Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o minimalnim standardima za rad autoškola

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Zvonimir Ožegović Cappo PRAVILNIK O MINIMALNIM STANDARDIMA ZA RAD AUTOŠKOLA, Privitak 1. Privitak 1. Svjetleća krovna oznaka. Podloga – bijele boje. Natpis »autoškola« – obična folija crne boje. Oznaka L – podloga reflektirajuća, plava, slovo L reflektirajuće bijelo. Tekstualni sadržaj treba biti napisan fontom Arial Black, odgovarajuće veličine kako bi stao u zadani omjer. Krovna oznaka mora biti postavljena na stražnjoj polovini krova vozila. Krovna oznaka mora biti vidljiva cijelom površinom s prednje i stražnje strane vozila.“ Obrazloženje: Dosadašnje krovne ploče koriste se preko 50 godina za označavanje osobnih vozila B kategorije u autoškoli te su s tog aspekta zastarjele. Opasne su i sa stanovišta sigurnosti prometa na cestama jer pri nepovoljnim vremenskim uvjetima ili većih brzina vožnje dolazi do njihovog padanja s krova osobnog vozila na cestu, a često i na vozilo koje se kretalo iza vozila autoškole, bez obzira na ateste proizvođača. Problem je što su dosadašnje krovne ploče predimenzionirane. Predlažemo dimenziju min 46 cm x min 15 cm. Krovna oznaka iz privitka 2. ovog pravilnika postavlja bi se na vozila opremljena za osposobljavanje kandidata za vozače B kategorije koja se podvrgavaju ispitivanju, o čemu Centar za vozila Hrvatske d.d. izdaje potvrdu o ispitivanju vozila. Umjesto ploča koje se sada koriste na vozilima autoškola, omogućiti promjenu bez dodatnog podvrgavanja ispitivanja vozila pri Centru za vozila Hrvatske d.d. Nije prihvaćen Prijedlog se odbija, jer bi njegova primjena samo izazvala nove troškove za autoškole, koje su već propisno opremljene.
2 Zvonimir Ožegović Cappo PRAVILNIK O MINIMALNIM STANDARDIMA ZA RAD AUTOŠKOLA, Članak 17. Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače propisuje program osposobljavanja kandidata za vozača u kojem su navedeni sadržaji iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom (UV) i koji se kao takvi realiziraju na prometnom vježbalištu i javnoj cesti. Slijedom navedenoga, nastavni sat na simulatoru ne može biti i nastavni sat iz UV te se kao takav ne može upisivati u Nalog za osposobljavanje. Predlažem u čl. 17. st. 2. izbaciti tekst "i nastave iz upravljanja vozilom". Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
3 UDRUŽENJE PRIJEVOZNIKA ZAGREB PRAVILNIK O MINIMALNIM STANDARDIMA ZA RAD AUTOŠKOLA, Članak 17. Puna podrška navedenim komentarima o BRISANJU STAVKA 2. ČLANKA 17.! Pravilnik o MINIMALNIM standardima za rad autoškola treba propisivati isključivo MINIMALNE stanedarde, a ne nekakve DODATNE standarde (simulator). Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
4 Romana Hornis PRAVILNIK O MINIMALNIM STANDARDIMA ZA RAD AUTOŠKOLA, Članak 17. Čl.17.st.2 Smatram da taj članak u potpunosti treba izbaciti .... OBRAZLOŽENJE: Svaki pravni subjekt koji želi na kvalitetan i inovativan način pristupiti osposobljavanju kandidata za vozace u svom procesu osposobljavanja mora imati mogućnost da sam odluči i opravda investiciju uvođenja suvremenih simulatora vožnje ali to ne smije nikako biti zakonski okvir Pravilnika o standardima za rad autoškola... Smatram da je to isto kao da se u svrhu poboljšanja kvalitete izvođenja nastave u autoškoli treba vršiti osposobljavanje kandidata za vozače na Mercedes vozilima... Zašto uključivati u Pravilnik o minimalnim standardima nešto što nije obvezno za sve autoškole...nego se kaže" MOŽE SE KORISTITI" Kao drugi problem vidim satnicu osposobljavanja na simulatoru vožnje....dali će se smanjivati minimalna fond sati iz nastave Prometni propisi ili Upravljanje vozilom... ...i koliki je to broj sati? Općenita konstatacija je da ne vidim svrhu uvođenja ovog stavka vezanog za simulatore vožnje i treba ga izbaciti kao takvog a poslovni subjekti ce sami odlučiti o svojim inovativnim rješenjima i poboljšanjima kvalitete obuke na svoje načine. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
5 Romana Hornis PRAVILNIK O MINIMALNIM STANDARDIMA ZA RAD AUTOŠKOLA, Članak 14. Članak.14 st.3. VOZILO B kategorije kojim instruktor vožnje za vrijeme nastavnog sata iz Upravljanja vozilom prati kandidata vozača vozila AM,A1,A2 i A kategorije...PRIJEDLOG: MJENJA SE I GLASI: NE MORA UDOVOLJAVATI UVJETIMA iz st.1 ovog članka OBRAZLOŽENJE: Iz kojih razloga bi vozilo B kategorije kojim upravlja SAMO instruktor vožnje koji prati kandidata za vozača vozila AM, A1, A2 i A kategorije moralo udovoljavati uvjetima iz čl.14. st 1. kad vozilom upravlja samo instruktor vožnje te prati kandidata koji se osposobljava za vozača mopeda ili motocikla???? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
6 Rajko Petrović PRAVILNIK O MINIMALNIM STANDARDIMA ZA RAD AUTOŠKOLA, Članak 17. Članak 17. stavak 2 Što znači dio odredbe "u okviru teorijske nastave i nastave iz upravljanja vozilom u sklopu autoškole može se koristiti i suvremeni simulator vožnje"? Naime: 1. ZOSPC nije propisao nikakve simulatore, 2. Navodno su Autoklubovi dobivali simulatore od HAK-a badava, što je nelojalna konkurencija i protivno Zakonu o zaštiti tržišnog natjecanja, 3. Da li ta odredba znači da se npr. za B kategoriju od obveznih 35 nastavnih sati iz UV dio tih sati može realizirati i na tom simulatoru? Da konkretiziram: Tko bilo kojoj autoškoli brani da ima taj "suvremeni" ili bilo kakav simulator i kada to ne bi bilo propisano ovim Pravilnikom? Dakle čemu to propisivati ukoliko se dodatno, mimo obaveznih 35 nastavnih sati, kandidat MOŽE na tom uređaju osposobljavati? Bojim se da je kvaka u tome da se na tom "svemirskom" simulatoru može provoditi dio obuke od onih obveznih 35 nastavnih sati iz UV, a oni ostali sati do 35-og u javnom prometu. Nadam se da se neće i Ispit iz UV-a MOĆI polagati na tom "suvremenom" simulatoru. A kao poseban problem vidim slučaj da HAK od svoje javne ovlasti kupuje drugim pravnim osobama (autoklubovima) osnovna sredstva kojima se onda tim pravnim osobama daje prednost na tržištu. I onda se još dodatno tako nešto propisuje pod zakonskim aktima MUP-a. Nisam pravnik, ali to mi jako smrdi. Hvala na pažnji. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
7 Mladen Balen PRAVILNIK O MINIMALNIM STANDARDIMA ZA RAD AUTOŠKOLA, Članak 10. Važeći pravilnik (NN 124/12, 129/12,146/12, 151/13, 160/13) u članku 11. propisuje: Pored učionice i uredskog prostora, u ISTOM GRAĐEVINSKOM OBJEKTU autoškola mora imati prostoriju sa sanitarnim čvorom sa po jednim muškim i ženskim WC-om s umivaonikom. Novi pravilnik članak 10. stavak 1. (1) Autoškola mora imati uređen i prikladno opremljen sanitarni čvor za potrebe svih korisnika POSLOVNOG PROSTORA, koji s njim čini funkcionalnu cjelinu. Komentar: Važeći Pravilnik dopušta da autoškola može imati sanitarni čvor u ISTOM GRAĐEVINSKOM OBJEKTU (dakle unutar kompleksa nekog shoping centra, škole ...) dok novi Pravilnik dopušta sanitarni čvor samo unutar POSLOVNOG PROSTORA, što bi veliki broj postojećih autoškola stupanjem novog Pravilnika dovelo do toga da moraju mijenjati poslovne prostore. Pravilnik o minimalnim standardima za rad autoškola članak 10. stavak 1. nije u skladu s Akcijskim planom rasterećenja gospodarstva Vlade RH . Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Predložena odredba ne zahtijeva da taj sanitarni čvor bude sastavni dio poslovnih prostora autoškole, u smislu zasebne građevinske cjeline, već se može nalaziti u okviru istog objekta.
8 Mladen Balen PRAVILNIK O MINIMALNIM STANDARDIMA ZA RAD AUTOŠKOLA, Članak 5. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17) u članku 202. stavku 1. donosi sljedeće: 2) propisno opremljenu učionicu, uredski prostor za prijem kandidata i rad stručnog voditelja autoškole Novi pravilnik članak 5. stavak 2. Članak 5. stavak 2. - DOKAZ O VLASNIŠTVU ILI UGOVOR O ZAKUPU propisno opremljene učionice (tlocrt učionice u mjerilu) s dokazom o ispunjavanju uvjeta zaštite na radu propisanih posebnim propisom - DOKAZ O VLASNIŠTVU ILI UGOVOR O ZAKUPU uredskog prostora za prijem kandidata za vozače i rad stručnog voditelja autoškole s dokazom o ispunjavanju uvjeta zaštite na radu propisanih posebnim propisom. Članak 5. stavak 2.nije u skladu sa ZOSPC članak 202. stavak 1. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
9 Mladen Balen PRAVILNIK O MINIMALNIM STANDARDIMA ZA RAD AUTOŠKOLA Važeći pravilnik (NN 124/12, 129/12,146/12, 151/13, 160/13) u članku 10. propisuje: a)... – školsku ploču ili odgovarajuću plohu za pisanje S MOGUĆNOŠĆU OKRETANJA, VELIČINE NAJMANJE 1 M2 ili bez mogućnosti okretanja veličine 2 m2 ili više b)... –radne stolove ili školske klupe sa stolicama s naslonom, ODNOSNO STOLICE S PODLOGOM ZA PISANJE, Novi pravilnik u članaku 8. diže standarde: a)... - školsku ploču ili odgovarajuću plohu za pisanje veličine NAJMANJE 2 M2. b)... standardiziran, funkcionalan i odgovarajući namještaj, prilagođen zahtjevima nastavnog programa u autoškoli te izrađen od materijala lakog za održavanje (radni stolovi ili školske klupe sa stolicama, ormari za odlaganje nastavnog pribora, opreme i dokumentacije) Komentar: a)... neznam kome smeta ploča koja se može okretati, odnosno zašto netko želi natjerati autoškole da montiraju one velike ploče na zid (2 m2) pogotovo danas kad je multimedija sveprisutna. b)...nije mi jasno zašto netko želi izbaciti STOLICE S PODLOGOM ZA PISANJE Također se dodaju nove formulacije: - zidovi i stropovi učionice moraju biti UREDNO OBRAĐENI I OBOJANI - osigurano PRIRODNO ILI UMJETNO PROVJETRAVANJE te grijanje i hlađenje prostorije - STANDARDIZIRAN, funkcionalan i odgovarajući namještaj, prilagođen zahtjevima nastavnog programa u autoškoli te izrađen od MATERIJALA LAKOG ZA ODRŽAVANJE Što to znači standardiziran namještaj.Da li to znači da ćemo svi morati imati iste ormare, kupiti ih od istog proizvođača, iste tvrtke, udruge ili neznam koga. Koji su to materijali laki za održavanje i tko će to utvrditi? Pravilnik o minimalnim standardima za rad autoškola članak 8. nije u skladu s Akcijskim planom rasterećenja gospodarstva Vlade RH . Prihvaćen Prihvaćen.
10 Mladen Balen PRAVILNIK O MINIMALNIM STANDARDIMA ZA RAD AUTOŠKOLA, Članak 8. Važeći pravilnik (NN 124/12, 129/12,146/12, 151/13, 160/13) u članku 10. propisuje: a)... – školsku ploču ili odgovarajuću plohu za pisanje S MOGUĆNOŠĆU OKRETANJA, VELIČINE NAJMANJE 1 M2 ili bez mogućnosti okretanja veličine 2 m2 ili više b)... –radne stolove ili školske klupe sa stolicama s naslonom, ODNOSNO STOLICE S PODLOGOM ZA PISANJE, Novi pravilnik u članaku 8. diže standarde: a)... - školsku ploču ili odgovarajuću plohu za pisanje veličine NAJMANJE 2 M2. b)... standardiziran, funkcionalan i odgovarajući namještaj, prilagođen zahtjevima nastavnog programa u autoškoli te izrađen od materijala lakog za održavanje (radni stolovi ili školske klupe sa stolicama, ormari za odlaganje nastavnog pribora, opreme i dokumentacije) Komentar: a)... neznam kome smeta ploča koja se može okretati, odnosno zašto netko želi natjerati autoškole da montiraju one velike ploče na zid (2 m2) pogotovo danas kad je multimedija sveprisutna. b)...nije mi jasno zašto netko želi izbaciti STOLICE S PODLOGOM ZA PISANJE Također se dodaju nove formulacije: - zidovi i stropovi učionice moraju biti UREDNO OBRAĐENI I OBOJANI - osigurano PRIRODNO ILI UMJETNO PROVJETRAVANJE te grijanje i hlađenje prostorije - STANDARDIZIRAN, funkcionalan i odgovarajući namještaj, prilagođen zahtjevima nastavnog programa u autoškoli te izrađen od MATERIJALA LAKOG ZA ODRŽAVANJE Što to znači standardiziran namještaj.Da li to znači da ćemo svi morati imati iste ormare, kupiti ih od istog proizvođača, iste tvrtke, udruge ili neznam koga. Koji su to materijali laki za održavanje i tko će to utvrditi? Pravilnik o minimalnim standardima za rad autoškola članak 8. nije u skladu s Akcijskim planom rasterećenja gospodarstva Vlade RH . Prihvaćen Prihvaćen.
11 Lina Tuđa PRAVILNIK O MINIMALNIM STANDARDIMA ZA RAD AUTOŠKOLA, Članak 5. Članak 5. stavak (2) točka 8. mijenja se i glasi: - dokaz o vlasništvu ili najmu računalne opreme za ostvarivanje informatičke povezanosti s ovlaštenom stručnom organizacijom Obrazloženje: Danas se u ponudi nekih informatičkih, pa i telekomunikacijskih, tvrtki nalazi ponuda najma informatičke opreme pa ne treba ograničavati poduzetnike u izboru načina nabave opreme koju propisuje ovaj Pravilnik, osobito jer se time prati ideja Akcijskog plana Vlade RH o pojednostavljenju i pojeftinjenju poslovanja poduzetnicima. Prihvaćen Primjedba se prihvaća.
12 Josipa Poljak PRAVILNIK O MINIMALNIM STANDARDIMA ZA RAD AUTOŠKOLA (1) Autoškola mora imati uređen i prikladno opremljen sanitarni čvor za potrebe svih korisnika poslovnog prostora, koji s njim čini funkcionalnu cjelinu. (2) Sanitarni čvor mora biti izgrađen tako da omogućava odvojeno korištenje (muški i ženski). (1) Molim pojašnjenje KOJI SA NJIM ČINI FUNKCINALNU CJELINU??? Što bi to značilo? Koliko metara od učione i prijemnog ureda treba biti sanitarni čvor?? Na što se cilja obzirom da trenutno važeći pravilnik ima drugačiju formulaciju Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Predložena odredba ne zahtijeva da taj sanitarni čvor bude sastavni dio poslovnih prostora autoškole, u smislu zasebne građevinske cjeline, već se može nalaziti u okviru istog objekta.
13 Josipa Poljak PRAVILNIK O MINIMALNIM STANDARDIMA ZA RAD AUTOŠKOLA, Članak 10. (1) Autoškola mora imati uređen i prikladno opremljen sanitarni čvor za potrebe svih korisnika poslovnog prostora, koji s njim čini funkcionalnu cjelinu. (2) Sanitarni čvor mora biti izgrađen tako da omogućava odvojeno korištenje (muški i ženski). (1) Molim pojašnjenje KOJI SA NJIM ČINI FUNKCINALNU CJELINU??? Što bi to značilo? Koliko metara od učione i prijemnog ureda treba biti sanitarni čvor?? Na što se cilja obzirom da trenutno važeći pravilnik ima drugačiju formulaciju Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Predložena odredba ne zahtijeva da taj sanitarni čvor bude sastavni dio poslovnih prostora autoškole, u smislu zasebne građevinske cjeline, već se može nalaziti u okviru istog objekta.
14 Josipa Poljak PRAVILNIK O MINIMALNIM STANDARDIMA ZA RAD AUTOŠKOLA Ploča na krovu sa oznakom AUTOŠKOLA L je prevelika i vjerovatno je prije 50 godina zamišljena ogromna kako bi je ostali vozači lakše uočili i imali razumjevanja prema kandidatima koji se uče voziti. Nažalost instruktori i ispitivači mogu potvrditi da tako velika i primjetna tabla na krovu nažalost kandidatima otežava kako obuku tako i polaganje ispita iz vožnje jer ih često ostali sudionici u prometu ignoriraju,ugrožavaju,zanemaruju iako se kreću istom brzinom. Vremena se mjenjaju,imamo suvremenije prometnice,modernije i brže automobile pa bi trebali pratiti taj trend i promjeniti konačno i tablu,primjerenija bi bila manjih dimenzija kakva postoji na taxi vozilima. Osim toga pri većim brzinama vožnje100km/h ili 130 km/h čemu se teži u provedbi vozačkih ispita instruktor nije u mogućnosti skinuti ploču sa krova kao za vrijeme obuke na AC jer to nije propisano pravilnikom i na taj način ugrožava sebe,kandidate,ispitivače i sve ostale sudionike u prometu. Podržavam prijedlog HGK i promjenu ploče pod uvjetima koje su naveli. Nije prihvaćen Prijedlog se odbija, jer bi njegova primjena samo izazvala nove troškove za autoškole, koje su već propisno opremljene.
15 Josipa Poljak PRAVILNIK O MINIMALNIM STANDARDIMA ZA RAD AUTOŠKOLA, Privitak 1. Ploča na krovu sa oznakom AUTOŠKOLA L je prevelika i vjerovatno je prije 50 godina zamišljena ogromna kako bi je ostali vozači lakše uočili i imali razumjevanja prema kandidatima koji se uče voziti. Nažalost instruktori i ispitivači mogu potvrditi da tako velika i primjetna tabla na krovu nažalost kandidatima otežava kako obuku tako i polaganje ispita iz vožnje jer ih često ostali sudionici u prometu ignoriraju,ugrožavaju,zanemaruju iako se kreću istom brzinom. Vremena se mjenjaju,imamo suvremenije prometnice,modernije i brže automobile pa bi trebali pratiti taj trend i promjeniti konačno i tablu,primjerenija bi bila manjih dimenzija kakva postoji na taxi vozilima. Osim toga pri većim brzinama vožnje100km/h ili 130 km/h čemu se teži u provedbi vozačkih ispita instruktor nije u mogućnosti skinuti ploču sa krova kao za vrijeme obuke na AC jer to nije propisano pravilnikom i na taj način ugrožava sebe,kandidate,ispitivače i sve ostale sudionike u prometu. Podržavam prijedlog HGK i promjenu ploče pod uvjetima koje su naveli. Nije prihvaćen Prijedlog se odbija, jer bi njegova primjena samo izazvala nove troškove za autoškole, koje su već propisno opremljene.
16 Josipa Poljak PRAVILNIK O MINIMALNIM STANDARDIMA ZA RAD AUTOŠKOLA Članak 17 stavak (2) U svrhu poboljšanja kvalitete izvođenja nastave u autoškoli, kao i dodatno razvijanje tehnike i vještina kandidata za vozače, u okviru teorijske nastave i nastave iz upravljanja vozilom u sklopu autoškole može se koristiti i suvremeni simulator vožnje. Predlažem da se stavak 2 ovog članka BRIŠE jer je HAK tijekom 2017 godine ustupio besplatno simulatore autoklubovima koji provode osposobljavanje kandidata i oni odnosno njihovi kandidati već koriste simulatore bez ikakvih sankcija iako trenutno važeći Pravilnik simulator uopće ne spominje. Ako koriste nešto što su dobili na poklon(nije korektno) i nitko ih ne sankcionira čemu stavak 2. koji napominje da SE MOŽE KORISTITI SIMULATOR?? Kakva je razlika između MOŽE i kad uopće nema spomenutog simulatora u Pravilniku??? Razlike nema jer ionako koriste simulator pa prema tome treba BRISATI stavak 2.!! Ima li simulatora u Njemačkoj,Austriji,Švicarskoj,Švedskoj?? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
17 Josipa Poljak PRAVILNIK O MINIMALNIM STANDARDIMA ZA RAD AUTOŠKOLA, Članak 17. Članak 17 stavak (2) U svrhu poboljšanja kvalitete izvođenja nastave u autoškoli, kao i dodatno razvijanje tehnike i vještina kandidata za vozače, u okviru teorijske nastave i nastave iz upravljanja vozilom u sklopu autoškole može se koristiti i suvremeni simulator vožnje. Predlažem da se stavak 2 ovog članka BRIŠE jer je HAK tijekom 2017 godine ustupio besplatno simulatore autoklubovima koji provode osposobljavanje kandidata i oni odnosno njihovi kandidati već koriste simulatore bez ikakvih sankcija iako trenutno važeći Pravilnik simulator uopće ne spominje. Ako koriste nešto što su dobili na poklon(nije korektno) i nitko ih ne sankcionira čemu stavak 2. koji napominje da SE MOŽE KORISTITI SIMULATOR.. Kakva je razlika između MOŽE i kad uopće nema spomenutog simulatora u Pravilniku??? Razlike nema jer ionako koriste simulator pa prema tome treba BRISATI stava 2. Ima li simulatora u Njemačkoj,Austriji,Švicarskoj,Švedskoj?? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
18 HOK PRAVILNIK O MINIMALNIM STANDARDIMA ZA RAD AUTOŠKOLA, Članak 17. Brisati stavak 2. koji glasi: „U svrhu poboljšanja kvalitete izvođenja nastave u autoškoli, kao i dodatno razvijanje tehnike i vještina kandidata za vozače, u okviru teorijske nastave i nastave iz upravljanja vozilom u sklopu autoškole može se koristiti i suvremeni simulator vožnje.“ OBRAZLOŽENJE: Pravilnik (kako se navodi u čl. 1. i 2. Pravilnika) propisuje minimalne, a ne dodatne standarde za rad autoškola. Nadalje, odredbe stavka 2. u nepovoljniji bi položaj stavile privatne autoškole koje investicije u nastavnu opremu financiraju isključivo iz svog poslovanja, obzirom da nabavka simulatora vožnje iziskuje značajna novčana sredstva, a i upitno je sa stanovišta stručne javnosti bi li korištenje simulatora u obuci pridonijelo dodatnom razvijanju tehničkih vještina i vještina vožnje kandidata za vozače. U autoškoli kandidat mora naučiti ovladati vještinama vožnje u stvarnim prometnim uvjetima i steći sigurnost i znanje vožnje na cesti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
19 HGK ŽK Split PRAVILNIK O MINIMALNIM STANDARDIMA ZA RAD AUTOŠKOLA, Članak 9. Članak 9. st. 3. mijenja se i glasi: „(3) Na ulasku u uredski prostor autoškole mora biti istaknut natpis s nazivom autoškole, djelatnosti, adresom i obavijesti o radnom vremenu.“ Obrazloženje: predlažemo da se ukine „natpisna ploča“ jer svi potrebni podaci mogu biti istaknuti i bez ploče. Nije prihvaćen Prijedlog je odbijen, jer su potrebni minimalni ujednačeni standardi za sve autoškole u vezi naziva, djelatnosti, sjedišta te ostalim potrebnim podacima.
20 HGK ŽK Split PRAVILNIK O MINIMALNIM STANDARDIMA ZA RAD AUTOŠKOLA, Članak 14. U članku 14. stavak 1. predlažemo izbaciti tekst „- držač kamere za snimanje provedbe vozačkog ispita na vjetrobranskom staklu“. Obrazloženje: kamera i držač kamere je nepotrebno imati za potrebe osposobljavanja kandidata za vozača. Ukoliko, govorimo o potrebi posjedovanja kamera (i potencijalnog držača) zbog provođenja vozačkog ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom, tada je to obveza stručne organizacije, a ne autoškole. Nije prihvaćen Prijedlog je odbijen, jer opremu za snimanje provedbe vozačkih ispita osigurava ovlaštena stručna organizacija iz članka 206. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
21 HGK ŽK Split PRAVILNIK O MINIMALNIM STANDARDIMA ZA RAD AUTOŠKOLA, Članak 17. Članak 17. stavak 2. predlažemo brisati. OBRAZLOŽENJE: Ovaj pravilnik treba propivati minimalne, a ne dodatne standarde za rad autoškola. Odredbe članka 17. stavka 2. dovode u povoljniji položaj autoklubove koji provode osposobljavanje kandidata jer su tijekom 2017. godine dobili od Hrvatskog autokluba simulatore besplatno te je time narušeno tržišno natjecanje. Programom osposobljavanja kandidata za vozača u kojem su navedeni sadržaji iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom propisano je da se izvode na prometnom vježbalištu i javnoj cesti. Slijedom navedenoga, nastavni sat na simulatoru ne može biti i nastavni sat iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom te se kao takav ne može upisivati u Nalog za osposobljavanje. Simulatorom kandidat mora neće ovladati vještinama vožnje potrebnim za vožnju u stvarnim prometnim uvjetima i steći sigurnost i znanje vožnje na cesti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
22 HGK ŽK Split PRAVILNIK O MINIMALNIM STANDARDIMA ZA RAD AUTOŠKOLA, Privitak 1. Podržavamo prijedlog da se umjesto krovne ploče za označavanje vozila autoškole, nakon dugo godina uvedu modernije i praktičnije krovne oznake. Ako ne u ovom trenutku, onda nekim budućim, ali skorim izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim standardima za rad autoškola. Nikakvih dodatnih troškova ne mora biti za postojeće autoškole, ako se propiše dovoljno dugo prijelazno razdoblje potrebno za prelazak na nove krovne oznake. Predlažemo krovnu oznaku (slično kao kod taksija) bijele boje s natpisom "AUTOŠKOLA", gdje bi slovo "L" bilo u plavom kvadratu., dimenzija min 46 cm x min 15 cm. Primljeno na znanje Prijedlog se odbija, jer bi njegova primjena samo izazvala nove troškove za autoškole, koje su već propisno opremljene.
23 HGK ŽK Split PRAVILNIK O MINIMALNIM STANDARDIMA ZA RAD AUTOŠKOLA, Članak 18. Predlažemo da se članak 18. mijenja i glasi: Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se i na autoškole koje su do stupanja na snagu ovog Pravilnika imale ovlaštenje Ministarstva, osim odredbe članka 3. Obrazloženje: postojeće autoškole mogu nastaviti rad bez ponovnog podnošenja zahtjeva za izdavanje ovlaštenja za rad autoškole. Nije prihvaćen Prijedlog je odbijen, jer postojeće autoškole ne trebaju podnositi novi zahtjev za odobrenjem rada.
24 HGK PRAVILNIK O MINIMALNIM STANDARDIMA ZA RAD AUTOŠKOLA, Privitak 1. Komentar Udruženja autoškola HGK: Dosadašnje krovne ploče koriste se preko 50 godina za označavanje osobnih vozila B kategorije u autoškoli te je izgledno da će tako biti do daljnjega. Ploče su opasne i sa stanovišta sigurnosti prometa na cestama jer pri nepovoljnim vremenskim uvjetima ili većih brzina vožnje dolazi do njihovog padanja s krova osobnog vozila na cestu, a često i na vozilo koje se kretalo iza vozila autoškole, bez obzira na ateste proizvođača. Problem je što su dosadašnje krovne ploče predimenzionirane. Udruženje autoškola HGK predlaže krovne oznake bijele boje, (jer je žuta boja simbol taksi vozila). Krovne oznake proizvode se u više dimenzija, ali Udruženje predlaže uočljiviju dimenziju min. 46 cm x min. 15 cm. Krovna oznaka iz privitka 2. ovog Pravilnika postavljala bi se na vozila opremljena za osposobljavanje kandidata za vozače B kategorije koja se podvrgavaju ispitivanju, o čemu Centar za vozila Hrvatske d.d. izdaje potvrdu o ispitivanju vozila. Umjesto ploča koje se sada koriste na vozilima autoškola, predlaže se omogućiti promjenu bez dodatnog podvrgavanja ispitivanja vozila pri Centru za vozila Hrvatske d.d. i adekvatan rok promjene, tako da nove krovne oznake ne bi bile novi trošak, a pri kupnji jeftinije su od postojećih. Nije prihvaćen Prijedlog se odbija, jer bi njegova primjena samo izazvala nove troškove za autoškole, koje su već propisno opremljene.
25 HGK PRAVILNIK O MINIMALNIM STANDARDIMA ZA RAD AUTOŠKOLA, Članak 18. Udruženje autoškola predlaže izmijeniti ovaj članak na način da glasi: "Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se i na autoškole koje su do stupanja na snagu ovog Pravilnika imale ovlaštenje Ministarstva, osim odredbe članka 3., 4. i 5. Pravilnika te iste nisu obvezne na podnošenje zahtjeva osim u slučaju promjene uvjeta." Nije prihvaćen Prijedlog je odbijen, jer postojeće autoškole ne trebaju podnositi novi zahtjev za odobrenjem rada.
26 HGK PRAVILNIK O MINIMALNIM STANDARDIMA ZA RAD AUTOŠKOLA, Članak 17. Udruženje autoškola HGK predlaže brisati stavak 2. Obrazloženje: Ovaj Pravilnik (kako se navodi u čl. 1. i 2. Pravilnika) propisuje minimalne, a ne dodatne standarde za rad autoškola. Nadalje, odredbe članka 17. stavka 2. dovode u nepovoljniji položaj privatne autoškole, koje investicije u nastavnu opremu financiraju isključivo iz svog poslovanja, s obzirom da nabava simulatora vožnje iziskuje značajna novčana sredstva, dok su istodobno autoklubovi koji provode osposobljavanje kandidata tijekom 2017. godine dobili od Hrvatskog autokluba simulatore besplatno, što je primjer kršenja tržišnog natjecanja. Pravilnikom o osposobljavanju kandidata za vozače propisan je program osposobljavanja kandidata za vozača u kojem su navedeni sadržaji iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom (UV) i koji se kao takvi realiziraju na prometnom vježbalištu i javnoj cesti. Slijedom navedenoga, nastavni sat na simulatoru ne može biti i nastavni sat iz UV te se kao takav ne može upisivati u Nalog za osposobljavanje. U autoškoli kandidat mora naučiti ovladati vještinama vožnje u stvarnim prometnim uvjetima i steći sigurnost i znanje vožnje na cesti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
27 HGK PRAVILNIK O MINIMALNIM STANDARDIMA ZA RAD AUTOŠKOLA, Članak 14. Udruženje autoškola HGK predlaže u stavku 1. izbaciti točku 3. koja glasi: „- držač kamere za snimanje provedbe vozačkog ispita na vjetrobranskom staklu“. Obrazloženje: Za potrebe osposobljavanja kandidata za vozača nepotrebno je imati kameru i držač kamere. U slučaju provođenja ispita, navedeno je obveza stručne organizacije koja provodi vozačke ispite, a ne autoškole. Rokovi, izbor tipa i modela te odgovornost za dobavu i ugradnju standardiziranih držača sa svrhom praćenja i audio-video zapisa provedbe ispitnog sata iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom je isključivo u nadležnosti stručne organizacije za provođenje ispita. Nije prihvaćen Prijedlog je odbijen, jer opremu za snimanje provedbe vozačkih ispita osigurava ovlaštena stručna organizacija iz članka 206. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
28 HGK PRAVILNIK O MINIMALNIM STANDARDIMA ZA RAD AUTOŠKOLA, Članak 9. Udruženje autoškola HGK predlaže da se stavci 3. i 4. izmijene tako da glase: „(3) Na ulasku u uredski prostor autoškole mora biti istaknut natpis s nazivom autoškole, djelatnosti, adresom i obavijesti o radnom vremenu.“ Obrazloženje: Udruženje predlaže da se ukine „natpisna ploča“ jer svi potrebni podaci mogu biti istaknuti i bez ploče. "(4) U uredskom prostoru na vidljivom mjestu mora biti istaknut cjenik za uslugu osposobljavanja kandidata za vozače iz nastavnih predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom za pojedinu kategoriju vozila, a preporuča se istaknuti obavijest o visini naknade za polaganje vozačkog ispita po pojedinom nastavnom predmetu koja se plaća ovlaštenoj stručnoj organizaciji." Obrazloženje: Udruženje smatra kako ne može i ne smije biti obvezujuće isticanje cjenika usluga ili naknada koje pravna osoba ne naplaćuje, niti posreduje ili dobiva naknadu za posredovanje u naplati sredstava u korist trećih osoba, niti za te poslove postoji ugovor, a u samom zakonu osposobljavanje i provedba ispita nisu u sastavu istog postupka, iako su dio procesa u kojem kandidat za vozača kroz ispit verificira svoja znanja i vještine u postupku sjecanja vozačke dozvole. Nije prihvaćen Prijedlog je odbijen, jer su potrebni minimalni ujednačeni standardi za sve autoškole u vezi naziva, djelatnosti, sjedišta te ostalim potrebnim podacima, kao što i kandidat za vozača mora u autoškoli dobiti potpunu informaciju o cijenama i naknadama u postupku osposobljavanja i provedbe vozačkih ispita.
29 HGK PRAVILNIK O MINIMALNIM STANDARDIMA ZA RAD AUTOŠKOLA, Članak 5. Udruženje autoškola HGK predlaže izmijeniti stavak 2. točku 7. na način da glasi: "- dokaz o vlasništvu ili posjedovanju računalne opreme za ostvarivanje informatičke povezanosti s ovlaštenom stručnom organizacijom." Prihvaćen Prihvaćen.
30 HGK PRAVILNIK O MINIMALNIM STANDARDIMA ZA RAD AUTOŠKOLA, Članak 3. Udruženje autoškola HGK ističe kako primjena ovog Pravilnika koji zamjenjuje postojeći nikako ne bi smjela biti uvjetovana ponovnim podnošenjem zahtjeva postojećih autoškola kao gospodarskih subjekata, poslodavaca i poreznih obveznika. Iste su prema važećim propisima morale ispunjavati zahtjevnije kriterije - standarde u odnosu na novopredložene minimalne standarde, posebno u okvirima kadrovske stručne ekipiranosti, starosti vozila i nemaju mogućnost poslovanja ili izlaza izvan sustava PDV u vrijednosti 25% na uslugu, a što će biti tržišna i izvanredna konkurenta prednost odnosno mogućnost izbora za novoosnovane mikro poduzetnike - autoškole svrstane pod NKD 85.53 ostalo obrazovanje. Postojeće autoškole su iznad kriterija predloženih minimalnih standarda. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Postojeće autoškole ne trebaju podnositi novi zahtjev za odobrenjem rada.
31 DIJANA LJUBOBRATOVIĆ PRAVILNIK O MINIMALNIM STANDARDIMA ZA RAD AUTOŠKOLA, Članak 17. Upravljanje osobnim vozilom je složena vještina. Korištenje simulatora vožnje stvara privid upravljanja vozilom. I play station je svojevrsni simulator vožnje. Hoće li i polaganje biti na simulatoru? Nemojmo bodriti buduće kandidate da je upravljanje vozilom igra. U pitanju su životi, a ne zabava. Zar time ne podcjenjujemo izuzetno odgovoran i složen posao instruktora vožnje i zamjenjujemo ga simulatorom? Govori li simulator? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
32 Denis Ožegović PRAVILNIK O MINIMALNIM STANDARDIMA ZA RAD AUTOŠKOLA, Članak 17. Nastavni sat na simulatoru ne može biti i nastavni sat iz UV. Tako je propisano Pravilnikom o osposobljavanju kandidata za vozače u programu. u Privitku 1., II. Okvirni program osposobljavanja kandidata za vozače, jer se program iz UV provodi na javnoj cesti i prometnom vježbalištu. U protivnom, smatram da će opet biti zloupotrebe ako se nastavni sat na simulatoru može upisivati u Nalog za osposobljavanje, a u konačnici na štetu kandidata. I bez ovog pravilnika su do sada određene autoškole, koristile simulator, te ga je u ovakvim okolnostima nepotrebno propisivati. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
33 Auto SL 91 d.o.o. Pula PRAVILNIK O MINIMALNIM STANDARDIMA ZA RAD AUTOŠKOLA Primjena ovog Pravilnika koji zamjenjuje postojeći nikako ne bi smjela biti uvjetovana ponovnim posnošenjem zahtjeva sa strane postojećih autoškola kao gospodarskih subjekata , poslodavaca i poreznih obveznika. Iste su prema važećim propisima morale ispunjavati zahtjevnije kriterije-standarde u odnosu na novo predložene minimalne standarde, posebno u okvirima kadrovske stručne ekipiranosti, starosti vozila i nemaju mogućnost poslovanja ili izlaza izvan sustava PDV u vrijednosti 25% na uslugu, a što će biti tržišna i izvanredna konkuretna prednost odnsono mogućnost izbora za novoosnovane mikro poduzetnike-autoškole svrstane pod NKD 85.53 ostalo obrazovanje. Postojeće autoškole su sve iznad kriterija predloženih minimalnih standarda. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Postojeće autoškole ne trebaju podnositi novi zahtjev za odobrenjem rada.
34 Auto SL 91 d.o.o. Pula PRAVILNIK O MINIMALNIM STANDARDIMA ZA RAD AUTOŠKOLA, Članak 18. Članak 18. mijenja se i glasi: "Ovaj Pravilnik, izuzev odredbi članaka 3.,4, i 5. Pravilnika primjenjuje se i na autoškole koje su do stupanja na snagu ovog Pravilnika imale ovlaštenje Ministarstva sukladno odredbama Pravilnika o mreži i kriterijima o dovoljnom broju autoškola („Narodne novine“, br. 117/12.)." Obrazloženje: obzirom na smanjenje kriterija, postojeće autoškole i više nego ispunjavaju uvjete i uredno su evidentirane kao nositelji ovlaštenja, a što se dodatno utvrđuje i provjerava putem redovnih godišnjih i izvanredih nadzora nad radom autoškola, ne postoje prepreke za nastavak obavljanja djelatnosi i usklađivanje sa minimalnim standardima za rad i u razumnom roku. U slučaju da se zadrži predloženi članak 18. i ostane nepromijenjen rokovi prilagodbe , prikupljanja dokumentacije i izdavanja novih ovlaštenja značilo bi ponovljanje postupka zahtjeva, nove troškove i nepotrebnu birokratsku pravno formalnu proceduru tzv."reverifikacije". Procedura je nepotrebna i nemoguće sprovođenje u zadanim rokovima. Ovlaštenja za rad autoškole time se nesmetano i bez prepreka prenosi u novo razdoblje. Nije prihvaćen Prijedlog je odbijen, jer postojeće autoškole ne trebaju podnositi novi zahtjev za odobrenjem rada.
35 Andrea Rastowsky PRAVILNIK O MINIMALNIM STANDARDIMA ZA RAD AUTOŠKOLA, Članak 8. Brisati: - računalnu opremu za ostvarivanje informatičke povezanosti s ovlaštenom stručnom organizacijom. Koja je potreba informatičke povezanosti učionice s ovlaštenom stručnom organizacijom? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
36 Ana Hmura PRAVILNIK O MINIMALNIM STANDARDIMA ZA RAD AUTOŠKOLA, Članak 14. ČL.14 stavak - nosač kamere BRISATI OBRAZLOŽENJE: Nosač kamere u vozilu autoškole za vrijeme ispita smatram da je nepotreban općenito sustav snimanja provođenja ispita na tlu EU imaju jedino Rusija i Švicarska ali za potrebe snimanja ispita koji se provode za strance nastanjene u toj zemlji. Osim ove dvije nabrojene zemlje jos se snimanja ispita spominju u SAD i Australiji ali ne na ovako zamišljeni način. Obzirom da Rusija i Švicarska nisu članice EU smatram da mi nismo toliko moćni u standardima EU da prvi uvodimo snimanje provođenje ispita naših građana koji možda i neće dati svoj pristanak da na ovakav način pristupe ispitu već u za njih stresnoj situaciji pod utjecajem straha i treme . Kao drugi problem vidim vozila autoškole ...kako mislite prisliti pravne osobe da u svoja vozila MORAJU staviti taj nosač kamere? Ako smatrate da je to učinkoviti način ispitivanja neka stručna organizacija vrši provođenje ispita na svojim vozilima pa neka odrađuju to na način koji smatraju najprikladnijim i objašnjavaju građanima zašto je takav način nužan od EU zemalja SAMO U HRVATSKOJ! Smatram da ćemo ovakovim postupcima samo naše građane uznemiriti i uopće me ne čudi što se toliki broj građana iseljava iz Hrvatske..jer se svakodnevno suočavaju sa nekim novim besmislicama nadređenih u državi. Nije prihvaćen Prijedlog je odbijen, jer opremu za snimanje provedbe vozačkih ispita osigurava ovlaštena stručna organizacija iz članka 206. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
37 Ana Hmura PRAVILNIK O MINIMALNIM STANDARDIMA ZA RAD AUTOŠKOLA, Članak 14. Članak 14.stavak 1. Vozila B,C1, C , D1 i D kategorije za izvođenje nastave iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom moraju imati.... izbaciti: -držač kamere za snimanje provedbe vozačkog ispita na vjetrobranskom staklu Smatram da je ovaj nabrojeni stavak nepotreban iz razloga što treba prvo razmotriti opciju snimanja ispita iz predmeta Upravljanje vozilom na vozilu autoškole jer djelatnici autoškole- instruktori vožnje, poslodavci, kandidati nisu suglasni sa takvim načinom provođenja ispita. Što je sa ovlastenim ispitivačima? Dali su oni suglasni sa ovakvim načinom provođenja ispita... Postoji li mogućnost snimanja provođenja ispita ako kandidat nije suglasan... Treba prvo ispitati mogućnost provedbe ispita na ovakav način Dali je autoškolama na vozilu potreban držač kamere ako se ta radnja snimanja ispita bez obzira na javnu ovlast smatra protuzakonitom. Nije prihvaćen Prijedlog je odbijen, jer opremu za snimanje provedbe vozačkih ispita osigurava ovlaštena stručna organizacija iz članka 206. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
38 Ana Hmura PRAVILNIK O MINIMALNIM STANDARDIMA ZA RAD AUTOŠKOLA Smatram da autoškole koje trenutno egzistiraju na tržištu ispunjavaju uvjete i više nego utvrđeno Pravilnikom o minimalnim standardima za rad o čemu i MUP i HAK imaju podatke iz Pravilnika za rad autoškola, stoga smatram da se postojeći subjekti samo upisu ponovno u bazu podataka o postojanju autoškola pri MUPu, a za sve nove subjekte se koriste navedeni upisnici i uvjeti. Ovaj ponovan postupak bi za postojeće poduzetnike značio nove troškove oko ishođenja dokumenata ...potvrda i sl..a mi tezimo rasterećenju gospodarstva i smanjenju troškova za poduzetniike. Nije prihvaćen Prijedlog je odbijen, jer postojeće autoškole ne trebaju podnositi novi zahtjev za odobrenjem rada.
39 Ana Hmura PRAVILNIK O MINIMALNIM STANDARDIMA ZA RAD AUTOŠKOLA, Članak 17. UKINUTI stavak 2. u ovom članku a vezano za simulatore vožnje Nekada je bio obvezan program osposobljavanja kandidata i na simulatorima vožnje koji je ukinut bas iz razloga sto se određenim ispitivanjima došlo do spoznaja i zaključaka da simulatori vožnje pruzaju laznu sliku stvarne prometne situacije i da to nije dobar način u osposobljavanju kandidata ...tata je to ukinuto, i vise se nije spominjalo do danas kada je HAK sredstvima iz EU fondova došao do određenog broja simulatora vožnje , podjelio svojim Autoklubovima i sad je to oped dobra varijanta. Dali je napravljena studija ili nekakvo stručno ispitivanje koliko uopće simulator vožnje pomaze u procesu osposobljavanja kandidata? Kad je on tako dobar zašto se nije prije održao u osposobljavanju kandidata nego se spominje sad kad je HAK do njih došao. Treba prvo napraviti ispitivanje i kad se dode do rezultata onda odlučivati a ne ovako samo ubacivati nesto u Pravilnike bez opravdanih argumenata. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
40 Ana Hmura PRAVILNIK O MINIMALNIM STANDARDIMA ZA RAD AUTOŠKOLA, Članak 14. Misljenja sam da stavak 3. treba izmjeniti brisati da vozilo mora udovoljavati uvjetima iz stavka 1.ovog članka Nema potrebe da vozilo koje prati kandidata za vozača motocikla i mopeda mora imati udvojene komande ...stvarno ne vidim potrebu samo dodatni trošak za autoškolu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
41 Ana Hmura PRAVILNIK O MINIMALNIM STANDARDIMA ZA RAD AUTOŠKOLA, Članak 9. Smatram da u članku 9 stavku 4 treba brisati "...te obavjest o visini naknade za polaganje vozačkog ispita po pojedinom nastavnom predmetu koja se plaća ovlaštenoj stručnoj organizaciji" Smatram da je to za autoškole nepotrebno neka svoj cijenik ima obavezu istaknuti HAK na ispitnom mjestu... Ne vidim razlog zašto bi to morale imati obvezu autoškole kad nemaju veze sa tom naknadom...stoga to treba izbrisati. Nije prihvaćen Prijedlog je odbijen, jer kandidat za vozača mora u autoškoli dobiti potpunu informaciju o cijenama i naknadama u postupku osposobljavanja i provedbe vozačkih ispita.