početnu kvalifikaciju po posebnom programu za vozače B kategorije, ali oslobođeni su pohađanja periodičke izobrazbe.
258 Davor Tremac Opći pojmovi, Članak 4. Podržavam novu definciju autotaksi prijevoza u Članku 4. jer je uvođenje elektroničke aplikacije i mjerenja pomoću GPS-a uređaja največi pomak prema točnijem i transparentnijem izračunu cijene prijevoza. Dosadašnja tehnologija taksimetra jer zastarjela, netočna i podložna manipulaciji. Prema pravilnikom koji uređuje taksimetar dopušteno odstupanje je prosječno oko 100 metara po prosječnoj vožnji (2%), dok se greška mjerenja višestruko povećava u mehaničkom spoju od taksimetra prema kotaču kada promjer kotača varira zbog neispravnog tlaka zraka u gumama, itd. Ovo je bitan korak prema digitalnoj transformaciji hrvatskog društva te pokazuje da hrvatski zakonodavac slijedi smjernice Europske komisije (EK) i Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), kao i najbolje regulatorne prakse iz država EU-a. Neosporna je činjenica da je GPS precizniji mjerni uređaj od taksimetra. U prilog elektroničkoj aplikaciji ide i argument transparentnosti, jer aplikacija pruža informaciju o procjeni cijene vožnje unaprijed, prije samog naručivanja vožnje. Isto tako elektronička aplikacija kao sredstvo ugovaranja, mjerenja i naplate prijevoza pojednostavnit će poslovanje poduzetnicima. U Hrvatskoj kao proklamirano turističkoj državi elektronička aplikacija donosi brojne dobrobiti turistima: definira optimalni put čime se izbjegava mogućnost prevare i vožnje okolnim putevima radi postizanja veće cijene usluge, pokazuje turistima lokaciju na kojoj se nalaze tijekom cijele vožnje te isključuje mogućnost pogreške u sporazumijevanju oko destinacije i cijene vožnje, jer te podatke putnik dobiva u aplikaciji na jeziku sučelja koji je odabrao. Korištenje elektroničke aplikacije dobro je i za poduzetnike, jer ih oslobađa potrebe atestiranja i certifikacije taksimetra, odnosno uklanja još jednu barijeru koja prijeti slabijim zapošljavanjem i profitabilnošću poduzetnika. Činjenica da zakon ne ograničava cijene vrlo je dobra, jer ostavlja prostora za tržišno natjecanje i mogućnost izbora prilikom korištenja usluga. Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) naglašava kako nema nikakvih razloga za bilo kakva ograničavanja raspona cijena na tržištu, jer se u konačnici takva ograničenja uvijek pretvore u štetu za korisnike. Ne postoji nikakav razlog da upravo autotaksi djelatnost bude ta u kojoj država ograničava cijene, a u drugim djelatnostima koje su možda i esencijalnije za ljudski život takvih ograničenja nema. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
259 Davor Tremac JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, OBRAZAC ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA Podržavam pozitivan iskorak koji Nacrt prijedloga Zakona o prijevozu u cestovnom prometu donosi u smjeru liberalizacije tržišta usluga autotaksi prijevoza. Zakon će donijeti brojne dobrobiti hrvatskim građanima i turistima: - mogućnost dodatnog zapošljavanja (preko 10.000 novih radnih mjesta u kratkom roku) - posredno pozitivne učinke na cijelu ekonomiju - bolji izbor na tržištu za korisnike usluga prijevoza - niže cijene - bolju kvalitetu - veće zadovoljstvo korisnika - manje gradskih gužvi - potrebu za manje parking mjesta - veću sigurnost na cestama (manje vozača pod utjecajem alkohola) Liberalizacija tržišta autotaksi prijevoza u skladu je s preporukama Europske komisije (EK) i Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), a prijedlog Zakona oslanja se na najbolje regulatorne prakse iz država EU-a. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
260 Zoran Krivačić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU „autotaksi prijevoz“ je djelatnost javnog prijevoza putnika koja se obavlja osobnim automobilom, ako se putnik ili skupina putnika ukrcava na jednom ili više mjesta, a iskrcava na drugom mjestu, a takav prijevoz se obavlja temeljem jedne narudžbe i uz jedno plaćanje ukupne naknade za obavljeni prijevoz određene taksimetrom, putem elektroničke aplikacije ili drugim odgovarajućim uređajem prema unaprijed poznatim uvjetima, pri čemu je narudžba prijevoza realizirana pozivom, putem elektroničke aplikacije ili neposredno kod vozača i koji nema obilježja drugih oblika prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
261 Zoran Krivačić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Tim prijedlogom zakona,ide se direktno na štetu Obrtnicima,iTaxi struci,a tako i sigurnosti u prometu,gubi se kvaliteta prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
262 Boris Popović JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, OBRAZAC ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA Podržavam uvođenje GPS aplikacija kao metode izračuna cijene u prijevozu, jer smatram da je transparentnija i preciznija od izračuna putem taksimetra. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
263 Zavod za gradski promet Fakulteta prometnih znanosti Stručna osposobljenost osoba odgovornih za prijevoz, Članak 20. U članku 20., potrebno je stavak 7. formulirati na sljedeći način: „Osobe koje imaju višu ili visoku stručnu spremu ili drugu odgovarajuću stručnu spremu sukladno posebnim propisima prometnog smjera, cestovnog ili gradskog usmjerenja, te time skupili minimalno 180 ECTS bodova, oslobođene su obveze polaganja ispita iz stavka 4. ovoga članka.“ Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
264 Goran Privrat Posebni uvjeti za vozila kojima se obavlja javni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe, Članak 13. Članak 13. točka 2. i 3. PRIMJEDBA Godinu i pol dana radite na prijedlogu zakona i niste definirali jednu tako bitnu stvar kao što su posebni uvijeti za vozila kojima se obavlja taksi prijevoz. Navedeno je da će ministar to naknadno propisat pravilnikom , znači neće moć bit predmetom javne rasprave što je nedopustivo. PRIJEDLOG. Ograničiti starost vozila na 8 godina i prijeđenu kilometražu na 250 000 km, uz naravno sve već postojeće posebne uvijete za taksi vozila. Kao jedan od najbitnijih učinaka novog zakona predviđate podizanje kvalitete usluge, a ograničavanje starosti i prijeđene kilometraže vozila je krucijalna za postizanje tog cilja ali i sigurnost putnika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
265 Silvio Markulin JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam ovaj prijedlog zakona jer će stvoriti puno novih radnih mjesta što je dobro za ekonomiju i ostanak ljudi ovdje, pogotovo mladih. Ujedno ćemo pokazati svijetu, prvenstveno turistima da smo spremni osigurati dostupnu, brzu i transparentnu uslugu prijevoza. Svakako treba liberalizirati tržište te korisnicima dati pravo izbora. Ne podržavam monopol nikako kao ni taksimetar kao jedini pravi mjerni instrument pošto je isti zastario pun manipulacija. Svakako bi trebalo ograničiti starost vozila te da ista ne budu starija od 10 godina. Ujedno se zalažem da za vožnju prijevoza korisnika osim kamiona i autobusa nije potrebna škola za vozača u trajanju od 3 godine nego je dovoljna vozačka dozvola B kategorije. Ujedno u djelu gdje se navodi da osoba koja posjeduje kaznenu evidenciju da se definiraju prekršaji pošto naše sudstvo nažalost u kaznenu evidenciju svrstava mnoga dijela što bi u razvijenim zemljama išlo pod prekšraj a ne u kaznenu evidenciju. Svakako mislim da je pravo vrijeme da se naprave promjene pošto dosadašnji zakon je zastarjeo i treba se okrenuti alternativnim i modernijim principima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
266 Krešimir Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Potrebno je detaljnije navesti u članku kako se licence izdaju na temelju uvijeta postavljenih u ministarstvu te da se u postupku izdavanja dozvola na jednaki način uključi ministarstvo dok jedinice lokalne samouprave samo provode zakonske i podzakonske akte te ni na koji način ne mogu utjecati na ograničavanje broja autotaksi prijavoznika. Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
267 Krešimir Područje obavljanja autotaksi prijevoza putnika  u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 48. Smatram da bi dozvola morala biti na razini cijele države. Jednom zadovoljeni uvijeti trebali bi vrijediti za sve na cijelom području. Ukoliko ne bude tako dolazi do mogućnosti da jedinice lokalne samouprave podzakonskim aktima postave dodatne uvjete i na taj način onemoguće autotaksi prijavoznicima iz drugih jedinica dobivanje dozvola. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
268 2 Innovative d o o JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam novu definiciju autotaksi prijevoza u čl.4 jer je uvođenje elektroničke aplikacije kao alternative zastarjelom taksimetru bitan korak prema digitalnoj transformaciji hrvatskog društva,aplikacija je puno točnija i transparentnija jer korisnici unaprijed znaju cijenu i detalje o vozaču,mogu se izbjeć prevare vozeći duljim putem... takođe i poduzetnike oslobađa atestiranja taksimetra i dodatnih troškova i činjenica da zakon neograničava cijene je dobra stvar jer ima prostora za tržišno natjecanje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
269 Taxi Zagreb JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Pored taksimetra kao trenutno jedino legalnog sustava mjerenja i naplate, podržavam i uvođenje aplikacije kao alternative. Obzirom na bitne razlike između sustava, velike mogucnosti manipulacije, bitmo vecih troškova ugradnje i odrzavanja taksimetra i citavog niza drugih razloga, predlažem da se naplata umjerenog iznosa putem aplikacije ogranici iskljucivo na KREDITNE KARTICE. Predlažem i da se Zakonom jasnije uredi pitanje cjenika, tj da se naplata usluge moze vršiti iskljucivo temeljem ovjerenog cjenika. Trenutno imamo situaciju da cijena usluge kod nekih prijevoznika (Uber) varira iz sata u sat i korisnik nezna unaprijed koliko ce ga sutra kostati potpuno ista usluga koju je koristio danas. Razlike su ogromne (x2, x3, x5) Primljeno na znanje Primljeno na znanje
270 Krešimir Postupak izdavanja licencije, Članak 23. Smatram da bi se, ukoliko je tehnički izvedivo, izdavanje bilo čega moralo sveti na minimum budući da smo u procesu informatizacije i da su više manje svi dokumenti dostupni u e obliku da se kontrole tako i vrše a ne otvara mogućnost manipulacije kroz tiskanja i kopiranja. Ukoliko je izvedivo najbolje rješenje bi bilo da se sustavi ministarstava povežu i djeluju kao cjelina pa prema tome ova članak u stavku 2 ne bih bio niti potrban. Ukoliko nije moguće onda smatram da je izvornik dovoljan za sve. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
271 Krešimir Stručna osposobljenost osoba odgovornih za prijevoz, Članak 20. Podržavam Zakon u čl.20st.2. ! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
272 Serđo Siriščević JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Smatram da je nepotrebna trogodišnja strukovna škola za autotaksi prijevoz nego da je dovoljna b kategorija za obavljanje takve usluge...takva škola je potrebna za vozače kamiona i autobusa jer oni imaju veču odgovornost. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
273 Krešimir Uvjeti za dobivanje licencije za unutarnji prijevoz, Članak 15. Podržavam Zakon u čl.15. i molim da se podzakonskim aktima utvrde još češće i rigoroznije kontrole kako pravnih osoba i obrtnika tako i vozača koji obavljaju autotaksi prijevoz. Liječnički i psiho testovi su također poželjni budući da se radi o ljudima koji su u stalnom kontaktu sa drugim ljudima. Sigurnost je tu na prvom mjestu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
274 Serđo Siriščević JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržajem prijedlogstavke 5 iz članka 47 jer smatram da lokalne samouprave ne bi smijele ograničavati broj autotaksi dozvola i proizvoljno ih dodjeljivati,do sada smo bili svjedoci kako su se autotaksi dozvole koristile kao sredstvo političkog pritiska kao i sumnje u korupciju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
275 Krešimir Početne kvalifikacije, Članak 7. Podržavam ovaj Zakon u čl.7.st.6. koji se odnosi na stjecanje kvalifikacije u autotaksi prijevozu punika. Hvala Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
276 Krešimir Stručna osposobljenost vozača, Članak 5. Podržavam dio ovoga Zakona u čl.5st.2. koji se odnosi na autotaksi prijevoz! Smatram da je dobro da vozači steknu kvalifikaciju po posebnom programu za vozače B kategorije. Hvala! Primljeno na znanje Primljeno na znanje Autotaksi vozači moraju steći početnu kvalifikaciju po posebnom programu za vozače B kategorije, ali oslobođeni su pohađanja periodičke izobrazbe.
277 Krešimir Opći pojmovi, Članak 4. Podržavam ovakav prijedlog Zakona u vezi članka 4. st.1 toc.1. "autotaksi prijevoz". Smatram da je stari način obračuna naplate prijevoza putem taksimetra loš i lako manipulativan i nije transparentan kako ministarstvu prometa tako niti ministrastvu financija te ga je potrebno promjeniti. Novi način naručivanja i naplate autotaksi prijevoza je bolji, brzi i transparentniji kako za korisnike tako i za institucije. Podržavam modernizaciju i liberalizaciju svakog pa tako i ovog tržišta. Hvala Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
278 Serđo Siriščević JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam novu definiciju autotaksi prijevoza u članku 4 jer uvođenje elektroničke aplikacije kao alternative zastarijelom taksimetru bitan korak prema digitalnoj transformaciji Hrvatskog društva,aplikacija je puno točnija i transparentnija jer korisnici unaprijed znaju cijenu i detalje o vozaču,mogu se izbječ prevare vožnje okolnim putem...također i poduzetnike oslobađa atestiranja taksimetra i dodatnih troškova..i činjenica da zakon ne ograničava cijene jedobra stvar jer ima prostora za tržišno natjecanje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
279 ranko sekušak JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU U POTPUNOSTI PODRŽAVAM LIBERALIZACIJU TRŽIŠTA NA OSNOVI DEMOKRACIJE I SLOBODE TRŽIŠTA !!! Taksimetar je zastarjeli mjerni uređaj koji se oslanja na mehaničko mjerenje udaljenosti putem okretaja kotača vozila, a njegovo odstupanje iznosi i do 100m unutar prosječne gradske vožnje. da ne govorim o tome da za istu relaciju nikad nisam dobio isti iznos za platiti korištenjem TAXI usluge.S druge strane, moderna GPS tehnologija mjerenja ima odstupanje od svega 5-20m unutar iste gradske vožnje, a učestalim inovacijama na području tehnologije najavljuje se točnost od nekoliko cm (europski Satelitski navigacijski sustav Galileo). Podržavam korištenje mobilnih aplikacija kao mjernog uređaja pored dosadašnjeg taksimetra. Smatram da je aplikacija kao mjerni uređaj preciznija od taksimetra i transparentnija jer mi pruža informaciju o cijeni prije početka vožnje te u konačnici i nižu cijenu usluge. U nepoznatoj sredini uz pomoć aplikacije mogu vidjeti rutu i dali me vozač vozi najkraćom rutom, a ne nažalost kao do sad, kada mi taksimetar pokazuje samo prijeđene kilometre a ne i najbolji smjer kretanja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
280 Dean Petrović JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Uber je najbolji, najtočniji, i najpovoljniji mogući prijevoz u Hrvatskoj. Sve ostalo su prevaranti Primljeno na znanje Primljeno na znanje
281 Davor Lončarić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam kontroliranu liberalizaciju autotaksi tržišta te apsolutno taksimetar kao jedini mjerni instrument obračuna cijene autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
282 Zoran Lovrenović JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam kontroliranu liberalizaciju autotaksi tržišta te apsolutno taksimetar kao jedini mjerni instrument obračuna cijene autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
283 Predrag Lazić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam kontroliranu liberalizaciju autotaksi tržišta te apsolutno taksimetar kao jedini mjerni instrument obračuna cijene autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
284 Petar MAgzan JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam kontroliranu liberalizaciju autotaksi tržišta te apsolutno taksimetar kao jedini mjerni instrument obračuna cijene autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
285 Tomislav Kukec JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam kontroliranu liberalizaciju autotaksi tržišta te apsolutno taksimetar kao jedini mjerni instrument obračuna cijene autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
286 Vladimir Krpić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam kontroliranu liberalizaciju autotaksi tržišta te apsolutno taksimetar kao jedini mjerni instrument obračuna cijene autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
287 Dino Švragulja JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam korištenje mobilnih aplikacija kao mjernog uređaja pored dosadašnjeg taksimetra. Taksimetar je zastarjeli uređaj kojim se lako može manipulirati za razliku od transparentnog načina izračuna i prikaza cijene pomoću GPS-a odnosno mobilnih aplikacija. Podržavam liberalizaciju prijevoza putnika jer se time stvara konkurentnost na tržištu čime će posljedično korisnici prijevoza dobiti bolju i jeftiniju uslugu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
288 Mario Krenus JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam korištenje mobilnih aplikacija kao mjernog uređaja pored dosadašnjeg taksimetra. Smatram da je aplikacija kao mjerni uređaj preciznija od taksimetra i transparentnija jer mi pruža informaciju o cijeni prije početka vožnje te u konačnici i nižu cijenu usluge. U nepoznatoj sredini uz pomoć aplikacije mogu vidjeti rutu i dali me vozač vozi najkraćom rutom, a ne nažalost kao do sad, kada mi taksimetar pokazuje samo prijeđene kilometre a ne i najbolji smjer kretanja. Taksimetar je zastarjeli mjerni uređaj koji se oslanja na mehaničko mjerenje udaljenosti putem okretaja kotača vozila, a njegovo odstupanje iznosi i do 100m unutar prosječne gradske vožnje. S druge strane, moderna GPS tehnologija mjerenja ima odstupanje od svega 5-20m unutar iste gradske vožnje, a učestalim inovacijama na području tehnologije najavljuje se točnost od nekoliko cm (europski Satelitski navigacijski sustav Galileo). Primljeno na znanje Primljeno na znanje
289 Marko Reškov JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam novi prijedlog zakona i smatram da treba otvorit tržište i omogučiti onima koji nisu polazili prometnu školu ili faks ili nisu kupili svjedođbe istih da dođu do licenci polaganjem ispita i da se ukine određivanje lokalne samouprave o potrebnom broju taxi vozila u gradovima.Također je odlična ideja da se odredi starost automobila jer iskreno gledat stare merđe il pasate koji dime ko parne lokomotive i u raspadnom su stanju i nije neka sreča a svi znamo kak takvi prođu tehnički pregled a starija taxi vozila bi ga trebala prolazit dva puta godišnje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
290 Milan Radaković JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Kao prvo zakonom bi trebalo urediti da vozila ne smiju biti starija od 10god. niti manja od 4,5m.Da se svim taksistima da rok od 1 god da usklade vozni park a ne da nas vozaju u krntijama starim 20 god i vise na loz ulje.Sa velicinom vozila ce se eliminirati uber vozaci sa autima od 3m , sto nije primjereno poslu kojim se bave.Zakonom bi jos drzava trebala odrediti i minimalnu cijenu po km da ne bude damping cijena od strane ubera.Ta cijena nek bude oko 5kn po km... Primljeno na znanje Primljeno na znanje
291 Zlatko Kovačević JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam kontroliranu liberalizaciju autotaksi tržišta te apsolutno taksimetar kao jedini mjerni instrument obračuna cijene autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
292 Elvira Vidović JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, OBRAZAC ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA Kakav god zakon izadje Pa Uberu i ne treba zakon kad on ne postiva ni ovaj dosad neznam zasto bi postivao ovaj novi doneseni zakon ako mu ne pase,on ce i dalje raditi po svome niti priznaje nase sudske presude niti europske sudove covjek je bog i batina u ovoj nasoj drzavici gdje lova gotovo kupi sve a to smo vidjeli od prijasnjih premijera,ministara,sudaca itd,itd..Ali Gospodo nemozes nigdje radit posao bez ijednog papira,uvjeta i kvalifikacije za taj posao...u ovom slucaju automobil i radit uzimat nekom drugom kruh a ti si spao sad s neba i podrzavas zakon da koji ti paše i dalje ne ulažes nista imas telefon uzmes auto od tate i idem ja radit....ja bih isto tako stavila na trg jelacica kontener neplacam nikom nista i šišala ljude(frizer sam) po 10kn.nista ne ulazem mogu radit 10kn.po glavi.....E GOSPODO NEMOZE MORAT CE TE SE PRILAGODIT Primljeno na znanje Primljeno na znanje
293 Damir Latin JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam kontroliranu liberalizaciju autotaksi tržišta te apsolutno taksimetar kao jedini mjerni instrument obračuna cijene autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
294 Nenad Kosić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam kontroliranu liberalizaciju autotaksi tržišta te apsolutno taksimetar kao jedini mjerni instrument obračuna cijene autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
295 dr.sc. Stipan Matoš Početne kvalifikacije, Članak 7. ČLANAK 7., STAVAK 6. U članku 5., stavak 2. navedeno je da će vozači u autotaksi prijevozu i iznajmljivanju vozila s vozačem početnu kvalifikaciju stjecati po posebnom programu za vozače B kategorije, a u članku 7., stavak 2. da se ona sastoji od teorijskog ispita iz poznavanja prometnih propisa, što je nedopustivo jer se radi o privilegiranju ovih vozača u odnosu na sve druge. Osim toga i njih se omalovažava jer bi znanje trebali pokazati na testu za kandidate za vozače u auto-školama i pri tome ništa novoga potrebnog za prakticiranje svog novog zanimanja ne bi naučili. Stoga je potrebno izraditi poseban program. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
296 Vlado Koren JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam kontroliranu liberalizaciju autotaksi tržišta te apsolutno taksimetar kao jedini mjerni instrument obračuna cijene autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
297 dr.sc. Stipan Matoš Stručna osposobljenost vozača, Članak 5. Vozači autotaksi vozila i vozači koji obavljaju javni prijevoz putnika vozilima za koja je potrebna vozačka dozvola B kategorije moraju steći početnu kvalifikaciju kroz srednjoškolsko obrazovanje za zanimanje vozač, kao i kroz druge vrste obrazovanja ili osposobljavanja, uz uvjet da program obrazovanja ili osposobljavanja za zanimanje vozač obuhvaća sadržaje propisane u skladu s ovim Zakonom. Smatram da nije dobro da su oslobođeni osposobljavanja kroz periodičku izobrazbu, jer i kod njih vrijedi pravilo da je znanje bitan čimbenik sigurnosti prometa i da je obnavljanje znanja važno kod njih kao i kod drugih vozača – oni od toga osiguravaju vlastitu egzistenciju, voze u mješovitom prometu po istim prometnicama, trebaju učiti nova pravila i propise, usvajati načela sigurne vožnje, učiti kako postati odgovoran vozač, usvajati znanja o osobnoj sigurnosti i sigurnosti putnika, itd. Primljeno na znanje Primljeno na znanje Autotaksi vozači moraju steći početnu kvalifikaciju po posebnom programu za vozače B kategorije, ali oslobođeni su provođenja periodičke izobrazbe.
298 Kristina Matoš Drinovac Početne kvalifikacije, Članak 7. ČLANAK 7., STAVAK 6. U članku 5., stavak 2. navedeno je da će vozači u autotaksi prijevozu i iznajmljivanju vozila s vozačem početnu kvalifikaciju stjecati po posebnom programu za vozače B kategorije, a u članku 7., stavak 2. da se ona sastoji od teorijskog ispita iz poznavanja prometnih propisa, što je nedopustivo jer se radi o privilegiranju ovih vozača u odnosu na sve druge. Osim toga i njih se omalovažava jer bi znanje trebali pokazati na testu za kandidate za vozače u auto-školama i pri tome ništa novoga potrebnog za prakticiranje svog novog zanimanja ne bi naučili. Stoga je potrebno izraditi poseban program sa sadržajima od kojih smo neke naveli u komentaru članka 5. stavak 2. Pučko otvoreno učilište Invictus Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
299 Kristina Matoš Drinovac Stručna osposobljenost vozača, Članak 5. Vozači autotaksi vozila i vozači koji obavljaju javni prijevoz putnika vozilima za koja je potrebna vozačka dozvola B kategorije moraju steći početnu kvalifikaciju kroz srednjoškolsko obrazovanje za zanimanje vozač, kao i kroz druge vrste obrazovanja ili osposobljavanja, uz uvjet da program obrazovanja ili osposobljavanja za zanimanje vozač obuhvaća sadržaje propisane u skladu s ovim Zakonom. Također moraju steći početnu kvalifikaciju po posebnom programu za vozače B kategorije, ali nije dobro da su oslobođeni osposobljavanja kroz periodičku izobrazbu, jer i kod njih vrijedi pravilo da je znanje bitan čimbenik sigurnosti prometa i da je obnavljanje znanja važno kod njih kao i kod drugih vozača – oni od toga osiguravaju vlastitu egzistenciju, voze u mješovitom prometu po istim prometnicama, trebaju učiti nova pravila i propise, usvajati načela sigurne vožnje, učiti kako postati odgovoran vozač, usvajati znanja o osobnoj sigurnosti i sigurnosti putnika, itd. Pučko otvoreno učilište Invictus Primljeno na znanje Primljeno na znanje Autotaksi vozači moraju steći početnu kvalifikaciju po posebnom programu za vozače B kategorije, ali oslobođeni su provođenja periodičke izobrazbe.
300 Hrvatska udruga za srednjoškolsku izobrazbu odraslih u cestovnom prometu Centri za osposobljavanje vozača i ispitni centri, Članak 11. ČLANAK 11. b) stručne kadrove za provedbu kvalitetne izobrazbe iz svih tematskih područja utvrđenih programom iz točke a) ovoga stavka sa završenim najmanje preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem cestovnog prometnog smjera. Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE - Upravo taj tekst i ta formulacija nalaze se u nacrtu zakona.
301 Hrvatska udruga za srednjoškolsku izobrazbu odraslih u cestovnom prometu Stručna osposobljenost vozača, Članak 5. Vozači koji upravljaju vozilima za autotaksi prijevoz i iznajmljivanje vozila s vozačem, a za koje je potrebna vozačka dozvola B kategorije, moraju steći početnu kvalifikaciju po posebnom programu za vozače B kategorije, ali trebali bi prolaziti i periodičku izobrazbu, jer i kod njih vrijedi pravilo da je znanje bitan čimbenik sigurnosti prometa i da je obnavljanje znanja važno kod njih kao i kod drugih vozača – oni od toga osiguravaju vlastitu egzistenciju, voze u mješovitom prometu po istim prometnicama, trebaju učiti nova pravila i propise, usvajati načela sigurne vožnje, učiti kako postati odgovoran vozač, usvajati znanja o osobnoj sigurnosti i sigurnosti putnika, itd., a to stječu kroz obnovu znanja kao i kroz školovanje za vozača motornog vozila. Primljeno na znanje Primljeno na znanje Zakonom je propisano da autotaksi vozači moraju steći početnu kvalifikaciju po posebnom programu za vozače B kategorije, a oslobođeni su pohađanja periodičke izobrazbe.
302 Ivan Mikelić Početne kvalifikacije, Članak 7. Smatram da početna kvalifikacija za upravljanje vozilima B kategorije nije potrebna zbog činjenice da predstavlja dodatno birokratsko opterećenje za zainteresirane pojedince, a ne garantira veću sigurnost u prometu. Svi vozači s položenom B kategorijom prošli su osposobljavanje za vozača.Ja osobno imam zvanje kv vozaca i sss tehničar cestovnog prijevoza sve što učim u školi to je praksa na cesti i najbolje se vidi u polaganju b kategorije vozila i mislim da je sve drugo bezpotrebno za b kategoriju,a škola je izvrsna za one koji se misle usavršavati dalje i postizati uspjeh posla na veću razinu.Postojeće taksiste svakako zaštititi i omogućiti daljnji rad kao i dosad bez polaganja ispita koji će biti za nove taksiste ,cijenu starta ,cijenu kilometra zaštititi ,a s time i samu djelatnost ,svake godine,ili svako tri godine liječnički pregled i provjera sposobnosti što garantira sigurnost kao i svakih 5 godina provjera znanja.odrediti minimalnu starost vozila na 10 godina i pojednostaviti tehnički pregled vozila Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
303 Radovan Kosić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam liberalizaciju prijevoza i svakako pristupačniju uslugu za svakog korisnika. Aplikacije za obracun koje koriste GPS su svakako pouzdane za izracunavanje cijena. Mislim kako je pravo vrijeme da se podrzi ovaj novi prijedlog zakona iako ni on nije savrsen ali je svakako bolji od sadasnjeg. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
304 Snježana Marić Stručna osposobljenost vozača, Članak 5. Slazem se sa ukidanjem pocetne kvalifikacije za autotaksi vozace,vozacka dozvola B kategorije je sasvim dovoljna,te nije potrebna skola za to. jer je i sama vozacka dozvola dovoljan pokazatelj znanja i spremnosti vozaca,a samim time se otvara veci broj radnih mjesta,sto je dobro za ekonomiju i gospodarstvo. Primljeno na znanje Primljeno na znanje Vozači koji upravljaju vozilima za obavljanje autotaksi prijevoza putnika moraju steći početnu kvalifikaciju po posebnom programu za vozače B kategorije, ali se nisu obvezni redovito osposobljavati kroz periodičku izobrazbu.
305 Ismar Omerčević JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam liberalizaciju taksi prijevoza. Korisnik sam Uber-a i smatram da je takav oblik prijevoza superiorniji u odnosu na klasične taksi prijevoznike. Smatram da će donošenjem ovog zakona zaživjeti i alternative uberu što će povoljno djelovati na tržište. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
306 Snježana Marić Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Slazem se s ukidanjem ogranicenog broja autotaksi dozvola jer se time osiguravaju jednaki trzisni uvjeti za sve ,cime dobivamo i veci broj radnih mjesta,te se ukida mogucnost povlastenog dobivanja dozvola,sto otvara put i novim poduzetnicima. Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
307 Snježana Marić Opći pojmovi, Članak 4. Uvodenje aplikacije umjesto taksimetra je jako dobra odluka jer aplikacija koristi GPS tehnologiju koja je mnogo preciznija i transparentnija jer pokazuje cijenu unaprijed.Aplikacija koja me spaja automatski s najblizim vozacem ,stedi moje vrijeme,ali i novac. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
308 Dubravka Knežević JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU taksimetar ostaviti kao mjerni uredjaj i profesionalnig vozaca koji je gulio za vozaca par godina u skoli i naravno moze kvalifikacija ako se netko odluci promjeniti zanimanje..i jos nesto vrlo vazno i CJENIK u autu, i oznake na vozilima ne da ja moram mahat po gradu svi me gledaju koja sam luda sjedam u neki auto NEMAM POJMA TKO JE ZA VOLANOM a ONO MLADIĆ NEKI UZEO OD TATE AUTO JUCER POLOZIO ,i CJENIK a ne da ja moram strepit kolika ce mi cjena biti kao kod UBERA kad je potraznja kao oni dizu cijena u nebo kad vas trebam onda me ogulite ...Sjetite se prosle nove godine iz gajeve do trešnjevke 80kn.,ZG-Zaprešić 600kn.itd...Isti Uvjeti za sve pa cu ja odluciti s kim cu se voziti......Samo si zamislite da dodje Uber u vasa zanimanja bez kvalifikacija,bez prakse,strucnosti,znanja i svega onog sto ste vi imali kad ste pocinjali negdje raditi......nije me briga koji jme prijevoznik vozi, ja cu odluciti ..bitno je da imaju svi iste uvjete a onda neka se bore tko je najbolji...hvala! Primljeno na znanje Primljeno na znanje
309 Mario Katić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam kontroliranu liberalizaciju autotaksi tržišta te apsolutno taksimetar kao jedini mjerni instrument obračuna cijene autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
310 Željko Tepić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, OBRAZAC ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA Pojedinci svašta lupetaju. "Vidjela sam da je taximetar brojao dok smo stajali na semaforu..." Pa naravno da jest. Obratite se firmi Tahograf za pojašnjenje. Oni su kompetentni za baždarenje takvih i sličnih uređaja. Nije ista cijena vožnje od Dubrave do Jaruna praznom cestom ili u gužvi i zastojima.., pametni znaju. Mnogi se obrušavaju na postojeće taxiste, a favoriziraju uber. Idemo po redu; komentirat ću stvari za grad Zagreb, ne Split, ili Dubrovnik gdje razno razni kerumi, baldasari, opare i šuice ne dozvoljavaju da u njihove gradove dođe Eko, Cammeo ili neki Pero Perić taxi sa normalnim cijenama, te tako svojim sugrađanima omoguće povoljnu i pristupačnu taxi uslugu. Podržavaju monopol, tko zna iz kojih razloga..? Da li taximetar ili aplikacija? Potpuno nevažno. Ajmo vidjeti tarife; Cammeo: 6 kn start, 6kn /km. Relacija glavni kolodvor - KBC Rebro cijena iznosi 36kn Eko taxi; 8,80kn start, 6kn/km. Do Rebra 38,80kn Radio taxi: 10 kn start, 6kn/km. Do Rebra 40kn. Vožnju kod svih navedenih taxija možete naručiti aplikacijom, telefonom ili zaustaviti na cesti ukoliko je vozilo slobodno. Svako vozilo ima svoj broj, zna se ime vozača koji je vas je vozio i u slučaju bilo kakvih problema možete se obratiti njihovim upravama i sugurno ćete dobiti odgovor. Svaka vožnja je pohranjena u serveru. Vozači spomenutih kompanija su uglavnom profesionalni (KV), imaju položen taxi ispit o poznavanju grada, liječnički pregled i potvrdu o nekažnjavanju. Tko se zapošljavao, zna da je to tako. Također, presudno je i vozačko iskustvo koje se stječe višegodišnjom vožnjom po gradskim prometnicama. Prednost taxija je i u tome što smije voziti žutim tramvajskim linijama i tako vam skratiti rutu, a i ulaziti krug bolnica što svakako ide u u korist klijenata koji su vrlo često teško pokretni. Sve to Uber vozači ne smiju, ne mogu i ne znaju. 90% njih uopće ne poznaje grad, ne znadu značajne institucije, glavne pravce kretanja, da ne govorimo o nekakvim prečacima, ne znaju se prestrojavati, ne poznaju osnovne prometne propise, i sve to iz razloga jer se nikad nisu bavili tim poslom. Uber im je prilika da zarade koju kunu dodatno, a najčešće su to studenti ili starije osobe koje teško ili nikako ne mogu naći bilo kakav posao. Uber nema kontrolu niti uvid koga zapošljava, njima je JEDINO važno da uzmu postotak. Bilo bi zanimljivo iz PP zatražiti statistiku o nesrećama koji su uzrokovali uber partneri, mislim da bi brojka bila šokantna. Roditelji, da li razmišljate da vam dijete iz noćnog izlaska vozi klinac od 21 godine iz Siska ili Čakovca za kojeg ne znate tko je i u kakvom je stanju? Jel znate da je na petlji Heinzelova/Slavonska /Radnička vozač ubera ubio svoju putnicu zbog luđačke vožnje u pijanom stanju? Zašto se ne piše o tome kako u većem dijelu dana putnicima ubera prilikom naručivanja vozila dođe poruka "zbog povećane potražnje 2,5X..koliko onda košta ta vožnja? Zato, UBER - NE HVALA. Osim ako zadovoljite parametre koji su potrebni za taxi prijevoz. Europski sud vam je jasno presudio prije par dana. Ima još jedna važna stvar koja se provlači medijima, tj hajka na postojeće taxiste, a koja je najobičnije generaliziranje i potrebno je razjasniti taj problem; "Uzeo mi je 100 kuna za tri kilometra...nije mi dao račun...tek što sam sjela u taxi već je pisalo 19 kn..." i slično. Gospodo, to su privatni taxi prijevoznici, individualci koji su nekad bili npr u udruzi Radio taxi, ali su izbačeni zbog raznih vrsta prekršaja! To su tzv "ŽUTE TABLE" koji imaju visoke tarife i nemojte sjedati u ta vozila! Na početku posta su vam navedene poštene taxi službe koje vas neće prevariti i uvijek ćete dobiti račun! Prema tome, Bahrudini, šahisti i ne znam kako li ih sve ne zovete nemaju veze sa gore navedenim firmama i pošteni taxijaneri se ograđuju od njih! Oni su u manjini i uglavnom stoje kod kolodvora! Malo se educirajte i obratite pažnju u koji taxi sjedate! Pozdrav. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
311 Adil Karić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam kontroliranu liberalizaciju autotaksi tržišta te apsolutno taksimetar kao jedini mjerni instrument obračuna cijene autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
312 Mile Kampić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam kontroliranu liberalizaciju autotaksi tržišta te apsolutno taksimetar kao jedini mjerni instrument obračuna cijene autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
313 Maja Balenović Početne kvalifikacije, Članak 7. U članku br. 7 izbrisan je stavak 4. postojećeg Zakona o prijevozu u cestovnom prometu iz 2013. godine koji nas može dovesti do zaključka da se umanjuje, odnosno zanemaruje važnost profesionalnosti i kompetentnosti budućih profesionalnih vozača. Može li se doista kvaliteta srednjoškolske obuke i obrazovanja u trajanju od tri godine i 3.000 nastavnih sati teoretskog i praktičnog dijela poistovjetiti sa 140 sati ubrzanog tečaja? Suvremeno tržište i poslodavci očekuju zaposlenika koji je u korak sa tehničkim i tehnološkim inovacijama a ne zaposlenika kojega će morati dodatno obučavati. Ovim prijedlogom Zakona odnosno brisanjem stavka 4. zakinuti su svi mladi ljudi koji doista žele postati profesionalci te poznavati svaki segment posla koji ih očekuje, zakinuti su poslodavci koji će morati dodatno obučavati zaposlenike (osim primarnih vještina osigurati im i dodatne tečajeve npr. Zaštita na radu, Prva pomoć i sl., koje vozači trenutno steknu i polože tijekom redovnog obrazovanja). Sa aspekta sigurnosti cestovnog prometa zakidamo sami sebe, dakle, u težnji da povećamo sigurnost prometa mi smanjujemo potrebna znanja i vještine profesionalnih vozača. Također, trenutni kadar koji obučava profesionalne vozače prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu mora imati visoku stručnu spremu te položenu Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičku izobrazbu koja ovim prijedlogom Zakona nije nigdje navedena. Ono što žeim naglasiti je da su od osnivanja Prometne škole 1949. god., ljudi uvidjeli iznimnu važnost ove gospodarske djelatnosti, primjetili potrebu za istraživanjem i unaprijeđenjem prometne struke te potrebu za kvalitetnom obukom profesionalnih vozača u cilju povećanja sigurnosti cestovnog prometa. Smatram da trebamo i ostati pri tim ciljevima i težnjama ne ukidajući redovno srednjoškolsko obrazovanje za zanimanje Vozač motornog vozila. Maja Balenović, mag.ing.traff. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
314 Bojan Ivanišević JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam korištenje mobilnih aplikacija kao mjernog uređaja pored dosadašnjeg taksimetra. Smatram da je aplikacija kao mjerni uređaj preciznija od taksimetra i transparentnija jer mi pruža informaciju o cijeni prije početka vožnje te u konačnici i nižu cijenu usluge. U nepoznatoj sredini uz pomoć aplikacije mogu vidjeti rutu i dali me vozač vozi najkraćom rutom, a ne nažalost kao do sad, kada mi taksimetar pokazuje samo prijeđene kilometre a ne i najbolji smjer kretanja. Taksimetar je zastarjeli mjerni uređaj koji se oslanja na mehaničko mjerenje udaljenosti putem okretaja kotača vozila, a njegovo odstupanje iznosi i do 100m unutar prosječne gradske vožnje. S druge strane, moderna GPS tehnologija mjerenja ima odstupanje od svega 5-20m unutar iste gradske vožnje, a učestalim inovacijama na području tehnologije najavljuje se točnost od nekoliko cm (europski Satelitski navigacijski sustav Galileo). Primljeno na znanje Primljeno na znanje
315 Nenad Rafajec JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam ovaj prijedlog zakona jer će stvoriti puno novih radnih mjesta što je dobro za ekonomiju i ostanak ljudi ovdje, pogotovo mladih. Ujedno ćemo pokazati svijetu, prvenstveno turistima da smo spremni osigurati dostupnu, brzu i transparentnu uslugu prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
316 Christian Obadić Područje obavljanja autotaksi prijevoza putnika  u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 48. Podržavam prijedlog da se prijevoznicima omogući posjedovanje više lokalnih dozvola za autotaksi prijevoz. Sjajan korak prema liberalizaciji tržišta i povećanju kvalitete. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
317 Christian Obadić Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Podržavam prijedloge iz stavaka 5 i 7. Ove odredbe su sjajan korak prema liberalizaciji tržišta, što ima pozitivan utjecaj na kvalitetu usluge. Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
318 Christian Obadić Stručna osposobljenost osoba odgovornih za prijevoz, Članak 20. Podržavan drugi stavak ovog članka, osobe koje se bave autotaksi djelatnosti većinom imaju jedno vozilo te im nije potreban upravitelj prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
319 Christian Obadić Stručna osposobljenost vozača, Članak 5. Ukidanje početne kvalifikacije za autotaksi vozače je dobra odluka. Za obavljanje takve usluge jednostavno nije potrebna strukovna škola. To ima smisla za recimo vozače autobusa, ali za vozače autotaksi usluge nije potrebna. Primljeno na znanje Primljeno na znanje Vozači koji upravljaju vozilima za obavljanje autotaksi prijevoza putnika moraju steći početnu kvalifikaciju po posebnom programu za vozače B kategorije, ali se nisu obvezni redovito osposobljavati kroz periodičku izobrazbu.
320 Christian Obadić Opći pojmovi, Članak 4. Taksimetar je jednostavno zastarjela tehnologija te su mobilne aplikacije mnogo preciznije i točnije. Također, aplikacija daje korisniku usluge potpuni uvid u cijenu vožnje, dok sa taksimetrom nikad ne možete biti sigurni koliko će vas vožnja stajati te je li iznos dobro izračunat. Izjednačavanje aplikacija i taksimetara je dobar korak prema modernizaciji hrvatskog društva. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
321 Alajdin Bajrović JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam iskorak koji nacrt prijedloga zakona o prijevozu u cestovnom prometu donosi u smjeru liberalizacije tržišta usluga autotaksi prijevoza. Ovaj zakon će donijeti više mogućnosti za zaposlenje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
322 Obrt za autotaksi Igor Veverec Priznavanje dokaza o dobrom ugledu, Članak 17. Čl. 17. Kao preduvjet propisati uvjerenje o kaznenom i prekršajnom nekažnjavanju. U suradnji s Ministarstvom pravosuđa definirati modalitete izdavanja uvjerenja. Točno navesti prekršaje počinjenjem kojih se gubi pravo na licenciju i dozvolu Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
323 Obrt za autotaksi Igor Veverec Početne kvalifikacije, Članak 7. Članak 7. st. 6. Predmetnom odredbom nije jasno propisano što se dešava s postojećim autotaksi prijevoznicima, odnosno, da li se predmetna odredba primjenjuje i na njih, te ako da kada, dakle, da li odmah u trenutku stupanja zakona na snagu ili u nekom prijelaznom periodu vremena. Primljeno na znanje U prijelaznim i završnim odredbama Zakona se riješava pitanje priznavanja stečenih kvalifikacija za vozače po prijašnjim propisima.
324 Christian Obadić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam zakon jer ide u smjeru liberalizacije usluga autotaksi prijevoza. Zakon će zasigurno stvoriti mnoštvo novih radnih mjesta te će imati pozitivan utjecaj na cijelu ekonomiju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
325 Aurelio Kolacio JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Može i to puno točnije od nelegalno prebaždarenog i prije upaljenog taximetra i taximetra koji umjesto legalne dvije ima još par tarifa.Prošla baba s kolačima . Primljeno na znanje Primljeno na znanje
326 Aurelio Kolacio JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, OBRAZAC ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA čudno je i upravo nelogično da se "taxisti" bilo obrtnici ili pravne osobe bune protiv konkurencije al zdrave i prave drže nazovimo vozače za volanom po 12 sati prjave samo na 4 ljudi spavaju i voze putnike,ljudi provode uvozilu po 320 sati mjesečno pa im ne plate minimalnu plaću . Ti isti su dužni državi doprinose PDV i takvi i dalje rade.To država treba riješit i takve maknut sa asvalta.To je taxi ili ti prijevoz putnika???? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
327 Aurelio Kolacio JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, OBRAZAC ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA Poštovani, Taximetar je mjerni uređaj ali u našoj Hrvatskoj služi za "legalnu pljačku korisnika taxi prijevoza"To je mjerilo za uljuđene i posložene Države i društva.Kod nas u Hrvatskoj služi da se ne upali kod početka vožnje,upaljen već od ranije prije dolaska po putnika,da se ilegalno prebaždari da ,se ne baždari po 5 godina.ali imaš taximetar.Tako da svakao aplikacija je zakon za Hrvatsku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
328 Đorđe Njegovanović Opći pojmovi, Članak 4. http://www.easytaxi.com/passenger/ Navodi se mogucnost placanja kroz samu aplikaciju https://ie.mytaxi.com/hailoisnowmytaxi A evo i drzave u kojoj valjda nema problema sa naplatom kroz aplikaciju. U svjetu imate vise mogucnosti narudzbe te naplate prijevoza putem aplikacije i izracuna cijene puta itd. U svijetu imate isto tako vec odredjene i gotove zakone koji se primjenjuju,primjeri:Novi Zeland,Belgija,pa i same Sjedinjene Americke Drzave,odakle ako postoji mogucnost se moze uzeti barem dio zakona koji je dobar i pogoduje Hrvatskim interesima. S obzirom da se radi velikoj korporaciji,manipulacija cijena je cista glupost,bez uvrede,jer sama kompanija odredjuje cijenik, Hrvatska u bilo kojem trenutku moze ugasiti uber,ako bi isti dosao na ideju manipuliranja cijenama ili bilo cime drugim. Tesko je zadovoljiti obe strane,ali je moguce barem priblizno udovoljit obijema stranama,budimo realni i jedni i drugi su gradjani RH i zasluzuju da rade i da im se dozvoli rad ako se pojavila mogucnost da zarade,tu mislim na uber. Opet taksisti zasluzuju malo bolji tretman jer su imali ogromna davanja na postojece licence,licence postojece produzit na barem 7 godina i dozvoliti uporabu taksimetra na isti vremenski period,a nakon toga ako je nuzno isti izbaciti iz uporabe. Primljeno na znanje primljeno na znanje
329 Mario Jošt JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam kontroliranu liberalizaciju autotaksi tržišta te apsolutno taksimetar kao jedini mjerni instrument obračuna cijene autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
330 Đorđe Njegovanović JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam liberalizaciju taksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
331 Renata Heljić Centri za osposobljavanje vozača i ispitni centri, Članak 11. Prijedlog izmjena u Članku 11. stavku 7 . Preciznije odrediti osnovne uvjete za osnivanje ispitnih centara i dodati da stručne uvjete propisuje ministar nadležan za poslove prometa uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za obrazovanje. Prijedlog izmjena u Članku 11. stavku 8 . Preciznije odrediti način imenovanja ispitnog povjerenstva u ispitnim centrima u koje trebaju biti uključeni i predstavnici obrazovnih ustanova. Izbrisati obavezu provedbe ispita u ispitnom centru nakon provedbe periodičke izobrazbe. Obrazloženje: Na isti način na koji zakon regulira osnovne uvjete za osnivanje Centara za osposobljavanje vozača (a pravilnikom će se preciznije odrediti rad tih Centara) treba ovim Zakonom definirati osnovne uvjete za osnivanje ispitnih centara i za imenovanje ispitnih povjerenstava (a pravilnikom će se odrediti njihov način rada). Provedba ispita nakon periodičke izobrazbe u ispitnom centru nije predviđena direktivom 2003/59. Škola za cestovni promet, Zagreb Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE - Preciznije formulacije propisat će Pravilnik.
332 Boris Žuvela JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Iz pozicije part-time vozača Ubera u prošloj sezoni: kao i sve u Hrvatskoj tako je i dosadašnji Zakon prebirokratiziran i dobro je da se ide u izmjene. Proceduru treba u nekim stvarima olakšati, a u nekima otežati. Profesionalni vozač taksija, moram reći da je to glupost. Koje su karakteristike da taksist bude "profesionalac"? Ulazimo u 2018. Potrebna su neka druga znanja u odnosu na klasični pojam taksiste. S obzirom na snažni razvoj turizma i broj stranaca, taksist bi trebao biti turistički vodič. Znači znanje barem jednog stranog jezika u govoru. Znači poznavanje povijesti grada u kojem vozi. Što se tehničke strane Zakona tiče, tehnički ispravno auto, što znači češći tehnički pregled u odnosu na standardni tehnički pregled motornog vozila. I obavezno aplikacija, sa svim podacima o vozaču, autu, korisniku usluge, njihovim ocjenama. Sve drugo je suvišno. U prijevozu putnika vrti se ogroman novac, ova liberalizacija će omogućiti mnogima da se zaposle, barem onih nekoliko mjeseci turističke sezone. Proširiti će se baza zaposlenih, proširit će se baza poreznih obveznika, razbit će se monopol, smanjit će se cijena prema krajnjem korisniku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
333 Robert Ožvald JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam liberalizaciju tržišta u cestovnom prometu zbog : -pozitivnog utjecaja na hrvatsko gospodarstvo -mogučnost zapošljavanja večeg broja ljudi ,radna mjesta koja se mogu otvoriti u ionako posrnuloj državi koju veliki broj mladih napušta,,; - poboljšanje usluge i imidža Hrvatske prema turistima koji nas posjećuju a koji su navikli koristiti nove oblike prijevoza koje imaju u svojim državama (velik broj stranih turista je dokazao to prosle sezone sto govore brojke same za sebe..). zahvaljujući liberalizaciji tržišta i dolaska nove konkurencije.dosadašnji obračun preko taksimetra zastario je i nije tajna da da ima odstupanja u radu taximetra koji nemogu biti vjecno ispravni ... -svaki taksimetar je „baždaren“ i uređaj je za sebe ali NIJE vezan na centralni sistem koji ga moze nadzirati u radu, dok kod formiranja cijene preko aplikacije znamo odmah kod ugovaranja voznje određen broj kilometara koje računa GPS za rutu i iznos , u svakom trenu korisnik na svom mobitelu i nadzor iz centrale moze vrsiti provjera vozaća lokacije iznosa itd itd aplikaciju vozač NEMOŽE mijenjati ni varati korisnike jer je tarifa zadana u sistemu iz centrale....nemože jednostavnije ni transparentnije -liberalizacijom usluga postaje pristupacna-jeftinija za krajnjeg korisnika što je vrlo važno -odlicna dostupnost praktično iza svakog ugla je dostupno vozilo,,,,na 5 do 10 min od korisnika da sad ne nabrajamo opce je besmisleno govoriti o dosadasnjem sistemu obracuna ,vračanju svega u proslost i obavljanja prijevoza kao do sada kad sve moze biti jeftinije bolje i jednostavnije. Podržavam Zakon jer omogućuje modernizaciju, jednake mogućnosti za sve sudionike na tržištu autotaksi prijevoza. Ograničenje taksi dozvola koči tržište i stvara monopole u današnje vrijeme kada ih nebi smjelo biti jer je to daleko iza nas, a činjenica je da postoji velika potreba za taksijima i općenito prijevozom ,a za sve ima mjesta na tržištu , samim time doprinosimo razvoju demokracije i boljitku cijelog društva.... Primljeno na znanje Primljeno na znanje
334 Mia Štajer Područje obavljanja autotaksi prijevoza putnika  u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 48. Podržavam prijedlog da obrtnik ima mogućnost dobiti dozvolu za obavljanje usluga prijevoza na teritoriju više jedinica lokalne samouprave. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
335 Ivan Vidas JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Za Vas su Mladić i Milošević male bebe,dozvolite da amerikanci zarađuju a mi da budemo njhovi šegerti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
336 Damir Suton JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam liberalizaciju autotaksi tržišta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
337 Ivan Kero Dobar ugled, Članak 16. Podržavam ovaj zakon u dijelu koji se odnosi na autotaksi prijevoz. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
338 Ivan Kero Posebni uvjeti za vozila kojima se obavlja javni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe, Članak 13. Podržavam ovaj zakon u dijelu koji se odnosi na autotaksi prijevoz. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
339 Ivan Kero JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam ovaj zakon u dijelu koji se odnosi na autotaksi prijevoz. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
340 Ivana Lacmanović Brkljača Stručna osposobljenost osoba odgovornih za prijevoz, Članak 20. Poštovani, kako se Hrvatska obrtnička komora izjasnila da namjerava štititi interese obrtnika-taksista (što je vidljivo i na ovom savjetovanju), pitam se tko će štititi interese sljedećih obrtnika: 1. 1103 obrtnika koji obavljaju djelatnost 49.39 Ostali kopneni prijevoz putnika D.N. (povremeni prijevoz), od toga 388 obrtnika kao pretežitu djelatnost, prema trenutnim podacima Obrtnog registra. Navedeni obrti su "u radu". 2. 112 obrtnika koji imaju registriranu djelatnost 49.32. Taksi služba, ali "bez početka" rada 3. Meni nepoznatog broja obrtnika koji imaju registriranu djelatnost taksi službe i obrte u radu, ali se bave i nekim drugim djelatnostima, a iz raznih razloga nisu uspijeli ishodovati autotaksi dozvole, iako posjeduju važeće autotaksi licencije i zadovoljavaju sve uvjete propisane trenutno važećim zakonom. Prema Registru prijevoznika,trenutno je izdano 3128 autotaksi licencija. Napominjem da svi OBRTNICI, plaćaju zakonom propisane namete i smatram da Hrvatska obrtnička komora mora štititi interese svih hrvatskih obrtnika. Srdačan pozdrav, Ivana Lacmanović Brkljača, dipl.oec. (+SSS vozač motornog vozila) Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
341 Ozren Jelenek JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam kontroliranu liberalizaciju autotaksi tržišta te apsolutno taksimetar kao jedini mjerni instrument obračuna cijene autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
342 Ivana Lacmanović Brkljača Uvjeti za dobivanje licencije za unutarnji prijevoz, Članak 15. Poštovani, kako se Hrvatska obrtnička komora izjasnila da namjerava štititi interese obrtnika-taksista (što je vidljivo i na ovom savjetovanju), pitam se tko će štititi interese sljedećih obrtnika: 1. 1103 obrtnika koji obavljaju djelatnost 49.39 Ostali kopneni prijevoz putnika D.N. (povremeni prijevoz), od toga 388 obrtnika kao pretežitu djelatnost, prema trenutnim podacima Obrtnog registra. Navedeni obrti su "u radu". 2. 112 obrtnika koji imaju registriranu djelatnost 49.32. Taksi služba, ali "bez početka" rada 3. Meni nepoznatog broja obrtnika koji imaju registriranu djelatnost taksi službe i obrte u radu, ali se bave i nekim drugim djelatnostima, a iz raznih razloga nisu uspijeli ishodovati autotaksi dozvole, iako posjeduju važeće autotaksi licencije i zadovoljavaju sve uvjete propisane trenutno važećim zakonom. Prema Registru prijevoznika,trenutno je izdano 3128 autotaksi licencija. Napominjem da svi OBRTNICI, plaćaju zakonom propisane namete i smatram da Hrvatska obrtnička komora mora štititi interese svih hrvatskih obrtnika. Srdačan pozdrav, Ivana Lacmanović Brkljača, dipl.oec. (+SSS vozač motornog vozila) Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
343 Ivana Lacmanović Brkljača JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, OBRAZAC ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA Poštovani, kako se Hrvatska obrtnička komora izjasnila da namjerava štititi interese obrtnika-taksista (što je vidljivo i na ovom savjetovanju), pitam se tko će štititi interese sljedećih obrtnika: 1. 1103 obrtnika koji obavljaju djelatnost 49.39 Ostali kopneni prijevoz putnika D.N. (povremeni prijevoz), od toga 388 obrtnika kao pretežitu djelatnost, prema trenutnim podacima Obrtnog registra. Navedeni obrti su "u radu". 2. 112 obrtnika koji imaju registriranu djelatnost 49.32. Taksi služba, ali "bez početka" rada 3. Meni nepoznatog broja obrtnika koji imaju registriranu djelatnost taksi službe i obrte u radu, ali se bave i nekim drugim djelatnostima, a iz raznih razloga nisu uspijeli ishodovati autotaksi dozvole, iako posjeduju važeće autotaksi licencije i zadovoljavaju sve uvjete propisane trenutno važećim zakonom. Prema Registru prijevoznika,trenutno je izdano 3128 autotaksi licencija. Napominjem da svi OBRTNICI, plaćaju zakonom propisane namete i smatram da Hrvatska obrtnička komora mora štititi interese svih hrvatskih obrtnika. Srdačan pozdrav, Ivana Lacmanović Brkljača, dipl.oec. (+SSS vozač motornog vozila) Primljeno na znanje Primljeno na znanje
344 Ivana Lacmanović Brkljača Početne kvalifikacije, Članak 7. Poštovani, kako se Hrvatska obrtnička komora izjasnila da namjerava štititi interese obrtnika-taksista (što je vidljivo i na ovom savjetovanju), pitam se tko će štititi interese sljedećih obrtnika: 1. 1103 obrtnika koji obavljaju djelatnost 49.39 Ostali kopneni prijevoz putnika D.N. (povremeni prijevoz), od toga 388 obrtnika kao pretežitu djelatnost, prema trenutnim podacima Obrtnog registra. Navedeni obrti su "u radu". 2. 112 obrtnika koji imaju registriranu djelatnost 49.32. Taksi služba, ali "bez početka" rada 3. Meni nepoznatog broja obrtnika koji imaju registriranu djelatnost taksi službe i obrte u radu, ali se bave i nekim drugim djelatnostima, a iz raznih razloga nisu uspijeli ishodovati autotaksi dozvole, iako posjeduju važeće autotaksi licencije i zadovoljavaju sve uvjete propisane trenutno važećim zakonom. Prema Registru prijevoznika,trenutno je izdano 3128 autotaksi licencija. Napominjem da svi OBRTNICI, plaćaju zakonom propisane namete i smatram da Hrvatska obrtnička komora mora štititi interese svih hrvatskih obrtnika. Srdačan pozdrav, Ivana Lacmanović Brkljača, dipl.oec. (+SSS vozač motornog vozila) Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
345 Ivana Lacmanović Brkljača Obavljanje posebnih oblika prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 51. Poštovani, kako se Hrvatska obrtnička komora izjasnila da namjerava štititi interese obrtnika-taksista (što je vidljivo i na ovom savjetovanju), pitam se tko će štititi interese sljedećih obrtnika: 1. 1103 obrtnika koji obavljaju djelatnost 49.39 Ostali kopneni prijevoz putnika D.N. (povremeni prijevoz), od toga 388 obrtnika kao pretežitu djelatnost, prema trenutnim podacima Obrtnog registra. Navedeni obrti su "u radu". 2. 112 obrtnika koji imaju registriranu djelatnost 49.32. Taksi služba, ali "bez početka" rada 3. Meni nepoznatog broja obrtnika koji imaju registriranu djelatnost taksi službe i obrte u radu, ali se bave i nekim drugim djelatnostima, a iz raznih razloga nisu uspijeli ishodovati autotaksi dozvole, iako posjeduju važeće autotaksi licencije i zadovoljavaju sve uvjete propisane trenutno važećim zakonom. Prema Registru prijevoznika,trenutno je izdano 3128 autotaksi licencija. Napominjem da svi OBRTNICI, plaćaju zakonom propisane namete i smatram da Hrvatska obrtnička komora mora štititi interese svih hrvatskih obrtnika. Srdačan pozdrav, Ivana Lacmanović Brkljača, dipl.oec. (+SSS vozač motornog vozila) Primljeno na znanje Primljeno na znanje
346 Ivana Lacmanović Brkljača Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Poštovani, kako se Hrvatska obrtnička komora izjasnila da namjerava štititi interese obrtnika-taksista (što je vidljivo i na ovom savjetovanju), pitam se tko će štititi interese sljedećih obrtnika: 1. 1103 obrtnika koji obavljaju djelatnost 49.39 Ostali kopneni prijevoz putnika D.N. (povremeni prijevoz), od toga 388 obrtnika kao pretežitu djelatnost, prema trenutnim podacima Obrtnog registra. Navedeni obrti su "u radu". 2. 112 obrtnika koji imaju registriranu djelatnost 49.32. Taksi služba, ali "bez početka" rada 3. Meni nepoznatog broja obrtnika koji imaju registriranu djelatnost taksi službe i obrte u radu, ali se bave i nekim drugim djelatnostima, a iz raznih razloga nisu uspijeli ishodovati autotaksi dozvole, iako posjeduju važeće autotaksi licencije i zadovoljavaju sve uvjete propisane trenutno važećim zakonom. Prema Registru prijevoznika,trenutno je izdano 3128 autotaksi licencija. Napominjem da svi OBRTNICI, plaćaju zakonom propisane namete i smatram da Hrvatska obrtnička komora mora štititi interese svih hrvatskih obrtnika. Srdačan pozdrav, Ivana Lacmanović Brkljača, dipl.oec. (+SSS vozač motornog vozila) Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
347 Ivana Lacmanović Brkljača Obavljanje povremenog prijevoza putnika, Članak 46. Poštovani, kako se Hrvatska obrtnička komora izjasnila da namjerava štititi interese obrtnika-taksista (što je vidljivo i na ovom savjetovanju), pitam se tko će štititi interese sljedećih obrtnika: 1. 1103 obrtnika koji obavljaju djelatnost 49.39 Ostali kopneni prijevoz putnika D.N. (povremeni prijevoz), od toga 388 obrtnika kao pretežitu djelatnost, prema trenutnim podacima Obrtnog registra. Navedeni obrti su "u radu". 2. 112 obrtnika koji imaju registriranu djelatnost 49.32. Taksi služba, ali "bez početka" rada 3. Meni nepoznatog broja obrtnika koji imaju registriranu djelatnost taksi službe i obrte u radu, ali se bave i nekim drugim djelatnostima, a iz raznih razloga nisu uspijeli ishodovati autotaksi dozvole, iako posjeduju važeće autotaksi licencije i zadovoljavaju sve uvjete propisane trenutno važećim zakonom. Prema Registru prijevoznika,trenutno je izdano 3128 autotaksi licencija. Napominjem da svi OBRTNICI, plaćaju zakonom propisane namete i smatram da Hrvatska obrtnička komora mora štititi interese svih hrvatskih obrtnika. Srdačan pozdrav, Ivana Lacmanović Brkljača, dipl.oec. (+SSS vozač motornog vozila) Primljeno na znanje Primljeno na znanje
348 Ivana Lacmanović Brkljača Vrste licencija u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 14. Poštovani, kako se Hrvatska obrtnička komora izjasnila da namjerava štititi interese obrtnika-taksista (što je vidljivo i na ovom savjetovanju), pitam se tko će štititi interese sljedećih obrtnika: 1. 1103 obrtnika koji obavljaju djelatnost 49.39 Ostali kopneni prijevoz putnika D.N. (povremeni prijevoz), od toga 388 obrtnika kao pretežitu djelatnost, prema trenutnim podacima Obrtnog registra. Navedeni obrti su "u radu". 2. 112 obrtnika koji imaju registriranu djelatnost 49.32. Taksi služba, ali "bez početka" rada 3. Meni nepoznatog broja obrtnika koji imaju registriranu djelatnost taksi službe i obrte u radu, ali se bave i nekim drugim djelatnostima, a iz raznih razloga nisu uspijeli ishodovati autotaksi dozvole, iako posjeduju važeće autotaksi licencije i zadovoljavaju sve uvjete propisane trenutno važećim zakonom. Prema Registru prijevoznika,trenutno je izdano 3128 autotaksi licencija. Napominjem da svi OBRTNICI, plaćaju zakonom propisane namete i smatram da Hrvatska obrtnička komora mora štititi interese svih hrvatskih obrtnika. Srdačan pozdrav, Ivana Lacmanović Brkljača, dipl.oec. (+SSS vozač motornog vozila) Primljeno na znanje Primljeno na znanje
349 Filip Šarić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam zakon jer će donijeti veće mogućnosti zapošljavanja za ljude koji voze autotaksi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
350 Ivana Lacmanović Brkljača Opći pojmovi, Članak 4. Poštovani, kako se Hrvatska obrtnička komora izjasnila da namjerava štititi interese obrtnika-taksista (što je vidljivo i na ovom savjetovanju), pitam se tko će štititi interese sljedećih obrtnika: 1. 1103 obrtnika koji obavljaju djelatnost 49.39 Ostali kopneni prijevoz putnika D.N. (povremeni prijevoz), od toga 388 obrtnika kao pretežitu djelatnost, prema trenutnim podacima Obrtnog registra. Navedeni obrti su "u radu". 2. 112 obrtnika koji imaju registriranu djelatnost 49.32. Taksi služba, ali "bez početka" rada 3. Meni nepoznatog broja obrtnika koji imaju registriranu djelatnost taksi službe i obrte u radu, ali se bave i nekim drugim djelatnostima, a iz raznih razloga nisu uspijeli ishodovati autotaksi dozvole, iako posjeduju važeće autotaksi licencije i zadovoljavaju sve uvjete propisane trenutno važećim zakonom. Prema Registru prijevoznika,trenutno je izdano 3128 autotaksi licencija. Napominjem da svi OBRTNICI, plaćaju zakonom propisane namete i smatram da Hrvatska obrtnička komora mora štititi interese svih hrvatskih obrtnika. Srdačan pozdrav, Ivana Lacmanović Brkljača, dipl.oec. (+SSS vozač motornog vozila) Primljeno na znanje Primljeno na znanje
351 Ivana Lacmanović Brkljača JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Poštovani, kako se Hrvatska obrtnička komora izjasnila da namjerava štititi interese obrtnika-taksista (što je vidljivo i na ovom savjetovanju), pitam se tko će štititi interese sljedećih obrtnika: 1. 1103 obrtnika koji obavljaju djelatnost 49.39 Ostali kopneni prijevoz putnika D.N. (povremeni prijevoz), od toga 388 obrtnika kao pretežitu djelatnost, prema trenutnim podacima Obrtnog registra. Navedeni obrti su "u radu". 2. 112 obrtnika koji imaju registriranu djelatnost 49.32. Taksi služba, ali "bez početka" rada 3. Meni nepoznatog broja obrtnika koji imaju registriranu djelatnost taksi službe i obrte u radu, ali se bave i nekim drugim djelatnostima, a iz raznih razloga nisu uspijeli ishodovati autotaksi dozvole, iako posjeduju važeće autotaksi licencije i zadovoljavaju sve uvjete propisane trenutno važećim zakonom. Prema Registru prijevoznika,trenutno je izdano 3128 autotaksi licencija. Napominjem da svi OBRTNICI, plaćaju zakonom propisane namete i smatram da Hrvatska obrtnička komora mora štititi interese svih hrvatskih obrtnika. Srdačan pozdrav, Ivana Lacmanović Brkljača, dipl.oec. (+SSS vozač motornog vozila) Primljeno na znanje Primljeno na znanje
352 Mirko Jelačić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam kontroliranu liberalizaciju autotaksi tržišta te apsolutno taksimetar kao jedini mjerni instrument obračuna cijene autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
353 Karlo Pavlić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam liberalizaciju taksi tržišta jer ono pridonosi ukupnom hrvatskom gospodarstvu na način da se otvaraju nova radna mjesta, što potiče napredak ekonomije i smanjuje gužvi na cestama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
354 Ivana Šore Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Podržavam mogućnost predaje zahtjeva za dozvolu jedinici lokalne samouprave iz stavka 8. te predaju potrebnih dokaza u digitalnom obliku iz stavka 9. članka 47. Podržavam odredbe iz stavaka 11. i 12. članka 47. ovog zakona Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
355 Ivana Šore Područje obavljanja autotaksi prijevoza putnika  u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 48. Podržajem prijedlog da svatko može imati više lokalnih dozvola za autotaksi prijevoz. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
356 Ivana Šore Opći pojmovi, Članak 4. Podržajem elektroničku aplikaciju jer je taksimetar zastario. S aplikacijom znam cijenu unaprijed i sve potrebne podatke o osobi koja me vozi. Aplikacija mi je i puno jeftinija i zbog toga također podržajem jer zakon ne ograničava odabir cijene, a i GPS je puno precizniji Primljeno na znanje Primljeno na znanje
357 Dean Petković Uvjeti za dobivanje licencije za unutarnji prijevoz, Članak 15. Podržavam liberalizaciju autotaksi tržišta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
358 Dean Petković Vrste licencija u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 14. Podržavam liberalizaciju autotaksi tržišta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
359 Dean Petković Posebni uvjeti za vozila kojima se obavlja javni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe, Članak 13. Podržavam liberalizaciju autotaksi tržišta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
360 Dean Petković Opći pojmovi, Članak 4. Podržavam liberalizaciju autotaksi tržišta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
361 Dean Petković JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, OBRAZAC ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA Podržavam liberalizaciju autotaksi tržišta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
362 Ivana Šore JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržajem zakon jer će donijeti više mogučnosti za zaposlenje. Liberalizacija tržišta autotaksi prijevoza u skladu je s preporukama Europske komisije (EK) i Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) Primljeno na znanje Primljeno na znanje
363 Dean Petković JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam liberalizaciju autotaksi tržišta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
364 Dragan Janjić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam kontroliranu liberalizaciju autotaksi tržišta te apsolutno taksimetar kao jedini mjerni instrument obračuna cijene autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
365 Goran Grgat JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam zakon jer će donijeti veće mogućnosti zapošljavanja za ljude koji voze autotaksi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
366 Ivica Tolj JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam liberalizaciju autotaksi tržišta Primljeno na znanje Primljeno na znanje
367 Ivana Lončar Siriščević Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Podržajem 47. članak ovog zakona jer lokalne samouprave nebi smijele imati mogučnosti da se proizvoljno dodjeljuju dozvole. Do sad su se dozvole koristile kao sredstvo političkog pritiska. Slažem se i s 11. i 12. odredbom ovog članka jer se njima sprečava mogućnost da bi zbog tromosti birokracije ili došlo do nepotrebne zapreke za poduzetnike. Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
368 Andrija Perunski JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Zakon je odličan jer će omogućiti otvaranje novih poslovnih subjekata na području autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
369 Ivana Lončar Siriščević Opći pojmovi, Članak 4. Slažem se da treba uvesti aplikaciju umijesto taksimetra jer je taksimetar zastario. Aplikacija koristi GPS koji je puno točniji i svi znaju cijenu prije same vožnje. Činjenica da zakon ne ograničva cijena je vrlo dobra stvar jer ostavlja prostor za tržišno natjecanje Primljeno na znanje Primljeno na znanje
370 Ivana Lončar Siriščević JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržajem iskorak koji Nacrt prijedloga Zakona o prijevozu u cestovnom prometu donosi u smjeru liberalizacije tržišta usluga autotaksi prijevoza. Ovaj zakon će donijeti samo dobre stvari hrvatskim građanima i veće mogučnosti zaposlenja svima koji žele raditi Primljeno na znanje Primljeno na znanje
371 Serđo Siriščević Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. podržajem članak 47. ovog zakona jer smatram da jedinice lokalne samouprave ne bi smjele imati mogućnosti da proizvoljno dodjeljuju dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza na svom području. Također podržavam mogućnost predaje zahtjeva za dozvolu jedinici lokalne samouprave iz stavka 8. te predaju potrebnih dokaza u digitalnom obliku iz stavka 9. članka 47. zakona jer se u tim mjerama ogleda reformska namjera Vlade za digitalnu transformaciju društva, a istodobno se olakšava poslovanje poduzetnicima, koji će tako gubiti manje vremena na bavljenje administracijom, a više će se moći baviti samim poslovanjem. Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
372 ZDENKO SANTOVAC JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU U potpunosti podržavam Nacrt prijedloga Zakona o prijevozu u cestovnom prometu. U uređenim-zapdnim društvima je nezamislivo da postoje ovakava ograničenja i da svi "sudionici" ne moraju ispunjavati iste zakonske uvjete, što je kod nas upravo slučaj u taxi prijevozu. Svima nama u domovini, a i izvan nje je jasno zašto se ovakve stvari događaju. Jednostavno mi (političari) još uvijek izmišljamo toplu vodu, a moderne države su poodavno prestala loviti u mutnome. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
373 Serđo Siriščević Opći pojmovi, Članak 4. Ja sam za elektronicku aplikaciju jer je puno pouzdanije od taksimetra zbog toga sto je gps tocniji, samim time korisnici znaju cijenu unaprijed i mogu izabrati najbolju i najkvalitetniju uslugu Primljeno na znanje Primljeno na znanje
374 Mia Štajer Stručna osposobljenost osoba odgovornih za prijevoz, Članak 20. Podržavam odredbu iz stavka 2., čl.20., obzirom da ide u smjeru olakšanja poslovanja poduzetnicima, a ukidajući nepotrebne administrativne barijere. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
375 Mislav Munivrana Priznavanje dokaza o dobrom ugledu, Članak 17. Č Primljeno na znanje Primljeno na znanje
376 Mislav Munivrana Uvjeti za dobivanje licencije za unutarnji prijevoz, Članak 15. . Primljeno na znanje .Primljeno na znanje
377 Mislav Munivrana Vrste licencija u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 14. . Primljeno na znanje Primljeno na znanje
378 Mia Štajer Vrste licencija u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 14. Dodatno licenciranje ne ide u smjeru smanjenja birokracije i podupiranja poduzetničke kulture. Stavak 6., čl. 14, koji predlaže propisivanje dodatnih licenci po odluci Ministra, može se protumačiti i kao rupa u zakonu jer otvara veliko područje koje nije definirano i na koje se kasnije može utjecati. Zakon bi trebao biti nedvosmislen, a ovdje se omogućuje unošenje novih uvjeta koji nisu propisani zakonom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
379 Mislav Munivrana Posebni uvjeti za vozila kojima se obavlja javni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe, Članak 13. . Primljeno na znanje .
380 Mislav Munivrana Opći pojmovi, Članak 4. . Primljeno na znanje Primljeno na znanje
381 Mislav Munivrana JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU . Primljeno na znanje Primljeno na znanje
382 Tomislav Stilinović Opći pojmovi, Članak 4. Podržavam prijedlog novog zakona kojim se omogućuje veća liberalizacija taksi usluga koja će imati za rezultat povećanja broja taksi vozila i samim tim i veću dostupnost većem broju ljudi i priliku za posao. Što se tiče naplate same usluge u novom prijedlogu omogućeno je nekoliko varijanti naplate što mislim da nije dobro. Treba ostaviti dosadašnji način naplate putem taksimetra jer ostali načini nisu u ingerenciji državnih instucija koja se brinu o kontroli ispravnosti mjernih instrumenata. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
383 Damir Bilandžić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam zakon a posebno mi se dopada obračunavanje cijene preko aplikacije , jer to je najpreciznije moguće mjerenje i umanjuje mogućnost manipulacije. Jer tako i ja kontroliram da li je i kada taksista uključio početak vožnje , kuda je vozio i kada je zaključio vožnju ... Primljeno na znanje Primljeno na znanje
384 BORIS DIVJAK JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, OBRAZAC ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA Zastarjeli su oblici prekomjernih provjera i licenciranja vozača. Podacima dostupnim na aplikaciji npr. Uber, imam uvida u daleko više podataka o svom vozaču i predmetnoj vožnji, nego uvidom u bilo koju licencu ili dozvolu dodijeljenu od javnih tijela RH. Skup informacija mi je daleko kvalitetniji i pristupačniji i mogu donositi kvalificiranu odluku o vožnji: prije iste, tijekom i po završetku, te sudjelovati u kolektivnom ocjenjivanju kvaliteta usluge. Stoga imam daleko više povjerenja i zahtjevam od regulatornog tijela da mi omogući pristup takvoj usluzi. Taksimetar je zastarjeo i tehnološki prevaziđen oblik obračunavanja cijene pređene relacije, u koji velik dio građana nema povjerenje. Svakako je daleko poštenije prije ugovaranja vožnje znati točnu navigaciju i cijenu relacije. Nametanje mono-(oligo-)polističkog statusa nekolicine poduzeća koje se bave pružanjem usluge javnog prijevoza, kroz izdavanje ograničenog broja dozvola, nije ništa drugo do nametanje takve prakse građanima, koji za to moraju plaćati visoku premiju, ili se odreći usluge, jer ona potpada pod luksuz. Smatram da javni prijevoz mora biti javno dostupan, a širenjem broja pružatelja usluge i oslanjanjem na moderna sredstva komunikacije i ugovaranja usluge, istu činiti jeftinijom, jednostavnijom i u službi korisnika, a ne probranih pojedinaca i eventualno zaposlenih u regulatornim tijelima. Molim da se nacrt zakona ne opterećuje dodatnim zastarjelim elementima, koji bi podigli barijeru na ulazak u to tržište, ili podigli trošak ulaska na tržište, koje će natjecatelji prebaciti na krajnjeg korisnika. Dakle, uvođenjem bilo kojih dodatnih regulatornih elemenata, povisit će se cijena usluge, čime će štete imati samo građani, tj. krajnji korisnici. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
385 Mia Štajer Stručna osposobljenost vozača, Članak 5. Kada se priča o kvaliteti i sigurnosti vožnje, nisam primijetila da netko s položenom početnom kvalifikacijom barata znanjima i vještinama koje se razlikuju od onih koje ima prosječni vozač s položenim vozačkim ispitom za B kategoriju. Mislim kako je ukidanje početne kvalifikacije logično. Primljeno na znanje Primljeno na znanje Vozači koji upravljaju vozilima za obavljanje autotaksi prijevoza putnika moraju steći početnu kvalifikaciju po posebnom programu za vozače B kategorije, ali se nisu obvezni redovito osposobljavati kroz periodičku izobrazbu.
386 Mladen Janković JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam kontroliranu liberalizaciju autotaksi tržišta te apsolutno taksimetar kao jedini mjerni instrument obračuna cijene autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
387 Hrvatski savez taxi prijevoznika putnika u javnom cestovnom, zračnom i obalnom pomorskom prometu JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Komentar je podulji, molimo Vas za strpljenje. Citat odjeljka teksta Prijedloga Izmjena i dopuna Zakona o prijevozu u cestovnom prometu_ "Odredbe ovog Prijedloga Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i to u dijelu prekršaja omogućit će inspekciji cestovnog prometa raspolaganje efikasnim mjerama u slučajevima obavljanja djelatnosti javnog prijevoza osobama koje za to nisu registrirane i nemaju licenciju.“ - Kraj citata. Komentar: Svjesni situacije da je u Republici Hrvatskoj prije donošenja ovog prijedloga došlo do tržišnog poremećaja, odnosno do tržišnog nastana novog oblika izvršavanja prijevoza putnika, u segmentu koji odgovara i identičan je taxi prijevozu putnika u javnom cestovnom prometu i taxi prijevozu u povremenom obalnom prometu, a koji oblik do ovog trenutka nije usklađen, odnosno je pravno nelegitiman i protuzakonit u ovome trenutku, promatrano u odnosnu na sve postojeće važeće pozitivne propise i Zakone Republike Hrvatske, odnosno se u svojem djelovanju ne pridržava niti jedne odredbe niti jednog propisa ili Zakona Republike Hrvatske. Vinovnik nastana tog „novog“ oblika prijevoza je tzv. „pružatelj usluga informacijskog društva“. Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, predlagatelji, iz „nepoznatog“ razloga, cijelu tematiku razrade navodnih potankosti o trećim pitanjima glede predmetnog prijedloga Izmjena i dopuna Zakona o prijevozu u cestovnom prometu podižu u javnosti, bilo da je riječ o prihvaćanju ili negaciji uporabe elektroničke internetske posredničke aplikacije, kao potencijalnog „meritornijeg“ supstituta za obračunavanje naknada i mjerenje puta za usluge prijevoza, umjesto do sada neophodnog obveznog, službeno verificiranog, baždarenog taksimetra, te pri toj i drugim irelevantnim polemikama o tehničkim aspektima vozila, dobnosti vozila i slično, popriično brižljivo i gotovo nonšalantno i neprimjetno već skrojio definiciju, potencirajući elementarni ključni definirajući pravni izraz u samoj uvodnoj glavi prijedloga Izmjena i dopuna Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, u ovom predmetnom prijedlogu, koji se nalazi u citiranom dijelu teksta prijedloga Izmjena i dopuna Zakona o prijevozu u cestovnom prijevozu. Dakle u stavku trećem, poglavlja II prijedloga, Predlagatelj navodi u redu trećem slijedeći izraz: „izdavanja potvrda za vozače, obavljanje kabotaže u cestovnom prijevozu putnika i tereta“, čime direktno pogoduju goreimenovanom vinovniku i njegovim podizvršiteljima. Sve na štetu legitimnih hrvatskih gospodarstvenika i na štetu građana Republike Hrvatske. Uvođenje bezakonja u pravni sustav. U odjeljku b) pitanja koja će se urediti Zakonom, predlagatelj navodi Citiramo: „Prema Prijedlogu ovoga Zakona, prijevoznicima iz država članica Zajednice se, na načelu uzajamnosti i na privremenoj osnovi, dopušta obavljanje kabotaže u prijevozu putnika i tereta od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, te se propisuju mjere u slučaju nastanka krize na tržištu uslijed obavljanja prijevoza između država članica i kabotaže.“ Kraj citata: Pri ovome navodu, predlagatelj Izmjena i dopuna Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, u potpunosti zanemarujući činjenicu da je „supredlagatelj Zakona“, strano trgovačko društvo, u Republici Hrvatskoj organizator velike mreže „ugovornih partnera“, trenutno prema odredbama važečeg Zakona potpuno nelegitimnih, protupravnih, neovlaštenih, nekvalificiranih, nelicenciranih pružatelja usluga javnog prijevoza putnika u cestovnom prometu, stvarni navoditelj i poticatelj i stvaratelj, kao nositelj pružanja predmetnih usluga putem elektroničke internetske posredničke aplikacije i pružanjem „usluga informacijskog društva“ u vlasništvu tog društva. bez adekvatnih stručnih osposobljenosti i bez osnovne tehničke opremljenosti, koji u protekle dvije godine nesmetano krše sve pzitivne propise i Zakone Republike Hrvatske, iako predmetna kompanija nije registrirana kao prijevoznik Zajednice nije niti evidentirana niti registrirana kao pravna osoba koja obavlja prijevoz putnika i tereta, niti kao pravna osoba koj pruža usluge posredovanja pri prijevozu javnog prijevoza putnika i tereta, odnosno nije registrirana kao ovlašteni prijevoznik Zajednice. Povrh navedenog ostali sudionici sastavljanja prijedloga Izmjena i dopuna Zakona su djelatnici društva registriranog u Republici Hrvatskoj za poslove marketinga i istraživanje tržišta. O kompetencijama za sudjelovanje u izradi prijedloga za nove regule Zakona o prijevozu u cestovnom prometu ne treba previše reći. Da pojasnimo bez uvijanja i okolišanja: Društvo Uber International Holdings BV, Amsterdam, Nizozemska, od svojeg osnutka, dana registracije trgovačkog društva u Trgovčkom registru Gospodarske komore Nizozemske, društvo Uber International Holding B.V, tvrtka s ograničenom odgovornošću, Vijzelstraat 68-78, 4.kat, 1017 HL, Amsterdam, Nizozemska, registriranoj u Amsterdamskoj gospodarskoj komori pod brojem 56317441 („Uber”) Uber International Holding BV, Nizozemska, Broj iz registra: 55976255, Naziv registra: Trgovački registar Gospodarske komore Nizozemske, Nadležno tijelo: Trgovački registar Gospodarske komore Nizozemske, OIB 12198324058, niti do dana predaje ovog komentara, 29.12.2017, a vjerojatno neće niti biti do trenjutka isteka roka cjelokupnog provođenja i zaključivanja ove javne rasprave o ovom prijedlogu Izmjena i dopuna Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, dakle do 31.12.2017 godine, u Republici Hrvatskoj, nije u službenom Trgovačkom registru Gospodarske komore Nizozemske, kao zemlje Zajednice, registrirana kao društvo registrirano kao prijevoznik Zajednice niti je evidentirano niti registrirano kao pravna osoba koja obavlja usluge posredovanja u prijevozu putnika i tereta, odnosno nije registrirana kao ovlašteni prijevoznik Zajednice. U Republici Hrvatskoj, predmetno društvo kao pravna osoba ostvaruje poslovne primitke od pružanja elektroničkih gospodarskih usluga, iako nema registriranu vlastitu poslovnu jedinicu niti predstavništvo, odnosno je pravna osoba sa sjedištem i poslovnim nastanom u zemlji Zajednice, Kraljevini Nizozemskoj. Navedeno trgovačko društvo, (Uber International Holdings BV, Amsterdam, Nizozemska) tekar je osnivač i jedini vlasnik trgovačkog društva Uber Croatia d.o.o., Agencije za promidžbu (reklamu i propagandu) Radnička cesta 47, 10000 Zagreb OIB: 58936951251 MB: 04452160, MBS: 80993694. To trgovačko društvo, Uber Croatia d.o.o., registrirano je isključivo kao Agencija za promidžbu (reklamu i propagandu) Radnička cesta 47, 10000 Zagreb OIB: 58936951251 MB: 04452160, MBS: 80993694, te prema izvodima iz sudskog registra trgovačkog suda u Zagrebu, i nije evidentirano niti registrirano kao društvo prijevoznik, niti kao društvo posrednik pri pružanju usluga javnog prijevoza, No uprkos tome, ovlašteno osoblje stranog trgovačkog društva za "pružanje usluga informacijskog društva, računalnih djelatnosti i razvoj softvera" te ovlašteno osoblje hrvatskog trgovačkog društva Agencije za marketing, sudjeluju kao "stručni i kompetentni supredlagatelji" ovog prijedloga Izmjena i dopuna Zakona o prijevozu u cestovnom prometu Republike Hrvatske. Kompetentnost do beskraja. Napominjemo još jednom, predmetno društvo Uber Croatia d.o.o. Radnička cesta 47, 10000 Zagreb, OIB: 58936951251 MB: 04452160, MBS: 80993694, nije registrirano za pružanje usluga javnog prijevoza putnika i tereta, niti je registrirano za usluge trgovačkog posredovanja usluga javnog prijevoza putnika i tereta, kako ne u Republici Hrvatskoj, tako niti u zemljama Zajednice. Jednako tako Uber International Holdings BV, Amsterdam, Nizozemska, registrirano u Amsterdamskoj gospodarskoj komori pod brojem 56317441 („Uber”) Uber International Holding BV, Nizozemska, Broj iz registra: 55976255, Naziv registra: Trgovački registar Gospodarske komore Nizozemske, Nadležno tijelo: Trgovački registar Gospodarske komore Nizozemske, OIB 12198324058, također nije registriran kao prijevoznik Zajednice, niti kao poslovni subjekt uopće ima otvoreno poslovno predstavništvo ili poslovnicu u Republici Hrvatskoj do trenutka predaje ovog komentara na prijedlog Izmjena i dopuna Zakona o prijevozu u cestovnom prometu Republike Hrvatske, a vjerojatno neće imati niti do 31.12.2017 godine.. Ali uprkos tome aktivno sudjeluje kao "stručni kompetentni supredlagatelj" Izmjena i dopuna Zakona o prijevozu u cestovnom prometu Republike Hrvatske, zajedno sa "stručnim kompetentnim supredlagateljima", osobljem "Agencije za marketing". Temeljem navedenog, sve uvodne odredbe o Uredbama i Direktivama Europske unije, od prve do posljednje ne mogu se ni u kojem obliku i ni na koji način primjenjivati na aktualnog vinovnika pružatelja „novih“ usluga javnog prijevoza putnika u javnom cestovnom, zračnom i povremenom obalnom pomorskom prometu Republike Hrvatske, jer niti jedan od navedenih nije registriran niti kao pružatelj usluga javnog prijevoza - prijevoznik, niti kao posrednik pri ugovaranju usluga javnog prijevoza. Dakle nisu evidentirani kao društva koja obavljaju bilo kakove usluge vezane za javniprijevoz putnika i tereta, niti u Republici Hrvatskoj, niti u zemlji Zajednice, Krajevini Nizozemskoj. Sukladno tome, na predmetna se društva ne može niti sada niti ubuduće odnositi odredba važećeg članka 94. točka 1. i točka 2. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN 82/2013) niti bilo kakova njegova nova izvedenica. Nadalje, naročitu pozornost treba obratiti na uredbu Direktive 2003/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2003. o početnim kvalifikacijama i periodičkoj izobrazbi vozača određenih cestovnih vozila za prijevoz tereta ili putnika, kojom se izmjenjuju i dopunjuju Uredba Vijeća (EEZ-a) br. 3820/85 i Direktiva Vijeća 91/439/EEZ i ukida Direktiva Vijeća 76/914/EEZ, koja je identična u tumačenju sa trenutno važećim odredbama članka 54, članka 55., članka 56, članka 57, članka 59., članka 60., te odredbama članka 94. točka 1. i točka 2. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN 82/2013) Nastavno na okolnost prijedloga Izmjena i dopuna Zakona o prijevozu u cestovnom prometu Republike Hrvatske, iz predloženih odredbi proističe da se predlaže i slijedeća izmjena na način opisan u odjeljku poglavlja II naziva: Citiramo: b) pitanja koja će se urediti Zakonom Ovim će se Prijedlogom Zakona urediti početna i periodička izobrazba za vozače određenih kategorija vozila, a koji su državljani država članica ili država nečlanica, a koji su zaposleni u tvrtkama s poslovnim nastanom u državi članici, kao i područje uzajamnog priznavanja diploma, svjedodžbi i drugih dokaza o stručnoj osposobljenosti u cilju olakšavanja prijevoznicima prava na slobodu poslovnog nastana u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu, kao i izdavanje potvrda za vozače ako je vozač državljanin države nečlanice. - Kraj citata Iz ovoga proističe da, protivno odredbama citirane Direktive koja je u suglasju sa nastavno citiranim odredbama važečeg Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, ovi navedeni "kvalificirani supredlagatelji" društva za "pružanje usluga informacijskog društva, računalih djelatnosti i razvoj softvera"i "agencije za marketing"imaju u vidu i dolazak budućih izvršitelja usluga prijevoza iz zemalja nečlanica EU u Republiku Hrvatsku. Pod ovim se gotovo očito potencira skori nesmnetani dolazak osoba sa područja država bivše SFRJ. Kao "jeftinije radne snage". Ujedno se spominje i detalj u vezi "uzajamnog priznavanja diploma, svjedodžbi i drugih dokaza o stručnoj osposobljenosti". Iako Europska unija u pravnoj praksi ne nostrificira i ne priznaje diplome o stručnoj osposobljenosti osoba iz zemalja nečlanica EU pri traženju posla u EU. Izuzev uz obvezu dodatnih provjera i posebnih dodatnih stručnih ispita. Ali su zato spomenutome "kvalificiranome supredlagatelju" interesantni radi "popune potražnje" u tijeku turističke sezone na Jadranu. Nadalje, o motornim vozilima koja se koriste za priijevoz u cestovnom prometu, predlagatelji navode slijedeće: Citiramo: Prvim se dijelom odredbe, koja glasi definira slijedeće: „Prijedlogom Zakona među ostalim predlaže se ukidanje ograničenja starosti vozila kojima se obavlja djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta brisanjem stavaka 1. i 2. članka 6. Zakona. Brisanje ovih odredbi, predlaže se radi potpunog usklađivanja odredbi Zakona o prijevozu u cestovnom prometu s propisima Europske unije kojima se propisuju uvjeti za pristup u djelatnost cestovnih prijevoznika i pristup tržištu cestovnog prijevoza putnika i tereta.“ Nadalje, slijedećom odredbom definira se slijedeće: „Ovim se Prijedlogom Zakona dopunjuje, odnosno mijenja jedno od osnovnih mjerila za raspodjelu stranih dozvola prijevoznicima, a odnosi se na kvalitetu voznog parka prema tehničkim zahtjevima razvrstanim od EURO 0 do EURO 5, a što je u skladu sa stvarnim stanjem i kvalitetom voznog parka prijevoznika koji obavljaju prijevoz tereta. Također, na ovaj se način usklađuje mjerilo koje se odnosi na tehnički suvremenije i ekološki prihvatljivije vozilo čija nabavka mora imati za posljedicu povećanje broja bodova za raspodjelu dozvola.“ te povrh toga, predlagatelj navodi slijedeće: Citiramo: „Ovim se Prijedlogom Zakona uvodi i postupno povećanje iznosa financijske sposobnosti za izdavanje licencije u unutarnjem cestovnom prijevozu, do dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, kada će se iznosi kojima se dokazuje financijska sposobnost izjednačiti u unutarnjem i međunarodnom prijevozu. Navedena iznimka vrijedi samo do dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.“ Komentar: Da li to predlagatelj u ovom dijelu prijedloga Izmjena i dopuna Zakona upravo iskazuje načelnu mogućnost pogodovanja društvu kapitala na štetu pojedinačnih interesa malih gospodarstvenika u Republici Hrvatskoj? Slijedom navedenog, slijedećeg smo mišljenja. Prije bilo kakove provedbe ili usvajanja bilo kakovih Izmjena i dopuna Zakona o prijevozu u cestovnom prometu Republike Hrvatske, te prije bilo kakove nove forme nastojanja zakonodavca da se uslijed bilo kakovih "novonastalih tržišnih utjecaja", te navodnih "naprednih tehnoloških rješenja i tehnologija" pod krinkom "liberalizacije tržišta" potpomaže i legalizira već postojeće izvršitelje neovlaštenog protupravnog obavljanja gospodarske aktivnosti pružanja usluga javnog prijevoza u Republici Hrvatskoj poticanog i navođenog od strane stranog drzuštva kapitala, koje je Republiku Hrvatsku projiciralo podesnim poligonom za nametanje svojih pravila sa ciljem izvlačenja profita u vidu bilo kojeg oblika obavljanja posredovanja protupravnog javnog prijevoza, Zakonodavac mora prethodno naložiti provedbu i provesti zakonske mjere kojima će prema važećim odredbama pozitivnih propisa i Zakona u Republici Hrvatskoj, na tržištu u Republici Hrvatskoj uspostaviti apsolutni red, i uvesti poredak koji je važeći, obvezan i jednak za sve, te će eliminirati bilo kakav oblik nejasnoća i potencijalno diskriminatornog na štetu svih legitimnih prijevoznika, u korist i za račun navodnog "tehnološkog napretka" pogodovanjem stranom društvu kapitala, sumnjiva morala i koji radi u području tzv "sive ekonomije", a tekar potom može Zakonodavac eventualno raspisati novu raspravu i novi prijedlog Izmjena i dopuna Zakona o prijevozu u cestovnom, Zakona o zračnom prometu i Zaona o linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu. Štoviše, umjesto izmjena Zakona, mogao je Zakonodavac propisati i otvoriti državni javni natječaj za dodjelu prijevozničkih dozvola bez ikakovih limita i ograničenja glede brojnosti prijavljenika, koji će biti važeći na teritoriju cijele Republike Hvatske, te omogućiti svima koji ispunjavaju uvjete stručnih osposobljenosti i tehničke opemljenosti sudjelovanje na om natječaju za dodjelu prijevozničkih dozvola, te ih izdati svima koji to traže i imaju nakanu na teritoriju Republike Hrvatske učiniti svoj poslovni nastan, imaju nakanu biti regularni obveznici plaćanja svih propisanih poreza i doprinosa u punim iznosima u proračun Republike Hrvatske, te ako su voljni i kadri doprinositi daljnjem razvoju gospodarstva Republike Hrvatske i društva Republike Hrvatske u cjelini. Ova navodna "liberalizacija" isključivo je pogodovanje društvu kapitala, na štetu građana ove zemlje i na štetu svih legitimnih hrvatskih gospodarstvenika koji su do sada posao obavljali isključivo i jedino na takav način da su ispoštivali sve odredbe pozitivnih propisa i zakona Republike Hrvatske. U konačnici, Europski sud je 20. Prosinca 2017 godine presudio da “uslugu posredovanja”, koja se sastoji od povezivanja uz naknadu putem aplikacije za pametni telefon vozača koji se prijevozom ne bave profesionalno i koji se koriste vlastitim vozilom i osoba koje traže gradski prijevoz, treba smatrati neodvojivo povezanom s uslugom prijevoza i stoga obuhvaćenom kvalifikacijom, usluga u području prometa” u smislu prava Unije. Prema tome, takva usluga mora općenito biti isključena iz područja primjene slobode pružanja usluga, Direktive o uslugama na unutarnjem tržištu i Direktive o elektroničkoj trgovini. U priopćenju Europskog suda ističe se slijedeće: “Sud ponajprije smatra da se usluga koju pruža Uber ne sastoji samo od usluge posredovanja, koju čini povezivanje putem aplikacije za pametni telefon vozača koji se prijevozom ne bavi profesionalno i koji se koristi svojim vlastitim vozilom i osobe koja traži gradski prijevoz. Naime, u takvoj situaciji pružatelj te usluge posredovanja istodobno nudi usluge gradskog prijevoza, koje čini dostupnima osobito putem informatičkih alata i čije općenito funkcioniranje organizira u korist osoba koje se žele koristiti tom ponudom u svrhe gradskog prijevoza”. Sud u tom pogledu ističe da je aplikacija koju na raspolaganje stavlja Uber nužna kako za vozače tako i za osobe koje traže gradski prijevoz. On također ističe da Uber ima odlučujući utjecaj i na uvjete pod kojima vozači pružaju uslugu. Stoga Sud ocjenjuje da treba smatrati da ta usluga posredovanja čini sastavni dio ukupne usluge, čiji je glavni element usluga prijevoza i da se stoga ne može kvalificirati kao „usluga informacijskog društva”, nego kao „usluga na području prijevoza”, kaže se u priopćenju Suda EU-a Tražimo da Zakonodavac sačini novi prijedlog Izmjena i dopuna Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, ali i da sačini i prijedlog Izmjena i dopuna Zakona o linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu i Zakona o zračnom prometu, kako bi se već sada pripremio za skorašnje "tržišne potrebe" donošenja takovih izmjena i dopuna. Zahvaljujemo na pozornosti Za Hrvatski taxi savez Slavko Štefanić Primljeno na znanje Primljeno na znanje
388 Mia Štajer Opći pojmovi, Članak 4. Uvođenje elektroničke aplikacije nešto je što će pozdraviti svatko tko posjeduje pametni mobilni telefon i MINIMALNU razinu baratanja istim. Komentari kako je taksimetar jedini ispravni način pogoduje samo onima koji upotrebom istog varaju korisnike. Brojni su slučajevi prevara korisnika gdje je taksimetar bio jedini način obračunavanja cijene. Napokon imamo priliku uvesti transparentan način obračunavanja cijene vožnje, uz prethodno informiranje o cijeni, a potom putem elektroničke aplikacije i zahtjeva za povrat novaca u slučaju da se netko pokušao okoristiti na štetu nas korisnika. Kod taksimetra prevarenom korisniku ne preostaje ništa nego zaboraviti na izgubljeni novac. Elektronička aplikacija olakšava korištenje usluga te ubrzava rad. Činjenica da zakon ne ograničava cijene u duhu je slobodnog tržišta i svaka drugačija odredba bila bi na štetu korisnika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
389 Mirjana Kolac JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam liberalizaciju taksi tržišta jer pridonosi ukupnom hrvatskom gospodarstvu otvaranjem novih radnih mjesta i napretku digitalne ekonomije; potiče smanjenje gužvi na cestama, a time i zagađenje okoliša. Posljedično, manji je broj pijanih ljudi za volanom jer si zahvaljujući većoj konkurentnosti i nižim cijenama, konačno svi mogu priuštiti vožnju taksijem. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
390 Tomislav Lukinić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam liberalizaciju tržišta u cestovnom prometu zbog potrebe za većom agilnosti ovog i ostalih dijelova hrvatskog gospodarstva na tehnološke mogućnosti koje neovisni poduzetnik onda može pretvoriti u a) kvalitetniju uslugu, b) zadovoljnijeg potrošača i c) nove priljeve u državni proračun (preko poreza na dohodak). Win-win-win(-lose). Nogometnim rječnikom: 3-1, počasni gol je prihvatljiv. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
391 Filip Š Stručna osposobljenost osoba odgovornih za prijevoz, Članak 20. Podržavam odredbu iz stavka 2. članka 20. koja predviđa izuzimanje autotaksi prijevoznika od obveze stručne osposobljenosti prijevoznika ili zapošljavanja upravitelja prometa koji je stručno osposobljen. Micanje takvih barijera omogućava dodatna nova radna mjesta, lakši ulazak novih konkurenata, niže cijene za korisnike i iznimno pozitivne efekte na ukupno društvo i ekonomiju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
392 Filip Š Područje obavljanja autotaksi prijevoza putnika  u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 48. Podržavam ovaj prijedlog iz članka 48 jer konačno riješava nepotreban problem da zagrebački taksisti ne mogu preuzeti putnike u zagrebačkoj zračnoj luci, već sam ih dovesti do tamo. Zatim se vraćaju prazni što stvara trošak i nepotrebno onečišćenje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
393 Mia Štajer JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU U potpunosti podržavam Nacrt prijedloga zakona koji je u skladu s procesom digitalizacije društva, liberalizacije tržišta, a ponajviše zato što pogoduje državnoj ekonomiji i društvu u globalu. Osim što se povećava sigurnost u prometu jer korisnici napokon imaju više alternativnih opcija prijevoza (koje će si napokon moći priuštiti gotovo svi, a ne samo oni dubljeg džepa), s druge se strane omogućuje zapošljavanje i ostvarivanje prihoda onim skupinama ljudi kojima danas ne preostaje puno opcija. Uz to, liberalizacija tržišta autotaksi prijevoza u skladu je s preporukama Europske komisije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
394 Alen Jagunec JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam kontroliranu liberalizaciju autotaksi tržišta te apsolutno taksimetar kao jedini mjerni instrument obračuna cijene autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
395 Iva Ivanković Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Dvostruko licenciranje guši ekonomiju i zapošljavanje nezaposlenih. Vjerujem da ovdje ima još prostora za smanjenje administrativnih opterećenja. Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE,
396 Filip Š Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Minimalna birokracija i maksimalna digitalizacija su ispravan put ekonomskom rastu. Zbog toga smatram kako lokalne jedinice samouprave ne bi trebale imati mogućnost proizvoljnog dodijeljivanja dozvola za autotaksi prijevoz jer to stvara prostor za pogodovanje i zatvoreno tržište koje ne može podnijeti potražnju (posebno tijekom sezone) i drži cijene umjetno visokima, kao što je to sada slučaj. Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
397 Iva Ivanković Uvjeti za dobivanje licencije za unutarnji prijevoz, Članak 15. "1. ima dobar ugled" Što to znači, koja je mjerna jedinica ugleda? Ne slažem se s ostavljanjem prostora za pojedinačnu interpretaciju i dodatne komplikacije prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje U prijedlogu su jasno definirani uvjeti koje treba zadovoljiti u pogledu dokazivanja dobrog ugleda.
398 Filip Š Vrste licencija u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 14. Za obavljanje autotaksi prijevoza trebala biti dovoljna samo jedna licenca ministarstva. Kako bi osigurali što veći broj poduzetnika i ekonomski rast, barijere ulaska na tržište prijevoza moraju biti što niže moguće. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
399 Filip Š Stručna osposobljenost vozača, Članak 5. Znanja stječene prilikom polaganja ispita B kategorije su istovjetna potrebama za obavljanje posla za taksi vozača. Dakle, svaki vozač automobila je nakon vozačkog ispita i više nego dovoljno kvalificiran za obavljenje taksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje Vozači koji upravljaju vozilima za obavljanje autotaksi prijevoza putnika moraju steći početnu kvalifikaciju po posebnom programu za vozače B kategorije, ali se nisu obvezni redovito osposobljavati kroz periodičku izobrazbu.
400 Filip Š JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam što jednostavniju proceduru postajanja taksi vozačem - jedine potrebne kvalifikacije bi trebala biti vozačka dozvola jer obujam posla i potrebnih vještina za biti taksi vozačem je jednak onome što svaki vozače prolazi u redovitoj autoškoli. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
401 Etjen Hrenović JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam kontroliranu liberalizaciju autotaksi tržišta te apsolutno taksimetar kao jedini mjerni instrument obračuna cijene autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
402 Filip Š JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam novi prijedlog Zakon jer su ukupni pozitivni učinci na gospodarstvo u nadolazećim godinama iznimni. Deseci tisuća radnih mjesta i manje odlazaka mladih iz Hrvatske; smanjenje gužva u gradovima i manje stradalih na cestama zahvaljujući nižim cijenom i većoj dostupnosti; poboljšanje usluge i imidža Hrvatske prema turistima koji nas posjećuju zahvaljujući liberalizaciji tržišta i dolaska nove konkurencije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
403 Sandi Zajec Područje obavljanja autotaksi prijevoza putnika  u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 48. Podržavam prijedlog iz članka 48. ovog zakona koji omogoćuje prijevoznicima, fizičkim i pravnim osobama posjedovanje dozvola za više loklnih jedinica. To će omogućiti fluidniji prijevoz putnika kroz više lokalnih jedinica. Također, smatram da je diskriminatorno da gradovi u kojima su najunosnija autotaksi tržišta poput Zagreba i Dubrovnika ne dopuštaju hrvatskim građanima iz drugih jedinica lokalne samouprave poslovanje na njihovom području, što je mogućnost koja se s pravom ukida ovom odredbom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
404 Filip Š Opći pojmovi, Članak 4. Podržavam prijedlog novog Zakona zato što liberalizacijom omogućava desetke tisuća novih radnih mjesta, aplikacijom kao mjernim uređajem uvodi red, maksimalnu transparentnost i onemogućava prijevare kakve se redovito događaju domaćim i stranim korisnicima taksi usluga putem zastarjelog taksimetra. Dodatno, u 21. stoljeću kada najveći dio stanovništva koristi pametne telefone korištenje mobilne aplikacije za naručivanje taksi prijevoza mora biti pravo svakog pojedinca, kao što je to danas pristup mobilnom ili širokopojasnom internetu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
405 Iva Ivanković Početne kvalifikacije, Članak 7. S obzirom da se sve provjere znanja već prolaze kada se polaže vozački ispit, smatram da je nepotrebno dodavati provjere znanja i dodatnih kvalifikacija za već položeno znanje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
406 Damir Ignjatić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam zakon ali bi svakako zabranio obračunavanje cijene preko aplikacije već izričito preko taksimetra koji je umjeren od strane državnih tjela. Ovako onda i ja mogu programirati aplikaciju i naplaćivati po svojoj tarifi koju sam JA umjerio ..... Primljeno na znanje Primljeno na znanje
407 Sandi Zajec Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Stavak 5. članak 47. ovog zakona snažno podržavam. Jedinice lokalne uprave i samouprave ne bi smjele imati mogućnost da odlučuju o dodjeljivanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na svom području. Takva praksa izravno krši postulate slobodnog tržišta i dovodi do pojave političkog utjecaja u područje koje bi trebalo biti vođeno isključivo tržišnim zakonitostima. Nagrađivanje podbonih i kažnjavanje ostalih zasigurno nije pojava koju želimo u 21. stoljeću na području Republike Hrvatske.Podržavam prijedlog iz stavka 7. članka 47. ovog zakona jer je iznos od 10 posto prosječne mjesečne plaće na području lokalne samouprave koja izdaje dozvolu za autotaksi prijevoz razumna svota koja neće previše opteretiti poduzetnike koji žele pružati uslugu autotaksi prijevoza, a istodobno će omogućiti lokalnoj samoupravi ubiranje određenih sredstava potrebnih za održavanje i uspostavljanje infrastrukture propisane ovim zakonom za autotaksi prijevoz. Podržavam mogućnost predaje zahtjeva za dozvolu jedinici lokalne samouprave iz stavka 8. te predaju potrebnih dokaza u digitalnom obliku iz stavka 9. članka 47. zakona jer se u tim mjerama ogleda reformska namjera Vlade za digitalnu transformaciju društva, a istodobno se olakšava poslovanje poduzetnicima, koji će tako gubiti manje vremena na bavljenje administracijom, a više će se moći baviti samim poslovanjem. Podržavam odredbe iz stavaka 11. i 12. članka 47. ovog zakona jer se njima sprečava mogućnost da bi zbog tromosti birokracije ili pokušaja opstrukcije zakona od strane jedinice lokalne samouprave došlo do nepotrebne zapreke za poduzetnike. Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
408 MARINA JURJEVIĆ JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam liberalizaciju tržišta u cestovnom prometu zbog pozitivnog utjecaja na hrvatsko gospodarstvo. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
409 Iva Ivanković Stručna osposobljenost vozača, Članak 5. Pri stjecanju B kategorije država daje potvrdu o stječenim znanjima o vožnji, stoga smatram da dodatnja birokracija, odnosno kvalifikacija po posebnom programu nije potrebna. Primljeno na znanje Primljeno na znanje Vozači koji upravljaju vozilima za obavljanje autotaksi prijevoza putnika moraju steći početnu kvalifikaciju po posebnom programu za vozače B kategorije, ali se nisu obvezni redovito osposobljavati kroz periodičku izobrazbu.
410 Sandi Zajec Stručna osposobljenost osoba odgovornih za prijevoz, Članak 20. Odredba iz stavka 2. članka 20. je hvale vrijedna promjena. Specifične okolnosti autotaksi prijevoza takve su da za veliki broj malih poduzetnika koji u njemu sudjeluju svaka dodatna administrativna barijera utječe na isplativost i obeshrabruje ulazak u poduzetništvo. Prijevoznici u autotaksi djelatnosti najčešće imaju jedno ili nekoliko vozila te nemaju potrebe za logističkom i drugom organizacijom na razini teretnih i autobusnih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
411 Tomislav Opić Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Liberalizija tržišta ovisi o najkvalitetnijem omjeru ponude i potražnje za navedenim usluga, tako da ograničenje dozvola vodi do viših cijena, nekvalitetne usluge, slabu konkurentnost i u konačnici dovodi do nezadovoljnog krajnjeg korisnika. Liberalizacija tržišta je jedino rješenje! Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
412 Autotrans d.d. Opći pojmovi, Članak 4. a Primljeno na znanje Primljeno na znanje
413 Nikolče Angeleski Opći pojmovi, Članak 4. Cijenu autotaksi prijevoza ne može određivati ni jedna aplikacija iz razloga što GPS u većini slučajeva nije točan. Cijena vožnje obračunata putem aplikacije, odnosno gps-om može varirati, a ni jedan od tih razloga ne mora biti samo dužina i trajanje puta. S tim načinom izračuna cijene jednako bi bili oštećeni putnici, kao i prijevoznici. Kontrola ispravnosti mjernih instrumenata mora biti u kontroli državnih tijela, a aplikacija to ne može. Podržavam ovaj novi Zakon koji je napokon u koraku sa vremenom u kojem živimo i predloženu liberalizaciju koja će potaknuti razvoj gospodarstva i jednake mogućnosti za sve na taksi tržištu, ali u granicama zdravog razuma i zdravom logikom, te u skladu sa zakonskim okvirima zemalja kojima težimo, a ne Kolumbiji (jedina država koja je uvela aplikaciju kao mjerni instrument naplate taksi vožnje)! Primljeno na znanje Primljeno na znanje
414 Iva Ivanković Opći pojmovi, Članak 4. Podržavam digitalizaciju i prihvaćanje novih, pametnih tehnologija u ljudskoj svakodnevici kao što je taksi! GPS sugerira najbližu rutu u realnom vremenu i uzima u obzir više parametara kao što su trenutno stanje prometa i zato je za mene najpouzdanija opcija. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
415 Iva Ivanković JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam odmak od "monopola cijenama" i otvaranje tržišta prema ponudi i potražnji kao što već postoji za autobusne i avionske karte. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
416 Tomislav Ratković Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Tržište treba liberalizirati kako bi dobili što kvalitetniju uslugu u gradu, jeftinije cijene i naravno više zaposlenih. Na takav način svi koji žele raditi će si i zaraditi na kraju krajeva najviše s time dobivaju krajnji korisnici. Na trenutačan način koče se određene tvrtke, potencijalne nove tvrtke koje bi napravile određena ulaganja te i time pomogli i državi. Na ovaj način se također ograničava konkurentnost što nije dobro za cjelokupno tržište. Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
417 Tomislav Opić Opći pojmovi, Članak 4. Cijenu autotaksi prijevoza ne može određivati aplikacija jer to nije kalibrirani mjerni instrument i postoji mogućnost manipulacije. Cijeli svijet koristi taximetre, a Hrvatska je jedina zemlja koja misli da je taksimetar nebitan! Primljeno na znanje Primljeno na znanje
418 Iva Ivanković JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam liberalizaciju tržišta koja će omogućiti stvaranje više radnih mjesta i priliku za sve. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
419 Slaven Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Konačno omogućiti neograničen broj dozvola što će rezultirati brojnim benefitima, ne samo za poslodavce, već i za krajnje korisnike! Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
420 Juraj Horvat JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam kontroliranu liberalizaciju autotaksi tržišta te apsolutno taksimetar kao jedini mjerni instrument obračuna cijene autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
421 Domagoj Rast Područje obavljanja autotaksi prijevoza putnika  u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 48. Podržavam prijedlog iz članka 48. da se prijevoznicima, pravnim i fizičkim osobama-obrtnicima, omogući imanje više lokalnih dozvola za autotaksi prijevoz. U praksi imamo problem u obalnim područjima, gdje su gradovi manji, a povezani su urbanistički i fizički pa se taksi vožnje često odvijaju kroz više jedinica lokalne samouprave. Također, smatram da je diskriminatorno da gradovi u kojima su najunosnija autotaksi tržišta poput Zagreba i Dubrovnika ne dopuštaju hrvatskim građanima iz drugih jedinica lokalne samouprave poslovanje na njihovom području, što je mogućnost koja se s pravom ukida ovom odredbom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
422 Domagoj Rast Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Podržavam prijedlog iz stavka 7. članka 47. ovog zakona jer je iznos od 10 posto prosječne mjesečne plaće na području lokalne samouprave koja izdaje dozvolu za autotaksi prijevoz razumna svota koja neće previše opteretiti poduzetnike koji žele pružati uslugu autotaksi prijevoza, a istodobno će omogućiti lokalnoj samoupravi ubiranje određenih sredstava potrebnih za održavanje i uspostavljanje infrastrukture propisane ovim zakonom za autotaksi prijevoz. Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
423 Domagoj Rast Stručna osposobljenost osoba odgovornih za prijevoz, Članak 20. Podržavam odredbu iz 2. stavka članka 20. koja se odnosi na predviđeno izuzimanje prijevoznika koji obavljaju usluge autotaksi prijevoza te posebnih oblika prijevoza u unutarnjem prometu od obveze stručne osposobljenosti prijevoznika ili zapošljavanja upravitelja prometa koji je stručno osposobljen. Specifične okolnosti autotaksi prijevoza takve su da za veliki broj malih poduzetnika koji u njemu sudjeluju svaka dodatna administrativna barijera utječe na isplativost i obeshrabruje ulazak u poduzetništvo. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
424 Domagoj Rast Stručna osposobljenost vozača, Članak 5. Smatram da je ukidanje početne kvalifikacije za autotaksi vozače prema stavku 2. članka 5. dobro rješenje. Postoječa odredba prema kojoj su autotaksi vozači morali imati završenu trogodišnju strukovnu školu je pretjerano restriktivna i zatvara tržište rada, što može potencijalno dovesti do zapreka pri zapošljavanju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje Vozači koji upravljaju vozilima za obavljanje autotaksi prijevoza putnika moraju steći početnu kvalifikaciju po posebnom programu za vozače B kategorije, ali se nisu obvezni redovito osposobljavati kroz periodičku izobrazbu.
425 Tomislav Ratković Opći pojmovi, Članak 4. Aplikacijom nije moguće određivati cjenu usluge zbog nepreciznosti. GPS na telefonima nije namjenjen za takvu upotrebu te ovisi i o teleoperateru (same pokrivenosti mreže). Na tisuće kilometara mjesečno koje prođe jedan taxi odstupanje bi bilo daleko preveliko od 7% do 15% što je za krajnjeg korisnika velika razlika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
426 Domagoj Rast Opći pojmovi, Članak 4. Neosporna je činjenica da je GPS precizniji mjerni uređaj od taksimetra. U prilog elektroničkoj aplikaciji ide i argument transparentnosti, jer aplikacija pruža informaciju o procjeni cijene vožnje unaprijed, prije samog naručivanja vožnje. Isto tako elektronička aplikacija kao sredstvo ugovaranja, mjerenja i naplate prijevoza pojednostavnit će poslovanje poduzetnicima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
427 Domagoj Rast JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam zakon u potpunosti. Zakon će donijeti brojne dobrobiti hrvatskim građanima - mogućnost zapošljavanja i posredno pozitivne učinke na cijelu ekonomiju, ali i bolji izbor na tržištu za korisnike usluga prijevoza, što će rezultirati nižim cijenama i boljom kvalitetom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
428 JASENKA ŠRAM Postupak izdavanja licencije, Članak 23. • Članak 23. Predmetnim člankom nije propisano što se dešava s postojećim izdanim licencijama, odnosno, važe li one do isteka roka na koji su izdane, ili će iste morati biti zamijenjene novima u nekom propisanom roku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje U prijelaznim i završnim odredbama predviđa se važenje postojećih trajanje važećih licencija do isteka njihovog roka, a umjesto izvoda licencije za vozilo kojim se obavljaju autotaksi prijevoz uvodi se institut zbirne evidencije vozila
429 Davor Cafuta JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Ne podržavam zakon sa stanovišta kompetentne osobe iz struke (doktor znanosti računarstva). Mobilna aplikacija povezana sa točnim kartama može bez problema zamijeniti taksimetar. Većina ovdje komentira točnost GPS sustava u odnosu na taksimetar ali zaboravljaju da se taksimetar ni na koji način ne provjeriti odnosno da uz površno znanje elektronike taksimetar može biti osposobljen sa skrivenom opcijom koja ga ubrzava za vrijeme vožnje. Provjere naših državnih tijela nisu dovoljno pouzdane da bi otklonile takve slučajeve. Dokaz je sustav tehničkih pregleda : samo se osvrnite kakva vozila voze oko Vas na cesti počevši od ispušnih plinova pa do modifikacija koje se vraćaju na auto nakon uspješnog tehničkog pregleda. Također svim protivnicima GPS sustava: pogledajte moderne taksimetre koji su koncipirani na GPS sustavu i koji se već koriste u drugim zemljama. Prednost mobilne aplikacije je što ja mogu onda kao klijent taksima imati istu tu mobilnu aplikaciju te time sprječavam taksista da me vara. Isto tako mogu kasnije pregledati vožnju i dati primjedbu o nekorektnoj ili predugoj ruti. U slučaju taksimetra ja kao korisnik nemam nikakvu kontrolu. Na svojim brojnim putovanjima uvijek koristim uber like servise upravo da spriječim da me taksisti varaju. Upravo nedavno zbog nedostatka Ubera u gradu služio sam se taksijima i imao sam priliku jednog taksistu uloviti da je išao duljim putem koristeći offline google maps i GPS sustav na svom telefonu. Isprika vozača je bila da je novi u gradu te sam ga ja nakon toga navigirao svojom aplikacijom te pri tome spriječio krađu. Ovim ne kažem da su svi taksisti takvi ali svakako prilika čini lopova. Upravo sa mogućnosti kontrole od strane klijenta sprječavamo priliku a time i pojavu lopova. Ako već inzistirate na taksimetrima barem napravite da su bazirani na GPS sustavu i da ja poslije kao korisnik mogu vidjeti rutu vožnje i prijaviti taksistu i dobiti povrat novca ako je ruta namjerno prudužena. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
430 JASENKA ŠRAM Priznavanje dokaza o dobrom ugledu, Članak 17. Čl. 17. Kao preduvjet propisati uvjerenje o kaznenom i prekršajnom nekažnjavanju. U suradnji s Ministarstvom pravosuđa definirati modalitete izdavanja uvjerenja. Točno navesti prekršaje počinjenjem kojih se gubi pravo na licenciju i dozvolu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
431 Srečko Huđ Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Taksi tržište treba biti liberalizirano i da ne postoji ograničenje broja dozvola, ograničenje taksi dozvola koči tržište a postoji potreba za taksijima i za prijevozom. Liberalizacija će neupitno dovesti do jeftinijeg taksija kao i u svim ostalim djelatnostima u kojima postoji konkurencija. Nigdje u svijetu se ne ograničava broj taksija, jer se time štite pojednici koji drže visoke cijene, treba postojati slobodna tržišna utakmica bez ograničavajućih faktora. Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
432 Bruno Šarić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam prijedlog zakona jer će više putnika u taksijima donijeti manje gužve na cestama i gradskim parkiralištima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
433 Srečko Huđ Opći pojmovi, Članak 4. Cijenu autotaksi prijevoza ne može određivati aplikacija jer to ne može biti točno i postoji velika mogućnost manipulacije i promjena cijene. Aplikacija kao sredstvo izračuna cijene za taksi ne postoji nigdje ni svijetu, ni u Europi; svugdje je jedino legitimno sredstvo izračuna naplate TAKSIMETAR jer njega provjeravaju državna tijela i mora biti umjeren od strane nadležnih institucija, inače ne postoji mogučnost kontrole. Koji je to "drugi odgovarajući uređaj" za određivanje cijene taksija ako nije taksimetar? Hrvatska je jedina zemlja koja misli da je taksimetar nebitan i ostavlja prostora za muljanje. Dokazano je da taksimetar određuje cijenu neusporedivo točnije nego aplikacije Aplikacije ovise o GPS-u... a koliko puta GPS radi loše? Koliko će se trebat platit taksi zbog pogreške GPS-a? Aplikacije određuju cijenu... zamisli jednom u dućanu aplikacija odredi da roba košta 5 kuna, a drugi put da košta 55 kuna, ovisno o potražnji, to se kosi sa zakonom o zaštiti potrošaća budući da cijena mora biti jasno istaknuta. Nema smisla, aplikacije su glupost. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
434 Miro Bališ JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam donošenje zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
435 Zoran Hriberski Opći pojmovi, Članak 4. Taksimetar je jedini instrument koji je dovoljno točan za određivanje udaljenosti-cijene vožnje. Aplikacija i GPS sa svim svojim karakteristikama i mogućim pogreškama i manama je vrlo okvirno određivanje udaljenosti. Točnost GPS-a ovisna je konfiguraciji terena/točnosti karte, potrebna je veza min sa dva satelita za 2D fix . Visoke zgrade, staklene površine, višestruko odbijanje signala u naseljenim područjima mogu činiti odstupanje i do 20%, kada se tome doda niz grešaka koje ovise od kvalitete prijemnika, razna elektromagnetska isijavanja posebno u naseljenim područjima ispada da korisnik plača cijenu onako "odoka". Taksimetar i instalacija sa druge strane je direktno vezan za kotače i najpreciznije mjeri prijeđeni put, dakle i cijena koju korisnik plaća je najkorektnije određena i vidljiva tijekom vožnje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
436 Biljana Karanović JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam Zakon jer omogućuje jednake mogućnosti za sve sudionike na tržištu autotaksi prijevoza. Ograničenje taksi dozvola koči tržište i stvara monopole, a činjenica je da postoji potreba za taksijima i za prijevozom. Moja primjedba se odnosi na predloženu mobilnu aplikaciju kao mjerodavni instrument izračuna cijene. Dokazano je da je taksimetar 20 puta točniji nego aplikacija. Mobilna aplikacija se ne može smatrati pouzdanim mjernim instrumentom izračuna cijene vožnje, jer nije transparentna, postoji mogućnost manipulacije cijenom, a oslanja se isključivo na GPS koji jednako tako nije pouzdan i na čiju točnost utječu mnogi drugi elementi. Aplikacija kao sredstvo izračuna cijene za taksi ne postoji nigdje ni svijetu, ni u Europi; svugdje je jedino legitimno sredstvo izračuna naplate TAKSIMETAR jer njega provjeravaju državna tijela, a smatram da Zakon (Država) prije svega treba štiti potrošača. Izračun cijene vožnje aplikacijom, u ovom slučaju, je "od oka" metoda- (metoda mjerenja kojoj svakodnevno pribjegavamo uz nedostatak pravih mjernih instrumenata). Primljeno na znanje Primljeno na znanje
437 Josip Smičić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam uvođenje aplikacijskih rješenja kao mjernih uređaja na temelju kojih se određuje dio cijene prijevoza. Također, smatram da bi taksimetar trebalo izbaciti iz upotrebe. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
438 Dejan Jelčić Područje obavljanja autotaksi prijevoza putnika  u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 48. Podržavam prijedlog iz članka 48. da se prijevoznicima, pravnim i fizičkim osobama-obrtnicima, omogući imanje više lokalnih dozvola za autotaksi prijevoz. Ovakav prijedlog se već prije puno vremena trebao napraviti, sve pohvale. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
439 Dejan Jelčić Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Podržavam odredbe iz stavaka 11. i 12. članka 47. ovog zakona jer se njima sprečava mogućnost da bi zbog tromosti birokracije ili pokušaja opstrukcije zakona od strane jedinice lokalne samouprave došlo do nepotrebne zapreke za poduzetnike. Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
440 Dejan Jelčić Stručna osposobljenost osoba odgovornih za prijevoz, Članak 20. Specifične okolnosti autotaksi prijevoza takve su da za veliki broj malih poduzetnika koji u njemu sudjeluju svaka dodatna administrativna barijera utječe na isplativost i obeshrabruje ulazak u poduzetništvo te iz tog razloga podržavam odredbu iz 2. stavka članka 20. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
441 Dejan Jelčić Stručna osposobljenost vozača, Članak 5. Ukidanje početne kvalifikacije za autotaksi vozače je odlično rješenje i u potpunosti ga podržavam. Primljeno na znanje Primljeno na znanje Vozači koji upravljaju vozilima za obavljanje autotaksi prijevoza putnika moraju steći početnu kvalifikaciju po posebnom programu za vozače B kategorije, ali se nisu obvezni redovito osposobljavati kroz periodičku izobrazbu.
442 Dejan Jelčić Opći pojmovi, Članak 4. Činjenica da zakon ne ograničava cijene vrlo je dobra, jer ostavlja prostora za tržišno natjecanje i mogućnost izbora prilikom korištenja usluga. Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) naglašava kako nema nikakvih razloga za bilo kakva ograničavanja raspona cijena na tržištu, jer se u konačnici takva ograničenja uvijek pretvore u štetu za korisnike. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
443 Dejan Jelčić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam prijedlog zakona iz razloga jer je liberalizacija tržišta autotaksi prijevoza u skladu s preporukama Europske komisije (EK) i Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), a prijedlog Zakona oslanja se na najbolje regulatorne prakse iz država EU-a. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
444 Ivan Parlov Centri za osposobljavanje vozača i ispitni centri, Članak 11. podrzavam liberalizaciju trzista,isto tako mislim da je taksimetar najprecizniji istrument mjerenja cijene voznje Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
445 Ivan Dubravica JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam donošenje zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
446 Taksi prijevoz Ivan Pilko 2325 Priznavanje dokaza o dobrom ugledu, Članak 17. Čl. 17. Kao preduvjet propisati uvjerenje o kaznenom i prekršajnom nekažnjavanju. U suradnji s Ministarstvom pravosuđa definirati modalitete izdavanja uvjerenja. Točno navesti prekršaje počinjenjem kojih se gubi pravo na licenciju i dozvolu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
447 Zoran Vukasović JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU ZAPOŠLJAVANJE I DOZVOLE Zapošljavanje Iluzorno je očekivati povećanje broja zaposlenih liberalizacijom prijevoza. Uber se hvali da za njih radi 1500 ljudi a od tog broja ih nema ni 100 koji su stvarno prijavljeni na mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Ostali, velika većina njih, radi na crno i za to plaćaju proviziju firmama- partnerima Ubera. Niti je Uber sada povećao broj zaposlenih niti će to biti ubuduće. Jedino što su postigli je golemo povećanje broja osoba koje rade fuš (rade u neprijavljenim prostorima, bez kvalifikacije i bez plaćanja davanja) što nikako ne doprinosi ni ekonomiji niti povećava broj zaposlenih. Nikakvo povećanje broja zaposlenih se neće dogoditi. Čak štoviše, svakih 3 ili 4 novih vozača Ubera koji rade u fušu znači jedan redovno zaposleni manje i jedan više na zavodu za zapošljavanje. Dozvole Postoji jako dobar razlog zašto lokalne uprave izdaju dozvole i zašto im ograničavaju broj. Postavit ću primjer. Grad Jastrebarsko sada nema taksi službu. Ako gradska uprava odluči da je uspostavi, raspisat će javni naječaj i izdati ograničeni broj dozvola osobama koje stanuju na području Jastrebarskog jer time doprinose zapošljavanju na svom području, punjenju gradskog proračuna od tako zaposlenih ljudi, a vozači će poznati ljude i ceste za bolje poslovanje. Takav taksi iz Jastrebarskog smije voziti putnika u Zagreb ali ne smije u Zagrebu obavljati javni prijevoz jer nema dozvolu za to. Tako je po sadašnjem zakonu i tako treba i ostati. Jer poanta izdavanja dozvole je da se taj taksi prazan vrati natrag u Jastrebarsko i da obavlja javni prijevoz u Jastrebarskom, a ne u Zagrebu. Ako taj taksi ostane u Zagrebu i tamo radi (jer u Zagrebu ima više posla) onda se gubi smisao javnog prijevoza jer ga u Jastrebarskom neće biti, jer po novom prijedlogu zakona svaki taksi smije raditi i u Zagrebu. Upravo da se to izbjegne postoje dozvole, da bi lokalna zajednica imala mogućnost taksi prijevoza a vi to novim prijedlogom zakona banalizirate. Zašto bi taksi iz Siska, Kutine, Krapine ili Karlovca stajao u svom gradu i čekao vožnju kad može uzeti dozvolu za Zagreb i tamo zarađivati više ako mu je to omogućeno zakonom? I drugi važan razlog. Taksi dozvole su izdavane osobama kojima je to bio svakodnevni posao, egzistencija. Oni nemaju druge mogućnosti nego da svaki dan rade taj posao da bi sebi osigurali preživljavanje. Ako počnete izdavati dozvole svima, redovni taksi ne može konkurirati cijenom osobama koje voze usput, u fušu, nakon svog redovnog posla na kojem zarađuju svoju plaću. Dosadašnja praksa je pokazala da država ne može kontrolirati takav rad na crno, prvenstveno jer Uberovi auti nisu imali nikakve oznake, u svojim privatnim prostorima (privatnom autu) su obavljali javnu uslugu, što je svima drugima zabranjeno. Na isti način bi bilo suludo da grad Jastrebarsko izda koncesiju za taksi prijevoz Uberu za kojeg bi onda radili studenti jer je njima svaka zarada dobra. Jer onda javni prijevoz neće biti dostupan u vrijeme ispitnih rokova i praznika, kada studenti uče ili odlaze kući na praznike. Ne može se izglasati zakon po kojem bi redovna taksi služba bila samo dopuna Uberu, koja bi radila samo onda kada Uber ne želi ili ne može. Ne možete amaterizirati vožnju automobila u javnom prijevozu i dijeliti dozvole svima tko god ih zatraži. Uzrokovat ćete kaos. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
448 Ivica Poklar JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam liberalizaciju tržišta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
449 Petar Milić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam zakon jer daje mogućnost izbora u taksi prijevozu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
450 Andro Ban JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam reformu autotaksi prijevoza ovim zakonom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
451 Pero Jagić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Zakon je dobar jer će u autotaksi prijevozu omogućiti bolju uslugu za korisnike. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
452 Ivica Hlašć JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam kontroliranu liberalizaciju autotaksi tržišta te apsolutno taksimetar kao jedini mjerni instrument obračuna cijene autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
453 Marko Bukvić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam liberalizaciju autotaksi tržišta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
454 Filip Puljizević JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Aplikacija je odlično rješenje jer putnici i vozači taksija ne moraju imati gotovinu kod sebe. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
455 Lucija Zglav JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Neka putnici sami odluče hoće li prijevoznika koji koristi taksimetar ili aplikaciju, mislim da je to najpravednije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
456 Srećko Krajačić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, OBRAZAC ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA Uvođenje aplikacije za autotaksi prijevoz je odlična ideja jer će to olakšati posao prijevoznicima i dati bolju uslugu putnicima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
457 Toni Burić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam zakon jer će stimulirati potrošnju putem većeg korištenja autotaksi usluga, što će koristiti cijelom gospodarstvu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
458 Zvonimir Matković JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Zakon je odličan jer će omogućiti otvaranje novih poslovnih subjekata na području autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
459 Marko Beletić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Zakon je dobar jer su promjene u autotaksi prijevozu prava reforma kakvu smo očekivali. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
460 Krešimir Bevanda JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam donošenje zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
461 Alan Hinić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam kontroliranu liberalizaciju autotaksi tržišta te apsolutno taksimetar kao jedini mjerni instrument obračuna cijene autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
462 Mario Lale JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam prijedlog zakona jer će više putnika u taksijima donijeti manje gužve na cestama i gradskim parkiralištima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
463 Livio Kurbelašvili JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Prijedlog zakona je dobar jer daje jednake uvjete na tržištu autotaksi usluga svim prijevoznicima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
464 Ivan Knego JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam zakon jer daje mogućnost izbora u taksi prijevozu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
465 ANĐELKA PILKO Postupak izdavanja licencije, Članak 23. • Članak 23. Predmetnim člankom nije propisano što se dešava s postojećim izdanim licencijama, odnosno, važe li one do isteka roka na koji su izdane, ili će iste morati biti zamijenjene novima u nekom propisanom roku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje U prijelaznim i završnim odredbama predviđa se važenje postojećih trajanje važećih licencija do isteka njihovog roka, a umjesto izvoda licencije za vozilo kojim se obavljaju autotaksi prijevoz uvodi se institut zbirne evidencije vozila
466 Ilija Galinović JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam reformu autotaksi prijevoza ovim zakonom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
467 ANĐELKA PILKO Priznavanje dokaza o dobrom ugledu, Članak 17. Čl. 17. Kao preduvjet propisati uvjerenje o kaznenom i prekršajnom nekažnjavanju. U suradnji s Ministarstvom pravosuđa definirati modalitete izdavanja uvjerenja. Točno navesti prekršaje počinjenjem kojih se gubi pravo na licenciju i dozvolu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
468 Udruženje obrtnika otoka Krka JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU UVODNE PRIMJEDBE na Obrazac prethodne procjene učinaka propisa na nacrt Zakona o prijevozu u cestovnom prometu od 13. studenog 2017. godine: Kao strukovna udruga iz prijevozne industrije ovog Udruženja držimo kako su i do sada, temeljem odredbi važećeg Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN82/13), u dijelu obavljanja djelatnosti autotaksi prijevoza, predviđena zakonska rješenja pružala i osiguravala zadovoljavajući pravni okvir poslovanja autotaksi prijevoznika. Dakle u pogledu postojećeg stanja ne radi se o nedostatku odgovarajuće pravne regulative za obavljanje navedene vrste/oblika prijevoza, već su problemi nastajali u dijelu primjene/provedbe propisa u stvarnom životu, posebno provođenja kvalitetnog/efikasnog obavljanja nadzora i provođenja sankcija za utvrđena protupravna ponašanja kod obavljanja autotaksi djelatnosti, što se samim donošenjem novog propisa/zakona neće riješiti, na što ovdje posebno skrećemo pozornost Predlagatelju. Samo donošenje novog propisa neće riješiti probleme koji su evidentni u svakodnevnoj praksi. Sa stajališta pravnoga okvira tržište cestovnog prijevoza putnika u vidu obavljanja autotaksi djelatnosti i danas je kvalitetno uređeno, različitosti između određenih uvjeta obavljanja te djelatnosti na područjima različitih jedinica lokalne samouprave životno su opravdane i neminovne radi različitih stvarnih uvjeta života među pojedinim JLS, a navedena "potreba za unapređenjem sustava strukovne osposobljenosti profesionalnih vozača" temeljem odredbi novog prijedloga Zakona, neće se ostvariti, već će se temeljem prijedloga novoga propisa postići u cijelosti oprečan efekt. Eventualnim prihvaćanjem prijedloga ukidanja obveze polaganja ispita za vozača autotaksi vozila o osnovnim kulturnim, gospodarskim, turističkim i drugim znamenitostima i značajima svakog pojedinog područja, kao što to predlaže Predlagatelj novog Zakona, dovesti će neminovno do urušavanja kvalitete pružanja usluge prijevoza putnika autotaksija. Ukidanje se ne može smatrati ciljanim stručnim osposobljavanjem vozača, poboljšavanjem stručnih znanja i kompetencija profesionalnih autotaksi vozača, već upravo suprotnim. O eventualnom prihvaćanju prijedloga Predlagatelja novog propisa o: "vozačima koji bi pružali javnu uslugu prijevoza putnika putem aplikacija", ovdje nećemo ni govoriti, s obzirom na činjenicu da se isti i ne mogu smatrati profesionalnim vozačima, te da nema spomena o stručnim znanjima i kompetencijama istih, već se radi o nestručnim pojedincima. Ukidanje ovlasti jedinicama lokalne samouprave u RH, da svojim propisom mogu utvrditi organizaciju obavljanja autotaksi prijevoza te druge uvjete koji se odnose na izgled i opremu vozila, da mogu utvrditi mjerila na temelju kojih će odrediti broj autotaksi prijevoznika i/ili vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz na njihovom području, kao što je to sada, te ostavljanje mogućnosti JLS da jedino mogu donijeti tehnički: "propis kojim utvrđuju autotaksi stajališta te način njihovog korištenja kao i visinu naknade za izdavanje dozvola", uz unaprijed eksplicitno Zakonom određen modalitet/cijenu određivanja navedene naknade, ne može se smatrati: "davanjem kvalitetnijih i širih mogućnosti jedinicama lokalne samouprave i regionalne uprave da uređuju javni prijevoz putnika na svom području", već upravo suprotno, oduzimanjem svih postojećih ovlasti JLS osim minornih tehničkih određenja navedenih prijedlogom propisa Predlagatelja, barem u pogledu obavljanja autotaksi djelatnosti. Držimo kako ni jedan Predlagatelj propisa iz Zagreba objektivno ne može bolje poznavati, stvarno stanje i stvarne potrebe i organizacijske i druge, u pogledu pojedinih oblika javnoga prijevoza putnika, pa tako i autotaksi prijevoza, na području svake pojedine jedinice lokalne samouprave od same te JLS. Pozivamo Predlagatelja da ostavi mogućnost jedinicama lokalne samouprave za međusobnim uređenjem i sklapanjem sporazuma/ugovora o javnim uslugama prijevoza u pojedinim oblicima unutarnjeg cestovnog prometa putnika na i sa svojih područja, u skladu s odredbama Zakona. "Olakšan pristup na prijevozno tržište" i time "poticanje daljnjeg tržišnog natjecanja" putem namjeravane mogućnosti uvođenja obavljanja autotaksi djelatnosti "putem elektroničke aplikacije -(UBER)" na način kao što to ciljano predlaže predlagatelj propisa, ne može se smatrati povećanjem sigurnosti komercijalnog prijevoza putnika i povećanjem sigurnosti cestovnog prometa općenito. Autotaksi prijevoz putnika neće biti, niti može biti, niti sigurniji, niti kvalitetniji, a niti ekološki prihvatljiviji javni prijevoz putnika zbog eventualne mogućnosti dozvoljavanja Uber taxija. Ostaje cijeli niz otvorenih ozbiljnih pitanja i sumnji u stručnu osposobljenost i kompetencije Uber vozača, sigurnost i ispravnost Uber vozila i s time direktno u vezi sigurnosti putnika u tim vozilima i sigurnosti cestovnog prometa u opće – svih ostalih sudionika u prometu. Pozivamo predlagatelja i apeliramo da u cilju ostvarivanja očekivanog ishoda promjena koje se namjeravaju postići novim Zakonom, sagledavši sve aspekte i rizike koje Uber taxi donosi i predstavlja, o eventualnoj mogućnosti uvođenja te novine javnog oblika prijevoza putnika, odluči, prvenstveno vodeći računa o sigurnosti građana. U pogledu utvrđivanja gospodarskih učinaka prijedloga novoga Zakona, skrećemo pozornost Predlagatelju kako je pogrešna i neistinita tvrdnja i ocjena Predlagatelja, kako ne postoji djelovanje na imovinska prava gospodarskih subjekata kao mjerilo učinka iz točke 5. Utvrđivanje izravnih učinaka i adresata, podtočke 5.1 Utvrđivanje gospodarskih učinaka - 5.1.13., Obrasca prethodne procjene učinaka propisa na nacrt Zakona o prijevozu u cestovnom prometu. Poduzetnici iz područja cestovnog prijevoza putnika kao pružatelji uslužne djelatnosti u sektoru cestovnog prometa, posebno mikro i mali poduzetnici, autotaksi prijevoznici i njihove obitelji, direktno su pogođeni eventualnom mogućnošću uvođenja/legalizacije Ubera u RH. Uz navedeno, predloženim izmjenama Zakona i predviđanjem mogućnosti: "dobivanja dozvole više jedinica lokalne samouprave ukoliko zadovoljava sve uvjete propisane ovim zakonom i ukoliko raspolaže sa odgovarajućim prijevoznim i kadrovskim kapacitetima" na način kako to čini predlagatelj – samo uz ispunjavanje jednog uvjeta posjedovanje važeće licencije za obavljanje autotaksi prijevoza putnika (bez postojanja instituta: "izvoda iz licencije" za svako pojedino legalno autotaksi vozilo), ostvaruje se veliki izravan negativan gospodarski učinak na sve mikro i male poduzetnike autotaksi prijevoznike i njihove obitelji uz direktno i izravno pogodovanje velikim poduzetnicima – primjerice "Taxi Camme-u". Iskustvo nam neupitno govori kako na području hrvatskog Jadrana, posebno na otocima, obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza isključivo je sezonskog karaktera i jedino je razdoblje u godini kada se radi i privređuje. Tijekom zimskih mjeseci uslijed zatvorenosti sredine, posla za autotaksi prijevoznike nema ili je neznatan, stoga je razdoblje ljeta egzistencijalno važno za osiguranje minimuma opstanka životne egzistencije mikro i malih poduzetnika autotaksi prijevoznika i njihovih obitelji. Ostvarivanjem "liberalizacije" autotaksi prijevoza putnika na način i u obliku kako je predlagatelj predvidio prijedlogom novoga Zakona, izravno se pogoduje velikim autotaksi prijevoznicima i otvara se zakonska mogućnost da isti očekivano tijekom ljetnih mjeseci, uslijed smanjivanja obujma prijevozničkog posla u velikim sredinama/gradovima u kojima inače domicilno posluju zbog migracije gradskoga stanovništva na korištenje godišnjih odmora na moru, dođu i "odrade posao na moru", te se potom na jesen vrate natrag u svoje domicilne sredine, što mikro i mali autotaksi prijevoznici neće niti moći niti će napraviti i čime će biti izravno negativno gospodarski pogođeni do razine opstanka i gubitka svojih radnih mjesta. Neupitna je neravnopravnost "velikih i malih" autotaksi prijevoznika koju otvara prijedlog novog Zakona. Za mikro i male autotaksi prijevoznike sa područja otoka hrvatskog Jadrana prijedlog Zakona i predložena liberalizacija je egzistencijalna prepreka i stvaran diskriminirajući uvjet na i ovako ograničenom tržištu i u pogledu veličine istog kao i trajanja gospodarske aktivnosti navedenih prijevoznika. Dolaskom "novih sezonskih taksista" neće se osigurati kvalitetniji protok ljudi i željeni efikasniji prometni sustav u cjelini, niti će se dolaskom novih vozila na ionako pretrpanim prometnicama ostvariti dodatna sigurnost u sektoru cestovnog prometa. Jedino što se ovim prijedlogom može realno očekivati je ozbiljna ugroza životne egzistencije mikro i malih autotaksi prijevoznika – posebno na otocima. U pogledu utvrđivanja socijalnih učinaka predlagatelj pogrešno utvrđuje kako istih nema – ne postoje. Uslijed svih navedenih opisanih okolnosti i realnih pretpostavki, demografski trend dugoročno gledano, uz eventualno prihvaćanje prijedloga Zakona, može biti samo negativan za domicilne mikro i male autotaksi prijevoznike i članove njihovih obitelji, jer se ovime samo potiče njihovo iseljavanje i ugrožavanje njihovih životnih prava i egzistencije uopće. Predlažemo da zakonodavac i o narečenome vodi računa kod donošenja konačne odluke o eventualnom prihvaćanju teksta i sadržaja prijedloga Zakona u smislu adekvatne zaštite osjetljive skupine mikro i malih autotaksi prijevoznika i članova njihovih obitelji, u svim malim sredinama u Hrvatskoj a posebno na hrvatskim otocima. Uvjereni smo da ukoliko predlagatelj popusti pritiscima da se licenciraju novi prijevoznici i novi kapaciteti za obavljanje autotaksi prijevoza, veći broj prijevoznika i preveliki kapaciteti dovesti će neminovno do pojave nelojalne konkurencije, obaranja cijena, što će pojedinim mikro i malim autotaksi prijevoznicima otežati i/ ili onemogućiti daljnje obavljanje te djelatnosti. Predlagatelj propisa netočno i neistinito navodi u točci 6. (6.1. i 6.3) Obrasca prethodne procjene učinka propisa na nacrt Zakona o prijevozu u cestovnom prometu kako propis (Prijedlog Zakona) neće imati učinke na određeni broj malih i srednjih poduzetnika kroz administrativne troškove provedbe postupka ukoliko se za poduzetnika propisuju jednokratne ili periodične administrativne obveze a koje bi značile troška vremena za obavljanje pojedinih administrativnih radnji za ispunjavanje propisanih zahtjeva, plaćanje naknada i davanja, kao i da li propis uvodi naknade i davanja koje će imati učinke na financijske rezultate poslovanja poduzetnika te da li postoji trošak prilagodbe zbog primjene propisa, jer je na oba ova pitanja odgovor pozitivan. Važeći Zakon u članku 56. st. 4. određuje: (4) Na području jedinice lokalne samouprave u kojoj se ne izdaju dozvole, autotaksi prijevoz se obavlja na temelju licencije za obavljanje autotaksi prijevoza, sukladno odredbama ovoga Zakona. Temeljem navedenog razvidno je da u Hrvatskoj nije u svim JLS obavljanje autotaksi prijevoza regulirano kroz institut dozvole. Prijedlog novog zakona tu mogućnost ukida i nameće obvezu bez iznimke JLS da na svojem području za obavljanje autotaksi prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu izdaju dozvole za autotaksi prijevoz. Dakle sada će sve JLS u RH bez iznimke i one koje to do sada nisu, morati imati ekipirana "nadležna tijela" za izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području koje i sa područja koje se autotaksi prijevoz obavlja. Uz to JLS moraju osigurati uvjete za mjesečno izračunavanje i određivanje službenog podatka za određivanje visine: "Naknade za izdavanje dozvole koja ne može biti viša od jedne desetine prosječne mjesečne isplaćene neto plaće u pravnim osobama u jedinici lokalne samouprave za posljednji mjesec za kojeg su objavljeni podaci, a koji prethodi podnošenju zahtjeva za izdavanje dozvole". Tako će svi autotaksi prijevoznici morati ishodovati dozvole kod svih onih JLS na području kojih imaju namjeru obavljati svoju registriranu djelatnost, što će dakako iziskivati dodatne nove administrativne troškove autotaksi prijevoznicima za svaku zatraženu pojedinu dozvolu, što će imati učinak na financijske rezultate poslovanja svakog poduzetnika ponaosob. Kao primjer, u prilog iskazanoj tvrdnji, navodimo iskustvo s otoka Krka, gdje su do sada svi autotaksi prijevoznici kod Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka ishodovali jednu dozvolu za obavljanje svoje registrirane djelatnosti na području cijelog otoka, na teritoriju svih sedam jedinica lokalne samouprave otoka Krka, temeljem odgovarajuće zajedničke odluke svih sedam JLS koja je to predviđala i određivala, dok će u slučaju eventualnog prihvaćanja novog prijedloga Zakona, autotaksi prijevoznici na području otoka Krka morati zatražiti sedam takvih dozvola i podmiriti naravno sedam naknada u predviđenom iznosu, da bi mogli i nadalje obavljati svoju registriranu djelatnost na području cijeloga otoka kako su to činili do sada. Dakle predviđa se šesterostruki veći novi administrativni trošak za autotaksi prijevoznike otoka Krka. To je stvarno stanje i to su stvarni problemi u životu autotaksi prijevoznika kao oblika javnog prijevoza putnika u RH danas. Kao strukovna udruga pozdravljamo inicijativu i iskazano htjenje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za intenzivnijem povezivanjem sa strukovnim udrugama prijevoznika i suradnju sa JLS i županijama i pozivamo Ministarstvo da iskazana nakana ne bude samo prazna forma, te da stoga pomno razmotri i uvaži iznijete stavove, primjedbe i prijedloge struke članova ovog Udruženja. Kao strukovna udruga pozdravljamo inicijativu i iskazano htjenje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za osiguranjem i definiranjem pojmova i izraza na nedvosmislen i jasan način svih tehničko-tehnoloških pitanja iz djelatnosti autotaksi prijevoza podzakonskim propisima za izvršenje ovoga Zakona (Pravilnicima) kao i osiguravanje jednakih uvjeta za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza za sve gospodarske subjekte na način kojim se jamči maksimalna sigurnost putnika kao i redovitost obavljanja prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje Zakonom se uvodi niz novih mehanizama kontrole, kako administrativne, tako i inspekcijske (Ministarstvo unutarnjih poslova, prometno i komunalno redarstvo, Carinska uprava), te će omogućiti efikasnije regulirano tržišno natjecanje, zajedno sa ukidanjem administrativnih ograničenja. Nacrtom zakona se omogućuje pristup na prijevozno tržište svima pod jednakim uvjetima, što će imati za posljedicu povećanje prijevozne ponude, povećanje kvalitete te smanjenje cijena prijevoza, kao i administrativno rasterećenje prijevoznika u obavljanju djelatnosti. Nacrtom prijedloga Zakona uvode se efikasni mehanizmi u zaštiti tržišnog natjecanja u formi osigurane ravnopravne mogućnosti pristupa tržištu, smanjenju administrativnih i financijskih barijera, olakšanju poslovanja, ali ne nauštrb kvalitete prijevoza. Pristupom na prijevozno tržište svima pod jednakim uvjetima, uz smanjenje administrativnih i drugih barijera, omogućiti će dodatno zapošljavanje odnosno samozapošljavanje, te poboljšanje socijalne slike stanovništva. Prijedlogom Zakona osigurava se lakše zapošljavanje i samozapošljavanje, posebice u oblicima prijevoza putnika koji su dosada bili pravno ograničeni (autotaksi prijevoz, iznajmljivanje vozila sa vozačem i sl.). Povećanjem prijevozne ponude očekuje se intenzivnije korištenje javnog prijevoza u odnosu na individualni odnosno prijevoz za osobne potrebe, a što će za posljedicu imati manji broj vozila na cestama te smanjenje negativnog utjecaja cestovnog prometa na okoliš. Prijedlogom zakona se uređuje prijevozno tržište u svim oblicima prijevoza, djelomično izmjenama dosadašnjeg zakonskog okvira a djelomično preuzimanjem europske pravne regulative. Zakonsko rješenje nesumnjivo poboljšava kvalitetu u svim segmentima sustava, posebice u djelu stručne osposobljenosti vozača, osoba odgovornih za prijevoz te drugih segmenata.
469 Hrvoje Čikor JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam ovaj zakon u dijelu koji se odnosi na autotaksi prijevoz. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
470 Dario Bajat JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam zakon jer će donijeti veće mogućnosti zapošljavanja za ljude koji voze autotaksi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
471 Željko Krznarić Područje obavljanja autotaksi prijevoza putnika  u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 48. Podržavam prijedlog iz članka 48. da se prijevoznicima, pravnim i fizičkim osobama-obrtnicima, omogući imanje više lokalnih dozvola za autotaksi prijevoz. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
472 Željko Krznarić Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Podržavam mogućnost predaje zahtjeva za dozvolu jedinici lokalne samouprave iz stavka 8. te predaju potrebnih dokaza u digitalnom obliku iz stavka 9. članka 47. zakona jer se u tim mjerama ogleda reformska namjera Vlade za digitalnu transformaciju društva, a istodobno se olakšava poslovanje poduzetnicima, koji će tako gubiti manje vremena na bavljenje administracijom, a više će se moći baviti samim poslovanjem. Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
473 Željko Krznarić Stručna osposobljenost osoba odgovornih za prijevoz, Članak 20. Podržavam odredbu iz 2. stavka članka 20. koja se odnosi na predviđeno izuzimanje prijevoznika koji obavljaju usluge autotaksi prijevoza te posebnih oblika prijevoza u unutarnjem prometu od obveze stručne osposobljenosti prijevoznika ili zapošljavanja upravitelja prometa koji je stručno osposobljen. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
474 AUTOTRANSPORT D.D. Rokovi za usklađivanje sa Zakonom, Članak 118. Članak 118. Stavak 1. NIJE JASNO ! ŠTO ĆE SVE OPĆINE I IMATI KOMUNALNI PRIJEVOZ ? Primljeno na znanje Jedinice lokalne samouprave na čijem području će se organizirati i provoditi komunalni prijevoz putnika će se s prijevoznicima sklopiti ugovor o komunalnom prijevozu putnika sukladno odredbama članka 33.stavka 1 ovog Zakona i sukladno odredbama Uredbe (EZ) 1370/2007, najkasnije u roku do 30.11.2019. god.
475 Željko Krznarić Vrste licencija u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 14. Podržavam izuzimanje autotaksi prijevoznika od obveze evidentiranja licencija kod izdavatelja predviđeno stavcima 4. i 5. članka 14. ovog zakona. Ta će mjera rezultirati rasterećenjem poslovanja poduzetnika u autotaksi prijevozu, jer oni više neće morati gubiti vrijeme na dodatne odlaske u tijela javne uprave. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
476 Željko Krznarić Stručna osposobljenost vozača, Članak 5. Smatram da je ukidanje početne kvalifikacije za autotaksi vozače prema stavku 2. članka 5. dobro rješenje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje Vozači koji upravljaju vozilima za obavljanje autotaksi prijevoza putnika moraju steći početnu kvalifikaciju po posebnom programu za vozače B kategorije, ali se nisu obvezni redovito osposobljavati kroz periodičku izobrazbu.
477 Željko Krznarić Opći pojmovi, Članak 4. Podržavam novu definciju autotaksi prijevoza u članku 4 jer je uvođenje elektroničke aplikacije kao alternative zastarjelom taksimetru bitan korak prema digitalnoj transformaciji hrvatskog društva te pokazuje da hrvatski zakonodavac slijedi smjernice Europske komisije (EK) i Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), kao i najbolje regulatorne prakse iz država EU-a. Neosporna je činjenica da je GPS precizniji mjerni uređaj od taksimetra. U prilog elektroničkoj aplikaciji ide i argument transparentnosti, jer aplikacija pruža informaciju o procjeni cijene vožnje unaprijed, prije samog naručivanja vožnje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
478 Damir Horvatin JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU U potpunosti podržavam zakon. On će omogućiti dodatna zapošljavanja ljudi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
479 Željko Krznarić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam Nacrt prijedloga Zakona o prijevozu u cestovnom prometu koji vodi u smjeru liberalizacije tržišta usluga autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
480 Branko Luburić Centri za osposobljavanje vozača i ispitni centri, Članak 11. Za kvalitetnu izobrazbu, kad su kadrovi u pitanju, nisu dovoljne strukovne kompetencije edukatora, jednako važne, ako ne i važnije su pedagoške kompetencije. Zbog toga predlažemo: U Članku 11. Nacrta prijedloga Zakona stavku 2. točka b) Koja glasi: „Stručne kadrove za provedbu kvalitetne izobrazbe iz svih tematskih područja utvrđenih programom iz točke a) ovoga stavka sa završenim najmanje preddiplomskim i diplomski sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem cestovnog prometnog smjera“ na kraju dodati : „sa završenim pedagoško-psihološkim obrazovanjem, najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima edukacije te obvezu redovitog stručnog usavršavanja.“ Obrazloženje: Osobe koje podučavaju sadržaje predviđene Programom trebaju moći sublimirati znanja širokog spektra svih tematskih područja i prenijeti ih na primjeren način polaznicima. Sukladno tome njihova obrazovna razina traži VII stupanj, a uz to moraju posjedovati pedagoške kompetencije i određeno rano iskustvo kako bi se ostvarila učinkovitost kvaliteta podučavanja. Budu li izobrazbu provodili ljudi bez navedenih kompetencija, niti će ona biti kvalitetna, niti će se ostvarivati ciljevi zbog kojih se provodi. Udruga prometnih škola Republike Hrvatske Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
481 AUTOTRANSPORT D.D. Privremeno ukidanje licencije, Članak 26. Članak 26. Stavak 1 U PREKRŠAJNIM ODREDBAMA NITI U PRIJEDLOGU NACRTA ZAKONA, NITI U UREDBI 2016/403 NE POSTOJI POJAM „TEŽI PREKRŠAJ“ Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
482 AUTOTRANSPORT D.D. Privremeno ukidanje licencije, Članak 26. Članak 26. Stavak 1 PRIJEDLOG - BRISATI: „PRAVOMOĆNIM PREKRŠAJNIM NALOGOM OVLAŠTENOG TIJELA“ RAZLOG : JER ISTO NIGDJE NIJE EVIDENTIRANO I ZAŠTO DODATNO OTEŽAVATI DOKAZIVANJE DOBROG UGLEDA Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
483 AUTOTRANSPORT D.D. Privremeno ukidanje licencije, Članak 26. Članak 26. PRIJEDLOG : PRIMIJENITI UREDBU 1071/2009,čl.6., stavak 2., točka a) SUKLADNO PRIJEDLOGU IZMJENE ČLANKA 16., OVOGA NACRTA PRIJEDLOGA ZAKONA Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
484 AUTOTRANSPORT D.D. Dobar ugled, Članak 16. Članak 16. PRIJEDLOG: ČLANAK IZMIJENITI I USKLADITI PREMA UREDBI 1071/2009, čl. 6., stavak 2., točka a) A isto se odnosi na učestalost teških povreda, kako je definirano Prilogom II Uredbe 2016/403, odnosno da se broj povreda utvrđuje razmjerno broju uposlenih vozača. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
485 Nedeljko Prelog Područje obavljanja autotaksi prijevoza putnika  u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 48. Ovaj prijedlog će omočiti veću zaradu prijevoznicima te će umanjiti negativni utjecaj na okoliš koji uzrokuju vozila u cestovnom prometu te smanjiti gužve na cestama Primljeno na znanje Primljeno na znanje
486 Krapinsko-zagorska županija JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, V.INTEGRIRANI PRIJEVOZ PUTNIKA U UNUTARNJEM PROMETU POGLAVLJE V. Predlaže se razmotriti mogućnost da se reguliranje integriranog prijevoza putnika definira zasebnim Zakonom. Naime, uvođenje integriranog prijevoza putnika zahtjeva mnogo pripremnih aktivnosti, od kojih je određen dio njih složene prirode. Jedan od bitnijih elemenata je i način subvencioniranja nerentabilnih linija i onih linija od značaja za sve nivoe upravljanja od JLS, Županija do RH; tako da se omogući svim stanovnicima minimalno pravo na mobilnost javnim prijevozom. Krapinsko-zagorska županija, Zagrebačka županija i Grad Zagreb osnivači su trgovačkog društva „Integrirani prijevoz Zagrebačkog područja“ d.o.o. čiji predstavnici sudjeluju u izradi prijedloga Zakona o integriranom prijevozu putnika; te prema posljednjim informacijama prijedlog Zakona o IPP-u se planira donijeti u 2018. godinu. Iz navedenog razloga predlaže se razmotriti da se odredbe o IPP-u reguliraju kroz zaseban Zakon. Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE
487 Nedeljko Prelog Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Podržavam prijedlog iz stavka 5. članka 47. koji će smanjiti korupciju koja nanosi ogromne troškove našoj državi Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
488 Nedeljko Prelog Vrste licencija u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 14. Smanjenje nepotrebne birokracije putem izuzimanja autotaksi prijevoznika od obveze evidentiranja licencija kod izdavatelja predviđeno stavcima 4. i 5. članka 14. ovog zakona je odlična stvar koju u potpunosti podržavam Primljeno na znanje Primljeno na znanje
489 Nikola Biondić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Slažem se s liberalizacijom tržišta i svakom promjenom koja će doprinijeti zapošljavanju ljudi i nižim cijenama prijevoza. Liberalizacija je jedini pravi put, neka tržište odredi što mu treba i po kojoj cijeni. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
490 Nedeljko Prelog Stručna osposobljenost vozača, Članak 5. Ukidanje početne kvalifikacije je odlično rješenje, B kategorija je dovoljan pokazatelj znanja vozača Primljeno na znanje Primljeno na znanje Vozači koji upravljaju vozilima za obavljanje autotaksi prijevoza putnika moraju steći početnu kvalifikaciju po posebnom programu za vozače B kategorije, ali se nisu obvezni redovito osposobljavati kroz periodičku izobrazbu.
491 Nedeljko Prelog Opći pojmovi, Članak 4. Aplikacija je adekvatna zamjena taksimetru, koja sa svojim GPSom nudi veliku preciznost, te korisinicima treba omogućiti da odaberu način na koji žele naručiti vožnju Primljeno na znanje Primljeno na znanje
492 Valentina Kranjčina Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Podržavam prijedlog iz stavka 5. članka 47. jer će povećati transparentnost i osigurati jednake uvjete za sve na tržištu, te tako smanjiti prostor za korupciju. Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
493 Nedeljko Prelog JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Slažem se sa liberalizacijom tržišta koja će omogučiti zapošljavanje novih ljudi i smanjiti nepotrebnu birokraciju Primljeno na znanje Primljeno na znanje
494 Tomislav Plahtarić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, OBRAZAC ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA Taksi tržište treba biti liberalizirano. Liberalizacija tržišta će dovesti do jeftinije i kvalitetnije usluge. Što se tiče obračuna vožnje po aplikaciji, smatram da je totalno nerealno i ne može biti u potpunosti točno. Jedini i točan obračun cijene vožnje je taksimetar i tako bi trebalo ostati. Obračunom preko aplikacije može doći do raznih problema, prvenstveno ako dođe do problema sa aplikacijom, platit ćemo višu ili nižu cijenu usluge od realne, što dovodi do nezadovoljnog korisnika ili poslodavca. Dokazano je da je taksimetar najtočniji u određivanju cijene. Cjelokupno gledajući smatram da će liberalizacijom tržišta biti poboljšana usluga i da će taxi biti dostupan u onim gradovima koji ga do sada nisu imali ili su imali nekvalitetnu taksi uslugu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
495 Tomislav Lazarić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam kontroliranu liberalizaciju autotaksi tržišta te apsolutno taksimetar kao jedini mjerni instrument obračuna cijene autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
496 Meho Harambašić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam kontroliranu liberalizaciju autotaksi tržišta te apsolutno taksimetar kao jedini mjerni instrument obračuna cijene autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
497 DENIS VRESK Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. nigdje u svijetu se ne ograničavaju taksiji zamisli da je broj frizera ograničen.. i sad moraš dobit dozvolu da budeš frizer.. toga ni u Sjevernoj Koreji nema?! Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
498 Daniela Fiorenini JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam liberalizaciju autotaksi tržišta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
499 Cvijeto Zglav JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Neka putnici sami odluče hoće li prijevoznika koji koristi taksimetar ili aplikaciju, mislim da je to najpravednije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
500 Marijana Lozo Opći pojmovi, Članak 4. Narucivanjem autotaksi prijevoza direktno kod vozaca, putem telefonskog poziva, aplikacijom ili bilo kakvim drugim elektronickim oblikom za korisnika smatram da je korisno. Formiranje cijene medjutim ne bi trebalo ici putem aplikacije nego iskljucivo putem taksimetra s obzirom da cijene preko aplikacije znaju jako varirati, sto samom korisniku nije prihvatljivo. Svaki korisnik ima pravo znati tocnu cijenu za izvrsenu uslugu za istu relaciju, smatram da dupliciranje cijene za istu relaciju u odredjenim vremenskim intervalima nije trzisno prihvatljivo, jer bi svatki prijevoznik imao mogucnost formiranja cijene kako mu odgovara u vremenskim terminima kada pozeli sto je preko aplikacije ocito moguce. Aplikacija ovisi o GPS uredjaju koji zna krivo pokazivati relacije i nije relevantna za prijevoz te moze ostetiti i korisnika i samog davatelja usluge. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
501 Božo Bagović JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU U redu je da svaki prijevoznik može sam izabrati hoće li koristiti taksimetar ili aplikaciju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
502 Obrt za AUTOTAXI PRIJEVOZ JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Prijedlog zakona je los narocito u dijelovima koji reguliraju taxi prijevoz. Otvara prostor brojnim manipulacijama i anarhiji na trzistu. Pisan je sa intencijom i po nalogu korumpiranih pojedinaca politicara i interesnih skupina da se pogoduje Uberu koji nekaznjeno posluje obavljajuci neregistriranu djelatnost vec dvije godine. Zakon treba napraviti red a ne nered. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
503 Darko Fiolić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam kontroliranu liberalizaciju autotaksi tržišta te apsolutno taksimetar kao jedini mjerni instrument obračuna cijene autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
504 Snježana Špernoga Područje obavljanja autotaksi prijevoza putnika  u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 48. Podržavam prijedlog iz članka 48. da se prijevoznicima, pravnim i fizičkim osobama-obrtnicima, omogući imanje više lokalnih dozvola za autotaksi prijevoz. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
505 Antonio Raguž JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Aplikacija je odlično rješenje jer putnici i vozači taksija ne moraju imati gotovinu kod sebe. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
506 Snježana Špernoga Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Podržavam prijedlog iz stavka 5. članka 47. ovog zakona, jer smatram da jedinice lokalne samouprave ne bi smjele imati mogućnosti da proizvoljno dodjeljuju dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza na svom području. Jedino na taj način može se osigurati jednake tržišne uvjete za sve prijevoznike. Podržavam prijedlog iz stavka 7. članka 47. ovog zakona, jer je iznos od 10 posto prosječne mjesečne plaće na području lokalne samouprave koja izdaje dozvolu za autotaksi prijevoz razumna svota koja neće previše opteretiti poduzetnike koji žele pružati uslugu autotaksi prijevoza, a istodobno će omogućiti lokalnoj samoupravi ubiranje određenih sredstava potrebnih za održavanje i uspostavljanje infrastrukture propisane ovim zakonom za autotaksi prijevoz. Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
507 Marija Brkić Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Obzirom da je na tržištu dokazana velika potražnja za taksi prijevozom ono bi trebalo biti liberalizirano i ne uvjetovano brojem dozvola za obavljanje djelatnosti. Liberalizacijom možemo utjecati na smanjenje cijena i jeftinije taksi usluge. Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
508 Antonio Karačić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Bilo je krajnje vrijeme da se uvede elektronička aplikacija u autotaksi prijevozu, trebamo držati korak s vremenom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
509 Snježana Špernoga Stručna osposobljenost osoba odgovornih za prijevoz, Članak 20. Podržavam odredbu koja se odnosi na predviđeno izuzimanje prijevoznika koji obavljaju usluge autotaksi prijevoza te posebnih oblika prijevoza u unutarnjem prometu od obveze stručne osposobljenosti prijevoznika ili zapošljavanja upravitelja prometa koji je stručno osposobljen. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
510 Anes Avdić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Uvođenje aplikacije za autotaksi prijevoz je dobar korak u pravom smjeru i donijet će korisnicima autotaksi prijevoza veći izbor na tržištu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
511 Ante Jambrović JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Oslobodite nas molim vas više od ljenih povlaštenih i apsolutno bezobraznih taksista koji svojim monopolom mogu priuštiti sebi da odrade dvije vožnje dnevno a ostatak dana igraju šah! Liberalizirajte tržište, dajte da je taksi prijevoz dostupan svima a ne samo imućnijima, oslobodite grad i parkirna mjesta, učinite napokon nešto za nas, građane. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
512 Vinko Ćorić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam kontroliranu liberalizaciju autotaksi tržišta te apsolutno taksimetar kao jedini mjerni instrument obračuna cijene autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
513 Andrija Glavinić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Zakon je dobar jer su promjene u autotaksi prijevozu prava reforma kakvu smo očekivali. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
514 Dragutin Berdik JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam kontroliranu liberalizaciju autotaksi tržišta te apsolutno taksimetar kao jedini mjerni instrument obračuna cijene autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
515 Željko Franić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam kontroliranu liberalizaciju autotaksi tržišta te apsolutno taksimetar kao jedini mjerni instrument obračuna cijene autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
516 Bruno Haramina JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam kontroliranu liberalizaciju autotaksi tržišta te apsolutno taksimetar kao jedini mjerni instrument obračuna cijene autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
517 Vedran Frajsberger Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Članak 47. Taksi tržište treba biti liberalizirano i da ne postoji ograničenje dozvola Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
518 HGK Obavljanje posebnih oblika prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 51. Udruženje davatelja taksi usluga HGK smatra da je ovaj članak potpuno nejasan i zahtijeva dodatnu razradu i pojašnjenje. Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE
519 Vedran Frajsberger Opći pojmovi, Članak 4. Članak 4 Cijenu autotaksi prijevoza ne može određivati aplikacija jer nije transparentrna, te se njome lako može manipulirati Primljeno na znanje Primljeno na znanje
520 Željko Dir JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam kontroliranu liberalizaciju autotaksi tržišta te apsolutno taksimetar kao jedini mjerni instrument obračuna cijene autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
521 Autotrans d.d. Privremeno ukidanje licencije, Članak 26. ČL.26. PRIJEDLOG : PRIMIJENITI UREDBU 1071/2009, ČL..6., ST. 2., TOČKA a) SUKLADNO PRIJEDLOGU IZMJENE ČLANKA 16., OVOGA NACRTA PRIJEDLOGA ZAKONA ČL.26. ST.1. BRISATI „PRAVOMOĆNIM PREKRŠAJNIM NALOGOM OVLAŠTENOG TIJELA“ RAZLOG : ISTO NIGDJE NIJE EVIDENTIRANO I ZAŠTO DODATNO OTEŽAVATI DOKAZIVANJE DOBROG UGLEDA ČL.26., ST.1. ZNAČENJE TEKSTA : "TEŽI PREKRŠAJ" ? U PREKRŠAJNIM ODREDBAMA NITI U PRIJEDLOGU NACRTA ZAKONA, NITI U UREDBI 2016/403 NE POSTOJI POJAM „TEŽI PREKRŠAJ“ Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
522 Josip Hadaš JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam zakon jer će stimulirati potrošnju putem većeg korištenja autotaksi usluga, što će koristiti cijelom gospodarstvu. Uvođenje aplikacije za autotaksi prijevoz je dobar korak u pravom smjeru i donijet će korisnicima autotaksi prijevoza veći izbor na tržištu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
523 Josip Hadaš JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Neka putnici sami odluče hoće li prijevoznika koji koristi taksimetar ili aplikaciju, mislim da je to najpravednije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
524 Teo Ciprijan JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam kontroliranu liberalizaciju autotaksi tržišta te apsolutno taksimetar kao jedini mjerni instrument obračuna cijene autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
525 Snježana Špernoga Vrste licencija u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 14. Podržavam izuzimanje autotaksi prijevoznika od obveze evidentiranja licencija kod izdavatelja predviđeno stavcima 4. i 5. članka 14. ovog zakona. Ta će mjera rezultirati rasterećenjem poslovanja poduzetnika u autotaksi prijevozu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
526 Snježana Špernoga Stručna osposobljenost vozača, Članak 5. Smatram da je ukidanje početne kvalifikacije za autotaksi vozače prema stavku 2. članka 5. dobro rješenje. Postojeća odredba prema kojoj su autotaksi vozači morali imati završenu trogodišnju strukovnu školu je pretjerano restriktivna i zatvara tržište rada, što može potencijalno dovesti do zapreka pri zapošljavanju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje Vozači koji upravljaju vozilima za obavljanje autotaksi prijevoza putnika moraju steći početnu kvalifikaciju po posebnom programu za vozače B kategorije, ali se nisu obvezni redovito osposobljavati kroz periodičku izobrazbu.
527 Tomislav Lukačević Područje obavljanja autotaksi prijevoza putnika  u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 48. Prijedlog iz članka 48. da se prijevoznicima, pravnim i fizičkim osobama-obrtnicima, omogući imanje više lokalnih dozvola za autotaksi prijevoz je odličan jer će u praksi omogučiti prijevoznicima veću isplativost njhivoih djelatnosti, te će umanjiti utjecaj na okoliš i prometne čepove koji uzrokuju lutanja praznih taxi vozila Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
528 Snježana Špernoga Opći pojmovi, Članak 4. Podržavam novu definciju autotaksi prijevoza u članku 4, jer je uvođenje aplikacije kao zamjene za taksimetr bitan korak prema digitalnoj transformaciji. GPS je precizniji mjerni uređaj od taksimetra. U prilog elektroničkoj aplikaciji ide i argument transparentnosti, jer aplikacija pruža informaciju o procjeni cijene vožnje unaprijed, prije samog naručivanja vožnje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
529 Tomislav Lukačević Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Smatram da jedinice lokalne samouprave ne bi smjele imati mogućnosti da proizvoljno dodjeljuju dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza na svom području jer jedino tako možemo osigurati jednake uvjete za sve. Podržavam prijedlog iz stavka 7. članka 47. ovog zakona jer taj iznos je razumna svota za poduzetnike koji se žele baviti uslugama autotaksi prijevoza Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
530 Tomislav Lukačević Stručna osposobljenost osoba odgovornih za prijevoz, Članak 20. Podržavam odredbu iz 2. stavka članka 20. jer smanjuje nepotrebnu birokraciju koja zastrašuje ulazak novih poduzetnika Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
531 Tomislav Lukačević Vrste licencija u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 14. Izuzimanje autotaksi prijevoznika od obveze evidentiranja licencija kod izdavatelja predviđeno stavcima 4. i 5. članka 14. ovog zakona je odlična stvar koja će smanjiti nepotebnu birokraciju Primljeno na znanje Primljeno na znanje
532 Tomislav Lukačević Stručna osposobljenost vozača, Članak 5. Vozačka dozvola B kategorije je i više nego dovoljna kvalifikacija za bavljenje taxi djelatnostima. Ukoliko se ljudima dopušta da budu sudionici prometa sa B kategorijom to znači da su dovoljno sposobni za sudjelovanje u prometu i u bavljenju taxi djelatnošću Primljeno na znanje Primljeno na znanje Vozači koji upravljaju vozilima za obavljanje autotaksi prijevoza putnika moraju steći početnu kvalifikaciju po posebnom programu za vozače B kategorije, ali se nisu obvezni redovito osposobljavati kroz periodičku izobrazbu.
533 Snježana Špernoga JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam prijedlog Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, jer otvara tržište usluga autotaksi prijevoza. Također, omogućuje korisnicima veću kvalitetu usluge i niže cijene. Zakon će utjecati i na otvaraje novih radnih mjesta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
534 Tomislav Lukačević Opći pojmovi, Članak 4. Aplikacija je i više adekvatna alternativa taksimetrima. To što zakon ne ograničava cijene je odlična stvar za mogućnost tržišnog natjecanja Primljeno na znanje Primljeno na znanje
535 Tomislav Lukačević JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam liberalizaciju tržišta. Uvođenje GPS-a je opravdano tehničkim razlozima jer je apsolutno jasno da je GPS bolji mjerni instrument od taksimetra. Nova zaposlenja koji će ovaj zakon donijeti na hrvatsko tržište rada će pomoći apsolutno svima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
536 Zagrebački holding d.o.o. Rokovi za usklađivanje sa Zakonom, Članak 118. Članak 118, stavak 1 Potrebno je pojasniti obaveze prijevoznika za sklapanje novih ugovora sa jedinicom lokalne samouprave u kontekstu ugovora koji su potpisani 2017. godine. Obrazloženje: Hoće li Zagrebački električni tramvaj biti u obvezi sklopiti novi ugovor sa Gradom Zagrebom obzirom je novi ugovor potpisan početkom 2017.g. te da li je u obvezi kako navode sklopiti nove ugovore i sa ostalim jedinicama lokalne uprave (V. Gorica, Zaprešić, Bistra, itd…) na kojima obavlja prijevoz? Postojeći ugovori o javnoj usluzi koje ZET ima s Gradom Zagrebom i ostalim jedinicama lokalne uprave na kojima obavlja prijevoz su važeći, što čini prijelazno razdoblje u kojemu je moguće zadržati postojeće stanje područja opsluživanja, a nakon toga će se morati primijeniti Uredba EZ 1370/2007 prema kojoj će se Ugovori o javnom usluzi moći dodjeljivati od strane jedinica lokalne uprave prijevoznicima na osnovu javnog nadmetanja. Izuzetak će biti s prijevoznicima koji su u vlasništvu jedinica lokalne uprave, kojima će te jedinice, ukoliko to budu željele, moći ugovore o javnim uslugama dodijeliti i direktno, bez javnog nadmetanja, ali samo za svoje administrativno područje. Primljeno na znanje Prijelaznim i završnim odredbama Zakona predlagatelj uređuje trajanje ugovora koji su sklopljeni po ranijim propisima.
537 Tomislav Šore JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam kontroliranu liberalizaciju autotaksi tržišta te apsolutno taksimetar kao jedini mjerni instrument obračuna cijene autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
538 Zagrebački holding d.o.o. Obavljanje prijevoza na poziv ili mikroprijevoza, Članak 50. Članak 50, stavak 7 – primjedba Potrebno je pojasniti proceduru poziva na ovu vrstu prijevoza u kontekstu javnog linijskog prijevoza koji obavlja javni gradski prijevoznik, odnosno kakve bi konkretne posljedice isto imalo na npr. Zagrebački električni tramvaj. Obrazloženje: Nacrt prijedloga Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, koji je trenutačno u fazi javne rasprave, donosi veliku novost u Hrvatskoj – uvođenje mikroprijevoza. To znači da će gradovi i općine koji nemaju organizirani javni prijevoz autobusima na svom području moći ugovarati s licenciranim prijevoznicima da tu uslugu pružaju minibusevima ili automobilima. Ti prijevoznici mogu biti vlasnici autobusa klase M2 ili pak taksisti, bitno je da imaju potrebnu licenciju. Mikroprijevoz funkcionira tako da se na području jedinice lokalne samouprave odrede stajališta na kojima će se putnici ukrcavati i iskrcavati, a pritom je potrebno da prije planiranog polaska telefonski prijevoznika obavijeste o tome. Prijevoznik zatim minibusom ili automobilom pokupi te putnike i odvozi ih do željene destinacije, na primjer u bolnicu, na policiju, sud, odnosno na već određena stajališta u gradu. Općine mogu donijeti odluku o mikroprijevozu i ako na njihovu području već postoje autobusne linije, ali su autobusi popunjeni do 20 posto kapaciteta ili je razmak između dva uzastopna polaska autobusa veći od dva sata. Mikroprijevozom je omogućeno da se javni prijevoz putnika obavlja i osobnim vozilima kako bi se kapacitet vozila mogao uskladiti s malom prijevoznom potražnjom. Način na koji će se organizirati mikroprijevoz prepušten je na volju gradovima i općinama, naravno uz obavezu poštovanja svih propisa koji reguliraju prijevoz putnika. Obzirom na to da je projekt mikroprijevoza predviđen za gradove i općine, onda ga upravo jedinice lokalne samouprave i financiraju iz svog proračuna. U sklopu projekta otvara se i dugoročna prilika, posebno u kontekstu decentralizacije. Predmetno će svakako imati upliva i na organizaciju prijevoza Zet-a obzirom da lokalna zajednica ima mogućnost biranja, osim odabranog prijevoznika mogućnost korištenja mikroprijevoza naročito ukoliko je loš slijed (razmak između dva uzastopna polaska autobusa veći od dva sata) ili je pak popunjenost kapaciteta ispod 20 posto. Pretpostavka je da lokalna zajednica neće primjenjivati predmetno no međutim samim tim što im je to omogućeno ostaje otvoreno pitanje, što svakako daje gradskim čelnicima za pravo da isto primjene, naravno kad im to bude u interesu, odnosno u nedostatku sredstava u proračunu i slično. Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
539 Ivan Kračun JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Liberalizacija taksi prijevoza svakako je dobrodošla. Ne treba ograničavati broj licenciranih vozača ali treba uvesti strožija pravila za dobivanje licence. Jedno od njih svakako bi bilo starost vozila, a ne da taksi bude 15 godina staro i zahrđalo vozilo koje nema klimu ni grijanje pa je zimi hladno, a ljeti je vruće. Svaki putnik u vozilu mora imati zračni jastuk, a vozilo mora imati najviše ocjene po EURONCAP sustavu sigurnosti putnika. Da, takva vozila koštaju više, ali je to potrebno iz razloga što svaki putnik stavlja svoj život u ruke i sigurnost vozila. Vozilo ne bi smjelo biti starije od 7 godina. Također treba uvesti i neko pravilo o volumenu vozila. Ne može biti da taksi prijevoz obavljaju i renault Clio (koje je malo gradsko vozilo u kojem samo suvozač ima dovoljno prostora) i Mercedes S klase kao jedno od najboljih i največih i najsigurnijih vozila. Uvesti neki minimalni standard da svaki putnik zna što može očekivati kada naruči taksi vozilo. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
540 Marija Hasanović Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Čl. 47. - definicija autotaksi prijevoza Taxi se ne ograničava nigdje u svijetu, pa tako nebi trebao niti kod nas. Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
541 Ivan Kračun Posebni uvjeti za vozila kojima se obavlja javni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe, Članak 13. Izgled i starost vozila za auto taxi prijevoz nisu navedeni, barem ja nisam uočio. Smatram da vozila za obavljanje autotaxi prijevoza moraju ispunjavati najviše standarde sigurnosti putnika poput zračnih jastuka za sve putnike, ABS, EURO NCAP 5 zvjezidca i slično (u zagrebačkom TAXI udruženju imaju vozača koji djelatnost obavljaju vozilom starijem od 10 godina, koje ima rupe u limu i u kojima puše po nogama zbog istrošenosti pragova, osim vozačkog zračnog jastuka ne postoji niti jedna druga sigurnosna oprema i slično). Također ta vozila moraju imati zadovoljavajući volumen zbog udobnosti vožnje (događa se da se nekome izda dozvola za auto taksi prijevoz, a on posjeduje maleno vozilo u kojem se osim suvozača nitko drugi ne može voziti, ali činjenica da je vozilo opremljeno sa 4 ili 5 vrata stavlja to vozilo u kategoriju dostupno za taxi prijevoz). Smatam da vozilo u kojem se prevoze putnici ne bi smjelo biti starije od 7 godina i bez maksimalne sigurnosne opreme, Ipak svaki putnik stavlja svoj život u ruke taksiste i njegovog vozila. Uvijeti tehničke provjere vozila moraju biti stroži i češći od onih koji se primjenjuju za ostale sudionike u prometu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
542 Antun Kovačić Centri za osposobljavanje vozača i ispitni centri, Članak 11. Za kvalitetnu provedbu programa moramo imati i kvalitetno osoblje te prelažem da u Zakonu bude definirano da „stručni kadrovi za provedbu kvalitetne izobrazbe“, osim već navedenoga što se odnosi na vrstu i razinu stručne spreme, moraju imati potrebno pedagoško-psihološko obrazovanje, položen stručni ispit za nastavnika, te obvezu redovitog stručnog usavršavanja. U protivnom, budu li izobrazbu provodili ljudi bez navedenih kompetencija, niti će ona biti kvalitetna, niti će se ostvarivati ciljevi zbog kojih se provodi. Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE,
543 Presečki grupa d.o.o., Autobusni prijevoz d.o.o. Obveza korištenja autobusnih kolodvora i putničkih terminala utvrđenih voznim redom, Članak 101. ... Primljeno na znanje Primljeno na znanje
544 Antonio Kevo Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Članak 47.- definicija autotaksi prijevoza zamislli da je broj frizera ograničen.. i sad moraš dobit dozvolu da budeš frizer.. toga ni u Sjevernoj Koreji nema?! Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
545 Marko Đurin Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Definitivno za liberalizaciju taksi tržišta i veći broj dozvola. Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
546 Marko Đurin Opći pojmovi, Članak 4. Smatram da je taksimetar jedino ispravno sredstvo izračuna cijene za taksi, točnije od gps-a svakako. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
547 Dario Perak Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Članak 47 Cijenu autotaksi prijevoza ne može određivati aplikacija jer to nije transparentno i postoji mogučnost manipulacije. Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
548 Branko Crnogorac JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam kontroliranu liberalizaciju autotaksi tržišta te apsolutno taksimetar kao jedini mjerni instrument obračuna cijene autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
549 Matea Kuzmić Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Članak 47. Nigdje u svijetu se ne ograničavaju taksiji! Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
550 Danijel Ferenčić Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Članak 47 - definicija autotaksi prijevoza Ograničenje taxi dozvola koči tržište ,a postoji potreba za taksijima i za prijevozom! Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
551 Ivana Lacmanović Brkljača JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Poštovani, kako se Hrvatska obrtnička komora izjasnila da namjerava štititi interese obrtnika-taksista (što je vidljivo i na ovom savjetovanju), pitam se tko će štititi interese sljedećih obrtnika: 1. 1103 obrtnika koji obavljaju djelatnost 49.39 Ostali kopneni prijevoz putnika D.N. (povremeni prijevoz), od toga 388 obrtnika kao pretežitu djelatnost, prema trenutnim podacima Obrtnog registra. Navedeni obrti su "u radu". 2. 112 obrtnika koji imaju registriranu djelatnost 49.32. Taksi služba, ali "bez početka" rada 3. Meni nepoznatog broja obrtnika koji imaju registriranu djelatnost taksi službe i obrte u radu, ali se bave i nekim drugim djelatnostima, a iz raznih razloga nisu uspijeli ishodovati autotaksi dozvole, iako posjeduju važeće autotaksi licencije i zadovoljavaju sve uvjete propisane trenutno važećim zakonom. Prema Registru prijevoznika,trenutno je izdano 3128 autotaksi licencija. Napominjem da svi OBRTNICI, plaćaju zakonom propisane namete i smatram da Hrvatska obrtnička komora mora štititi interese svih hrvatskih obrtnika. Srdačan pozdrav, Ivana Lacmanović Brkljača, dipl.oec. (+SSS vozač motornog vozila) Primljeno na znanje Primljeno na znanje
552 Luca Filipović Priznavanje dokaza o dobrom ugledu, Članak 17. Kao preduvjet propisati uvjerenje o kaznenom i prekršajnom nekažnjavanju. U suradnji s Ministarstvom pravosuđa definirati modalitete izdavanja uvjerenja. Točno navesti prekršaje počinjenjem kojih se gubi pravo na licenciju i dozvolu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
553 Marko Mufić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Taximetar treba ostati mjerni instrument naplate usluge jer jedino preko njega je moguće realno primjeniti naplatu u skladu sa unaprijed utvrđenim cjenikom kako bi potrošač znao koliko će ga usluga koštati. Sve druge manipulativne varijante ne bi trebale zaživjeti jer dozvoljavaju nered koji sigurno nije u službi zaštite potrošača(primjer Ubera i njihovog reklamiranja jeftinog a svako malo uvećane naplate ovisno o potražnji?) Postojeći kapaciteti se svakako mogu uz bolju organizaciju više iskoristiti što opet može dovesti do zapošljavanja ljudi u ovoj grani. Nekontrolirani broj dozvola ce donijeti nered na tržištu te nemogućnost dovoljne zarade gdje će u konačnici trpjeti svi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
554 Martina Habus Opći pojmovi, Članak 4. Izracun cijene putem aplikacije nije u skladu sa zakonima europske unije. Ne smije se dozvoliti da se obavlja izracun cijene bez ovjere drzavnog zavoda za mjeriteljstvo, jer je to jedini nacin da se zastite potrosaci od prevare. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
555 Željko Gojavić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam kontroliranu liberalizaciju autotaksi tržišta te apsolutno taksimetar kao jedini mjerni instrument obračuna cijene autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
556 Eduard Čokljat JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam kontroliranu liberalizaciju autotaksi tržišta te apsolutno taksimetar kao jedini mjerni instrument obračuna cijene autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
557 Nikola Dančulović JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam kontroliranu liberalizaciju autotaksi tržišta te apsolutno taksimetar kao jedini mjerni instrument obračuna cijene autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
558 Veljko Grujić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam kontroliranu liberalizaciju autotaksi tržišta te apsolutno taksimetar kao jedini mjerni instrument obračuna cijene autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
559 Branko Buljan JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam kontroliranu liberalizaciju autotaksi tržišta te apsolutno taksimetar kao jedini mjerni instrument obračuna cijene autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
560 Mario Brozinčević JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam kontroliranu liberalizaciju autotaksi tržišta te apsolutno taksimetar kao jedini mjerni instrument obračuna cijene autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
561 Nenad Bebek JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Taximetar treba ostati mjerni instrument naplate usluge jer jedino preko njega je moguće realno primjeniti naplatu u skladu sa unaprijed utvrđenim cjenikom kako bi potrošač znao koliko će ga usluga koštati. Sve druge manipulativne varijante ne bi trebale zaživjeti jer dozvoljavaju nered koji sigurno nije u službi zaštite potrošača(primjer Ubera i njihovog reklamiranja jeftinog a svako malo uvećane naplate ovisno o potražnji?) Postojeći kapaciteti se svakako mogu uz bolju organizaciju više iskoristiti što opet može dovesti do zapošljavanja ljudi u ovoj grani. Nekontrolirani broj dozvola ce donijeti nered na tržištu te nemogućnost dovoljne zarade gdje će u konačnici trpjeti svi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
562 Kristina Filipović Priznavanje dokaza o dobrom ugledu, Članak 17. Čl. 17. Kao preduvjet propisati uvjerenje o kaznenom i prekršajnom nekažnjavanju. U suradnji s Ministarstvom pravosuđa definirati modalitete izdavanja uvjerenja. Točno navesti prekršaje počinjenjem kojih se gubi pravo na licenciju i dozvolu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
563 Goran Brlečić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam kontroliranu liberalizaciju autotaksi tržišta te apsolutno taksimetar kao jedini mjerni instrument obračuna cijene autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
564 Eko prijevoz d.o.o. Nadležnost za provedbu pravnih akata Europske unije, Članak 3. Ministarstvo nadležno za promet nije poduzelo odgovarajuće mjere da spriječi nezakonit rad stranog prijevoznika pune 2 ,5 godine. Nakon istupa premijera u lipnju usmeno je naređeno da se ne vrši inspekcijski nadzor nad nezakonitim radom stranog organizatora prijevoza. Dokaz : unajmljeni su prostori za smještaj oduzetih vozila od tada nije oduzeto nijedno vozilo što znači da 6 mjeseci nije bilo nadzora nad njima. Na upit tvrke koja je iznajmila prostor Ministartvu dobili smo odgovor da je naređeno da se ne vrši više nadzor i da neće biti oduzimanja vozila. Pitanje : na koji način kad bi se usvojio ovaj prijedlog Zakona nadležno ministarstvo misli provoditi kontrolu nad ovakvom organizacijom taxi tržišta. kad znamo iz stranoh medija da su hakirani podaci svih državnih službenika i inspekcija i da su im nedotupne usluge i kontrola. Uz obvezan taximetar označeno vozilo sa TAXI znakom pa uz dodatak izdvojenih registarskih pločica se uz nikkav trošak može napraviti maksimalna kontrola tog tržišta. Ovako ćemo za 2-3 godine morati mijenjati zakon da se narpavi red na tržištu a nivo usluge će svakim danom biti manji jer se nitko ozbiljno neče baviti taxi poslom več samo usput i sporadično. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
565 Franjo Bolf JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam kontroliranu liberalizaciju autotaksi tržišta te apsolutno taksimetar kao jedini mjerni instrument obračuna cijene autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
566 Ivan Babić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam kontroliranu liberalizaciju autotaksi tržišta te apsolutno taksimetar kao jedini mjerni instrument obračuna cijene autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
567 Zoran Vukasović JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Prijedlog novog zakona ne rješava nijedno od gorućih pitanja zbog kojih se je i krenulo u izmjene postojećeg zakona. 1. I dalje će za Uber moći voziti bilo tko jer Uber ne kontrolira tko vozi nego samo znaju koji je mobitel aktivan. Da li auto vozi njihov stvarni partner-vozač ili neka druga osoba koja je posudila mobitel da bi radila na crno, to Uber ne zna i ne zanima ih. A ni inspekcija ne može to kontrolirati jer su im auti neoznačeni. 2. Naplata prijevoza preko aplikacije je nelogična. Svaka aplikacija obračunava drugačiju rutu (isprobajte: viamichelin, hak karte, google maps...) i svaka onda ima drugačiju kilometražu između dvije točke ako nije baš direktna linija pa onda i drugačiju cijenu prijevoza. Indikativno je da se se Uberove rute koje se mogu naći na internetu (snimke zaslona mobitela) baš nikada ne podudaraju sa najkraćim mogućim putem između dvije lokacije pa je time i cijena prijevoza nepotrebno veća a put vremenski dulji, pogotovo kod Uberovih vozača bez iskustva koji voze isključivo po navigaciji. Linkovi sa dokazima: https://oldwww.bug.hr/_cache/3a2154216c7873744d6eb1e7f034a235.7efc9c70a78b26ec85086af1af168cf1.jpg najkraći put od Ogrizovićeve do Prisavlja nikako ne može biti ovom rutom, a naplata se kod Ubera vrši po ruti sa slike. http://val202.rtvslo.si/wp-content/uploads/2016/02/Uber-637x360.jpg najkraći put od Petrinjske do Savske ne može nikako biti preko Hebrangove. http://www.telegram.hr/wp-content/uploads/2015/10/rn.png od Podaupskog do Remetinečke je 7,5 km najkraćom rutom a ne 10 km kao na Uberovoj aplikaciji. 3. Postojeći Zakon o radu mobilnih radnika propisuje i ograničava radno vrijeme vozača. Po njemu, nije moguće da osoba koja je zaposlena kao vozač, nakon svog radnog vremena i dalje vozi u javnom prijevozu. To se odnosi na sve osobe čije je radno mjesto vozač, bez obzira gdje su zaposlene. Čak i ako voze običan putnički auto u nekom Ministarstvu, i na njih se odnose zakonske odredbe o radu mobilnih radnika. Ako dobro tumačim Ustav RH, člankom 14 su zajamčeni jednaka prava i slobode svima, bez obzira na naobrazbu. Po novom prijedlogu zakona je moguće da poštar, pravnik ili službenik smiju osnovati firmu za javni prijevoz, da dobiju dozvole i obavljaju javni prijevoz nakon svog redovnog posla i time ostvaruju dodatnu zaradu, a da je to isto zakonom zabranjeno svim vozačima, posebno KV vozačima. Smatram da je nemoguće da je jedino KV vozačima zakonom zabranjeno da voze za Uber nakon svog radnog vremena a svima drugima da je to dozvoljeno. To ne može i ne smije biti omogućeno. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
568 Martina Filipović Priznavanje dokaza o dobrom ugledu, Članak 17. Čl. 17. Kao preduvjet propisati uvjerenje o kaznenom i prekršajnom nekažnjavanju. U suradnji s Ministarstvom pravosuđa definirati modalitete izdavanja uvjerenja. Točno navesti prekršaje počinjenjem kojih se gubi pravo na licenciju i dozvolu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
569 Darko Knežević JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, OBRAZAC ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA Prijedlog zakona je pisan nestručno,površno i bez ikakve veze sa strukom.Prepun je rupa koje se mogu zloupotrijebiti , ide na štetu kako postojećim prijevoznicima tako i korisnika.Žalosno je što se kod nas pišu novi zakoni ,a ne mogu se provoditi postojeći. Nikakve konkretne analize nisu provedene i zakon se donosi bez ikakvih statističkih dokaza i analiza koji bi ga mogli potkrijepiti. Osobe koje su pisale zakona mogle su barem,ako su moje pretpostavke netočne navesti iz kojih su analiza i statistika izvukle podatke da se donosu ovakve promjene od ekonomskih,prometnih ,socijalnih do ekoloških i sigurnosnih . Primljeno na znanje Primljeno na znanje
570 Darko Knežević JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Prijedlog zakona je pisan nestručno,površno i bez ikakve veze sa strukom.Prepun je rupa koje se mogu zloupotrijebiti , ide na štetu kako postojećim prijevoznicima tako i korisnika.Žalosno je što se kod nas pišu novi zakoni ,a ne mogu se provoditi postojeći. Nikakve konkretne analize nisu provedene i zakon se donosi bez ikakvih statističkih dokaza i analiza koji bi ga mogli potkrijepiti. Osobe koje su pisale zakona mogle su barem,ako su moje pretpostavke netočne navesti iz kojih su analiza i statistika izvukle podatke da se donosu ovakve promjene od ekonomskih,prometnih ,socijalnih do ekoloških i sigurnosnih . Primljeno na znanje Primljeno na znanje
571 Smiljan Mahečić Priznavanje dokaza o dobrom ugledu, Članak 17. Kao preduvjet propisati uvjerenje o kaznenom i prekršajnom nekažnjavanju. U suradnji s Ministarstvom pravosuđa definirati modalitete izdavanja uvjerenja. Točno navesti prekršaje počinjenjem kojih se gubi pravo na licenciju i dozvolu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
572 Emanuela Liko Priznavanje dokaza o dobrom ugledu, Članak 17. Čl. 17. Kao preduvjet propisati uvjerenje o kaznenom i prekršajnom nekažnjavanju. U suradnji s Ministarstvom pravosuđa definirati modalitete izdavanja uvjerenja. Točno navesti prekršaje počinjenjem kojih se gubi pravo na licenciju i dozvolu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
573 autotaxi 3581 Priznavanje dokaza o dobrom ugledu, Članak 17. Čl. 17. Kao preduvjet propisati uvjerenje o kaznenom i prekršajnom nekažnjavanju. U suradnji s Ministarstvom pravosuđa definirati modalitete izdavanja uvjerenja. Točno navesti prekršaje počinjenjem kojih se gubi pravo na licenciju i dozvolu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
574 Tanja Krajnović Priznavanje dokaza o dobrom ugledu, Članak 17. Kao preduvjet propisati uvjerenje o kaznenom i prekršajnom nekažnjavanju. U suradnji s Ministarstvom pravosuđa definirati modalitete izdavanja uvjerenja. Točno navesti prekršaje počinjenjem kojih se gubi pravo na licenciju i dozvolu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
575 Hrvoje obrt za prijevoz Postupak izdavanja licencije, Članak 23. Članak 23. Predmetnim člankom nije propisano što se dešava s postojećim izdanim licencijama, odnosno, važe li one do isteka roka na koji su izdane, ili će iste morati biti zamijenjene novima u nekom propisanom roku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje U prijelaznim i završnim odredbama predviđa se važenje postojećih trajanje važećih licencija do isteka njihovog roka, a umjesto izvoda licencije za vozilo kojim se obavljaju autotaksi prijevoz uvodi se institut zbirne evidencije vozila
576 Hrvoje obrt za prijevoz Stručna osposobljenost osoba odgovornih za prijevoz, Članak 20. Predlaže se brisati st.2. Primljeno na znanje primljeno na znanje.
577 Hrvoje obrt za prijevoz Priznavanje dokaza o dobrom ugledu, Članak 17. Čl. 17. Kao preduvjet propisati uvjerenje o kaznenom i prekršajnom nekažnjavanju. U suradnji s Ministarstvom pravosuđa definirati modalitete izdavanja uvjerenja. Točno navesti prekršaje počinjenjem kojih se gubi pravo na licenciju i dozvolu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
578 Hrvoje obrt za prijevoz Vrste licencija u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 14. Članak 14. st. 4. i 5. Odredbom po kojoj izdavatelj licencije vodi evidenciju o svim vozilima kojima se obavlja unutarnji cestovni prijevoz, osim autotaksi vozila, se obezvređuje sama smisao licencije. Izdavatelj licencije mora voditi evidenciju o svim vozilima za koja je izdana licencija, pa tako i za autotaksi vozila. Ne smije se dopustiti da pojedini autotaksi prijevoznici sami vode evidenciju jer se time otvaraju vrata brojnim manipulacijama. Neshvatljivo je zašto Ministarstvo predlaže ovakvu odredbu koja je u izravnoj suprotnosti sa sigurnosnim interesima putnika. U svakom trenutku se mora jasno znati koja vozila na području RH obavljaju javni cestovni prijevoz, tj. imaju li dopuštenje za to. Ministar Butković je izjavio da jedinice lokalne samouprave moraju znati tko vozi na njihovom području, isto bi moralo vrijediti i na razini čitave države. Kako će nadležna tijela ustanoviti krivnju u slučaju prekršaja ili kaznenih djela ako nemaju službenu evidenciju svih vozila u koje se putnici ukrcavaju? Primljeno na znanje Nadležna će tijela imati uvid putem Nacionalnog registra cestovnih prijevoznika.
579 Marijan Krajnović Priznavanje dokaza o dobrom ugledu, Članak 17. Kao preduvjet propisati uvjerenje o kaznenom i prekršajnom nekažnjavanju. U suradnji s Ministarstvom pravosuđa definirati modalitete izdavanja uvjerenja. Točno navesti prekršaje počinjenjem kojih se gubi pravo na licenciju i dozvolu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
580 Ivana Lacmanović Brkljača JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU čl. 46. PRIJEDLOG: propisati pravilnikom da taksi vozilo mora biti GPS lokatorom, odnosno taksimetrom povezano s Poreznom upravom u realnom vremenu, te se na taj način može pratiti kilometraža vozila i automatski uspoređivati sa kilometražom na fiskaliziranim računima. Vjerujem da je u 21. stoljeću moguće i jednostavno implemetirati navedeni prijedlog u praksu. Na navedeni način bi se olakšala kontrola inspekciji i smanjila bi se mogućnost za malverzacije. Smatram da bi bilo dobro da se podaci o kilometraži taksi vozila automatizmom šalju nadležnom ministarstvu (kilometraža zabilježena na tehničkom, odnosno periodičnom tehničkom pregledu), te bi to bio još jedan mehanizam i informacija koja bi olakšala rad inspekciji. Osim navedenoga, kako velika skupina taksista želi onemogućiti poslovanje kolegama prijevoznicima (povremeni prijevoz 7+1 i 8+1 vozilima), na način da se onemogući ugovaranje poslova putem web stranica odnosno sklapanje ugovora putem vlastitih web stranica direktno sa naručiteljem prijevoza, a što je propisano Zakonom o obveznim odnosima, čl. 286., st.1. (nadležno ministarstvo propisuje stavke koje ugovor mora sadržavati, i to je u redu), te prisiliti kolege da posluju isključivo putem turističkih ili putničkih agencija (što je jedino i bilo moguće prije donošenja Zakona u prijevozu u cestovnom prometu NN 82/13, jer tada povremeni prijevoz vozlima 7+1 i 8+1 nije bilo moguće registrirati kao samostalnu djelatnost, te se na neki način lovilo u mutnome), predlažem da se i taksistima propiše da klijente mogu povesti isključivo sa taksi stajališta ili po pozivu/narudžbi na službeni telefon/aplikaciju udruge taksista kojoj pripadaju, a ne putem privatnih web stranica, odnosno privatnih telefona ili mobitela. Povremeni prijevoz vozilima 7+1 i 8+1 vozilima je danas samostalna djelatnost, kao i bilo koja druga djelatnost, ali vidim da mnogi još toga nisu svjesni, te se žele vratiti u vrijeme kada tu djelatnost nije bilo moguće registrirati. Naravno putničke i turističke agancije, naplaćivale bi svoju uslugu kroz proviziju, te bi se na taj način "otimao kruh iz usta" (volim ovu frazu! ) spomenutim prijevoznicima. Vjerojatno velika većina onih koji će ovo pročitati, pitati će se što to pišem i zašto to pišem. Cilj zakona je liberalizacija tržišta i povećanje zaposlenosti. Kako se velika većina taksista protivi bilo kakvoj liberalizaciji upravo na ovim web stranicama, samo želim pokazati da i ja mogu napisati što hoću i tražiti da se moja (nerealna, možda i protuustavna) razmišljanja implementiraju u novi Zakon o prijevozu o cestovnom prometu. Obrtnička komora štiti interese taksista, a sad ću postaviti retoričko pitanje: tko štiti obrtnike koji godinama pokušavaju ishodovati autotaksi dozvolu, a lokalna samouprava im to onemogućava jer štiti postojeće taksiste? Nadležno ministarstvo je upoznato sa konkretnom situacijom. Kako je postalo popularno pozivati se na Ustav RH, pozvat ću se i ja: Članak 49. Poduzetnička i tržišna sloboda temelj su gospodarskog ustroja Republike Hrvatske. Država osigurava svim poduzetnicima jednak pravni položaj na tržištu. Zabranjena je zlouporaba monopolskog položaja određenog zakonom. Država potiče gospodarski napredak i socijalno blagostanje građana i brine se za gospodarski razvitak svih svojih krajeva. Prava stečena ulaganjem kapitala ne mogu se umanjiti zakonom niti drugim pravnim aktom. Inozemnom ulagaču jamči se slobodno iznošenje dobiti i uloženog kapitala. Članak 50. - osobito naglašavam stavak 2. Zakonom je moguće u interesu Republike Hrvatske ograničiti ili oduzeti vlasništvo, uz naknadu tržišne vrijednosti. Poduzetnička se sloboda i vlasnička prava mogu iznimno ograničiti zakonom radi zaštite interesa i sigurnosti Republike Hrvatske, prirode, ljudskog okoliša i zdravlja ljudi. Srdačan pozdrav, Ivana Lacmanović Brkljača, dipl.oec. (+SSS vozač motornog vozila! Primljeno na znanje Primljeno na znanje
581 Ivan Lojen Područje obavljanja autotaksi prijevoza putnika  u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 48. Podržavam prijedlog iz članka 48. da se prijevoznicima, pravnim i fizičkim osobama-obrtnicima, omogući imanje više lokalnih dozvola za autotaksi prijevoz. Na taj način će napokon taxisti moći imati i više slobode, a ujedno i manje praznog hoda iz razloga što se na ovaj način neće događati da npr. taxist iz Zagreba vozi putnika na aerodrom, a od tamo se vraća prazan, što je potpuna besmislica a i puno veći trošak za vozača koji se vrlo jednostavno može izbjeći navedenim novim prijedlogom zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
582 Ivan Lojen Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Podržavam prijedlog iz stavka 5. članka 47. ovog zakona jer smatram da jedinice lokalne samouprave ne bi smjele imati mogućnosti da proizvoljno dodjeljuju dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza na svom području. Jedino na taj način može se osigurati jednake tržišne uvjete za sve prijevoznike. Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
583 Ivan Lojen Stručna osposobljenost osoba odgovornih za prijevoz, Članak 20. Podražavam smanjivanje ulaznih barijera za taxi tržište iz razloga što će njihovo smanjivanje pozitivno utjecati na cijelo taxi tržište, a ujedno će i povećati konkurenciju što je prijekopotrebno a samim time i kvalitetu usluge i zadovoljstvo korisnika te nove poslovne mogućnosti za postojeće ili buduće poslodavce. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
584 Ivan Lojen Stručna osposobljenost vozača, Članak 5. Smatram da je vozačka dozvola B kategorije u potpunosti dovoljna za sve koji se žele baviti taxi djelatnostima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje Vozači koji upravljaju vozilima za obavljanje autotaksi prijevoza putnika moraju steći početnu kvalifikaciju po posebnom programu za vozače B kategorije, ali se nisu obvezni redovito osposobljavati kroz periodičku izobrazbu.
585 Ivan Lojen Opći pojmovi, Članak 4. Potrošačima se treba dati pravo da sami odaberu hoće li odabrati taxi koji koristi taximetar ili taxi koji koristi neku moderniju tehnologiju kao npr. aplikaciju(GPS). Iz dana u dan tehnologija napreduje i potrebno ju je prihvatiti, a staru lagano odbacivati i iz tog razloga podržavam da se usluge taxi prijevoza mogu obračunavati i drugim tehnologijama osim taximetrima, kao npr aplikacijom.(A i GPS je po mjerenjima točniji od taximetra) Primljeno na znanje Primljeno na znanje
586 Ivan Lojen JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Napokon je došlo do nekih modernih zakona, odnosno zakona koji slijede sve trendove 21. stoljeća. Mislim da je bilo dosta toga da u 21. stoljeću u Hrvatskoj postoji monopol, ili duopol u taxi prijevozu i da se ne da potrošačima pravo izbora. U potpunosti podržavam ovaj prijedlog zakona jer će otvoriti mogućnost za otvaranje novih radnih mjesta, a ujedno će doprinjeti i puno većoj sigurnosti u prometu te smanjenju prometnih nesreća uzrokovanih alkoholom a i općenito prometnih nesreća. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
587 Eko prijevoz d.o.o. I.OPĆE ODREDBE, Usklađenost s pravnim aktima Europske unije Prema naručenoj studiji ovog ministarstva od strane Prometnog fakulteta Hrvatsska ima jedan od najliberalnijih zakona o cestovnom prometu posebno taxi prijevoza. Kompletan lokalni prijevoz je decentraliziran i predan JLS da same uređuju lokalni prijevoz. Tako danas imamo u Dubrovniku na svakih 190 stanovnika 1 taxi u Zagrebu na svakih 540 stanovnika 1 taxi vozilo te u Osijeku i Rijeci nema nikakvih ograničenja. Zbog svega navedenog i uvedenog reda na taxi tržište u zadnjih 5 godina ne vidim potrebu da se ponovo centralizira izdavanje taxi dozvola na centralnu državu i ukine dosadašnja postignuta samostalnost JLS koja im je zjamčena Ustavom a posebno člankom 135 Članak 135. Jedinice lokalne samouprave obavljaju poslove iz lokalnog djelokruga kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a osobito poslove koji se odnose na uređenje naselja i stanovanja, prostorno i urbanističko planiranje, komunalne djelatnosti, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i sport, tehničku kulturu, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu. Jedinice područne (regionalne) samouprave obavljaju poslove od područnog (regionalnog) značenja, a osobito poslove koji se odnose na školstvo, zdravstvo, prostorno i urbanističko planiranje, gospodarski razvoj, promet i prometnu infrastrukturu te planiranje i razvoj mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova. Poslovi lokalnog i područnog (regionalnog) djelokruga uređuju se zakonom. Prilikom dodjeljivanja tih poslova prednost će imati ona tijela koja su najbliža građanima. Prilikom određivanja djelokruga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave mora se voditi računa o širini i prirodi poslova i o zahtjevima učinkovitosti i ekonomičnosti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
588 Jozo Kovačević Priznavanje dokaza o dobrom ugledu, Članak 17. Čl. 17. Kao preduvjet propisati uvjerenje o kaznenom i prekršajnom nekažnjavanju. U suradnji s Ministarstvom pravosuđa definirati modalitete izdavanja uvjerenja. Točno navesti prekršaje počinjenjem kojih se gubi pravo na licenciju i dozvolu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
589 Darko Knežević JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Nepodrzavam ovaj zakon, jednake uvjete za sve, nemoze netko sjesti u automobil upalit telefon i radit prijevoz putnika bez niti jednog, jedinog papira(p.s htio bih i ja tako biti uber ministar zasto ne, uvesti uber u svim zanimanjima) a ne ovaj posao diskriminirat koji postoji od kad je svijeta i vijeka I taximetar je jedini tocan i mjerodavan, i napravljen da bude Taxi-Metar za izracun cijene a ne neka app ako nestane baterije u mob. Nema cijene ni izracuna Primljeno na znanje Primljeno na znanje
590 Mirko Zlikovski JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Ne podržavam ovaj prijedlog zakona i želim odgovoriti ovom kvazi prometnom stručnjaku Željku Marušiću. Sigurnost u prometu se ovim zakonom neće unaprijediti već unazaditi jer će se osobama kojima je taksi bio stalan posao zbog velike konkurencije smanjiti promet i morat će se preorijentirati na povremeno obavljanje taksi djelatnosti i naći neki drugi posao koji će im biti stalan, a oni koji već imaju stalan posao će moći povremeno taksirati. Kako mislite kontrolirati jesu li ti vozači umorni i jesu li koncentrirani na vožnju kad znamo da i po trenutnom zakonu taksisti budu premoreni, a kamoli neće biti premoreni ako rade 8-12 sati svaki dan pa idu taksirati. Ili vi možda mislite da su u Hrvatskoj plaće visoke i da teče med i mlijeko pa im se neće dati ići taksirati i dodatno zaraditi na Ultru u Splitu ili bilo koje veće događanje ili festival u Hrvatskoj. Ako mislite na sigurnost plaćanja, taksimetar i dalje ostaje tako da se ništa nije promijenilo već se je samo dodala jedna više opcija plaćanja putem aplikacije. A mene zanima da li će osoba koja je do sada vozila za Uber na Jadranu i davala 25-30% svoje zarade Uberu i dalje nastaviti raditi za Uber ili će ugraditi taksimetar, staviti tablu, platiti koncesiju 500 kn i uzimati 100% od zarade pa će prestati biti onaj dobri Uberovac i postati zločesti prevarant taksista?!? Kako mislite da će ovaj zakon unaprijediti turizam? Smanjenjem cijena? Cijene neće pasti (na Jadranu), jer ako se već 5 godina određena ruta vozi za 100 kuna neće ni ovi novi koji uđu na tržište rušiti cijenu sami sebi pa i taj Uber će ostavit istu cijenu, a takvi primjeri postoje na Jadranu i mogu vam ih predočiti. Niske cijene su u principu sinonim za osrednju kvalitetu što će značiti da mi želimo biti destinacija masovnog turizma sa niskim cijenama i osrednjom uslugom, ali da, to će nam unaprijediti turizam. Visoke cijene nisu problem za kvalitetu, već je problem veliko variranje cijena od taksista do taksista za istu rutu i zato se turisti mogu osjećati prevarenima, a ovim zakonom ministar kaže da će jedan od načina određivanja cijene biti to da će tržište određivati cijenu što znači da taksist može zaključiti da je njegova cijena od Poljuda do kolodvora 1000 kn i on će biti u pravu te se turisti neće smjeti osjećati prevarenima jer stoji u zakonu da on to može. Druga stvar, ovim zakonom osoba iz Požege može uzeti koncesiju za taksiranje u Splitu. Mislite li da ta osoba koja ne živi u Splitu i ne poznaje ga može pružiti turistu kvalitetnu uslugu. Za pretpostaviti je da ta osoba neće cijelo ljeto taksirati u Splitu, već će doći na Ultru, spavati u autu, jesti u fast foodu i taksirati. Mislite li da takva osoba koja ne poznaje ulice, ne poznaje ljude, ne poznaje kolege, ne poznaje događanja u Splitu, ne poznaje hotele, ne poznaje restorane, ne poznaje klubove… skraćeno ne pozanje turističku ponudu Splita, a kamoli da turistu može pružiti neku njemu potrebnu informaciju. I to će nam unaprijediti turizam. Što se tiče ekologije, ako će ministar staviti da svi taksisti moraju voziti električne automobile i ako će instalirati punjače na svim benzinskim pumpama u Hrvatskoj onda će ovaj zakon pomoći ekologiji u suprotnom od ekologije nećemo vidjeti ni E. Tu pretpostavljam da se vodite onime što je ministar rekao da će tri osobe koje rade na istom mjestu novim zakonom više odlučivati na djeljenje troškova taksija umjesto da idu svojim autom, a mene zanima hoće li gospodin Butković kada mu prođe ovaj zakon dogovoriti se sa svojim kolegama Krstičevićem, Dalićkom, Kujundžićem pa podijeliti taksi i umjesto 4 službena vozila uzeti taksi i smanjiti troškove države, smanjiti promet u gradu i smanjiti zagađivanje okoliša. Normalno da neće. Pozitivan učinak ovog zakona na ekologiju će se moći mjeriti u promilima zbog samih ljudi koji nisu naučeni odlagati smeće kako treba, a kamoli svako jutro i popodne kad se vraćaju s posla gledati kolege. Na kraju krajeva u Zadru se za 30 kn može preći skoro cijeli grad pa ljudi opet nemaju tu praksu dijeljenja troškova taksija na putu do posla. Ovaj zakon ne podržava većina građana jer većina građana nema pojma što piše u njemu. Većina građana podržava Uber protiv taksista zbog seljačina u taksi službi i loših odluka grupe taksista za prosvjedovanjem u krivo vrijeme. A ovim zakonom će se smanjiti broj Uber vozača i povećati broj taksista tako da opet radite protiv volje građana. Jedino što smo mi normalni taksisti tražili od vlade je da legaliziraju Uber i stave ga u iste zakonske okvire u kojima smo i mi jer smo svjesni da je to planetarno poznata aplikacija koju koriste svi i ne želimo biti u zaostatku s vremenom, kao destinacija. Mišljenja sam da ne postoji nijedna strana, niti Uber, niti Cammeo, koja je utjecala na ministra i njegove ljude da napišu ovakav zakon, nego ste jednostavno nesposobni i nestručni pa ste uspijeli napisati ovakvu glupost od zakona, tu mislim i na Vas gospodine Marušiću. U isčekivanju pravilnika... Primljeno na znanje Primljeno na znanje
591 RADIO TAKSI ZAGREB Postupak izdavanja licencije, Članak 23. Predmetnim člankom nije propisano što se dešava s postojećim izdanim licencijama, odnosno, važe li one do isteka roka na koji su izdane, ili će iste morati biti zamijenjene novima u nekom propisanom roku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje U prijelaznim i završnim odredbama predviđa se važenje postojećih trajanje važećih licencija do isteka njihovog roka, a umjesto izvoda licencije za vozilo kojim se obavljaju autotaksi prijevoz uvodi se institut zbirne evidencije vozila
592 RADIO TAKSI ZAGREB Priznavanje dokaza o dobrom ugledu, Članak 17. Kao preduvjet propisati uvjerenje o kaznenom i prekršajnom nekažnjavanju. U suradnji s Ministarstvom pravosuđa definirati modalitete izdavanja uvjerenja. Točno navesti prekršaje počinjenjem kojih se gubi pravo na licenciju i dozvolu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
593 Tihana Bedeković Područje obavljanja autotaksi prijevoza putnika  u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 48. Podržavam prijedlog iz članka 48. zbog pozitivnih učinaka za prijevoznika (primjerice isplativije vožnje) ali i za korisnika (veća pristupačnost usluge). Prijedlog će posebno pogodovati manjim gradovima gdje se vožnje često odvijaju kroz više jedinica lokalne samouprave. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
594 Tihana Bedeković Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Podržavam prijedlog iz stavka 5. članka 47. jer se tako osiguravaju jednaki tržišni uvjeti za sve prijevoznike i smanjuje mogućnost korištenja dozvola kao sredstava političkog pritiska, čemu smo dosad često mogli svjedočiti. Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
595 Josip Zebec JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Zakon je odličan jer će omogućiti otvaranje novih poslovnih subjekata na području autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
596 Tihana Bedeković Stručna osposobljenost osoba odgovornih za prijevoz, Članak 20. Podržavam odredbu iz 2. stavka članka 20. jer se smanjenjem administrativnih barijera olakšava ulazak manjih prijevoznika u autotaksi djelatnosti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
597 Josip Filić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam zakon jer će stimulirati potrošnju putem većeg korištenja autotaksi usluga, što će koristiti cijelom gospodarstvu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
598 Krešimir Babec JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Uvođenje aplikacije za autotaksi prijevoz je odlična ideja jer će to olakšati posao prijevoznicima i dati bolju uslugu putnicima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
599 Alen Kegljević JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Liberalizacija tržišta je dobra stvar koja će potaknuti daljnje zapošljvanje ljudi. GPS je precizniji od taksimetra a kroz aplikacije korisnici mogu vidjeti podatke o svom vozaču te pruža veću dozu sigurnosti. Ljudima treba ostaviti moguičnost izbora na koji način žele doći od točke a do točke b Primljeno na znanje Primljeno na znanje
600 Krešimir Mamić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, OBRAZAC ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA Zakon je odličan jer će omogućiti otvaranje novih poslovnih subjekata na području autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
601 Mario Barić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam kontroliranu liberalizaciju autotaksi tržišta te apsolutno taksimetar kao jedini mjerni instrument obračuna cijene autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
602 Ivan Smetko JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Zakon je dobar jer su promjene u autotaksi prijevozu prava reforma kakvu smo očekivali. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
603 Čazmatrans Vukovar d.o.o. Rokovi za usklađivanje sa Zakonom, Članak 118. Članak 118. Stavak 1. NIJE JASNO ! ŠTO ĆE SVE OPĆINE I IMATI KOMUNALNI PRIJEVOZ ? Primljeno na znanje ČLANAK 118. ST.1. Jedinice lokalne samouprave na čijem području će se organizirati i provoditi komunalni prijevoz putnika će se s prijevoznicima sklopiti ugovor o komunalnom prijevozu putnika sukladno odredbama članka 33.stavka 1 ovog Zakona i sukladno odredbama Uredbe (EZ) 1370/2007, najkasnije u roku do 30.11.2019. god.
604 Čazmatrans Vukovar d.o.o. Obveza korištenja autobusnih kolodvora i putničkih terminala utvrđenih voznim redom, Članak 101. . Primljeno na znanje Primljeno na znanje
605 Tihana Bedeković Stručna osposobljenost vozača, Članak 5. Položena B kategorija za autotaksi vozače je dovoljna kvalifikacija koja će omogućiti lakše zapošljavanje, a da pritom nema negativan utjecaj na sigurnost u prometu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje Vozači koji upravljaju vozilima za obavljanje autotaksi prijevoza putnika moraju steći početnu kvalifikaciju po posebnom programu za vozače B kategorije, ali se nisu obvezni redovito osposobljavati kroz periodičku izobrazbu.
606 Vladimir Badanjak JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, OBRAZAC ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA Podržavam kontroliranu liberalizaciju autotaksi tržišta te apsolutno taksimetar kao jedini mjerni instrument obračuna cijene autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
607 Igor Sabljo JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam prijedlog zakona jer će više putnika u taksijima donijeti manje gužve na cestama i gradskim parkiralištima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
608 Hrvoje Đurasek JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Prijedlog zakona je dobar jer daje jednake uvjete na tržištu autotaksi usluga svim prijevoznicima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
609 Zoran Mišković JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam zakon jer daje mogućnost izbora u taksi prijevozu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
610 Tihana Bedeković Opći pojmovi, Članak 4. Uvođenje elektroničke aplikacije ne samo da pruža transparentnost poslovanja koja se dosad uspješno zaobilazila, već ulijeva sigurnost u izbor optimalnog puta do destinacije i omogućava jednostavnost korištenja stranim korisnicima koji uslugu mogu zatražiti na jeziku koji im odgovara. Primljeno na znanje primljeno na znanje
611 stevo Đurašković JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam reformu autotaksi prijevoza ovim zakonom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
612 Dajana Miličić Područje obavljanja autotaksi prijevoza putnika  u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 48. Smatram da je prijedlog iz članka 48. jedna od bitnijih smjernica liberalizacije autotaksi prijevoza, odnosno da se prijevoznicima, pravnim i fizičkim osobama-obrtnicima, omogući imanje više lokalnih dozvola za autotaksi prijevoz. Zahvaljujući ovom prijedlogu prijevoznici koji zbog geografskog smještaja infrastrukturnih objekata (npr. zračne luke) često prelaze granice jedinica lokalne samouprave obavljajući djelatnost će sada moći odraditi i povratnu vožnju, čime se smanjuje trošak prijevozniku, a korisniku nudi veća dostupnost i kvaliteta usluga prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
613 Jure Čutura JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam reformu autotaksi prijevoza ovim zakonom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
614 Zlatko Borko JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam liberalizaciju autotaksi tržišta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
615 Dajana Miličić Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Podržavam prijedlog iz stavka 5. članka 47. ovog Zakona jer smatram da se jedino bez ograničavanja od strane lokalne samouprave mogu osigurati jednaki tržišni uvjeti za sve prijevoznike kao i transparentno poslovanje. Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
616 AUTOTRANSPORT D.D. Opći pojmovi, Članak 4. - Primljeno na znanje Primljeno na znanje
617 AUTOTRANSPORT D.D. Opći pojmovi, Članak 4. - Primljeno na znanje Primljeno na znanje
618 Tea Dogan Početne kvalifikacije, Članak 7. Smatram da početna kvalifikacija za upravljanje vozilima B kategorije nije potrebna zbog činjenice da predstavlja dodatno birokratsko opterećenje za zainteresirane pojedince, a ne garantira veću sigurnost u prometu. Svi vozači s položenom B kategorijom prošli su osposobljavanje za vozača. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
619 AUTOTRANSPORT D.D. Opći pojmovi, Članak 4. - Primljeno na znanje Primljeno na znanje
620 Dajana Miličić Stručna osposobljenost osoba odgovornih za prijevoz, Članak 20. Podržavam odredbu iz 2. stavka članka 20. jer autotaksi prijevoz ima svoje specifičnosti te ne zahtijeva razinu organizacije koju imaju teretni i autobusni prijevoznici. Veliki broj malih poduzetnika koji sudjeluje u autotaksi prijevozu ovisi o svakoj dodatnoj administrativnoj barijeri koja utječe na isplativost i obeshrabruje ulazak u poduzetništvo. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
621 AUTOTRANSPORT D.D. Opći pojmovi, Članak 4. - Primljeno na znanje Primljeno na znanje
622 Sandi Zajec JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, II.UVJETI OBAVLJANJA DJELATNOSTI CESTOVNOG PRIJEVOZA ZA VOZAČE I VOZILA Svaka deregulacija koja olakšava poslovanje i zapošljavanje je dobrodošla pa tako podržavam ukidanje početne kvalifikacije za taksi vozače. Odredba koja je trenutno na snazi je suviše restriktivna i na kraju dovodi do problema pri zapošljavanju Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
623 Sandi Zajec Opći pojmovi, Članak 4. Podržavam ovaj članak posebno dio koji se odnosi na elktroničku aplikaciju kao zamjenu za stari taksimetar. Potrebno je da idemo u korak s vremenom pa tako i što se tiče prijevoza i tehnologije koja se koristi pri istom. Digitalna transformacija je nešto što treba prihvatiti i pozdraviti. GPS koji je danas doveden skoro do savršenstva precizniji je i pouzdaniji od taksimetra. Također elkektronička aplikacije je transparentnija jer unaprijed pruža okvirnu cijenu prijevoza što nije slučaj kod taksimetra. Činjenica da nema ograničavanja cijena je ono čemu trebamo težiti jer potiče zdravu konkurenciju i tržišno natjecanje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
624 AUTOTRANSPORT D.D. Opći pojmovi, Članak 4. - Primljeno na znanje Primljeno na znanje
625 Čazmatrans Vukovar d.o.o. Privremeno ukidanje licencije, Članak 26. Članak 26. Stavak 1. U PREKRŠAJNIM ODREDBAMA NITI U PRIJEDLOGU NACRTA ZAKONA, NITI U UREDBI 2016/403 NE POSTOJI POJAM „TEŽI PREKRŠAJ“ Primljeno na znanje Primljeno na znanje
626 AUTOTRANSPORT D.D. Opći pojmovi, Članak 4. - Primljeno na znanje Primljeno na znanje
627 AUTOTRANSPORT D.D. Opći pojmovi, Članak 4. - Primljeno na znanje Primljeno na znanje
628 AUTOTRANSPORT D.D. Opći pojmovi, Članak 4. - Primljeno na znanje Primljeno na znanje
629 Dajana Miličić Vrste licencija u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 14. Izuzimanje autotaksi prijevoznika od obveze evidentiranja licencija kod izdavatelja predviđeno stavcima 4. i 5. članka 14. ovog zakona je, prema mome mišljenju, pozitivna mjera koja će rezultirati rasterećenjem poslovanja poduzetnika u autotaksi prijevozu na način da isti više neće morati gubiti vrijeme na dodatne odlaske u tijela javne uprave. Ono što smatram negativnim je rješenje iz stavka 6. članka 14. da se naknadno pravilnikom postavljaju dodatni uvjeti za prijevoznike budući da pravna sigurnost i zakonodavna praksa nalažu da svi uvjeti za izdavanje pojedine vrste licencije budu taksativno propisani u zakonu. Dodatne potencijalne birokratske barijere će poništiti očekivane pozitivne učinke Zakona za zapošljavanje, poduzetničke slobode i kvalitetu usluga u prijevozu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
630 Meštrović prijevoz d.o.o. Obavljanje posebnog linijskog prijevoza putnika, Članak 44. Vezano na prigovor u Članku 4. stavak 32. potrebno je pripaziti da se posebni prijevoz, u slučaju prijevoza u školu i iz škole, primjenjuje tek u slučaju da ne postoji odgovarajući javno linijski prijevoz. Upravo je u ovom članku vidljiva intencija da posebni prijevoz ne uzima putnike iz javno-linijskog prijevoza, tj. da se isti ne ugrozi ako postoji. Upravo iz tog razloga je vrlo važno da se jasno odredi da ako postoji odgovarajući javno-linijski prijevoz, isti treba koristiti, a ne izigravati sustav i nerazumno trošiti javna sredstva na način da na cesti voze dva autobusa u isto vrijeme na istim stanicama, a istovremeno je onaj u javnom prijevozu prazan. Potrebno je racionalno koristiti resurse, posevno sredstva iz državnog proračuna, te paziti na ekologiju, jer dva autobusa dvostruko zagađuju u odnosu na jednog. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
631 Tea Dogan Područje obavljanja autotaksi prijevoza putnika  u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 48. Smatram da je pozitivan prijedlog da se prijevoznicima omogući više lokalnih dozvola. Navedene mogućnosti rezultirat će mnogim dobrobitima prije svega za prijevoznika, kojemu će biti isplativije, ali i za korisnika koji će imati pristupačniju uslugu i cijenu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
632 AUTOTRANSPORT D.D. Opći pojmovi, Članak 4. - Primljeno na znanje Primljeno na znanje
633 Čazmatrans Vukovar d.o.o. Dobar ugled, Članak 16. Članak 16. PRIJEDLOG : ČLANAK IZMIJENITI I USKLADITI PREMA UREDBI 1071/2009,čl.6., stavak 2., točka a) A isto se odnosi na učestalost teških povreda, kako je definirano Prilogom II Uredbe 2016/403, odnosno da se broj povreda utvrđuje razmjerno broju uposlenih vozača. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
634 Marijan Šuljić Područje obavljanja autotaksi prijevoza putnika  u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 48. Člankom 48. je propisano da autotaksi prijevoznik može dobiti dozvolu za obavljanje autotaksi prijevoza na području više jedinica lokalne samouprave ako raspolaže s prijevoznim i kadrovskim kapacitetima. Ovdje se postavlja nekoliko pitanja: - Kako JLS može znati da autotaksi prijevoznik ima dozvolu u drugoj jedinici lokalne samouprave? - Tko određuje dostatnost kadrovskih i prijevoznih kapaciteta? - Imati ćemo primjer da autotaksi prijevoznik iz npr. Grada Zagreba koji ima jedno vozilo i jednu dozvolu u Zagrebu preseli u Novalju od lipnja do rujna te sa istim vozilom želi obavljati autotaksi djelatnost. Raspolaže li ovakav autotaksi prijevoznik sa prijevoznim i kadrovskim kapacitetima? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
635 AUTOTRANSPORT D.D. Opći pojmovi, Članak 4. - Primljeno na znanje Primljeno na znanje
636 AUTOTRANSPORT D.D. Opći pojmovi, Članak 4. - Primljeno na znanje Primljeno na znanje
637 Marijan Šuljić Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. U prijedlogu novog Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, točnije dijelu koji se odnosi na autotaksi prijevoz i to čl. 47. st. 5. stoji da JLS ne mogu ograničiti broj dozvola za autotaksi prijevoz. Ova odredba iziskuje niz pitanja koje Vam ovim putem postavljamo a s obzirom na činjenicu da u tom slučaju iz prakse zadnjih nekoliko godina očekujemo preko 500 zahtjeva za autotaksi djelatnost: - Koliko moramo osigurati autotaksi stajališta? - Da li broj stajališta mora biti jednak broju izdanih dozvola? - Što ako broj dozvola prelazi broj ukupnih parkirališnih površina u centru Novalje? Grad Novalja ima ukupno 230 parkirališnih mjesta u centru Novalje. Nadalje, čl. 47. st. 7. govori da naknada za izdavanje dozvole ne može biti viša od jedne desetine prosječne mjesečne isplaćene neto plaće u pravnim osobama u JLS za posljednji mjesec za kojeg su objavljeni podaci, a koji prethodi podnošenju zahtjeva za izdavanje dozvole. Tko će nam dati ovaj podatak? Ako je prosječna plaća na razini prosjeka u RH npr. 6,000,00 kn, naknada za dozvolu će iznositi 600,00 kn. Da bi došli do iznosa koji sada imamo Grad Novalja trebao bi izdati 834 dozvole za autotaksi prijevoz. Ovdje bi se još trebao uzeti u obzir i trošak zapošljavanja dodatnih komunalnih/prometnih redara. Članak 47. st. 11. i 12. govore da je JLS dužna odlučiti o zahtjevu za izdavanje dozvole u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. U slučaju ako JLS ne odluči o zahtjevu u navedenom roku, smatrati će se da je dozvola izdana prvog slijedećeg dana nakon isteka roka za donošenje odluke. U takvom slučaju dozvolu zamjenjuje zahtjev i dokaz o njegovom podnošenju JLS. Ovdje pitanje glasi: što ako osoba preda zahtjev i započne sa obavljanjem autotaksi prijevozom prije roka od 15 dana a još nije dobila rješenje o dozvoli? Može li u tom slučaju JLS odbiti zahtjev? Primljeno na znanje Primljeno na znanje
638 AUTOTRANSPORT D.D. Opći pojmovi, Članak 4. - Primljeno na znanje Primljeno na znanje
639 Sandi Zajec JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam Nacrt prijedloga Zakona o prijevozu u cestovnom prometu jer donosi toliko nužne promjene u smjeru liberalizacije tržišta usluga autotaksi prijevoza. Zakon će donijeti brojne dobrobiti hrvatskim građanima - mogućnost zapošljavanja i posredno pozitivne učinke na cijelu ekonomiju, ali i bolji izbor na tržištu za korisnike usluga prijevoza, što će rezultirati nižim cijenama i boljom kvalitetom te omogućiti lakše kretanje i veću mobilnost svih građana. Vrijeme je da i Hrvatska napokon prihvati principe slobodnog tržišta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
640 Tea Dogan Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Prijedlog stavke 5. članka 47. podržavam jer smatram da jedinice lokalne samouprave ne bi smjele imati mogućnosti dodjeljivanja dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza. Ovom izmjenom omogućili bi se jednaki uvjeti za sve prijevoznike, što do sada nije bio slučaj. Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
641 Marijan Šuljić Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Članak 47. st. 18. govori da nadzor nad obavljanjem autotaksi prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu provode inspektori cestovnog prometa te komunalni i/ili prometni redari jedinice lokalne samouprave na čijem području se autotaksi prijevoz obavlja. S obzirom da su se inspektori cestovnog prometa u zadnjih 5 – 6 godina pojavljivali u Novalji jednom ili dva puta godišnje (i kažnjavali uglavnom legalne taksiste) ovom odredbom se ustvari traži od JLS povećanje broja komunalnih/prometnih redara. Grad Novalja od 2013.g. svake godine zapošljava dodatnih 20 komunalnih redara koji održavaju red s obzirom da Ministarstvo unutarnjih poslova ima skromno povećanje broja sezonskih policajaca. Grad Novalja ima 3663 stalna stanovnika a u špici sezone broj stanovnika sa turistima i ''vikendašima'' raste preko 50 000. S obzirom da ne očekujemo da će broj inspektora biti veći nego do sada, Grad Novalja mora će zaposliti dodatnih 10 do 20 komunalnih/prometnih redara samo za kontrolu autotaksi prijevoza. S obzirom da komunalni i/ili prometni redari ne mogu kontrolirati promet u pokretu kako će kontrolirati autotaksi prijevoz? Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
642 Maja Kurek Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Smatram kako su lokalne autotaksi dozvole potpuno nepotrebno jer predstavljaju nepotrebnu administrativnu barijeru Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
643 AUTOTRANSPORT D.D. Opći pojmovi, Članak 4. - Primljeno na znanje Primljeno na znanje
644 Maja Kurek Početne kvalifikacije, Članak 7. Teorijski ispit o prometnim pravilima već su položili svi imatelji dozvola B kategorije i nije potrebno ponavljati ga. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
645 Maja Kurek Stručna osposobljenost vozača, Članak 5. Pozdravljam otvaranje vrata autotaksi prijevoza svima koji imaju vozačku dozvolu B kategorije i žele raditi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje Vozači koji upravljaju vozilima za obavljanje autotaksi prijevoza putnika moraju steći početnu kvalifikaciju po posebnom programu za vozače B kategorije, ali se nisu obvezni redovito osposobljavati kroz periodičku izobrazbu.
646 AUTOTRANSPORT D.D. Opći pojmovi, Članak 4. - Primljeno na znanje Primljeno na znanje
647 Maja Kurek Opći pojmovi, Članak 4. Neka putnici sami odluče hoće li koristiti prijevoznika koji koristi taksimetar ili aplikaciju, mislim da je to najpravednije Primljeno na znanje Primljeno na znanje
648 AUTOTRANSPORT D.D. Opći pojmovi, Članak 4. - Primljeno na znanje Primljeno na znanje
649 AUTOTRANSPORT D.D. Opći pojmovi, Članak 4. - Primljeno na znanje Primljeno na znanje
650 Maja Kurek JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, OBRAZAC ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA Neka putnici sami odluče hoće li koristiti usluge prijevoznika koji koristi taksimetar ili aplikaciju, mislim da je to najpravednije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
651 AUTOTRANSPORT D.D. Opći pojmovi, Članak 4. - Primljeno na znanje Primljeno na znanje
652 Maja Kurek JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Ovaj zakon je dobar za okoliš jer će se ljudi manje morati koristiti privatnim automobilima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
653 AUTOTRANSPORT D.D. Opći pojmovi, Članak 4. - Primljeno na znanje Primljeno na znanje
654 AUTOTRANSPORT D.D. Opći pojmovi, Članak 4. - Primljeno na znanje Primljeno na znanje
655 AUTOTRANSPORT D.D. Opći pojmovi, Članak 4. - Primljeno na znanje Primljeno na znanje
656 AUTOTRANSPORT D.D. Opći pojmovi, Članak 4. - Primljeno na znanje Primljeno na znanje
657 AUTOTRANSPORT D.D. Opći pojmovi, Članak 4. - Primljeno na znanje Primljeno na znanje
658 AUTOTRANSPORT D.D. Opći pojmovi, Članak 4. - Primljeno na znanje Primljeno na znanje
659 AUTOTRANSPORT D.D. Opći pojmovi, Članak 4. - Primljeno na znanje Primljeno na znanje
660 AUTOTRANSPORT D.D. Opći pojmovi, Članak 4. - Primljeno na znanje Primljeno na znanje
661 Tea Dogan Stručna osposobljenost osoba odgovornih za prijevoz, Članak 20. Podržavam izuzimanje prijevoznika autotaksi prijevoza od obveze stručne osposobljenosti. Dodatno osposobljavanje utjecat će isplativost, a ujedno će rezultirati manjim brojem zainteresiranih poduzetnika zbog dodatnih barijera koje im se postavljaju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
662 AUTOTRANSPORT D.D. Opći pojmovi, Članak 4. - Primljeno na znanje Primljeno na znanje
663 AUTOTRANSPORT D.D. Opći pojmovi, Članak 4. - Primljeno na znanje Primljeno na znanje
664 AUTOTRANSPORT D.D. Opći pojmovi, Članak 4. - Primljeno na znanje Primljeno na znanje
665 AUTOTRANSPORT D.D. Opći pojmovi, Članak 4. - Primljeno na znanje Primljeno na znanje
666 AUTOTRANSPORT D.D. Opći pojmovi, Članak 4. - Primljeno na znanje Primljeno na znanje
667 Tea Dogan Stručna osposobljenost vozača, Članak 5. Prema stavku 2. članka 5. predlaže se ukidanje početne kvalifikacije za autotaksi vozače koje smatram kao pozitivno rješenje. Do sada su autotaksi vozači morali imati završenu školu što dovodi do zapreka prilikom zapošljavanja, ali ujedno i ograničava tržište rada. Takav zahtjev također je bio dugotrajan, a nije dao značajan doprinos sigurnosti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje Vozači koji upravljaju vozilima za obavljanje autotaksi prijevoza putnika moraju steći početnu kvalifikaciju po posebnom programu za vozače B kategorije, ali se nisu obvezni redovito osposobljavati kroz periodičku izobrazbu.
668 AUTOTRANSPORT D.D. Opći pojmovi, Članak 4. - Primljeno na znanje Primljeno na znanje
669 AUTOTRANSPORT D.D. Opći pojmovi, Članak 4. - Primljeno na znanje Primljeno na znanje
670 AUTOTRANSPORT D.D. Opći pojmovi, Članak 4. - Primljeno na znanje Primljeno na znanje
671 AUTOTRANSPORT D.D. Opći pojmovi, Članak 4. - Primljeno na znanje Primljeno na znanje
672 Tea Dogan Opći pojmovi, Članak 4. Članak 4. Nova definicija autotaksi prijevoza u članku 4 pozitivna je zbog uvođenja elektroničke aplikacije kao jedno od sredstava, u zamjenu za zastarjeli taksimetar. GPS tehnologijom dolazimo do jednostavnijeg i preciznijeg određivanja cijena i ruta prema kojoj se obavlja usluga. GPS pokazuje optimalni put, bez mogućnosti vožnje okolnim putevima zbog bolje zarade. U prilog novoj tehnologiji ide i činjenica da je putem elektroničke aplikacije moguće procjenu cijene vidjeti i prije same usluge. Dodatno, činjenica da u Zakonu nema ograničenja u cijeni je pozitivna zbog mogućnosti tržišnog natjecanja. Praksa pokazuje da je ograničavanje cijene pretežito išlo na štetu korisnika. Na ovaj način omogućuje se tržišno natjecanje i mogućnost korisnika da bira željenu uslugu. Članak 4 usmjeren je prema digitalnoj transformaciji koja je potrebna. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
673 AUTOTRANSPORT D.D. Opći pojmovi, Članak 4. - Primljeno na znanje Primljeno na znanje
674 AUTOTRANSPORT D.D. Opći pojmovi, Članak 4. - Primljeno na znanje Primljeno na znanje
675 AUTOTRANSPORT D.D. Opći pojmovi, Članak 4. - Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
676 AUTOTRANSPORT D.D. Opći pojmovi, Članak 4. - Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
677 AUTOTRANSPORT D.D. Opći pojmovi, Članak 4. - Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
678 Dajana Miličić Stručna osposobljenost vozača, Članak 5. Ukidanje početne kvalifikacije za autotaksi vozače prema stavku 2. članka 5. je prijeko potreban iskorak u liberalizaciji tržišta i kao takvog ga u potpunosti podržavam jer je postojeća odredba, prema kojoj autotaksi vozači moraju imati završenu trogodišnju strukovnu školu, pretjerano restriktivna te nepotrebno zatvara tržište rada autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje Vozači koji upravljaju vozilima za obavljanje autotaksi prijevoza putnika moraju steći početnu kvalifikaciju po posebnom programu za vozače B kategorije, ali se nisu obvezni redovito osposobljavati kroz periodičku izobrazbu.
679 AUTOTRANSPORT D.D. Opći pojmovi, Članak 4. - Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
680 Damir Lukačić Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Podržavam prijedlog iz stavka 5. članka 47. ovog zakona jer smatram da jedinice lokalne samouprave ne bi smjele imati mogućnosti da proizvoljno dodjeljuju dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza na svom području. Jedino na taj način može se osigurati jednake tržišne uvjete za sve prijevoznike. Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
681 Damir Lukačić Stručna osposobljenost osoba odgovornih za prijevoz, Članak 20. Podržavam odredbu iz 2. stavka članka 20. koja se odnosi na predviđeno izuzimanje prijevoznika koji obavljaju usluge autotaksi prijevoza te posebnih oblika prijevoza u unutarnjem prometu od obveze stručne osposobljenosti prijevoznika ili zapošljavanja upravitelja prometa koji je stručno osposobljen. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
682 Damir Lukačić Vrste licencija u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 14. Podržavam izuzimanje autotaksi prijevoznika od obveze evidentiranja licencija kod izdavatelja predviđeno stavcima 4. i 5. članka 14. ovog zakona. Ta će mjera rezultirati rasterećenjem poslovanja poduzetnika u autotaksi prijevozu, jer oni više neće morati gubiti vrijeme na dodatne odlaske u tijela javne uprave. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
683 Damir Lukačić Stručna osposobljenost vozača, Članak 5. Smatram da je ukidanje početne kvalifikacije za autotaksi vozače prema stavku 2. članka 5. dobro rješenje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje Vozači koji upravljaju vozilima za obavljanje autotaksi prijevoza putnika moraju steći početnu kvalifikaciju po posebnom programu za vozače B kategorije, ali se nisu obvezni redovito osposobljavati kroz periodičku izobrazbu.
684 UDRUŽENJE PRIJEVOZNIKA ZAGREB Opće odredbe o ugovorima u cestovnom prijevozu, Članak 98. Sa člankom 98. smo suglasni jer definiranje rokova plaćanja prijevozničkih usluga mora biti propisano ovim Zakonom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
685 AUTOTRANSPORT D.D. Opći pojmovi, Članak 4. - Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
686 Damir Lukačić Opći pojmovi, Članak 4. Podržavam novu definciju autotaksi prijevoza u članku 4 jer je uvođenje elektroničke aplikacije kao alternative zastarjelom taksimetru bitan korak prema digitalnoj transformaciji hrvatskog društva Primljeno na znanje Primljeno na znanje
687 Čazmatrans d.o.o. Rokovi za usklađivanje sa Zakonom, Članak 118. Članak 118. Stavak 1. NIJE JASNO ! ŠTO ĆE SVE OPĆINE I IMATI KOMUNALNI PRIJEVOZ ? Primljeno na znanje ČLANAK 118. ST.1. Jedinice lokalne samouprave na čijem području će se organizirati i provoditi komunalni prijevoz putnika će se s prijevoznicima sklopiti ugovor o komunalnom prijevozu putnika sukladno odredbama članka 33.stavka 1 ovog Zakona i sukladno odredbama Uredbe (EZ) 1370/2007, najkasnije u roku do 30.11.2019. god.
688 UDRUŽENJE PRIJEVOZNIKA ZAGREB Prijevoz tereta za vlastite potrebe, Članak 96. Sa člankom 96. smo suglasni, odnosno s dodatnim uvjetom da se prijevoz tereta za osobne potrebe ograniči na vozila do 12 tona, uz uvjet da se u članak 4. točku 40. unese obveza isticanja naljepnice koja označava prijevoz za vlastite potrebe. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
689 Damir Lukačić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Donošenje ovog zakona će pomoći liberalizaciji tržišta što je izrazito dobra stvar Primljeno na znanje Primljeno na znanje
690 Dajana Miličić Opći pojmovi, Članak 4. Podržavam novu definciju autotaksi prijevoza u članku 4 ponajviše jer je uvođenje elektroničke aplikacije kao alternative zastarjelom taksimetru bitan korak prema digitalnoj transformaciji Republike Hrvatske te je ovakva definicija temeljena na najboljim regulatornim praksama država EU-a. GPS je definitivno precizniji mjerni uređaj od taksimetra, a osim toga, u prilog elektroničkoj aplikaciji ide i argument transparentnosti jer je putem aplikacije moguće dobiti procjenu cijene vožnje unaprijed, prije naručivanja vožnje. Transparentnost i sigurnost kod korištenja aplikacije znači puno i turistima koji svake godine sve više posjećuju Hrvatsku. Podržavam i činjenicu da zakon ne ograničava cijene autotaksi usluga jer na takav način ostavlja prostora za tržišno natjecanje i korisnicima daje mogućnost izbora prilikom korištenja usluga. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
691 AUTOTRANSPORT D.D. Opći pojmovi, Članak 4. - Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
692 UDRUŽENJE PRIJEVOZNIKA ZAGREB Način obavljanja javnog prijevoza tereta, Članak 77. Sa člankom 77. smo suglasni, jer Zakon ispravno primjećuje da odgovornost za pretovar mora biti podijeljena između pošiljatelja tereta – utovaritelja, prijevoznika i primatelja tereta – istovaritelja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
693 Tihana Bedeković JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Smatram da bi donošenje ovog Zakona pozitivno utjecalo na stvaranje novih radnih mjesta te omogućilo ravnopravnu tržišnu utakmicu i mogućnost izbora krajnjih korisnika pri korištenju usluge. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
694 Tea Dogan JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam Nacrt prijedloga Zakona o prijevozu u cestovnom prometu koji ide u smjeru liberalizacije tržišta. Ovaj Zakon hrvatskim će građanima donijeti mogućnost zapošljavanja, jednako kao i izbor usluga na tržištu. Time će usluge održavati visoku kvalitetu, a rezultat će biti i niže cijene prijevoza za građane. Uz to, navedene promjene će pozitivno utjecati na hrvatsku ekonomiju. Smjer u kojem se kreće navedeni Zakon u skladu je s nedavnom preporukom Europske komisije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
695 Vedrana Nimac Opći pojmovi, Članak 4. Stavak 1-aplikacija nije ravnomjerni parametar za određivanje cijene. Aplikacija ne može biti ravnomjerni parametar jer svaki mobilni uređaj ovisno o brzini interneta, GPS-u, dostupnosti mreže koja se procesira kroz pojedinu aplikaciju, vrsti mobilnog uređaja na kojem se izvodi aplikacija, specifikacijama uređaja. Postoji li mobilni uređaji koji će biti standardiziran sa 100 % točnim procesiranjem , pravovremenom nadogradnjom za sve ? Mi smo jedina zemlja koja smatra da je aplikacija točnija od taksimetra, a sumnjam da je stupanj obrazovanja stručnjaka drugih zemalja zakazao nasprem naših stručnjaka u ministarstvu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
696 Čazmatrans d.o.o. Obveza korištenja autobusnih kolodvora i putničkih terminala utvrđenih voznim redom, Članak 101. . Primljeno na znanje Primljeno na znanje
697 AUTOTRANSPORT D.D. Opći pojmovi, Članak 4. - Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
698 AUTOTRANSPORT D.D. Opći pojmovi, Članak 4. - Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
699 Domagoj Ražov Stručna osposobljenost osoba odgovornih za prijevoz, Članak 20. Podržavam odredbu iz 2. stavka članka 20. koja se odnosi na predviđeno izuzimanje prijevoznika koji obavljaju usluge autotaksi prijevoza te posebnih oblika prijevoza u unutarnjem prometu od obveze stručne osposobljenosti prijevoznika ili zapošljavanja upravitelja prometa koji je stručno osposobljen. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
700 Domagoj Ražov Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Podržavam prijedlog iz stavka 5. članka 47. ovog zakona jer smatram da jedinice lokalne samouprave ne bi smjele imati mogućnosti da proizvoljno dodjeljuju dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza na svom području. Jedino na taj način može se osigurati jednake tržišne uvjete za sve prijevoznike. Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
701 Autotransport Karlovac d.o.o. Rokovi za usklađivanje sa Zakonom, Članak 118. Članak 118. Stavak 1. NIJE JASNO ! ZAR ĆE SVE OPĆINE I IMATI KOMUNALNI PRIJEVOZ ? Primljeno na znanje ČLANAK 118. ST.1. Jedinice lokalne samouprave na čijem području će se organizirati i provoditi komunalni prijevoz putnika će se s prijevoznicima sklopiti ugovor o komunalnom prijevozu putnika sukladno odredbama članka 33.stavka 1 ovog Zakona i sukladno odredbama Uredbe (EZ) 1370/2007, najkasnije u roku do 30.11.2019. god.
702 Domagoj Ražov Stručna osposobljenost vozača, Članak 5. Smatram da je ukidanje početne kvalifikacije za autotaksi vozače prema stavku 2. članka 5. dobro rješenje Primljeno na znanje Primljeno na znanje Vozači koji upravljaju vozilima za obavljanje autotaksi prijevoza putnika moraju steći početnu kvalifikaciju po posebnom programu za vozače B kategorije, ali se nisu obvezni redovito osposobljavati kroz periodičku izobrazbu.
703 Domagoj Ražov Opći pojmovi, Članak 4. Taksimetar je zastarjela naprava koju GPS i više nego adekvatno može zamijeniti Primljeno na znanje Primljeno na znanje
704 Domagoj Ražov JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam liberlaizaciju tržišta koja će omogučiti nova zapošljavanja ljudi Primljeno na znanje Primljeno na znanje
705 Luka Đurović Područje obavljanja autotaksi prijevoza putnika  u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 48. Svakako podržavam prijedlog iz članka 48. da se prijevoznicima omogući imanje više lokalnih dozvola za autotaksi prijevoz jer će se tako napokon omogućiti prijevoznicima da odrade i povratne vožnje sa lokacija kao što su npr. zračne luke koje pripadaju drugim jedinicama lokalne samouprave. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
706 Autotransport Karlovac d.o.o. Obveza korištenja autobusnih kolodvora i putničkih terminala utvrđenih voznim redom, Članak 101. . Primljeno na znanje Primljeno na znanje
707 Matija Lovrentjev Područje obavljanja autotaksi prijevoza putnika  u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 48. Podržavam prijedlog iz članka 48. da se prijevoznicima, pravnim i fizičkim osobama-obrtnicima, omogući imanje više lokalnih dozvola za autotaksi prijevoz. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
708 Luka Đurović Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Podržavam prijedlog iz stavka 5. članka 47. jer će povećati transparentnost i osigurati jednake uvjete za sve na tržištu, te tako smanjiti prostor za korupciju. Svakako korak naprijed u dobrom smjeru. Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
709 Matija Lovrentjev Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Podržavam mogućnost predaje zahtjeva za dozvolu jedinici lokalne samouprave iz stavka 8. te predaju potrebnih dokaza u digitalnom obliku iz stavka 9. članka 47. zakona jer se u tim mjerama ogleda reformska namjera Vlade za digitalnu transformaciju društva, a istodobno se olakšava poslovanje poduzetnicima Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
710 Matija Lovrentjev Stručna osposobljenost osoba odgovornih za prijevoz, Članak 20. Prijevoznici u autotaksi djelatnosti najčešće imaju jedno ili nekoliko vozila te nemaju potrebe za logističkom i drugom organizacijom na razini teretnih i autobusnih prijevoznika. Iz tog razloga podržavam odredbu iz 2. stavka članka 20. koja se odnosi na predviđeno izuzimanje prijevoznika koji obavljaju usluge autotaksi prijevoza te posebnih oblika prijevoza u unutarnjem prometu od obveze stručne osposobljenosti prijevoznika ili zapošljavanja upravitelja prometa koji je stručno osposobljen. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
711 Matija Lovrentjev Vrste licencija u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 14. Podržavam izuzimanje autotaksi prijevoznika od obveze evidentiranja licencija kod izdavatelja predviđeno stavcima 4. i 5. članka 14. ovog zakona. Ta će mjera rezultirati rasterećenjem poslovanja poduzetnika u autotaksi prijevozu, jer oni više neće morati gubiti vrijeme na dodatne odlaske u tijela javne uprave. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
712 Matija Lovrentjev Stručna osposobljenost vozača, Članak 5. Ukidanje početne kvalifikacije za autotaksi vozače prema stavku 2. članka 5. je odlično rješenje iz razloga što inače takve nepotrebne kvalifikacije vode ka zatvaranju tržišta rada. Primljeno na znanje Primljeno na znanje Vozači koji upravljaju vozilima za obavljanje autotaksi prijevoza putnika moraju steći početnu kvalifikaciju po posebnom programu za vozače B kategorije, ali se nisu obvezni redovito osposobljavati kroz periodičku izobrazbu.
713 Luka Đurović Stručna osposobljenost osoba odgovornih za prijevoz, Članak 20. Podržavam odredbu iz 2. stavka članka 20. jer smanjuje administrativne troškove prijevoznicima. Mnogi prijevoznici u autotaksi djelatnosti su mali prijevoznici kojima će takvo smanjenje administrativnih troškova puno značiti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
714 Matija Lovrentjev Opći pojmovi, Članak 4. Taximetar je zastarjela tehnologija, živimo u 21. st. potrebno je koristiti noviju i točniju tehnologiju kao npr. GPS. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
715 dragan burazer XIX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Stupanje na snagu Zakona Podržavam zakon jer će donijeti brojne dobrobiti hrvatskim građanima - mogućnost zapošljavanja i posredno pozitivne učinke na cijelu ekonomiju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
716 Matija Lovrentjev JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Napokon zakon o liberalizaciji taxi tržišta, u potpunosti podržavam. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
717 Stjepan Lovrentjev Područje obavljanja autotaksi prijevoza putnika  u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 48. Smatram da je diskriminatorno da gradovi u kojima su najunosnija autotaksi tržišta poput Zagreba i Dubrovnika ne dopuštaju hrvatskim građanima iz drugih jedinica lokalne samouprave poslovanje na njihovom području, što je mogućnost koja se s pravom ukida ovom odredbom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
718 Stjepan Lovrentjev Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Podržavam prijedlog iz stavka 7. članka 47. ovog zakona jer je iznos od 10 posto prosječne mjesečne plaće na području lokalne samouprave koja izdaje dozvolu za autotaksi prijevoz razumna svota koja neće previše opteretiti poduzetnike koji žele pružati uslugu autotaksi prijevoza, a istodobno će omogućiti lokalnoj samoupravi ubiranje određenih sredstava potrebnih za održavanje i uspostavljanje infrastrukture propisane ovim zakonom za autotaksi prijevoz. Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
719 Ivica Pakšec Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Smatram kako bi trziste autotaksi prijevoza trebalo biti liberalizirano. Zasto bi broj licenci bio ogranicen?! Time se postavljaju dva problema. Prvi je taj sto ogranicavamo poduzetistvo a drugi sto namecemo da se odredjene usluge/ponuditelji moraju korisiti. To je jednako kao da se ogranici broj ducana u nekom gradu jer se "smatra" da ih je neki broj dovoljan. Vjerujem da bi i taksi trebao biti kao i druge branse. Svima jednaki uvjeti pa ce trziste/korisnici sami odluciti koga ce koristiti a koga ne. Izvrstan primjer sa velikogorickim taksijem koji je dvostruko skuplji od zagrebackih. Kada idete u zracnu luku voznja vas kosta cca 120kn a kada idete iz zracne luke 250kn, a vi nemate izbora jer mozete koristiti samo taj odredjeni (velikogoricki) taksi. Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
720 Stjepan Lovrentjev Stručna osposobljenost osoba odgovornih za prijevoz, Članak 20. Specifične okolnosti autotaksi prijevoza takve su da za veliki broj malih poduzetnika koji u njemu sudjeluju svaka dodatna administrativna barijera utječe na isplativost i obeshrabruje ulazak u poduzetništvo iz tog razloga podržavam odredbu iz 2. stavka članka 20. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
721 VILIM FRIŠČIĆ Područje primjene, Članak 1. Taxi usluge se moraju potpuno liberalizirati i osloboditi utjecaja lokalnih vlasti - interesa. Mora se izbjeći situacija koja se meni dogodila na povratku iz inozemstva u kasnim satima na aerodromu F. Tuđman nije bilo taxi vozila duže od sat vremena - ni javnog prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
722 Emir Karabegović Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. članak 4 - definicija autotaksi prijevoza Aplikacija kao sredstvo izračuna cijene za taksi ne postoji nigdje ni svijetu, ni u Europi; svugdje je jedino legitimno sredstvo izračuna naplate TAKSIMETAR jer njega provjeravaju državna tijela. Ograničenje taksi dozvola koči tržište a postoji potreba za taksijima i za jeftinijim prijevozom!! Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
723 Stjepan Lovrentjev Stručna osposobljenost vozača, Članak 5. Smatram da je ukidanje početne kvalifikacije za autotaksi vozače prema stavku 2. članka 5. dobro rješenje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje Vozači koji upravljaju vozilima za obavljanje autotaksi prijevoza putnika moraju steći početnu kvalifikaciju po posebnom programu za vozače B kategorije, ali se nisu obvezni redovito osposobljavati kroz periodičku izobrazbu.
724 Stjepan Lovrentjev Opći pojmovi, Članak 4. Podržavam novu definciju autotaksi prijevoza u članku 4 jer je uvođenje elektroničke aplikacije kao alternative zastarjelom taksimetru bitan korak prema digitalnoj transformaciji hrvatskog društva te pokazuje da hrvatski zakonodavac slijedi smjernice Europske komisije (EK) i Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), kao i najbolje regulatorne prakse iz država EU-a. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
725 Stjepan Lovrentjev JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam Nacrt prijedloga Zakona o prijevozu u cestovnom prometu koji ide u smjeru liberalizacije tržišta usluga autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
726 HGK JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Na zahtjev Ministarstva mora, prometa i infrastrukture imenovani su Darko Vukadinović, predsjednik Udruženja cestovnog teretnog prometa i Darko Banko, zamjenik predsjednika Udruženja cestovnog teretnog prometa kao predstavnici Hrvatske gospodarske komore u radnoj podskupini za prijevoz tereta za sudjelovanje u izradi Nacrta prijedloga Zakona o prijevozu u cestovnom prometu pri Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Vijeće Udruženja cestovnog teretnog prometa želi izraziti nezadovoljstvo što predstavnici radne podskupine nisu imali priliku sudjelovati u izradi Nacrta predmetnog Zakona jer je organiziran samo jedan sastanak na kojem se od predstavnika tražilo da dostave prijedloge izmjena i nakon toga više nije bilo sastanaka. Vijeće Udruženje cestovnog teretnog prometa HGK, na sastanku Vijeća Udruženja cestovnog teretnog prometa koje je održano 18.12.2017. godine, donijelo je primjedbe na Nacrt prijedloga zakona o prijevozu u cestovnom prometu koje vam u nastavku dostavljamo. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
727 Čazmatrans d.o.o. Privremeno ukidanje licencije, Članak 26. Članak 26. Stavak 1. U PREKRŠAJNIM ODREDBAMA NITI U PRIJEDLOGU NACRTA ZAKONA, NITI U UREDBI 2016/403 NE POSTOJI POJAM „TEŽI PREKRŠAJ“ Primljeno na znanje Primljeno na znanje
728 Autotransport Karlovac d.o.o. Privremeno ukidanje licencije, Članak 26. Članak 26. Stavka 1. U PREKRŠAJNIM ODREDBAMA NITI U PRIJEDLOGU NACRTA ZAKONA, NITI U UREDBI 2016/403 NE POSTOJI POJAM „TEŽI PREKRŠAJ“ Primljeno na znanje Primljeno na znanje
729 Čazmatrans d.o.o. Privremeno ukidanje licencije, Članak 26. Članak 26. PRIJEDLOG : PRIMIJENITI UREDBU 1071/2009,čl.6., stavak 2., točka a) SUKLADNO PRIjEDLOGU IZMJENE ČLANKA 16., OVOGA NACRTA PRIJEDLOGA ZAKONA Primljeno na znanje Dobar ugled reguliran je člankom 16. i u isti je uvršteno kako ste predložili.
730 Autotransport Karlovac d.o.o. Privremeno ukidanje licencije, Članak 26. Članak 26. PRIJEDLOG : PRIMIJENITI UREDBU 1071/2009,čl.6., stavak 2., točka a) SUKLADNO PRIjEDLOGU IZMJENE ČLANKA 16., OVOGA NACRTA PRIJEDLOGA ZAKONA Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
731 Luka Đurović Stručna osposobljenost vozača, Članak 5. Ukidanje odredbe da autotaksi vozači moraju imati završenu trogodišnju strukovnu školu bi bio dobar potez jer ne postoje istraživanja koja bi potvrdila potrebu za takvom odredbom a niti njenu efikasnost u smislu povećanja sigurnosti u prometu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje Vozači koji upravljaju vozilima za obavljanje autotaksi prijevoza putnika moraju steći početnu kvalifikaciju po posebnom programu za vozače B kategorije, ali se nisu obvezni redovito osposobljavati kroz periodičku izobrazbu.
732 Autotransport Karlovac d.o.o. Dobar ugled, Članak 16. Članak 16. PRIJEDLOG : ČLANAK IZMIJENITI I USKLADITI PREMA UREDBI 1071/2009,čl.6., stavak 2., točka a) A isto se odnosi na učestalost teških povreda, kako je definirano Prilogom II Uredbe 2016/403, odnosno da se broj povreda utvrđuje razmjerno broju uposlenih vozača. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
733 Duje Iliev Područje obavljanja autotaksi prijevoza putnika  u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 48. Prijedlog da omogući imanje više lokalnih dozvola za autotaksi prijevoz je potreban i vrlo dobar Primljeno na znanje Primljeno na znanje
734 Ivica Pakšec Opći pojmovi, Članak 4. Svakako podrzavam promjenu zakona, mislim da ce donesti puno dobroga. Jedino nisam bas za to da aplikacija bude glavno mjerno sredstvo. GPS ima tocnost oko 95% sto bi znacilo da mi na iznos od 100kn netko moze radi "standardne greske" GPS-a naplatiti voznju 5kn vise?! Nije samo do toga da se otvara mogucnost da se korisnicima naplacuje vise, nego postoji mogucnost da se naplati i manje, pa i drzava nece naplatiti PDV-a koliko treba. U svakom slucaju ovim nacinom netko gubi, ili korisnik ili drzava! Primljeno na znanje Primljeno na znanje
735 Lucijana Marić Područje obavljanja autotaksi prijevoza putnika  u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 48. Podržavam prijedlog iz članka 48.Takve mogućnost će ostvariti mnoge dobrobiti. Za prijevoznika, jer će mu vožnja biti isplativija, za korisnika jer će imati pristupačniju uslugu te za okoliš, jer gradovima neće bespotrebno putovati prazna taksi vozila. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
736 Duje Iliev Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Podržavam odredbu 5. iz članka 47. jer smatram da jedinice lokalne samouprave nebi smijele proizvoljno dodjeljivati dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza Također podržajem i odredbu 7. iz članka 47. jer je to razumna svota koja neće opteretiti poduzetnike Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
737 Luka Đurović Opći pojmovi, Članak 4. S obzirom na ulogu turizma u našem gospodarstvu iznimno je važno da je ovaj zakon prepoznao sve prednosti elektroničkih aplikacija, kao što je omogućavanje lakšeg sporazumijevanja jer aplikacija omogućava unos destinacije na jeziku korisnika, te smanjenje prostora za prijevare turista (mnogi su prvi puta u Hrvatskoj). Primljeno na znanje Primljeno na znanje
738 Branko Šoda-Cotić Stručna osposobljenost vozača, Članak 5. Smatram da nije potrebna trogodišnja strukovna škola nego da je dovoljna B kategorija jer sve ostalo je preskupo i dugo traje Primljeno na znanje Primljeno na znanje Vozači koji upravljaju vozilima za obavljanje autotaksi prijevoza putnika moraju steći početnu kvalifikaciju po posebnom programu za vozače B kategorije, ali se nisu obvezni redovito osposobljavati kroz periodičku izobrazbu.
739 Branko Šoda-Cotić Opći pojmovi, Članak 4. Smatram da je taksimetar zastarijeo te da je aplikacija puno točnija i bolja. Korisnici prije naručivanja vožnje imaju informaciju o cijeni te tako mogu izabrati uslugu koja im je najpovoljnija i najkvalitetnija osim toga aplikacije omoguvačava najsigurniji način prijevoza putnika koji također osigurava maksimalno zadovoljstvo korisnika usluga. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
740 Dejan Perković Područje obavljanja autotaksi prijevoza putnika  u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 48. Podržavam prijedlog iz članka 48. da se prijevoznicima, pravnim i fizičkim osobama-obrtnicima, omogući imanje više lokalnih dozvola za autotaksi prijevoz. U praksi će ova odredba značiti, primjerice, da će prijevoznici koji zbog geografskog smještaja infrastrukturnih objekata kao što su zračne luke često prelaze granice jedinica lokalne samouprave obavljajući djelatnost sada moći odraditi i povratnu vožnju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
741 Dejan Perković Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Podržavam prijedlog iz stavka 5. članka 47. ovog zakona jer smatram da jedinice lokalne samouprave ne bi smjele imati mogućnosti da proizvoljno dodjeljuju dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza na svom području. Jedino na taj način može se osigurati jednake tržišne uvjete za sve prijevoznike. Do sada smo svjedočili da su se lokalne autotaksi dozvole koristile kao sredstvo političkog pritiska i nagrađivanja podobnih, a nisu bile isključene ni sumnje u korupciju. Ovaj novi zakonski prijedlog staje na kraj takvim mogućnostima te predstavlja važan reformski korak. Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
742 Dejan Perković Stručna osposobljenost vozača, Članak 5. Smatram da je ukidanje početne kvalifikacije za autotaksi vozače prema stavku 2. članka 5. dobro rješenje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje Vozači koji upravljaju vozilima za obavljanje autotaksi prijevoza putnika moraju steći početnu kvalifikaciju po posebnom programu za vozače B kategorije, ali se nisu obvezni redovito osposobljavati kroz periodičku izobrazbu.
743 Dejan Perković Opći pojmovi, Članak 4. Podržavam novu definciju autotaksi prijevoza u članku 4 jer je uvođenje elektroničke aplikacije kao alternative zastarjelom taksimetru bitan korak prema digitalnoj transformaciji hrvatskog društva te pokazuje da hrvatski zakonodavac slijedi smjernice Europske komisije (EK) i Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), kao i najbolje regulatorne prakse iz država EU-a. Neosporna je činjenica da je GPS precizniji mjerni uređaj od taksimetra. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
744 Ovim putem Priznavanje dokaza o dobrom ugledu, Članak 17. Čl. 17. Kao preduvjet propisati uvjerenje o kaznenom i prekršajnom nekažnjavanju. U suradnji s Ministarstvom pravosuđa definirati modalitete izdavanja uvjerenja. Točno navesti prekršaje počinjenjem kojih se gubi pravo na licenciju i dozvolu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
745 Dejan Perković JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam iskorak koji Nacrt prijedloga Zakona o prijevozu u cestovnom prometu donosi u smjeru liberalizacije tržišta usluga autotaksi prijevoza. Zakon će donijeti brojne dobrobiti hrvatskim građanima - mogućnost zapošljavanja i posredno pozitivne učinke na cijelu ekonomiju, ali i bolji izbor na tržištu za korisnike usluga prijevoza, što će rezultirati nižim cijenama i boljom kvalitetom. Liberalizacija tržišta autotaksi prijevoza u skladu je s preporukama Europske komisije (EK) i Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), a prijedlog Zakona oslanja se na najbolje regulatorne prakse iz država EU-a. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
746 Suzana Kirinić Područje obavljanja autotaksi prijevoza putnika  u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 48. Podržavam prijedlog iz članka 48. da se prijevoznicima, pravnim i fizičkim osobama-obrtnicima, omogući imanje više lokalnih dozvola za autotaksi prijevoz. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
747 Dajana Miličić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Smatram da je ovaj Nacrt prijedloga Zakona o prijevozu u cestovnom prometu pozitivan iskorak u smjeru liberalizacije tržišta autotaksi prijevoza te da će kao takav neupitno pridonijeti poboljšanju ekonomije Republike Hrvatske. Osim što liberalizacija tržišta autotaksi prijevoza donosi nove mogućnosti zapošljavanja, korisnicima autotaksi usluga donosi veću mogućnost izbora na tržištu kroz povećanje dostupnosti, kvalitete i u konačnici niže cijene usluga. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
748 Suzana Kirinić Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Podržavam prijedlog iz stavka 5. članka 47. ovog zakona jer smatram da jedinice lokalne samouprave ne bi smjele imati mogućnosti da proizvoljno dodjeljuju dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza na svom području. Jedino na taj način može se osigurati jednake tržišne uvjete za sve prijevoznike. Do sada smo svjedočili da su se lokalne autotaksi dozvole koristile kao sredstvo političkog pritiska i nagrađivanja podobnih, a nisu bile isključene ni sumnje u korupciju. Ovaj novi zakonski prijedlog staje na kraj takvim mogućnostima te predstavlja važan reformski korak. Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
749 Suzana Kirinić Stručna osposobljenost osoba odgovornih za prijevoz, Članak 20. Podržavam odredbu iz 2. stavka članka 20. koja se odnosi na predviđeno izuzimanje prijevoznika koji obavljaju usluge autotaksi prijevoza te posebnih oblika prijevoza u unutarnjem prometu od obveze stručne osposobljenosti prijevoznika ili zapošljavanja upravitelja prometa koji je stručno osposobljen. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
750 Suzana Kirinić Stručna osposobljenost vozača, Članak 5. Smatram da je ukidanje početne kvalifikacije za autotaksi vozače prema stavku 2. članka 5. dobro rješenje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje Vozači koji upravljaju vozilima za obavljanje autotaksi prijevoza putnika moraju steći početnu kvalifikaciju po posebnom programu za vozače B kategorije, ali se nisu obvezni redovito osposobljavati kroz periodičku izobrazbu.
751 Suzana Kirinić Opći pojmovi, Članak 4. Ne postoji nikakav razlog da upravo autotaksi djelatnost bude ta u kojoj država ograničava cijene, a u drugim djelatnostima koje su možda i esencijalnije za ljudski život takvih ograničenja nema. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
752 Suzana Kirinić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam iskorak koji Nacrt prijedloga Zakona o prijevozu u cestovnom prometu donosi u smjeru liberalizacije tržišta usluga autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
753 Lucijana Marić Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Smatram da jedinice lokalne samouprave ne bi smjele imati mogućnosti da same dodjeljuju dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza na svom području. Ukidanjem te mogucnosti osiguravaju se jednaki uvjeti za sve prijevoznike. Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
754 Mario Žanić Područje obavljanja autotaksi prijevoza putnika  u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 48. Odlično je da će napokon taxisti moći voziti u više gradova i na više područja jer u 21. st. nema smisla da smo ograničeni na samo jedno malo područje(grad). Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
755 Mario Žanić Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Podržavam odredbe iz stavaka 11. i 12. članka 47. ovog zakona jer se njima sprečava mogućnost da bi zbog nedostataka i sporosti birokracije došlo do nepotrebne zapreke za poduzetnike. Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
756 Mario Žanić Stručna osposobljenost osoba odgovornih za prijevoz, Članak 20. Slažem se sa odredbom iz 2.stavka članka 20. jer smanjuje administrativne barijere i omogućava većem broju malih poduzetnika da budu što profitabiniji i što bolje posluju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
757 ČAZMATRANS - NOVA d.o.o. Rokovi za usklađivanje sa Zakonom, Članak 118. Članak 118. Stavak 1. NIJE JASNO ! ŠTO ĆE SVE OPĆINE I IMATI KOMUNALNI PRIJEVOZ ? Primljeno na znanje ČLANAK 118. ST.1. Jedinice lokalne samouprave na čijem području će se organizirati i provoditi komunalni prijevoz putnika će se s prijevoznicima sklopiti ugovor o komunalnom prijevozu putnika sukladno odredbama članka 33.stavka 1 ovog Zakona i sukladno odredbama Uredbe (EZ) 1370/2007, najkasnije u roku do 30.11.2019. god.
758 Luka Đurović JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Donošenje ovog zakona bi bio korak u pravom smjeru jer bi on omogućio liberalizaciju tržišta te stoga rezultirao nižim cijenama usluga za krajnje korisnike. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
759 Mario Žanić Stručna osposobljenost vozača, Članak 5. Postojeći uvjet početnih kvalifikacija je relevantan za vozače kamiona i autobusa, jer oni imaju veću odgovornost, a za vozače autotaksija je takav zahtjev bio nepotrebno dugotrajan i skup, a istodobno nije dao značajan doprinos sigurnosti prometa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje Vozači koji upravljaju vozilima za obavljanje autotaksi prijevoza putnika moraju steći početnu kvalifikaciju po posebnom programu za vozače B kategorije, ali se nisu obvezni redovito osposobljavati kroz periodičku izobrazbu.
760 Mario Žanić Opći pojmovi, Članak 4. Neosporna je činjenica da je GPS precizniji mjerni uređaj od taksimetra. U prilog elektroničkoj aplikaciji ide i argument transparentnosti, jer aplikacija pruža informaciju o procjeni cijene vožnje unaprijed, prije samog naručivanja vožnje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
761 Mario Žanić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam zakon jer će donijeti brojne dobrobiti hrvatskim građanima - mogućnost zapošljavanja i posredno pozitivne učinke na cijelu ekonomiju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
762 ČAZMATRANS - NOVA d.o.o. Obveza korištenja autobusnih kolodvora i putničkih terminala utvrđenih voznim redom, Članak 101. . Primljeno na znanje Primljeno na znanje
763 Lucijana Marić Stručna osposobljenost osoba odgovornih za prijevoz, Članak 20. Slazem se sa odredbom iz 2.stavka clanka 20. koja izuzima obvezu strucne osposobljenosti prijevoznika ili zaposlenja upravitelja prometa koji je strucno osposobljen,te tako otvara vrata i drugim poduzetnicima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
764 Duje Iliev Stručna osposobljenost osoba odgovornih za prijevoz, Članak 20. Podržajem odredbu 2. odredbu iz članka 20. jer dodatne administrativne barijere utječu negativno na male poduzetnike i na njihovu isplativost Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
765 Kristian Posavčević Područje obavljanja autotaksi prijevoza putnika  u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 48. Članak 48. da se prijevoznicima, pravnim i fizičkim osobama-obrtnicima, omogući imanje više lokalnih dozvola za autotaksi prijevoz je vrlo dobar. Diskrimatorno je da gradovi u kojima su najunosnija autotaksi tržišta poput Zagreba i Dubrovnika ne dopuštaju hrvatskim građanima iz drugih jedinica lokalne samouprave poslovanje na njihovom području, što je mogućnost koja se s pravom ukida ovom odredbom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
766 Pavel Pražić Područje obavljanja autotaksi prijevoza putnika  u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 48. Podržavam čl. 48 jer se na taj način omogućava da jedan prijevoznik može prelaziti granice jedinica lokalne samouprave kada je taj prelazak nužan, npr. kod vožnji u zračnu luku i slično. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
767 Pavel Pražić Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Podržavam prijedlog iz čl. 47, st. 5 jer se time smanjuje mogućnost korupcije i osiguravaju se jednaki uvjeti za sve sudionike na tržištu. Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
768 Mijo Perkovic JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Da za applikaciju !!! Aplikacija kao mjerni uređaj je daleko preciznija od taksimetra i transparentnija jer ti pruža informaciju o cijeni prije početka vožnje te u konačnici i nižu cijenu usluge. Taksimetar je zastarjeli mjerni uređaj koji se oslanja na mehaničko mjerenje udaljenosti putem okretaja kotača vozila, a njegovo odstupanje iznosi i do 100m unutar prosječne gradske vožnje. S druge strane, moderna GPS tehnologija mjerenja ima odstupanje od svega 5-20m unutar iste gradske vožnje. Drugim riječima, GPS je najmanje 5 puta precizniji mjerni uređaj od taksimetra. Pored toga, aplikacija ti pruža informaciju o procjeni cijene vožnje unaprijed, prije samog naručivanja vožnje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
769 Tomislav Vulić Područje obavljanja autotaksi prijevoza putnika  u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 48. prijedlog iz članka 48. da se prijevoznicima, pravnim i fizičkim osobama-obrtnicima, omogući imanje više lokalnih dozvola za autotaksi prijevoz, jer u praksi je tu riječ o zračnim lukama koje često prelaze granice Primljeno na znanje Primljeno na znanje
770 Mario Hrelec Područje obavljanja autotaksi prijevoza putnika  u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 48. Podržavam prijedlog iz članka 48 iz razloga što nema smisla da taxisti iz grada Zagreba nesmiju kada odvedu putnika na aerodrom odraditi i povratnu vožnju za Zagreb Primljeno na znanje Primljeno na znanje
771 Tomislav Vulić Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. prijedlog iz stavka 5. članka 47. će doprinjeti smanjenju korupcije odredbe iz stavaka 11. i 12. članka 47. ovog zakona će doprinjeti smanjenju bespotrebne birokracije prijedlog iz stavka 7. članka 47. podžavam jer će omogućiti lokalnoj samoupravi ubiranje određenih sredstava potrebnih za održavanje i uspostavljanje infrastrukture propisane ovim zakonom za autotaksi prijevoz. Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
772 Pavel Pražić Stručna osposobljenost osoba odgovornih za prijevoz, Članak 20. Svaka dodatna barijera utječe negativno na poduzetnike te smatram da je odredba iz čl. 20, st.2 koja se odnosi na izuzimanje prijevoznika koji obavljaju usluge autotaksi priejvoza te posebnih oblika prijevoza u unutarnjem prometu od obveze stručne osposobljenosti prijevoznika ili zapošljavanja upravitelja prometa koji je osposobljen i više nego potrebna i pozitivna! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
773 Duje Iliev Stručna osposobljenost vozača, Članak 5. B kategorija je sasvim dovoljna kvalifikacija, postoječa odredba prema kojoj su autotaksi vozači morali imati završenu trogodišnju strukovnu školu je nepotrebna te ograničva otvaranje novih radnih mjesta. Za vozače autotaksija je takav zahtjev bio predug i preskup jer nije dao nikakav značajan doprinos sigurnosti prometa Primljeno na znanje Primljeno na znanje Vozači koji upravljaju vozilima za obavljanje autotaksi prijevoza putnika moraju steći početnu kvalifikaciju po posebnom programu za vozače B kategorije, ali se nisu obvezni redovito osposobljavati kroz periodičku izobrazbu.
774 Tomislav Vulić Stručna osposobljenost osoba odgovornih za prijevoz, Članak 20. Nema potrebe za bespotrebnom birokracijom te stoga podržavam odredbu iz 2. stavka članka 20. koja se odnosi na predviđeno izuzimanje prijevoznika koji obavljaju usluge autotaksi prijevoza te posebnih oblika prijevoza u unutarnjem prometu od obveze stručne osposobljenosti prijevoznika ili zapošljavanja upravitelja prometa koji je stručno osposobljen. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
775 Mario Hrelec Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Podržavam mogućnost predaje zahtjeva za dozvolu jedinici lokalne samouprave iz stavka 8. te predaju potrebnih dokaza u digitalnom obliku iz stavka 9. članka 47. zakona jer se u tim mjerama ogleda reformska namjera Vlade za digitalnu transformaciju društva, a istodobno se olakšava poslovanje poduzetnicima, koji će tako gubiti manje vremena na bavljenje administracijom, a više će se moći baviti samim poslovanjem. Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
776 HGK Dozvole za stranog prijevoznika i prijevoznika Europske unije, Članak 88. Udruženje cestovnog teretnog prometa HGK predlaže postojeći tekst stavka 6. Nacrta zamijeniti sljedećim tekstom: „Kontrolu ispravnosti dozvole mogu obavljati i Carinska uprava, Inspekcija cestovnog prometa Ministarstva i policija.“ Obrazloženje: Događa se često u praksi da se je prebacivala odgovornost te da istinsku kontrolu nije obavljao nitko. Taj trend je posebno naglašen ulaskom RH u EU. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
777 Mario Hrelec Stručna osposobljenost osoba odgovornih za prijevoz, Članak 20. Podržavam odredbu iz 2. stavka članka 20. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
778 Tomislav Vulić Vrste licencija u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 14. Ukidanje licenci je pozitivna stvar koja bi doprinijela smanjenju nepotrebne birokracije i povečala mogučnosti zapošljavanja hrvatskih građana Primljeno na znanje Primljeno na znanje
779 Kristian Posavčević Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Sukladno članku 47, stavak 5, podržavam da jedinice lokalne samouprave ne bi trebale imati mogućnosti za izdavati bilo kakav oblik dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na tom području. Na taj način osiguravaju se jednaki tržišni uvjeti za sve te se ukida mogućnost povlaštenog dobivanja dozvola. Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
780 HGK Način obavljanja javnog prijevoza tereta, Članak 77. Udruženje cestovnog teretnog prometa ističe kako se i u unutarnjem prijevozu tereta primjenjuju se odredbe važećeg CMR sporazuma. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
781 Tomislav Vulić Stručna osposobljenost vozača, Članak 5. Potrebno je ukidanje početne kvalifikacije jer je položena B kategorija dovoljan kriterij za vozače Primljeno na znanje Primljeno na znanje Vozači koji upravljaju vozilima za obavljanje autotaksi prijevoza putnika moraju steći početnu kvalifikaciju po posebnom programu za vozače B kategorije, ali se nisu obvezni redovito osposobljavati kroz periodičku izobrazbu.
782 Lucijana Marić Stručna osposobljenost vozača, Članak 5. Ukidanje početne kvalifikacije za autotaksi vozače prema stavku 2. članka 5. je dobro rjesenje jer za vozaca osobnog automobila je dovoljna vozacka dozvola B kategorije. Samim time nema vise zapreka pri zapošljavanju te se otvara veci broj radnih mjesta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje Vozači koji upravljaju vozilima za obavljanje autotaksi prijevoza putnika moraju steći početnu kvalifikaciju po posebnom programu za vozače B kategorije, ali se nisu obvezni redovito osposobljavati kroz periodičku izobrazbu.
783 Tomislav Vulić Opći pojmovi, Članak 4. Aplikacije koje funkcioniraju na temelju GPS su daleko preciznije od staromodnog taksimetra, te putnicima treba ostaviti mogučnost odabira kako žele da im se vožnja obračuna Primljeno na znanje Primljeno na znanje
784 Tomislav Vulić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam donošenje novog zakona koji će pridonijeti liberalizaciji tržišta i novim mogučnostima zapošljavanja Primljeno na znanje Primljeno na znanje
785 Mario Hrelec Stručna osposobljenost vozača, Članak 5. Potrebno je ukidanje početne kvalifikacije kako je i navedeno prema stavku 2. članka 5. iz razloga što se smanjuju početne ulazne barijere za taxi tržište. Primljeno na znanje Primljeno na znanje Vozači koji upravljaju vozilima za obavljanje autotaksi prijevoza putnika moraju steći početnu kvalifikaciju po posebnom programu za vozače B kategorije, ali se nisu obvezni redovito osposobljavati kroz periodičku izobrazbu.
786 Pavel Pražić Vrste licencija u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 14. Podržavam izuzimanje autotaksi prijevoznika od obveze evidentiranja licencija. Time se rasterećuju poduzetnici jer neće morati nepotrebno ulaziti u odnose s tijelima javne uprave. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
787 Kristian Posavčević Stručna osposobljenost osoba odgovornih za prijevoz, Članak 20. Odredba iz članka 20, stavak 2 koja se odnosi na predviđeno izuzimanje prijevoznika koji obavljaju usluge autotaksi prijevoza te posebnih oblika prijevoza u unutarnjem prometu od obveze stručne osposobljenosti prijevoznika ili zapošljavanja upravitelja prometa koji je stručno osposobljen je vrlo dobra. Razlog tome je što će više ljudi biti slobodno ući na tržište, smanjit će se ulazne barijere te poduprijeti poduzetništvo. Dalje će to dovesti do rasterećenja raznih državnih sustava, povećanja zaposlenosti te povećanja koristi koje pojedinci donose državi i u konačnici svim stanovnicima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
788 Mario Hrelec Opći pojmovi, Članak 4. Korištenje elektroničke aplikacije dobro je i za poduzetnike, jer ih oslobađa potrebe atestiranja i certifikacije taksimetra, odnosno uklanja još jednu barijeru koja prijeti slabijim zapošljavanjem i profitabilnošću poduzetnika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
789 Duje Iliev Opći pojmovi, Članak 4. Zamjena zastarjelog taksimetru s elektroničkom aplikacijom je bitan korak prema digitalnoj transformaciji hrvatskog društva. GPS je puno točniji od taksimetra, a i prije naručivanja vožnje korisnik ima informaciju o procjeni cijene za vožnju. Vrlo dobra stvar je da zakon ne ograničava cijene i tako korisnik može izabrati sebi najpovoljniju i najkvalitetniju uslugu. Aplikacija također olakšava posao poduzetnicima jer ne trebaju atestirati taksimetar Primljeno na znanje Primljeno na znanje
790 Pavel Pražić Stručna osposobljenost vozača, Članak 5. Ukidanje početne kvalifikacije za autotaksi vozače je nužna i pozitivna promjena. Njome se smanjuju barijere za obavljanje navedene djelatnosti i posredno omogućava povećano zapošljavanje i otvaranje tržišta rada. Primljeno na znanje Primljeno na znanje Vozači koji upravljaju vozilima za obavljanje autotaksi prijevoza putnika moraju steći početnu kvalifikaciju po posebnom programu za vozače B kategorije, ali se nisu obvezni redovito osposobljavati kroz periodičku izobrazbu.
791 Mario Hrelec JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Zakon će donijeti brojne dobrobiti hrvatskim građanima - mogućnost zapošljavanja i posredno pozitivne učinke na cijelu ekonomiju, ali i bolji izbor na tržištu za korisnike usluga prijevoza, što će rezultirati nižim cijenama i boljom kvalitetom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
792 Lucijana Marić Opći pojmovi, Članak 4. Uvodenje aplikacije umjesto taksimetra je logicna stvar,buduci da zivimo u 21.stoljecu.Osim sto je to u korak s vremenom,korisnicima je sve transparentno,te osjecaju vecu sigurnost.Da zakon ne ogranicava cijene je vrlo dobar potez jer daje prostor za natjecanje izmedu konkurenata i daje slobodu korisnicima da sami biraju koju uslugu zele koristiti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
793 Pavel Pražić Opći pojmovi, Članak 4. Smatram da je obavljanje autotaksi prijevoza putem elektroničke aplikacije korak naprijed u modernizaciji tržišta prijevoza putnika. Osim što je GPS putem aplikacije točniji od taksimetra, nema više mogućnosti za malverzacije i varanje prilikom baždarenja uređaja. Također, smanjuje se mogućnost prevare, pogotovo prema turistima tijekom sezone, što svakako ide u korist Hrvatskoj kao turističkoj zemlji. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
794 Kristian Posavčević Vrste licencija u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 14. Izuzimanje autotaksi prijevoznika od obveze evidentiranja licencija je dobro, jer se time rasterećuje državni aparat, smanjuju birokratske barijere te štedi vrijeme budućih prijevoznika i državnih službenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
795 Matija Mesić Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Jedinicama lokalne samouprave mora se ograničiti mogućnosti da proizvoljno dodjeljuju dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza na svom području. Jedino tako može se osigurati jednake tržišne uvjete za sve prijevoznike u bilo kojem gradu pod jednakim uvjetima. Svjedočili smo time da izdavanje dozvola koristi kao sredstvo političkog pritiska i nagrađivanje podobnih ili rodbinskom vezom. Ovaj novi zakonski prijedlog staje na kraj takvim mogućnostima te predstavlja važan reformski korak. Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
796 Kristian Posavčević Stručna osposobljenost vozača, Članak 5. Prema stavku 2. članka 5. ukidanje početne kvalifikacije za autotaksi vozače je dobra. Naime, visoka je ulazna barijera ukoliko se ostavi odredba da autotaksi vozači moraju imati završenu trogodišnju strukovnu školu. Na taj način ograničava se mogućnost zapošljavanja i zatvara se tržište rada. Primljeno na znanje Vozači koji upravljaju vozilima za obavljanje autotaksi prijevoza putnika moraju steći početnu kvalifikaciju po posebnom programu za vozače B kategorije, ali se nisu obvezni redovito osposobljavati kroz periodičku izobrazbu.
797 Boris Antolović Područje obavljanja autotaksi prijevoza putnika  u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 48. Podržavam prijedlog iz članka 48. da se prijevoznicima, pravnim i fizičkim osobama-obrtnicima, omogući imanje više lokalnih dozvola za autotaksi prijevoz. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
798 Matija Mesić Stručna osposobljenost vozača, Članak 5. Trogodišnja strukovna škola koja je trenutno potrebna za obavljanje autotaksi prijevoza apsolutno je nepotrebna barijera koje ne doprinosi većoj sigurnosti te ograničava broj zainteresiranih osoba da se bave ovom djelatnošću. Ovakav namet samo zatvara tržište rada. Postojeći uvjet početnih kvalifikacija je relevantan za vozače kamiona i autobusa, jer oni imaju veću odgovornost, dok je za vožnju osobnog automobila sasvim dovoljna vozačka dozvola B kategorije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje Vozači koji upravljaju vozilima za obavljanje autotaksi prijevoza putnika moraju steći početnu kvalifikaciju po posebnom programu za vozače B kategorije, ali se nisu obvezni redovito osposobljavati kroz periodičku izobrazbu.
799 Boris Antolović Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Podržavam prijedlog iz stavka 5. članka 47. ovog zakona jer smatram da jedinice lokalne samouprave ne bi smjele imati mogućnosti da proizvoljno dodjeljuju dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza na svom području. Jedino na taj način može se osigurati jednake tržišne uvjete za sve prijevoznike. Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
800 Pavel Pražić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Ovaj Nacrt prijedloga Zakona o prijevozu u cestovnom prometu donosi brojne pozitivne učinke na hrvatsko tržište prijevoza putnika. Za početak, boljitak za same građane RH, jer će liberalizacija dovesti do povećanja kvalitete usluge, povećanja sigurnosti putnika i u konačnici nižu cijenu. Nadalje, ovim promjenama dolazi i do pozitivnih učinaka za samu državu, jer se otvaraju radna mjesta, potiče zapošljavanje i povećava transparentnost. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
801 Boris Antolović Vrste licencija u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 14. Podržavam izuzimanje autotaksi prijevoznika od obveze evidentiranja licencija kod izdavatelja predviđeno stavcima 4. i 5. članka 14. ovog zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
802 Boris Antolović Stručna osposobljenost vozača, Članak 5. Smatram da je ukidanje početne kvalifikacije za autotaksi vozače prema stavku 2. članka 5. dobro rješenje. Postoječa odredba prema kojoj su autotaksi vozači morali imati završenu trogodišnju strukovnu školu je pretjerano restriktivna i zatvara tržište rada, što može potencijalno dovesti do zapreka pri zapošljavanju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje Vozači koji upravljaju vozilima za obavljanje autotaksi prijevoza putnika moraju steći početnu kvalifikaciju po posebnom programu za vozače B kategorije, ali se nisu obvezni redovito osposobljavati kroz periodičku izobrazbu.
803 Boris Antolović Opći pojmovi, Članak 4. Korištenje elektroničke aplikacije dobro je i za poduzetnike, jer ih oslobađa potrebe atestiranja i certifikacije taksimetra, odnosno uklanja još jednu barijeru koja prijeti slabijim zapošljavanjem i profitabilnošću poduzetnika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
804 Lucijana Marić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam ovaj nacrt prijedloga Zakona o prijevozu u cestovnom prometu sto se tice liberalizacije usluga autotaksi prijevoza. Osim sto ce donjeti brojne dobre promjene gradanima RH,pozitivno ce utjecat i na ekonomiju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
805 Kristian Posavčević Opći pojmovi, Članak 4. Činjenica da Zakon ne ograničava cijene je odlična, jer kupcima ostavlja slobodu izbora što će i po kojoj cijeni koristiti ili kupiti. Zakon nipošto ne bi trebao određivati cijenu ili raspon cijena, jer smo svjedoci da se tržište odvija na temelju ponude i potražnje, odnosno sukladno broju ponuđača koji sami formiraju cijenu i na taj način se tržišno natječu sa svojim konkurentima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
806 Boris Antolović JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam iskorak koji Nacrt prijedloga Zakona o prijevozu u cestovnom prometu donosi u smjeru liberalizacije tržišta usluga autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
807 Matija Mesić Opći pojmovi, Članak 4. Uvođenje elektroničke aplikacije pokazuje napredno razmišljanje koje spada u 21. stoljeće. Općenito korištenje aplikacija kako bi se povećala učinkovitost, smanjilo vrijeme čekanja i uvelo transparentnost u poslovanje pokazuje zrelost u načinu razmišljanja naprednijih zemlja koje se ne boje tehnologije i koje su spremne prigrliti inovacije te zakonima omogućiti daljnji razvoj industrije. Neosporno je da GPS preciznije mjeri od taksimetra ali prilog elektroničkoj aplikaciji ide i argument transparentnosti, jer aplikacija pruža informaciju o procjeni cijene vožnje unaprijed, prije samog naručivanja vožnje. Isto tako aplikacijom se omogućava direktna komunikacija između vozača i korisnika u jeziku koji odgovara svakome, definira optimalni put čime se izbjegava mogućnost prevare i vožnje okolnim putevima radi postizanja veće cijene usluge i pokazuje turistima lokaciju na kojoj se nalaze tijekom cijele vožnje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
808 Bojan Bošnjak Obavljanje povremenog prijevoza putnika, Članak 46. Članak 26. i 27. Navedenim je člancima za isto postupanje (prekršajna osuđivanost kao preduvjet ispunjavanja uvjeta za izdavanje licencije), propisana različita posljedica, pa je tako člankom 26. za takav slučaj propisana mjera privremenog ukidanja licencije, a člankom 27. mjera trajnog ukidanja licencije, što je u koliziji i vrlo rizično. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
809 Matija Mesić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Smatram da će ovaj Nacrt prijedloga Zakona o prijevozu u cestovnom prometu svima biti na korist. Radi se o liberalizaciji tržišta usluga autotaksi prijevoza kojom se povećava broj radnih mjesta, nudi veći izbor na tržištu za korisnike usluga prijevoza što će u konačnici rezultirati nižim cijenama i boljom kvalitetom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
810 Bojan Bošnjak Priznavanje dokaza o dobrom ugledu, Članak 17. Čl. 17. Kao preduvjet propisati uvjerenje o kaznenom i prekršajnom nekažnjavanju. U suradnji s Ministarstvom pravosuđa definirati modalitete izdavanja uvjerenja. Točno navesti prekršaje počinjenjem kojih se gubi pravo na licenciju i dozvolu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
811 Duje Iliev JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Ovaj Nacrt prijedloga Zakona o prijevozu u cestovnom prometu je iskorak prema liberalizaciji tržišta usluga autotaksi prijevoza. Ovim se otvaraju nova radna mjesta za veliki broj ljudi kao i veći i bolji izbor za sve korisnike zbog nižih cijena usluge Primljeno na znanje Primljeno na znanje
812 Bojan Bošnjak Vrste licencija u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 14. • Članak 15. st. 1. toč. 5. Izdavanje licencije je vezano i uz ispunjenje dodatnih uvjeta koji će tek biti propisani Pravilnikom kojeg će, temeljem odredbe članka 14. st. 6., donijeti nadležni ministar. Predmetna je odredba slijedom navedenog rizična, jer se pravilnikom kojeg će samostalno bez ikakvog nazdora ili prethodnih preduvjeta donositi resorni ministar, mogu propisati neki kriteriji koji će biti posve neobjektivni, diskriminatorni ili koji će pak pogodovati određenim skupinama prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
813 Kristian Posavčević JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Ovaj prijedlog predstavlja pozitivan iskorak u smjeru liberalizacije tržišta koji će na brojne načine utjecati na boljitak svih građana (npr. veća mogućnost izbora, povećanje kvalitete usluga te u konačnici niža cijena usluge), ali i države (npr. povećanje zaposlenosti). Također, poduprijet će se turistički sektor i unaprijediti iskustvo usluge koja se pruža strancima, čime će se izravno pozitivno utjecati na cjelokupnu ekonomsku sliku Hrvatske. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
814 Krešimir Rogina Područje obavljanja autotaksi prijevoza putnika  u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 48. Podržavam prijedlog iz članka 48. da se prijevoznicima, pravnim i fizičkim osobama-obrtnicima, omogući imanje više lokalnih dozvola za autotaksi prijevoz. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
815 Krešimir Rogina Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Do sada smo svjedočili da su se lokalne autotaksi dozvole koristile kao sredstvo političkog pritiska i nagrađivanja podobnih, a nisu bile isključene ni sumnje u korupciju. Ovaj novi zakonski prijedlog staje na kraj takvim mogućnostima te predstavlja važan reformski korak. Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
816 Krešimir Rogina Stručna osposobljenost osoba odgovornih za prijevoz, Članak 20. Podržavam odredbu iz 2. stavka članka 20. koja se odnosi na predviđeno izuzimanje prijevoznika koji obavljaju usluge autotaksi prijevoza te posebnih oblika prijevoza u unutarnjem prometu od obveze stručne osposobljenosti prijevoznika ili zapošljavanja upravitelja prometa koji je stručno osposobljen. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
817 Krešimir Rogina Vrste licencija u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 14. Podržavam izuzimanje prijevoznika od obaveze licenciranja jer je riječ o smanjenju birokracije Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
818 Krešimir Rogina Stručna osposobljenost vozača, Članak 5. Ukidanje početne kvalifakcije je dobro rješenje. B kategorija je dovoljna kvalifikacija koja je potrebna vozačima Primljeno na znanje Primljeno na znanje Vozači koji upravljaju vozilima za obavljanje autotaksi prijevoza putnika moraju steći početnu kvalifikaciju po posebnom programu za vozače B kategorije, ali se nisu obvezni redovito osposobljavati kroz periodičku izobrazbu.
819 ČAZMATRANS - NOVA d.o.o. Privremeno ukidanje licencije, Članak 26. Članak 26. Stavak 1. U PREKRŠAJNIM ODREDBAMA NITI U PRIJEDLOGU NACRTA ZAKONA, NITI U UREDBI 2016/403 NE POSTOJI POJAM „TEŽI PREKRŠAJ“ Primljeno na znanje Primljeno na znanje
820 ČAZMATRANS - NOVA d.o.o. Privremeno ukidanje licencije, Članak 26. Članak 26. PRIJEDLOG : PRIMIJENITI UREDBU 1071/2009,čl.6., stavak 2., točka a) SUKLADNO PRIjEDLOGU IZMJENE ČLANKA 16., OVOGA NACRTA PRIJEDLOGA ZAKONA Primljeno na znanje Dobar ugled reguliran je člankom 16. i u isti je uvršteno kako ste predložili.
821 Krešimir Rogina JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam liberalizaciju tržišta koju će donijeti ovaj novi zakon Primljeno na znanje Primljeno na znanje
822 Damjan Anić Priznavanje dokaza o dobrom ugledu, Članak 17. Čl. 17. Kao preduvjet propisati uvjerenje o kaznenom i prekršajnom nekažnjavanju.U suradnji s Ministarstvom pravosuđa definirati modalitete izdavanja uvjerenja.Točno navesti prekršaje počinjenjem kojih se gubi pravo na licenciju i dozvolu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
823 ČAZMATRANS DALMACIJA PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O. Rokovi za usklađivanje sa Zakonom, Članak 118. Članak 118. Stavak 1. NIJE JASNO ! ZAR ĆE SVE OPĆINE I IMATI KOMUNALNI PRIJEVOZ ? Primljeno na znanje ČLANAK 118. ST.1. Jedinice lokalne samouprave na čijem području će se organizirati i provoditi komunalni prijevoz putnika će se s prijevoznicima sklopiti ugovor o komunalnom prijevozu putnika sukladno odredbama članka 33.stavka 1 ovog Zakona i sukladno odredbama Uredbe (EZ) 1370/2007, najkasnije u roku do 30.11.2019. god.
824 ČAZMATRANS DALMACIJA PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O. Obveza korištenja autobusnih kolodvora i putničkih terminala utvrđenih voznim redom, Članak 101. . Primljeno na znanje Primljeno na znanje
825 ČAZMATRANS DALMACIJA PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O. Privremeno ukidanje licencije, Članak 26. Članak 26. Stavak 1. U PREKRŠAJNIM ODREDBAMA NITI U PRIJEDLOGU NACRTA ZAKONA, NITI U UREDBI 2016/403 NE POSTOJI POJAM „TEŽI PREKRŠAJ“ Primljeno na znanje Primljeno na znanje
826 ČAZMATRANS DALMACIJA PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O. Privremeno ukidanje licencije, Članak 26. Članak 26. PRIJEDLOG : PRIMIJENITI UREDBU 1071/2009,čl.6., stavak 2., točka a) SUKLADNO PRIjEDLOGU IZMJENE ČLANKA 16., OVOGA NACRTA PRIJEDLOGA ZAKONA Primljeno na znanje Dobar ugled reguliran je člankom 16. i u isti je uvršteno kako ste predložili.
827 AUTOPRIJEVOZ Opći pojmovi, Članak 4. Dopuštanje određivanja cijena preko aplikacije kao i dopuštanje varijabilnih cijena bez jasno definiranih ekonomskih minimalnih i maksimalnih cijena dovest će u nepovoljan položaj korisnike jer će skuplje plaćati taksi uslugu onda kad im najviše treba.Slobodno formiranje cijena dopustit će nekim prijevoznicima da legalno naplačuju korisniku astronomske cijene jer će imati ovijeren cjenik , a ne plaćanjem vožnje od strane korisnika moći će ga se legalno sankcionirati. Primjer varjabilnog određivanja cijena zakonom ponude potražnje dovodi da se cijena kilometra kreću 15 do 20 kuna u trenucima velike potražnje.Dopuštanje takvog načina naplate većina prijevoznika prijeći će na nju i korisnici će biti u nepovoljnom položaju. Udruživanjem više prijevoznik putem društvenih mreža moči će se manipulirati njome, tako što se bude moglo stvarati umjetne potražnje za vozilima ili nedostatak vozila odlogiravanjem sa aplikacije u određenom području kao što danas rade vozači ilegalnog ubera. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
828 AUTOPRIJEVOZ JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Slobodno formiranje cijena na taksi tržištu bez zadanih okvira minimalne ekonomski opravdane cijene i maksimalne cijene koje bi trebale određivati jedinice lokalne samouprave kao i broj taksija dovest će do velikog nereda na taksi tržištu koji će imati poguban efekt kako na taksi vozače tako i na njegove korisnike. Taksi vozači će morati raditi preko 12 h da bi imali ekonomsku računicu po šest ili sedam dana u tjednu, koja se vidi u radu tvrtke Cammeo koja konstantno krši zakon o radu i time ugrožava vozače i putnike u vozili, bez obzira na veliki broj prijava od strane vozača to se i dalje nastavlja. Korisnici će doći u nepovoljniji položaj jer bi mogli zbog slobodnog formiranja cijena bez zadanih maksimalnih okvira ući u taksi vozilo koje na primjer ima cijenu starta 100 kuna,i kilometar 50 i čekanje 200 kuna biti prisiljeni platiti cijenu vožnje jer vozač posjeduje ovjereni taksi cjenik sa takvom cijenom.Princip rada ilegalnog Ubera i njegov način naplate sa varijabilnim cijenama uzrokovati će da i sve taksi kompanije imaju sličan način naplate gdje u trenucima velike potražnje za taksijem cijene kilometra se diži i na 10 do 15 kuna.U tim slučajevima korisnici će biti prisiljeni uzimati vozila po takvim cijenama jer im drugačiji oblik naplate i dobivanje taksi vozila po drugačijim uvjetima biti nemoguče. Neki takozvani prometni stručnjaci misle da će snižavanje cijena taksija dovesti do smanjenja broja automobila, što je zapravo svrha dobro organiziranog javnog prijevoza ,a ne taksija koji je dopuna javnom prijevozu.Ako neka taksi firma ima vozilo koje je 24 sata na cesti i na njemu ima dva ili tri vozača koji također posjeduju u većini slučajeva automobil gdje se tu vidi smanjenje broja vozila sa te strane. Ukidanje stručne spreme i kvalifikacija za taksi vozača dovest će do prevelike fluktuacije ljudi kroz tu branšu i nemogučnost dobivanja kvalitetnih i pouzdanih vozačkog kadra.Primjer su vam veliki broj prometnih nesreća koje su uzrokovali i uzrokuju vozači tvrtke Cammeo od kada su došli na tržište kao i veliki broj prometnih nesreća vozača ubera za koje smo skoro svakodnevno svjedoci u medijima Primljeno na znanje Primljeno na znanje
829 Marko Stipanov JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam ovaj zakon jer ke korištenje apllikacije puno jednostavnije i transparentnije od taksimetra. Za uslugu unaprijed znate tko je vozač i kakva mu je reputacija, također vozač ima iste informacije o vama. Ja često putujem i koristim aplikacije gdje god je to moguće. Najvažniji razlozi su transparentnost naplate, korporativni račun i uklanjanje jezične barijere pošto vozač automatski zna odredište. Taksimetar je definitivno relikt povijesti i treba ga ukinuti, a ne dodatno promovirati. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
830 Luka Petrić Opći pojmovi, Članak 4. Podržavam novu definciju autotaksi prijevoza u članku 4. jer je uvođenje elektroničke aplikacije kao alternative zastarjelom taksimetru bitan korak prema digitalnoj transformaciji hrvatskog društva te pokazuje da slijedimo smjernice najboljih regulatornih praksi iz država EU. Neosporna je činjenica da je GPS precizniji mjerni uređaj od taksimetra, a aplikacija pruža informaciju o procjeni cijene vožnje unaprijed, prije samog naručivanja. Isto tako elektronička aplikacija kao sredstvo ugovaranja, mjerenja i naplate prijevoza pojednostavnit će poslovanje poduzetnicima, jer ih oslobađa potrebe atestiranja i certifikacije taksimetra, odnosno uklanja još jednu barijeru koja prijeti slabijim zapošljavanjem i profitabilnošću poduzetnika. Činjenica da zakon ne ograničava cijene vrlo je dobra, jer ostavlja prostora za tržišno natjecanje i mogućnost izbora prilikom korištenja usluga. Nema nikakvih razloga za bilo kakva ograničavanja raspona cijena na tržištu, jer se takva ograničenja uvijek pretvore u štetu za korisnike. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
831 Luka Petrić Područje obavljanja autotaksi prijevoza putnika  u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 48. Podržavam prijedlog iz članka 48. da se prijevoznicima, pravnim i fizičkim osobama-obrtnicima, omogući posjedovanje više lokalnih dozvola za autotaksi prijevoz. Ovime će prijevoznici koji zbog geografskog smještaja infrastrukturnih objekata kao što su zračne luke često prelaze granice jedinica lokalne samouprave obavljajući djelatnost sada moći odraditi i povratnu vožnju. Diskriminatorno je da gradovi u kojima su najunosnija autotaksi tržišta poput Zagreba i Dubrovnika ne dopuštaju hrvatskim građanima iz drugih jedinica lokalne samouprave poslovanje na njihovom području, što je mogućnost koja se s pravom ukida ovom odredbom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
832 Luka Petrić Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Podržavam prijedlog iz stavka 5. članka 47. - jedinice lokalne samouprave ne bi smjele imati mogućnosti da proizvoljno dodjeljuju dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza na svom području, jer se jedino na taj način omogućuju jednaki tržišni uvjeti za sve prijevoznike. Prijedlog iz stavka 7. članka 47. ovog zakona - iznos od 10% prosječne mjesečne plaće na području lokalne samouprave koja izdaje dozvolu za autotaksi prijevoz neće previše opteretiti poduzetnike koji žele pružati uslugu autotaksi prijevoza, a istodobno lokalnoj samoupravi omogućava ubiranje sredstava potrebnih za održavanje i uspostavljanje infrastrukture propisane ovim zakonom. Mogućnost predaje zahtjeva za dozvolu jedinici lokalne samouprave iz stavka 8. te predaju potrebnih dokaza u digitalnom obliku iz stavka 9. članka 47. zakona mjere su u kojima se ogleda reformska namjera Vlade za digitalnu transformaciju društva, a istodobno se olakšava poslovanje poduzetnicima što je također iskorak naprijed. Odredbe iz stavaka 11. i 12. članka 47. ovog zakona sprečavaju mogućnost da zbog tromosti birokracije ili pokušaja opstrukcije zakona od strane jedinice lokalne samouprave dolazi do nepotrebnih zapreka za poduzetnike. Primljeno na znanje primljeno na znanje.
833 Luka Petrić Stručna osposobljenost osoba odgovornih za prijevoz, Članak 20. Podržavam odredbu iz 2. stavka članka 20. koja se odnosi na predviđeno izuzimanje prijevoznika koji obavljaju usluge autotaksi prijevoza te posebnih oblika prijevoza u unutarnjem prometu od obveze stručne osposobljenosti prijevoznika ili zapošljavanja upravitelja prometa koji je stručno osposobljen. Zbog specifičnih okolnosti za veliki broj malih poduzetnika koji sudjeluju u autotaksi prijevozu svaka dodatna administrativna barijera utječe na isplativost. Prijevoznici u autotaksi djelatnosti najčešće imaju jedno vozilo te nemaju potrebe za logističkom i drugom organizacijom na razini teretnih i autobusnih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
834 Luka Petrić Vrste licencija u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 14. Podržavam izuzimanje autotaksi prijevoznika od obveze evidentiranja licencija kod izdavatelja, jer će ta mjera rezultirati rasterećenjem poslovanja poduzetnika u autotaksi prijevozu koji neće morati gubiti vrijeme na dodatne odlaske u tijela javne uprave. Ne slažem se s rješenjem iz stavka 6. članka 14. da se naknadno pravilnikom postavljaju dodatni uvjeti za prijevoznike, jer pravna sigurnost i zakonodavna praksa nalažu da svi uvjeti za izdavanje pojedine vrste licence budu propisani u zakonu. Potencijalne dodatne birokratske barijere koje može uvesti ministar će poništiti očekivane pozitivne učinke Zakona na zapošljavanje, poduzetničke slobode i kvalitetu usluga u prijevozu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
835 Luka Petrić Stručna osposobljenost vozača, Članak 5. Ukidanje početne kvalifikacije za autotaksi vozače prema stavku 2. članka 5. je odlično rješenje. Trenutna odredba prema kojoj autotaksi vozači moraju imati završenu trogodišnju strukovnu školu je restriktivna i zatvara tržište rada, što može potencijalno dovesti do zapreka pri zapošljavanju. Postojeći uvjet početnih kvalifikacija je relevantan za vozače kamiona i autobusa, jer oni imaju veću odgovornost, a za vozače autotaksija je takav zahtjev dugotrajan i skup i ne doprinosi sigurnosti prometa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje Vozači koji upravljaju vozilima za obavljanje autotaksi prijevoza putnika moraju steći početnu kvalifikaciju po posebnom programu za vozače B kategorije, ali se nisu obvezni redovito osposobljavati kroz periodičku izobrazbu.
836 Tina Kujundžić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam ovaj zakon jer omogućava liberalizaciju tržišta, mogućnost zapošljavanja za mnoge mlade ljude koji će ostati u Hrvatskoj te transparentnost i sigurnost! Primljeno na znanje Primljeno na znanje
837 Taxi ,obrt za autotaksi prijevoz Priznavanje dokaza o dobrom ugledu, Članak 17. Čl. 17. Kao preduvjet propisati uvjerenje o kaznenom i prekršajnom nekažnjavanju. U suradnji s Ministarstvom pravosuđa definirati modalitete izdavanja uvjerenja. Točno navesti prekršaje počinjenjem kojih se gubi pravo na licenciju i dozvolu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
838 Tina Kujundžić Opći pojmovi, Članak 4. Vjerujem (i nadam se) da je neprecizni taksimetar stvar prošlosti stoga podržavam uvođenje elektroničke aplikacije! Time slijedimo naprednije države, smjernice Europske komisije i Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj! Suludo je očekivati od građana plaćanje hirovitih cijena vožnji zastarjelim taksijima kada u današnje doba preko aplikacije možemo vidjeti cijenu vožnje unaprijed! Primljeno na znanje Primljeno na znanje
839 Tina Kujundžić Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Podržavam! Jedinice lokalne samouprave ne bi smjele samostalno dodjeljivati licencije zbog mogućeg političkog pritiska koji često vlada u tim uvjetima.. Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
840 Željko Marušić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam ovaj zakonski prijedlog, jer je u interesu građana, a time društva u cjelini, zbog unapređenja sigurnosti u prometu, turizma, gospodarstva i ekologije. Najveća je dobit mogućnost korištenja elektroničke aplikacije u autotaksi prijevozu, jer usluga postaje potpuno transparentna, uklanjaju se mogućnosti manipulacija te se rizik poslovanja prebacuje na davatelja usluga, što je i logično. Korisnik autotaksi usluge za prijevoz od točke A do točke B pristaje na ponuđenu cijenu i to postaje ugovorna kategorija. Rješava se apsurd da gužve i zastoji u nekom prometnom području, o kojima korisnik usluge ne treba i ne može imati potpunu informaciju, bude na rizik i teret davatelja usluge, koji profesionalno trebaju biti upoznati s time, prilagođavaju se situaciji i na toj osnovi formiraju ponudu. Korisnici je prihvaćaju ili ne, odnosno pregovaraju. Time se rješavaju i sve moguće zloupotrebe prometne trase, jer to postaje bespredmetno. Hrvatska će prestati biti zemlja poznata po neprikladno skupoj taksi usluzi, što je bio težak uteg našem turizmu. Nižom cijenom taksi prijevoza od zračnih luka do turističkih odredišta povećat će se udio turističkih dolazaka zrakoplovom, te će se poboljšati struktura naših turista (povećati pojedinačna zarada) i smanjiti gužve na cestama. Najveća je dobit unapređenje sigurnosti na cestama, jer će biti manje pijanih i umornih za volanom, a pogotovo manje putnika (posebice mladeži) u automobilima takvih vozača. Primjenom ovog zakona korisnici će imati na raspolaganju jeftiniju i dostupniju taksi uslugu. Neće biti motivirani riskirati višestruke i pogubne posljedice takvih vožnji. To će biti doprinos smanjenju gužvi u prometu i povećanju prosječnog broja osoba po vozilu sa sadašnjih 1,1 do 1,2 na 2 i više. Dakle, isti broj osoba prevozit će se u manje vozila, mnogi će na posao odlaziti prihvatljivim taksijima, koji će prevoziti više osoba te će se smanjiti broj vozila u prometu. Novi je zakon i doprinos poslovanju, jer će mnogi poduzetnici shvatiti kako im se ne isplati imati službeni automobil, odnosno toliki broj vozila, jer troškove prijevoza mogu bitno smanjiti korištenjem jeftinog (povoljnog) taksija. Pozdravljam ovaj zakon kao reformski korak Vlade i MPPI-a, jer potiče razvoj gospodarstva, povećava sigurnost na cestama i usklađuje hrvatsko zakonodavstvo s preporukama EU Komisije i OECD-a, a posebice jer ga podržava velika većina građana. Prof.dr.sc. Željko Marušić Primljeno na znanje Primljeno na znanje
841 Luka Petrić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Nacrt prijedloga Zakona o prijevozu u cestovnom prometu je iskorak u smjeru liberalizacije tržišta usluga autotaksi prijevoza i kao takav novi zakon će donijeti brojne beneficije hrvatskim građanima - nova radna mjesta, posredno pozitivne učinke na cijelu ekonomiju, ali i bolji izbor na tržištu za korisnike usluga prijevoza, što će rezultirati nižim cijenama i boljom kvalitetom. Ovakva liberalizacija tržišta autotaksi prijevoza u skladu je s preporukama Europske komisije i Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj i vidljivo je da se prijedlog Zakona oslanja na najbolje regulatorne prakse iz država EU-a. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
842 Davor Cerovsky Stupanje na snagu Zakona, Članak 120. Namjerno neprecizne formulacije u praksi dopuštaju da se postojeći taksisti izuzmu iz pravila dobrog ugleda (što nas nimalo ne čudi obzirom na najveće galamdžije iz tih redova u pravilu iza sebe vuku repove kriminalnih dosjea), a pravilo financijske sigurnosti je čista smijurija koja državi, odnosno malim moćnicima u lokalnim vlastima, ostavlja na milu volju hoće li priznati ili neće nečije vlasništvo nad nekretninom (jer čitajući doslovno, nijedan jdoo više ne bi mogao vršiti nikakav prijevoz). Ovo nije zakon liberalizacije tržišta, ovo je zakon koji daje malim lokalnim bogovima jedino što im je dosad falilo: potpuno neartikuliranu hrpu izgovora za kažnjavanje i oduzimanje vozila i ni na koji način ne štiti od zloupotrebe. A uz sve to, taksiste se izuzima iz svih mogućih sankcijskih kategorija što god da radili, od njih se ne traži apsolutno nikakvo znanje ni vještina (zvanje vozača se priznaje kao jedini uvjet za licencu?!), niti ih se na ikakav način sprečava da dounedogled ponavljaju bilo koji prekršaj. Naravno, istovremeno ih se ničim ne sprečava da koriste sve beneficije taksiprijevoznika samim time što im na krovu stoji ploča "TAXI", iako istodobno voze i za Uber i za CarGo i, što je i najčešće - na crno. Zakon bi se trebao zvati Zakon za zaštitu taksista i obogaćivanje cestovnih poreznika jer upravo to i jest. I nek mi nitko ne veli da sam nešto krivo shvatio, jer zakon kojeg ti možaš ovako ili onako shvaćati, umjesto da jednoznačno donosi pravila ponašanja i djelovanja, jest tipični hrvatski loš izgovor za pljačku. A svim hrvatskim putnicima je jasno tko ih je pljačkao dosad, a pokušava i dalje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
843 ANDRO PAVUNA Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. - ukinuti lokalne licencije, ali ostaviti nacionalne - ukinuti dopuštenje taksijima da koriste stajališta za vozila javnog prijevoza - obavezno ostaviti odredbu kako se broj dozvola ne može ograničiti Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
844 ANDRO PAVUNA Privremeno ukidanje licencije, Članak 26. Privremeno ukidanje licencije uvesti i ako netko čini prekršaje kojima dovodi u opasnost putnike i ostale sudionike u prometu kao što su upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola ili opojnih sredstava, obijesna vožnja, nepoštivanje razmaka između vozila, upotreba mobilnog telefona za vrijeme vožnje, nesigurna pretjecanja, prekoračenje brzine veće od 30km/h u naseljenom mjestu - više, manje sve prekršaje iz ZOSPC-a za koje je propisana kazna veća od 2000kn. Ako odvjetnik dođe na posao pijan, dobit će otkaz. Isto će se dogoditi i djelatniku u nekoj banci. Taksistu se to ne može dogoditi. E pa ja kao korisnik želim znati da je neki taksist kojem ću povjeriti svoju sigurnost u posljenjih nekoliko tjedana ili mjeseci pijan vozio. Takvom ne želim ući u auto. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
845 ANDRO PAVUNA Stručna osposobljenost osoba odgovornih za prijevoz, Članak 20. Komentar na stavak 2. - Pa normalno da ne mora biti stručno osposobljen da bi vozio po gradu. 2018. godine uvoditi to da netko tko želi voziti automobil mora ići u nekakvu obrtničku školu pa to je stvarno smiješno. Po okolo već 10 godine voze autonomna vozila, a mi još imamo školu za vozače. Zar doista mislite da će ti (mladi) ljudi imati posla u struci za 10, 20 ili 30 godina? Netko to mora reći. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
846 ANDRO PAVUNA Dobar ugled, Članak 16. Smatram kako je potrebno proširiti tumačenje dobrog ugleda kako bi uključivalo i druge prijestupe kojima osoba pokazuje kako ne mari za sigurnost putnika koje prevozi. To se osobito odnosi na prekršaje iz domene cestovnog prometa poput konzumacije alkohola za vrijeme upravljanja vozila od 0.5 promila na više, prometovanje brzinom većom od 30 kilometara na sat od dopuštene u naseljenom mjestu, upotrebu mobilnog telefona za vrijeme upravljanja vozilom, obijesnu vožnju i brojne druge prekršaje kojima se ugrožava sigurnost putnika i drugih sudionika u prometu. Nadalje, definiciju dobrog ugleda potrebno je proširiti i na prekršaje iz domene javnog reda i mira, tučnjave, nanošenje fizičkih ozljeda, galamu, prijetnje i slična djela kojima osoba iskazuje nepoštivanje ili ugrožavanje javne sigurnosti, reda i mira. Kako bi primjena mjere bila razmjerna ugrozi, može se uvesti i određeni broj počinjenja pojedinog prekršaja u roku od pet godina. Na primjer, tko je tri puta u pet godina uhvaćen da za vrijeme upravljanja vozilom koristi mobilni telefon, ne može dobiti licenciju. Ali tko je uhvaćen da pijan ili drogiran upravlja vozilom pa njemu se bez odgode mora oduzeti licencija, a kamoli izdati nova. Isto vrijedi i za to ako se po okolo tuče, prijeti i radi nered. Nisu kaznena djela jedino što ukazuje na loš ugled. Čovjek može proliti krvi i krvi po cesti, a da nikada ne bude ni prijavljen za kazneno djelo, a kamoli pravomoćno osuđen. Nadalje, kao što postoji mjera privremenog oduzimanja vozačke dozvole za pojedine teške prekršaje, tako uvedite i privremeno oduzimanje licencije. Kako netko tko je pijan vozio može ostati bez vozačke dozvole, ali i dalje imati licenciju za prijevoz putnika?! Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
847 ANDRO PAVUNA Stručna osposobljenost vozača, Članak 5. Za autotaksi prijevoz i iznajmljivanje vozila s vozačem bi trebala biti dovoljna B kategorija bez ikakvih dodatnih početnih kvalifikacija. Ako već želite dodati nekakve kvalifikacije, dodajte nekakvu školu sigurne vožnje ili ekološke vožnje pa da to sve skupa ima smisla. Ovakvo birokratsko propisivanje isključivo formalnih uvjeta je sasvim nepotrebno. Je li ikada napravljena validacija tih programa početne kvalifikacije u kojoj bi se na dovoljno velikom uzorku provjerilo ključne varijable sigurnosti prometa na cestama između vozača koji su je završili i vozača koji je nisu završili? Jesu li rezultati pokazali da takva kvalifikacija doprinosi sigurnosti cestovnog prometa, udobnosti putnika i boljem iskustvu putnika? Ili su možda pokazali kakvo takva kvalifikacija ima nikakav ili čak negativan utjecaj ili povezanost (ovisno o metodologiji studije) na sigurnost prometa i kvalitetu usluge? Ako postoji takva analiza, molim vas da je objavite, a ako ne postoji, onda vas molim da je napravite i do tada ukinete bilo kakve formalne kvalifikacije bez značajnog doprinosa sigurnosti i kvaliteti prometa na cestama. Preozbiljne su stvari u pitanju za ovakvo paušalno ocjenjivanje. Za Boga miloga pa ministarstvo ste. Takvu studiju prosječan student prometa napravi sam za nekoliko tjedana. A vi sa svojim ljudskim resursima i pristupima bazama podataka možete do tog odgovora doći u nekoliko dana i razriješiti ovu dilemu uz pomoć struke i argumenata! Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
848 Igor Jelić Početne kvalifikacije, Članak 7. Brisanje stavka 4. članka 7. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu. Što ćemo time postići? Hoćete li postići kvalitetnije obrazovanje? Uvjerite me da ćete sa tečajem od 140 školskih sati postići kvalitetnije obrazovanje u odnosu na dosadašnjih više od 3000 školskih sati tijekom redovnog obrazovanja. Uvjerite me da ćete sa tih 140 sati postići veću sigurnost, sigurnost koja nam je najbitniji faktor prometnog sustava u cjelini. Sigurnost koju želimo i možemo jedino postići kvalitetnim obrazovanjem, ali nikako obrazovanjem ubrzanim tečajem od 140 sati. Uvjerite me da će mogući/budući polaznici imati priliku sudjelovati u EU projektima (razmjena učenika) i time steći dodatna znanja, iskustva i kompetencije! I za kraj, struku ostavite struci! Igor Jelić, mag.ing.traff. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
849 Krešimir Boršić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Poštovani, molimo vas da pripremiti zakon koji će maksimalno liberalizirati tržište taxi prijevoza. Obavljanje prijevoza nije nuklearna fizika. Vozačka dozvola B kategorije i uredno registrirano ispravno vozilo je sasvim dovoljno za obavljanje takve djelatnosti (uz naravno obrt ili firmu). Također, potrebno je ukinuti izdavanje dozvola i licenci za obavljanje taxi prijevoza od strane lokalnih vlasti. Ne vidim razliku između konobara ili vlasnika kafića koji želi svoju djelatnost obavljati u Zagrebu ili Splitu. Pojednostaviti što više zakon, angažiranje prijevoza kroz aplikacije je izvrsna stvar. Jednostavno, brzo i transparentno za korisnika. Što jednostavnije za pokretanje vlastitog obrta odnosno samozapošljavanje. Ukinuti svaku vrstu monopola i stečenog povlaštenog položaja. Mi smo turistička zemlja i strancima to također jako odgovara. Više taxi vozača manje gužve po gradovima, više parkirališnih mjesta, manje pijanaca za volanom. Hvala i pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje
850 Saša Stanić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam prijevoz preko aplikacije i GPSa, liberalizaciju i modernizaciju. Klasičan taksi prijevoz i taksimetar su nefunkcionalni, te nema načina da se reguliraju glavni problemi takvog prijevoza. Također, podržavam i adekvatnu regulaciju Ubera i sličnih, te zaštitu radničkih prava vozačica i vozača koji rade za Uber i slične, s podugovornim tvrtkama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
851 Siniša Gregurek Priznavanje dokaza o dobrom ugledu, Članak 17. Čl. 17. Kao preduvjet propisati uvjerenje o kaznenom i prekršajnom nekažnjavanju. U suradnji s Ministarstvom pravosuđa definirati modalitete izdavanja uvjerenja. Točno navesti prekršaje počinjenjem kojih se gubi pravo na licenciju i dozvolu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
852 HOK Opći pojmovi, Članak 4. Članak 4. t. 59. – „registar profesionalnih vozača“ – nejasno je hoće li registar biti javno dostupan ili će služiti samo za potrebe državne administracije. Ako je javan, znači li to da je u suprotnosti sa zaštitom osobnih podataka, odnosno, koja je svrha i razlog ustrojavanja to registra, tko će ga moći koristiti? Hoće li poslodavac imati uvid u prekršaje svog radnika? Primljeno na znanje Primljeno na znanje „registar profesionalnih vozača“ kao dio Nacionalnog registra cestovnih prijevoznika biti će objavljen na mrežnoj stranici Ministarstva u sadržaju sukladno posebnim propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka
853 Filip Kavran JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam zakon jer daje mogućnost izbora u taksi prijevozu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
854 HOK Područje obavljanja autotaksi prijevoza putnika  u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 48. Nije jasno kako bi odredbu: „da raspolaže odgovarajućim prijevoznim kadrovskim kapacitetom“ jedinice lokalne samouprave trebale primjenjivati?Znači li to da se na jedno vozilo može dobiti samo jedna dozvola u jednoj JLS? Ili se na isto vozilo može dobiti više dozvola? Kako bi JLS mogla utvrditi da li je prijevoznik na određenom taksi vozilu već dobio ili zatražio dozvolu neke druge JLS? Protivimo se tome da se za isto vozilo može dobiti više dozvola, bilo u istoj ili različitim JLS. Također smo protiv uvjeta da za svako vozilo treba imati jednog zaposlenog vozača, jer to nije uvijek ekonomski opravdano niti racionalno. S obzirom na sve veći nedostatak kvalificirane radne snage, problem će biti sve izraženiji. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Prijevoznik može dobiti dozvolu više jedinica lokalne samouprave.
855 Slavko Krajinović JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Vozačka dozvola i iskustvo u vožnji je dovoljno za normalni rad. Nema potrebe za licenciranjem koja pruža bespotrebnu birokraciju. Korisnicima treba pruiti mougčnost odabira između vožnje preko taksimetra ili aplikacije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
856 Mislav Havidić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Zakon je odličan jer će omogućiti otvaranje novih poslovnih subjekata na području autotaksi prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
857 Siniša Škrinjar Priznavanje dokaza o dobrom ugledu, Članak 17. Čl. 17. Kao preduvjet propisati uvjerenje o kaznenom i prekršajnom nekažnjavanju. U suradnji s Ministarstvom pravosuđa definirati modalitete izdavanja uvjerenja. Točno navesti prekršaje počinjenjem kojih se gubi pravo na licenciju i dozvolu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
858 Mislav Havidić Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Smatram kako su lokalne autotaksi dozvole potpuno nepotrebno jer predstavljaju nepotrebnu administrativnu barijeru. Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
859 Mislav Havidić Početne kvalifikacije, Članak 7. Smatram da teorijski ispit iz poznavanja prometnih propisa nije potreban za autotaksi vozače jer je posjedovanje vozačke dozvole B kategorije dovoljna kvalifikacija. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
860 Mislav Havidić Stručna osposobljenost vozača, Članak 5. Smatram da početna kvalifikacija po posebnom programu za vozače B kategorije nije potrebna za autotaksi vozače jer je posjedovanje vozačke dozvole B kategorije dovoljna kvalifikacija. Primljeno na znanje Primljeno na znanje Vozači koji upravljaju vozilima za obavljanje autotaksi prijevoza putnika moraju steći početnu kvalifikaciju po posebnom programu za vozače B kategorije, ali se nisu obvezni redovito osposobljavati kroz periodičku izobrazbu.
861 Ivan Konjevoda JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam prijedlog zakona jer će više putnika u taksijima donijeti manje gužve na cestama i gradskim parkiralištima. U redu je da svaki prijevoznik može sam izabrati hoće li koristiti taksimetar ili aplikaciju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
862 Denis Ćibarić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Podržavam zakon jer će donijeti veće mogućnosti zapošljavanja za ljude koji voze autotaksi. Smatram da početna kvalifikacija po posebnom programu za vozače B kategorije nije potrebna za autotaksi vozače jer je posjedovanje vozačke dozvole B kategorije dovoljna kvalifikacija. Bilo je krajnje vrijeme da se uvede elektronička aplikacija u autotaksi prijevozu, trebamo držati korak s vremenom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
863 Vladimir Stunković JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Ne vidim svrhu da je potrebno podnositi zahtjev za obavljanje djelatnosti prijevoza po različitim gradovima, opčinama, i/ili županijama. Ako se netko želi i smije baviti tim poslom, neka mu to bude omogućeno na cijelom teritoriju EU. Ako smiješ raditi kao konobar ili programer, to smiješ u cijeloj EU. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
864 Čazmatrans Promet d.o.o. Rokovi za usklađivanje sa Zakonom, Članak 118. Članak 118. Stavak 1. NIJE JASNO! ZAR ĆE SVE OPĆINE IMATI I KOMUNALNI PRIJEVOZ ? Primljeno na znanje ČLANAK 118. ST.1. Jedinice lokalne samouprave na čijem području će se organizirati i provoditi komunalni prijevoz putnika će se s prijevoznicima sklopiti ugovor o komunalnom prijevozu putnika sukladno odredbama članka 33.stavka 1 ovog Zakona i sukladno odredbama Uredbe (EZ) 1370/2007, najkasnije u roku do 30.11.2019. god.
865 Čazmatrans Promet d.o.o. Obveza korištenja autobusnih kolodvora i putničkih terminala utvrđenih voznim redom, Članak 101. . Primljeno na znanje Primljeno na znanje
866 Nikolina Kresić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Mislim da se treba brisati riječ taksimetar, treba se okrenuti novim tehnologijama i aplikacijama. Kad govorimo o preciznosti taksimetra nekako sumnjam u tu preciznost, kako je moguće da na semaforima kad taksi stoji 2 minute, taksimetar broji kilometre? Drugo, potrebna je modernizacija taksista, jer se ne zna s kim se vozim, ko je ta osoba i ostali podaci koji su vidljivi na aplikaciji Ubera. Također nikad u životu nisam dobila račun za taksi usluge,pokrali su me sto puta. Uber je puno bolja opcija, na aplikaciji se se vidi kuda me vozi ko me vozi, cijena, i sve ostale opcije koje se se odnose na prigovore. Također sam uvijek dobila račun za uber uslugu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
867 obrt za autotaksi prijevoz Priznavanje dokaza o dobrom ugledu, Članak 17. Čl. 17. Kao preduvjet propisati uvjerenje o kaznenom i prekršajnom nekažnjavanju. U suradnji s Ministarstvom pravosuđa definirati modalitete izdavanja uvjerenja. Točno navesti prekršaje počinjenjem kojih se gubi pravo na licenciju i dozvolu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
868 Dora Gregurek Priznavanje dokaza o dobrom ugledu, Članak 17. Čl. 17. Kao preduvjet propisati uvjerenje o kaznenom i prekršajnom nekažnjavanju. U suradnji s Ministarstvom pravosuđa definirati modalitete izdavanja uvjerenja. Točno navesti prekršaje počinjenjem kojih se gubi pravo na licenciju i dozvolu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
869 Općina Medulin JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, OBRAZAC ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA Prijedlog je da se jedinicama lokalne samouprave omogući da samostalno odlučuju o broju taxi dozvola na području svoje općine/grada. Smatramo da će ukoliko se ta mogućnost ne omogući JLS-ima doći do prevelikog broja prijevoznika u sezoni, a isto može dovesti do nekvalitetne usluge prijevoza. Također, prijedlog je da jedinice lokalne samouprave same reguliraju cijene za obavljanje usluga na svom području, a ne da cijena bude unaprijed određena. Mišljenja smo da je zbog presude Suda EU u vezi pružanja usluge prijevoza za Uber potrebno radikalno izmijeniti Zakon o prijevozu u cestovnom prometu odnosno nacrt prijedloga Zakona o prijevozu u cestovnom prometu. U Izmjenama Zakona potrebno je i ugraditi odredbe održivosti same djelatnosti obzirom na sezonalnosti iste osobito u turističkim sredinama koje imaju veliko obilježje sezonalnosti. Također, u nastavku Vam prosljeđujemo o mišljenje Obrtničke komore Istarske Županije odnosno Udruženja obrtnika Pula s kojim smo suglasni: „Sekcija autotaksista pri Udruženju obrtnika Pula ne slaže se ovakvim načinom reguliranja autotaksi prijevoza jer se njime omogućava ne samo dolazak neograničenom broju novih autotaksi prijevoznika na relativno malo tržište, nego se i postojećim i novim autotaksi prijevoznicima iz cijele Hrvatske omogućava da zatraže dozvolu u svim drugim JLS i po potrebi (ljeti, za vrijeme održavanja manifestacija i sl.) dođu na bilo koje područje i rade kao lokalni autotaksi prijevoznici. Oni niti ne poznaju grad, niti se mogu kontrolirati visine cijena, niti se mogu uključiti u participiranju za troškove telefona na taksi stajalištima, niti će doprinijeti sređivanju stanja na tržištu. Iako je obrazloženju prijedloga Zakona navedeno da će liberalizacijom tržišta autotaksi usluga u Hrvatskoj otvoriti nova radna mjesta, to nije točno, jer će dio radnika kod postojećih taksista prijeći u samostalno obavljanje djelatnosti a za nove radnike neće biti potrebe, dok dio koji radi preko UBER-a ili sličnih aplikacija neće pod tim uvjetima moći podnijeti teret troškova za poreze, doprinose i ostale obveze nego će i nadalje raditi na crno. Ukoliko se u početku odluče za legalno obavljanje djelatnosti, to će u skoroj budućnosti uzrokovati niz stečaja i zatvaranja obrta i trgovačkih društava (i postojećih i novih) zbog dugovanja koja se neće moći podmiriti. Smatramo da će predloženim načinom biti uzrokovano više socijalnih problema nego što će biti riješeno. Taksi prijevoznici ne slažu se ovakvom liberalizacijom tržišta, po kojoj će se naknada za taksi prijevoz plaćati negdje u inozemstvo, a obavljati će je polu legalni vozači. Tko će izdavati račune, tko će plaćati PDV, tko je tu uopće prijevoznik i nadalje će ostati otvorena pitanja, a takva situacija idealna je za razne manipulacije i utaje.“ Primljeno na znanje Primljeno na znanje
870 Jasmin Karajić Priznavanje dokaza o dobrom ugledu, Članak 17. Čl. 17. Kao preduvjet propisati uvjerenje o kaznenom i prekršajnom nekažnjavanju.U suradnji s Ministarstvom pravosuđa definirati modalitete izdavanja uvjerenja.Točno navesti prekršaje počinjenjem kojih se gubi pravo na licenciju i dozvolu Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
871 Čazmatrans Promet d.o.o. Privremeno ukidanje licencije, Članak 26. Članak 26. stavak 1. U PREKRŠAJNIM ODREDBAMA NITI U PRIJEDLOGU NACRTA ZAKONA, NITI U UREDBI 2016/403 NE POSTOJI POJAM „TEŽI PREKRŠAJ“ Primljeno na znanje Primljeno na znanje
872 Čazmatrans Promet d.o.o. Privremeno ukidanje licencije, Članak 26. Članak 26. PRIJEDLOG : PRIMIJENITI UREDBU 1071/2009,čl.6., stavak 2., točka a) SUKLADNO PRIjEDLOGU IZMJENE ČLANKA 16., OVOGA NACRTA PRIJEDLOGA ZAKONA Primljeno na znanje Dobar ugled reguliran je člankom 16. i u isti je uvršteno kako ste predložili.
873 Mario Macan Priznavanje dokaza o dobrom ugledu, Članak 17. Čl. 17. Kao preduvjet propisati uvjerenje o kaznenom i prekršajnom nekažnjavanju. U suradnji s Ministarstvom pravosuđa definirati modalitete izdavanja uvjerenja. Točno navesti prekršaje počinjenjem kojih se gubi pravo na licenciju i dozvolu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
874 Marijan Oršolić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, OBRAZAC ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA Podržavam zakon jer će stimulirati potrošnju putem većeg korištenja autotaksi usluga, što će koristiti cijelom gospodarstvu. Smatram da početna kvalifikacija po posebnom programu za vozače B kategorije nije potrebna za autotaksi vozače jer je posjedovanje vozačke dozvole B kategorije dovoljna kvalifikacija. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
875 Renato Vrbos-Rašeta JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, OBRAZAC ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA Prijedlog zakona je dobar jer izjednačuje uvjete na tržištu autotaksi usluga za sve prijevoznike. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
876 Zagrebtrans d.o.o. Najteži prekršaji, Članak 116. - Stavak (1) / Iz našeg aspekta, gledajući pogotovo članak 78, smatramo da bi vozač trebao biti odgovoran za veći iznos, jer svjesno radi prekršaj i ugrožava sigurnost prometa. Prijedlog bi bio raspon kazne za vozača 5.000 – 10.000 kn. Primljeno na znanje Primljeno na znanje - visina novčane kazne usklađena je sa pravnom regulativom Europske unije.
877 Zagrebtrans d.o.o. Opće odredbe o ugovorima u cestovnom prijevozu, Članak 98. - Zašto se nigdje ne spominje CMR konvencija koju je RH potpisala? U njoj su regulirani mnogi aspekti međunarodnog cestovnog prijevoza, to može pomoći u sudskoj praksi u slučajevima koji nisu pokriveni ovim zakonom. A CMR konvencija je ipak detaljnija nego ovaj zakon. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
878 Zagrebtrans d.o.o. Način obavljanja javnog prijevoza tereta, Članak 77. - Zašto se spominje samo unutarnji prijevoz, a ne i međunarodni? Ovaj zakon bi se trebao odnositi na oboje. - Smatramo da je iznimno važno i nužno zakonom definirati odgovornost za podatke unesene u teretni list, te prebaciti dio prekršajne odgovornosti i na pošiljaoca (krcatelja) tereta. Trebalo bi dodati nešto u ovom smislu: „Podaci upisani u teretni list moraju odgovarati stvarno utovarenoj vrsti, masi i količini tereta“ „Pošiljalac (krcatelj?) tereta je odgovoran za ispravno deklariranje vrste, mase i količine tereta prema prijevozniku, te je ovjerom teretnog lista u rubrici za pošiljaoca odgovoran za ispravnost podataka unesenih u isti“ „Pošiljalac tereta je dužan poduzeti sve potrebne mjere kako bi izbjegao pretovar vozila, bilo da se radi o osovinskom preopterećenju ili ukupnoj masi prijevoza. U slučajevima izvanrednih prijevoza se primjenjuju odredbe članka 78“ Razlog je taj što sami krcatelji/pošiljaoci često direktno i indirektno tjeraju prijevoznike na prekršaje. Dok oni ne počnu odgovarati pred zakonom to se neće promijeniti. A to bi mogla biti i destimulativna mjera za pretovare rasutog tereta, jer je tu velika krivnja baš pošiljaoca. - stavak 3) se poziva na krivi broj članka Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
879 Danijel Bibić Postupak izdavanja licencije, Članak 23. Članak 23.Predmetnim člankom nije propisano što se dešava s postojećim izdanim licencijama, odnosno,važe li one do isteka roka na koji su izdane, ili će iste morati biti zamijenjene novima u nekompropisanom roku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje U prijelaznim i završnim odredbama predviđa se važenje postojećih trajanje važećih licencija do isteka njihovog roka, a umjesto izvoda licencije za vozilo kojim se obavljaju autotaksi prijevoz uvodi se institut zbirne evidencije vozila
880 Danijel Bibić Priznavanje dokaza o dobrom ugledu, Članak 17. Čl. 17. Kao preduvjet propisati uvjerenje o kaznenom i prekršajnom nekažnjavanju.U suradnji s Ministarstvom pravosuđa definirati modalitete izdavanja uvjerenja.Točno navesti prekršaje počinjenjem kojih se gubi pravo na licenciju i dozvolu Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
881 Vladimir Ruždjak Priznavanje dokaza o dobrom ugledu, Članak 17. Čl. 17. Kao preduvjet propisati uvjerenje o kaznenom i prekršajnom nekažnjavanju. U suradnji s Ministarstvom pravosuđa definirati modalitete izdavanja uvjerenja. Točno navesti prekršaje počinjenjem kojih se gubi pravo na licenciju i dozvolu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
882 autotaksi prijevoz Priznavanje dokaza o dobrom ugledu, Članak 17. Čl. 17. Kao preduvjet propisati uvjerenje o kaznenom i prekršajnom nekažnjavanju. U suradnji s Ministarstvom pravosuđa definirati modalitete izdavanja uvjerenja. Točno navesti prekršaje počinjenjem kojih se gubi pravo na licenciju i dozvolu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
883 Adonis obrt za autotaksi prijevoz vl Bruno Potkonjak Priznavanje dokaza o dobrom ugledu, Članak 17. Čl. 17. Kao preduvjet propisati uvjerenje o kaznenom i prekršajnom nekažnjavanju. U suradnji s Ministarstvom pravosuđa definirati modalitete izdavanja uvjerenja. Točno navesti prekršaje počinjenjem kojih se gubi pravo na licenciju i dozvolu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
884 OTOČNI SABOR -udruga za razvitak hrvatskih otoka JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Otočni sabor – udruga za razvitak hrvatskih otoka želi ukazati da bi donošenje ovakvog Prijedloga Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i Nacrtu Zakona o prijevozu u cestovnom prometu s naglaskom na autotaksi prijevoz došlo do ugrožavanja i opstanka malog gospodarstva, tj. opstanka taksi obrta na otocima. Smatramo da navedeni prijedlog zakona, pod krinkom liberalizacije autotaksi prijevoza i mogučnosti otvaranja novih radnih mjesta otvara i stvara niz novih problema i neusklađenosti s drugim zakonima Republike Hrvatske te se pomnim čitanjem odredbi zakona može zamijetiti da je zakonodavac napravio potpuni promašaj u nomotehničkom i logičkom smislu. Posebno treba istaknuti posebnost otoka i otočnih jedinica lokalne samouprave. Zakonom o otocima i to njegovim prvim člankom propisano je da su otoci hrvatsko prirodno bogatstvo i da su od interesa za Republiku Hrvatsku te imaju njenu posebnu zaštitu. Člankom 15. Zakona o otocima propisano je da država podupire djelatnosti na otocima koji pridonose otočnom razvoju i čine ga održivim. Među navedenim djelatnostima nalazi se otočni cestovni prijevoz u koji svakako spada i autotaksi prijevoz na području otoka. Nejasno je kako država ovim Zakonom podupire djelatnost otočnog cestovnog prijevoza. Ona ga u suštini zatire kao i jednu granu gospodarstva na otocima što posljedično ima veze sa sve većom depopulacijom otoka. Otočnoj jedinici lokalne samouprave, kao geografski specifičnoj jedinici lokalne samouprave, s determiniranim i ograničenim resursima gospodarskog razvoja i njenim stanovnicima ne smije se ograničavati mogućnost gospodarskog djelovanja na području gdje žive. Pa tako propisivanje zabrane ograničavanja broja dozvola za autotaksi prijevoz za jedinicu lokalne samouprave na otoku znači da njeni stanovnici koji se bave navedenom gospodarskom djelatnošću, neće imati mogućnost zadovoljavanja svojih gospodarskih probitaka što će posljedično dovesti do situacije da lokalni stanovnik koji se bavi navedenom gospodarskom granom , tokom turističke sezone kada realno ima konstantnog posla u autotaksi prijevozu, neće ostvariti svoje gospodarske probitke s obzirom na činjenicu da se daje mogučnost svakome da na otoku obavlja autotaksi prijevoz, a ne imajući u vidu da lokalni stanovnik svojim radom i plaćanjem poreza uopće omogućuje da se taj prijevoz obavlja na način da se porez uplačuje otočnoj jedinici lokalne samouprave koja brine o infrastrukturi. S tim u vezi ovakva odredba Zakona je nepoštena prema stanovnicima otočnih jedinica lokalne samouprave. Otočni sabor smatra da se ovim Prijedlogom Zakona ne poštuje otočnost, ako kažemo da je otočnost skup ekoloških, društvenih, gospodarskih i povijesnih posebnosti koje proizlaze iz potpune okruženosti morem i želimo izbjeći izjednačavanje otoka i kopna prilikom definiranja i provedbe razvojnih politika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
885 Obrt za autotaksi prijevoz vl. Rudolf Augustinović Priznavanje dokaza o dobrom ugledu, Članak 17. Kao preduvjet propisati uvjerenje o kaznenom i prekršajnom nekažnjavanju. U suradnji s Ministarstvom pravosuđa definirati modalitete izdavanja uvjerenja. Točno navesti prekršaje počinjenjem kojih se gubi pravo na licenciju i dozvolu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
886 PUŽ OBRT ZA TAKSI PRIJEVOZ Priznavanje dokaza o dobrom ugledu, Članak 17. Članak. 17. Kao preduvjet propisati uvjerenje o kaznenom i prekršajnom nekažnjavanju. U suradnji s Ministarstvom pravosuđa definirati modalitete izdavanja uvjerenja. Točno navesti prekršaje počinjenjem kojih se gubi pravo na licenciju i dozvolu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
887 Ivica Klen Priznavanje dokaza o dobrom ugledu, Članak 17. Čl. 17. Kao preduvjet propisati uvjerenje o kaznenom i prekršajnom nekažnjavanju. U suradnji s Ministarstvom pravosuđa definirati modalitete izdavanja uvjerenja. Točno navesti prekršaje počinjenjem kojih se gubi pravo na licenciju i dozvolu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
888 autotaksi prijevoz Priznavanje dokaza o dobrom ugledu, Članak 17. Čl. 17. Kao preduvjet propisati uvjerenje o kaznenom i prekršajnom nekažnjavanju. U suradnji s Ministarstvom pravosuđa definirati modalitete izdavanja uvjerenja. Točno navesti prekršaje počinjenjem kojih se gubi pravo na licenciju i dozvolu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
889 Bojan Divjak Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Auto taxi djelatnost je posao kao i druge prijevozničke tvrtke koje se bave prijevozom putnika!!!!Ukudanjem broja ograničenja dozvola dovest ce se do totalnog kraha u samom poslovanju jer i ovako je ukupan bruto dohodak po vozilu vrlo malen!!!!!!Dali je dotični ministar ikad pitao dali cemo ih ovime unistiti? i dali od ovih 150 milijuna kuna koje oni uplate u proračun cemo imati uopće iduće godine ako rasturimo tržište,ja smatram da ne!!!!!!U svim granama prijevoza putnika postoje ograničenje broja dozvola,na teritoriju eu,primjer; ako imate autobus i želite voziti npr. Pariz-wien odlicna linija sigurno uvijek pun bus,SUPER ali nema dozvola dali je to u citavom svijetu bezveze postavljeno ,ne nije jer se nezeli ugroziti postojeći prijevoznici koji plaćaju određene linije tako je u svim strukama. Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
890 Bojan Divjak JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Opće odredbe i usklađivanje s EU ,da ali to je ovdije samo u naslovu!!!!!!!EU je u svojim zakonima donijela da je jedina mjerna jedinica za izračun cijene u taxi-u taximetar a u ovom prijedlogu to dopušta aplikacija,na kojoj nema mogućnosti da država ovjeri uređaj kao vjerodostojno baždareno mjerilo.Ovo je čisto pogodovanje velikoj stranoj kompaniji koja je vrj.dala mito da joj se ide na ruku jer je sve kontra diktorno onom što propisuje EU! Primljeno na znanje Primljeno na znanje
891 Darko Knežević JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Prijedlog zakona je pisan nestručno,površno i bez ikakve veze sa strukom.Prepun je rupa koje se mogu zloupotrijebiti , ide na štetu kako postojećim prijevoznicima tako i korisnika.Žalosno je što se kod nas pišu novi zakoni ,a ne mogu se provoditi postojeći. Nikakve konkretne analize nisu provedene i zakon se donosi bez ikakvih statističkih dokaza i analiza koji bi ga mogli potkrijepiti. Osobe koje su pisale zakona mogle su barem,ako su moje pretpostavke netočne navesti iz kojih su analiza i statistika izvukle podatke da se donosu ovakve promjene od ekonomskih,prometnih ,socijalnih do ekoloških i sigurnosnih Primljeno na znanje Primljeno na znanje
892 AUTOPRIJEVOZ JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, OBRAZAC ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA Molio bih vas da se u ostale dokumente ovog zakona uvrste analize koje ste proveli ,kao i studije te tko ih je proveo,kao i statističke podatke koji potkrepljuju ovu izmjenu zakona.Točniji naziv vaših "analiza" bile bi " prognoze" koje mogu biti točne i netočne . Primljeno na znanje Primljeno na znanje
893 AUTOPRIJEVOZ JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Prijedlog zakona je pisan nestručno,površno i bez ikakve veze sa strukom.Prepun je rupa koje se mogu zloupotrijebiti , ide na štetu kako postojećim prijevoznicima tako i korisnika.Žalosno je što se kod nas pišu novi zakoni ,a ne mogu se provoditi postojeći. Nikakve konkretne analize nisu provedene i zakon se donosi bez ikakvih statističkih dokaza i analiza koji bi ga mogli potkrijepiti. Osobe koje su pisale zakona mogle su barem,ako su moje pretpostavke netočne navesti iz kojih su analiza i statistika izvukle podatke da se donosu ovakve promjene od ekonomskih,prometnih ,socijalnih do ekoloških i sigurnosnih . Primljeno na znanje Primljeno na znanje
894 AUTOPRIJEVOZ Priznavanje dokaza o dobrom ugledu, Članak 17. Čl. 17. Kao preduvjet propisati uvjerenje o kaznenom i prekršajnom nekažnjavanju. U suradnji s Ministarstvom pravosuđa definirati modalitete izdavanja uvjerenja. Točno navesti prekršaje počinjenjem kojih se gubi pravo na licenciju i dozvolu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
895 Željko Lončarek Priznavanje dokaza o dobrom ugledu, Članak 17. Čl. 17. Kao preduvjet propisati uvjerenje o kaznenom i prekršajnom nekažnjavanju. U suradnji s Ministarstvom pravosuđa definirati modalitete izdavanja uvjerenja. Točno navesti prekršaje počinjenjem kojih se gubi pravo na licenciju i dozvolu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
896 Obrt za auto-taxi prijevoz br. 3623 Priznavanje dokaza o dobrom ugledu, Članak 17. Čl. 17. Kao preduvjet propisati uvjerenje o kaznenom i prekršajnom nekažnjavanju. U suradnji s Ministarstvom pravosuđa definirati modalitete izdavanja uvjerenja. Točno navesti prekršaje počinjenjem kojih se gubi pravo na licenciju i dozvolu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
897 Taksu obrt vl. Mirsad Hukić Jarnovićeva 11 Zagreb Priznavanje dokaza o dobrom ugledu, Članak 17. Kao preduvjet propisati uvjerenje o kaznenom i prekršajnom nekažnjavanju. U suradnji s Ministarstvom pravosuđa definirati modalitete izdavanja uvjerenja. Točno navesti prekršaje počinjenjem kojih se gubi pravo na licenciju i dozvolu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
898 Luka Gavranović Priznavanje dokaza o dobrom ugledu, Članak 17. Članak 17. Kao preduvjet propisati uvjerenje o kaznenom i prekršajnom nekažnjavanju. U suradnji s Ministarstvom pravosuđa definirati modalitete izdavanja uvjerenja. Točno navesti prekršaje počinjenjem kojih se gubi pravo na licenciju i dozvolu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
899 Davorin Dubenik Priznavanje dokaza o dobrom ugledu, Članak 17. Čl. 17. Kao preduvjet propisati uvjerenje o kaznenom i prekršajnom nekažnjavanju. U suradnji s Ministarstvom pravosuđa definirati modalitete izdavanja uvjerenja. Točno navesti prekršaje počinjenjem kojih se gubi pravo na licenciju i dozvolu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
900 Alan Gilja JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Imam neki dojam da je ovo zakon (bar što se tiče taksi prijevoza) pogodovanje bogatim svjetskim firmama, danas je tu uber sutra će doći druge kompanije. Hrvatska je malo tržište sa svojim specifičnostima koje nisu poštivane ovim zakonom npr. propusna moć naši cesta u gradovima je mala dolazi do kolapsa prometa kao ovih dana u zagrebu dok su na cesti legalni taksi prijevoznici i uber. Što će se dogoditi kad i ostali auto taksi prijevoznici zbog ekonomskog profita dođu u zagreb ili s dubrovnikom po ljetu. Također treba poštivati činjenicu da u RH za zanimanje vozač trenutno osoba pohađa srednju školu za cestovni promet gdje se tri godine upoznaje sa svojim budućim zvanjem. Ovim zakonom dobivamo ekspres vozače. Koliko će to utjecati na kvalitetu ne znam ali moje mišljenje je da bude jer današnji vozač koji je školovan u RH je cijenjen u svijetu zbog svog znanja Primljeno na znanje Primljeno na znanje
901 BOJAN PETRAN Stručna osposobljenost vozača, Članak 5. Ne podržavamo sadašnji oblik početnih kvalifikacija jer su sadržajno oskudne i površne. Za razliku od njih sadržaj Nastavnog plana i programa Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ima jasno definirane ciljeve programa, kompetencije koje učenik (polaznik) mora steći, jasno definiran nastavni plan, očekivane rezultate učenika (polaznika) i jasno opisane nastavne sadržaje u odnosu na postojeći Pravilnik o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača NN 31/2014 Prilog 1. Ne znamo ni za jednu struku koja bi omogućila kvalifikaciju putem programa osposobljavanja bez prethodno završene srednje škole. Pravilnik o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača u RH prvi je put je stupio na snagu 2009. godine. Važno je naglasiti da je na taj način samo osmero polaznika u periodu od osam godina steklo kvalifikaciju. Iz tog razloga ne odobravamo ni program za autotaksi prijevoz jer poznavanje prometnih propisa nije jedino znanje koje autotaksi vozač mora steći. Ono je uvjet da bi uopće mogao dobiti dozvolu za B kategoriju. Kao osoba koja obavlja djelatnost javnog prijevoza putnika mora steći opća i stručna znanja, svladati kulturu komuniciranja, a poznavanje barem jednog stranog jezika svakako ne bi bilo na odmet. Takvih znanja ne bismo se smjeli olako odreći. Bojan Petran, dipl.ing Prometna škola Rijeka Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
902 Krunoslav Daković Centri za osposobljavanje vozača i ispitni centri, Članak 11. Za kvalitetnu izobrazbu potrebne su pedagoške kompetencije. Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
903 Ivana Lacmanović Brkljača Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Poštovani, Jedinica lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb ne može ograničiti broj dozvola, osim ako za to ne postoje posebni ekonomski, društveni ili strateški razlozi - opet će se otvoriti prostor za netransparentnost, jer tada lokalna samouprava opet može ograničiti broj dozvola i hipotetski, dodijeliti ih kada, koliko i kome hoće. Moj prijedlog je da se autotaksi prijevoz ograniči na 6+1 sjedala, povremeni prijevoz 7+1 i 8+1 ili samo 8+1 i sigurno će se mnogi problemi i nedoumice na taj način riješiti. S poštovanjem, Ivana Lacmanović Brkljača, dipl.oec. (+ SSS vozač motornog vozila) Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
904 Ante Klečina Opće odredbe o ugovorima u cestovnom prijevozu, Članak 98. Potrebno uskladiti s člankom 58. ovog prijedloga zakona i zakonom o koncesijama u Članku 56., stavak 2, koji sadrži sadržaj ugovora. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
905 Darko Levačić Ugovor o pružanju usluge integriranog javnog prijevoza putnika, Članak 55. Zakonom ili Pravilnikom propisati način prestanka koncesijskog ugovora za županijski linijski prijevoz putnika kada se sklapa Ugovor o integriranom javnom prijevozu putnika. Dakle, potrebno je uspostaviti način kako dokinuti koncesijski ugovor, koji se sklapa na period od više godina. Ovo je moguće predvidjeti pravilnikom koji se donosi na osnovu Članka 33., stavka 4. Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE
906 Darko Levačić Opći pojmovi, Članak 4. U članku 4. prijedloga Zakon dodati pojmove: - „zajedničko stajalište“ je stajalište u graničnom/kontaktnom području dvaju prometnih područja, bilo jedinice lokalne, ili regionalne samouprave ili pilot područja (regionalno organiziranog prometnog područja) koje zajednički koriste prijevoznici s oba područja kao krajnje odredište autobusne linije. - „zajednički kolodvor“ je autobusni kolodvor u graničnom/kontaktnom području dvaju prometnih područja jedinice regionalne samouprave, ili pilot područja (regionalno organiziranog prometnog područja) koje zajednički koriste prijevoznici s oba područja kao krajnje odredište. - Primjer: željezničke stanice uz državnu granicu koje koriste željeznički operateri obaju država radi manipulacije vlakovima, prihvata prijevoza putnika za svoje državno područje - „regionalni linijski prijevoz“ je javni cestovni prijevoz putnika na području dvije ili više županija, koji može prometovati bez zaustavljanja i preko područja susjednih županija, ako je takvo prometovanje uvjetovano cestovnom mrežom, odnosno na području prometne (pod)regije kojim upravlja jedna regionalna prometna uprava na kojima je organiziran zajednički integrirani prijevoz putnika - Primjer: Na području sjeverne Hrvatske, tri županije: Varaždinska, Međimurska i Koprivničko-križevačka na cijelom području, kao regiji, zajednički uvode integrirani prijevoz putnika u skladu s Masterplanom regionalnog integriranog prijevoza putnika koji predviđa zajedničku regionalnu prometnu upravu (nadležno tijelo) Primljeno na znanje Primljeno na znanje
907 Ante Klečina Obveze autobusnih kolodvora u kontroli obavljanja prijevoza putnika, Članak 102. Zbog što kvalitetnijeg praćenja kvalitete usluga prema građanima dodati predložene stavke. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
908 Ante Klečina Usluge i opremljenost autobusnih kolodvora, Članak 99. U svrhu što boljeg i jasnijeg informiranja građana valja dodati stavku kako je ovdje predložena. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
909 Ante Klečina Obavljanje prijevoza na poziv ili mikroprijevoza, Članak 50. Dodati stavke prema danom prijedlogu. Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
910 Ante Klečina Pravni temelj za obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 33. (4) Ministar pravilnikom o obavljanju javnog prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu propisuje posebne uvjete za dodjelu koncesija za prijevoz a posebno obvezne razloge za prestanak koncesije, način i postupak usklađivanja autobusnih voznih redova, načine sklapanja ugovora o prijevozu, dokumentaciju koju je potrebno dostaviti prilikom javljanja na natječaj za dodjelu dozvole, način registriranja, usklađivanja i odobravanja voznih redova za županijski i međužupanijski linijski prijevoz, način izdavanja dozvola za županijski i međužupanijski linijski prijevoz, obrazac dozvole, ostale odredbe vezane za dozvole, definiranja obveze dostavljanja podataka nadležnom tijelu odnosno lokalnom nadležnom tijelu o pružanju usluge javnog prijevoza. posebne uvjete za vozila i vozače kojima se obavlja iznajmljivanje vozila sa vozačem kao oblik javnog prijevoza putnika, te ostale nadležnosti tijela jedinica lokalne samouprave i regionalne uprave, Grada Zagreba i Ministarstva u reguliranju obavljanja javnog linijskog prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu. (5) Do donošenja pravilnika iz stavka 4. ovog članka ili do sklapanja koncesijskih ugovora iz stavka 2. ovog članka ili do sklapanja Ugovora o integriranom javnom prijevozu putnika iz članka 55, županijski prijevoz putnika obavlja se temeljem dozvola za županijski linijski prijevoz, koje su važeće na dan stupanja ovog Zakona na snagu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
911 Ante Klečina Ugovor o pružanju usluge integriranog javnog prijevoza putnika, Članak 55. Potrebno uspostaviti pravni mehanizam (članak ili stavku zakona) kojim se regulira način prestanka koncesijskog ugovora za županijski linijski prijevoz putnika kada se sklapa Ugovor o integriranom javnom prijevozu putnika. Dakle, potrebno je uspostaviti način kako dokinuti koncesijski ugovor, koji se sklapa na period od više godina. Ovo je moguće predvidjeti pravilnikom koji se donosi na osnovu Članka 33., stavka 4. (vidi prijedloge dane za članak 33, stavka 4) Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE
912 Ante Klečina Pravni temelj za obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 33. Međužupanijske linije se predlažu samo kao InterCity (međugradske) linije koje se zaustavljaju samo na autobusnim kolodvorima - vidi predloženu definiciju u Članku 4. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
913 Ante Klečina Uvjeti za dobivanje licencije za unutarnji prijevoz, Članak 15. 4. je vlasnik najmanje jednoga registriranog motornog vozila za pojedine vrste prijevoza za koju vrstu prijevoza traži licenciju, ili ima pravo na upotrebu tog vozila na osnovi sklopljenog ugovora o zakupu ili leasingu, ugovora o podzakupu ili ugovora o najmu, Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE - Nije razumljivo zašto je citirana odredba sukladno nacrtu prijedloga bez komentara ili bilo kakvih primjedaba i prijedloga.
914 Ante Klečina Opći pojmovi, Članak 4. Zajedničko autobusno stajalište je stajalište gdje se zaustavljaju autobusi sa dozvolama prijevoza za komunalni ili županijski linijski prijevoz, a nije nužno na području županije za čije područje se izdaje dozvola za komunalni ili županijski linijski prijevoz. Ovo stajalište sporazumno određuju dvije susjedne jedinice lokalne ili regionalne samouprave. Svrha ovakvih stajališta jest da se na njemu uspostavljaju veze komunalnog ili županijskog linijskog prijevoza ili drugih vrsta prijevoza između dviju susjednih jedinica lokalne ili regionalne samouprave. Autobusi koji prometuju do zajedničkog stajališta a koje se ne nalazi na području jedinice lokalne ili regionalne samouprave za koje isti imaju dozvolu, ne smiju se zaustavljati na drugim stajalištima ili kolodvorima, osim ako za to nemaju dozvolu upravno tijelo jedinica lokalne ili regionalne samouprave na čijem su području ta stajališta. Zajednički autobusni kolodvor je kolodvor gdje se zaustavljaju autobusi sa dozvolama prijevoza za komunalni ili županijski linijski prijevoz, a nije nužno na području županije za čije područje se izdaje dozvola za komunalni ili županijski linijski prijevoz. Ovaj kolodvor sporazumno određuju dvije susjedne jedinice lokalne ili regionalne samouprave. Svrha ovakvih kolodvora jest da se na njemu uspostavljaju veze komunalnog ili županijskog linijskog prijevoza ili drugih vrsta putničkog prijevoza između dviju susjednih jedinica lokalne ili regionalne samouprave. Autobusi koji prometuju do zajedničkog kolodvora a koje se ne nalazi na području jedinice lokalne ili regionalne samouprave za koje isti imaju dozvolu, ne smiju se zaustavljati na drugim stajalištima ili kolodvorima, osim ako za to nemaju dozvolu upravnog tijela jedinica lokalne ili regionalne samouprave na čijem su području ta stajališta ili kolodvori. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
915 Goran Privrat JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Da li vas je imalo sram napisati ovakav prijedlog zakona kojim se toliko očito pogoduje krupnom kapitalu, Uberu i Cammeu, a na uštrb hrvatskih građana, 2500 malih obrtnika i njihovih zaposlenika, koji taksiranjem prehranjuju sebe i svoje obitelji? Da li vas je sram što ste umijesto da napišete zakon koji bi bio najkvalitetniji, kako za korisnike usluga,tako i za one koji se tim poslom bave, vi napisali zakon pod utjecajem lobista koje je angažirao Uber, među kojima je i Mate Granić koji je u vrijeme pisanja zakona viđen u vašem ministarstvu, a siguran sam da je tu posrijedi i nešto puno opipljivije od samog utjecaja lobista? Da li vas je sram sto ste nakon godinu i po dana pisanja donijeli ovako aljkav prijedlog zakona pun nejasnoca, nedorečenosti i manjkavosti, pravilnika za koje nitko ne zna kako će izgledati, nego će to ministar odrediti naknadno kad zakon bude već donesen i što onda više neće moći biti predmet javne rsprave? Da li vas je sram što se zbog ovakvih kao što ste vi ljudi iseljavaju iz Hrvatske? Da li vas je sram što primate plaće od države protiv čijih građana ovo radite, a radite u interesu stranog krupnog kapitala? Primljeno na znanje Primljeno na znanje
916 Udruga hrvatskih cestovnih prijevoznika Dozvole za stranog prijevoznika i prijevoznika Europske unije, Članak 88. Tražimo provođenje dosljedne kontrole stranih prijevoznika, a posebno na graničnim prijelazima s Mađarskom i Slovenijom. Opće je poznato da poneki prijevoznici ulaze na naš teritorij s istom dozvolom više puta. Tražimo postupanje na način da se kao obveznu dokumentaciju mora predati popunjenu presliku dozvole uz CMR, a kako bi se spriječile opisane malverzacije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
917 Udruga hrvatskih cestovnih prijevoznika Naknada za strane dozvole i troškove raspodjele, Članak 85. Evidentno je da će prijevoznici zbog predviđenog novog sistema distribucije dozvola biti opterećeni dvostrukim naplatama. Ponovno nova forma parafiskalnog nameta? Zbog čega se stvara dupli trošak, pri čemu će Komore ubirati taj novac kao vlastiti prihod? Koji je pravni temelj ovakvog prijedloga, te čime se opravdava povećanje troškova izdavanja dozvola? Apsolutno se protivimo. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
918 Udruga hrvatskih cestovnih prijevoznika Način obavljanja javnog prijevoza tereta, Članak 77. Potrebno je naglasiti i staviti na prvo mjesto odgovornost pošiljatelja tereta-utovaritelja. Upravo taj subjekt jedini raspolaže stvarnim informacijama glede utovarene robe. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
919 Branimir Jurković JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, OBRAZAC ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA Iz crnih kronika: "Njegova je smjena jučer ujutro bila gotova u šest sati te se do 6 sati i 15 minuta trebao razdužiti i vratiti vozilo u tvrtku. Budući da se u previđeno vrijeme nije pojavio u tvrtki, iz Cammea su ga zvali u 6 sati i 20 minuta i tad im se javio te rekao da ide natočiti gorivo, a zatim je usput preuzeo još jednu vožnju. Pročitajte više na: https://www.vecernji.hr/vijesti/taksist-se-ubio-zabivsi-se-u-zid-na-zagrebackom-jankomiru-1213743 - www.vecernji.hr" Kako je ikako moguće da se dozvoli osoba koja obavlja tako odgovoran posao radi prekovremene!!!??? Na cestama imamo taksiste samoubojice koji od nenormalnih smjena se psihički lome i izlaz vide u suicidu!!! Nije prvi put da se spominju taksisti koji rade preko 8+ sati u komadu!!! Potrebno je u sklopu zakona smjesta zabraniti vožnju dužu od 8 h taksistima(u koju se računa vrijeme od preuzimanja do povratka u bazu). Prema postojećem stanju imamo znači taksistu koji nakon 9h vožnje (jer je nakon 8:15 tek išao pokupiti stranku na Jankomiru) još gubi dodatnih sat vremena (procijenjeno vrijeme da se dođe do Radničke ceste). Kakvu nam sigurnost pružaju u prometu takvi taksisti koji su proveli 10+ sati u vozilu??? Primljeno na znanje Primljeno na znanje
920 Goran Privrat JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, OBRAZAC ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA 2.1. Da li je taj novi trend koji spominjete kao razlog promjene zakona Uber, koji dvije i pol godine radi ilegalno? Ti nezadovoljni dionici na prijevoznom tržištu koji su vama argument za mijenjanje zakona su isključivo Uber i Cammeo, mi ostali taksi prijevoznici ( većina ), smo nezadovoljni neprovedbom postojećeg zakona, a ne samim zakonom, dakle predlažem da se zakon ne mijenja da bi se pogodovalo krupnom inozemnom kapitalu nego da se postojeći provodi. Tko nam grantira de će se i novi zakon kad stupi na snagu provodit, ako se ni postojeći nije provodio, i da li mislite zaposliti još inspektora cestovnog prometa? U Istri godinu i po dana nije bilo inspektora, a i kad ga ima izađe na teren jednom godišnje ( što se taksi prijevoza tiče ). " davanje kvalitetnijih i širih mogućnosti jedinicama lokalne samouprave ". Molim vas da mi odgovrite da li je to greška u pisanju ili šala neka, pošto se prijedlogom novog zakona uzima pravo općinama da odlučuju koliko će bit taksista na njihovom području, kome će dati dozvolu i koja će bit cijena taksi usluge? Kažete ovdje očekuje se sigurniji, kvalitetniji i brži prijevoz. Cammeo, jedan od " nezadovoljnih dionika " zbog kojih pišete novi zakon, u svom voznom parku ima isključivo vozila marke " Dacia ". Pošto je sasvim izvjesno da će ako novi zakon prođe, u roku od dvije godine monopol na taksi tržištu imat oni i Uber nije mi jasno kako to mislite postići. Da li Cammeovim dacijama i vozačima koji rade 12 sati dnevno za minimalac ili Uberovim voznim parkom koji će si njihovi "partneri" moći priuštiti vozeći po cijeni od 3,4 kn za km ? 3.1. Otvaranje novih radnih mjesta kao posljedica liberalizacije kažete. Mislim da je svakom, pa i vama jasno da novi zakon znači propast 2500 malih obrtnika, taksi prijevoznika. Radna mjesta će se otvorit samo kod Cammea i Ubera,( za minimalac ), ma da ako si Uber partner ne možeš reći da imaš radno mijesto. Ljudi koji bi eventualno otvorili obrte i samozaposlili se, nemaju nikakve šanse konkurirat tarifama Cammea i Ubera i preživjet. Nadalje o godpodarskim učincima, od kad se smanjio posebni porez na motorna vozila za gospodarska vozila 7+1 i 8+1 u Puli i oklolici su mali obrtnici, što za taksi, a što za povremeni prijevoz ( koji će također biti ugrožen novim zakonom ), kupili pedesetak novih kombija, a prije slijedece sezone još toliko bi vjerovatno bilo kupljeno. Ipak trenutno nitko ne želi ulagat, jer nam novi zakon visi kao mač nad glavom, a ako se on i donese, sa cijenema koje ćemo morat imat da bi konkurirali Cammeu i Uberu, nitko si više neće moći priuštit ne samo kupnju novog vozila, nego i bilo kakvog. A jeste razmisljali koliko će manje novaca ostat u Hrvatskoj ako se turisti budu vozili po tarifama Cammea i Ubera, i da se u malim gradovima i mjestima na moru domaći ljudi uopće ne voze taksijem jer nemaju potrebu za tim, da taksisti žive iskljućivo od sezone kao i većina stanovništva na obali. I zašto bi mi sad trebali turiste za bagatelu vozit da bi mogli konkurirat Cammeu i Uberu, a po zimi posla nema? Zašto i mi ne bi kao i svi drugi, na primjer u Medulinu, gdje ja živim i radim, živjeli od sezone, imali takve cijene da to možemo? Dakle,gospodarski učinci novog zakona će bit katastrofalni po male obrtnike, trgovce automobilima, gradove i općine na moru izravno, ali i neizravno, zbog slabljenja kupovne moći jednog dijela njihovih građana. 3.3. Nisu utvrđeni značajni socijalni učinci ????? Vi mora da se šalite. Novi zakon će potpuno degradirat jednu profesiju od koje se do sad moglo pristojno živjet. Nakon dvije godine od eventualnog stupanja na snagu novog zakona, biti taksist u Hrvatskoj će značit radit za Cammeo ili biti Uber partner, a to prevedeno znači socijalni slučaj. Pa jel vi znate da Cammeo u Rijeci vozi za 20 kn 5 km, da im je sat čekanja 10 kn?!?!?! To bi značilo da se četvoro ljudi u npr. Puli vozi s jednoog na drugi kraj grada za 20 kn, a kad bi išli autobusom to bi ih koštalo 44 kn jer je karta 11 kn, znači više nego dvostruko jeftinije taksijem nego autobusom, čak i za samo dvojicu bi taksi bio jeftiniji, pa jel to normalno ja vas pitam? A tu cijenu Cammeovog uništavanja konkurencije će na kraju platit svi građani kroz veće subvencije gradova i općina javnom gradskom i prigradskom prijevozu, jer tko će se vozit gradskim prijevozom kad je taksi badava. Kako Cammeo to može? Mislim da se svi sjećate kako im je Linić oprostio 8 miliona kuna poreza, gotovo u svim gradovima gdje posluju su proglasili stečaj i onda otvorili nove tvrtke kojih je vlasnik opet gospodin Minovski. Dobavljači i vozači kojima su ostali dužni, u tim stečajevima nisu uspijeli naplatit ništa od tražbina koje imaju prema njima, a državi su ostali dužni porez, s druge strane Uber posluje preko nizozemske poslovnice i tamo plaća porez. I vi za takve pišete zakon, sram vas bilo, i još kažete nema socijalnih učinaka, imate obraz kao đon, svaka vam čast. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
921 UDRUŽENJE OBRTNIKA PULA Područje obavljanja autotaksi prijevoza putnika  u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 48. - Čl. 48. – što to znači „da raspolaže odgovarajućim prijevoznim kadrovskim kapacitetom“ – kako bi JLS to trebale primjenjivati? Da li to znači da se na jedno vozilo može dobiti samo jedna dozvola u jednoj JLS? Ili se na isto vozilo može dobiti više dozvola? Kako bi JLS mogla utvrditi da li je prijevoznik na određenom taksi vozilu već dobio ili zatražio dozvolu neke druge JLS? Protivimo se tome da se za isto vozilo može dobiti više dozvola, bilo u istoj ili različitim JLS. Također smo protiv uvjeta da za svako vozilo treba imati jednog zaposlenog vozača, jer to nije uvijek ekonomski opravdano niti racionalno. Osim toga, radnici nisu papiri da ih se može držati u ladici i po potrebi vaditi, oni fluktuiraju po vlastitoj volji pa je prijevozniku nemoguće održavati ovaj uvjet u kontinuitetu. S obzirom na sve veći nedostatak kvalificirane radne snage, problem će biti sve izraženiji. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Prijevoznik može dobiti dozvolu više jedinica lokalne samouprave.
922 UDRUŽENJE OBRTNIKA PULA Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47.  Članak 47– regulacija autotaksi prijevoza – ne smije na ovaj način dozvoliti otvaranje taksi usluga. Njime se omogućava ne samo dolazak neograničenom broju novih autotaksi prijevoznika na relativno malo tržište, nego se i postojećim i novim autotaksi prijevoznicima iz cijele Hrvatske omogućava da zatraže dozvolu u svim drugim JLS i po potrebi (ljeti, za vrijeme održavanja manifestacija i sl.) dođu na bilo koje područje i rade kao lokalni autotaksi prijevoznici. Oni niti ne poznaju grad, niti se mogu kontrolirati visine cijena, niti se mogu uključiti u participiranju za troškove telefona na taksi stajalištima, i sl. Iako je u obrazloženju prijedloga Zakona navedeno da će liberalizacijom tržišta autotaksi usluga u Hrvatskoj otvoriti nova radna mjesta, to nije točno, jer će dio radnika kod postojećih taksista prijeći u samostalno obavljanje djelatnosti a za nove radnike neće biti potrebe, dok dio koji radi preko UBER-a ili sličnih aplikacija neće pod tim uvjetima moći podnijeti teret troškova za poreze, doprinose i ostale obveze i troškove, nego će i nadalje raditi na crno. Ukoliko se u početku odluče za legalno obavljanje djelatnosti, to će u skoroj budućnosti uzrokovati niz stečaja i zatvaranja obrata i trgovačkih društava (i postojećih i novih) zbog dugovanja koja se neće moći podmiriti. Smatramo da će predloženim načinom biti uzrokovano više socijalnih problema nego što će biti riješeno. Predlaže se: • da općine i nadalje mogu ograničiti broj dozvola • da JLS može dati dozvolu samo prijevozniku sa sjedištem/prebivalištem na svom području • izdaje se na rok od 10 godina, odnosno do isteka licencije • dozvola u pravilu nije prenosiva, osim u slučaju smrti nositelja-fizičke osobe • da se propiše princip da se na jedno vozilo može dobiti samo jedna dozvola. Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE.
923 Dario Bakota Opći pojmovi, Članak 4. ''....jedno plaćanje ukupne naknade za obavljeni prijevoz određene taksimetrom, putem elektroničke aplikacije ili drugim odgovarajućim uređajem prema unaprijed poznatim uvjetima...'' - znači da algoritam u taksi aplikaciji može staviti 100 kn po prijeđenom kilometru za vrijeme veće potržnje (kiša, snijeg, vrućina, doček Nove godine, turistička sezona - unaprijed poznati uvijeti) i stranka je dužna vožnju taksijem od 20 km platiti 2000 kn. Bravo za Vas gospodine Butkoviću i ostali državni plaćenici. Po mom mišljenu ovakav zakon bi donio nered, prenaplate te kaos na domaćem prijevozničkom tržištu te je pisan od strane domaćih prijevozničkih izrabljivačkih pravnih osoba (imate priloge o tome u mnogim medijima) te stranih porezno nelegalnih kompanija. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
924 Branko Šimunić Način obavljanja javnog prijevoza tereta, Članak 77. Članak 77. (2) Pošiljatelj tereta - utovaritelj je odgovoran koliko je utovario robe jer je on jedini ima točne informacije o stvarnoj i točnoj težini tereta koja se utovaruje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
925 Branko Šimunić Dozvole za stranog prijevoznika i prijevoznika Europske unije, Članak 88. Članak 88. (6) Kontrola stranih dozvola veliki je problem. Na ulazima u Hrvatsku na graničnim prjlazima s Mađarskom i Slovenijom nitko ne kontrolira strane prijevoznike i oni bez kontrole ulaze na teritorij Republike Hrvatske bez dozvola, s nepravilnim dozvolama, nekoliko puta s jednom dozvolom. predlažem da kontrolu dozvola uz Carinu i Inspekciju dozvolu mora tražiti i kontrolirati, arhivirati njenu kopiju primaoc robe ili pošiljaoc robe u Hrvatskoj i time će se spriječiti da strani prijevoznici vrše prijevoze bez dozvola ili po 10 puta s jednom te istom dozvolom ( navedenu praksu provodi susjedna Slovenija gdje to odlično funkcionira). Također predlažem da se kazna za nepravilno popunjenu dozvolu ili za ne imanje dozvola naplati novčanom kaznom od 1500 EUR do 3000 EUR i dostavi nova ispravna dozvola na uvid nadležnim tijelima (kao što zakonski na isti način provode sve druge članice EU). Primljeno na znanje Primljeno na znanje
926 Branko Šimunić Naknada za strane dozvole i troškove raspodjele, Članak 85. članak 85. prema članku 85. dozvole će poskupjeti i to je novi trošak za prijevoznika Primljeno na znanje Primljeno na znanje
927 Mihovil Bakota Opći pojmovi, Članak 4. Članak 4. (1) 1. Naplata putem elektroničke aplikacije.. Hoće li se nositi mobitel/tablet sa aplikacijom u DZM na ovjeru? Hahahaha Primljeno na znanje Primljeno na znanje
928 IVAN DUŠAN Vrlo teški prekršaji, Članak 115. Smatram da bi prekršaj iz članaka 94 i 96 Zakona trebao spadati u grupu laganih prekršaja, a ne vrlo teških. To nisu teški prekršaji Primljeno na znanje Prekršajne odredbe u potpunosti su usklađene s pravnom regulativom Europske unije
929 IVAN DUŠAN Opće odredbe o obavljanju prijevoza za vlastite potrebe, Članak 94. Ukoliko ne usvojite moje ranije prijedloge o potrebi ukidanja st 4-12 članka 94 - onda molim da se doda novi stavak koji će glasiti "Prijevoznik može započeti sa prijevozom tereta zavlastite potrebe danom prijave Uredu državne uprave u županiji u kojoj ima sjedište ili prebivalište, odnosno upravnom tijelu Grada Zagreba nadležnom za poslove prometa." Ovo stoga što postoje slučajevi da prijevoznik mora odmah po nabavi novog vozila započeti da prijevozom tereta prije nego tijelo izda Prijavu prijevoza. što akonadležno tijelo ne izda isti dan prijavu prijevoza? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
930 IVAN DUŠAN Opće odredbe o obavljanju prijevoza za vlastite potrebe, Članak 94. Predlažem brisanje stavaka 4-12 članka 94.To je nepotrebna administracija. Pa logično je da svi obrtnici i poduzeća koji imaju teretno vozilo obavljau njime prijevoz za vlastite potrebe. Glupost. Ili da pojednostavnimo, preglažem da stanica za tehnički pregled prilikom registracije vozila obavijesti ured .državne uprave nadležbnim za poslove prometa o postojanju vozila kojim će se obavljati prijevoz za vlastite potrebe. Ali to je ionako glupost, sva vozila za prijevoz tereta zavlastite potrebe se ionako evidentiraju prilikom registracije. Čemu ta nepotrebna administracija? Ionako jedinica lokalne samouprave ne može nikome uskratiti pravo na obavljanje prijevoza za vlastite potrebe. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
931 IVAN DUŠAN Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. S Primljeno na znanje .Primljeno na znanje
932 AUTOPRIJEVOZ Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Članak 47. st. 5. Predmetna intervencija zakonodavca u odluke jedinice lokalne samouprave bi mogla ozbiljno narušiti tržišno natjecanje, odnosno, moglo bi doći do zasićenja tržišta prevelikim brojem autotaksi prijevoznika, a koje će zasićenje tržišta imati utjecaj na sve postojeće i buduće prijevoznike (slabija zarada, nemogućnost podmirenja tekućih obveza, insolventnost itd.). Dakle, predmetnu bi problematiku svakako trebalo ostaviti u domeni lokalne samouprave, a koja bi ju pak s druge strane na određeni način, prema nekim objektivno utvrđenim kriterijima morala ograničiti brojem, jer to u protivnom neće biti ekonomski održiva opcija. Nadalje, navedenim je člankom propisano kako se dozvola izdaje na deset godina, no istime nije propisano što se dešava s postojećim izdanim dozvolama, odnosno, važe li one do isteka roka na koji su izdane, ili će iste morati biti zamijenjene novima u nekom propisanom roku. Također, a obzirom da i licencija i dozvola vrijede deset godina, te budući da se prvo produžuje licencija, pa tek potom dozvola, nije jasno zašto bi prijevoznik kod produženja dozvole ponovno morao dokazivati da ispunjava uvjete za izdavanje licencije, obzirom da se na takav način duplicira isti postupak. Članak 47. st.5 Predlaže se mijenjati st.5. na način da se postojeći prijedlog briše a unosi se novi koji glasi; - Jedinica lokalne samouprave može ograničiti broj dozvola Članak 47. st.6 Predlaže se vratiti jedinicama lokalne samouprave i Zagrebu ovlasti za ostvarivanje svojih Ustavom RH zajamčenih prava. Naložiti da se propis jedinice lokalne i regionalne samouprave mora donijeti, te ujedno da se njime mora propisati minimalna ekonomska cijena usluge te optimalni broj dozvola na teritorijalnom obuhvatu jedinice lokalne samouprave. Obvezati Ministra da u propisanom roku donese Pravilnik o određivanju minimalne cijene autotaksi usluge za svaku pojedinu jedinicu lokalne i regionalne samouprave, a u skladu sa Studijom ekonomske isplativosti koja će prethodno provesti. Članak 47. st.10 Predlaže se omogućiti jedinicama lokalne i regionalne samouprave vrednovanje zahtjeva po lokalnim kriterijima, izbrisati automatsku dodjelu dozvola. Rokovi za donošenje rješenja su propisani ZUP-om, te ih nije moguće na predloženi način propisivati, a zahtjev nikako ne može zamjenjivati dozvolu. Predlaže se brisati i st.11. i 12. iz prethodno navedenih razloga. Članak 47. St.13 i 14. Predlažemo da dozvola bude trajna i prenosiva uz ispunjenje ostalih propisanih preduvjeta uvjeta. Članak 47. st. 15. i 16. St. 15. i 16. su u nesuglasju s ostalim odredbama Nacrta. Ako se dozvole automatski izdaju svakome s licencijom kako je onda propisana obveza dokazivanja uvjeta za licenciju? Predlažemo brisati. Djelomično prihvaćen Članak 47. st.5. – nemogućnost ograničenja broja dozvola za autotaksi prijevoz NE PRIHVAĆA SE – ograničavanjem broja izdanih dozvola po jedinicama lokalne samouprave narušilo bi se načelo liberalizacije tržišta, kao i načelo osiguranja ravnopravnog pristupa na prijevozno tržište autotaksi prijevoza svima pod jednakim uvjetima. Ukidanjem ograničavanja broja dozvola za autotaksi prijevoz očekuje se povećanje prijevozne ponude, smanjenje cijena prijevoza i podizanje kvalitete usluge. Članak 47. st.6. – propis o autotaksi stajalištima NE PRIHVAĆA SE – ovakvim zakonskim rješenjem ustavna prava JLS nisu ničim ugrožena ni ograničena, a uvažavanje ovog prijedloga direktno bi zadiralo u tržišne slobode u formiranju cijena prijevoza te u ograničavanju pristupa na tržište prijevoza. Članak 47. st.10. – način dodjele dozvola DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA – prijedlog zakona se uskladio sa ZUP – om i predviđa drugostupanjsko postupanje Ministarstva u postupku izdavanja dozvole za autotaksi prijevoz putnika. Članak 47. St.13 i 14. – rok važenja dozvole NE PRIHVAĆA SE – neograničeno trajanje dozvole imalo bi za posljedicu da prijevoznik obavlja autotaksi prijevoz putnika čak i bez osnovnih uvjeta za to (uvjeti za izdavanje licencije djelatnosti). Članak 47. st. 15. i 16. – obnova dozvole NE PRIHVAĆA SE – ukoliko se produljuje dozvola, potrebno je u upravnom postupku dokazati da prijevoznik posjeduje uvjete za njeno produljenje odnosno da posjeduje uvjete za posjedovanje licencije djelatnosti.
933 AUTOPRIJEVOZ Opći pojmovi, Članak 4. U članku 4. st.1. t. 1. Predlaže se ostaviti postojeće uređenje izračunavanja naknade prijevoza putem taksimetra, jer je ono jedino pouzdano i transparentno, pruža sigurnost korisnicima, ne dovodi do diskriminacije, lako se kontrolira, u skladu sa Direktivom 2014/32/EU te omogućuje jednakost svih na tržištu. Predlaže se brisati riječi „određene taksimetrom, putem elektroničke aplikacije ili drugim odgovarajućim uređajem prema unaprijed poznatim uvjetima, pri čemu je narudžba prijevoza realizirana pozivom, putem elektroničke aplikacije ili neposredno kod vozača“. Predlaže se zadržati zakonske odredbe po kojima tijekom obavljanja autotaksi prijevoza putnika u vozilu mora biti uključen taksimetar, kao i prekršajne odredbe u tom smislu. Predlaže se brisati riječi „koji nema obilježja drugih oblika prijevoza“ iz definicije. U čl.4.st.1. t.14. – prijedlog „iznajmljivanje vozila sa vozačem“ je djelatnost posebnog oblika prijevoza putnika u cestovnom prometu u kojoj se temeljem pisanog ugovora najmodavac (putnička ili turistička agencija) obavezuje najmoprimcu staviti na raspolaganje osobno vozilo visoke klase, ne starije od tri (3) godine, koje osim sjedala vozača ima najviše četiri mjesta za putnike (vozilo najmanje E segmenta prema klasifikaciji Europske komisije) sa vozačem, kako bi se obavila prijevozna usluga posebne namjene (limuzinski prijevoz, prijevoz VIP osoba), a gdje vozači i vozila moraju zadovoljiti posebne uvjete propisane pravilnikom donesenim na temelju ovog Zakona, a koja usluga ne smije trajati kraće od 4 sata. U čl.4.st.1.t.33. - prijedlog "povremeni prijevoz" je prijevoz unaprijed dogovorene skupine putnika pod uvjetima koji su određeni pisanim ugovorom između prijevoznika i naručitelja prijevoza koji je sklopljen prije početka obavljanja prijevoza gdje naručitelj može biti putnička ili turistička agencija (koja je ujedno naručitelj, organizator i platitelj tog prijevoza), pravna osoba ili fizička - obrtnik (za svoje zaposlenike), udruge i sportski klubovi (za svoje zaposlenike ili članove), ili druga institucija ustrojena posebnim propisima (za svoje članove ili zaposlenike ). Također u prekršajne odredbe dodati i sankcije za prekršitelje. U čl.4.st.1. t.47. PRIMJEDBA Prijedlogom je propisano omogućavanje shuttle prijevoza i do hotela čime se poništava razlika s autotaksi prijevozom, te se omogućava njegovo skriveno obavljanje i shuttle prijevoznicima.Neće biti moguće kontrolirati počinjenje prekršaja od strane shuttle prijevoznika.Na ovakav način se direktno ugrožava više djelatnosti cestovnog prijevoza putnika, točnije ; linijskog, autotaksi i povremenog prijevoza. Na ovakav način bi se otvorio "paralelan" linijski prijevoz od hotela do zračnih luka sto bi sve gore navedene vrste prijevoza doslovce izbrisalo iz ponude hotela, što je je neprihvatljivo sa stajališta struke.Prijedlog – brisati riječi „hotela odnosno“. Djelomično prihvaćen U članku 4. st.1. t. 1. – definicija autotaksi prijevoza DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA – usvaja se prijedlog da za vrijeme prijevoza mora biti uključen taksimetar (i aplikacija), a kao medij izračuna prijeđenog puta i cijene prijevoza uvodi se aplikacija. Direktiva 2014/32/EU nije predmet ovog Zakona, nego je s odredbama postojeće Direktive usklađen Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (NN 21/16), a koji je donesen temeljem Zakona o mjeriteljstvu (NN 74/14) i Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13). U članku .4.st.1. t.14. – definiranje iznajmljivanja vozila sa vozačem DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA – usvaja se prijedlog da to bude vozilo visoke klase, te se uvažava način obračuna i realizacije usluge na osnovu vremenskog trajanja. Starost vozila i posebni uvjeti za vozila namjeravaju se propisati pravilnikom. U članku 4.st.1.t.33. – definiranje povremenog prijevoza DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA – usvaja se prijedlog, osim u dijelu u kojem se ograničava struktura putnika za koju pojedini naručitelji mogu sklapati ugovor o povremenom prijevozu. U članku 4.st.1. t.47. – definiranje shuttle prijevoza NE PRIHVAĆA SE – ne postoji razlog da se briše riječ hotel iz definicije
934 ANDREA MATELJAN Opći pojmovi, Članak 4. S obzirom da je autotaksi djelatnost jedna ozbiljna profesija smatram da se bez obzira što se nalazimo u digitalnom dobu za izračun prijeđenih kilometara u taksi vozilu koristi isključivo taksimetar. Digitalna aplikacija nije mjerni uređaj i kao takva bez obzira na razvoj društva i tehnologije ista se ne može predstavljati mjerni uređaj već se ista može koristiti isključivo kao oblik narudžbe autotaksi prijevoza. Ista eventualno može poslužiti kao sredstvo temeljem koje će se okvirno izračunati naručena vožnja ali ista nikako ne može zamijeniti taksimetar kao jedini opće prihvatljiv mjerni uređaj. Digitalni napredak u obliku narudžbe autotaksi prijevoza i okvirnog uređaja putem aplikacije da ali obračun prijeđene vožnje isključivo putem mjernog uređaja koji je instaliran unutar vozila a to je taksimetar. Djelomično prihvaćen DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA – usvaja se prijedlog da za vrijeme prijevoza mora biti uključen taksimetar (i aplikacija), a kao medij izračuna prijeđenog puta i cijene prijevoza uvodi se aplikacija. Direktiva 2014/32/EU nije predmet ovog Zakona, nego je s odredbama postojeće Direktive usklađen Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (NN 21/16), a koji je donesen temeljem Zakona o mjeriteljstvu (NN 74/14) i Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13).
935 Marko Šturlić JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU U članku 4. st.1. t. 1. Predlaže se ostaviti postojeće uređenje izračunavanja naknade prijevoza putem taksimetra, jer je ono jedino pouzdano i transparentno, pruža sigurnost korisnicima, ne dovodi do diskriminacije, lako se kontrolira, u skladu sa Direktivom 2014/32/EU te omogućuje jednakost svih na tržištu. Predlaže se brisati riječi „određene taksimetrom, putem elektroničke aplikacije ili drugim odgovarajućim uređajem prema unaprijed poznatim uvjetima, pri čemu je narudžba prijevoza realizirana pozivom, putem elektroničke aplikacije ili neposredno kod vozača“. Predlaže se zadržati zakonske odredbe po kojima tijekom obavljanja autotaksi prijevoza putnika u vozilu mora biti uključen taksimetar, kao i prekršajne odredbe u tom smislu. Predlaže se brisati riječi „koji nema obilježja drugih oblika prijevoza“ iz definicije. U čl.4.st.1. t.14. – prijedlog „iznajmljivanje vozila sa vozačem“ je djelatnost posebnog oblika prijevoza putnika u cestovnom prometu u kojoj se temeljem pisanog ugovora najmodavac (putnička ili turistička agencija) obavezuje najmoprimcu staviti na raspolaganje osobno vozilo visoke klase, ne starije od tri (3) godine, koje osim sjedala vozača ima najviše četiri mjesta za putnike (vozilo najmanje E segmenta prema klasifikaciji Europske komisije) sa vozačem, kako bi se obavila prijevozna usluga posebne namjene (limuzinski prijevoz, prijevoz VIP osoba), a gdje vozači i vozila moraju zadovoljiti posebne uvjete propisane pravilnikom donesenim na temelju ovog Zakona, a koja usluga ne smije trajati kraće od 4 sata. U čl.4.st.1.t.33. - prijedlog "povremeni prijevoz" je prijevoz unaprijed dogovorene skupine putnika pod uvjetima koji su određeni pisanim ugovorom između prijevoznika i naručitelja prijevoza koji je sklopljen prije početka obavljanja prijevoza gdje naručitelj može biti putnička ili turistička agencija (koja je ujedno naručitelj, organizator i platitelj tog prijevoza), pravna osoba ili fizička - obrtnik (za svoje zaposlenike), udruge i sportski klubovi (za svoje zaposlenike ili članove), ili druga institucija ustrojena posebnim propisima (za svoje članove ili zaposlenike ). Također u prekršajne odredbe dodati i sankcije za prekršitelje. U čl.4.st.1. t.47. PRIMJEDBA Prijedlogom je propisano omogućavanje shuttle prijevoza i do hotela čime se poništava razlika s autotaksi prijevozom, te se omogućava njegovo skriveno obavljanje i shuttle prijevoznicima.Neće biti moguće kontrolirati počinjenje prekršaja od strane shuttle prijevoznika.Na ovakav način se direktno ugrožava više djelatnosti cestovnog prijevoza putnika, točnije ; linijskog, autotaksi i povremenog prijevoza. Na ovakav način bi se otvorio "paralelan" linijski prijevoz od hotela do zračnih luka sto bi sve gore navedene vrste prijevoza doslovce izbrisalo iz ponude hotela, što je je neprihvatljivo sa stajališta struke. Prijedlog – brisati riječi „hotela odnosno“. Članak 7. st. 6. Predmetnom odredbom nije jasno propisano što se dešava s postojećim autotaksi prijevoznicima, odnosno, da li se predmetna odredba primjenjuje i na njih, te ako da kada, dakle, da li odmah u trenutku stupanja zakona na snagu ili u nekom prijelaznom periodu vremena. Članak 13. st.1. i st.2. U čl. 13. poslije st. 2. dodaje se novi stavak, koji glasi; „(3) Vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz i iznajmljivanje vozila sa vozačem moraju imati posebne registarske oznake.“ St. 3. postaje st. 4. koji se mijenja i glasi; „(4) Ministar pravilnikom propisuje posebne uvjete iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka.“ Članak 14. st. 4. i 5. Predlaže se iz st.4. brisati riječi „osim vozila namijenjenih za obavljanje autotaksi prijevoza“. Predlaže se brisati st.5. Članak 15. st. 1. toč. 5. Izdavanje licencije je vezano i uz ispunjenje dodatnih uvjeta koji će tek biti propisani Pravilnikom kojeg će, temeljem odredbe članka 14. st. 6., donijeti nadležni ministar. Predmetna je odredba slijedom navedenog rizična, jer se pravilnikom kojeg će samostalno bez ikakvog nazdora ili prethodnih preduvjeta donositi resorni ministar, mogu propisati neki kriteriji koji će biti posve neobjektivni, diskriminatorni ili koji će pak pogodovati određenim skupinama prijevoznika. Čl.15. st. 2. Predlaže se brisati cijeli st.2. Članak 16. Navedenim člankom nije propisano da li je u konkretnom slučaju riječ o pravomoćnim ili nepravomoćnim presudama. Također, navedeni se članak veže uz visinu kazne propisane zakonom, međutim, bilo bi pravičnije da se isti veže na stvarno izrečene kazne, a koje odlukom suda, uslijed postojanja olakotnih okolnosti mogu biti umanjene; također napominjemo kako bi se za kaznena djela koja se tiču sigurnosti u prometu trebalo izuzeti kazneno djelo učinjeno ih nehaja. Čl. 17. Kao preduvjet propisati uvjerenje o kaznenom i prekršajnom nekažnjavanju. U suradnji s Ministarstvom pravosuđa definirati modalitete izdavanja uvjerenja. Točno navesti prekršaje počinjenjem kojih se gubi pravo na licenciju i dozvolu. Članak 18. Navedenim člankom nije propisano tko vrši predmetne procjene financijske sposobnosti, te sukladno kojim kriterijima. Također, predmetnom odredbom nije jasno propisano što se dešava s postojećim autotaksi prijevoznicima, odnosno, da li se predmetna odredba primjenjuje i na njih, te ako da kada, dakle, da li odmah u trenutku stupanja zakona na snagu ili u nekom prijelaznom periodu vremena. Ujedno, posve je neosnovano da se financijska sposobnost dokazuje ispravom o vlasništvu neopterećenih nekretnina, jer se u pravilu radi o stambenoj kući/stanu, a ne o nekretnini koje predstavlja sredstvo rada, slijedom čega nije jasno uslijed čega bi i navedeno predstavljalo dokaz o financijskoj sposobnosti. U članku 20. st.2. Nacrta Predlaže se brisati st.2 Članak 23. Predmetnim člankom nije propisano što se dešava s postojećim izdanim licencijama, odnosno, važe li one do isteka roka na koji su izdane, ili će iste morati biti zamijenjene novima u nekom propisanom roku. U članku 23. st.2 Brisati st. 2 u čl. 23. Nacrta prijedloga zakona, te dodati novi koji glasi: „Ako podnositelj zahtjeva ispunjava propisane uvjete, izdavatelj licencije izdaje rješenje o licenciji za obavljanje prijevoza u cestovnom prometu, te dostavlja podnositelju zahtjeva licenciju i potreban broj izvoda iz licencije za svako vozilo.“ Članak 26. i 27. Navedenim je člancima za isto postupanje (prekršajna osuđivanost kao preduvjet ispunjavanja uvjeta za izdavanje licencije), propisana različita posljedica, pa je tako člankom 26. za takav slučaj propisana mjera privremenog ukidanja licencije, a člankom 27. mjera trajnog ukidanja licencije, što je u koliziji i vrlo rizično. Čl.46.st.2 Nakon riječi „kapaciteta“ dodati „7 + 1, i“ Čl.46.st.3. Predlaže se iza riječi „sadržavati“ dodati riječi „obilježja autotaksi prijevoza“. Predlaže se između stavaka 4. i 5. čl.46. unijeti novi stavak koji glasi: „Ministarstvo izdaje knjigu pisanih ugovora iz stavka 4. ovoga članka. Kopije ugovora prijevoznik je dužan dostaviti Ministarstvu najkasnije do 31. siječnja iduće godine za godinu u kojoj je ugovor sklopljen. Ministar pravilnikom uređuje izgled i sastav knjige pisanih ugovora.“ Članak 47. st. 5. Predmetna intervencija zakonodavca u odluke jedinice lokalne samouprave bi mogla ozbiljno narušiti tržišno natjecanje, odnosno, moglo bi doći do zasićenja tržišta prevelikim brojem autotaksi prijevoznika, a koje će zasićenje tržišta imati utjecaj na sve postojeće i buduće prijevoznike (slabija zarada, nemogućnost podmirenja tekućih obveza, insolventnost itd.). Dakle, predmetnu bi problematiku svakako trebalo ostaviti u domeni lokalne samouprave, a koja bi ju pak s druge strane na određeni način, prema nekim objektivno utvrđenim kriterijima morala ograničiti brojem, jer to u protivnom neće biti ekonomski održiva opcija. Nadalje, navedenim je člankom propisano kako se dozvola izdaje na deset godina, no istime nije propisano što se dešava s postojećim izdanim dozvolama, odnosno, važe li one do isteka roka na koji su izdane, ili će iste morati biti zamijenjene novima u nekom propisanom roku. Također, a obzirom da i licencija i dozvola vrijede deset godina, te budući da se prvo produžuje licencija, pa tek potom dozvola, nije jasno zašto bi prijevoznik kod produženja dozvole ponovno morao dokazivati da ispunjava uvjete za izdavanje licencije, obzirom da se na takav način duplicira isti postupak. Članak 47. st.5 Predlaže se mijenjati st.5. na način da se postojeći prijedlog briše a unosi se novi koji glasi; - Jedinica lokalne samouprave može ograničiti broj dozvola Članak 47. st.6 Predlaže se vratiti jedinicama lokalne samouprave i Zagrebu ovlasti za ostvarivanje svojih Ustavom RH zajamčenih prava. Naložiti da se propis jedinice lokalne i regionalne samouprave mora donijeti, te ujedno da se njime mora propisati minimalna ekonomska cijena usluge te optimalni broj dozvola na teritorijalnom obuhvatu jedinice lokalne samouprave. Obvezati Ministra da u propisanom roku donese Pravilnik o određivanju minimalne cijene autotaksi usluge za svaku pojedinu jedinicu lokalne i regionalne samouprave, a u skladu sa Studijom ekonomske isplativosti koja će prethodno provesti. Članak 47. st.10 Predlaže se omogućiti jedinicama lokalne i regionalne samouprave vrednovanje zahtjeva po lokalnim kriterijima, izbrisati automatsku dodjelu dozvola. Rokovi za donošenje rješenja su propisani ZUP-om, te ih nije moguće na predloženi način propisivati, a zahtjev nikako ne može zamjenjivati dozvolu. Predlaže se brisati i st.11. i 12. iz prethodno navedenih razloga. Članak 47. St.13 i 14. Predlažemo da dozvola bude trajna i prenosiva uz ispunjenje ostalih propisanih preduvjeta uvjeta. Članak 47. st. 15. i 16. St. 15. i 16. su u nesuglasju s ostalim odredbama Nacrta. Ako se dozvole automatski izdaju svakome s licencijom kako je onda propisana obveza dokazivanja uvjeta za licenciju? Predlažemo brisati. Članak 48. Predmetni je članak nejasan. Naime, iz istoga nije jasno da li prijevoznik koji primjerice želi prometovati u Zagrebu i Velikoj Gorici mora imati najmanje dva vozila, dakle jedno za Zagreb, a drugo za Veliku Goricu, ili se pod terminom "ako raspolaže sa odgovarajućim prijevoznim i kadrovskim kapacitetima" podrazumijeva da je za posjedovanje takvih dozvola dovoljan jedan prijevoznik i jedno vozilo, što bi bilo pravilno, jer će u protivnom društva koja upošljavaju radnike, temeljem same te činjenice (više vozača – više vozila), moći linijom inercije dobiti dozvole i za druge gradove, a što obrtnik-prijevoznik slijedom toga neće moći. Sukladno tome, te budući da nije izvjesno za očekivati da će primjerice vozač društva ECO TAXI koji ujedno ima i dozvolu za Veliku Goricu, čitav dan prometovati na tom području, već će isti svakako dolaziti i u Zagreb, evidentno je kako će zbog toga obrtnici-prijevoznici biti stavljeni u nepovoljniji položaj. Završno, a obzirom da navedenim člankom nije propisano na koji bi se način prometovanje vozila s dozvolom za primjerice Zaprešić ograničilo samo na područje tog grada, te koje bi bile posljedice nepostupanja u skladu s tom odredbom, to je evidentno kako je navedena odredba nejasna i nepotpuna. Predlažemo da taksi prijevoznik na poziv stranke može prometovati i u ostalim jedinicma lokalne samouprave. Članak 51. st.3. Brisati članak i napisati novi sa sljedećim tekstom; Prijevoz iz ovoga članka može obavljati prijevoznik koji posjeduje važeću licenciju za obavljanje posebnog oblika prijevoza. Članak 119. U prijelaznim i završnim odredbama nije propisano kakav će utjecaj odredbe zakona imati na postojeće prijevoznike, odnosno, postojeće licencije i dozvole. Također, nije propisano u kojem će se roku, ako uopće, postojeći prijevoznici moći usklađivati s predmetnim zakonom, a uslijed čega je navedena odredba manjkava. PREKRŠAJNE ODREDBE PRIMJEDBE Uopće ne sadrže opise prekršaja, već se samo pozivaju na postupanje „suprotno članku“. Neki od članaka sadrže brojne stavke pa je nejasno na koje se dijelove članaka misli. PRIJEDLOG Urediti prekršajne odredbe sa točno sadržanim opisom kažnjivog ponašanja. Unijeti i kaznene odredbe kako bi se najteža kršenja zakona sankcionirala i kroz kazneni postupak, a po primjeru Francuske. U Francuskoj je u Zakon o prijevozu uneseno posebno kazneno djelo sa zapriječenom kaznom zatvora do 2 godine kojim je kriminalizirano stavljanje kupaca u kontakt s osobama koje obavljaju djelatnost prijevoza bez propisanih dozvola. Izričito propisati uvjete i način oduzimanja vozila, odnosno sredstava počinjenja prekršaja i izricanje visokih novčanih kazni. Izričito propisati uvjete i načina gašenja aplikacija posredstvom kojih se krši zakon upravnim mjerama ovlaštenih inspekcijskih tijela. Djelomično prihvaćen U članku 4. st.1. t. 1. – definicija autotaksi prijevoza DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA – usvaja se prijedlog da za vrijeme prijevoza mora biti uključen taksimetar (i aplikacija), a kao medij izračuna prijeđenog puta i cijene prijevoza uvodi se aplikacija. Direktiva 2014/32/EU nije predmet ovog Zakona, nego je s odredbama postojeće Direktive usklađen Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (NN 21/16), a koji je donesen temeljem Zakona o mjeriteljstvu (NN 74/14) i Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13). U članku .4.st.1. t.14. – definiranje iznajmljivanja vozila sa vozačem DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA – usvaja se prijedlog da to bude vozilo visoke klase, te se uvažava način obračuna i realizacije usluge na osnovu vremenskog trajanja. Starost vozila i posebni uvjeti za vozila namjeravaju se propisati pravilnikom. U članku 4.st.1.t.33. – definiranje povremenog prijevoza DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA – usvaja se prijedlog, osim u dijelu u kojem se ograničava struktura putnika za koju pojedini naručitelji mogu sklapati ugovor o povremenom prijevozu. U članku 4.st.1. t.47. – definiranje shuttle prijevoza NE PRIHVAĆA SE – ne postoji razlog da se briše riječ hotel iz definicije Članak 7. st. 6. – stručna osposobljenost vozača autotaksi prijevoza PRIHVAĆA SE – u prijelaznim i završnim odredbama Zakona se riješava pitanje priznavanja stečenih kvalifikacija za vozače po prijašnjim propisima. Članak 13. st.1. i st.2. – posebni uvjeti za vozila NE PRIHVAĆA SE – nije područje koje se regulira ovim zakonom, već Zakonom o sigurnosti prometa na cestama Članak 14. st. 4. i 5. – evidencija vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz Čl.14.4. prihvaćeno Čl. 14.5. NE PRIHVAĆA SE – radi olakšanog postupanja autotaksi prijevoznika, izvod iz licencije se zamjenjuje evidencijom autotaksi vozila, koja se prijavljuje nadležnom tijelu, prijevoznike se obavezuje prijavljivati izmjene i dopune te evidencije te je ista predmet inspekcijskog nadzora. Članak 15. st. 1. toč. 5. – propisivanje dodatnih uvjeta za izdavanje licencija NE PRIHVAĆA SE – ostavlja se mogućnost Ministru da propiše dopunske uvjete za stjecanje pojedinih vrsta licencije – redovito plaćanje poreznih i drugih davanja, nekažnjavanost vozača, posjedovanje posebnih vještina i znanja vozača ovisno o vrsti prijevoza. čl.15. st. 2. – uvjeti za dobivanje licencije PRIHVAĆA SE – uvodi se financijska sposobnost za obavljanje autotaksi prijevoza u formi sklopljene police osiguranja po uvjetima iz posebnog propisa, te stručna osposobljenost osobe odgovorne za prijevoz u autotaksi prijevozu. Članak 16. – dokazivanje dobrog ugleda NE PRIHVAĆA SE – precizirano je da se radi o pravomoćnim presudama ili prekršajnim nalozima nadležnih tijela, a visina izrečene kazne ne može biti mjerilo zbog olakotnih ili otegotnih okolnosti kod pojedinih pravnih ili fizičkih osoba, kao i zbog neujednačene sudske prakse. Članak 17. – priznavanje dokaza o dobrom ugledu NE PRIHVAĆA SE – u prijedlogu je precizirano da se dokazivanje dobrog ugleda pribavlja po službenoj dužnosti, na osnovu izvoda iz prekršajne i kaznene evidencije. Članak 18. – financijska sposobnost NE PRIHVAĆA SE – financijsku sposobnost u upravnom postupku izdavanja licencije utvrđuje nadležno tijelo po službenoj dužnosti, na temelju uvida u propisane dokaze. U članku 20. st.2. – stručna osposobljenost osoba odgovornih za prijevoz PRIHVAĆA SE – uvodi se institut stručne osposobljenosti osobe odgovorne za autotaksi prijevoz, a ostali uvjeti će se precizirati pravilnikom. U članku 23. st.2. – izvodi iz licencije djelatnosti NE PRIHVAĆA SE – za autotaksi prijevoz, zbog pojednostavljenja postupanja i smanjenja administrativnih barijera, izvod iz licencije za svako vozilo zamjenjuje se skupnom evidencijom vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz. Članak 26. i 27. – privremeno i trajno ukidanje licencije NE PRIHVAĆA SE – prijedlogom zakona su propisani različiti uvjeti za privremeno i za trajno ukidanje licencije, pa prijedlog nema osnove Čl.46.st.2. – vrste vozila kojima se obavlja povremeni prijevoz PRIHVAĆA SE – analizom sadašnjeg stanja utvrđeno je da se obavljanje povremenog prijevoza može dopustiti i vozilima kapaciteta 7 + 1 putničko mjesto. Čl.46.st.3. – definicija povremenog prijevoza DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA - radi poboljšanja teksta prihvaća se odredba o tome da povremeni prijevoz ne smije imati obilježja i autotaksi prijevoza, a ne prihvaća se prijedlog izdavanja „knjige pisanih ugovora“ zbog toga što se ugovori o prijevozu preciznije reguliraju drugim odredbama ovog zakona kao i Zakona o obveznim odnosima. Članak 47. st.5. – nemogućnost ograničenja broja dozvola za autotaksi prijevoz NE PRIHVAĆA SE – ograničavanjem broja izdanih dozvola po jedinicama lokalne samouprave narušilo bi se načelo liberalizacije tržišta, kao i načelo osiguranja ravnopravnog pristupa na prijevozno tržište autotaksi prijevoza svima pod jednakim uvjetima. Ukidanjem ograničavanja broja dozvola za autotaksi prijevoz očekuje se povećanje prijevozne ponude, smanjenje cijena prijevoza i podizanje kvalitete usluge. Članak 47. st.6. – propis o autotaksi stajalištima NE PRIHVAĆA SE – ovakvim zakonskim rješenjem ustavna prava JLS nisu ničim ugrožena ni ograničena, a uvažavanje ovog prijedloga direktno bi zadiralo u tržišne slobode u formiranju cijena prijevoza te u ograničavanju pristupa na tržište prijevoza. Članak 47. st.10. – način dodjele dozvola DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA – prijedlog zakona se uskladio sa ZUP – om i predviđa drugostupanjsko postupanje Ministarstva u postupku izdavanja dozvole za autotaksi prijevoz putnika. Članak 47. St.13 i 14. – rok važenja dozvole NE PRIHVAĆA SE – neograničeno trajanje dozvole imalo bi za posljedicu da prijevoznik obavlja autotaksi prijevoz putnika čak i bez osnovnih uvjeta za to (uvjeti za izdavanje licencije djelatnosti). Članak 47. st. 15. i 16. – obnova dozvole NE PRIHVAĆA SE – ukoliko se produljuje dozvola, potrebno je u upravnom postupku dokazati da prijevoznik posjeduje uvjete za njeno produljenje odnosno da posjeduje uvjete za posjedovanje licencije djelatnosti. Članak 48. – područje obavljanja prijevoza NE PRIHVAĆA SE – u slučaju prihvaćanja ovakvog prijedloga, izgubila bi se smisao i svrha izdavanja dozvola od strane jedinica lokalne samouprave te nadzor i praćenje stanja na prijevoznom tržištu. Članak 51. stavak 3. – pravo obavljanja iznajmljivanja vozila sa vozačem glede licencije NE PRIHVAĆA SE – davanjem mogućnosti da se iznajmljivanje vozila sa vozačem, kao poseban oblik prijevoza, obavlja na temelju bilo koje licencije za prijevoz putnika, daje mogućnost većem broju prijevoznika da obavlja ovu specifičnu djelatnost u sektoru cestovnog prijevoza. Članak 112. – kategorizacija i opis prekršaja PRIHVAĆA SE – radi poboljšanja teksta precizirani su prekršaji na način da je svaki opisan člankom i stavkom Zakona koji se krši, a što se smatra prekršajem. Članak 119. – prijelazne i završne odredbe Zakona PRIHVAĆA SE – u prijelaznim i završnim odredbama su definirani rokovi za usklađenje sa zakonom te su navedeni specifični slučajevi usklađivanja sa zakonskim odredbama kod pojedinih oblika prijevoza i pratećih djelatnosti. Odbijeno uvođenje kaznene odredbe kako bi se najteža kršenja zakona sankcionirala i kroz kazneni postupak, jer nisu previđene i potrebne. U postupku donošenja Zakona potrebno je dobiti izjavu o suglasnosti od strane Ministarstva pravosuđa po kojoj ne može doći do preklapanja prekršaja i kaznenih djela, te su sva kršenja u Zakonu prekvalificarana kao prekršaji. Odbijeno uvjeti i način oduzimanja vozila nije predmet Zakona nego Prekršajnog zakona.
936 OBRT ZA AUTOTAKSI I OSTALI PRIJEVOZ PUTNIKA VL. MARIJO MILINKOVIĆ JAVNO SAVJETOVANJE O OBRASCU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU I NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU U članku 4. st.1. t. 1. Predlaže se ostaviti postojeće uređenje izračunavanja naknade prijevoza putem taksimetra, jer je ono jedino pouzdano i transparentno, pruža sigurnost korisnicima, ne dovodi do diskriminacije, lako se kontrolira, u skladu sa Direktivom 2014/32/EU te omogućuje jednakost svih na tržištu. Predlaže se brisati riječi „određene taksimetrom, putem elektroničke aplikacije ili drugim odgovarajućim uređajem prema unaprijed poznatim uvjetima, pri čemu je narudžba prijevoza realizirana pozivom, putem elektroničke aplikacije ili neposredno kod vozača“. Predlaže se zadržati zakonske odredbe po kojima tijekom obavljanja autotaksi prijevoza putnika u vozilu mora biti uključen taksimetar, kao i prekršajne odredbe u tom smislu. Predlaže se brisati riječi „koji nema obilježja drugih oblika prijevoza“ iz definicije. U čl.4.st.1. t.14. – prijedlog - „iznajmljivanje vozila sa vozačem“ je djelatnost posebnog oblika prijevoza putnika u cestovnom prometu u kojoj se temeljem pisanog ugovora najmodavac (putnička ili turistička agencija) obavezuje najmoprimcu staviti na raspolaganje osobno vozilo visoke klase, ne starije od tri (3) godine, koje osim sjedala vozača ima najviše četiri mjesta za putnike (vozilo najmanje E segmenta prema klasifikaciji Europske komisije) sa vozačem, kako bi se obavila prijevozna usluga posebne namjene (limuzinski prijevoz, prijevoz VIP osoba), a gdje vozači i vozila moraju zadovoljiti posebne uvjete propisane pravilnikom donesenim na temelju ovog Zakona, a koja usluga ne smije trajati kraće od 4 sata. U čl.4.st.1.t.33. - prijedlog - "povremeni prijevoz" je prijevoz unaprijed dogovorene skupine putnika pod uvjetima koji su određeni pisanim ugovorom između prijevoznika i naručitelja prijevoza koji je sklopljen prije početka obavljanja prijevoza gdje naručitelj može biti putnička ili turistička agencija (koja je ujedno naručitelj, organizator i platitelj tog prijevoza), pravna osoba ili fizička - obrtnik (za svoje zaposlenike), udruge i sportski klubovi (za svoje zaposlenike ili članove), ili druga institucija ustrojena posebnim propisima (za svoje članove ili zaposlenike ). Također u prekršajne odredbe dodati i sankcije za prekršitelje. U čl.4.st.1. t.47. PRIMJEDBA Prijedlogom je propisano omogućavanje shuttle prijevoza i do hotela čime se poništava razlika s autotaksi prijevozom, te se omogućava njegovo skriveno obavljanje i shuttle prijevoznicima.Neće biti moguće kontrolirati počinjenje prekršaja od strane shuttle prijevoznika.Na ovakav način se direktno ugrožava više djelatnosti cestovnog prijevoza putnika, točnije ; linijskog, autotaksi i povremenog prijevoza. Na ovakav način bi se otvorio "paralelan" linijski prijevoz od hotela do zračnih luka sto bi sve gore navedene vrste prijevoza doslovce izbrisalo iz ponude hotela, što je je neprihvatljivo sa stajališta struke. Prijedlog – brisati riječi „hotela odnosno“. • Članak 7. st. 6. Predmetnom odredbom nije jasno propisano što se dešava s postojećim autotaksi prijevoznicima, odnosno, da li se predmetna odredba primjenjuje i na njih, te ako da kada, dakle, da li odmah u trenutku stupanja zakona na snagu ili u nekom prijelaznom periodu vremena. Članak 13. st.1. i st.2. U čl. 13. poslije st. 2. dodaje se novi stavak, koji glasi; „(3) Vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz i iznajmljivanje vozila sa vozačem moraju imati posebne registarske oznake.“ St. 3. postaje st. 4. koji se mijenja i glasi; „(4) Ministar pravilnikom propisuje posebne uvjete iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka.“ Članak 14. st. 4. i 5. Predlaže se iz st.4. brisati riječi „osim vozila namijenjenih za obavljanje autotaksi prijevoza“. Predlaže se brisati st.5. • Članak 15. st. 1. toč. 5. Izdavanje licencije je vezano i uz ispunjenje dodatnih uvjeta koji će tek biti propisani Pravilnikom kojeg će, temeljem odredbe članka 14. st. 6., donijeti nadležni ministar. Predmetna je odredba slijedom navedenog rizična, jer se pravilnikom kojeg će samostalno bez ikakvog nazdora ili prethodnih preduvjeta donositi resorni ministar, mogu propisati neki kriteriji koji će biti posve neobjektivni, diskriminatorni ili koji će pak pogodovati određenim skupinama prijevoznika. Čl.15. st. 2. Predlaže se brisati cijeli st.2. Članak 16. Navedenim člankom nije propisano da li je u konkretnom slučaju riječ o pravomoćnim ili nepravomoćnim presudama. Također, navedeni se članak veže uz visinu kazne propisane zakonom, međutim, bilo bi pravičnije da se isti veže na stvarno izrečene kazne, a koje odlukom suda, uslijed postojanja olakotnih okolnosti mogu biti umanjene; također napominjemo kako bi se za kaznena djela koja se tiču sigurnosti u prometu trebalo izuzeti kazneno djelo učinjeno ih nehaja. Čl. 17. Kao preduvjet propisati uvjerenje o kaznenom i prekršajnom nekažnjavanju. U suradnji s Ministarstvom pravosuđa definirati modalitete izdavanja uvjerenja. Točno navesti prekršaje počinjenjem kojih se gubi pravo na licenciju i dozvolu. Članak 18. Navedenim člankom nije propisano tko vrši predmetne procjene financijske sposobnosti, te sukladno kojim kriterijima. Također, predmetnom odredbom nije jasno propisano što se dešava s postojećim autotaksi prijevoznicima, odnosno, da li se predmetna odredba primjenjuje i na njih, te ako da kada, dakle, da li odmah u trenutku stupanja zakona na snagu ili u nekom prijelaznom periodu vremena. Ujedno, posve je neosnovano da se financijska sposobnost dokazuje ispravom o vlasništvu neopterećenih nekretnina, jer se u pravilu radi o stambenoj kući/stanu, a ne o nekretnini koje predstavlja sredstvo rada, slijedom čega nije jasno uslijed čega bi i navedeno predstavljalo dokaz o financijskoj sposobnosti. U članku 20. st.2. Nacrta Predlaže se brisati st.2 • Članak 23. Predmetnim člankom nije propisano što se dešava s postojećim izdanim licencijama, odnosno, važe li one do isteka roka na koji su izdane, ili će iste morati biti zamijenjene novima u nekom propisanom roku. U članku 23. st.2 Brisati st. 2 u čl. 23. Nacrta prijedloga zakona, te dodati novi koji glasi: „Ako podnositelj zahtjeva ispunjava propisane uvjete, izdavatelj licencije izdaje rješenje o licenciji za obavljanje prijevoza u cestovnom prometu, te dostavlja podnositelju zahtjeva licenciju i potreban broj izvoda iz licencije za svako vozilo.“ • Članak 26. i 27. Navedenim je člancima za isto postupanje (prekršajna osuđivanost kao preduvjet ispunjavanja uvjeta za izdavanje licencije), propisana različita posljedica, pa je tako člankom 26. za takav slučaj propisana mjera privremenog ukidanja licencije, a člankom 27. mjera trajnog ukidanja licencije, što je u koliziji i vrlo rizično. Čl.46.st.2 Nakon riječi „kapaciteta“ dodati „7 + 1, i“ Čl.46.st.3. Predlaže se iza riječi „sadržavati“ dodati riječi „obilježja autotaksi prijevoza“. Predlaže se između stavaka 4. i 5. čl.46. unijeti novi stavak koji glasi: „Ministarstvo izdaje knjigu pisanih ugovora iz stavka 4. ovoga članka. Kopije ugovora prijevoznik je dužan dostaviti Ministarstvu najkasnije do 31. siječnja iduće godine za godinu u kojoj je ugovor sklopljen. Ministar pravilnikom uređuje izgled i sastav knjige pisanih ugovora.“ • Članak 47. st. 5. Predmetna intervencija zakonodavca u odluke jedinice lokalne samouprave bi mogla ozbiljno narušiti tržišno natjecanje, odnosno, moglo bi doći do zasićenja tržišta prevelikim brojem autotaksi prijevoznika, a koje će zasićenje tržišta imati utjecaj na sve postojeće i buduće prijevoznike (slabija zarada, nemogućnost podmirenja tekućih obveza, insolventnost itd.). Dakle, predmetnu bi problematiku svakako trebalo ostaviti u domeni lokalne samouprave, a koja bi ju pak s druge strane na određeni način, prema nekim objektivno utvrđenim kriterijima morala ograničiti brojem, jer to u protivnom neće biti ekonomski održiva opcija. Nadalje, navedenim je člankom propisano kako se dozvola izdaje na deset godina, no istime nije propisano što se dešava s postojećim izdanim dozvolama, odnosno, važe li one do isteka roka na koji su izdane, ili će iste morati biti zamijenjene novima u nekom propisanom roku. Također, a obzirom da i licencija i dozvola vrijede deset godina, te budući da se prvo produžuje licencija, pa tek potom dozvola, nije jasno zašto bi prijevoznik kod produženja dozvole ponovno morao dokazivati da ispunjava uvjete za izdavanje licencije, obzirom da se na takav način duplicira isti postupak. Članak 47. st.5 Predlaže se mijenjati st.5. na način da se postojeći prijedlog briše a unosi se novi koji glasi; - Jedinica lokalne samouprave može ograničiti broj dozvola Članak 47. st.6 Predlaže se vratiti jedinicama lokalne samouprave i Zagrebu ovlasti za ostvarivanje svojih Ustavom RH zajamčenih prava. Naložiti da se propis jedinice lokalne i regionalne samouprave mora donijeti, te ujedno da se njime mora propisati minimalna ekonomska cijena usluge te optimalni broj dozvola na teritorijalnom obuhvatu jedinice lokalne samouprave. Obvezati Ministra da u propisanom roku donese Pravilnik o određivanju minimalne cijene autotaksi usluge za svaku pojedinu jedinicu lokalne i regionalne samouprave, a u skladu sa Studijom ekonomske isplativosti koja će prethodno provesti. Članak 47. st.10 Predlaže se omogućiti jedinicama lokalne i regionalne samouprave vrednovanje zahtjeva po lokalnim kriterijima, izbrisati automatsku dodjelu dozvola. Rokovi za donošenje rješenja su propisani ZUP-om, te ih nije moguće na predloženi način propisivati, a zahtjev nikako ne može zamjenjivati dozvolu. Predlaže se brisati i st.11. i 12. iz prethodno navedenih razloga. Članak 47. St.13 i 14. Predlažemo da dozvola bude trajna i prenosiva uz ispunjenje ostalih propisanih preduvjeta uvjeta. • • Članak 47. st. 15. i 16. St. 15. i 16. su u nesuglasju s ostalim odredbama Nacrta. Ako se dozvole automatski izdaju svakome s licencijom kako je onda propisana obveza dokazivanja uvjeta za licenciju? Predlažemo brisati. • Članak 48. Predmetni je članak nejasan. Naime, iz istoga nije jasno da li prijevoznik koji primjerice želi prometovati u Zagrebu i Velikoj Gorici mora imati najmanje dva vozila, dakle jedno za Zagreb, a drugo za Veliku Goricu, ili se pod terminom "ako raspolaže sa odgovarajućim prijevoznim i kadrovskim kapacitetima" podrazumijeva da je za posjedovanje takvih dozvola dovoljan jedan prijevoznik i jedno vozilo, što bi bilo pravilno, jer će u protivnom društva koja upošljavaju radnike, temeljem same te činjenice (više vozača – više vozila), moći linijom inercije dobiti dozvole i za druge gradove, a što obrtnik-prijevoznik slijedom toga neće moći. Sukladno tome, te budući da nije izvjesno za očekivati da će primjerice vozač društva ECO TAXI koji ujedno ima i dozvolu za Veliku Goricu, čitav dan prometovati na tom području, već će isti svakako dolaziti i u Zagreb, evidentno je kako će zbog toga obrtnici-prijevoznici biti stavljeni u nepovoljniji položaj. Završno, a obzirom da navedenim člankom nije propisano na koji bi se način prometovanje vozila s dozvolom za primjerice Zaprešić ograničilo samo na područje tog grada, te koje bi bile posljedice nepostupanja u skladu s tom odredbom, to je evidentno kako je navedena odredba nejasna i nepotpuna. Predlažemo da taksi prijevoznik na poziv stranke može prometovati i u ostalim jedinicma lokalne samouprave. Članak 51. st.3. Brisati članak i napisati novi sa sljedećim tekstom; Prijevoz iz ovoga članka može obavljati prijevoznik koji posjeduje važeću licenciju za obavljanje posebnog oblika prijevoza. • Članak 119. U prijelaznim i završnim odredbama nije propisano kakav će utjecaj odredbe zakona imati na postojeće prijevoznike, odnosno, postojeće licencije i dozvole. Također, nije propisano u kojem će se roku, ako uopće, postojeći prijevoznici moći usklađivati s predmetnim zakonom, a uslijed čega je navedena odredba manjkava. PREKRŠAJNE ODREDBE PRIMJEDBE Uopće ne sadrže opise prekršaja, već se samo pozivaju na postupanje „suprotno članku“. Neki od članaka sadrže brojne stavke pa je nejasno na koje se dijelove članaka misli. PRIJEDLOG Urediti prekršajne odredbe sa točno sadržanim opisom kažnjivog ponašanja. Unijeti i kaznene odredbe kako bi se najteža kršenja zakona sankcionirala i kroz kazneni postupak, a po primjeru Francuske. U Francuskoj je u Zakon o prijevozu uneseno posebno kazneno djelo sa zapriječenom kaznom zatvora do 2 godine kojim je kriminalizirano stavljanje kupaca u kontakt s osobama koje obavljaju djelatnost prijevoza bez propisanih dozvola. Izričito propisati uvjete i način oduzimanja vozila, odnosno sredstava počinjenja prekršaja i izricanje visokih novčanih kazni. Izričito propisati uvjete i načina gašenja aplikacija posredstvom kojih se krši zakon upravnim mjerama ovlaštenih inspekcijskih tijela. Djelomično prihvaćen U članku 4. st.1. t. 1. – definicija autotaksi prijevoza DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA – usvaja se prijedlog da za vrijeme prijevoza mora biti uključen taksimetar (i aplikacija), a kao medij izračuna prijeđenog puta i cijene prijevoza uvodi se aplikacija. Direktiva 2014/32/EU nije predmet ovog Zakona, nego je s odredbama postojeće Direktive usklađen Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (NN 21/16), a koji je donesen temeljem Zakona o mjeriteljstvu (NN 74/14) i Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13). U članku .4.st.1. t.14. – definiranje iznajmljivanja vozila sa vozačem DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA – usvaja se prijedlog da to bude vozilo visoke klase, te se uvažava način obračuna i realizacije usluge na osnovu vremenskog trajanja. Starost vozila i posebni uvjeti za vozila namjeravaju se propisati pravilnikom. U članku 4.st.1.t.33. – definiranje povremenog prijevoza DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA – usvaja se prijedlog, osim u dijelu u kojem se ograničava struktura putnika za koju pojedini naručitelji mogu sklapati ugovor o povremenom prijevozu. U članku 4.st.1. t.47. – definiranje shuttle prijevoza NE PRIHVAĆA SE – ne postoji razlog da se briše riječ hotel iz definicije Članak 7. st. 6. – stručna osposobljenost vozača autotaksi prijevoza PRIHVAĆA SE – u prijelaznim i završnim odredbama Zakona se riješava pitanje priznavanja stečenih kvalifikacija za vozače po prijašnjim propisima. Članak 13. st.1. i st.2. – posebni uvjeti za vozila NE PRIHVAĆA SE – nije područje koje se regulira ovim zakonom, već Zakonom o sigurnosti prometa na cestama Članak 14. st. 4. i 5. – evidencija vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz Čl.14.4. prihvaćeno Čl. 14.5. NE PRIHVAĆA SE – radi olakšanog postupanja autotaksi prijevoznika, izvod iz licencije se zamjenjuje evidencijom autotaksi vozila, koja se prijavljuje nadležnom tijelu, prijevoznike se obavezuje prijavljivati izmjene i dopune te evidencije te je ista predmet inspekcijskog nadzora. Članak 15. st. 1. toč. 5. – propisivanje dodatnih uvjeta za izdavanje licencija NE PRIHVAĆA SE – ostavlja se mogućnost Ministru da propiše dopunske uvjete za stjecanje pojedinih vrsta licencije – redovito plaćanje poreznih i drugih davanja, nekažnjavanost vozača, posjedovanje posebnih vještina i znanja vozača ovisno o vrsti prijevoza. čl.15. st. 2. – uvjeti za dobivanje licencije PRIHVAĆA SE – uvodi se financijska sposobnost za obavljanje autotaksi prijevoza u formi sklopljene police osiguranja po uvjetima iz posebnog propisa, te stručna osposobljenost osobe odgovorne za prijevoz u autotaksi prijevozu. Članak 16. – dokazivanje dobrog ugleda NE PRIHVAĆA SE – precizirano je da se radi o pravomoćnim presudama ili prekršajnim nalozima nadležnih tijela, a visina izrečene kazne ne može biti mjerilo zbog olakotnih ili otegotnih okolnosti kod pojedinih pravnih ili fizičkih osoba, kao i zbog neujednačene sudske prakse. Članak 17. – priznavanje dokaza o dobrom ugledu NE PRIHVAĆA SE – u prijedlogu je precizirano da se dokazivanje dobrog ugleda pribavlja po službenoj dužnosti, na osnovu izvoda iz prekršajne i kaznene evidencije. Članak 18. – financijska sposobnost NE PRIHVAĆA SE – financijsku sposobnost u upravnom postupku izdavanja licencije utvrđuje nadležno tijelo po službenoj dužnosti, na temelju uvida u propisane dokaze. U članku 20. st.2. – stručna osposobljenost osoba odgovornih za prijevoz PRIHVAĆA SE – uvodi se institut stručne osposobljenosti osobe odgovorne za autotaksi prijevoz, a ostali uvjeti će se precizirati pravilnikom. U članku 23. st.2. – izvodi iz licencije djelatnosti NE PRIHVAĆA SE – za autotaksi prijevoz, zbog pojednostavljenja postupanja i smanjenja administrativnih barijera, izvod iz licencije za svako vozilo zamjenjuje se skupnom evidencijom vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz. Članak 26. i 27. – privremeno i trajno ukidanje licencije NE PRIHVAĆA SE – prijedlogom zakona su propisani različiti uvjeti za privremeno i za trajno ukidanje licencije, pa prijedlog nema osnove Čl.46.st.2. – vrste vozila kojima se obavlja povremeni prijevoz PRIHVAĆA SE – analizom sadašnjeg stanja utvrđeno je da se obavljanje povremenog prijevoza može dopustiti i vozilima kapaciteta 7 + 1 putničko mjesto. Čl.46.st.3. – definicija povremenog prijevoza DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA - radi poboljšanja teksta prihvaća se odredba o tome da povremeni prijevoz ne smije imati obilježja i autotaksi prijevoza, a ne prihvaća se prijedlog izdavanja „knjige pisanih ugovora“ zbog toga što se ugovori o prijevozu preciznije reguliraju drugim odredbama ovog zakona kao i Zakona o obveznim odnosima. Članak 47. st.5. – nemogućnost ograničenja broja dozvola za autotaksi prijevoz NE PRIHVAĆA SE – ograničavanjem broja izdanih dozvola po jedinicama lokalne samouprave narušilo bi se načelo liberalizacije tržišta, kao i načelo osiguranja ravnopravnog pristupa na prijevozno tržište autotaksi prijevoza svima pod jednakim uvjetima. Ukidanjem ograničavanja broja dozvola za autotaksi prijevoz očekuje se povećanje prijevozne ponude, smanjenje cijena prijevoza i podizanje kvalitete usluge. Članak 47. st.6. – propis o autotaksi stajalištima NE PRIHVAĆA SE – ovakvim zakonskim rješenjem ustavna prava JLS nisu ničim ugrožena ni ograničena, a uvažavanje ovog prijedloga direktno bi zadiralo u tržišne slobode u formiranju cijena prijevoza te u ograničavanju pristupa na tržište prijevoza. Članak 47. st.10. – način dodjele dozvola DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA – prijedlog zakona se uskladio sa ZUP – om i predviđa drugostupanjsko postupanje Ministarstva u postupku izdavanja dozvole za autotaksi prijevoz putnika. Članak 47. St.13 i 14. – rok važenja dozvole NE PRIHVAĆA SE – neograničeno trajanje dozvole imalo bi za posljedicu da prijevoznik obavlja autotaksi prijevoz putnika čak i bez osnovnih uvjeta za to (uvjeti za izdavanje licencije djelatnosti). Članak 47. st. 15. i 16. – obnova dozvole NE PRIHVAĆA SE – ukoliko se produljuje dozvola, potrebno je u upravnom postupku dokazati da prijevoznik posjeduje uvjete za njeno produljenje odnosno da posjeduje uvjete za posjedovanje licencije djelatnosti. Članak 48. – područje obavljanja prijevoza NE PRIHVAĆA SE – u slučaju prihvaćanja ovakvog prijedloga, izgubila bi se smisao i svrha izdavanja dozvola od strane jedinica lokalne samouprave te nadzor i praćenje stanja na prijevoznom tržištu. Članak 51. stavak 3. – pravo obavljanja iznajmljivanja vozila sa vozačem glede licencije NE PRIHVAĆA SE – davanjem mogućnosti da se iznajmljivanje vozila sa vozačem, kao poseban oblik prijevoza, obavlja na temelju bilo koje licencije za prijevoz putnika, daje mogućnost većem broju prijevoznika da obavlja ovu specifičnu djelatnost u sektoru cestovnog prijevoza. Članak 112. – kategorizacija i opis prekršaja PRIHVAĆA SE – radi poboljšanja teksta precizirani su prekršaji na način da je svaki opisan člankom i stavkom Zakona koji se krši, a što se smatra prekršajem. Članak 119. – prijelazne i završne odredbe Zakona PRIHVAĆA SE – u prijelaznim i završnim odredbama su definirani rokovi za usklađenje sa zakonom te su navedeni specifični slučajevi usklađivanja sa zakonskim odredbama kod pojedinih oblika prijevoza i pratećih djelatnosti. Odbijeno uvođenje kaznene odredbe kako bi se najteža kršenja zakona sankcionirala i kroz kazneni postupak, jer nisu previđene i potrebne. U postupku donošenja Zakona potrebno je dobiti izjavu o suglasnosti od strane Ministarstva pravosuđa po kojoj ne može doći do preklapanja prekršaja i kaznenih djela, te su sva kršenja u Zakonu prekvalificarana kao prekršaji. Odbijeno uvjeti i način oduzimanja vozila nije predmet Zakona nego Prekršajnog zakona.
937 ANDREA MATELJAN Početne kvalifikacije, Članak 7. S obzirom na ozbiljnost i veliku odgovornost osoba koje obavljaju taksi djelatnost smatram da je nedopustivo da se omogući obavljanje takve djelatnosti isključivo i samo kroz posjedovanje vozačke dozvole i ubrzanim stjecanjem početnih kvalifikacija. Smatram da navedene odredbe trebaju biti strože znači potrebno je iz ovog prijedlog Zakona izbaciti odredbe o ubrzanim stjecanjem početnih kvalifikacija već da je ista moguća isključivo kroz redovno školovanje za vozača i obrazovanja doraslih za zanimanje vozač dostupno kroz redovni obrazovni sustav Republike Hrvatske. Isto tako, nužno je poznavanje grada u kojem se obavlja taksi djelatnost, stoga u ovom prijedlogu Zakona predlažem uvođenje odredbe koja će definirati isto, odnosno nužno je prije obavljanja taksi prijevoza u određenom gradu obaviti i polaganje ispita o poznavanju grada pri jedinici lokalne samouprave odnosno Gradu Zagrebu. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Zakonom je definirano da se svjedodžba o završnom radu srednjoškolskog programa obrazovanja za zanimanje "vozač motornog vozila" smatra izdanim SSO o početnim kvalifikacijama.
938 EKO TAXI Obavljanje povremenog prijevoza putnika, Članak 46. Čl.46.st.2. Nacrta propisuje: - Povremeni prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu može se obavljati autobusom i osobnim vozilom kapaciteta 8+1 putničko mjesto (putničko kombi vozilo). PRIMJEDBA Izostavljena su osobna vozila 7 + 1 PRIJEDLOG Nakon riječi „kapaciteta“ dodati „7 + 1, i“ Čl.46.st.3. Nacrta propisuje: - Povremeni prijevoz putnika ne smije sadržavati ponovljene elemente linijskog ni posebnog linijskog prijevoza, kao što su relacija, vrijeme odlaska i dolaska, te mjesta ulaska i izlaska putnika. Prijevozi su namijenjeni potrebama za jednokratnim prijevozima i nemaju funkciju prijevoza dnevne migracije. PRIMJEDBA Treba dodatno naglasiti razliku s autotaksi prijevozom. PRIJEDLOG Predlaže se iza riječi „sadržavati“ dodati riječi „obilježja autotaksi prijevoza“. Predlaže se između stavaka 4. i 5. čl.46. unijeti novi stavak koji glasi: „Ministarstvo izdaje knjigu pisanih ugovora iz stavka 4. ovoga članka. Kopije ugovora prijevoznik je dužan dostaviti Ministarstvu najkasnije do 31. siječnja iduće godine za godinu u kojoj je ugovor sklopljen. Ministar pravilnikom uređuje izgled i sastav knjige pisanih ugovora.“ Djelomično prihvaćen Čl.46.st.2. – vrste vozila kojima se obavlja povremeni prijevoz PRIHVAĆA SE – analizom sadašnjeg stanja utvrđeno je da se obavljanje povremenog prijevoza može dopustiti i vozilima kapaciteta 7 + 1 putničko mjesto. Čl.46.st.3. – definicija povremenog prijevoza DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA - radi poboljšanja teksta prihvaća se odredba o tome da povremeni prijevoz ne smije imati obilježja i autotaksi prijevoza, a ne prihvaća se prijedlog izdavanja „knjige pisanih ugovora“ zbog toga što se ugovori o prijevozu preciznije reguliraju drugim odredbama ovog zakona kao i Zakona o obveznim odnosima.
939 EKO TAXI Vrste licencija u unutarnjem cestovnom prometu, Članak 14. Članak 14. st. 4. i 5. Nacrta propisuju: - Izdavatelj licencije vodi evidenciju o izdanim licencijama te evidenciju svih vozila prijavljenih za obavljanje unutarnjeg prijevoza putnika i tereta, osim vozila namijenjenih za obavljanje autotaksi prijevoza. Izdane licencije se upisuju u bazu podataka o izdanim licencijama koja je sastavni dio Nacionalnog registra cestovnih prijevoznika. Licencija se može izdati u elektronskoj ili pisanoj formi. - Autotaksi prijevoznik vodi evidenciju vozila kojima obavlja autotaksi prijevoz. Sadržaj i oblik evidencije vozila iz ovog stavka propisuje Ministar pravilnikom iz članka 13. stavka 3. ovoga Zakona. Na zahtjev inspektora cestovnog prometa ili druge osobe ovlaštene za nadzor, autotaksi prijevoznik je dužan dati evidenciju na uvid. PRIMJEDBA Odredbom po kojoj izdavatelj licencije vodi evidenciju o svim vozilima kojima se obavlja unutarnji cestovni prijevoz, osim autotaksi vozila, se obezvređuje sama smisao licencije. Izdavatelj licencije mora voditi evidenciju o svim vozilima za koja je izdana licencija, pa tako i za autotaksi vozila. Ne smije se dopustiti da pojedini autotaksi prijevoznici sami vode evidenciju jer se time otvaraju vrata brojnim manipulacijama. Neshvatljivo je zašto Ministarstvo predlaže ovakvu odredbu koja je u izravnoj suprotnosti sa sigurnosnim interesima putnika. U svakom trenutku se mora jasno znati koja vozila na području RH obavljaju javni cestovni prijevoz, tj. imaju li dopuštenje za to. Ministar Butković je izjavio da jedinice lokalne samouprave moraju znati tko vozi na njihovom području, isto bi moralo vrijediti i na razini čitave države. Kako će nadležna tijela ustanoviti krivnju u slučaju prekršaja ili kaznenih djela ako nemaju službenu evidenciju svih vozila u koje se putnici ukrcavaju? PRIJEDLOG Predlaže se iz st.4. brisati riječi „osim vozila namijenjenih za obavljanje autotaksi prijevoza“. Predlaže se brisati st.5. Djelomično prihvaćen Članak 14. st. 4. i 5. – evidencija vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz Čl.14.4. prihvaćeno Čl. 14.5. NE PRIHVAĆA SE – radi olakšanog postupanja autotaksi prijevoznika, izvod iz licencije se zamjenjuje evidencijom autotaksi vozila, koja se prijavljuje nadležnom tijelu, prijevoznike se obavezuje prijavljivati izmjene i dopune te evidencije te je ista predmet inspekcijskog nadzora.
940 EKO TAXI Opći pojmovi, Članak 4. U članku 4. st.1. t. 1. Nacrta prijedloga Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (dalje – Nacrt) kao definicija autotaksi prijevoza predlaže se: - „autotaksi prijevoz“ je djelatnost javnog prijevoza putnika koja se obavlja osobnim automobilom, ako se putnik ili skupina putnika ukrcava na jednom ili više mjesta, a iskrcava na drugom mjestu, a takav prijevoz se obavlja temeljem jedne narudžbe i uz jedno plaćanje ukupne naknade za obavljeni prijevoz određene taksimetrom, putem elektroničke aplikacije ili drugim odgovarajućim uređajem prema unaprijed poznatim uvjetima, pri čemu je narudžba prijevoza realizirana pozivom, putem elektroničke aplikacije ili neposredno kod vozača i koji nema obilježja drugih oblika prijevoza. PRIMJEDBA Uvođenje sustava određivanja naknade za obavljeni prijevoz putem taksimetara, aplikacije ili drugog odgovarajućeg uređaja je neprihvatljivi iz više razloga. 1. Nije u skladu s Direktivom 2014/32/EU o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje mjernih instrumenata na tržištu - Prilog IX., dakle u suprotnosti je sa pravnom stečevinom EU. 2. Način izračuna vozarine putem aplikacije značajnije ovisi o nizu elemenata kao što je okruženje u kojem se vožnja odvija te tip mobilnog uređaja koji se koristi za potrebe izračuna vozarine što ne garantira transparentnost cijene usluge kao niti ravnopravnost za sve korisnike. 3. Isto tako, ne postoji garancija točnosti izračuna vozarine, odnosno nije poznata pogreška izračuna prilikom mjerenja prijeđene udaljenosti (rezultati mjerenja pouzdanosti aplikacije objavljeni u sklopu TED 28 panela za standardizaciju 5th Meeting on Trial for Ascertaining Distance measurement accuracy of Aplication based VTS su pokazali da error rate iznosi u prosjeku između 5 i 10% dok najveća odstupanja bilježe grešku od čak 43%, dok je u taksimetru raspon odstupanja 0.1/0.2%). Istodobno, u Nacrtu se više ne nalaze odredbe trenutno važećeg Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN 82/13, dalje - ZPCP) po kojima tijekom obavljanja autotaksi prijevoza putnika u vozilu mora biti uključen taksimetar, s vidljivom cijenom obavljenog prijevoza koja mora biti sukladna važećoj tarifi, kao ni prekršajna sankcija u slučaju da autotaksi prijevoznik tijekom obavljanja autotaksi prijevoza putnika u vozilu nema uključen taksimetar s vidljivom cijenom obavljenog prijevoza. U konačnici, ovako zamišljena definicija autotaksi prijevoza je u suprotnosti i sa prijedlozima iznesenim u Studiji koju je Ministarstvo naručilo od Prometnog fakulteta po kojoj korištenje web aplikacija i sistema ocjenjivanja, podjednako za putnike i vozače, može pomoći otpremnim centrima i posrednicima da prate kvalitetu pružene usluge, te ponašanje korisnika, te mogu pomoći i u povećavanju transparentnosti usluge, ponajviše u tome da korisnik unaprijed može dobiti okvirni izračun cijene prijevoza , ne da bi i sama aplikacija mogla biti mjerni uređaj a što je sve u suprotnosti s izravno primjenjujućom pravnom stečevinom EU, tj. Direktivom 2014/32/EU o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje mjernih instrumenata na tržištu. Također, potpuno je nejasno i neshvatljivo što bi značio „drugi odgovarajući uređaj“? Jednako nejasan dio definicije je i „koji nema obilježja drugih oblika prijevoza“, jer se njime samo uvodi neizvjesnost u pogledu definicije autotaksi prijevoza. Napominje se da Hrvatska kao član EU mjeriteljstva WELMEC (European Cooperation in Legal Metrology ) mora dati službenu obavijest o promjeni načina naplate usluga koje se izričiti vrše preko harmoniziranih mjerila direktiva MID 007 . Ta službena obavijest treba doći od Državnog zavoda za mjeriteljstvo i nakon čega će WELMEC (u slučaju zadržavanja ovakve odredbe) obavijestiti sve zavode u EU u pogledu: - promjene načina naplate u jednoj od država članica EU , - obavijest za potrošače , u smislu propisa o zaštiti potrošača (zaštitu koju više ne pružaju , jer nema mjeriteljskog nadzora) - obavijest osiguravajućim kućama da putnici u takvom prijevozu nemaju osiguranje kao klijenti u javnom prijevozu , nego kao nepovlašteni putnici. PRIJEDLOG Predlaže se ostaviti postojeće uređenje izračunavanja naknade prijevoza putem taksimetra, jer je ono jedino pouzdano i transparentno, pruža sigurnost korisnicima, ne dovodi do diskriminacije, lako se kontrolira, u skladu sa Direktivom 2014/32/EU te omogućuje jednakost svih na tržištu. Predlaže se brisati riječi „određene taksimetrom, putem elektroničke aplikacije ili drugim odgovarajućim uređajem prema unaprijed poznatim uvjetima, pri čemu je narudžba prijevoza realizirana pozivom, putem elektroničke aplikacije ili neposredno kod vozača“. Predlaže se zadržati zakonske odredbe po kojima tijekom obavljanja autotaksi prijevoza putnika u vozilu mora biti uključen taksimetar, kao i prekršajne odredbe u tom smislu. Predlaže se brisati riječi „koji nema obilježja drugih oblika prijevoza“ iz definicije. U čl.4.st.1. t.14. Nacrta propisuje se: „iznajmljivanje vozila sa vozačem“ je djelatnost posebnog oblika prijevoza putnika u cestovnom prometu u kojoj se temeljem pisanog ugovora najmodavac obavezuje najmoprimcu staviti na raspolaganje osobno vozilo više ili visoke klase koje osim sjedala vozača ima najviše četiri mjesta za putnike (vozilo najmanje D segmenta prema klasifikaciji Europske komisije) sa vozačem, kako bi se obavila prijevozna usluga posebne namjene (limuzinski prijevoz, prijevoz VIP osoba, prijevoz manjeg broja osoba u turističke svrhe, hitan prijevoz osoba, i sl.), a gdje vozači i vozila moraju zadovoljiti posebne uvjete propisane pravilnikom donesenim na temelju ovog Zakona. PRIMJEDBA Nedovoljno jasna razlika između autotaksi prijevoza i iznajmljivanja vozila s vozačem, osobito kada se ima u vidu ionako nejasna odredba iz definicije autotaksi prijevoza da „nema obilježja drugih oblika prijevoza“. Prijevoz manjeg broja osoba u turističke svrhe, hitan prijevoz osoba, i sl. su karakteristike autotaksi prijevoza te se na ovaj način miješaju dvije kategorije prijevoza. Navedeni prijevoz bi se morao znatno razlikovati i po kvaliteti vozila, a ta razlika se ne očituje propisivanjem najmanje D segmenta prema klasifikaciji Europske komisije. Smatram da bi se narudžbe trebale vršiti preko putničkih ili turističkih agencija da bi se iznajmljivanje vozila s vozačem u naravi odvojilo od autotaksi prijevoza. Također bi se na ovakav način izbjegla mogućnost manipulacija u naplati i plaćanju potrebnih doprinosa i poreza. Smatram da je vrlo bitno ograničiti minimalnim vremenskim rokom iznajmljivanje vozila s vozačem jer i u tom slučaju se smanjuju mogućnosti manipulacije i ugrožavanja drugih oblika prijevoza, jer po ovom prijedlogu nacrta su direktno ugroženi povremeni i autotaksi prijevoz. PRIJEDLOG Brisati gore navedenu definiciju i zamijeniti je sljedećom; - „iznajmljivanje vozila sa vozačem“ je djelatnost posebnog oblika prijevoza putnika u cestovnom prometu u kojoj se temeljem pisanog ugovora najmodavac (putnička ili turistička agencija) obavezuje najmoprimcu staviti na raspolaganje osobno vozilo visoke klase, ne starije od tri (3) godine, koje osim sjedala vozača ima najviše četiri mjesta za putnike (vozilo najmanje E segmenta prema klasifikaciji Europske komisije) sa vozačem, kako bi se obavila prijevozna usluga posebne namjene (limuzinski prijevoz, prijevoz VIP osoba), a gdje vozači i vozila moraju zadovoljiti posebne uvjete propisane pravilnikom donesenim na temelju ovog Zakona, a koja usluga ne smije trajati kraće od 4 sata. U čl.4.st.1.t.33. Nacrta propisano je: „povremeni prijevoz“ je prijevoz unaprijed definirane skupine putnika pod uvjetima koji su određeni pisanim ugovorom između prijevoznika i naručitelja prijevoza, koji je sklopljen prije početka obavljanja prijevoza; u kojem nema ponovljenih elemenata javnog linijskog ili posebnog linijskog prijevoza putnika; u kojem naručitelj prijevoza može biti pravna osoba, fizička osoba – obrtnik, fizička osoba, udruga, sportski klub ili druga institucija ustrojena posebnim propisima te u kojem je, na osnovu ispostavljenog računa, naručitelj ujedno i platitelj cjelokupne naknade za prijevoz PRIMJEDBE Koji je smisao propisivanja kruga osoba koje prijevoz mogu naručiti kada se navode svi postojeći oblici pravnih osoba kao i fizičke osobe? Sami oblik povremenog prijevoza bez jasne definicije otvarao je mogućnost obavljanja autotaksi prijevoza. Ukoliko bi se dopustilo da fizička osoba bude naručitelj prijevoza te pravna osoba i fizička-obrtnik te udruge i ostali za putnike koji nisu njihovi zaposlenici ili članovi udruga ili sportskih klubova, tada bi fizička osoba , pravna osoba , fizička-obrtnik i udruge obavljale agencijsku djelatnost a za sto nisu registrirani i nemaju potrebne dozvole i odobrenja. Svi oni bi tada posredovali između putnika (korisnika) prijevoza i prijevoznika cime bi direktni ugrožavali registrirane putničke ili turističke agencije koje su registrirane za svoju djelatnost. Ovakvim prijedlogom definicije "povremenog prijevoza" se direktno pogoduje ugrožavanju tih agencija , ali se također otvara mogućnost manipulacije i ilegalnog rada, i sto je najbitnije neplaćanje potrebnih poreza i doprinosa te vožnje na "crno". Po dosadašnjem iskustvu ovakvog zakona imali smo slučajeve gdje prijevoznici tiskaju "fiktivne" ugovore (popune čitavi ugovor osim imena naručitelja i tada ga popunjavaju u vozilima nakon sto pronađu naručitelja usmenim dogovorom, putem web stranica ili doslovce potezanjem za rukav po zračnim ili trajektnim lukama ). Brojne službene osobe MMPI-a su se nebrojeno puta uvjerile u to čak i neposrednim opažanjem, a također imamo i potvrdu od nadležnih sudova tj. pravomoćnu presudu Visokog prekršajnog suda RH, koja je potvrdila sve ove gore navedene navode. Stoga smatram da bi ovu primjedbu trebalo nedvojbeno uvažiti ! Zakonom o pružanju usluga u turizmu propisano je koje vrste poslova obavlja putnička ili turistička agencija, a između ostalog i posredovanje između putnika i prijevoznika te samo one mogu biti naručitelji i organizatori putovanja. PRIJEDLOG Brisati definiciju te dodati novu; - "povremeni prijevoz" je prijevoz unaprijed dogovorene skupine putnika pod uvjetima koji su određeni pisanim ugovorom između prijevoznika i naručitelja prijevoza koji je sklopljen prije početka obavljanja prijevoza gdje naručitelj može biti putnička ili turistička agencija (koja je ujedno naručitelj, organizator i platitelj tog prijevoza), pravna osoba ili fizička - obrtnik (za svoje zaposlenike), udruge i sportski klubovi (za svoje zaposlenike ili članove), ili druga institucija ustrojena posebnim propisima (za svoje članove ili zaposlenike ). Također u prekršajne odredbe dodati i sankcije za prekršitelje. Djelomično prihvaćen U članku 4. st.1. t. 1. – definicija autotaksi prijevoza DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA – usvaja se prijedlog da za vrijeme prijevoza mora biti uključen taksimetar (i aplikacija), a kao medij izračuna prijeđenog puta i cijene prijevoza uvodi se aplikacija. Direktiva 2014/32/EU nije predmet ovog Zakona, nego je s odredbama postojeće Direktive usklađen Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (NN 21/16), a koji je donesen temeljem Zakona o mjeriteljstvu (NN 74/14) i Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13). U članku .4.st.1. t.14. – definiranje iznajmljivanja vozila sa vozačem DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA – usvaja se prijedlog da to bude vozilo visoke klase, te se uvažava način obračuna i realizacije usluge na osnovu vremenskog trajanja. Starost vozila i posebni uvjeti za vozila namjeravaju se propisati pravilnikom. U članku 4.st.1.t.33. – definiranje povremenog prijevoza DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA – usvaja se prijedlog, osim u dijelu u kojem se ograničava struktura putnika za koju pojedini naručitelji mogu sklapati ugovor o povremenom prijevozu.
941 Kristijan Rebac Obavljanje autotaksi prijevoza putnika, Članak 47. Članak 47. st.5. propisuje: - „Jedinica lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb ne može ograničiti broj dozvola. „ PRIMJEDBA Nacrtom se oduzima ovlast jedinicama lokalne i regionalne samouprave da reguliraju autotaksi prijevoz na svom području. Zadržavanje dozvola je samo kozmetičko, dok se supstancijalno jedinice lokalne i regionalne samouprave prisiljava izdavanje dozvola svakome tko ima licenciju. Isto je u suprotnosti s načelom supsidijarnosti iz članak 135. Ustava po kojem jedinice lokalne samouprave obavljaju poslove iz lokalnog djelokruga kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a osobito poslove unapređenja prirodnog okoliša, promet i prometnu infrastrukturu. Prilikom dodjeljivanja tih poslova prednost će imati ona tijela koja su najbliža građanima. S obzirom da jedinice lokalne i regionalne samouprave u skladu s čl.47.st.5. Nacrta ne mogu ograničiti broj dozvola, one su utoliko onemogućene u poslovima iz svog djelokruga, osobito prometa i unapređenja okoliša. Neomogućavanjem ograničenja broja dozvola unosi se: - anarhija na prometnice, - manja turistička mjesta izlaže prometnom kolapsu tijekom turističke sezone, - ugrožava sigurnost putnika i drugih sudionika u prometu zbog velikog broja autotaksi prijevoznika koji ne poznaju lokalne prometnice. Kako će se utvrditi koje tijelo je nadležno za izdavanje dozvole ako se kaže nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave sa područja kojeg se autotaksi prijevoz obavlja kad nema nikakvih ograničenja? Osim navedenog za pretpostaviti je da će svi autotaksi prijevoznici iz Zagreba tražiti izdavanje dozvole u Velikoj Gorici zbog zračne luke, te dozvolu grada Samobora, Zaprešića, Dugog Sela, a onda možda i Dubrovnika, Splita, Zadra ili nekog drugog grada za kojeg pretpostavljaju da će im biti zanimljiv. Ako uzmemo u obzir da sada u Zagrebu radi oko 1400 autotaksi prijevoznika koji po sada važećim propisima posjeduju licencije i dozvole, te da posao nelegalno obavlja 2000-3000 Uberovih vozača, to bi značilo jedan ogroman dodatni posao za sve navedene jedinice lokalne samouprave, zapošljavanje novih administrativnih kapaciteta za obavljanje navedenih poslova, a da nemaju baš nikakvog utjecaja na način obavljanja autotaksi prijevoza na svom području. Nemaju pravo odrediti cijene, fiksne maksimalne ili minimalne (što je praksa u samo četiri od ukupno 28 država članica), ne mogu ograničiti broj dozvola po broju niti po geografskom području što je praksa u samo dvije države članice (Estonija i Švedska), ne mogu čak odlučivati niti o izgledu vozila. PRIJEDLOG Predlaže se mijenjati st.5. na način da se postojeći prijedlog briše a unosi se novi koji glasi; - Jedinica lokalne samouprave može ograničiti broj dozvola Članak 47. st.6. propisuje: - Jedinica lokalne samouprave , odnosno Grad Zagreb može donijeti propis kojim utvrđuje autotaksi stajališta te način njihovog korištenja kao i visinu naknade za izdavanje dozvola. PRIMJEDBA Bilo kakav propis je besmislen kada samo posjedovanje licencije automatski dovodi do prava na dozvolu. Određivanje visine naknade je već određeno (maksimum) u samom Nacrtu, pa je i ova ovlast samo isprazno slovo na papiru. PRIJEDLOG Predlaže se vratiti jedinicama lokalne samouprave i Zagrebu ovlasti za ostvarivanje svojih Ustavom RH zajamčenih prava. Naložiti da se propis jedinice lokalne i regionalne samouprave mora donijeti, te ujedno da se njime mora propisati minimalna ekonomska cijena usluge te optimalni broj dozvola na teritorijalnom obuhvatu jedinice lokalne samouprave. Obvezati Ministra da u propisanom roku donese Pravilnik o određivanju minimalne cijene autotaksi usluge za svaku pojedinu jedinicu lokalne i regionalne samouprave, a u skladu sa Studijom ekonomske isplativosti koja će prethodno provesti. Članak 47. st.10. propisuje: - „ Ako podnositelj zahtjeva ispunjava propisane uvjete, jedinica lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb izdaje rješenje o dozvoli za obavljanje autotaksi prijevoza te dostavlja podnositelju zahtjeva izvornik dozvole. „ PRIMJEDBA Ovom odredbom jedinice lokalne i regionalne samouprave izlažu se trošku kao i angažmanu svojih upravnih tijela, a bez ikakvih realnih posljedica na uređenje prometa na svome području. Odredba je također u nesuglasju s čl. 48 Nacrta po kojemu pravna ili fizička osoba - obrtnik može dobiti dozvolu više jedinica lokalne samouprave ukoliko zadovoljava sve uvjete propisane ovim zakonom i ukoliko raspolaže sa odgovarajućim prijevoznim i kadrovskim kapacitetima, jer se automatskom dodjelom isključuje bilo kakvo ispitivanje „prijevoznih i kadrovskih kapaciteta“. PRIJEDLOG Predlaže se omogućiti jedinicama lokalne i regionalne samouprave vrednovanje zahtjeva po lokalnim kriterijima, izbrisati automatsku dodjelu dozvola. Rokovi za donošenje rješenja su propisani ZUP-om, te ih nije moguće na predloženi način propisivati, a zahtjev nikako ne može zamjenjivati dozvolu. Predlaže se brisati i st.11. i 12. iz prethodno navedenih razloga. Članak 47. st. 15. i 16. propisuju: „ Prilikom podnošenja zahtjeva za obnovu dozvole autotaksi prijevoznik je dužan dokazati da ispunjava uvjete za dobivanje licencije za obavljanje autotaksi prijevoza putnika. „ „Ako podnositelj zahtjeva ne ispunjava propisane uvjete za izdavanje ili obnovu dozvole, jedinica lokalne samouprava odnosno Grad Zagreb će zahtjev odbiti rješenjem protiv kojega se može izjaviti žalba Ministarstvu. Žalba se dostavlja Povjerenstvu za žalbe Ministarstva i odgađa izvršenje rješenja.“ PRIMJEDBA St. 15. i 16. su u nesuglasju s ostalim odredbama Nacrta. Ako se dozvole automatski izdaju svakome s licencijom kako je onda propisana obveza dokazivanja uvjeta za licenciju? PRIJEDLOG Isti kao i prethodno. Djelomično prihvaćen Članak 47. st.5. – nemogućnost ograničenja broja dozvola za autotaksi prijevoz NE PRIHVAĆA SE – ograničavanjem broja izdanih dozvola po jedinicama lokalne samouprave narušilo bi se načelo liberalizacije tržišta, kao i načelo osiguranja ravnopravnog pristupa na prijevozno tržište autotaksi prijevoza svima pod jednakim uvjetima. Ukidanjem ograničavanja broja dozvola za autotaksi prijevoz očekuje se povećanje prijevozne ponude, smanjenje cijena prijevoza i podizanje kvalitete usluge. Članak 47. st.6. – propis o autotaksi stajalištima NE PRIHVAĆA SE – ovakvim zakonskim rješenjem ustavna prava JLS nisu ničim ugrožena ni ograničena, a uvažavanje ovog prijedloga direktno bi zadiralo u tržišne slobode u formiranju cijena prijevoza te u ograničavanju pristupa na tržište prijevoza. Članak 47. st.10. – način dodjele dozvola DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA – prijedlog zakona se uskladio sa ZUP – om i predviđa drugostupanjsko postupanje Ministarstva u postupku izdavanja dozvole za autotaksi prijevoz putnika. Članak 47. st. 15. i 16. – obnova dozvole NE PRIHVAĆA SE – ukoliko se produljuje dozvola, potrebno je u upravnom postupku dokazati da prijevoznik posjeduje uvjete za njeno produljenje odnosno da posjeduje uvjete za posjedovanje licencije djelatnosti.
942 Kristijan Rebac Obavljanje povremenog prijevoza putnika, Članak 46. Čl.46.st.2. Nacrta propisuje: - Povremeni prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu može se obavljati autobusom i osobnim vozilom kapaciteta 8+1 putničko mjesto (putničko kombi vozilo). PRIMJEDBA Izostavljena su osobna vozila 7 + 1 PRIJEDLOG Nakon riječi „kapaciteta“ dodati „7 + 1, i“ Čl.46.st.3. Nacrta propisuje: - Povremeni prijevoz putnika ne smije sadržavati ponovljene elemente linijskog ni posebnog linijskog prijevoza, kao što su relacija, vrijeme odlaska i dolaska, te mjesta ulaska i izlaska putnika. Prijevozi su namijenjeni potrebama za jednokratnim prijevozima i nemaju funkciju prijevoza dnevne migracije. PRIMJEDBA Treba dodatno naglasiti razliku s autotaksi prijevozom. PRIJEDLOG Predlaže se iza riječi „sadržavati“ dodati riječi „obilježja autotaksi prijevoza“. Predlaže se između stavaka 4. i 5. čl.46. unijeti novi stavak koji glasi: „Ministarstvo izdaje knjigu pisanih ugovora iz stavka 4. ovoga članka. Kopije ugovora prijevoznik je dužan dostaviti Ministarstvu najkasnije do 31. siječnja iduće godine za godinu u kojoj je ugovor sklopljen. Ministar pravilnikom uređuje izgled i sastav knjige pisanih ugovora.“ Djelomično prihvaćen Čl.46.st.2. – vrste vozila kojima se obavlja povremeni prijevoz PRIHVAĆA SE – analizom sadašnjeg stanja utvrđeno je da se obavljanje povremenog prijevoza može dopustiti i vozilima kapaciteta 7 + 1 putničko mjesto. Čl.46.st.3. – definicija povremenog prijevoza DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA - radi poboljšanja teksta prihvaća se odredba o tome da povremeni prijevoz ne smije imati obilježja i autotaksi prijevoza, a ne prihvaća se prijedlog izdavanja „knjige pisanih ugovora“ zbog toga što se ugovori o prijevozu preciznije reguliraju drugim odredbama ovog zakona kao i Zakona o obveznim odnosima.