Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o dozvoli za akvakulturu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 PP Orahovica d.o.o. PRAVILNIK, Članak 2. Članak 2., stavak 2., točka 2 i 3: Posjednici ribnjaka, koji su postojeće ribnjake u vlasništvu RH dobili u zakup sukladno zakonu o poljoprivrednom zemljištu ne bi trebali dostavljati dokumente iz članka 2, stavka 2, točke 2 i 3. Naime, ribnjaci su postojeći, vlasnik je država i općenito gledajući su u funkciji. Znači, ne radi se o ribnjacima koji su novi odnosno tek se trebaju graditi. Zbog toga predlažemo napraviti izuzeće kako slijedi: 2. presliku odgovarajućih akata sukladno posebnim propisima o prostornom uređenju i gradnji, osim u slučaju uzgoja na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske 3. presliku odgovarajućih akata sukladno posebnim propisima iz područja zaštite okoliša i prirode, osim u slučaju uzgoja na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske Nije prihvaćen Obaveza dostave dokumenata iz članka 2. stavka 2. točke 2. i 3. ne predstavlja novo administrativno opterećenje za zakupnike postojećih ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske, obzirom da su sve obaveze sukladno posebnim propisima o prostornom uređenju i gradnji, kao i propisima o zaštiti okoliša i prirode obuhvaćene ugovorima o zakupu ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske i čine njihov sastavni dio, te stoga ne smatramo potrebnim napraviti predloženo izuzeće.