Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o radu Povjerenstva za reviziju ocjene radne sposobnosti

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Marija Muše-Danielov IMENOVANJE  I NAČIN RADA POVJERENSTVA, Članak 4. u st.4. al. b). i specijalistički studij medine rada Obrazloženje: Imenovati povjerenstvo za reviziju ocjene radne sposobnosti bez predsjednika ili barem jednog člana koji je spec. med.rada je potpuno promašeno stručno i pravno, nije sukladno Pravilniku o spec. usavršavanju zdrav.djelatnika po kojem su jedino spec. med. rada ovlašteni davati nalaz i mišljenje o radnoj spoosbnosti, a poglavito nakon vještačenja iste u Zavodu za vještačenje i prof. reh. osoba s invaliditetom i to u revizijskom postupku. Liječnici opće med. ili spec.drugih kliničkih grana ne mogu revidirati ocjene radne sposobnosti drugih tijela viještačenja, jer za to nemaju potrebita stručna znanja, bez obzira na njihovo višegodišnje radno iskustvo koje se traži u al. a) stavka 5. Ovo navodim temeljem dugogodišnjjeg rada na ocjeni radne sposobnosti u spec.ordinaciji med. rada, članstvu u Prvostupanjskim povjerenstvima u CZSS-i i poslovima vještačenja u sudskim postupcima upravo problematike koju bi trebao regulirati ovaj Pravilnik. Obvezatnim uključivanjem u rad Povjerenstva barem jednog spec. med. rada, znatno bi se umanjio (sada značajan!) broj sudskih sporova. Razumijem da postoji nedostatak spec. med. rada, ali ta činjenica ne može opravdati postajanje Povjerenstva bez članstva spec. med. rada. Nije prihvaćen Sukladno članku 3. Povjerenstvo daje nalaz i mišljenje je li suglasno s nalazom i mišljenjem Zavoda za vještačenje profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u djelu u kojem se određuje je li i u kojem omjeru potpuni ili djelomični gubitak radne sposobnosti (opća ili djelomična nesposobnost za rad) posljedica ranjavanja, ozljede, zatočeništva u neprijateljskom logoru, zatvoru ili u drugom neprijateljskom objektu, bolesti, pogoršanja bolesti, odnosno pojave bolesti zadobivene u obrani suvereniteta, a za navedno nije nužno da to bude doktor spec. med. rada.
2 Marija Muše-Danielov IMENOVANJE  I NAČIN RADA POVJERENSTVA, Članak 5. U 2 st. čl. 5 treba dodati: od 3 člana, od kojih je jedan spec. med. rada, a jedan psihijatar. Obrazloženje: ovlasti spec. med. rada su opisane u obrazloženju čl. 4 a psihijatar je nužan obzirom na značajniji morbiditet (iz te grane medicine) braniteljske populacije, koji utječe na radnu sposobnost. Nije prihvaćen Smatramo da u Pravilniku nije potrebo odrediti vrste medicinskih specijalizacija.
3 Marija Muše-Danielov IMENOVANJE  I NAČIN RADA POVJERENSTVA, Članak 6. U st.1 čl. 6 iza medicinsko vještačenje treba dodati i/ili expertizu spec. med. rada i Obrazloženje: obzirom na nedostatak spec. med. rada i u Zavodu za vještačenje, stručnost revizijske ocjene može se jednostavno postići traženjem expertize spec. med. rada koji u svom expert. nalazu i mišljenju može temeljem postojeće med. dokumentacije spec. kliničkik grana i druge relevantne dokumentacije donijeti valjani nalaz ocjene radne spoosbnosti s obrazloženjem. I ovdje napominjem da je najčešći uzrok sudskih tužbi na zaprimljena rješenja o radnoj spoosbnosti upravo to što ista ne sadrže stručna obrazloženja ocjene. Nije prihvaćen Sukladno članku 3. Povjerenstvo daje nalaz i mišljenje je li suglasno s nalazom i mišljenjem Zavoda za vještačenje profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u djelu u kojem se određuje je li i u kojem omjeru potpuni ili djelomični gubitak radne sposobnosti (opća ili djelomična nesposobnost za rad) posljedica ranjavanja, ozljede, zatočeništva u neprijateljskom logoru, zatvoru ili u drugom neprijateljskom objektu, bolesti, pogoršanja bolesti, odnosno pojave bolesti zadobivene u obrani suvereniteta, a za navedno nije nužno da to bude doktor spec. med. rada.