Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o evidenciji hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Gabriela Banić PRAVILNIK, Članak 1. Predlaže se dodavanje jednog članka: " Ministarstvo će učiniti javno dostupnim u elektroničkom obliku popis hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata iz Evidencije branitelja, sa sljedećim podacima: – ime, ime jednog roditelja, prezime, godina rođenja, – ukupan broj dana sudjelovanja u Domovinskom ratu." Komentar: smatra se da bi registar branitelja i dalje trebao biti javno dostupan. Javno dostupni dio ne bi trebao sadržavati podatke o tome da li je osoba bila u borbenom ili neborbenom sektoru, no radi masovne pojave da su status hrvatskog branitelja stekle osobe koje to nisu trebale, javnog interesa i transparentnosti, potrebno je zadržati javnost registra branitelja. Također je nejasno zašto se nomotehnički registar branitelja mijenja u "Evidencija branitelja". Smatra se da bi se trebalo javno obrazložiti izmjene pravilnika o evidenciji hrvatskih branitelja, svakako bi se nadležni ministar o tome trebao očitovati priopćenjem za medije i obznaniti rok do kojeg se mogu uputiti prijedlozi i primjedbe na nacrt pravilnika kako bi se provela demokratska javna rasprava. Nije prihvaćen Prijedlog nije u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.
2 Gabriela Banić PRAVILNIK, Članak 2. tipfeler Prihvaćen Greška u pisanju će se ispraviti.
3 Gabriela Banić PRAVILNIK, Članak 6. Smatram da podaci o broju udjela u Fondu hrvatskih branitelja, nasljeđenim udjelima i općenito vlasništvu nad udjelima i Fondu hrvatskih branitelja ne spadaju u pravilnik kojim se evidentiraju statusna prava hrvatskih branitelja. Smatram da bi ti podaci trebali biti u pravilniku kojim se evidentiraju materijalna prava, no ne u statusnoj evidenciji kao što je evidencija branitelja. Nije prihvaćen Evidencija hrvatskih branitelja nije samo popis osoba sa statusom hrvatskih branitelja, već je riječ o cjelovitoj evidenciji u kojoj postoje i ostali podaci određeni Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovh obitelji i ovim Pravilnikom.