Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.1. „Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Šime Validžić PRAVILNIK , I. OPĆE ODREDBE Niti jedna državna ili druga ustanova (uključujući i one u sklopu Europske unije) ne bi trebala dodjeljivati potpore za gospodarsku granu koja se svodi na pokolj stanovnika koji žive u moru, među kojima ima i ugroženih vrsta. Ribe su živa bića koja imaju vrijednost same po sebi i one ne postoje samo zato da ih ljudi ubijaju za hranu. Iako neke ribe i druge morske životinje jedu ribu, ljudi mogu birati namirnice koje su prihvatljivije sa etičnog, ekološkog i zdravstvenog stajališta. Neprihvatljivo je da su, zbog raznih potpora, riba i meso jeftiniji nego što su namirnice biljnog porijekla. (Ovo se ne odnosi samo na Hrvatsku i redovito se uključim u kampanje da se slične potpore ukinu i u drugim državama i u Europskoj uniji kao cjelini). Nije prihvaćen Primjedba se ne odnosi na predmet e-savjetovanja, tj. ne odnosi se na predmetni prijedlog pravilnika već predstavlja općeniti komentar vezan uz potproe u ribarstvu.