Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s zainteresiranom javnošću za Prijedlog izmjena Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje 6.Ulaganja u skladu s člankom 50. Uredbe (EU) br. 1308/2013:, Kriteriji za određivanje prioriteta i povezano ponderiranje: Predlažemo da granicu mladog poljoprivrednika treba staviti na 40 godina kako je i u ostalim mjerama PRR-a. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Obzirom da će ove izmjene Nacionalnog programa biti uskoro prihvaćene od strane EK, vaš prijedlog možemo uzeti u obzir prilikom izrade NP za novo petogodišnje razdoblje 2019. -2023. koji će također biti objavljen na e-savjetovanju
2 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje 6.Ulaganja u skladu s člankom 50. Uredbe (EU) br. 1308/2013:, Kriteriji za određivanje prioriteta i povezano ponderiranje: Nadamo se da će se vinari ipak ovdje pojaviti sa svojim komentarima. No, mi smo stava da ekološka proizvodnja, koliko je god poželjna, nije jednostavna, ima svoje gubitke, skupa je, a više puta i kontraproduktivna za vinare (kao i za okoliš). Predlažemo da se ponder za taj kriterij smanji. Nije još vrijeme za agresivan pristup kao u nekim naprednim poljoprivredama koje su svoja zamljišta u potpunosti zagadila. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Obzirom da će ove izmjene Nacionalnog programa biti uskoro prihvaćene od strane EK, vaš prijedlog možemo uzeti u obzir prilikom izrade NP za novo petogodišnje razdoblje 2019. -2023. , koji će također biti objavljen na e-savjetovanju
3 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje 6.Ulaganja u skladu s člankom 50. Uredbe (EU) br. 1308/2013:, Kriteriji za određivanje prioriteta i povezano ponderiranje: U smislu bolje i pravednije raspodjele potpora te boljih gospodarskih rezultata, možda nije loše razmotriti uvođenje dodatnih kriterija poput očuvanja radnih mjesta, zapošljavanja, povećanja prihoda, .... udjela kvalitetnih vina u ukupnoj proizvodnji, itd... Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Obzirom da će ove izmjene Nacionalnog programa biti uskoro prihvaćene od strane EK, vaš prijedlog možemo uzeti u obzir prilikom izrade NP za novo petogodišnje razdoblje 2019. -2023. koji će također biti objavljen na e-savjetovanju
4 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje 6.Ulaganja u skladu s člankom 50. Uredbe (EU) br. 1308/2013:, Postupak odabira: ROKOVI ZA ISPLATU SREDSTAVA KORISNICIMA Ne znamo kako bismo komentirali rok od 12 mjeseci za isplatu korisnicima, osim - SRAMOTA! Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća. Sukladno komentarima Europske komisije, dio koji se odnosi na rokove isplate, bilo je potrebno uskladiti sa Provedbenom uredbom 2016/1150, odnosno njezinim člankom 25. stavkom 2. prema kojem države članice korisnicima isplaćuju sredstva u roku od dvanaest mjeseci nakon datuma podnošenja valjanog i potpunog zahtjeva za privremenu ili konačnu isplatu. Rok od 12 mjeseci je općeniti krajnji rok isplate, međutim u pravilnicima za provedbu mjera iz Nacionalnog programa, propisano je da će Agencija za plaćanja donijeti Odluku o isplati u roku od 60 dana od dana zaprimanja potpunog Zahtjeva za isplatu, a isplatu će izvršiti na račun Korisnika u roku 30 dana od donošenja Odluku o isplati.
5 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje 6.Ulaganja u skladu s člankom 50. Uredbe (EU) br. 1308/2013:, Postupak odabira: POSTUPAK ODABIRA Nejasno je u kojem trenutku će Agencija primjeniti prioritetne kriterije? Tretirate li natječaje kao privremene ili trajno otvorene? Prema najavljenim rokovima, rekli bismo kao - kao privremene. To znači da je npr. natječaj otvoren 45 dana i da se projekti ne obrađuju i ne idu u administrativnu kontrolu dok ne istekne rok od 45 dana za prijavu. Nakon isteka tog roka, kreće administrativna provjera, kako vi kažete, po redoslijedu zaprimanja. Kakvog onda ima smisla navoditi - po redoslijedu zaprimanja - kada je sasvim svejedno je li projekt predan prvi ili zadnji dan natječaja. Očito je bitno i važno koliko koji projekt ima bodova i gdje će se naći na rang-listi. Sve je to u slučaju da je natječaj privremeno otvoren. Prijedlog: ako već sada znate da će natječaji biti privremeno otvoreni, napišite tako. Ako ne, opet budite jasniji. E sad dolazimo do gore navedenog prvog pitanja. Kada ustvari primjenjujete prioritetne kriterije? Odmah nakon zatvaranja natječaja i otvaranja svih projekata saznavši da nema dovoljno sredstava za sve? Ako je tako, kad već nemate jasno navedene faze odabira, evo prijedloga teksta u slučaju kada se odlučujemo ne intervenirati u potpunosti prema vašem prijedlogu (iako bi to bilo najbolje, ali za to nas onda morate platiti jer radimo vaš posao): Prilikom administrativne kontrole prijava utvrđuje se pravovremenost, potpunost, prihvatljivost prijave prema kriterijima prihvatljivosti iz točke iv. ove mjere te prihvatljivost, troškovi i VISINA TRAŽENE POTPORE. Kada se, nakon administrativne kontrole prihvatljivih prijava, a na osnovu ukupno traženih potpora, utvrdi da unutar programa nema dovoljno sredstava za sufinanciranje svih projekata, bit će sastavljena rang-lista, uzimajući u obzir prioritetne kriterije navedene u točki vii. ove mjere. Agencija će, na osnovu pozicije na rang-listi, za financiranje odabrati one najvrednije (sa najvećim brojem prioritetnih bodova) na temelju rezultata dobivenih primjenom prioritetnih kriterija. Agencija za plaćanja nakon cjelokupne obrade svih prijava, a ovisno o rezultatima, podnositelju izdaje Odluku o odbijanju prijave ili Odluku o odobrenju projekta. Agencija za plaćanja će odabrati one najvrednije (sa najvećim brojem prioritetnih bodova) na temelju rezultata dobivenih primjenom prioritetnih kriterija. Agencija za plaćanja nakon obrade svih prijava, a ovisno o rezultatima, podnositelju izdaje Odluku o odbijanju prijave ili Odluku o odobrenju projekta. Agencija za plaćanja izdaje Odluke u roku od 90 dana od dana zaprimanja potpune prijave. Odobrene aktivnosti predviđene projektom ne smiju biti započete prije zaprimanja Odluke o odobrenju projekta. Nepravovremene prijave se ne razmatraju. Ukoliko je prijava nepotpuna Agencija za plaćanja će pisanim putem zatražiti dopunu dokumentacije. Podnositelj je dužan dostaviti traženu dokumentaciju u roku iz Zahtjeva za dopunu. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća. Agencija primjenjuje prioritetne kriterije u slučaju ako ukupna vrijednost prihvatljivih zahtjeva za određenu mjeru potpore premašuje proračun dodijeljen za tu mjeru u određenoj financijskoj godini. Tada se odabiru zahtjevi na temelju prioritetnih kriterija, kako i stoji i u izmjenama Nacionalnog programa (Nakon administrativne kontrole prihvatljivih prijava, u slučaju kada se utvrdi da unutar programa nema dovoljno sredstava za sufinanciranje svih projekata, bit će sastavljena rang-lista, uzimajući u obzir prioritetne kriterije navedene u točki vii. ove mjere. Agencija za plaćanja će odabrati one najvrednije (sa najvećim brojem prioritetnih bodova) na temelju rezultata dobivenih primjenom prioritetnih kriterija.
6 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje 6.Ulaganja u skladu s člankom 50. Uredbe (EU) br. 1308/2013:, Predujmovi: da/ne, ako da: najveća dopuštena stopa i uvjeti: Da ne ispadne da vas samo kudimo... Pozdravljamo mogućnost predujma u visini 80% odobrenog iznosa potpore, što je ustvari pravo rješenje za korisnike. Prihvaćen Primljeno na znanje
7 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje Nacionalni program potpore za razdoblje 2014. – 2018., E. Raspored provedbe mjera: Rok od 90 dana (npr. Ulaganja u vinarije) u kojem vinari moraju saznati sudbinu svojih prijava nije nešto što se ne može izdržati. Svakako prihvatljivo. No, apeliram na provedbu onog što napišete i čega bi se trebali držati. Tzv. indikativni rokovi (kako ih vi zovete) vama su stvarno indikativni, pa ih često probijate ne mareći za prijavitelje. Dakle, ako ste napisali 90 dana, onda neka bude 90 dana. Ako, s obzirom na vaše kapacitete i broj zaposlenih, ne možete to isporučiti u obećanom "indikativnom" roku, onda vas molimo i predlažemo da rok bude 120 dana. Ali, ni dana duže! Znači, neka menadžeri u agenciji provedu analizu vlastitih kapaciteta i nakon toga odluče o roku koji mogu ispoštovati. Primljeno na znanje Prijedlog se ne prihvaća. Propisani rok za donošenje odluke o odobrenju projekta/odbijanje prijave je 90 dana od dana zaprimanja potpune Prijave ili od isteka krajnjeg roka za dostavu dopune, te je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavezna pridržavati se navedenog roka. U provedbi natječaja navedeni rok nije probijen.
8 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje Nacionalni program potpore za razdoblje 2014. – 2018., G. Strateški ciljevi, pokazatelji i kvantificirani ciljevi koji će se upotrebljavati za praćenje i ocjenjivanje: Ulaganja u vinarije - jedan od straretških ciljeva je povećanje proizvodnje ekoloških vina tj. udio ekoloških vina, što je također i jedan od kriterija za ocjenjivanje projekata u Kriterijima za određivanje prioriteta i povezano ponderiranje. To je i logično. Zašto strateški cilj - Povećanje konkurentnosti proizvođača tj. udio kvalitetnih vina također nema podlogu u Kriterijima za određivanje prioriteta i povezano ponderiranje? Prijedlog: ili ovdje izbaciti pokazatelj - Udio kvalitetnih vina, ili ga dodati u tablici Kriterija za određivanje prioriteta i povezano ponderiranje i dati mu vrijednost i ponder kako bi se vinari trudili imati što više kvalitetnih vina. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Obzirom da će ove izmjene Nacionalnog programa biti uskoro prihvaćene od strane EK, vaš prijedlog možemo uzeti u obzir prilikom izrade NP za novo petogodišnje razdoblje 2019. -2023. , koji će također biti objavljen na e-savjetovanju
9 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje Nacionalni program potpore za razdoblje 2014. – 2018., H. Poduzete mjere za osiguranje primjerene i učinkovite provedbe programa: Prvo: na osnovu čega agencija utvrđuje referentne cijene? Tko ih određuje? Koje tijelo? Molim navesti. Drugo: ako su cijene referentne, kome su referentne? Vama u agenciji ili korisnicima? Vjerujemo - i jednima i drugima, ali prije svega - korisnicima. Kakvog smisla ima baratati sa referentnim cijenama i držati ih u ladici umjesto da ih objavite, pa da korisnici znaju koji su to okviri troškova unutar kojih trebaju planirati svoje investicije. Tako biste izbjegli napuhivanje cijena u troškovnicima (što vam je vjerojatno intencija) te smanjili troškove korisnicima i racionalizirali potrošnju potpora unutar omotice. To naravno znači i manje administrativno optrećenje korisnika, vaših djelatnika, ali i izbjegavanje situacija u kojima vinari odustaju od investicije klada shvate da ste im srezali troškove po nekoj svojoj netransparentnoj mjeri. Dakle, predlažemo da objavite referentne cijene sa opisom na što se one odnose i što obuhvaćaju. I još nešto... Kod određivanja visine referentnih cijena imajte na umu da korisnici nerijetko daju i više od 50% svojih novaca za vlastite investicije jer im neke troškove često proglasite neprihvatljivima. U takvim okolnostima oni vjerijatno imaju pravo odabrati razinu kvalitete i cijene za svoje investicije. Jer, nije isto da vam vinarija funkcionira i izgleda kao obična kantina izgrađena u sustavu poticajne stanogradnje, ista kao i ona u drugom selu, za razliku od vinarija koje trebaju konkurirati kvalitetnim vinarijama u Francuskoj, Italiji, Čileu, Australiji u smislu kvalitete proizvodnje, ali i turističkog doživljaja kao npr. kod naših glavnih EU konkurenata u Francuskoj, Italji, Španjolskoj, Portugalu, itd... u okviru svih turističkih i gastro napora koje kao turistička zemlja radimo i u koje toliko vjerujemo (turizam - 25% BDP-a)! Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća. Agencija za plaćanja utvrđuje bazu referentnih cijena koja se koristi se u svrhu provjere cijena roba, materijala, radova i usluga u pristiglim ponudama dostavljenih tijekom natječaja za provedbu mjera strukturnih potpora u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Služi kao jedan od alata za implementaciju načela zdravog financijskog upravljanja te utvrđuje limite određenih troškova.
10 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje Nacionalni program potpore za razdoblje 2014. – 2018., J. Internetske stranice na kojima je javno dostupno nacionalno zakonodavstvo povezano s programom potpore: Nemamo primjedbe na ovaj prijedlog regulative oko dostupnosti informacija na internet stranicama. No, kao što to često kod nas biva, teorija je jedno, a praksa drugo. Ako se ništa ne promijeni i ako ćete i dalje njegovati pristup kao i do sada, ovaj članak možete i izbrisati. Naime, i sada na spomenutim stranicama agencije stoje zastarjele i krive informacije o nacionalnom zakonodavstvu koje vinarima uzrokoju dileme i probleme kod planiranja. Npr. na stranicama piše da je građevinska potrebna u trenutku prijave, što nije točno. Građevinska se može predati i na kraju ulaganja (kod zadnje isplate) ali se u trenutku prijave mora priložiti dokaz da je izdavanje u postupku i da je predan zahtjev. Takva kriva informacija mnogim prijaviteljima koji trenutno nemaju građevinsku (ali su je zatražili) daje do znanja da nisu prihvatljivi u natječaju! Primljeno na znanje Primljeno na znanje