Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o obrazovanju potrebnom za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja, primjenu mjera radiološke sigurnosti i upravljanje tehničkim procesima u nuklearnim postrojenjima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ekoteh dozimetrija d.o.o. Rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja i primjena mjera radiološke sigurnosti, Opće odredbe Predlažemo izmjenu Članka 11., Stavka 2. Točki 1. i Stavka 6. Točke 1. u smislu da rendgenskim uređajima u svrhu provođenja kontrole kvalitete smiju rukovati osobe sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem prirodne struke (polje fizika) ili tehničke struke. Prihvaćen Prihvaća se. Bit će korigirano.