Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i kriterijima raspodjele državne kvote i trajne individualne kvote u 2018. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 UGRUIB "Bluefin" PRAVILNIK O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA I KRITERIJIMA RASPODJELE DRŽAVNE KVOTE I TRAJNE INDIVIDUALNE KVOTE U 2018. GODINI ZA RIBOLOV PLAVOPERAJNE TUNE (Thunnus thynnus)  Poštovani, prvo bih iznio nekoliko poznatih činjenica U RH lovi s s ribolovni kapacitetom ( prema ICCAT-u ribolovi kapacitet je min. količina da brod bude rentabilan, a ne max. mogući ulov) Plivaričari tunolovci preko 40 m 70,66 0 Plivaričari tunolovci od 24 do 40 m 49,78 9 Plivaričari tunolovci manji od 24 m 33,68 2 Udičari 5 12 Prema tome ribolovni kapacitet za plivarice iznosi 9 * 49,78 = 448,02 t + 2 * 33,68 = 67,68 t Ukupno 515,38 t. Taj kapacitet je dostignut 2016 godine. U toj godini plivaričari nisu uspjeli uloviti cca 100 t i udičari su od toga izlovili cca 79 t. Za udičare 12 * 5t = 60 t. Postignut je 2017 godine. Od toga udičari nisu uspjeli izlovit ??. Razlozi za to su različiti i ne bih ih ovdje posebno obrazlagao. Ukoliko je potrebno molim da me kontaktirate. Iste godine plivaričari su imali kvotu 586,8 t ili 13,9 % preko ulovnog kapaciteta. U prijedlogu za 2018 godinu kvota za plivaričare je 698,84 ili 35,6 % više od kapaciteta, a udičarima ostaje 60 t. Nejasan mi je kriterij predlagatelja s obzirom da do sada neizlov kvote nije bio kriterij u prošlosti. Kriteriji za ostale alate nije mi poznat i ne bih ulazio u njega. Smatram ovakvo uskračivanje udičara vrlo nepravednim i nikako se ne možemo složiti s ovakvim brojkama. Smatramo logično da se kvota udičara poveća približno za postotak povećanja hrvatske kvote 2018/2017 god. 779,84 t/ 661,82 t ili cca 17,8%. Predlažemo da to bude 15 %. Naša očekivanja prije izlaska ovog prijedloga bila su i veća, a temeljena su na poticanju održivog ribarstva u što spadaju samo udičarski alati. Napominjemo da smo u suradnji s WWF u početnoj fazi predcertifikacije za MSC certifikat. U WWF je odlučeno da će predcetificiranje oni financirati 100%. Financirati će ribare u 4 mediteranske države, a u RH samo nas. To je još jedan pokazatelj održivosti ovakvog načina ribolova. U drugom djelu napisao bih nešto o kvoti što spada u prošlost ali... Plivaričari i udičari počeli su loviti BFT prije nego li je RH donijela ikakve pravilnike i grubo rečeno i prije nego li je znala da tuna ima u Jadranu. Tuna se lovila i izvozila. Tada RH pristupa ICCAT-u i on određuje kvote za ulov i dodjeljuje ICCAT dozvole za izlov prema povijesnom ulovu. Postoje države u kojima trenutno ima BFT u izobilju (Danska , Švedska, Irska) ali nemaju je pravo loviti. Razlog tome je što referentnih godina nisu njihovi ribari lovili tunu. Sada se to zaboravlja i prvi puta ministar Jakovina uvodi državnu kvotu i počinje naplaćivati kvotu od istih koji su zaslužni da kvota uopće postoji. Osim što je za ribare ta naknada visoka ona ih boli i kao nepravedna. Molimo da uvedete Turanj i Rabaci/ili Plomin i Vodice luku kao iskrcajne luke za BFT za udičarske alate. Nije prihvaćen Poštovani, u 2017. godini čak 15 tona, od ukupno 60 tona kvote dodijeljene udičarskim alatima, nije iskorišteno, stoga je Ministarstvo poljoprivrede predložilo za 2018. godinu zadržati alokaciju za udičarske alate na istoj razini kao i prethodne godine. Ipak, ukoliko nakon završetka plivaričarske sezone preostane neiskorištene kvote, taj će se dio moći preusmjeriti na udičarske alate za gospodarski ribolov ukoliko se ocijeni da postoji potreba. Također, valja istaknuti kako Republika Hrvatska pri planiranju ribolovne sezone pažljivo usklađuje ribolovni kapacitet s ribolovnim mogućnostima, te je tijekom čitavog razdoblja od kad se primjenjuje ovo pravilo na ICCAT razini, kapacitet plivaričarske flote bio u potpunosti usklađen s kvotom dodijeljenom ovom segmentu flote. Tako je i u slučaju planirane raspodjele kvote u 2018. godini. Iskrcajna mjesta predmet su Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) te će se Vaš prijedlog svakako razmotriti kad se bude izrađivao novi Pravilnik.
2 OBRTNIČKA KOMORA ISTARSKE ŽUPANIJE PRAVILNIK O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA I KRITERIJIMA RASPODJELE DRŽAVNE KVOTE I TRAJNE INDIVIDUALNE KVOTE U 2018. GODINI ZA RIBOLOV PLAVOPERAJNE TUNE (Thunnus thynnus)  Budući da je od 2008. godine ulov tune omogućen samo određenom uskom krugu ribara i plovila, i to temeljem dodijeljene individualne kvote kao i raspodjelom državne kvote na iste te ribare, predlažemo da se kroz izmjenu propisa omogući i dijelu drugih ribara uključivanje u tu vrstu ribolova, na način da se državna kvota po nekim udjelima ponudi i drugim županijama u kojima sada nema ovlaštenih ribara za tunolov. Na ovaj način ne bi se povećavao ribolovni napor, nego se pravednije raspodjeljuje postojeća kvota. Sadašnji propisi omogućavaju privilegirani položaj manjoj grupi ribara da budu isključivi korisnici odobrene kvote tune, te onemogućavaju bilo kakav pristup drugih zainteresiranih toj vrsti ribarstva. Interes vjerojatno nije velik, jer su obaveze prilično zahtjevne, ali ipak postoji, te bi pravilnikom trebalo predvidjeti način i postupak za uvođenje takvih ribara u krug osoba kojima se može odobriti dio državne kvote za izlov tune. Primljeno na znanje Poštovani, broj plovila koja smiju sudjelovati u gospodarskom ribolovu tune udičarskim alatima je ograničen radi obveze usklađivanja ribolovnog kapaciteta s ribolovnim mogućnostima. Međutim, sukladno članku 13. stavku 2. i članku 87. stavku 4., Zakona o morskom ribarstvu, od 1. siječnja 2019. godine kvota u cijelosti prelazi na raspolaganje RH nakon čega će se definirati kriteriji za dodjelu prava za raspolaganje kvotom, a ustupljena dopuštena količina ulova neće se moći dati na jednokratno raspolaganje na razdoblje duže preko 10 godina.
3 OBRTNIČKA KOMORA ISTARSKE ŽUPANIJE PRAVILNIK O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA I KRITERIJIMA RASPODJELE DRŽAVNE KVOTE I TRAJNE INDIVIDUALNE KVOTE U 2018. GODINI ZA RIBOLOV PLAVOPERAJNE TUNE (Thunnus thynnus) , NAKNADA ZA RIBOLOV Budući da je od 2008. godine ulov tune omogućen samo određenom uskom krugu ribara i plovila, i to temeljem dodijeljene individualne kvote kao i raspodjelom državne kvote na iste te ribare, predlažemo da se kroz izmjenu propisa omogući i dijelu drugih ribara uključivanje u tu vrstu ribolova, na način da se državna kvota po nekim udjelima ponudi i drugim županijama u kojima sada nema ovlaštenih ribara za tunolov. Na ovaj način ne bi se povećavao ribolovni napor, nego se pravednije raspodjeljuje postojeća kvota. Sadašnji propisi omogućavaju privilegirani položaj manjoj grupi ribara da budu isključivi korisnici odobrene kvote tune, te onemogućavaju bilo kakav pristup drugih zainteresiranih toj vrsti ribarstva. Interes vjerojatno nije velik, jer su obaveze prilično zahtjevne, ali ipak postoji, te bi pravilnikom trebalo predvidjeti način i postupak za uvođenje takvih ribara u krug osoba kojima se može odobriti dio državne kvote za izlov tune. Primljeno na znanje Poštovani, broj plovila koja smiju sudjelovati u gospodarskom ribolovu tune udičarskim alatima je ograničen radi obveze usklađivanja ribolovnog kapaciteta s ribolovnim mogućnostima. Međutim, sukladno članku 13. stavku 2. i članku 87. stavku 4., Zakona o morskom ribarstvu, od 1. siječnja 2019. godine kvota u cijelosti prelazi na raspolaganje RH nakon čega će se definirati kriteriji za dodjelu prava za raspolaganje kvotom pri čemu se ustupljena dopuštena količina ulova neće moći dati na jednokratno raspolaganje na razdoblje duže od 10 godina.
4 Anton Roca PRAVILNIK O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA I KRITERIJIMA RASPODJELE DRŽAVNE KVOTE I TRAJNE INDIVIDUALNE KVOTE U 2018. GODINI ZA RIBOLOV PLAVOPERAJNE TUNE (Thunnus thynnus)  Anton Roca 10.01.2018 23:08 Poštovani gospodine Tolušić, kako se dijeli kvota za izlov Plavoperajne tune u RH? Koji su kriteriji za dobivanje povećanja kvote? Pregledom pravilnika očito je da je određena grupacija ribolovaca licenciranih za izlov Plavoperajne tune (tunolovci udičari), zakinuta za povećanje kvote u 2018., dok su ostali licencirani, i neki ne-licencirani, dobili povećanje i/ili prilov. Nije nam jasno, zašto su tunolovci udičari diskriminirani na način da mi jedini nismo dobili pravo koje je dano svim ostalim dionicima tunolova u RH, a to je povećanje kvote za 2018. godinu. Protuargument da nismo izlovili kvotu 2017. nenačelan je zato što 2016. kvotu nije izlovila ni jedna od koncesija za uzgoj tune,ribolovom mrežama tunarama, a ipak se 2017.podigla kvota svim koncesionarima koji obavljaju ribolov tim alatom. Ne slažemo se s ovim pravilnikom, jer ako ovakav ostane pravovaljan, pokazat će se nedosljednost politike upravljanja resursima, nejednakost kriterija i isključivanje naše skupine ribolovaca iz pravila koji važe za ostale skupine. Želim jasno reći da to držimo diskriminacijom. Molimo Vas da još jednom razmotrite naš slučaj, jer smo uvjereni da su naši argumenti vrijedni promjene pravilnika. U ime udruge profesionalnih ribara tunolovaca udičarskim alatima "BLUEFIN", Anton Roca Nije prihvaćen Poštovani, s obzirom da na Godišnjoj skupštini za ICCAT u 2017. godini nije donesena nova Preporuka za upravljanje stokovima plavoperajne tune, a koja je trebala uključivati dulju ribolovnu sezonu za plivaričare tunolovce, povećanjem kvote za plivaričare tunolovce omogućeno je korištenje većeg broja plovila čime se povećavaju šanse za uspješnost sezone i iskorištavanje kvote. Međutim, onaj dio kvote koji je dodijeljen plivaricama tunolovkama, a preostane nakon završetka plivaričarske sezone, se nakon završetka sezone može preusmjeriti na one segmente ribolova gdje se za tim ukaže potreba. Također, podsjećamo kako je u 2017. godini u segmentu udičarskog ribolova neiskorišteno preostalo čak 15 tona kvote (od ukupno 60 tona dodijeljene kvote) što je visokih 25%, te je ovo također bio jedan od razloga za zadržavanje alokacije na prošlogodišnjoj razini.