Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga 'Znakovi kvalitete'

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ivan Čuljak Poziv na dostavu projektnih prijedloga 1. Zbog copy-paste pogreške, iako je ovo Poziv za znakove kvalitete, u 8. Popis kratica, navodi se: "Poziv" je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „CERTIFIKACIJOM PROIZVODA DO TRŽIŠTA“, dok se u Pozivu za dostavu projektnih prijedloga Certifikacijom proizvoda do tržišta, navodi da je to Poziv za "Znakovi kvalitete". 2. Isto u poglavlju 8. Popis kratica, potrebno je izmijeniti "financijska potpora" u "Financijska potpora", Prihvaćen Bit će ispravljeno.
2 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.4. Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava NN 158/13 zamijeniti sa NN 132/2017 s obzirom da je danom stupanja na snagu nove odluke ova koju ste naveli prestala važiti. Prihvaćen Bit će ispravljeno.