Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu upute za popunjavanje financijskih i dodatnih izvještaja leasing društava

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK UPUTU ZA POPUNJAVANJE FINANCIJSKIH I DODATNIH IZVJEŠTAJA , 5. DODATNI IZVJEŠTAJI Prijedlozi Udruženja leasing društava HGK: Uputa za popunjavanje izvještaja LD – 5.4. Izvještaj o promjenama ispravka vrijednosti (Obrazac IV) Opis u dijelu Red 3 trebalo bi izmijeniti na način da glasi: „Red 3 Usklađivanje kamatnog prihoda– navesti iznos usklađivanja (korekcije) kamatnog prihoda s osnove primjene efektivne kamatne stope na amortizirani trošak financijske imovine koja je umanjenja za kreditne gubitke.“ Opis u dijelu Red 6 trebalo bi izmijeniti na način da glasi: „Red 6 Završno stanje(pozicija 1+2+3-4-5)“ Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.