Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Programa vozačkog ispita

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Boris Poleto PROGRAM VOZAČKOG ISPITA Što se tiče Programa vozačkog ispita : III ispit iz nastavnog predmeta upravljanje vozilom 1. Vozilo i oprema vozila 1.1 Ispitno vozilo pojedine kategorie Kategorija A 2 stav (2) Koji definira radni obujam motora s unutrašnjim izgaranjem od najmanje 400 ccm treba omogućiti da vozila koja su se koristila za provedbu ispita do stupanja na snagu ovog Programa ,mogu se se i dalje koristiti do isteka propisanih godina starosti. Obrazloženje; Isto je omogućeno za vozila B kategorije koja nemaju ABS sustav, a da ne navodim troškove koje su imale Autoškole pri kupovini takvih vozila po starom Programu. LP Boris Poleto Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
2 Denis Peloza PROGRAM VOZAČKOG ISPITA III. Ispitna vozila. Potrebno je ostaviti odredbu iz članka 3. Izmjena i dopuna Programa vozačkog ispita NN 151/2013 koja propisuje pravo da se vozila pojedinih kategorija koja su bila u uporabi za osposobljavanje kandidata za vozače i nakon dana stupanja na snagu ovoga Programa , mogu i dalje koristiti za osposobljavanje kandidata za vozače do isteka propisane starosti. Prijedlog nadopune teksta na poglavlju III. 1.1 Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
3 Auto škola Hajduk d.o.o. PROGRAM VOZAČKOG ISPITA Predlažemo promijeniti III. ISPIT IZ NASTAVNOG PREDMETA UPRAVLJANJE VOZILOM, 1. Vozilo i oprema vozila, 1.1. Ispitno vozilo pojedine kategorije, Kategorija A2, tako da glasi: „Kategorija A2 Motocikl bez bočne prikolice, sa snagom motora od najmanje 20 kW, ali koja ne prelazi 35 kW i omjerom snage i mase koji ne prelazi 0,2 kW/kg." Ako motocikl pokreće motor s unutarnjim izgaranjem, radni obujam motora mora iznositi najmanje 390 cm3. Obrazloženje: Praktično cijela klasa motocikala sada se proizvodi s oznakom manjom od 400 ccm2 te na tržištu nema mogućnosti kupiti motocikl te klase. Samo određivanjem 10 cm3 manje obujma motora postoji veća i ekonomičnija ponuda motocikala na tržištu, stoga ovu izmjenu doživljavamo kao izuzetno važnu. Pogotovo što krajem ove kalendarske godine ističe starosna dob velikog broja motocikala u autoškolama u Republici Hrvatskoj. Djelomično prihvaćen Prijedlog se djelomično prihvaća u okvirima dopuštenima Direktivom 2012/36/EU.
4 Dean Smolić PROGRAM VOZAČKOG ISPITA Vozilo A2 kategorije snage motora od najmanje 20kW, treba smanjiti na najmanje 16kW, dok kod vozila C kategorije treba izbaciti "mjenjačem kojim vozač mora ručno mijenjati brzine", kao što to ne stoji (nije napisano) kod C1, D1 i D kategorije. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća jer nije sukladan Direktivi 2012/36/EU.
5 Zoran Lulić PROGRAM VOZAČKOG ISPITA Nije papučica spojke, nego pedala spojke. Papučica je umanjenica za odrđenu vrstu obuće, a pedala je nešto što se pritišće nogom, točnije stopalom. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća, jer je korišteni izraz u duhu hrvatskog jezika.
6 IVAN DUŠAN PROGRAM VOZAČKOG ISPITA predlažem da se ukine obveza polaganja ispita iz prvepomoći za one kandidate koji su se osposobili za pružanje prve pomoći prema obvezi iz Zakona ozaštitinaradu. Besmisleno, oni suosposobljeni za pružanje prve pomoći i nema smisla opet zamarati kandidate sa time. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća, jer je ta obveza propisana odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
7 AUTO ŠKOLA ZADAR d.o.o. I. ISPIT IZ NASTAVNOG PREDMETA PROMETNI PROPISI I SIGURNOSNA PRAVILA, 2. POLAGANJE ISPITA I KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE U stavku (1) napomenuli bi da je važna mogućnost autoškola, koje ispune uvjete,da mogu za SVOJE kandidate tražiti održavanje ispita u samoj autoškoli odnosno prostoru opremljenom za polaganje ispita u koji se može smjestiti najmanje 20 kandidata za vozača Nije prihvaćen Prijedlog je odbijen, jer je to pitanje riješeno drugim propisom.
8 Novak doo II. ISPIT IZ NASTAVNOG PREDMETA PRUŽANJE PRVE POMOĆI OSOBAMA OZLIJEĐENIM U PROMETNOJ NESREĆI, 2. KRITERIJI ZA OCJENU KANDIDATA ZA VOZAČE NA ISPITU DIREKTIVA 2006/126/EZ EVROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA ne predviđa ispit iz Prve pomoći, Prva pomoći treba samo odslušati predavanja , dobiti potvrdu od predavača /lijećnika, a kako se kod nas polaže ispit tada ispit treba biti u pismenoj formi , transparentan kao i ispit iz PPSP. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća, jer je ta obveza propisana odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
9 Ana Hmura II. ISPIT IZ NASTAVNOG PREDMETA PRUŽANJE PRVE POMOĆI OSOBAMA OZLIJEĐENIM U PROMETNOJ NESREĆI, 2. KRITERIJI ZA OCJENU KANDIDATA ZA VOZAČE NA ISPITU 2 KRITERIJ ZA OCJENU KANDIDATA ZA VOZAČE NA ISPITU (Pružanje prve pomoći) st.1. mjenja se i glasi: .Ispit se polaže pojedinačno, usmeno i praktično. Ispitna zadaća sastoji se od tri pitanja, dva teorijska i jedno praktično. Kandidat mora točno odgovoriti na dva dobivena pitanja (teorijsko ili praktično pokazati odredene radnje i postupke) ..(.znači točno odgovoriti na 2 pitanja da bi polozio ispit iz Prve pomoći) Smatram da je ovaj sadašnji kriterij jako visok pa praktično kamdidat mora odgovoriti na sva tri dobivena pitanja da bi položio ispit iz Prve pomoći to smatram da se mora promjeniti ovakav sadašnji kriterij je 100% pa takav kriterij nije ni na Medicinskom fakultetu. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća jer su Programom vozačkog ispita propisani jasni kriteriji u cilju stjecanja kvalitetnog znanja i vještina za osposobljenost pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći.
10 Petar Matić 1. VOZILO I OPREMA VOZILA, 1.1. Ispitno vozilo pojedine kategorije U točki (1.1)Brisati " Mogu se uvesti i stroži zahtjevi ili nadopuniti novi" Ovakav nedefiniran izraz ne može biti dio podzakonskog akta. Ne zna se tko, kad i zašto ga određuje. Znači da se provoditelju ispita daje neograničeno pravo promjene uvjeta koji ovim nisu propisani. Primljeno na znanje Primljen na znanje.
11 AUTOKLUB MIRAMARE 1. VOZILO I OPREMA VOZILA, 1.1. Ispitno vozilo pojedine kategorije Predlažem promijeniti 1. Vozilo i oprema vozila, 1.1. Ispitno vozilo pojedine kategorije: „Kategorija AM Treba u AM kategoriji dopisati odnosno omogućiti isto kao i u ostalim kategorijama A1,A2,A da moped može pokretati električni motor. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
12 AUTO ŠKOLA ZADAR d.o.o. 1. VOZILO I OPREMA VOZILA, 1.1. Ispitno vozilo pojedine kategorije Ispitno vozilo kategorije C ne bi se smjelo ograničiti samo na ručno mijenjanje brzine jer kod novih generacija vozila rukovanje mjenjačem odvija se potpuno automatski ili, ovisno o programu mijenjanja, ručno s pomoću ručice s tipkom na upravljaču (te na taj način vozaču ništa ne odvraća pažnju i on se može potpuno koncentrirati na situaciju u prometu), a i sve je teže nabaviti vozila s ručnim mijenjanjem brzina. Nije prihvaćen Prijedlog je odbijen, jer je trenutno u suprotnosti s odredbama Direktive o vozačkim dozvolama.
13 HGK 1. VOZILO I OPREMA VOZILA, 1.1. Ispitno vozilo pojedine kategorije Udruženje autoškola HGK predlaže unutar kategorije A1 dodati stavak 4. koji glasi: „(4) Motocikli A1 kategorije koji ne ispunjavaju uvjete propisane ovim Programom, a koji su bili u uporabi za osposobljavanje kandidata za vozače do dana stupanja na snagu ovoga Programa, mogu se i dalje koristiti za osposobljavanje kandidata za vozače do isteka propisane starosti.“ Obrazloženje: Ova odredba na način kako je predložena može dovesti do posljedice da veliki broj autoškola po stupanju na snagu ovog Programa vozačkog ispita ostane bez vozila, a moguće i bez licence za A1 kategoriju. Čak ukoliko autoškole i naruče kupnju novih vozila, čeka se i do 3 mjeseca kod ovlaštenih prodavatelja motocikla za modele kojih nema u salonima. Stoga Udruženje predlaže da se navedena vozila mogu i dalje koristiti za osposobljavanje kandidata za vozače do isteka propisane starosti. Uostalom, to je bila praksa pri donošenju novih minimalnih zahtjeva za ispitna vozila A1, A2 i A kategorije, što je vidljivo u Programu vozačkog ispita (NN 155/08) i Izmjenama i dopunama Programa vozačkog ispita (NN 151/13). Program bi u ovome obliku prouzročio nove troškove za poslovne subjekte - autoškole i trenutno onemogućio nastavak osposobljavanja već upisanih kandidata u autoškolu za ovu kategoriju vozila. Direktiva Komisije 2012/36/EU od 19. studenoga 2012. o izmjeni Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama (Tekst značajan za EGP) (SL L 321, 20. 11. 2012.) ne propisuje starosnu dob, a koja se propisuje u Republici Hrvatskoj. Iz prethodno navedenih razloga, u okviru kategorije A2 predlaže se dodati stavak 4. koji glasi: "(4) Motocikli A2 kategorije koji ne ispunjavaju uvjete propisane ovim Programom, a koji su bili u uporabi za osposobljavanje kandidata za vozače do dana stupanja na snagu ovoga Programa, mogu se i dalje koristiti za osposobljavanje kandidata za vozače do isteka propisane starosti." Također se iz spomenutih razloga, unutar kategorije A predlaže dodati stavak 4. na način da glasi: "(4) Motocikli A kategorije koji ne ispunjavaju uvjete propisane ovim Programom, a koji su bili u uporabi za osposobljavanje kandidata za vozače do dana stupanja na snagu Izmjena i dopuna Programa vozačkog ispita (NN 151/2013), mogu se i dalje koristiti za osposobljavanje kandidata za vozače do isteka propisane starosti." Prihvaćen Prijedlog se prihvaća
14 Novak doo 1. VOZILO I OPREMA VOZILA, 1.1. Ispitno vozilo pojedine kategorije Uvođenje novih strožih zahtijeva ili nadopuna novih bilo bi protivno Akcijskom planu Vlade RH od 2017. Navedena ispitna vozila A1,A2,A koja se trenutno koriste u autoškolama trebaju biti izuzeta od navedenih promjena sve do starosne granice određene ZSPC. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
15 HGK ŽK Split 1. VOZILO I OPREMA VOZILA, 1.1. Ispitno vozilo pojedine kategorije III. ISPIT IZ NASTAVNOG PREDMETA UPRAVLJANJE VOZILOM 1. VOZILO I OPREMA VOZILA 1.1. Ispitno vozilo pojedine kategorije Kod Kategorija A1 i Kategorija A2 dodati stavak 4 koji glasi: "(4) Motocikli A1/A2 kategorije koji ne ispunjavaju uvjete propisane ovim Programom, a koji su bili u uporabi za osposobljavanje kandidata za vozače do dana stupanja na snagu ovoga Programa, mogu se i dalje koristiti za osposobljavanje kandidata za vozače do isteka propisane starosti." OBRAZLOŽENJE: Direktiva Komisije 2012/36/EU od 19. studenoga 2012. o izmjeni Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama (SL L 321, 20. 11. 2012.) ne propisuje starosnu dob vozila, a koju mi u Republici Hrvatskoj imamo propisanu. Smatramo da se ne smiju, praktično kroz nekoliko dana, promjeniti osnovni uvjeti gospodarstvenicima (autoškolama) važni za njihov rad. Ako se primjeni ova odredba veliki broj autoškola će po stupanju na snagu ovog Programa vozačkog ispita trenutačno ostati bez vozila, a moguće i bez licence za A1 ili A2 kategoriju. Stoga molimo predlagatelja Programa vozačkog ispita da dopusti da se navedena vozila mogu i dalje koristiti za osposobljavanje kandidata za vozače do isteka propisane starosti, što je uvijek bila praksa pri donošenju novih minimalnih zahtjeva za ispitna vozila A1, A2 i A kategorije. To je vidljivo u Programu vozačkog ispita (NN 155/08) i Izmjenama i dopunama Programa vozačkog ispita (NN 151/13). Ovaj Program u ovakvom obliku bi prouzročio nove troškove za poslovne subjekte - autoškole i trenutno onemogućio nastavak osposobljavanja već upisanih kandidata u autoškolu za ovu kategoriju vozila. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
16 Ana Hmura 1. VOZILO I OPREMA VOZILA, 1.1. Ispitno vozilo pojedine kategorije 1.1 Ispitno vozilo pojedine kategorije : mjenja se i glasi KATEGORIJA A2 (2) Ako motocikl pokreće motor sa unutarnjim izgaranjem, radni obujam motora mora iznositi najmanje 395 ccm Smatram da po ovim uvjetima kako jesad napisano gotovo je nemoguće naći takvu vrstu motocikla ..zato predlazem izmjenu koja ni u kom skučaju neće utjecati na sigurnost u prometu a autoškolama će pojednostavniti poslovanje. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
17 Zvonimir Ožegović Cappo 1. VOZILO I OPREMA VOZILA, 1.1. Ispitno vozilo pojedine kategorije Predlažem promijeniti 1. Vozilo i oprema vozila, 1.1. Ispitno vozilo pojedine kategorije: „Kategorija A2 Motocikl bez bočne prikolice, sa snagom motora od najmanje 20 kW, ali koja ne prelazi 35 kW i omjerom snage i mase koji ne prelazi 0,2 kW/kg." Ako motocikl pokreće motor s unutarnjim izgaranjem, radni obujam motora mora iznositi najmanje 395 cm3." Obrazloženje: Problem stvara radni obujam motora od najmanje 400 ccm3. Na žalost, autoškole danas moraju kupiti ISTE motocikle za različite kategorije i to A2 (ugradi se oganičavač snage ili se tvornički naruči) i A, što niti je logično niti je u redu prema kandidatima koji ipak žele polagati i voziti različitu klasu motocikala, a niti prema autoškolama, koje ovo masno plaćaju. Jedno vrijeme su na tržištu postojali motocikli od 400 ccm2, ali ih više nema. Stoga Vas molim da kod A2 kategorije propišete barem 5 cm3 manje obujma motora od predloženih 400 cm3. Tada na tržištu postoje jeftiniji motocikli i veća ponuda. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
18 Denis Peloza 1. VOZILO I OPREMA VOZILA, 1.1. Ispitno vozilo pojedine kategorije Dopunjuje se III. ISPIT IZ NASTAVNOG PREDMETA UPRAVLJANJE VOZILOM 1.VOZILO I OPREMA VOZILA 1.1. Ispitno vozilo pojedine kategorije Vozila koja se koriste za provedbu ispita pojedine kategorije moraju udovoljavati minimalnim zahtjevima koji su niže navedeni. Mogu se uvesti i stroži zahtjevi ili nadopuniti novi. Motocikli A1, A2 i A kategorije i kombinacije vozila C i CE kategorije koja ne ispunjavaju uvjete propisane ovim Programom, a koji su bili u uporabi za osposobljavanje kandidata za vozače do dana stupanja na snagu Izmjena i dopuna Programa vozačkog ispita NN 151/2013, mogu se i dalje koristiti za osposobljavanje kandidata za vozače do isteka propisane starosti. Kombinacije vozila C i CE kategorije koja ne ispunjavaju uvjete propisane ovim Programom, a koja su bila u uporabi za osposobljavanje kandidata za vozače do dana stupanja na snagu ovoga Programa, mogu se i dalje koristiti za osposobljavanje kandidata za vozače do isteka propisane starosti. Obrazloženje: -postojeće autoškole su sukladno predmetnim Izmjenama i dopunama Programa vozačkog ispita zadržale u osposobljavanju upravo iz razloga planiranog isteka propisane starosti. Kako su svrha i cilj ovih izmjena i dopuna zakona olakšati i pojednostaviti poslovanje autoškola, a zbog zadržavanja konkuretnosti postojećih potrebno je osigurati utvrđene kriterije a postojećim autškolama zamjenu voznog parka nesmije se nametati nepovoljnijom izmjenom propisa, a obnova voznog parka bila bi stvar odluke i vlastitog izbora. Obzirom da starost motocikala nije podignuta na očekivanih 12 godina, a veliki dio starijeg voznog parka ionako ističe u naredne dvije godine, potrebno je i logično zadržati odredbu Pravilnika iz 2013 godine, kako se izmjenom propisa (aktom) postojeće autoškole ne bi dovodile u obvezu nepotrebnih i neplaniranih izvanrednih ulaganja ukoliko to nije nužno. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
19 HGK 2. SADRŽAJI, 2.1. Kategorije AM, A1, A2 i A Udruženje autoškola HGK predlaže unutar točke 2. Slalom vožnja izmijeniti stavak 2. na način da glasi: "(2) Slalom vožnja se vozi između najmanje 10 čunjeva u nizu, s međusobnim razmakom od najmanje 3 metra (ovisno o dimenzijama vozila), u označenom i čunjevima obilježenom koridoru širine 2,5 metra, brzinom od 5-10 km/h prema slici. Radnja se može izvodi u dva pokušaja, osim ako je riječ o diskreditirajućoj pogrešci." Obrazloženje: Kod izvođenja posebnih radnji vozilom koje se ispituju na prometnom vježbalištu potrebno je kod izvođenja slalom vožnje propisati koridor širine 2,5 metra. Potrebno je uzeti u obzir veće dimenzije, mase i snage današnjih motocikla, povećanje minimalnih zahtijeva za ispitna vozila A1, A2 i A kategorije i propisati pola metra šire dimenzije koridora jer je u postojećim dimenzijama gotovo nemoguće upravljati motociklom i ne izići iz ucrtanih oznaka ili ne dotaknuti čunjeve. Od 11. mjeseca ispitivači na ispitu zahtijevaju čunjeve koji moraju biti 20 cm x 20 cm i visine najmanje 30 cm, iako takve dimenzije nigdje nisu propisane. Ovi novi čunjevi dodatno smanjuju prostor za vožnju motocikla. Stoga Udruženje predlaže da se usvoji navedeno i povećaju dimenzije obilježenog koridora kod slalom vožnje koja se izvodi na prometnom vježbalištu. Ovim prijedlogom se bitno ne mijenja sadašnje stanje što u konačnici predstavlja proširenje sa svake stane po 25 cm. Također, u odnosu na točku 3. Vožnja po osmici, predlaže se izmijeniti stavak 2. na način da glasi: "(2) Vožnja po osmici izvodi se na označenom elementu minimalnih dimenzija 5,5x10,5 (6,5x12,5) metara te obilježen čunjevima kao na slici. Radnja se izvodi dva puta zaredom kao na slici iz dva pokušaja." Obrazloženje: Kod izvođenja posebnih radnji vozilom koje se ispituju na prometnom vježbalištu potrebno je kod izvođenja vožnje po osmici povećati za pola metra dimenzije osmica tako da budu 5,5 m x10,5 m (6,5 m x12,5 m). Potrebno je uzeti u obzir veće dimenzije, mase i snage današnjih motocikla, povećanje minimalnih zahtijeva za ispitna vozila A1, A2 i A kategorije i propisati pola metra šire dimenzije osmica jer je u postojećim dimenzijama gotovo nemoguće upravljati motociklom i ne izići iz ucrtanih oznaka ili ne dotaknuti čunjeve. Od 11. mjeseca ispitivači na ispitu zahtijevaju nove čunjeve koji moraju biti 20 cm x 20 cm i visine najmanje 30 cm, iako takve dimenzije nigdje nisu propisane. Novi čunjevi dodatno smanjuju prostor za vožnju motocikla. Stoga se predlaže uvažiti navedeno i povećati dimenzije obilježenog koridora kod vožnje po osmici koja se izvodi na prometnom vježbalištu. Ovim prijedlogom se bitno ne mijenja sadašnje stanje što je u konačnici proširenje sa svake stane po 25 cm. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća, jer su u Programu vozačkog ispita propisane minimalne dimenzije koje se prema potrebi mogu prilagođavati postavljanjem čunjeva prema odgovarajućim dimenzijama motocikala.
20 Zvonimir Ožegović Cappo 2. SADRŽAJI, 2.1. Kategorije AM, A1, A2 i A Kod izvođenja posebnih radnji vozilom koje se ispituju na prometnom vježbalištu potrebno je kod izvođenja slalom vožnje propisati koridor širine 2,5 metra i vožnje po osmici 5,5 m x10,5 m (6,5 m x12,5 m). Potrebno je uzeti u obzir dimenzije i mase današnjih motocikla i propisati pola metra duže dimenzije, jer je u postojećim dimenzijama gotovo nemoguće upravljati motociklom i ne izaći iz ucrtanih oznaka ili ne dotaknuti čunjeve. Od 11 mjeseca ispitivači na ispitu zahtjevaju čunjeve koji moraju biti 20 cm x 20 cm i visine najmanje 30 cm, mada takve dimenzije nigdje nisu propisane. Ovi novi čunjevi dodatno smanjuju prostor za vožnju motocikla. Stoga Vas molim da uvažite navedeno i predlažem povećanje dimenzija kod ove dvije radnje na prometnom vježbalištu. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća, jer su u Programu vozačkog ispita propisane minimalne dimenzije koje se prema potrebi mogu prilagođavati postavljanjem čunjeva prema odgovarajućim dimenzijama motocikala.
21 Josip Gregurić 2. SADRŽAJI, 2.1. Kategorije AM, A1, A2 i A 2.1. Kategorije AM, A1, A2 i A A) Posebne radnje vozilom koje se trebaju ispitati na prometnom vježbalištu 2. Slalom vožnja (2) Slalom vožnja se vozi između najmanje 10 čunjeva u nizu, s međusobnim razmakom od najmanje 3 metra (ovisno o dimenzijama vozila), u označenom i čunjevima obilježenom koridoru širine 2,5 metra, brzinom od 5-10 km/h prema slici…. 3. Vožnja po osmici (2) Vožnja po osmici izvodi se na označenom elementu minimalnih dimenzija 5,5x10,5 (6,5x12,5) metara te obilježen čunjevima kao na slici… Obrazloženje: kako su se u prethodnim pravilnicima i u predloženom pravilniku povećali minimalni uvjeti vozila za “A“ kategoriju. Motocikli su sada veće mase i snage, s tim motociklima je i iskusnijim vozačima problem proći zadane elemente, a posebice početnicima te se puno vremena troši na te poligonske radnje, što bi trebalo biti potrošeno za vožnju u naselju ili van naselja. Također se na ovaj način dovode u opasnost sami kandidati te je veća mogućnost padanja s motocikla i ozljeđivanje kandidata. Ovim prijedlogom se ne mijenja jako sadašnje stanje što je u konačnici proširenja sa svake stane 25 cm, ali se poboljšava sigurnost kandidata prilikom osposobljavanja u nekim slučajevima kod provedbe samih ispita. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća, jer su u Programu vozačkog ispita propisane minimalne dimenzije koje se prema potrebi mogu prilagođavati postavljanjem čunjeva prema odgovarajućim dimenzijama motocikala.
22 Vladimir Bitanga 2. SADRŽAJI, 2.2. Kategorije B i BE Za sve kategorije - tekst vezan za poligonske radnje treba jasno odrediti što su "diskredititirajuće pogreške". obrazloženje: Do sada smo imali slučajeve tumačenja da je to svako doticanje ili udaranje čunja, nepravilno spajanje priključnog vozila pri jednom pokušaju, prelazak preko bilo koje pune linije i sl. Da li je bitno da se prilikom izvođenja radnje kotačima ne nagazi puna linija ili ni najisturenije točke vozila (Gabariti) prilikom pokreta ne smiju preći izvan oznaka. Da se u budućnosti nebi ponavljalo različito tumačenje navedenog, u ovom aktu treba taksativno pobrojati što se smatra diskreditirajućom greškom. U člancima koji opisuju poligonske radnje parkiranja skupa vozila (sl.11 i 19) ili teretnog vozila (sl.15) na utovarno-istovarne rampe treba upisati promjer radijusa luka spajanja dvaju linija ( kolnika ) minimalnog promjera 6 metara. obrazloženje: Po sadašnjoj situaciji dio građana je obespravljen jer polaže na iscrtanom prometnom elementu promjera radiusa luka 6 metara (situacija novoiscrtanih oznaka na prometnom vježbalištu Borongaj u Zagrebu) a na poligonu u Sesvetama promjer radijusa je svega 0,5 metara. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća, jer su Programom vozačkog ispita jasno definirani kriteriji izvođenja pojedine radnje vozilom.
23 AUTO ŠKOLA ZADAR d.o.o. 2. SADRŽAJI, 2.3. Kategorije C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E i DE (2) Vožnja unaprijed-unatrag po pravcu se izvodi na prometnom vježbalištu prema situaciji na slici 14. na označenom prostoru,*TREBALO BI NADOPISATI: ovisno o dimenzijama skupa vozila*, tako da se skupom vozila s polazne pozicije kreće, ubrzava, mijenja i na određenom mjestu se zaustavlja Može se izvoditi vožnjom ulijevo ili vožnjom udesno, a uključuje korištenje vozačkih ogledala, pravilnost i sigurnosti izvođenja. Radnja se može izvodi iz dva pokušaja (samo za kategorije C1E i CE) *kod označenog prostora trebalo bi pisati i prostor ovisan o dimenzijama skupa vozila Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
24 Novak doo III. ISPIT IZ NASTAVNOG PREDMETA UPRAVLJANJE VOZILOM, 4. TRAJANJE ISPITA IZ PREDMETA UPRAVLJANJE VOZILOM DIREKTIVA 2006/126//EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA Trajanje ispita Trajanje ispita i prijeđena udaljenost moraju biti dostatni za ocjenjivanje vještina i ponašanje kandidata propisani u stavku B ovog Priloga. Vožnja ni kom slučaju ne smije trajati kraće od 25 minuta za kategorije A,A1,A2,B.B1,BE, odnosno 45 minuta za druge kategorije. To ne uključuje pripremu za prijem kandidata , vozila ..... Smatramo da isto treba primijeniti i RH a u svrhu smanjenja potrošnje goriva, očuvnja okoliša. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća, jer su Programom vozačkog ispita jasno definirana vremena trajanja provedbe vozačkog ispita sukladno Direktivi 20026/126/EZ.
25 Petar Matić III. ISPIT IZ NASTAVNOG PREDMETA UPRAVLJANJE VOZILOM, 5. MJESTO PROVEDBE ISPITA IZ PREDMETA UPRAVLJANJE VOZILOM U poglavlju 5. dodaje se stav (4) Sve upute ovlaštenog ispitivača kandidatu, moraju bitu upućene srazmjerne prometnim uvjetima pravovremeno i razumljive , i ne navodeć ga namjeru pogrešku. Nije prihvaćen Prijedlog je odbijen, jer je suprotan odredbama Direktive o vozačkim dozvolama.
26 Novak doo PROGRAM VOZAČKOG ISPITA, IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Omogućiti autoškolama koristiti motocikle A1,A2,A kategorije koji ne ispunjavaju uvjete propisane ovim Pravilnikom a već se nalaze u procesu osposobljavanja sve do isteka propisane starosti Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
27 Ana Hmura PROGRAM VOZAČKOG ISPITA, IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Smatram da je nužno uvesti novi stavak a vezan za korištenje motocikla A1, A2 i A kategorije, i to"MOTOCIKLI A1, A2 i A KATEGORIJE koji ne ispunjavaju uvjete propisane ovim Programom a koji se trenutno koriste u autoškolama MOGU SE KORISTITI do isteka propisane starosti vozila". Ovaj Program ni u kom smislu ne bi smio prouzročiti nove troškove za poslovne subjekte autoškole a ovim prijedlogom bi im bilo omogućeno planirati svoje poslovanje i usklađenje sa istim. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
28 Auto škola Hajduk d.o.o. PROGRAM VOZAČKOG ISPITA, IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Predlažemo dodati novi stavak u IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE: „Motocikli A1, A2 i A kategorije koji ne ispunjavaju uvjete propisane ovim Programom, a koji su bili u uporabi za osposobljavanje kandidata za vozače do dana stupanja na snagu ovoga Programa, mogu se i dalje koristiti za osposobljavanje kandidata za vozače do isteka propisane starosti.“ Obrazloženje: potrebno je omogućiti autoškolama koristiti motocikle A1, A2 i A kategorije koji ne ispunjavaju uvjete propisane ovim Programom, a koji su bili u uporabi za osposobljavanje kandidata za vozače do dana stupanja na snagu ovoga Programa, i dalje za osposobljavanje kandidata za vozače do isteka propisane starosti. U protivnom veliki broj autoškola će stupanjem na snagu ovog Programa vozačkog ispita ostati bez prava korištenja motocikala koje posjeduju za osposobljavanje. S obzirom da je do stupanja na snagu ovog Programa vozačkog ispita vrlo kratak rok, već sad je kasno da te autoškole idu u kupnju novih motocikala, koji se čekaju i po tri mjeseca kod ovlaštenih prodavatelja. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.