Izvješće o provedenom savjetovanju - SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Tomislav Pavošević PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA Predlažem da se izmjena Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima radi usklađivanja s Preporukom 23, iskoristi i za promjenu Članka 107. Zakona kojom bi se pravednije rasporedila sredstva prikupljena na temelju individualne kapitalizirane štednje, odnosno da se doda mogućnost da se prilikom određivanja mirovine uzme u obzir zdravstveno stanje korisnika mirovine i s tim povezano kraće očekivano vrijeme uživanja mirovine. Nije prihvaćen Primjedba se odbija, jer nije predmet ove izmjene Zakona.