Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kartografskim znakovima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ante Tandara PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KARTOGRAFSKIM ZNAKOVIMA, Članak 3. Zbirku kartografskih znakova mjerila od 1:500 do 1:25000, odnosno Uputu za postupanje KLASA: 935-01/12-01/08, Zagreb, 12. ožujka 2012. godine potrebno je upotpuniti primjerima za postupanje kada linije prelaze iz jednog sloja digitalnog katastarskog plana u drugi (iz 1_kc_medja u 2_zg, uz 1_kc_medja u 3_uporaba, iz 3_uporaba u 2_zg i obratno). Sadašnja postupanja su nedefinirana i neujednačena, odnosno Uputom nije razvidno što se, sukladno člancima 71. i 76. Pravilnika, tumači kao postojeće stanje, novi sadržaj odnosno onaj koji se provedbom elaborata briše iz katastarskog plana. Primljeno na znanje Navedeno nije predmet ovog pravilnika nego drugog propisa, odnosno tehničkih specifikacija kojima će se definirati spomenuta neujednačenost. U pravilniku koji definira izradu geodetskog elaborata pojasnit će se izrada elaborata.
2 Adam Agotić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KARTOGRAFSKIM ZNAKOVIMA, Članak 4. Stvarno je šteta da već evo 7 godina imamo ovaj pravilnik i topografski ključ, a Državna geodetska uprava nije još uskladila svoje baze sukladno ovom topografskom ključu. Nadam se da će se to promjeniti u ovoj godini sa izlaskom novih propisa jer to uistinu nije neki opsežan posao koji iziskuje posebna sredstva, a omogućilo bi i korisnicima tih podataka jednostavnije daljnje korištenje te "čitanje". Ovdje je trebao stajati dodatni stavak da se državna geodetska uprava obvezuje u određenom roku uskladiti ovo stanje, jer ovako je to samo krpanje Primljeno na znanje Navedeno nije predmet ovog pravilnika koji samo propisuje izgled i sadržaj kartografskih znakova i prikaza. Upravo kao što je rečeno izlaskom novih propisa provest će se usklađivanje podataka državne izmjere i katastra nekretnina namijenjenih potencijalnim korisnicima.