Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o plaćanju poreza na dodanu vrijednost pri uvozu dobara putem prijave PDV-a

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor