Izvješće o provedenom savjetovanju - Obrazac prethodne procjene učinaka propisa za Zakon o Središnjem registru državne imovine

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Gabriela Banić Obrazac prethodne procjene učinaka propisa za Zakon o Središnjem registru državne imovine, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Smatra se da ne postoji potreba za donošenjem ovog propisa. Iz formulara je vidljivo da je zanemariv učinak ovog propisa na svim poljima, a umjesto donošenja propisa kojim bi se tijelu (Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva) koje ima opću funkciju nametnula obveza koja predstavlja srž djelatnosti nadležnog ministarstva, predlaže se poboljšanje učinkovitosti rada Ministarstva državne imovine u pogledu metodologije ustroja i vođenja Središnjeg registra državne imovine. Također je očigledno potrebno smanjiti administrativnu preopterećenost Ministarstva učinkovitijim načinom djelovanja i pristupiti kompletiranju registra državne imovine u najkraćem roku. Nije prihvaćen Učinak Zakona bit će vođenje registra kao javne evidencije od strane tijela koje je stručno i tehnički osposobljeno. Naime, svaki obveznik dostave podataka vodi evidenciju o obliku imovine kojom sam upravlja, te istu dostavlja u Središnji registar radi jedinstvene objave. Ministarstvo državne imovine i dalje će voditi evidenciju o imovini kojom ono upravlja, ali razvoj aplikativnog sustava bit će povjeren Središnjem državnom uredu za razvoj digitalnog društva.