Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ivan Čuljak MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Iza godine prilikom navođenja Narodnih novina se ne stavlja točka : (NN 62/17.) pa je to potrebno ispraviti na (NN 62/17), dva puta, kao što je ispravno navedeno u ostalim otvorenim savjetovanjima istog Ministarstva. Prihvaćen Poštovani, komentar se prihvaća. Tekst pravilnika će na odgovarajućim mjestima biti izmijenjen.
2 Udruga Biom Obveza vođenja očevidnika i izvješća o ulovu, Članak 5. S obzirom da su pridneni parangali iznimno opasni za morske ptice, potrebno je dodati da su očevidnik obavezni voditi i ribari koji imaju u povlastici upisan pridneni parangal. Naime, većina tih brodova je manja od 10 metara, pa su obavezni voditi samo izvješće o ulovu, koje ne sadrži informacije o slučajnom ulovu. Alternativno se može dodati u izvješće o ulovu da je potrebno izvještavati i o slučajnom ulovu. Primljeno na znanje Poštovani, neovisno o obrascu kojeg popunjavaju ovlaštenici povlastice su obvezni upisati sve vrste koje se ulove prilikom ribolova te na taj način trebaju i u izvješće o ulovu i u očevidnik upisati i slučajne ulove morskih sisavaca i morskih ptica. U uputama za popunjavanje izvješća o ulovu će se detaljnije opisati obveza upisivanja slučajnih ulova morskih sisavaca i morskih ptica.
3 UDRUŽENJE OBRTNIKA PULA MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Prilog 2.  U tablici 2. : FAO šifre vrsta riba i drugih morskih organizama: 1. Zašto više nema stavaka - predlažemo da se dodaju: - Miješana bijela riba (GRO) - Ostalo (MZZ) - Miješana sitna plava riba (PEC) 2. Gdje upisati ulov strijelke (potrebno je dodati)? 3. Kako ispunjavati izvješće ako je u dnevnom ulovu više vrsta riba od ponuđenih redova (ići na slijedeću stranu kao što je navedeno za očevidnik?)? 4. Izvješće o ulovu – što se podrazumijeva i kako ispuniti podatak o mjestu iskrcaja? Naime, prema novom Zakonu o morskom ribarstvu, dio plovila više neće morati vršiti iskrcaj na propisanim iskrcajnim mjestima, pa će ga vršiti na mjestu priveza plovila. Što u tom slučaju podrazumijeva „mjesto iskrcaja“ – naselje/najbliže naselje, naziv luke/lučice priveza ili najbliže propisano iskrcajno mjesto? Pravilnikom to treba precizno definirati. Djelomično prihvaćen Poštovani, 1. stavke miješana bijela riba (GRO) i miješana sitna plava riba (PEL) se više ne nalaze u popisu vrsta za koje je predviđeno popunjavanje ulova/iskrcaja u očevidniku/izvješću o ulovu jer se u procjeni ulova i u iskrcaju mogu naći isključivo konkretne vrste morskih organizama, a ne grupe morskih organizama (mala plava riba i/ili miješana bijela riba). Stavku Ostalo (MZZ) i dalje je moguće navesti u očevidniku, ali samo pri upisu procjene ulova, dok se za iskrcaj i dalje treba navoditi točno određena vrsta. 2. vrsta strijelka (Pomatomus saltatrix) se nalazi u Informacijskom sustavu morskog ribarstva, te ćemo je dodati i u popis vrsta koji je vidljiv u Uputama pravilnika. 3. kada se u izvješću o ulovu ulovi više vrsta nego što je predviđeno brojem redova u izvješću tada je potrebno ići na slijedeću stranicu izvješća (kao što je predviđeno u očevidniku). 4. kao mjesto iskrcaja treba upisati mjesto gdje se ostvareni ulov stvarno i iskrcao (stvarno mjesto iskrcaja).
4 Udruga Biom MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Prilog 2. S obzirom da su pridneni parangali iznimno opasni za morske ptice, a većina brodova koja ih koristi je manja od 10 metara, potrebno je ili brodove koji imaju upisanu tu povlasticu staviti da trebaju voditi očevidnik ili u izvješće o ulovu dodati da je potrebno izvještavati i o slučajnom ulovu na način kako je to određeno i za očevidnike. Djelomično prihvaćen Poštovani, neovisno o obrascu kojeg popunjavaju ovlaštenici povlastice su obvezni upisati sve vrste koje se ulove prilikom ribolova te na taj način trebaju i u izvješće o ulovu i u očevidnik upisati i slučajne ulove morskih sisavaca i morskih ptica. U uputama za popunjavanje izvješća o ulovu će se detaljnije opisati obveza upisivanja slučajnih ulova morskih sisavaca i morskih ptica.