Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o sigurnosti dizala u uporabi

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Đani Burul I. PODRUČJE PRIMJENE, Članak 2. Smatram da je stavak 4 potrebno izbaciti. U praksi se na dizalima dužina i širina voznog okna gotovo nikad ne mijenjaju, dok ima slučajeva dograđivanja dodatne donje ili gornje stanice što naravno zahtjeva mijenjanje visine voznog okna, odnosno dubine jame ili nadvišenja. U takvom slučaju na dizalu se često ostavljaju postojeća kabina, vrata voznog okna, pogonski stroj, grupa upravljanja i druge komponente. Ako bi imali ovaj stavak to bi značilo da kad netko želi dodati jednu stanicu na dizalu, da se takvo dizalo mora smatrati novim dizalom, te da se zbog toga mora izmijeniti cijelo dizalo jer većina postojećih komponenti ne mogu u potpunosti zadovoljiti zahtjeve norme HRN EN 81-20 koja se primjenjuje za nova dizala. Osim toga ovakav stavak je u suprotnosti sa člankom 5. ovog Pravilnika. Promjena visine dizanja se prema članku 5. smatra osnovnom promjenom što prema članku 4. zahtjeva vršenje izvanrednog pregleda, a kad bi imali ovaj stavak kod promjene visine dizanja bi se dizalo smatralo novim, te bi sukladno tome trebalo zadovoljavati norme i biti pregledavano primjenjujući postojeći Pravilnik o sigurnosti dizala NN 20/16. Prihvaćen Komentar se prihvaća.
2 Đani Burul Ovlaštena organizacija za pregled dizala, Članak 15. Predlažem stavak 3 uskladiti na način da se zamijeni sa: „Ovlaštena organizacija za pregled dizala mora biti neovisna, ne smije projektirati, ugrađivati i održavati dizala, te ne smije biti proizvođač dizala ili sigurnosnih komponenti, ni ovlašteni predstavnik bilo koje od tih stranaka. To ne isključuje mogućnosti razmjene tehničkih obavijesti s projektantima, ugraditeljima, održavateljima i proizvođačima dizala i sigurnosnih komponenti.“ Prihvaćen Komentar se prihvaća te se dodatno odredba odnosi i na proizvođače.
3 Đani Burul IV. MINIMALNI KRITERIJI KOJE JE POTREBNO ZADOVOLJITI PRI OVLAŠĆIVANJU OVLAŠTENIH ORGANIZACIJA, Članak 16. Predlažem drugu rečenicu u stavku 1 uskladiti na način da se zamijeni sa rečenicom: „To ne isključuje mogućnosti razmjene tehničkih obavijesti s projektantima, ugraditeljima, održavateljima i proizvođačima dizala i sigurnosnih komponenti.“ Prihvaćen Komentar se prihvaća.
4 Đani Burul DODATAK I., Tablica 1. U točki 40. predlažem izmijeniti rečenicu: "Ako se u kabini pored pratioca ne prevoze osobe, na ulazu u kabinu tog dizala može se umjesto vrata ugraditi svjetlosnu zavjesu koja mora imati najmanje sigurnosnu kategoriju 2 prema normi HRN EN 954-1" sa rečenicom: „c) Ako se u kabini pored pratioca ne prevoze osobe, na ulazu u kabinu tog dizala može se umjesto vrata ugraditi svjetlosnu zavjesu.“ Navedena norma EN 954-1 je nevažeća od 2012. godine i zamijenjena je normom EN ISO 13849-1 prema kojoj se na drukčiji način određuju kategorije za svjetlosne zavjese. Predlažem ne navoditi normu, a na ovlaštenim organizacijama će biti procjena zadovoljava li ugrađena foto zavjesa uzimajući u obzir uvjete korištenja dizala. U točki 62. je potrebno uz točku norme 5.9.3.4 dopisati točke norme 5.9.2.5 i 5.9.2.6. Navedena točka 5.9.3.4 se odnosi samo na hidraulična dizala. U normi HRN EN 81-80 se ovaj rizik osim za hidraulična dizala navodi i za električna i dizala preko točke EN 81-1 12.7, a kojoj su u normi HRN EN 81-20 ekvivalentne točke 5.9.2.5 i 5.9.2.6. Predlažem točki 52 dati nivo prioriteta „Nizak“ umjesto „Srednji“ jer zahtijeva značajne zahvate na opremi dizala, a bilo bi potrebno otklanjati na gotovo svim dizalima ugrađenim prije 2006. godine. Predlažem da se iz točaka 54a, 54b, 60b, 61, 65a, i 65b u Tablici 1. izbace napomene „Obaviti prilikom rekonstrukcije, odnosno prilikom zamjene vezane opreme“. Za dodijeljeni nivo prioriteta „Srednji“ prema Tablici 2. već je dan rok „5 godina ili prilikom veće modernizacije“ što ne znači isto što i napomena „Obaviti prilikom rekonstrukcije, odnosno prilikom zamjene vezane opreme“. Za točku 71. predlažem umjesto visokog prioriteta i roka 2 godine staviti prioritet srednji to jest rok 5 godina. Prema zahtjevu ove točke bilo bi potrebno ugraditi uređaje za govornu vezu sa servisnom službom na gotovo sva dizala ugrađena prije 2006. godine, a siguran sam da to nije moguće izvesti u roku od 2 godine. Djelomično prihvaćen Komentari vezani za točke 40., 52. i 62. se prihvaćaju. Komentari vezani za točke 54a, 54b, 60b, 61, 65a, i 65b se prihvaćaju djelomično, i to u dijelu koji se odnosi na snižavanje nivoa prioriteta (nizak). Komentar vezan za točku 71. se prihvaća djelomično, i to u dijelu koji se odnosi na snižavanje nivoa prioriteta (nizak, rok tri godine).
5 Đani Burul PRAVILNIK O SIGURNOSTI DIZALA U UPORABI, DODATAK II. Točku 27. predlažem potpuno izbaciti ili barem promijeniti rečenicu: "Sklopka STOP u kabini nije u funkciji" sa rečenicom: „Sklopka STOP u kabini nije u funkciji (za dizala za prijevoz tereta s pratiocem bez kabinskih vrata)“ Kod dizala s ugrađenim kabinskim vratima (većina ugrađenih dizala) ovaj nedostatak ne narušava bitno sigurnost korisnika i nema smisla zbog toga stavljati dizala izvan upotrebe. Djelomično prihvaćen Komentar djelomično prihvaćen na način da je predložen novi tekst odredbe koja glasi: „Sklopka STOP u kabini nije u funkciji (za dizala za prijevoz tereta s pratiocem bez kabinskih vrata i za dizala za prijevoz osoba kod kojih je moguća vožnja otvorenim kabinskim vratima)“