Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o tehničkim pregledima vozila

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 UDRUŽENJE PRIJEVOZNIKA ZAGREB VI. ZAJEDNIČKE ODREDBE, Članak 34. Podržavamo dopunu članka 34 stavka a i b na način da oni glase: (a) U slučaju samo manjih nedostataka i najviše jednog većeg nedostatka, osim onog koji se odnosi na uređaje za kočenje, vozilo se proglašava tehnički ispravnim te ponovni tehnički pregled vozila nije potreban (b) U slučaju više od jednog većeg nedostataka ili većeg nedostatka na uređajima za kočenje vozilo se proglašava tehnički neispravnim. Nije prihvaćen Kategorizacija pojedinih nedostataka propisana je Direktivom 2014/45/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 3. travnja 2014. o periodičnim tehničkim pregledima motornih vozila i njihovih priključnih vozila te stavljanju izvan snage Direktive 2009/40/EZ na način da se isti razvrstavaju kao manji nedostaci, veći nedostaci i opasni nedostaci. Razvrstavanje procjene nedostataka na prethodno opisan način propisana je prilogom 1. citirane Direktive u zavisnosti od učinka tih nedostataka te njihovog rizika na sigurnost na cestama.
2 Hrvatski Crveni križ PRAVILNIK O TEHNIČKIM PREGLEDIMA VOZILA HRVATSKI CRVENI KRIŽ, Središnji ured, Zagreb, 25. siječnja 2018. godine Prijedlozi Hrvatskog Crvenog križa na prijedlog Pravilnika o tehničkim pregledima vozila Pripremljeno prema čl. 21. - tabličnom prikazu u prijedlogu Pravilnika o tehničkim pregledima vozila. Točka 15. OPREMA VOZILA Stavka: 15. 1. 6. Kutija prve pomoći Metoda: Vizualni pregled Predlažemo promijeniti i dodati Vizualni pregled (za svaki Nedostatak u tekstu dolje). Nedostatak: Nedostaje, nepotpuna ili nije u skladu sa zahtjevima(a) Predlažemo promijeniti i dodati: 1. Nedostaje 2. Nije u skladu sa zahtjevima HRN 1112 – (oznaka HRN 1112) 3. Istekao rok trajanja 4. Nije navedena registarska oznaka vozila na Kutiji prve pomoći za vozilo koje je došlo na tehnički pregled*. Procjena nedostatka: Manji, Veći, Opasno Predlažemo promijeniti i dodati u Veći - za sva četiri navedena Nedostatka *Obrazloženje: Kutija prve pomoći mora imati predviđeno vidljivo mjesto na kojem će biti upisana registarska oznaka vozila, kako bi u vrijeme tehničkog pregleda Kutija prve pomoći bila na raspolaganju za pregled i korištenje isključivo na ime vlasnika i u vozilu koje prolazi tehničkih pregled. Na taj način bi se izbjegla mogućnost posuđivanja i/ ili korištenja iste Kutije prve pomoći u vrijeme i nakon obavljenog tehničkog pregleda. Napomena: Prijedlozi Hrvatskog Crvenog križa temelje se na važnosti Kutije prve pomoći u vozilima za slučaj potrebe pružanja neodgodive prve pomoći s ciljem spašavanja ljudskog života. Nije prihvaćen Pravilnik o tehničkim pregledima vozila usklađuje se s uvjetima propisanim Direktivom 2014/45/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 3. travnja 2014. o periodičnim tehničkim pregledima motornih vozila i njihovih priključnih vozila te stavljanju izvan snage Direktive 2009/40/EZ. Ta direktiva propisuje da se kutija prve pomoći razvrstava u stavke koje se odnose na stanje vozila i njegovu prikladnost za upotrebu na cesti, ali se ne smatraju bitnim pri tehničkom pregledu vozila. Također, točkom 7., podtočkom 7.5., Priloga 1. citirane Direktive propisano je da se, ukoliko kutija prve pomoći "nedostaje, nepotpuna je ili nije u skladu sa zahtjevima", smatra manjim nedostatkom zbog kojeg se vozilo proglašava tehnički ispravnim. Pravilnik o tehničkim pregledima vozila propisuje obavezan pregled samo onih stavki koje se izravno odnose na tehničku ispravnost vozila. Kutija prve pomoći nije povezana s tehničkom ispravnošću vozila, stoga je ni direktiva nije prepoznala kao stavku koja bi odlučivala o tehničkoj ispravnosti vozila.
3 Hrvatski Crveni križ I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. HRVATSKI CRVENI KRIŽ, Središnji ured, Zagreb, 25. siječnja 2018. godine Prijedlozi Hrvatskog Crvenog križa na prijedlog Pravilnika o tehničkim pregledima vozila Pripremljeno prema čl. 21. tabličnom prikazu u prijedlogu Pravilnika o tehničkim pregledima vozila. Točka 15. OPREMA VOZILA Stavka: 15. 1. 6. Kutija prve pomoći Metoda: Vizualni pregled Predlažemo promijeniti i dodati Vizualni pregled za svaki Nedostatak. Nedostatak: Nedostaje, nepotpuna ili nije u skladu sa zahtjevima(a) Predlažemo promijeniti i dodati: 1. Nedostaje 2. Nije u skladu sa zahtjevima HRN 1112 – (oznaka HRN 1112); 3. Istekao rok trajanja 4. Nije navedena registarska oznaka vozila na Kutiji prve pomoći za vozilo koje je došlo na tehnički pregled* Procjena nedostatka: Manji, Veći, Opasno Predlažemo promijeniti i dodati u Veći - za sva četiri navedena Nedostatka *Obrazloženje: Kutija prve pomoći mora imati predviđeno vidljivo mjesto na kojem će biti upisana registarska oznaka vozila, kako bi u vrijeme tehničkog pregleda Kutija prve pomoći bila na raspolaganju za pregled i korištenje isključivo na ime vlasnika i u vozilu koje prolazi tehničkih pregled. Na taj način bi se izbjegla mogućnost posuđivanja i/ ili korištenja iste Kutije prve pomoći u vrijeme i nakon obavljenog tehničkog pregleda. Napomena: Prijedlozi Hrvatskog Crvenog križa temelje se na važnosti Kutije prve pomoći u vozilima za slučaj potrebe pružanja neodgodive prve pomoći s ciljem spašavanja ljudskog života. Nije prihvaćen Pravilnik o tehničkim pregledima vozila usklađuje se s uvjetima propisanim Direktivom 2014/45/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 3. travnja 2014. o periodičnim tehničkim pregledima motornih vozila i njihovih priključnih vozila te stavljanju izvan snage Direktive 2009/40/EZ. Ta direktiva propisuje da se kutija prve pomoći razvrstava u stavke koje se odnose na stanje vozila i njegovu prikladnost za upotrebu na cesti, ali se ne smatraju bitnim pri tehničkom pregledu vozila. Također, točkom 7., podtočkom 7.5., Priloga 1. citirane Direktive propisano je da se, ukoliko kutija prve pomoći "nedostaje, nepotpuna je ili nije u skladu sa zahtjevima", smatra manjim nedostatkom zbog kojeg se vozilo proglašava tehnički ispravnim. Pravilnik o tehničkim pregledima vozila propisuje obavezan pregled samo onih stavki koje se izravno odnose na tehničku ispravnost vozila. Kutija prve pomoći nije povezana s tehničkom ispravnošću vozila, stoga je ni direktiva nije prepoznala kao stavku koja bi odlučivala o tehničkoj ispravnosti vozila.
4 IVAN DUŠAN VI. ZAJEDNIČKE ODREDBE, Članak 34. Predlažem izmjenu članka 34 stavka a i b na način da oni glase: (a) U slučaju samo manjih nedostataka i najviše jednog većeg nedostatka koji se ne može odnositi na uređaje za kočenje, vozilo se proglašava tehnički ispravnim te ponovni tehnički pregled vozila nije potreban (b) U slučaju više od jednog većeg nedostataka ili većeg nedostatka na uređajima za kočenje vozilo se proglašava tehnički neispravnim. Ovu izmjenu predlažem zbog toga što smatram da ukoliko vozilo ima jedan veći nedostatak, to nije prevelika prepreka da vozilo bude proglešeno tehnički ispravnim. Jako puno puta se dogodi da vozilo se proglasi tehnički neispravnim jer primjerice jedna žaruljica ne radi ili jer je vozilo malo oštećeno.. Teško je svaki put zadovoljiti sve uvjete da se vozilo proglasi tehnički ispravnim, pogotovo ukoliko imate malo starije vozilo. Jedan veći nedostatak ne smije biti razlog da se vozilo proglasi tehnički neispravnim. Jedan veći nedostatak nije katastrofa i može se tolerirati, te se radi toga vozilo može proglasiti tehnički ispravnim. Naveo sam u prijedlogu - osim nedostataka vezanih za uređaje za kočenje, sve točke vezane za uređaje za kočenje moraju radi sigurnosti vozila biti bez većih nedostataka. Nije prihvaćen Kategorizacija pojedinih nedostataka propisana je Direktivom 2014/45/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 3. travnja 2014. o periodičnim tehničkim pregledima motornih vozila i njihovih priključnih vozila te stavljanju izvan snage Direktive 2009/40/EZ na način da se isti razvrstavaju kao manji nedostaci, veći nedostaci i opasni nedostaci. Razvrstavanje procjene nedostataka na prethodno opisan način propisana je prilogom 1. citirane Direktive u zavisnosti od učinka tih nedostataka te njihovog rizika na sigurnost na cestama.
5 IVAN DUŠAN PRAVILNIK O TEHNIČKIM PREGLEDIMA VOZILA Apsolutno se slažem sa Davorom. tehnički pregled za novo vozilo tek nakon 4 godine. Nova vozila se danas moraju održavati u za to ovlaštenim servisima koji se preskupo plaćaju, međutim ti servisi uklanjaju sve nedostatke. Svaki prodavatelj traži da kupac novog auta dovede auto na održavanje nakon10 ili 20 tisuća kilometara. Vozila se stoga boljeodržavaju. Drugo, današnja nova vozila su puno kvalitetnija nego ranije, duže traju, te se rijeđe kvare osobito kad su nova. Stoga je i manje vjerojatno da će u prve 4 godine na njima se pojaviti neki značajniji kvarovi koji mogu utjecati na sigurnost vozila. Stoga nema potrebe za tako učestalim tehničkim pregledima. Stoga predlažem -za nova vozila tehnički pregled nakon 4 godine, za ostala svake 2 godine. Za vozila starija od 15 godina - za njih može biti pregled svake godine Nije prihvaćen Intervali obavljanja redovitih tehničkih pregleda vozila propisani su odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama a ne odredbama Pravilnika o tehničkim pregledima vozila, tako da ova materija nije predmetom savjetovanja. Pravilnik o tehničkim pregledima vozila propisuje samo rokove obavljanja periodičnih tehničkih pregleda vozila i periodičnih tehničkih pregleda kočnica, kojim pregledima podliježu isključivo vozila iz članka 257. ZSPC-a.
6 IVAN DUŠAN IV. NAČIN OBAVLJANJA REDOVITIH TEHNIČKIH PREGLEDA S ISPITIVANJEM ISPUŠNIH PLINOVA, Članak 21. Vezano za stavku 15.1.1. vatrogasni aparat. Prvo 99,9999% vatrogasnih aparata koji se nalaze u vozilima se nikad ne upotrijebi. Drugo, vatrogasni aparat je ispravan i kad nije ovjeren. Treće, nije isto ne posjedovati vatrogasni aparat i posjedovati vatrogasni aparat kojem je istekla ovjera. četvrto - sve vozače u RH, uključujući i mene jako iritira i smeta da periodički pregled vatrogasnih aparata treba napraviti svake godine to je idiotski propis. Stoga smatram da bi stavka 15.1.1 - nedostatak d) - trebala biti manji nedostatak. Alternativno za vatrogasni aparat -može se ovako riješiti: veći nedostatak ima onaj aparat kod kojeg treba obaviti kontrolno ispitivanje, a manji nedostatak onaj aparat kojem je istekao periodični pregled. Ali, da je aparat za gašenje požara kojem je istekla ovjera za periodički pregled - to da bude veći nedostatak - OBJASNITE ZAŠTO??? Što fali ispravnom vatrogasnom aparatku koji nije ovjeren i koji ionako nikad neće biti korišten? To je za svaku normalnu osobu manji nedostatak. Molim vas da to promijenite u pravilniku. Hvala. Ja svake godine izgubim sat vremena zbog glupog vatrogasnog aparata i to iritira ne samo mene nego sve ljude u ovoj državi. Nije prihvaćen Kategorizacija pojedinih nedostataka propisana je Direktivom 2014/45/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 3. travnja 2014. o periodičnim tehničkim pregledima motornih vozila i njihovih priključnih vozila te stavljanju izvan snage Direktive 2009/40/EZ. Točkom 7., podtočkom 7.2., Priloga 1. citirane Direktive propisana je kategorizacija nedostataka vezanih za aparat za gašenje požara. S obzirom da je ovjera tog aparata dokaz njegove ispravnosti, nedostatak ovjere je u nacionalnom propisu kategoriziran kao veći nedostatak, a intervali ovjere nisu propisani ovim Pravilnikom.
7 IVAN DUŠAN IV. NAČIN OBAVLJANJA REDOVITIH TEHNIČKIH PREGLEDA S ISPITIVANJEM ISPUŠNIH PLINOVA, Članak 21. Smatram da stavka 5.1.1 - "mala pukotina ili deformacija bilo kojeg uzdužnog ili poprečnog dijela šasije" može biti manji nedostatak, pa nećemo valjda za svaku sitnicu voziti auto na popravak. Nije prihvaćen Točkom 6., podtočkom 6.1.1., Priloga 1. Direktive 2014/45/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 3. travnja 2014. o periodičnim tehničkim pregledima motornih vozila i njihovih priključnih vozila te stavljanju izvan snage Direktive 2009/40/EZ propisana je kategorizacija nedostatka “mala pukotina ili deformacija bilo kojeg uzdužnog ili poprečnog dijela šasije“ na način da su ti nedostaci procijenjeni kao "veći" nedostatak te nacionalnim propisom nije moguće propisati blaže kriterije.
8 IVAN DUŠAN IV. NAČIN OBAVLJANJA REDOVITIH TEHNIČKIH PREGLEDA S ISPITIVANJEM ISPUŠNIH PLINOVA, Članak 21. Stavka 4.4. Smatram da brisači stražnjeg vjetrobranskog stakla nisu važni i njihov nedostatak odnosno neispravnost može biti manji nedostatak. Stoga predlažem da se stavka 4.4 razdvoji u 2 dijela, jedan dio koji bi ostaosličan kakav sada, ali odnosio bi se samo na brisače prednjeg vjetrobranskog stakla i novu stavku gdje bi bili samo brisači stražnjeg vjetrobranskog stakla, pri čemu bi njihovo nedostajanje ili neispravnost bili označeni kao manji nedostatak Nije prihvaćen Točkom 3., podtočkom 3.4., Priloga 1. Direktive 2014/45/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 3. travnja 2014. o periodičnim tehničkim pregledima motornih vozila i njihovih priključnih vozila te stavljanju izvan snage Direktive 2009/40/EZ propisana je kategorizacija nedostataka vezanih za brisače vjetrobranskog stakla na način da su nedostaci istih kategorizirani kao "veći" te nacionalnim propisom nije moguće propisati blaže kriterije.
9 IVAN DUŠAN IV. NAČIN OBAVLJANJA REDOVITIH TEHNIČKIH PREGLEDA S ISPITIVANJEM ISPUŠNIH PLINOVA, Članak 21. Smatram točka 5.2.5. – vozačevo sjedalo – sjedalo s neispravnom strukturom – treba biti manji nedostatak, a ne veći. Nije prihvaćen Točkom 6., podtočkom 6.2.5., Priloga 1. Direktive 2014/45/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 3. travnja 2014. o periodičnim tehničkim pregledima motornih vozila i njihovih priključnih vozila te stavljanju izvan snage Direktive 2009/40/EZ propisani su nedostaci vezani za "vozačevo sjedalo" na način da su nedostaci istih kategorizirani kao "veći", odnosno "opasni", te nacionalnim propisom nije moguće propisati blaže kriterije.
10 DAVOR KOLENO PRAVILNIK O TEHNIČKIM PREGLEDIMA VOZILA Ako Pravilnik o tehničkim pregledima vozila donosite u skladu sa propisom EU što i morate, onda bi tehnički pregled za automobile, kamionite, kamione i motore provodili prvi put nakon 4. godine korištenja vozila, a onda nakon svake 2. godine bez naknadnog povećanja učestalosti što ga je usvojio Europski Parlament 11.ožujka 2014. a treba stupiti na snagu za 4. godine odnosno u ožujku 2018. godine do kada su države članice EU dužni uskladiti svoje Pravilnike. Nama građanima je već poznato da u drugim državama EU već uvedeno da novi auto ide prvi put na tehnički pregled nakon 4. godine, te zatim nakon svake dvije godine. Samo je u Hrvatskoj još uređeno da se mora svake godine ići na tehnički pregled što će se morati promijeniti kada stupi na snagu odluka Europskog parlamenta, odosno novi propis za tehnički pregled vozila. "EU usvojila novi propis za tehnički pregled vozila PDF Ispis E-mail Ponedjeljak, 17 mart 2014 08:48 Europski parlament 11. marta je usvojio nove propise za usklađivanje tehničkih pregleda automobila , kamioneta , kamiona i motora u EU . Poslanici su ublažili prijedlog Europske komisije , koja je planirala da nakon šest godina korištenja vozila uvede obavezne tehničke kontrole svakih godinu dana . Cilj izmjena je povećati sigurnost na cestama u EU i olakša registracija vozila u drugoj zemlji članici . Novi propisi bi trebali stupiti na snagu za četiri godine . Poslanici su usvojili tekst koji je znatno manje ambiciozan od prvobitnog prijedloga Europske komisije , prema kojem je trebalo da se tehničke kontrole za automobile , kamionete i kamione provode prvi put nakon četiri godine korištenja vozila , pa nakon dvije , a nakon toga svakih godinu dana . Prema usvojenom tekstu , kontrole će se provoditi prvo nakon četiri godine , a onda na svake dvije , bez naknadnog povećanja učestalosti . " Parlament je odabrao sadašnji minimum učestalosti testiranja naspram striktnijeg pristupa koji je predložila Komisija , i time je građane zaštitio od dodatnog administrativnog opterećenja " , naveo je izvjestitelj za redovite tehničke preglede Werner Kuhn . Kao kompromis s onima koji se zalažu za rigoroznija pravila , ostavljena je mogućnost da zemlje članice dodatno pooštre propise . Zemlje članice će same odlučivati ​​o učestalosti i načinu kontrole motora . Samo motori s više od 125 kubika biće podložni obveznim inspekcijama , a i to tek od 2022. godine . Osim toga , zemlje članice neće morati ni provoditi takve kontrole ukoliko su osmislili drugačiji učinkovit način za dvotočkaše i trotočkase . Za sada 16 zemalja članica ima obavezne tehničke preglede za motore i skutere , a njihova učestalost varira od zemlje do zemlje . Propisima će se također uspostaviti obaveza nasumične tehničke kontrole u prometu za najmanje 5 posto komercijalnih vozila . " Ovaj paket će doprinijeti postizanju cilja u oblasti sigurnosti na cestama kojim je predviđeno da se broj poginulih na cestama prepolovi do 2020. godine " , rekla je izvjestitelj za izvanredne nasumične preglede Olga Sehnal . Novi propisi trebali bi omogućiti i lakšu registraciju vozila u drugoj zemlji članici , budući da će se uvesti obaveza međusobnog priznavanja potvrde o ispravnosti vozila . Predviđena je i obaveza da se na svakoj tehničkoj kontroli zabilježi prijeđena kilometraža . Cilj ove mjere je unaprijediti borba protiv prevara s obzirom na to da , prema procjeni Međunarodnog automobilskog saveza , između 5 i 12% polovnih automobila prodanih u Europi ima " namješteni " brojač . Predviđena je i obaveza za članice da ovakve prevare kažnjavaju . Države članice trebaju potvrditi novi propis ." Nije prihvaćen Intervali obavljanja redovitih tehničkih pregleda vozila propisani su odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama a ne odredbama Pravilnika o tehničkim pregledima vozila, tako da ova materija nije predmetom savjetovanja. Pravilnik o tehničkim pregledima vozila propisuje samo rokove obavljanja periodičnih tehničkih pregleda vozila i periodičnih tehničkih pregleda kočnica, kojim pregledima podliježu isključivo vozila iz članka 257. ZSPC-a.