Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima pod kojima posjednici životinja imaju pravo odabrati ovlaštenu veterinarsku organizaciju

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Željko Mavrin PRAVILNIK OUVJETIMAPODKOJIMAPOSJEDNICI ŽIVOTINJAIMAJU PRAVOODABRATIOVLAŠTENUVETERINARSKUORGANIZACIJU Ja Željko Mavrin vlasnik OPG sa 70 muznih krava i 50 tak ženskog podmladtka žalostan sam kad čujem da bi mjenjali pravilnik koji je pred nekoličo godina usvojen i zaživio pozitivno za sve stočare. Jako je glupo da tko liječi i vodi brigu o zdravlju mojih životinjana farim nebi mogao pisati putnice i izvršavati naređene mjere države. Pitam Vas tko više zna o mom stadu u staji dali onaj koji je svakodnevno s mojim životinjama ili onaj koji koji dođe dvaput godišnje. To je nedopustivo što predlažete, a moje mišljenje je da će nas to bacit u ponor jer ćete nam uništiti veterinarske stanice koje dobro rade i trude se oko naših stada, uzdignut one kojim je svejedno. OVAJ PRAVILINK JE NEPRIHVATLJIV! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na vašem interesu i trudu da nam pomognete u donošenju propisa. Obzirom da je zdravstveno stanje životinja područje od posebnog interesa što je regulirano i zakonom, provedba mjera na propisan način od javnog je interesa za Republiku Hrvatsku. Republika Hrvatska kao i svaka druga uređena zemlja, mora imati ustrojenu veterinarsku službu koja može odgovoriti na sve izazove. Natječajem se provodi postupak utvrđivanja uvjeta kojima moraju udovoljiti veterinarske organizacije i onoj organizaciji koja je ponudi najviši standard za pružanje posebnih usluga za određeno područje, dodjeljuje se javna ovlast. Ugovorom o povjeravanju poslova javnih ovlasti odabrana veterinarska organizacija jamči da će kao posebni ovlaštenik, određenim visokim standardom provoditi mjere od interesa za veterinarsko javno zdravstvo i zdravstvenu zaštitu životinja. Ukoliko ne bi postojao javni natječaj i dodjela javnih ovlasti, već bi se oslanjali samo i jedino na slobodan izbor posjednika, uslijed nedefiniranih prava i obveza sustav provođenja naređenih mjera i financiranja bi se slomio. Posjednik životinja i dalje ima pravo odabrati veterinara za poslove liječenja za kojeg smatra da najbolje ispunjava njegove potrebe.
2 Andreja Španović PRAVILNIK OUVJETIMAPODKOJIMAPOSJEDNICI ŽIVOTINJAIMAJU PRAVOODABRATIOVLAŠTENUVETERINARSKUORGANIZACIJU Protiv sam bilo kakovoga ograničavanja slobodnoga biranja veterinarske organizacije. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na vašem interesu i trudu da nam pomognete u donošenju propisa. Vlasnik životinja i dalje ima pravo odabrati veterinara za poslove liječenja. S punom povjerenjem se svaki posjednik obraća veterinarskoj organizaciji koju najviše cijeni. Zdravstveno stanje životinja je područje od posebnog interesa što je regulirano i zakonom. Upravo stoga zakonodavac ima obavezu provesti natječaj za izbor veterinarske organizacije koja time dobiva posebne, javne ovlasti za provedbu određenih mjera. Ovim natječajem se provodi postupak utvrđivanja uvjeta i onoj organizaciji koja je nudila najviši standard za pružanje posebnih usluga za određeno područje, dodjeljuje se javna ovlast.
3 Goran Ovanin PRAVILNIK OUVJETIMAPODKOJIMAPOSJEDNICI ŽIVOTINJAIMAJU PRAVOODABRATIOVLAŠTENUVETERINARSKUORGANIZACIJU NE promjeni Pravilnika u smjeru ograničavanja prava slobodnoga izbora veterinarske organizacije! Gušenje slobode tržišnoga izbora jamči propadanje kakvoće poslovne ponude i usluge. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na vašem interesu i trudu da nam pomognete u donošenju propisa. Ne bi se mogli složiti sa vašim zaključkom. Upravo suprotno. Zdravstveno stanje životinja je područje od posebnog interesa što je regulirano i zakonom. Upravo stoga zakonodavac ima obavezu provesti natječaj za izbor veterinarske organizacije koja time dobiva posebne, javne ovlasti za provedbu određenih mjera. Ovim natječajem se provodi postupak utvrđivanja uvjeta i onoj organizaciji koja je nudila najviši standard za pružanje posebnih usluga za određeno područje, dodjeljuje se javna ovlast. Ugovorom o povjeravanju poslova javnih ovlasti odabrana veterinarska organizacija jamči da će kao posebni ovlaštenik, određenim visokim standardom provoditi mjere od interesa za veterinarsko javno zdravstvo i zdravstvenu zaštitu životinja. Nakon što je provedbom natječaja određena veterinarska organizacija utvrđena kao najbolja i udovoljava svim uvjetima za provedbu mjera od posebnog interesa, ona je dužna organizirati posao da može udovoljiti uvjetima iz potpisanog ugovora. Stoga se pokazalo da neograničeno pravo odabira ugrožava provedbu nadstandardnih uvjeta u provedbi mjera.
4 Marko Ivanušić PRAVILNIK OUVJETIMAPODKOJIMAPOSJEDNICI ŽIVOTINJAIMAJU PRAVOODABRATIOVLAŠTENUVETERINARSKUORGANIZACIJU Poštovani, podsjetimo zašto postoji ovo savjetovanje? Da bi procijenili moguće posljedice donošenja novog propisa, a izravni učinci analiziraju se osobito prema sljedećim vrstama učinaka: procjena gospodarskih učinaka, procjena socijalnih učinaka, procjena učinaka na rad i tržište rada, procjena učinaka na zaštitu ljudskih prava, procjena učinaka na tržišno natjecanje… Ovdje se prepiremo tko je ovlašten, tko je ovlašteniji? Jedno je sigurno: ukidanjem prava izbora posjedniku životinja sigurno će se smanjiti broj farmskih životinja u Hrvatskoj, imat ćemo više nezaposlenih (veterinara i onih koji rade na gospodarstvima), ugasit će se neke veterinarske organizacije (uglavnom manje koje su očito nekome trn u oku), a socijalno osjetljiva skupina- osobe koje žive na selu sa svojim 'blagom' i od njega, više neće moći ni to, već će završiti na 'socijali' kao dodatan trošak državnom proračunu, ali ne svojom voljom. Više neće biti ljudskih prava niti temeljnih sloboda, samo ono što je nametnuto, da mislimo da imamo izbor! Da li postoji samo i jedan razlog koji ide u prilog donošenju ovakvog Pravilnika? Ima, ali ne ide u korist poštenom seljaku, posjedniku životinje, već ide u korist nekolicini vlasnika 'većih' veterinarskih organizacija koji bi mogli steći monopol i možda 'ponekim' sukobom interesa punili svoju blagajnu na trošak poreznih obveznika (to smo svi mi koji plaćamo porez). Pročitajte Zakon o procjeni učinaka propisa, koji je donesen (zamislite to!) na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske! Eto očito je da Zakoni moraju biti usklađeni s Ustavom. Ciljevi postupka procjene učinaka propisa: članak 3. (1) Opći cilj postupka procjene učinaka propisa je razmatranje prijedloga mogućih normativnih ili drugih rješenja kojima se potiče poslovno okruženje, jača vladavina prava i smanjuju troškovi provedbe propisa, uz istodobno osiguranje zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda, osobnih i političkih sloboda i prava te gospodarskih, socijalnih i kulturnih prava. (2) Posebni ciljevi postupka procjene učinaka propisa su: – osiguranje otvorenosti i transparentnosti zakonodavnog postupka uključivanjem javnosti i zainteresirane javnosti u izradu propisa – utvrđivanje mogućih prepreka za poslovanje poduzetnika i status građana – poticanje suradnje i međuresorne koordinacije središnjih tijela državne uprave u postupku izrade zakona. Želite da nas Europa i dalje gleda kao građane drugog reda? Ma nismo ni drugi, možda treći.. Dok se ne pogledamo u oči i zapitamo za koga sve ovo radimo? Za onog koga ćemo uništiti donošenjem ovakvih propisa, pa nećemo imati na čemu više raditi naređene mjere, a ni one koje nisu 'naređene'.. Pitanje kakvo će mišljenje na ovakvo teško kršenje prava i sloboda imati Europski ombudsman (povjerenik za zaštitu prava građana pred državnom upravom i tijelima koja imaju javne ovlasti, koji može zaprimiti žalbu od svakog državljanina Europske Unije u vezi s nepravilnim djelovanjem bilo koje ustanove ili tijela Unije) ili Sud pravde Europske Unije(Sud osigurava poštivanje zakona u tumačenju, primjeni i provedbi Ugovora; odlučuje u slučajevima kad je neka država članica propustila djelovati u skladu s nekom od obveza preuzetim potpisivanjem Ugovora)? NE NOVOM PRAVILNIKU! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na vašem interesu i trudu da nam pomognete u donošenju propisa. Dosadašnja primjena Pravilnika nakon gotovo 17 godina, pokazala je i neke negativnosti koje smo dužni izmijeniti. Vlasnik životinja i dalje ima pravo odabrati veterinara za poslove liječenja. S punom povjerenjem se svaki posjednik obraća veterinarskoj organizaciji koju najviše cijeni. Zdravstveno stanje životinja je područje od posebnog interesa što je regulirano i zakonom. Upravo stoga zakonodavac ima obavezu provesti natječaj za izbor veterinarske organizacije koja time dobiva posebne, javne ovlasti za provedbu određenih mjera. Struka je dokazala da ovakva organizacija veterinarske službe može najbolje i najefikasnije odgovoriti svim zahtjevima suvremenog veterinarskog javnog zdravstva i ugrozi zdravlja životinja, ali i ljudi kad su u pitanju zoonoze.
5 Ivan Horvat PRAVILNIK OUVJETIMAPODKOJIMAPOSJEDNICI ŽIVOTINJAIMAJU PRAVOODABRATIOVLAŠTENUVETERINARSKUORGANIZACIJU Pa zar je moguće da 2018. godine imamo državu u državi? Zar predlagatelj ovakvog Pravilnika nije u istoj državi u kojoj su i oni na koje se isti odnosi? Zar može Pravilnik i novi Zakon o veterinarstvu biti iznad Ustava Republike Hrvatske, drugih Zakona, a naposljetku i pravnih stečevina Europske unije koje smo se obvezali poštovati i implementirati ulaskom u zajedničku uniju gdje se poštuju prava slobode – mogućnost osobnog izbora između nekoliko mogućih rješenja? Predlagatelja novog Pravilnika treba podsjetiti da smo 01. srpnja 2013. godine postali punopravna članica Europske unije, te je težnja svih građana ići naprijed u bolju budućnost, a ne zatrti ono malo poštenih i vrijednih ljudi što je ostalo na selu boreći se za egzistenciju! NE NOVOM PRAVILNIKU! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na vašem interesu i trudu da nam pomognete u donošenju propisa. Odgovor je isti kao i prethodni g. Marku Ivanušiću. Vlasnik životinja i dalje ima pravo odabrati veterinara za poslove liječenja, a prostor za rad čestitim i vrijednim veterinarskim djelatnicima nije smanjen.
6 Dubravko Butković PRAVILNIK OUVJETIMAPODKOJIMAPOSJEDNICI ŽIVOTINJAIMAJU PRAVOODABRATIOVLAŠTENUVETERINARSKUORGANIZACIJU Poštovani predsjedniče HVK, gospodine Forgač drago mi je da ste ublažili stav oko promjene pravilnika i da više ne tvrdite da to od nas EU traži i ZAHTIJEVA, sada se kaže da toga nema nigdje u EU. Slobodan bih bio primjetiti i to posebno naglasiti da nigdje u EU također nema da dva sela u kojima je pola kuća napušteno, u kojima zajedno nema 100 goveda čine jedinicu lokalne samouprave ili epizootiološku jedinicu. Po tome smo sigurno jedinstveni u EU. Također je upitan kriterij i bodovanje pri dodjeli javnih ovlasti. Tu bi trebalo biti relevantno samo broj ovlaštenih veterinara te ambulanta koja zadovoljava propisane kriterije i njen bonitet. Dodatni bodovi za magistre i doktore znanosti trebali bi se dodjeljivati samo za područje zaraznih i nametničkih bolesti jer se to jedino tiče predmeta za koji se natječaj raspisuje ( suzbijanje i kontrola zaraznih i nametničkih bolesti ). Nadam se da će te se složit s činjenicom da to što je netko doktror ili magistar znanosti u području kirurgije ili porodiljstva s datim nema nikakve veze. Također je potpuno irelevantan broj veterinara s licencijom, pripravnika ili veterinarskih tehničara budući oni predmetne poslove ne mogu obavljati. Što se tiče spomenutog slučaja ELG na području Županije Osječko- Baranjske to nema veze ni sa kakvim pravilnikom bio on ovakav ili onakav. To može imati veze isključivo i jedino sa savješću onoga tko je učinio odnosno bolje reći nije učinio. Za takav propust postoje i sankcije. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na vašem interesu i trudu da nam pomognete u donošenju propisa. Ukoliko sam dobro shvatio vaš komentar odnosi se na poslove koje obavljaju organizacije za provođenje mjera koje se financiraju iz državnog proračuna Republike Hrvatske i postupak dodjele javnih ovlasti.
7 UDRUGA VETERINARSKIH ORGANIZACIJA HRVATSKE PRAVILNIK OUVJETIMAPODKOJIMAPOSJEDNICI ŽIVOTINJAIMAJU PRAVOODABRATIOVLAŠTENUVETERINARSKUORGANIZACIJU Poštovana Ljubica Erceg. Sve OVO su ovlaštene pod istim uvjetima, dakle mogu raditi iste poslove. Posjedniku je dana određena mogućnost ODABIRA. On je ima. Tko je taj koji mu može uskratiti njegovu slobodu ( možemo li to primijeniti na liječnika i stomatologa.....). Parcijalni odabir nije odabir. Poštovana Vesna Boban. Dobro provjerite što je sukob interesa.... Odabir OVO je legalan i legitiman u RH (pročitajte koji članak ispod) i u mnogim zemljama EU što očigledno nije provjerio ni gospodin Forgač. Od 2002. godine funkcionira ovaj sustav rekli bi bez greške. Zašto ga mijenjati? Pitajte posjednike na njima prikladan način što misle o odabiru OVO. Gospodine Forgač govorite li o dvije vrste ovlasti ili je ona ista za sve OVO. Kakva je razlika ako je obavi OVO1. ili OVO2. koja je odabrana još i od posjednika (Osim naravno financijske)? Hoćete reći da je OVO2 nesposobna štititi interes RH, zato što ju je odabrao i posjednik? Ne krije li se u izmjeni Pravilnika neki drugi (MONOPOLISTIČKI) razlog? Nema odgovora
8 Tatjana Lukes PRAVILNIK OUVJETIMAPODKOJIMAPOSJEDNICI ŽIVOTINJAIMAJU PRAVOODABRATIOVLAŠTENUVETERINARSKUORGANIZACIJU Da se ne ponavljam, jer grupa veterinara i posjednika koji su komentirali u ovom savjetovanju protiv donošenja novog Pravilnika je većinu toga rekla na elokventan i razumljiv način, nadovezat ću se samo na novije komentare kolega koji su za njegovo donošenje. Način dodjele javnih ovlasti nam je jasan, ne morate nam ga objašnjavati, jer je većina stanica i ambulanti u RH sudjelovala u natječajima i znamo kako se provode, a poznate su nam i nepravilnosti i nedostaci samog natječaja, ali nećemo o tome, jer se sve većinom svodi na rekla-kazala, posebno dio o dodjeli bodova na temelju kvalitete obavljanja poslova ovlaštenih veterinara u veterinarskoj organizaciji, ukupnom broj veterinara koji ispunjavaju uvjete za imenovanje ovlaštenih veterinara (bit ću hrabra i napomenuti "postojanje mogućnosti" fiktivnog zapošljavanja ovlaštenih veterinara za vrijeme dodjele natječaja), broj edukacija ovlaštenih veterinara za poslove koji se prenose na njih (većina zna koliko se ažurno i na koji način unose edukacije i dodjeljuju bodovi)... Kako se ovdje navodi da je jedan od uvjeta natječaja i razlog zašto su neki za novi Pravilnik i udaljenost ovlaštene organizacije, to je argument koji ne drži vodu, jer ionako Izjavom vlasnik može birati samo i isključivo stanicu i ambulantu koja se nalazi u tom epizootiološkom području. Nadalje, ako su postojeći koncesionari toliko dobri u svom poslu i izvršavaju sve naređene mjere, zašto svake godine imamo produžetke za pojedine poslove jer ih nisu stigli obaviti u zadanom roku? Osim toga, ako su toliko dobri i stučni, zašto se toliko boje postojećeg Pravilnika i Izjava, zašto ih posjednici životinja ne izabiru?? A ako ćemo o sukobu interesa kada vlasnik životinja izabere ovlaštenu veterinarsku organizaciju da mu obavlja poslove iz javnog natječaja koje plaća država, da li su onda u sukobu interesa veterinarske organizacije koje imaju koncesiju na određenom području, a obavljaju i ostale poslove koje plaća posjednik?? Jer ako tvrdite jedno, onda je to dvosmjerna cesta, mi možemo tvrditi ovo drugo. I koja je razlika između ovlaštenog veterinara iz ovlaštene veterinarske organizacije koja je dobila koncesiju i ovlaštene veterinarske organizacije koja nije dobila koncesiju? Zar on nije jednako obrazovan, stručan, savjestan, odgovoran za svoje postupke?? Osim toga, isto se odnosi i na samu ovlaštenu veterinarsku organizaciju, jer svi mi moramo zadovoljavati iste uvjete i podložni smo istim inspekcijskim nadzorima. Svakako se slažem da su poslovi iz javnih ovlasti od izrazitog značaja i da su većinom tehničke prirode, te da se moraju obavljati izrazito savjesno, ali ne vidim nijedan razlog zašto bi se postojeća situaciji morala mijenjati. Sustav funkcionira i novi Pravilnik ga nikako neće poboljšati, već samo pogoršati i ostaviti iza sebe nevjerojatan nered i u štalama posjednika i u kompletnoj veterini u Hrvatskoj, jer ugasit će se brojne veterinarske ambulante i stanice. Koliko god vi puta rekli da vlasnik i dalje ima pravo izbora, zapravo ga nema, i koliko god puta rekli da tu nema skrivenih namjera, svakome je jasno da ima, jer većina novca koji se vrti u veterini, dolazi iz državnog proračuna, izuzetak su jedino veterinarske ambulante male prakse u većim gradovima. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na vašem interesu i trudu da nam pomognete u donošenju propisa. Zahvaljujemo na vašem interesu i trudu da nam pomognete u donošenju propisa. Dosadašnja primjena Pravilnika nakon gotovo 17 godina, pokazala je i neke negativnosti koje smo dužni izmijeniti. Vlasnik životinja i dalje ima pravo odabrati veterinara za poslove liječenja. S punom povjerenjem se svaki posjednik obraća veterinarskoj organizaciji koju najviše cijeni. Zdravstveno stanje životinja je područje od posebnog interesa što je regulirano i zakonom. Upravo stoga zakonodavac ima obavezu provesti natječaj za izbor veterinarske organizacije koja time dobiva posebne, javne ovlasti za provedbu određenih mjera. Struka je dokazala da ovakva organizacija veterinarske službe može najbolje i najefikasnije odgovoriti svim zahtjevima suvremenog veterinarskog javnog zdravstva i ugrozi zdravlja životinja, ali i ljudi kad su u pitanju zoonoze. Prema svim mogućim nepravilnostima u radu veterinarskih organizacija s javnim ovlastima za obavljanje poslova koji se financiraju iz proračuna Republike Hrvatske, nadležno tijelo upravno postupa i pokreće ostale zakonom propisane sankcije.
9 Ljubica Erceg PRAVILNIK OUVJETIMAPODKOJIMAPOSJEDNICI ŽIVOTINJAIMAJU PRAVOODABRATIOVLAŠTENUVETERINARSKUORGANIZACIJU Poslovi javnih ovlasti u veterinarstvu dodjeljuju se u skladu s zakonom temeljenjem javnog natječaja prema kriterijima koje natječajem propisuje Ministarstvo poljoprivrede. Na natječaj se mogu javiti sve veterinarske stanice i ambulante koje ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom i natječajem. Na temelju provedenog javnog natječaja ministarstvo odabire najpovoljnijeg ponuditelja i s njim sklapa ugovor o povjeravanju poslova za one poslove za koje se raspisuje natječaj iz kojeg proizlaze dužnosti prava i obveze. Posebno ističem da se radi o dvostranom ugovoru te da u njemu nema posjednika životinja budući da oni u konkretnom slučaju nisu stranka u postupku s obzirom da se radi o poslovima od posebnog državnog interesa. Samim tim što se za poslove javnih ovlasti raspisuje natječaj na koji se mogu javiti sve veterinarske organizacije koje ispunjavaju propisane uvjete, osigurana je sloboda tržišnog natjecanja i ni u kojem slučaju ne može se govoriti o ograničavanju slobode tržišnog natjecanja. Što se tiče zakonskog prava posjednika na izbor ovlaštene veterinarske organizacije, pod uvjetima i na način koji pravilnikom propisuje ministar, posebno ističem da u navedenom sustavu dodjele javnih ovlasti za poslove za koje se raspisuje natječaj posjednik nije stranka u postupku te da on ne bi trebao imati pravo izbora veterinarske organizacije za one poslove koje je ministarstvo ugovorom o povjeravanju poslova dodjeljuje ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji, osim za one mjere koje on plaća. Također, ističem da većina komentara u kojima se navodi da se posjedniku uskraćuje pravo izbora veterinara nisu točni, budući da u skladu s veterinarskim propisima posjednik može izabrati veterinara za liječenje svojih životinja i sve ostale poslove veterinarske djelatnosti, osim za one poslove za koje se raspisuje natječaj i koje država ugovara i plaća ih ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji. S obzirom na navedeno, mišljenja sam da je predlagatelj predmetnog prijedloga Pravilnika, prepoznao trenutni problem vezano za dodjelu i obavljanje poslova javnih ovlasti u veterinarstvu te da je predložio adekvatno rješenje. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na točno prepoznatim činjenicama i razumijevanju problematike.
10 Ljubica Erceg PRAVILNIK OUVJETIMAPODKOJIMAPOSJEDNICI ŽIVOTINJAIMAJU PRAVOODABRATIOVLAŠTENUVETERINARSKUORGANIZACIJU Pravo odabira ovlaštene veterinarske organizacije prema važećem Pravilniku i dodjela poslova javnih ovlasti prema zakonu nemaju nikakvog smisla. Veterinarske organizacije se javljaju na natječaje, prilažu brdo dokumentacije, rade rasporede ovlaštenih veterinara po općinama, raspoređuju ih kao primarne, sekundarne, tercijalne, uprava ovlašćuje veterinare za pojedine jedinice i ugovorom obvezuje ambulante da stalno ima isti broj ljudi kako je imao u ponudi za natječaj, a s druge strane posjednik bira za te iste poslove za koje se raspisuje natječaj. Svima mora biti jasno da se vlasniku ne uskraćuje njegovo pravo izbora veterinara, on može birati veterinara kojeg hoće za sve poslove veterinarske djelatnosti, osim za poslove za koje se raspisuje natječaj. Zbog navedenog podržavam Prijedlog Pravilnika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na vašem interesu i trudu da nam pomognete u donošenju propisa. Posjednik životinje ima pravo jedanput godišnje izabrati veterinarsku organizaciju za obavljanje sljedećih poslova: a. preventivna cijepljenja i dijagnostička ispitivanja propisana temeljem članka 17. stavak 1. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 82/13 i 148/13) odnosno Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju, koja se ne financiraju iz državnog proračuna; b. provode mjere veterinarske zaštite okoliša radi sprječavanja širenja i suzbijanja zaraznih ili nametničkih bolesti životinja (DDD i radiološku dekontaminaciju) c. označavanje i registracija d. propisane veterinarske preglede koji se ne financiraju iz državnog proračuna e. vođenje propisanih evidencija o navedenim poslovima.
11 VESNA BOBAN PRAVILNIK OUVJETIMAPODKOJIMAPOSJEDNICI ŽIVOTINJAIMAJU PRAVOODABRATIOVLAŠTENUVETERINARSKUORGANIZACIJU Pravo odabira ovlaštene veterinarske organizacije prema važećem Pravilniku posjednika dovodi u direktan sukob interesa jer on bira nekoga tko će mu obavljati služeno uzorkovanje na kojem se temelje statusi države za bolesti čije je suzbijanje i iskorjenjivanje od interesa za RH. Tog nema nigdje u svijetu, radi se o javnim ovlastima koji se dodjeljuju javnim natječajem. Ako je netko javnim natječajem dobio koncesijsko područje onda on neka radi na svom području poslove javnih ovlasti i on preuzima odgovornost za njihovu provedbu kao i suzbijanje i iskorjenjivanje bolesti u slučaju da se one pojave. U odnosu na postojeći sustav, pitamo se čemu natječaji, čemu objekti veterinarskih ambulanti koje su što bliže korisnicima usluga, čemu određeni broj ovlaštenih veterinara i njihov raspored, kad ionako vlasnici biraju koga oni hoće. Nemamo ništa protiv tog da biraju koga hoće za ostale poslove, i to je trenutno njihovo zakonsko pravo. Prijedlog Pravilnika je u redu i treba ga kao takvog donijeti Nema odgovora
12 Ivan Forgač PRAVILNIK OUVJETIMAPODKOJIMAPOSJEDNICI ŽIVOTINJAIMAJU PRAVOODABRATIOVLAŠTENUVETERINARSKUORGANIZACIJU HRVATSKA VETERINARSKA KOMORA PRIJEDLOG PRAVILNIKA O UVJETIMA POD KOJIMA POSJEDNICI ŽIVOTINJA MOGU ODABRATI OVLAŠTENU VETERINARSKU ORGANIZACIJ Vezano za Prijedlog Pravilnika o uvjetima pod kojima posjednici životinja mogu odabrati ovlaštenu veterinarsku organizaciju i komentare na e-savjetovanju, ovdje želimo istaknuti sljedeće činjenice. U skladu s odredbama Zakona o veterinarstvu ("Narodne novine" br. 82/2013), veterinarska djelatnost je djelatnost od posebnog interesa za RH, s obzirom na njen javni značaj u sustavu kontrole zdravlja životinja te proizvodnje namjernica životinjskog podrijetla. Navedeni zakon, veterinarstvo, odnosno veterinarsku djelatnost, definira kao zaštitu i kontrolu zdravlja i dobrobiti životinja, suzbijanje zoonoza, osiguravanje zdravstveno ispravnih i neškodljivih proizvoda životinjskoga podrijetla te druge poslovi veterinarskoga javnog zdravstva, promicanje reprodukcije životinja i veterinarska zaštita okoliša. U skladu sa zakonom, Veterinarsku djelatnost ravnopravno, na slobodnom tržištu mogu obavljati doktori veterinarske medicine koji su zaposleni u organizacijama u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti, a posjednik odnosno vlasnik životinje ima pravo po vlastitoj volji izabrati doktora veterinarske medicine kojeg on želi za liječenje svojih životinja. Sukladno odredbama članka 109. stavka 3. Zakona, pojedine poslove veterinarske djelatnosti koji su od iznimne važnosti za RH (poslove javnih ovlasti u veterinarstvu), mogu obavljati samo ovlaštene veterinarske organizacije, odnosno veterinarske ambulante i veterinarske stanice koje na vrijeme od pet godina ovlasti Uprava za veterinarstvo, kao ovlaštene veterinarske organizacije. U navedene poslove javnih ovlasti spadaju poslovi:  provedbe propisanih preventivnih cijepljenja, propisanih dijagnostičkih i drugih pretraga radi zaštite zdravlja životinja i ljudi te mjere za otkrivanje, suzbijanje, sprječavanje i iskorjenjivanje zaraznih ili nametničkih bolesti i zoonoza,  provedbe mjera veterinarske zaštite okoliša radi sprječavanja širenja i suzbijanja zaraznih ili nametničkih bolesti životinja (dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju i radiološku dekontaminaciju),  izdavanja svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinja, putnih listova za goveda, putovnica za kućne ljubimce, certifikata i drugih javnih isprava kada je to određeno Zakonom ili drugim propisom donesenim za provedbu propisa EU,  obavljanja propisanih veterinarskih pregleda,  provedbe, organiziranja i kontrole označavanje životinja, te unos podatke o označenim životinjama i njihovom premještanju u skladu s zakonom i propisima o označavanju i registraciji životinja. Posebno ističemo da su navedeni poslovi od posebnog interesa za RH, da se na njima bazira kompletan sustav kontrole i suzbijanja zaraznih i nametničkih bolesti i zoonoza te proizvodnje zdravstveno ispravnih namjernica životinjskog podrijetla. Navedene poslove, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane navedene, sukladno odredbama zakona dodjeljuje veterinarskim organizacija na temelju javnog natječaja. Na javni natječaj mogu se javljati sve veterinarske organizacije koje ispunjavaju propisane uvjete, a Uprava veterinarskim organizacijama koje su se javile na natječaj dodjeljuje područja jedinica lokalne samouprave na osnovi kriterija koji se propisuju natječajem za dodjelu javnih ovlasti (lokacija i udaljenost objekta veterinarske ambulante, vlasništvo veterinarske organizacije, posjedovanje DDD službe, akreditacija prema normi HRN ISO/IEC 17020, certifikacija prema drugim normama, kvaliteta prethodnog obavljanja poslova javnih ovlasti-sankcije, kvaliteta obavljanja poslova ovlaštenih veterinara u veterinarskoj organizaciji-sankcije prema ovlaštenim veterinarima, broj veterinarskih vježbenika, ukupan broj zaposlenih veterinara s licencijom, ukupan broj veterinara koji ispunjavaju uvjete za imenovanje ovlaštenih veterinara, broj ovlaštenih veterinara sa završenim poslijediplomskim studijem, raspored ovlaštenih veterinara po područjima jedinaca lokalne samouprave za koje se podnosi ponuda, broj veterinarskih tehničara, broj edukacija ovlaštenih veterinara za poslove koji se prenose na njih, radno iskustvo ovlaštenih veterinara, broj životinja po vrstama i kategorijama). Na osnovi prispjelih ponuda za pojedina područja jedinica lokalne samouprave i jasno definiranih kriterija, Uprava donosi odluku o tom koja veterinarska organizacija ima najpovoljnijoj ponudi za pojedinu jedinicu lokalne samouprave i sa njima sklapa ugovor o povjeravanju navedenih poslova javnih ovlasti na 5 godina koji ih obvezuje da imaju osoblje koje su prikazali u natječajnoj dokumentaciji te da je ono raspoređeno po jedinicama lokalne samouprave kako je to prikazano u ponudi na natječaj. Odredbama stavka 5. članka 109. Zakona o veterinarstvu, propisano je da na području Grada Zagreba i jedinica područnih samouprava, na kojima su ovlaštene dvije ili više veterinarskih organizacija, posjednik životinje ima pravo jedanput godišnje izabrati organizaciju za obavljanje pojedinih poslova javnih ovlasti, u opsegu i pod uvjetima koje pravilnikom propisuje ministar. Temeljem navedene odredbe Zakona, posjednici životinja do sada su konzumirali pravo odabira ovlaštene veterinarske organizacije prema važećem Pravilniku koji je na snazi od 2002. godine. S obzirom na navedene zakonske odredbe i odredbe važećeg Pravilnika o posebnim uvjetima pod kojima posjednici životinja imaju pravo odabrati ovlaštenu veterinarsku organizaciju, postavlja se pitanje smisla provedbe natječaja za dodjelu javnih ovlasti i sklapanja ugovora o povjeravanju poslova, budući da posjednici životinja pravom odabira ovlaštene veterinarske organizacije cijeli postupak dodjele javnih ovlasti čine besmislenim jer veterinarske organizacije apliciraju na natječaj na osnovi tehničkih i ljudskih kapaciteta za obavljanje poslova na jedinicama lokalne samouprave za koje se natječu, uzimajući u obzir broj gospodarstava te broj životinja po vrstama i kategorijama. Posebno ističemo da pravo odabira ovlaštene veterinarske organizacije, posebice u odnosu na provedbu propisanih mjera kontrole i suzbijanja zaraznih i nametničkih bolesti koje se financiraju iz državnog proračuna, a koje su od posebnog interesa za RH, predstavlja direktan sukob interesa i dovodi u poziciju posjednika da pravom odabira ovlaštene veterinarske organizacije, odabranoj veterinarskoj organizaciji uvjetuje različite ustupke po pitanju drugih poslova veterinarske djelatnosti koje mu ona obavlja. U prilog navedenom ističem zadnji slučaj utvrđivanja enzootske leukoze na jednoj velikoj farmi na području Županije Osječko-baranjske. Vezano za primjedbe na predloženi Prijedlog Pravilnika, koje se odnose na tržišno natjecanje, konkurentnost i slobodu pružanja usluga, ovdje još jednom ističemo da se radi o poslovima javnih ovlasti koji su od posebnog interesa za RH, da su u stručnom smislu ti poslovi tehničke naravi ( vakcinacija životinja u cilju sprečavanja pojave i suzbijanja zaraznih bolesti životinja, uzimanje uzoraka životinja radi kontrole zaraznih i nametničkih bolesti životinja, provedba mjera suzbijanja i iskorjenjivanja zaraznih i nametničkih bolesti životinja, vođenje propisanih evidencija i izdavanje službene dokumentacije) i da ih obavljaju osobno ovlaštene osobe u ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji koji ispunjavaju propisane uvjete, da se usluge za obavljanje navedenih poslova financiraju iz državnog proračuna po jedinstvenim cijenama koje u skladu s posebnim propisom određuje ministar te se ni u kojem slučaju ne može o bilo kakvom ograničavanju navedenih sloboda. Na kraju, još jednom naglašavamo da posjednik, odnosno vlasnik životinje ima pravo izabrati bilo kojeg veterinara koji obavlja veterinarsku djelatnost u nekoj od organizacija u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti u RH, odnosno država članica EU, osim za provedbu navedenih tehničkih poslova javnih ovlasti, da se navedeno pravo posjednika na izbor doktora veterinarske medicine temelji na procjeni znanja, vještina, kompetencija i povjerenja te da posjednik ima pravo i može odabrati onog doktora veterinarske medicine za kojeg smatra da će njegovoj životinji, odnosno životinjama pružiti najkvalitetniju uslugu liječenja odnosno održavanja i povećanja proizvodnosti stada. Posebno naglašavam da u ni jednoj državi članici Europske unije posjednik nema pravo izbora ovlaštene veterinarske organizacije. S obzirom na sve navedeno podržavam donošenje predmetnog Pravilnika kojim se posjedniku pruža njegovo zakonsko pravo izbora ovlaštene veterinarske organizacije za poslove koje on plaća. PREDSJEDNIK HVK Ivan Forgač, dr. med. vet Nema odgovora
13 HGK PRAVILNIK OUVJETIMAPODKOJIMAPOSJEDNICI ŽIVOTINJAIMAJU PRAVOODABRATIOVLAŠTENUVETERINARSKUORGANIZACIJU Pojedine članice iz poljoprivrednog sektora smatraju da se ničim ne smije ograničiti pravo posjednika da sam bira ovlaštenu veterinarsku organizaciju. Svaki gospodarski subjekt ima neotuđivo pravo da sam bira poslovne partnere, a ne da mu budu nametnuti propisima. Donošenje odredbi propisa kojima bi se na bilo kakav način onemogućavalo bilo koga, da pod jednakim uvjetima bude biran od strane posjednika životinja, ne bi bilo u skladu s člankom 49. Ustava RH koji navodi: „Država osigurava svim poduzetnicima jednak pravni položaj na tržištu.“ S tim u vezi potrebno je izmijeniti odredbe Pravilnika, a posebice članak 2. točku a. i točku d. S obzirom da je sada važeći Pravilnik, na zadovoljstvo posjednika, odlično funkcionirao u praksi, nije jasan motiv predlagatelja za predlaganje ovakvog rješenja. Primljeno na znanje Poštovani! Zahvaljujemo na vašem interesu i trudu da nam pomognete u donošenju propisa. Ne bi se mogli složiti s vašom ocjenom kako „donošenje odredbi ovog propisa onemogućava bilo koga, da pod jednakim uvjetima bude biran od strane posjednika životinja, ne bi bilo u skladu s člankom 49. Ustava RH“ iz razloga što ovaj propis regulira postupanje u slučaju ugroze zdravlja životinja, ali i ljudi kad su u pitanju zoonoze, te time provedba mjera na propisan način postaje od javnog interesa za Republiku Hrvatsku. Republika Hrvatska kao i svaka druga uređena zemlja, mora imati ustrojenu veterinarsku službu koja može odgovoriti na sve izazove. Kada ne bi postojao javni natječaj i dodjela javnih ovlasti već bi se oslanjali samo i jedino na slobodan izbor posjednika, pri prvoj pojavi epidemije zaraznih bolesti sustav bi se slomio uslijed nedefiniranih prava i obveza. Posjednik životinja i dalje ima pravo odabrati veterinara za poslove liječenja za kojeg smatra da najbolje ispunjava njegove potrebe. Stoga ostajemo pri svojem prijedlogu kojega podržavaju sve ostale veterinarske organizacije u znatno većem dijelu.
14 Mihael Galović PRAVILNIK OUVJETIMAPODKOJIMAPOSJEDNICI ŽIVOTINJAIMAJU PRAVOODABRATIOVLAŠTENUVETERINARSKUORGANIZACIJU Slažem se s Aleksandrom, smatram da je savjetovanje trebalo obaviti "face-to-face" sa posjednicima, organizirati javne rasprave putem medija dostupnim posjednicima KOJIH SE TO NAJVIŠE TIČE, jer većina istih su informatički nepismeni ili kod kuće ne posjeduju računala. Trebalo je izići na TEREN kako kažu naši veterinari i u SELO vidjeti kako posjednici životinja zapravo dišu i što o tome misle. S obzirom da se radi o posjednicima (poljoprivrednicima), trebalo je voditi brigu o tome da je iste trebalo informirati putem njima DOSTUPNIJIH I KORIŠTENIJIH medija (TV, okrugli stolovi, savjetovanja, novine/općenito dnevni tisak), a ne samo putem e-savjetovanja, za koje većina nažalost niti ne zna da postoji. Primljeno na znanje Poštovani ! Zahvaljujemo na vašem interesu i trudu da nam pomognete u donošenju propisa. Vlada Republike Hrvatske u studenom 2009. godine prihvatila je Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine 140/09). Prihvaćajući Kodeks Vlada je istovremeno obvezala Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske da izradi Smjernice za primjenu Kodeksa i program sustavne edukacije koordinatora za savjetovanje, koje je bilo potrebno imenovati u tijelima državne uprave i uredima Vlade. Usvajanjem Kodeksa Republika Hrvatska pridružila se skupini razvijenih europskih demokracija koje su uspostavile jasne standarde i mjere savjetovanja državnih tijela sa zainteresiranom javnošću u postupcima kreiranja zakona, drugih propisa i akata, a standardi i mjere koje Kodeks predviđa odnose se ponajprije na: dostupnost, jasnoću i trajanje savjetovanja • informiranje o učincima savjetovanja • usklađenost postupaka savjetovanja među državnim tijelima • unapređenje kvalitete funkcioniranja rada državnih institucija. Zaključno, provedeni postupak sukladan je najvišim europskim standardima.
15 ALEKSANDRA ŽIVKOVIĆ PRAVILNIK OUVJETIMAPODKOJIMAPOSJEDNICI ŽIVOTINJAIMAJU PRAVOODABRATIOVLAŠTENUVETERINARSKUORGANIZACIJU Poštovani! Kao POSJEDNIK životinja ne slažem se s navedenim prijedlogom Pravilnika. Oštro ga odbacujem,osuđujem i ne prihvaćam. Smatram da svi posjednici životinja imaju pravo odabrati veterinara,tj. ovlaštenu veterinarsku organizaciju koju žele i koja će obavljati sve poslove na gospodarstvu. Isto tako smatram da se prije izlaganja ovog apsurdnog prijedloga trebalo izaći na teren i razgovarati s posjednicima i vidjeti što mi mislimo o tome,tada biste vidjeli kako bismo reagirali i koliko bi odgovora NE dobili. Nadalje,već dugi niz godina,reći ću preko 18 godina,surađujemo s jednom izvrsnom veterinarkom koja svoj posao obavlja stručno,svjesno i savjesno. Izuzetno smo zadovoljni uslugom i ne želimo promjene,a pogotovo ne promjene koje Vi ovim Pravilnikom predlažete,u smislu da nam neki drugi veterinar obavlja određene poslove na gospodarstvu. Izabrali smo veterinarku od koje želimo da obavlja sve veterinarske poslove na gospodarstvu,a Vi biste prihvaćanjem ovog Pravilnika izazvali samo zbrku. Ne znam samo koji Vam je cilj i što želite postići svim ovim?! Samo pokazujete kako otići unatrag,a ne prema naprijed.Također i od mene jedno ogromno NE!!! Primljeno na znanje Poštovana! Zahvaljujemo na vašem interesu i trudu da nam pomognete u donošenju propisa. U vašem slučaju nema nikakvih zapreka da nastavite suradnju s jednom izvrsnom veterinarkom koja svoj posao obavlja stručno, svjesno i savjesno, te nam je drago čuti pohvale na funkcioniranje veterinarske struke. Zaključak je jasan - pravo posjednika nije upitno, ali je ograničeno izborom provedbenih mjera. Kada ne bi postojao javni natječaj i dodjela javnih ovlasti za provedbu naređenih mjera koje se financiraju iz proračuna Republike Hrvatske, već bi se oslanjali samo i jedino na slobodan izbor posjednika, pri prvoj pojavi epidemije zaraznih bolesti sustav bi se slomio uslijed nedefiniranih prava i obveza.
16 Mihael Galović PRAVILNIK OUVJETIMAPODKOJIMAPOSJEDNICI ŽIVOTINJAIMAJU PRAVOODABRATIOVLAŠTENUVETERINARSKUORGANIZACIJU Poštovani, već dugi niz godina kod nas dolazi ista veterinarka koja obavlja veterinarsku djelatnost na našem OPG-u. Stjecajem okolnosti, upisao sam veterinarsku školu uz podršku iste, kao i fakultet. Danas, kada sam na kraju svojeg obrazovanja i uskoro postajem dr.med.vet. OŠTRO OSUĐUJEM I NE PODRŽAVAM VAŠ NOVI PRAVILNIK jer smatram da ograničava nas kao veterinare kao i slobodu odabira samih posjednika. Moj otac se oštro protivi da na njegovo gospodarstvo dođe netko drugi osim naše veterinarke i ne može zamisliti (kao ni ja) da taj posao na NAŠEM gospodarstvu obavlja netko drugi (neovisno o financiranju). Mi imamo svoju veterinarsku organizaciju i želimo da i dalje rade kod nas - stoga i od nas NE NOVOM PRAVILNIKU!!! Primljeno na znanje Poštovani! Zahvaljujemo na vašem interesu i trudu da nam pomognete u donošenju propisa. Dosadašnja primjena Pravilnika nakon gotovo 17 godina, pokazala je i neke negativnosti koje smo dužni izmijeniti. Vlasnik životinja i dalje ima pravo odabrati veterinara za poslove liječenja. S punom povjerenjem se svaki posjednik obraća veterinarskoj organizaciji koju najviše cijeni. Zdravstveno stanje životinja je područje od posebnog interesa što je regulirano i zakonom. Upravo stoga zakonodavac ima obavezu provesti natječaj za izbor veterinarske organizacije koja time dobiva posebne, javne ovlasti za provedbu određenih mjera. Ovim natječajem se provodi postupak utvrđivanja uvjeta i onoj organizaciji koja je nudila najviši standard za pružanje posebnih usluga za određeno područje, dodjeljuje se javna ovlast. Ugovorom o povjeravanju poslova javnih ovlasti odabrana veterinarska organizacija jamči da će kao posebni ovlaštenik, određenim visokim standardom provoditi mjere od interesa za veterinarsko javno zdravstvo i zdravstvenu zaštitu životinja. Nakon što je provedbom natječaja određena veterinarska organizacija utvrđena kao najbolja i udovoljava svim uvjetima za provedbu mjera od posebnog interesa, ona je dužna organizirati posao da može udovoljiti uvjetima iz potpisanog ugovora. Stoga se pokazalo da neograničeno pravo odabira ugrožava provedbu nadstandardnih uvjeta u provedbi mjera. Dakle, cijeli zakonom propisan postupak dodjele javnih ovlasti, pravom neograničenog izbora gubi smisao. Nije primjereno da nakon što državno povjerenstvo provede postupak i odabere veterinarsku organizaciju, posjednik životinja sam može odabrati neku drugu veterinarsku organizaciju koja evidentno za to područje nije nudila najbolje uvjete. Usko gledano iz pozicije posjednika, nije moguće sagledati svu važnost provedbe javnog natječaja. Pojedine bolesti koje se mogu javljati i koje se javljaju se pojavljuju i suzbijaju tako da Republika Hrvatska kao i svaka druga uređena zemlja, mora imati ustrojenu veterinarsku službu koja može odgovoriti na sve izazove. Struka je dobro procijenila, a iskustvo potvrdilo da se bolesti pojavljuju ne samo kod posjednika u organiziranim uzgojima već i kod divljih životinja uz sve druge aspekte veterinarskog javnog zdravstva. Struka je dokazala da ovakva organizacija veterinarske službe može najbolje i najefikasnije odgovoriti svim zahtjevima suvremenog veterinarskog javnog zdravstva i ugrozi zdravlja životinja, ali i ljudi kad su u pitanju zoonoze. Kada ne bi postojao javni natječaj i dodjela javnih ovlasti već bi se oslanjali samo i jedino na slobodan izbor posjednika, pri prvoj pojavi epidemije zaraznih bolesti sustav bi se slomio uslijed nedefiniranih prava i obveza. Stoga ostajemo pri svojem prijedlogu kojega podržavaju sve ostale veterinarske organizacije u znatno većem dijelu.
17 Koraljka-Snježana Pajić PRAVILNIK OUVJETIMAPODKOJIMAPOSJEDNICI ŽIVOTINJAIMAJU PRAVOODABRATIOVLAŠTENUVETERINARSKUORGANIZACIJU Veliko , veliko NE novom Pravilniku !!! Ovakav Pravilnik su mogli napisati samo oni koji žele pogodovati svojim privatnim stanicama jer su u proteklih par godina nekorektnim radom otjerali ljude-posjednike životinja i time izgubili i posao i novac. Bilo bi korektno s njihove strane da prihvate konkurenciju i dozvole ljudima da sami odluče o izboru veterinarske stanice . Primljeno na znanje Poštovana! Zahvaljujemo na vašem interesu i trudu da nam pomognete u donošenju propisa. Ne bi se mogli složiti s vašom ocjenom. Posjednik životinja i dalje ima pravo odabrati veterinara za poslove liječenja za kojeg smatra da najbolje ispunjava njegove potrebe.
18 Sandi Kifer PRAVILNIK OUVJETIMAPODKOJIMAPOSJEDNICI ŽIVOTINJAIMAJU PRAVOODABRATIOVLAŠTENUVETERINARSKUORGANIZACIJU Apsolutno ne prihvatljivo. Vlasnik životinja bi trebao imati pravo sam odabrati veterinara tj. Veterinarsku organizaciju koja mu najbolje odgovara cijenom i kvalitetom rada. Izmjenom pravilnika nastala bi pomutnja na gospodaratvima uslijed rada vise veterinarskih organizacija. Osim toga na taj bi se nacin omogucio monopol velikih veterinarskih organizacija, što bi reziltiralo i gubitkom radnih mjesta u malim veterinarskim organizacijama. Prihvaćen Poštovani! Zahvaljujemo na vašem interesu i trudu da nam pomognete u donošenju propisa. Dosadašnja primjena Pravilnika nakon gotovo 17 godina, pokazala je i neke negativnosti koje smo dužni izmijeniti. Vlasnik životinja i dalje ima pravo odabrati veterinara za poslove liječenja. S punom povjerenjem se svaki posjednik obraća veterinarskoj organizaciji koju najviše cijeni. Zdravstveno stanje životinja je područje od posebnog interesa što je regulirano i zakonom. Upravo stoga zakonodavac ima obavezu provesti natječaj za izbor veterinarske organizacije koja time dobiva posebne, javne ovlasti za provedbu određenih mjera. Ovim natječajem se provodi postupak utvrđivanja uvjeta i onoj organizaciji koja je nudila najviši standard za pružanje posebnih usluga za određeno područje, dodjeljuje se javna ovlast. Ugovorom o povjeravanju poslova javnih ovlasti odabrana veterinarska organizacija jamči da će kao posebni ovlaštenik, određenim visokim standardom provoditi mjere od interesa za veterinarsko javno zdravstvo i zdravstvenu zaštitu životinja. Nakon što je provedbom natječaja određena veterinarska organizacija utvrđena kao najbolja i udovoljava svim uvjetima za provedbu mjera od posebnog interesa, ona je dužna organizirati posao da može udovoljiti uvjetima iz potpisanog ugovora. Stoga se pokazalo da neograničeno pravo odabira ugrožava provedbu nadstandardnih uvjeta u provedbi mjera. Dakle, cijeli zakonom propisan postupak dodjele javnih ovlasti, pravom neograničenog izbora gubi smisao. Nije primjereno da nakon što državno povjerenstvo provede postupak i odabere veterinarsku organizaciju, posjednik životinja sam može odabrati neku drugu veterinarsku organizaciju koja evidentno za to područje nije nudila najbolje uvjete. Usko gledano iz pozicije posjednika, nije moguće sagledati svu važnost provedbe javnog natječaja. Pojedine bolesti koje se mogu javljati i koje se javljaju se pojavljuju i suzbijaju tako da Republika Hrvatska kao i svaka druga uređena zemlja, mora imati ustrojenu veterinarsku službu koja može odgovoriti na sve izazove. Struka je dobro procijenila, a iskustvo potvrdilo da se bolesti pojavljuju ne samo kod posjednika u organiziranim uzgojima već i kod divljih životinja uz sve druge aspekte veterinarskog javnog zdravstva. Struka je dokazala da ovakva organizacija veterinarske službe može najbolje i najefikasnije odgovoriti svim zahtjevima suvremenog veterinarskog javnog zdravstva i ugrozi zdravlja životinja, ali i ljudi kad su u pitanju zoonoze. Kada ne bi postojao javni natječaj i dodjela javnih ovlasti već bi se oslanjali samo i jedino na slobodan izbor posjednika, pri prvoj pojavi epidemije zaraznih bolesti sustav bi se slomio uslijed nedefiniranih prava i obveza. Stoga ostajemo pri svojem prijedlogu kojega podržavaju sve ostale veterinarske organizacije u znatno većem dijelu.
19 Vlasta Antunac PRAVILNIK OUVJETIMAPODKOJIMAPOSJEDNICI ŽIVOTINJAIMAJU PRAVOODABRATIOVLAŠTENUVETERINARSKUORGANIZACIJU Predlagatelj cijeli sustav odabira ovlaštene veterinarske organizacije ocjenjuje besmislenim iako je Hrvatski Sabor donio Zakon o veterinarstvu kojim je propisana mogućnost odabira ovlaštene veterinarske organizacije čl. 109 st. 5 Zakona. Zakonodavac ne pravi razliku s obzirom na način financiranja između ovlaštenih veterinarskih organizacija kojima su temeljem Ugovora o povjeravanju poslova dodijeljeni poslovi i ovlaštenih veterinarskih organizacija koje je odabrao posjednik temeljem Pravilnika koji je na snazi. Stoga, ako je Predlagatelj konstatirao besmislenost u sustavu, tada iz toga proizlazi i besmislenost Zakona o veterinarstvu. Troškovi u veterinarstvu regulirani su čl. 133 Zakona gdje se vidi da zakonodavac ne pravi prije spomenutu razliku. Stoga smatram da prijedlog novog Pravilnika nema zakonsku osnovu. Predlagatelj tvrdi da su odredbe važećeg Pravilnika o uvjetima pod kojima posjednici imaju pravo odabrati ovlaštenu veterinarsku organizaciju izrazito restriktivne prema mogućnosti promjene ovlaštene veterinarske organizacije, što je potpuno netočno. Važeći Pravilnik dao je mogućnost posjedniku da odabere ovlaštenu veterinarsku organizaciju jedanput svake godine. U cilju smanjenja restrikcija prema posjedniku, donesen je i Pravilnik o izmjenama pravilnika o uvjetima pod kojima posjednik ima pravo odabrati ovlaštenu veterinarsku organizaciju NN 145/2008, te je člankom 1, st. 1 propisano da ima pravo odabira u razdoblju od 1.-31. prosinca tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu, čime je rok od 15 dana po odredbama Pravilnika iz 2003. godine povećan na gotovo cijelih mjesec dana u kalendarskoj godini. U svakom slučaju, jasno je da niti onaj iz 2003., kao niti njegove izmjene iz 2008. ne sadrže odredbe koje su restriktivne prema mogućnosti promjene ovlaštene organizacije. Naprotiv, restriktivne odredbe po tom pitanju, sadrži prijedlog novog Pravilnika koji komentiramo. Restrikcija prava posjednika je u tome što on više ne bi mogao odabrati ovlaštenu veterinarsku organizaciju za sve poslove, već samo za one koji se ne financiraju iz državnog proračuna, a za obavljanje poslova koji se financiraju iz državnog proračuna biti će im dodijeljena veterinarska organizacija protiv njihove volje. Restrikcija je vidljiva i u roku koji bi mogli odabrati. Rok bi se predloženim Pravilnikom skratio sa 31 na 15 dana. Neshvatljivo je kako dovesti u vezu navodno uklanjanje restrikcija posjedniku životinja sa unaprijeđenjem provođenja mjera. Obveze posjednika životinja regulirane su Zakonom o veterinarstvu, ostalim podzakonskim aktima, kao i obveze ovlaštenih veterinara te veterinarske inspekcije. Navodni pritisak na rad veterinarske inspekcije je paušalna izreka ako nije argumentirana te ako postoji i sankcionirana. Veterinarski inspektori obavljaju upravni i inspekcijski nadzor sukladno Zakonu o veterinarstvu čl. 136-152. Ukoliko postoje bilo kakvi pritisci na veterinarske inspektore kao neovisna tijela, trebalo bi saznati koji su to pritisci, odakle dolaze i zašto, te riješiti stvari sukladno propisima hrvatskog zakonodavstva. Prava, dužnosti i obveze inspektora kao i prekršajne i kaznene odredbe propisalo je također hrvatsko zakonodavstvo. Dovoditi u vezu navodne pritiske na inspektore sa pravom posjednika da odabere ovlaštenu veterinarsku organizaciju samo za poslove koji se ne financiraju iz državnog proračuna nema nikakvog smisla. Predloženi Pravilnik svakako bi imao i ekonomski učinak, naravno negativni, iako ga Predlagatelj nije predvidio. Negativni učinak odrazio bi se na posjednike životinja u vidu nezadovoljstva zbog neuvažavanja njihovih stavova i volje da odaberu ovlaštenu veterinarsku organizaciju za sve poslove neovisno o financiranju tih poslova, na poslovne subjekte - veterinarske organizacije koje bi izgubile pravo kod njih obavljati poslove koji se financiraju iz državnog proračuna, što bi dovelo do nemogućnosti opstanka mnogih i zatvaranja, gubitaka radnih mjesta, a u psihološkom smislu stavilo bi određene ovlaštene veterinarske organizacije, kao i ovlaštene veterinare koje zapošljavaju, u podređeni položaj. Prijedlog novog Pravilnika sadrži odredbe koje oduzimaju, ograničavaju, diskreditiraju, nisu nužne i nemaju opravdanja. Pitanje je jesu li restrikcije iz predloženog Pravilnika zaista nužne ili barem proporcionalne cilju koji se želi postići, te koji su stvarni i realni ciljevi, a koji se bez restrikcija ne bi mogli ostvariti. Svako sputavanje potencijala usluga u veterinarstvu, neovisno o načinu financiranja, kočit će razvoj poljoprivrede, stočarstva, zapošljavanja te tržišta uopće. Također izražavam žaljenje što se Predlagatelj, obzirom na stanje u struci koje nikad nije bilo gore, bavi ovakvim stvarima, umjesto da se počnu poduzimati mjere koje bi zaustavile odlazak naših mladih kolega u inozemstvo, jer im ovdje nije osiguran život dostojan mladih, visokoobrazovanih stručnjaka. Stoga NE NOVOM PRAVILNIKU! Primljeno na znanje Poštovana! Zahvaljujemo na vašem interesu i trudu da nam pomognete u donošenju propisa. Obzirom da je zdravstveno stanje životinja područje od posebnog interesa što je regulirano i zakonom, provedba mjera na propisan način od javnog je interesa za Republiku Hrvatsku. Republika Hrvatska kao i svaka druga uređena zemlja, mora imati ustrojenu veterinarsku službu koja može odgovoriti na sve izazove. Natječajem se provodi postupak utvrđivanja uvjeta kojima moraju udovoljiti veterinarske organizacije i onoj organizaciji koja je ponudi najviši standard za pružanje posebnih usluga za određeno područje, dodjeljuje se javna ovlast. Ugovorom o povjeravanju poslova javnih ovlasti odabrana veterinarska organizacija jamči da će kao posebni ovlaštenik, određenim visokim standardom provoditi mjere od interesa za veterinarsko javno zdravstvo i zdravstvenu zaštitu životinja. Ukoliko ne bi postojao javni natječaj i dodjela javnih ovlasti, već bi se oslanjali samo i jedino na slobodan izbor posjednika, uslijed nedefiniranih prava i obveza sustav provođenja naređenih mjera i financiranja bi se slomio. Posjednik životinja i dalje ima pravo odabrati veterinara za poslove liječenja za kojeg smatra da najbolje ispunjava njegove potrebe.
20 Ivana Pipal PRAVILNIK OUVJETIMAPODKOJIMAPOSJEDNICI ŽIVOTINJAIMAJU PRAVOODABRATIOVLAŠTENUVETERINARSKUORGANIZACIJU Poštovani, Ne želimo se ponavljati jer su svi dosadašnji komentari smisleni i na mjestu. Općenito se zna zašto se donosi novi Pravilnik ….stoke je sve manje, novaca od Naređenih mjera sve manje pa još to malo sirotinje što je ostalo treba usmjeriti na podobne, a ne na sposobne. Osvrnule bi se na sam pravilnik. Kao pozitivan cilj pravilnika ističe se „Uklanjanjem restrikcija posjednicima životinja za odabir ovlaštene veterinarske organizacije unaprijediti će se provođenje mjera naređenih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju, a koje se ne financiraju iz državnog proračuna, te smanjiti pritisak na rad veterinarske inspekcije.“ Koje su to mjere??? Označavanje životinja??? Pa to ionako radi HPA bez ikakvih famoznih Izjava. Koji su to dijagnostički postupci koje plaća posjednik??? Nema ih baš puno u novoj Naredbi. Inspekcija bi i dalje imala jednako posla, osim ako ovim Pravilnikom ujedno nije cilj još veće smanjenje stočnog fonda. U tom slučaju stvarno će se smanjiti pritisak na rad inspekcije. Kako kaže kolegica Zdravka Stančić, ona će izvaditi krv jednom konju koji ne spada u izvorne hrvatske pasmine, a netko drugi će izvaditi krv ostalim konjima na istom OPG. Ili npr. što sa pobačajem? Ja liječim tu životinju nakon pobačaja, a netko drugi uzima uzorke za laboratorij (ako ih uopće dođe uzeti)??? Što je sa cijepljenjem pasa? Da li i za to treba potpisivati Izjavu iz godine u godinu? Taj dio je malo nejasan. Prema Novom Pravilniku izjavu treba potpisati svake godine za slijedeću. Nije li to suludo? Pa svi znamo koje je prosječne starosti prosječno Hrvatsko obiteljsko gospodarstvo. Kako će stari ljudi odlaziti u neku udaljenu veterinarsku organizaciju potpisati izjavu svake godine ponovo i ponovo…… Kad smo kod Izjava, budući da se ovaj pravilnik donosi po nekom hitnom postupku (a svi znamo zašto), hoće li i obrasci izjava biti dostupni u brzom vremenskom periodu, ili će se na obrasce morati čekati neko vrijeme, taman toliko da prođe zakonski rok za odabir veterinarske organizacije??? Kao negativne posljedice donošenja ovog pravilnika prijedlog kaže „Ne očekuju se nikakve negativne posljedice donošenja ovog pravilnika“. Možda nema negativnih posljedica za velike OVO, ali za zdravo tržišno natjecanje, kvalitetu rada, slobodu odabira, a možda i najbitnije za opstanak hrvatskog seljaka posljedice su nesagledive. Što će biti s nama „malim veterinarskim organizacijama“ koji smo godinama ono malo novaca koji bi nam ostali nakon plaćanja svih troškova našoj državi koja nas sada želi uništiti do kraja ulagali u znanje i stručnost djelatnika, u opremu za rad i u kvalitetu rada koja je prepoznata od naših brojnih korisnika? Ide li ovaj Pravilnik na ruku hrvatskom ili irskom seljaku?? Poštovani ministre Tolušić, nije potrebno mijenjati pravilnik, već da je sva ta energija s kojom se ovaj Pravilnik već dugo vremena pokušava progurati usmjerena na oživljavanje hrvatskog sela ne bi bilo potrebe za ovime jer bi bilo dovoljno novaca za sve. Vlatka Buić, DVM i Ivana Pipal, DVM Prihvaćen Poštovana ! Zahvaljujemo na odgovoru. No, prije odluke o izmjeni pravilnika obavljene su veoma opsežne analize. Zaključak je jasan - pravo posjednika nije upitno, ali je ograničeno izborom provedbenih mjera. Krivo ste razumjeli da je propisano da se izjava mora obnavljati svake godine.
21 Neven Polić PRAVILNIK OUVJETIMAPODKOJIMAPOSJEDNICI ŽIVOTINJAIMAJU PRAVOODABRATIOVLAŠTENUVETERINARSKUORGANIZACIJU Poštovani, prije dvadeset godina samo otvorio veterinarsku ambulantu i ljekarnu i započeo rad bez javnih ovlasti. Borio sam se za svaku stranku, svako govedo, svinju, ovcu, kozu, dijelio dobro i zlo sa hrvatskim seljakom. Nije mi bilo teško, iz domovirnskog rata izašao sam kao dragovoljac, časnik i domoljub. Dočekao sam svojih pet minuta kada sam se prijavio na Natječaj za dodjelu javnih ovlasti i dobio ih kao tri male ratom opustošene općine. I dalje sam radio, provodio dane i noći na terenu kada su drugi svjesno uništavali selo i kojima je seljak bio ovca za šišanje nisam odustao. Novih pet minuta sam dočekao kada je izašao Pravilnik koji mi je omogućio da korisnici usluga imaju pravo odabrati moju veterinarsku organizaciju koja će im obavljati naređene mjere čime je praktički dvorište, obitelj, pojedinac poklonio svoje povjerenje kako meni tako i mojim djelatnicima za koje smo pošteno radili svih proteklih godina. Iskreno, zar očekujete da je pravedno i pošteno onemogućiti hrvatskom seljaku da bira kako veterinara tako i ovlaštenu veterinarsku organizaciju, kada se ljudska i ina prava povećavaju a Vi ih ponuđenim Pravilnikom ne samo uskraćujete nego idete na ruku onima koji kada je trebalo nisu ništa učinili kako za terene na kojima obavljaju veterinarsku djelatnost tako i na strukturu stočnog fonda u RH, ovo me podsjeća na posljednji tango onih koji hoće povući novac od seljaka za kojeg nisu učinili gotovo NIŠTA. Kao građanin, veterinar, obiteljski čovjek, dragovoljac domovinskog rata apsolutno sam PROTIV ovakvog Pravilnika i pitam se zapravo kojem mudrom umu je palo na pamet i koji su to hitni i nepremostivi razlozi za donošenje ovog Pravilnika, mislim da čak ni to nije tajna i da ovakav prijedlog dolazi iz Hrvatske veterinarske komore diktiran od strane direktora veterinarskih organizacija privatiziranih 90-tih godina koji otvaranjem novih ambulanti, ljekarni, klinika naprosto gube pa hoće silom i podmetnutim aktima realizirati svoje naume. Nadam se da gospodin ministar Tolušić inače vrlo rezolutan i čovjek koji je donio nove vjetrove u hrvatsku poljoprivredu neće podleći pritiscima jer odobravanje istog će biti novo UBOJSTVO hrvatskog stočarstva. Sa štovanjem, Neven Polić DVM. Primljeno na znanje Poštovani! Zahvaljujemo na vašem interesu i trudu da nam pomognete u donošenju propisa. Ne možemo se složiti sa vašim paušalnim izjavama da ovakav prijedlog dolazi iz Hrvatske veterinarske komore diktiran od strane direktora veterinarskih organizacija privatiziranih 90-tih godina. Kao što smo ranije naveli prije odluke o izmjeni pravilnika obavljene su veoma opsežne analize.
22 Darko Hrupec PRAVILNIK OUVJETIMAPODKOJIMAPOSJEDNICI ŽIVOTINJAIMAJU PRAVOODABRATIOVLAŠTENUVETERINARSKUORGANIZACIJU Pozdrav svima!Trenutno moje gospodarstvo nema domaćih životinja,jedna mačka,iz dobro poznatih razloga.No nećemo tome,ovdje se bavimo drugim stvarima.Pamtim djetinjstvo po punoj staji,svinjac ne jedan nego gdje se našlo mjesta,pas jedan ili dva a o mačkama da ne govorimo.Trebalo je čuvati svu tu perad(kokoši,patke,purice...).Ja kao dijete sam poznavao SVAKOG veterinara.LJudi bili stalno kod nas.Ako je bilo što bolesno mi zvali,ako su bili u blizini svratili da popričaju s ocem kakvo je stanje sa životinjama i sl.Taj ljudski odnos koji toliko treba svakom od nas Vi nam oduzimate.Zašto? 02.01.ove godine staje neki kombi.Pitam 2 gosp.i u bijelim kutama tko su i što trebaju.Kažu poslali ih cijepiti pse iz Varaždina,Mali Bukovec udaljen 35 km.Halo, pa mi imamo svoje dečke,tu u Ludbregu!?Pokupili se i otišli,valjda u drugo selo.Možda ljudi novce moraju donijeti.Da skratim.Imamo svojeg doktora,zubara(stomatologa) i druge dr...ostavite naše veterinare na miru.Da ne vrijede ne bi ih birali.Ako liječe životinje,neka i cijepe i vade krv i sl. NE novom pravilniku! Primljeno na znanje Poštovani ! Zahvaljujemo na vašem interesu i trudu da nam pomognete u donošenju propisa. I dalje imate pravo odabrati veterinara za poslove liječenja za kojeg smatrate da najbolje ispunjava vaše potrebe. Obzirom da je zdravstveno stanje životinja područje od posebnog interesa što je regulirano i zakonom, natječajem se provodi postupak utvrđivanja uvjeta kojima moraju udovoljiti veterinarske organizacije i onoj organizaciji koja je ponudi najviši standard za pružanje posebnih usluga za određeno područje, dodjeljuje se javna ovlast. Ugovorom o povjeravanju poslova javnih ovlasti odabrana veterinarska organizacija jamči da će kao posebni ovlaštenik, određenim visokim standardom provoditi mjere od interesa za veterinarsko javno zdravstvo i zdravstvenu zaštitu životinja. Ukoliko ne bi postojao javni natječaj i dodjela javnih ovlasti, već bi se oslanjali samo i jedino na slobodan izbor posjednika, uslijed nedefiniranih prava i obveza pri prvoj pojavi epidemije zaraznih bolesti sustav bi se slomio.
23 Tomislav Mikel PRAVILNIK OUVJETIMAPODKOJIMAPOSJEDNICI ŽIVOTINJAIMAJU PRAVOODABRATIOVLAŠTENUVETERINARSKUORGANIZACIJU Ne slažem s s novim prijedlogom pravilnika jer i vrapci na grani već znaju da je to udar na "naš slobodan" odabir veterinarske organizacije kojoj smo dali povjerenje za liječenje životinja iz jednog i jedinog razloga, a to je kvaliteta usluge koju pružaju na slobodnom tržištu. Ovo na što pripremate novi pravilnik nije više slobodno tržište nego postaje monopol velikih veterinarski organizacija koje samo to i zanima , naravno da je novac u pitanju. Nisam odabrao veterinarsku ambulantu ili stanicu zbog koncesije koju ima na tom području nego veterinara koji mi pruža kvalitetnu uslugu u štali 24 sata, a ovim prijedlogom novog pravilnika to postaje nevažno. To je udar na dobre veterinare koji su svojim trudom i radom zadobili naše povjerenje, ali i nas stočare koji onda baš i nemamo mogućnosti slobodnog odabira ovlaštene veterinarske organizacije. Primljeno na znanje Poštovani ! Zahvaljujemo na vašem interesu i trudu da nam pomognete u donošenju propisa. Ne bi se mogli složiti s vašom ocjenom kako vas novi pravilnik onemogućava u odabiru veterinara koji vam pruža kvalitetnu uslugu u štali. Veterinarska organizacija s javnim ovlastima jamči da će kao posebni ovlaštenik, određenim visokim standardom provoditi mjere od interesa za veterinarsko javno zdravstvo i zdravstvenu zaštitu životinja u Republici Hrvatskoj.
24 Dinko Kadi PRAVILNIK OUVJETIMAPODKOJIMAPOSJEDNICI ŽIVOTINJAIMAJU PRAVOODABRATIOVLAŠTENUVETERINARSKUORGANIZACIJU Epizootiološka situacija u Hrvatskoj je dobra, što je očiti dokaz da ne treba mijenjati postojeći pravilnik. Vlasnici odabiru jednu veterinarsku organizaciju koja im obavlja sve mjere. I one koje plaća vlasnik i one koje se financiraju iz državnog proračuna. Na taj način i velike veterinarske stanice i manje ambulante imaju jednake šanse da opstanu. Time se izbjegava monopol, nikome se ne pogoduje i poštuju se pravila tržišnog nadmetanja. Svi plaćamo porez pa nam ne treba uskraćivati pravo na odabir veterinara koji će provoditi sve mjere na našim životinjama. Uvođenje novog pravilnika bilo bi u suprotnosti s Europskim regulativama koje dozvoljavaju vlasniku da sam odabire veterinara. Zbog toga bi u konačnici Hrvatska mogla odgovarati jer nije usklađena sa EU. Primljeno na znanje Poštovani ! Zahvaljujemo na vašem interesu i trudu da nam pomognete u donošenju propisa. Zdravstveno stanje životinja je područje od posebnog interesa što je regulirano i zakonom. Upravo stoga zakonodavac ima obavezu provesti natječaj za izbor veterinarske organizacije koja time dobiva posebne, javne ovlasti za provedbu određenih mjera. Struka je dobro procijenila, a iskustvo potvrdilo da se bolesti pojavljuju ne samo kod posjednika u organiziranim uzgojima već i kod divljih životinja uz sve druge aspekte veterinarskog javnog zdravstva. Struka je dokazala da ovakva organizacija veterinarske službe može najbolje i najefikasnije odgovoriti svim zahtjevima suvremenog veterinarskog javnog zdravstva i ugrozi zdravlja životinja, ali i ljudi kad su u pitanju zoonoze. Kada ne bi postojao javni natječaj i dodjela javnih ovlasti već bi se oslanjali samo i jedino na slobodan izbor posjednika, pri prvoj pojavi epidemije zaraznih bolesti sustav bi se slomio uslijed nedefiniranih prava i obveza. Stoga ostajemo pri svojem prijedlogu kojega podržavaju sve ostale veterinarske organizacije u znatno većem dijelu.
25 Matija Jandrilović PRAVILNIK OUVJETIMAPODKOJIMAPOSJEDNICI ŽIVOTINJAIMAJU PRAVOODABRATIOVLAŠTENUVETERINARSKUORGANIZACIJU Moje mišljenje je da treba ostati i dalje stari Pravilnik na snazi jer ako imamo koncesiju na jednoj epizotiološkoj jedinici i imamo izjave kod ljudi u nekoliko drugih epizotioloških jedinica to onda znači da na svom koncesijskom području znamo raditi stručno,savjesno i po pravilima struke a kod ljudi koji imaju Izjave kod nas ne znamo. Mislim da se ovim novim Pravilnikom pokušava samo preraspodijeliti novac kojim se financiraju naređene mjere iz državnog proračuna na velike ribe,a vi mali plivajte u veterinarskim poslovima kako znate bez državnih novaca. Zašto su ljudi otišli iz nekih veterinarskih organizacija ne bih htio puno raspravljati ali mislim da nisu otišli zato što smo mi ljepši ili zato što vozimo bolje aute.. Ljudi koji su nam predali Izjave vjeruju u nas, vjeruju u našu brigu za zdravlje njihovih životinja , vjeruju da će im veterinarska usluga biti pružena uvijek sa voljom i na vrijeme i napose da bude obavljena stručno i savjesno i po pravilima struke. Uglavnom ja sam protiv ovog Pravilnika jer mislim da je sustav održiv i da funkcionira odlično sa starim Pravilnikom. Još bih samo pitao kada i gdje je održan bilo kakav sastanak na temu ovoga novoga Pravilnika, jer mislim da je to ipak od velike važnosti za opstanak velikog broja veterinarskih ambulanata ili stanica, da se to samo ovako preko noći provede mislim da nije ni malo korektno barem ne sa neke kolegijalne strane. Lp,hvala Matija Jandrilović dr.vet.med. Primljeno na znanje Poštovani! Zahvaljujemo na vašem interesu i trudu da nam pomognete u donošenju propisa. Obzirom da je zdravstveno stanje životinja područje od posebnog interesa što je regulirano i zakonom, natječajem se provodi postupak utvrđivanja uvjeta kojima moraju udovoljiti veterinarske organizacije i onoj organizaciji koja je ponudi najviši standard za pružanje posebnih usluga za određeno područje, dodjeljuje se javna ovlast. Ugovorom o povjeravanju poslova javnih ovlasti odabrana veterinarska organizacija jamči da će kao posebni ovlaštenik, određenim visokim standardom provoditi mjere od interesa za veterinarsko javno zdravstvo i zdravstvenu zaštitu životinja. Kada ne bi postojao javni natječaj i dodjela javnih ovlasti već bi se oslanjali samo i jedino na slobodan izbor posjednika, pri prvoj pojavi epidemije zaraznih bolesti sustav bi se slomio uslijed nedefiniranih prava i obveza. Vlada Republike Hrvatske u studenom 2009. godine prihvatila je Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine 140/09). Prihvaćajući Kodeks Vlada je istovremeno obvezala Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske da izradi Smjernice za primjenu Kodeksa i program sustavne edukacije koordinatora za savjetovanje, koje je bilo potrebno imenovati u tijelima državne uprave i uredima Vlade. Usvajanjem Kodeksa Republika Hrvatska pridružila se skupini razvijenih europskih demokracija koje su uspostavile jasne standarde i mjere savjetovanja državnih tijela sa zainteresiranom javnošću u postupcima kreiranja zakona, drugih propisa i akata, a standardi i mjere koje Kodeks predviđa odnose se ponajprije na: dostupnost, jasnoću i trajanje savjetovanja • informiranje o učincima savjetovanja • usklađenost postupaka savjetovanja među državnim tijelima • unapređenje kvalitete funkcioniranja rada državnih institucija. Zaključno, provedeni postupak sukladan je najvišim europskim standardima.
26 Miroslav Kovač PRAVILNIK OUVJETIMAPODKOJIMAPOSJEDNICI ŽIVOTINJAIMAJU PRAVOODABRATIOVLAŠTENUVETERINARSKUORGANIZACIJU Veterinarska ambulanta – Simentalac (Kutjevo) NE slažemo se sa člankom 2. stavkom a) i d). PRAVILNIKA O UVJETIMA POD KOJIMA POSJEDNICI Ž IVOTINJA IMAJU PRAVO ODABRATI OVLA ŠTENU VETERINARSKU ORGANIZACIJU i tražimo da se u stavcima a. i d. Članka 2. omogući posjedniku da mu odabrana ovlaštena organizacija vrši i propisane veterinarske preglede koji SE financiraju iz državnog proračuna Obrazloženje (primjer iz prakse): - Veterinarska ambulanta Simentalac je osnovana 2012. godine. Dvije godine smo na tržištu radili bez tzv. „koncesije“ i samo svojim radom, zalaganjem, stručnošću, opremljenošću, promptnošću i kvalitetom rada djelatnika opstali uz konkurenciju veterinarske stanice koja je od 8 epizotioloških jedinica koncesiju imala na svih 8. - 2014. godine smo na natječaju odabrani za koncesionara na jednoj od 8 navedenih epizitioloških jedinica. Time smo dobili status ovlaštene veterinarske organizacije. Noseći se sa svim problemima nelojalne konkurencije i pritisaka uspjeli smo opstati. U tome smo, temeljem postojećeg Pravilnika o slobodnom odabiru OVO, dobili naklonost većeg broja vlasnika (posjednika) s ostalih epizotioloških jedinica („koncesijskih područja“) na kojima je djelovala „konkurentska“ veterinarska stanica. Jedini razlog odabira naše OVO od strane posjednika životinja je bila kvaliteta naše usluge. To nam je omogućilo ravnopravniji položaj na tržištu i još kvalitetniji i motiviran rad sa i prema posjednicima. Otvorilo je prostor zdravom tržišnom okruženju u kojem smo se zalagali da naše usluge budu još kvalitetnije, a mjere od države propisane smo obavili kvalitetno i na vrijeme jer nam one donose, u uvjetima stočarstva kakovo je na terenu, značajan prihod za ambulantu i njene djelatnike (opstanak). Pri tome smo svoj odnos prema posjedniku samo očvrsnuli jer nam je itekako stalo da na gospodarstvima posjednika sa životinjama bude sve u najboljem redu, što se tiče zdravlja (liječenja i preventive) životinja, ali i provedbe od države naređenih mjera. - Prema tome, Pravilinik koji je na snazi je uistinu motivirajući i ne vidimo razloga njegove promjene u članku i stavku koji smo naveli kao neprihvatljive u novo predloženom Praviliniku koji je predlagač stavio na javnu raspravu (u vrlo kratkom roku za raspravu – savjetovanje). Zaključak: - Istaknuvši primjer naše OVO želimo naglasiti da nam je postojeći i trenutno važeći Pravilnik, kojeg se želi promijeniti Novim Pravilnikom, omogućio da samo svojim kvalitetnim radom opstanemo, a da to onda država, dajući nam ovlaštenje za provedbu naređenih mjera, dodatno ojača i to sve na zadovoljstvo posjednika koji je u ovom konkretnom slučaju ključan. - Promjena Pravilnika kako se planira i predlaže u okviru ovog e-savjetovanja je korak u nazad (nažalost – trebalo bi biti upravo suprotno) u jačanju slobodnog tržišta, zdravog duha konkurencije i kvalitete obavljenog posla, ali i ono najvažnije, odgovornosti sudionika upravo prema tom i takvom tržištu i zahtjevima koji su postavljeni od strane države ali i stručne i poslovne etike prema posjednicima životinja (vlasnika). - Predložena promjena Pravilnika (uvjeta za odabir) direktno koči slobodu odabira od strane posjednika, a polazišno načelo (pravo) istog Pravilnika je mogućnost da posjednik dobije čim kvalitetniju uslugu. Zašto bi inače imao mogućnost odabira OVO? - Ukoliko predlagač prihvati određene promjene Pravilnika, na koje se ovdje referiramo kao ključne, tada će vrlo vjerojatno na terenu biti neugodnih situacija na relaciji veterinar – posjednik i veterinar – veterinar, što nam u svim ovim neprilikama u stočarstvu zaista nije potrebno. - Nije manje važno da smo akteri prava odabira OVO upravo i porezni obveznici koji svojim radom pune državni proračun iz kojeg se onda financiraju naređene mjere i tu onda administracija treba voditi računa da ne pogoduje i ne uskraćuje mogućnosti objema stranama. - Navedenim prijedlogom promjena Pravilnika otvara se mogućnost državnim institucijama i administraciji da ojača monopol određenih aktera na tržištu u kojem (nažalost) veći dio zarade dolazi upravo iz državnog proračuna kroz naređene mjere. o ovo je sada problem koji ima širu konotaciju na koju smo iz ambulante upozoravali i predlagali određene jednostavne promjene u Zakonu koje bi omogućile čim većem broju mladih ljudi da ostanu raditi u zemlji sa životinjama i u veterini. Stočarstvo je u velikoj krizi, a samim tim i veterinarska struka. Svjesni da smo na tržištu, što podrazumijeva da i neki od naših sadašnjih posjednika koji su nam dali povjerenje u prošlom razdoblju, donesu odluku o promjeni prema nekoj drugoj OVO koja djeluje na našem prostoru i da na taj način ostvare mogućnost da im jedna OVO na gospodarstvu obavlja sve oblike veterinarskih poslova, što i sami zastupamo. Pitanje za kraj; zašto državna administracija ne vjeruje u poslovnost, stručnost i etičnost upravo onih ljudi (stručnjaka) koje je ta ista (naša) država školovala, dok sami posjednici, kao ključni akteri, imaju povjerenja u njih odabravši ih za brigu oko zdravlja životinja na svojim gospodarstvima? Koji je pravi razlog inicijative za promjenu Pravilnika? Bilo bi dobro imati istaknuto od strane predlagača. Ostavite nam mira za rad i život i ne mijenjajte sustav koji sasvim dobro funkcionira. Tamo gdje tome nije tako neka ovlaštene institucije države interveniraju na najbolji mogući i stručan način. Prema našem mišljenju potrebe za promjenu Pravilinka NEMA. Ima itekako važnijih detalja u struci i općenito uzgoju i proizvodnji u stočarstvu koji imaju prioritete za promjene. O tome bi valjalo raspraviti. Stojeći otvoreni za eventualne upite i pojašnjenje prema predlagaču ostavljamo ovdje dio svojih razmišljanja na uvid i raspravu. Primljeno na znanje Poštovani! Zahvaljujemo na vašem interesu i trudu da nam pomognete u donošenju propisa. Dosadašnja primjena Pravilnika nakon gotovo 17 godina, pokazala je i neke negativnosti koje smo dužni izmijeniti. Vlasnik životinja i dalje ima pravo odabrati veterinara za poslove liječenja. S punom povjerenjem se svaki posjednik obraća veterinarskoj organizaciji koju najviše cijeni. Zdravstveno stanje životinja je područje od posebnog interesa što je regulirano i zakonom. Upravo stoga zakonodavac ima obavezu provesti natječaj za izbor veterinarske organizacije koja time dobiva posebne, javne ovlasti za provedbu određenih mjera. Ovim natječajem se provodi postupak utvrđivanja uvjeta i onoj organizaciji koja je nudila najviši standard za pružanje posebnih usluga za određeno područje, dodjeljuje se javna ovlast. Ugovorom o povjeravanju poslova javnih ovlasti odabrana veterinarska organizacija jamči da će kao posebni ovlaštenik, određenim visokim standardom provoditi mjere od interesa za veterinarsko javno zdravstvo i zdravstvenu zaštitu životinja. Nakon što je provedbom natječaja određena veterinarska organizacija utvrđena kao najbolja i udovoljava svim uvjetima za provedbu mjera od posebnog interesa, ona je dužna organizirati posao da može udovoljiti uvjetima iz potpisanog ugovora. Stoga se pokazalo da neograničeno pravo odabira ugrožava provedbu nadstandardnih uvjeta u provedbi mjera. Dakle, cijeli zakonom propisan postupak dodjele javnih ovlasti, pravom neograničenog izbora gubi smisao. Nije primjereno da nakon što državno povjerenstvo provede postupak i odabere veterinarsku organizaciju, posjednik životinja sam može odabrati neku drugu veterinarsku organizaciju koja evidentno za to područje nije nudila najbolje uvjete. Usko gledano iz pozicije posjednika, nije moguće sagledati svu važnost provedbe javnog natječaja. Pojedine bolesti koje se mogu javljati i koje se javljaju se pojavljuju i suzbijaju tako da Republika Hrvatska kao i svaka druga uređena zemlja, mora imati ustrojenu veterinarsku službu koja može odgovoriti na sve izazove. Struka je dobro procijenila, a iskustvo potvrdilo da se bolesti pojavljuju ne samo kod posjednika u organiziranim uzgojima već i kod divljih životinja uz sve druge aspekte veterinarskog javnog zdravstva. Struka je dokazala da ovakva organizacija veterinarske službe može najbolje i najefikasnije odgovoriti svim zahtjevima suvremenog veterinarskog javnog zdravstva i ugrozi zdravlja životinja, ali i ljudi kad su u pitanju zoonoze. Kada ne bi postojao javni natječaj i dodjela javnih ovlasti već bi se oslanjali samo i jedino na slobodan izbor posjednika, pri prvoj pojavi epidemije zaraznih bolesti sustav bi se slomio uslijed nedefiniranih prava i obveza. Stoga ostajemo pri svojem prijedlogu kojega podržavaju sve ostale veterinarske organizacije u znatno većem dijelu.
27 Dubravko Butković PRAVILNIK OUVJETIMAPODKOJIMAPOSJEDNICI ŽIVOTINJAIMAJU PRAVOODABRATIOVLAŠTENUVETERINARSKUORGANIZACIJU Mišljenja sam da nema nikakve potrebe mijenjati postojeći pravilnik i bilo čime ograničavati posjednike u izboru ovlaštene veterinarske organizacije po njegovoj slobodnoj volji i nahođenju. Ograničenjem takve mogućnosti bio bi obezvrijeđen i moj rad kao veterinara u proteklih petnaestak godina čime bi mi bio onemogućen rad kod posjednika koji su odabrali veterinarsku organizaciju u kojoj sam zaposlen. O razlozima zašto je netko od nekoga izabran ne bih ulazio, ali sam mišljenja da se slobodna volja posjednika životinja mora poštovati bez izuzetka. Primljeno na znanje Poštovani ! Zahvaljujemo na vašem interesu i trudu da nam pomognete u donošenju propisa. Zdravstveno stanje životinja je područje od posebnog interesa što je regulirano i zakonom. Upravo stoga zakonodavac ima obavezu provesti natječaj za izbor veterinarske organizacije koja time dobiva posebne, javne ovlasti za provedbu određenih mjera. Nema nikakvih zapreka da nastavite suradnju s posjednicima životinja koji vaš rad ocjenjuju stručnim i savjesnim.
28 UDRUGA VETERINARSKIH ORGANIZACIJA HRVATSKE PRAVILNIK OUVJETIMAPODKOJIMAPOSJEDNICI ŽIVOTINJAIMAJU PRAVOODABRATIOVLAŠTENUVETERINARSKUORGANIZACIJU Poštovani predlagatelju Pravilnika o uvjetima pod kojima posjednici imaju pravo odabrati ovlaštenu veterinarsku organizaciju NEMA NIKAKVIH POTREBA MIJENJATI POSTOJEĆI Pravilnik o uvjetima pod kojima posjednici imaju pravo odabrati ovlaštenu veterinarsku organizaciju(NN181/2003 i 45/2008) Pravilnik o uvjetima pod kojima posjednici imaju pravo odabrati ovlaštenu veterinarsku organizaciju(NN181/2003 i 45/2008) je DOBAR i odražava volju posjednika životinja što je Zakonodavac prepoznao i uvrstio u Zakon o veterinarstvu ČL. 109. st.5. Prošlo je gotovo 15 godina i postoječi Pravilnik treba doraditi, ali svakako NE na način da se posjednici ograniče u svojim pravima. Predlagatelj "novog" Pravilnika o uvjetima pod kojima posjednici imaju pravo odabrati ovlaštenu veterinarsku organizaciju u čl 2. a. protivan je Ustavu RH (ČL3. , Čl 16. , Čl 49. st. 1), mnogim zakonima(Zakon o veterinarstvu, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o Trgovačkim društvima), kao i Uredbama EU koje su posebno osjetljive kod ograničavanja prava slobode ugovaranja i biranja davatelja pojedinih usluga. Problemi u kojima smo se našli ( posjednici životinja i veterinarska struka) zahtjevaju otvoreni dijalog svih zainteresiranih bez fige u đepu. Rješenje MORAMO naći uvažavajući trendove koji su prisutni (smanjenje stočnog fonda) , zaustaviti ih te vidjeti na koji način povečati proizvodnju. U koliko se to dogodi rasprave oko tog Pravilnika neće trebati. U suprotnom trebamo tražiti druge poslove ( po mogučnosti izvan Hrvatske ) svi od posjednika životinja pa do ministarstva. Primljeno na znanje Poštovani ! Zahvaljujemo na vašem interesu i trudu da nam pomognete u donošenju propisa. Ne bi se mogli složiti s vašom ocjenom kako „Donošenje odredbi ovog propisa onemogućava bilo koga, da pod jednakim uvjetima bude biran od strane posjednika životinja, ne bi bilo u skladu s člankom 49. Ustava RH“ iz razloga što ovaj propis regulira postupanje u slučaju ugroze zdravlja životinja, ali i ljudi kad su u pitanju zoonoze, te je time provedba mjera koje se financiraju iz proračuna Republike Hrvatske na propisan način, od javnog interesa za Republiku Hrvatsku. Republika Hrvatska kao i svaka druga uređena zemlja, mora imati ustrojenu veterinarsku službu koja može odgovoriti na sve izazove.
29 Marija Stoklasa PRAVILNIK OUVJETIMAPODKOJIMAPOSJEDNICI ŽIVOTINJAIMAJU PRAVOODABRATIOVLAŠTENUVETERINARSKUORGANIZACIJU Apsolutno se ne slažem s promjenom pravilnika. Koja je razlika između poslova koje ja plaćam i koje plaća država???? Kad mi pobaci krava, veterinar kojeg plaćam će mi liječiti kravu, a veterinar kojeg plaća država će uzimati uzorke? Ja sam odabrala one kojima vjerujem, zašto mi sad nameće za dobar dio poslova neki drugi, kakvo sad ja imam pravo izbora? Do sada je sve bilo u redu, zašto sada mjenjati to! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na vašem interesu i trudu da nam pomognete u donošenju propisa. I dalje imate pravo odabrati veterinara za poslove liječenja. S punom povjerenjem obratite se veterinarskoj organizaciji koju najviše cijenite. Obzirom da je zdravstveno stanje životinja područje od posebnog interesa što je regulirano i zakonom, zakonodavac ima obavezu provesti natječaj za izbor veterinarske organizacije koja time dobiva posebne, javne ovlasti za provedbu određenih mjera.
30 Anita Zrnić PRAVILNIK OUVJETIMAPODKOJIMAPOSJEDNICI ŽIVOTINJAIMAJU PRAVOODABRATIOVLAŠTENUVETERINARSKUORGANIZACIJU Ovim prijedlogom Pravilnika se krše temeljna ljudska prava, pokušava se uvesti monopol i zabrana tržišnog natjecanja. Suprug i ja kao posjednici životinja odabrali smo veterinarsku stanicu koja nam brine o životinjama i provodi mjere koje su zakonom propisane i financiraju se iz državnog proračuna i želimo da to tako i ostane, uključujući i obvezno cijepljenje pasa protiv bjesnoće koje sami plaćamo. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na vašem interesu i trudu da nam pomognete u donošenju propisa. Dosadašnja primjena Pravilnika nakon gotovo 17 godina, pokazala je i neke negativnosti koje smo dužni izmijeniti. Vlasnik životinja i dalje ima pravo odabrati veterinara za poslove liječenja. S punom povjerenjem se svaki posjednik obraća veterinarskoj organizaciji koju najviše cijeni. Zdravstveno stanje životinja je područje od posebnog interesa što je regulirano i zakonom. Upravo stoga zakonodavac ima obavezu provesti natječaj za izbor veterinarske organizacije koja time dobiva posebne, javne ovlasti za provedbu određenih mjera. Ovim natječajem se provodi postupak utvrđivanja uvjeta i onoj organizaciji koja je nudila najviši standard za pružanje posebnih usluga za određeno područje, dodjeljuje se javna ovlast. Ugovorom o povjeravanju poslova javnih ovlasti odabrana veterinarska organizacija jamči da će kao posebni ovlaštenik, određenim visokim standardom provoditi mjere od interesa za veterinarsko javno zdravstvo i zdravstvenu zaštitu životinja. Nakon što je provedbom natječaja određena veterinarska organizacija utvrđena kao najbolja i udovoljava svim uvjetima za provedbu mjera od posebnog interesa, ona je dužna organizirati posao da može udovoljiti uvjetima iz potpisanog ugovora. Stoga se pokazalo da neograničeno pravo odabira ugrožava provedbu nadstandardnih uvjeta u provedbi mjera. Dakle, cijeli zakonom propisan postupak dodjele javnih ovlasti, pravom neograničenog izbora gubi smisao. Nije primjereno da nakon što državno povjerenstvo provede postupak i odabere veterinarsku organizaciju, posjednik životinja sam može odabrati neku drugu veterinarsku organizaciju koja evidentno za to područje nije nudila najbolje uvjete. Usko gledano iz pozicije posjednika, nije moguće sagledati svu važnost provedbe javnog natječaja. Pojedine bolesti koje se mogu javljati i koje se javljaju se pojavljuju i suzbijaju tako da Republika Hrvatska kao i svaka druga uređena zemlja, mora imati ustrojenu veterinarsku službu koja može odgovoriti na sve izazove. Struka je dobro procijenila, a iskustvo potvrdilo da se bolesti pojavljuju ne samo kod posjednika u organiziranim uzgojima već i kod divljih životinja uz sve druge aspekte veterinarskog javnog zdravstva. Struka je dokazala da ovakva organizacija veterinarske službe može najbolje i najefikasnije odgovoriti svim zahtjevima suvremenog veterinarskog javnog zdravstva i ugrozi zdravlja životinja, ali i ljudi kad su u pitanju zoonoze. Kada ne bi postojao javni natječaj i dodjela javnih ovlasti već bi se oslanjali samo i jedino na slobodan izbor posjednika, pri prvoj pojavi epidemije zaraznih bolesti sustav bi se slomio uslijed nedefiniranih prava i obveza. Stoga ostajemo pri svojem prijedlogu kojega podržavaju sve ostale veterinarske organizacije u znatno većem dijelu.
31 OPG Lidija Peharec PRAVILNIK OUVJETIMAPODKOJIMAPOSJEDNICI ŽIVOTINJAIMAJU PRAVOODABRATIOVLAŠTENUVETERINARSKUORGANIZACIJU Pozdrav svima, nikako se ne slažem s ovim prijedlogom zakona jer smatram da bi svaka životinja (bila to krava, pas, mačka, konj itd) trebala imati maksimalnu zaštitu i brigu. Vlasnik tih životinja će uvijek izabrati najbolji mogući odabir na pitanje "Koja će se ovlaštena veterinarska ambulanta moći brinuti o njegovim životinjama?". Na OPG-u brojimo 24 muzne krave koje imaju 24-satnu zaštitu dnevno jer uvijek je netko od veterinara dežuran i nije uopće bitno da li je 04:00 ujutro, 13:00 u podne ili 20:00 sati navečer. Kada bi ovaj zakon stupio na snagu ta 24-satna zaštita bi se pretvorila u totalni kaos i vjerujte mi g. Tolušiću radije ću kravu gledati jednom kako se muči (dok ju budemo trpali na kamion za klaonicu) nego da se muči svaki puta kada dođe u ruke nestručne osobe, osobe koja je na poslu pod utjecajem alkohola, koja je glavni prijenosnik bolesti i koja takav odgovoran posao shvaća neozbiljno i potpuno neprofesionalno. A upravo takav odnos prema životinjama je prijedlog ovog zakona koji želi ugasiti i posljednju želju za nastavkom bavljenja ovom djelatnošću koja je u Republici Hrvatskoj sve manja i manja. Zato molim Vas g. Tolušiću, dopustite da mi vlasnici životinja SAMI biramo ovlaštenu veterinarsku ambulantu koja će dati sve od sebe kako bi pospješila našu proizvodnju i održala naše blago zdravima i sigurnim od bolesti kao što su to činili i posljednjih 15-ak godina. Neka životinje imaju pravo na "liječnike" kao što i mi ljudi imamo pravo birati kojega ćemo liječnika posjećivati! LP, OPG Peharec Primljeno na znanje Zahvaljujemo na vašem interesu i trudu da nam pomognete u donošenju propisa. Dosadašnja primjena Pravilnika nakon gotovo 17 godina, pokazala je i neke negativnosti koje smo dužni izmijeniti. Vlasnik životinja i dalje ima pravo odabrati veterinara za poslove liječenja. S punom povjerenjem se svaki posjednik obraća veterinarskoj organizaciji koju najviše cijeni. Zdravstveno stanje životinja je područje od posebnog interesa što je regulirano i zakonom. Upravo stoga zakonodavac ima obavezu provesti natječaj za izbor veterinarske organizacije koja time dobiva posebne, javne ovlasti za provedbu određenih mjera. Ugovorom o povjeravanju poslova javnih ovlasti odabrana veterinarska organizacija jamči da će kao posebni ovlaštenik, određenim visokim standardom provoditi mjere od interesa za veterinarsko javno zdravstvo i zdravstvenu zaštitu životinja.
32 Tomislav Stipić PRAVILNIK OUVJETIMAPODKOJIMAPOSJEDNICI ŽIVOTINJAIMAJU PRAVOODABRATIOVLAŠTENUVETERINARSKUORGANIZACIJU Zašto je navedeni pravilnik stavljen na e savjetovanje u otvorenom roku od 01.02.2018 do 09.02. 2018, kad Zakonski rok iznosi 30 dana ? Molim obrazloženje ? Je li razlog neodgodiva hitnost ? Primljeno na znanje Zahvaljujemo na vašem interesu i trudu da nam pomognete u donošenju propisa. Pojedine bolesti koje se mogu javljati i koje se javljaju se pojavljuju i suzbijaju tako da Republika Hrvatska kao i svaka druga uređena zemlja, mora imati ustrojenu veterinarsku službu koja može odgovoriti na sve izazove. Struka je dobro procijenila, a iskustvo potvrdilo da se bolesti pojavljuju ne samo kod posjednika u organiziranim uzgojima već i kod divljih životinja uz sve druge aspekte veterinarskog javnog zdravstva. Struka je dokazala da ovakva organizacija veterinarske službe može najbolje i najefikasnije odgovoriti svim zahtjevima suvremenog veterinarskog javnog zdravstva i ugrozi zdravlja životinja, ali i ljudi kad su u pitanju zoonoze. Kada ne bi postojao javni natječaj i dodjela javnih ovlasti već bi se oslanjali samo i jedino na slobodan izbor posjednika, pri prvoj pojavi epidemije zaraznih bolesti sustav bi se slomio uslijed nedefiniranih prava i obveza.
33 Marta Šimrak Lukavski PRAVILNIK OUVJETIMAPODKOJIMAPOSJEDNICI ŽIVOTINJAIMAJU PRAVOODABRATIOVLAŠTENUVETERINARSKUORGANIZACIJU Čl. 2, st.1, toč.a i d predloženog Pravilnika o uvjetima pod kojima posjednici životinja imaju pravo odabrati ovlaštenu veterinarsku organizaciju predviđeno je kako posjednik životinje ima pravo jedanput godišnje izabrati ovlaštenu veterinarsku organizaciju za obavljanje slijedećih poslova, taksativno navedenih od toč. a do toč. e istog stavka. Drugim riječima posjednike životinja u odnosu na dosadašnji Pravilnik i čl. 109 Zakona o veterinarstvu, ograničava se u izboru usluga ovlaštenih veterinarskih organizacija koje pružaju svoje usluge sukladno Zakonu o veterinarstvu i drugim pravnim propisima, koji se na iste usluge imaju primijeniti. Naime prema prijedlogu novog Pravilnika posjedniku životinja omogućeno je da izabere ovlaštenu veterinarsku organizaciju samo u odnosu na preventivna cijepljenja i dijagnostička ispitivanja propisana temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o veterinarstvu (Narodne novine, br. 82/13 i 148/13) odnosno Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih bolesti i njihovom financiranju, koja se ne financiraju iz državnog proračuna, ali ne i za propisana preventivna cijepljenja (bjesnoća). Navedenim isključenjem mogućnosti odabira posjednika životinja, za razliku od dosadašnjeg propisa, posjednike životinja ograničava se u odabiru za brigu i zdravlje o vlastitoj životinji. Odnosno iz perspektive posjednika životinja onemogućava se primjerice posjednika kućnog ljubimca da svoju životinju cijepi propisanim preventivnim cijepljenjem – protiv bjesnoće izvan epizootiološke jedinice kojoj pripada unutar primjerice Zagrebačke županije iako se primjerice trenutno njegov kućni ljubimac nalazi i boravi na području Šibensko-kninske županije. S druge strane, ukoliko bi s istim kućnim ljubimcem posjednik došao u Beč, Ljubljanu ili bilo koji drugi grad ili mjesto unutar članica Europske unije, isti bi u skladu s pozitivnim pravnim propisima mogao cijepiti tog istog kućnog ljubimca bez problema i to s propisanim preventivnim cjepivom-protiv bjesnoće. Sukladno navedenom isto bi značilo i da će posjednici ostalih životinja na gospodarstvima biti u nemogućnosti izabrati ovlaštenu veterinarsku organizaciju po svojoj volji i izboru koja će im provesti propisana preventivna cijepljenja na njihovim životinjama. Postavlja se pitanje i da li je predložena odredba u skladu s Direktivama Europske unije, Uredbama Vijeća Europske unije, Ustavom RH, Zakonom o veterinarstvu i drugim propisima. Navedenom odredbom ne samo da se ograničavaju prava posjednika životinja u slobodi kretanja i izbora veterinarske organizacije, već bi se gledajući iz druge perspektive, pojedine veterinarske organizacije mogle staviti u povoljniji položaj od drugih veterinarskih organizacija, a čime bi se potom moglo dovesti do postupanja koje eventualno ne bi bilo sukladno sa Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja, Uredbi Vijeća Europske unije br. 1/2003 i br. 139/2004. Naime, države članice Europske unije imaju zadaću da uspostave sustav zaštite od narušavanja tržišnog natjecanja na unutarnjem tržištu EU te trebaju obavljati svoje djelatnosti u skladu s načelom otvorenog tržišnog gospodarstva i slobodnog tržišnog natjecanja. Po mom osobnom mišljenju kao posjednika kućnog ljubimca, ta su načela bitna za daljnji razvoj unutarnjeg tržišnog natjecanja veterinarskih organizacija, njihovog unaprjeđenja, konkurentnosti i u konačnosti podizanja kvalitete usluga veterinarskih organizacija. Također, Ustavom RH čl. 49, st.2 jasno i nedvojbeno je utvrđeno kako država osigurava svim poduzetnicima jednak pravni položaj na tržištu, a istovremeno zabranjena je zlouporaba monopolskog položaja određenog zakonom. Ovdje se zapravo radi o podzakonskom aktu, koji je u proceduri donošenja, ali je upitno da li je u skladu sa zakonskim i drugim pravnim propisima i gore naznačenim Uredbama Vijeća EU. Ovlašteni smo samostalno odabrati liječnika obiteljske medicine i stomatologa. Odabrani liječnik cijepi nas protiv zaraznih i drugih bolesti koji trošak se također financira iz državnog proračuna, međutim istovremeno predlažemo ograničenje izbora posjednika životinja u odabiru usluge ovlaštene veterinarske organizacije za poslove iz čl. 109. Zakona o veterinarstvu. Prihvaćen Zahvaljujemo na vašem interesu i trudu da nam pomognete u donošenju propisa. Nema prepreka da vašeg kućnog ljubimca cijepite u veterinarskoj organizaciji koja može obavljati "posebne poslove" na području cijele Republike Hrvatske. U prijedlogu propisa radi se o jasnoj definiciji poslova koje na području epizootiološke jedinice može obavljati veterinarska organizacija sa javnim ovlastima. natječajem se provodi postupak utvrđivanja uvjeta i onoj organizaciji koja je nudila najviši standard za pružanje posebnih usluga za određeno područje, dodjeljuje se javna ovlast. Ugovorom o povjeravanju poslova javnih ovlasti odabrana veterinarska organizacija jamči da će kao posebni ovlaštenik, određenim visokim standardom provoditi mjere od interesa za veterinarsko javno zdravstvo i zdravstvenu zaštitu životinja. Nakon što je provedbom natječaja određena veterinarska organizacija utvrđena kao najbolja i udovoljava svim uvjetima za provedbu mjera od posebnog interesa, ona je dužna organizirati posao da može udovoljiti uvjetima iz potpisanog ugovora. Stoga se pokazalo da neograničeno pravo odabira ugrožava provedbu nadstandardnih uvjeta u provedbi mjera.
34 Dobrivoj Borojević PRAVILNIK OUVJETIMAPODKOJIMAPOSJEDNICI ŽIVOTINJAIMAJU PRAVOODABRATIOVLAŠTENUVETERINARSKUORGANIZACIJU Ne tjerajte ljude da mijenjaju odabranog koncesionara. Mi smo odabrali s kim želimo raditi, to potpisali i ne želimo promjene jer smo zadovoljni uslugama koje dobivamo od svojih veterinara. Ovom politikom se ide na ruku samo odabranim i podobnim da bi se uništilo i ovo malo životinja što drži starija populacija. Mnogi ljudi se ne razumiju u ovaj sistem odabira i time se hoće iskoristit njihovo neznanje. Pustite ljude da sami odaberu i nemojte pogodovati velikima jer i oni mali moraju živjeti, ako nemaju mogućnosti otići van ove države. Primljeno na znanje Vlasnik životinja i dalje ima pravo odabrati veterinara za poslove liječenja životinja. Ukoliko ste zadovoljni radom kolege, ne trebate ga mijenjat.
35 Igor prebegović PRAVILNIK OUVJETIMAPODKOJIMAPOSJEDNICI ŽIVOTINJAIMAJU PRAVOODABRATIOVLAŠTENUVETERINARSKUORGANIZACIJU Napisat ču još jedan komentar vezano na ovu temu a koji slikovito dokazuje stanje na terenu a u ovom slučaju radi se o lovačkom društvu. Imamo problem što na područje našeg lovišta ima koncesiju vet stanica Varaždin udaljena 30 ak kilometara koja nam je praktički nametnuta te neke stvari ne mozemo odradit u vet stanici Ludbreg več moramo odlazit u udaljeni Varazdin(analiza krvi na svinjsku kugu,lisice,lešine i sl)a dobar dio tih stvari ovako i onako nam odradi vet st Ludbreg (preuzimanje lisica,odvoz lešina,pregled trihinele divlje svinje)svojom dobrom voljom i koja puno bolje zna stvarno stanje na području našeg lovišta!! Pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na vašem interesu i trudu da nam pomognete u donošenju propisa. U sklopu upravnih poslova iz područja veterinarstva Ministarstvo poljoprivrede određuje ustroj i prati funkcioniranje veterinarske službe. Zdravstveno stanje životinja je područje od posebnog interesa što je regulirano i zakonom. Upravo stoga zakonodavac ima obavezu provesti natječaj za izbor veterinarske organizacije koja time dobiva posebne, javne ovlasti za provedbu određenih mjera. Na natječaj se mogu javiti sve veterinarske organizacije koje zadovoljavaju propisane uvjete. Natječajem se provodi postupak utvrđivanja uvjeta i onoj organizaciji koja je nudila najviši standard za pružanje posebnih usluga za određeno područje, dodjeljuje se javna ovlast. Ugovorom o povjeravanju poslova javnih ovlasti odabrana veterinarska organizacija jamči da će kao posebni ovlaštenik, određenim visokim standardom provoditi mjere od interesa za veterinarsko javno zdravstvo i zdravstvenu zaštitu životinja. Kada ne bi postojao javni natječaj i dodjela javnih ovlasti već bi se oslanjali samo i jedino na slobodan izbor posjednika, pri prvoj pojavi epidemije zaraznih bolesti sustav bi se slomio uslijed nedefiniranih prava i obveza.
36 Igor prebegović PRAVILNIK OUVJETIMAPODKOJIMAPOSJEDNICI ŽIVOTINJAIMAJU PRAVOODABRATIOVLAŠTENUVETERINARSKUORGANIZACIJU Također sam mišljenja da svaki pojedinac ima pravo sam birati veterinarsku instituciju ili veterinara koji če se brinut o njegovim životinjama jer svaki od nas ima več veterinare s kojima je zadovoljan i ne želi to mjenjati,a ne da nam se nameče netko drugi protiv naše volje!! Svjedoci smo da su u ovim teškim vremenima za poljoprivredu nametnute mnoge stvari koje nisu po volji poljoprivrednika a što nikako ne vodi poboljšanju stanja opčenito u državi a kamoli u poljoprivredi!! Pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na vašem interesu i trudu da nam pomognete u donošenju propisa. I dalje nema nikakve prepreke da sami odaberete veterinara za poslove liječenja životinja.
37 SNJEŽANA SABO PRAVILNIK OUVJETIMAPODKOJIMAPOSJEDNICI ŽIVOTINJAIMAJU PRAVOODABRATIOVLAŠTENUVETERINARSKUORGANIZACIJU Poštovani, suludo je da nemamo pravo izabrati svoga veterinara ili ambulantu s kojom želimo raditi. Mišljenja sam da je sloboda izbora elementarna stvar svakog pojedinca.Kao što imamo pravo izabrati svoga liječnika i upravo kod njega ići mišljenja sam da je tako i s veterinarom. Na terenu gdje rade dvije ili više ovlaštenih ambulanti doći će do generalnog nereda jer se neće znati tko što radi. Što s onima koji su iz određenog razloga promijenili veterinara,a sada će im opet taj s kojim su nezadovoljni, doći u štalu i dvorište. Imam osjećaj da se opet ide na ruku velikima, odnosno onima koji žele uništiti i ono malo poštenih i radišnih veterinara koji rade u nemogućim uvjetima, u selima koja su prazna i koji ako se ovako nastavi neće imati koga liječiti. I zašto se o ovakvim stvarima ne povede intenzivnija javna,vidljivija komunikacija,a ne ovako. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na vašem interesu i trudu da nam pomognete u donošenju propisa. Ponavljamo, navodi da se posjedniku uskraćuje pravo izbora veterinara nisu točni, budući da u skladu s veterinarskim propisima posjednik može izabrati veterinara za liječenje svojih životinja i sve ostale poslove veterinarske djelatnosti, osim za one poslove za koje se raspisuje natječaj i koje država ugovara i plaća ih ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji. Zahvaljujemo na vašem interesu i trudu da nam pomognete u donošenju propisa. Vlada Republike Hrvatske u studenom 2009. godine prihvatila je Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine 140/09). Prihvaćajući Kodeks Vlada je istovremeno obvezala Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske da izradi Smjernice za primjenu Kodeksa i program sustavne edukacije koordinatora za savjetovanje, koje je bilo potrebno imenovati u tijelima državne uprave i uredima Vlade. Usvajanjem Kodeksa Republika Hrvatska pridružila se skupini razvijenih europskih demokracija koje su uspostavile jasne standarde i mjere savjetovanja državnih tijela sa zainteresiranom javnošću u postupcima kreiranja zakona, drugih propisa i akata, a standardi i mjere koje Kodeks predviđa odnose se ponajprije na: dostupnost, jasnoću i trajanje savjetovanja • informiranje o učincima savjetovanja • usklađenost postupaka savjetovanja među državnim tijelima • unapređenje kvalitete funkcioniranja rada državnih institucija. Zaključno, provedeni postupak sukladan je najvišim europskim standardima.
38 Tatjana Lukes PRAVILNIK OUVJETIMAPODKOJIMAPOSJEDNICI ŽIVOTINJAIMAJU PRAVOODABRATIOVLAŠTENUVETERINARSKUORGANIZACIJU Kao prvo, epizootiološka situacija u RH je i više nego zadovoljavajuća upravo zbog napornog rada veterinara i to prema dosadašnjim pravilima i propisima, uključujući i dosadašnji Pravilnik. Izjava da je temeljni razlog promjene Pravilnika jer se njime obezvrjeđuje sustav dodjele javnih ovlasti je doista nakaradna jer na taj način Ministarstvo priznaje da je na nekim područjima dodjela koncesija bila suluda, da im način dodjeljivanja bodova nema smisla, kada je toliki broj posjednika Izjavom prešao u drugu ovlaštenu organizaciju. Rješenje tog problema nikako nije u promjeni Pravilnika jer to samo znači još zamršeniju situaciju gdje vlasnici životinja ne znaju s kim moraju surađivati i u velikom broju slučajeva prisiljava ih na suradnju sa ovlaštenom organizacijom s kojom ne žele apsolutno nikakvu suradnju. Da je dosadašnji sustav neodrživ je bezobzirna izjava posebno jer sadašnja situacija apsolutno dokazuje da sustav funkcionira i da nema nikakvog razloga da ga se mijenja, jer ponavljam, zahvaljujući veterinarskoj struci u RH, iskorijenjene su ili se drže pod kontrolom mnoge bolesti koje su predstavljale izrazitu opasnost za životinje, javno zdravstvo te ekonomsku situaciju. Koji je onda razlog?? Razlog je pohlepa "velikih" veterinarskih organizacija koje žele sve za sebe, jer budimo realni, veterinarske stanice i ambulante, posebno na područjima izvan velikih gradova, preživljavaju i rade upravo zahvaljujući naređenim mjerama koje se plaćaju iz državnog proračuna. Znači da je njima cilj stvoriti monopol na određenom području i uzrokovati zatvaranje manjih ambulanti i stanica koje se nisu snašle u sustavu natječaja za dobivanje javnih ovlasti, jer svi mi dobro znamo na koje su se načine pojedini natječaji provodili. Što sa svim tim ovlaštenim veterinarima koji su uložili godine u svoje obrazovanje te nastavili kroz cjeloživotno obrazovanje koje veterinarska struka zahtjeva? Ostat će bez posla, napuštati Hrvatsku ili biti primorani prihvatiti zaposlenje u veterinarskim organizacijama koje imaju koncesiju i koje ih budu voljne zaposliti, ali pod kojim uvjetima?? A što je s veterinarima koji rade u većim veterinarskim organizacijama koje su dosad dobivale koncesije? Njima će se samo povećati obim posla, koji je već i sada izrazito velik, a plaća će vrlo vjerojatno ostati ista. Promjena Pravilnika za sobom vuče čitav niz posljedica koje se samo u negativnom smislu mogu odraziti na veterinarsku struku jer u konačnici znače gašenje "malih" i nedostatak konkurentnosti. Stoga, apeliram da se ne mijenjaju stvari koje funkcioniraju, već da se Veterinarska komora i Ministarstvo uhvate posla i pokušaju promijeniti i unaprijediti ono što nam je potrebno, pritom misleći na sve svoje članove, jer svi članovi redovito plaćaju članarinu, upisuju i završavaju tečaje i slušaju seminare kako bi unaprijedili svoje znanje, pomozite nam izboriti se da vratimo djelatnosti koje smo izgubili kroz godine i za koje smo apsolutno stručni, pomozite nam da se moderniziramo i unaprijedimo pruženu uslugu! Primljeno na znanje Ne možemo se složiti s vašim tezama. Za poslove javnih ovlasti (poslovi koji se financiraju iz državnog proračuna)raspisuje se natječaj na koji se mogu javiti sve veterinarske organizacije koje ispunjavaju propisane uvjete. Posjednik može izabrati veterinara za liječenje svojih životinja i sve ostale poslove veterinarske djelatnosti, osim za one poslove za koje se raspisuje natječaj i koje država ugovara i plaća ih ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji.
39 ivica majurec PRAVILNIK OUVJETIMAPODKOJIMAPOSJEDNICI ŽIVOTINJAIMAJU PRAVOODABRATIOVLAŠTENUVETERINARSKUORGANIZACIJU Ja kao korisnik veterinarskih usluga želim imati pravo izbora te sam več potpisanom izjavom odabrao ovlaštenu veterinarsku organizaciju .Želim da mi ta vet. organizacija i dalje obavlja usluge bez obzira da li se financiraju iz državnog proračuna ili plačam ja. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na vašem interesu i trudu da nam pomognete u donošenju propisa. Za poslove od posebnog državnog interesa koje država ugovara i plaća ih ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji raspisuje se natječaj. Ovim natječajem se provodi postupak utvrđivanja uvjeta i onoj organizaciji koja je nudila najviši standard za pružanje posebnih usluga za određeno područje, dodjeljuje se javna ovlast. I dalje imate pravo odabrati veterinara za poslove liječenja za kojeg smatrate da najbolje ispunjava vaše potrebe.
40 GORAN MRKONJA PRAVILNIK OUVJETIMAPODKOJIMAPOSJEDNICI ŽIVOTINJAIMAJU PRAVOODABRATIOVLAŠTENUVETERINARSKUORGANIZACIJU Ne izmišljajte toplu vodu! Ostavite ljudima pravo izbora što je i temeljno ljudsko pravo. Ako ja kao građanin izaberem odabranu ovlaštenu veterinarsku organizaciju onda očekujem da će mi ta organizacija obavljati usluge neovisno da li se iste financiraju iz državnog proračuna ili ih plaćam ja.Treba voditi računa o konkurentnosti i tržišnom natjecanju davatelja veterinarskih.usluga jer se s takvim pravilnikom stvara monopol pojedinih ustanova. Koliko ljudi uopće zna da se ovdje o tom pravilniku savjetuje pošto znamo da je većina uzgajivača starije životne dobi i ne zna se koristiti ovom vrstom medija? Moje mišljenje je da će te sa takvim pravilnicima obeshrabriti još to malo uzgajivača životinja što je preostalo u RH. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na vašem interesu i trudu da nam pomognete u donošenju propisa. Ponavljamo, navodi da se posjedniku uskraćuje pravo izbora veterinara nisu točni, budući da posjednik može izabrati veterinara za liječenje svojih životinja i sve ostale poslove veterinarske djelatnosti, osim za one poslove za koje se raspisuje natječaj i koje država ugovara i plaća ih ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji. Pojedine bolesti koje se mogu javljati i koje se javljaju se pojavljuju i suzbijaju tako da Republika Hrvatska kao i svaka druga uređena zemlja, mora imati ustrojenu veterinarsku službu koja može odgovoriti na sve izazove. Struka je dobro procijenila da ovakva organizacija veterinarske službe može najbolje i najefikasnije odgovoriti svim zahtjevima suvremenog veterinarskog javnog zdravstva i ugrozi zdravlja životinja, ali i ljudi kad su u pitanju zoonoze.
41 Zdravka Stančić PRAVILNIK OUVJETIMAPODKOJIMAPOSJEDNICI ŽIVOTINJAIMAJU PRAVOODABRATIOVLAŠTENUVETERINARSKUORGANIZACIJU Apsolutno neprihvatljivo ! Posjednik odabire ovlaštenu vet.org. svojom voljom i ta org.mu radi sve naređene mjere bez obzira tko ih financira. Do sada je to savršeno funkcioniralo i svatko zna kakva mu je epizootiološka slika na terenu. Na ovaj način doći će do pomutnje i ljudi više neće znati koga trebaju zvati za koji posao , a i ovako su preopterećeni tekućom administracijom i općim stanjem u stočarstvu. Na dvorištu će mu se nalaziti ljudi iz dvije različite veterinarske organizacije, jedni će vaditi krv ovcama, drugi će cijepiti pse, jedni će pisati svjedodžbe , drugi će pregledavati meso na trihinelu ! Kako kod konja? 2 ću ja jer ih plaća posjednik , a jednoga će drugi jer ih plaća država !!?? Nemojte raditi reda tamo gdje sve funkcionira ! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na vašem interesu i trudu da nam pomognete u donošenju propisa. Dosadašnja primjena Pravilnika nakon gotovo 17 godina, pokazala je i neke negativnosti koje smo dužni izmijeniti. Vlasnik životinja i dalje ima pravo odabrati veterinara za poslove liječenja. S punom povjerenjem se svaki posjednik obraća veterinarskoj organizaciji koju najviše cijeni. Zdravstveno stanje životinja je područje od posebnog interesa što je regulirano i zakonom. Upravo stoga zakonodavac ima obavezu provesti natječaj za izbor veterinarske organizacije koja time dobiva posebne, javne ovlasti za provedbu određenih mjera. Ovim natječajem se provodi postupak utvrđivanja uvjeta i onoj organizaciji koja je nudila najviši standard za pružanje posebnih usluga za određeno područje, dodjeljuje se javna ovlast. Ugovorom o povjeravanju poslova javnih ovlasti odabrana veterinarska organizacija jamči da će kao posebni ovlaštenik, određenim visokim standardom provoditi mjere od interesa za veterinarsko javno zdravstvo i zdravstvenu zaštitu životinja. Pokazalo da neograničeno pravo odabira ugrožava provedbu nadstandardnih uvjeta u provedbi mjera. Dakle, cijeli zakonom propisan postupak dodjele javnih ovlasti, pravom neograničenog izbora gubi smisao. Pojedine bolesti koje se mogu javljati i koje se javljaju se pojavljuju i suzbijaju tako da Republika Hrvatska kao i svaka druga uređena zemlja, mora imati ustrojenu veterinarsku službu koja može odgovoriti na sve izazove. Struka je dobro procijenila, a iskustvo potvrdilo da se bolesti pojavljuju ne samo kod posjednika u organiziranim uzgojima već i kod divljih životinja uz sve druge aspekte veterinarskog javnog zdravstva. Struka je dokazala da ovakva organizacija veterinarske službe može najbolje i najefikasnije odgovoriti svim zahtjevima suvremenog veterinarskog javnog zdravstva i ugrozi zdravlja životinja, ali i ljudi kad su u pitanju zoonoze.
42 Ivan Forgač PRAVILNIK OUVJETIMAPODKOJIMAPOSJEDNICI ŽIVOTINJAIMAJU PRAVOODABRATIOVLAŠTENUVETERINARSKUORGANIZACIJU, Članak 1. HRVATSKA VETERINARSKA KOMORA PRIJEDLOG PRAVILNIKA O UVJETIMA POD KOJIMA POSJEDNICI ŽIVOTINJA MOGU ODABRATI OVLAŠTENU VETERINARSKU ORGANIZACIJ Vezano za Prijedlog Pravilnika o uvjetima pod kojima posjednici životinja mogu odabrati ovlaštenu veterinarsku organizaciju i komentare na e-savjetovanju, ovdje želimo istaknuti sljedeće činjenice. U skladu s odredbama Zakona o veterinarstvu ("Narodne novine" br. 82/2013), veterinarska djelatnost je djelatnost od posebnog interesa za RH, s obzirom na njen javni značaj u sustavu kontrole zdravlja životinja te proizvodnje namjernica životinjskog podrijetla. Navedeni zakon, veterinarstvo, odnosno veterinarsku djelatnost, definira kao zaštitu i kontrolu zdravlja i dobrobiti životinja, suzbijanje zoonoza, osiguravanje zdravstveno ispravnih i neškodljivih proizvoda životinjskoga podrijetla te druge poslovi veterinarskoga javnog zdravstva, promicanje reprodukcije životinja i veterinarska zaštita okoliša. U skladu sa zakonom, Veterinarsku djelatnost ravnopravno, na slobodnom tržištu mogu obavljati doktori veterinarske medicine koji su zaposleni u organizacijama u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti, a posjednik odnosno vlasnik životinje ima pravo po vlastitoj volji izabrati doktora veterinarske medicine kojeg on želi za liječenje svojih životinja. Sukladno odredbama članka 109. stavka 3. Zakona, pojedine poslove veterinarske djelatnosti koji su od iznimne važnosti za RH (poslove javnih ovlasti u veterinarstvu), mogu obavljati samo ovlaštene veterinarske organizacije, odnosno veterinarske ambulante i veterinarske stanice koje na vrijeme od pet godina ovlasti Uprava za veterinarstvo, kao ovlaštene veterinarske organizacije. U navedene poslove javnih ovlasti spadaju poslovi:  provedbe propisanih preventivnih cijepljenja, propisanih dijagnostičkih i drugih pretraga radi zaštite zdravlja životinja i ljudi te mjere za otkrivanje, suzbijanje, sprječavanje i iskorjenjivanje zaraznih ili nametničkih bolesti i zoonoza,  provedbe mjera veterinarske zaštite okoliša radi sprječavanja širenja i suzbijanja zaraznih ili nametničkih bolesti životinja (dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju i radiološku dekontaminaciju),  izdavanja svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinja, putnih listova za goveda, putovnica za kućne ljubimce, certifikata i drugih javnih isprava kada je to određeno Zakonom ili drugim propisom donesenim za provedbu propisa EU,  obavljanja propisanih veterinarskih pregleda,  provedbe, organiziranja i kontrole označavanje životinja, te unos podatke o označenim životinjama i njihovom premještanju u skladu s zakonom i propisima o označavanju i registraciji životinja. Posebno ističemo da su navedeni poslovi od posebnog interesa za RH, da se na njima bazira kompletan sustav kontrole i suzbijanja zaraznih i nametničkih bolesti i zoonoza te proizvodnje zdravstveno ispravnih namjernica životinjskog podrijetla. Navedene poslove, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane navedene, sukladno odredbama zakona dodjeljuje veterinarskim organizacija na temelju javnog natječaja. Na javni natječaj mogu se javljati sve veterinarske organizacije koje ispunjavaju propisane uvjete, a Uprava veterinarskim organizacijama koje su se javile na natječaj dodjeljuje područja jedinica lokalne samouprave na osnovi kriterija koji se propisuju natječajem za dodjelu javnih ovlasti (lokacija i udaljenost objekta veterinarske ambulante, vlasništvo veterinarske organizacije, posjedovanje DDD službe, akreditacija prema normi HRN ISO/IEC 17020, certifikacija prema drugim normama, kvaliteta prethodnog obavljanja poslova javnih ovlasti-sankcije, kvaliteta obavljanja poslova ovlaštenih veterinara u veterinarskoj organizaciji-sankcije prema ovlaštenim veterinarima, broj veterinarskih vježbenika, ukupan broj zaposlenih veterinara s licencijom, ukupan broj veterinara koji ispunjavaju uvjete za imenovanje ovlaštenih veterinara, broj ovlaštenih veterinara sa završenim poslijediplomskim studijem, raspored ovlaštenih veterinara po područjima jedinaca lokalne samouprave za koje se podnosi ponuda, broj veterinarskih tehničara, broj edukacija ovlaštenih veterinara za poslove koji se prenose na njih, radno iskustvo ovlaštenih veterinara, broj životinja po vrstama i kategorijama). Na osnovi prispjelih ponuda za pojedina područja jedinica lokalne samouprave i jasno definiranih kriterija, Uprava donosi odluku o tom koja veterinarska organizacija ima najpovoljnijoj ponudi za pojedinu jedinicu lokalne samouprave i sa njima sklapa ugovor o povjeravanju navedenih poslova javnih ovlasti na 5 godina koji ih obvezuje da imaju osoblje koje su prikazali u natječajnoj dokumentaciji te da je ono raspoređeno po jedinicama lokalne samouprave kako je to prikazano u ponudi na natječaj. Odredbama stavka 5. članka 109. Zakona o veterinarstvu, propisano je da na području Grada Zagreba i jedinica područnih samouprava, na kojima su ovlaštene dvije ili više veterinarskih organizacija, posjednik životinje ima pravo jedanput godišnje izabrati organizaciju za obavljanje pojedinih poslova javnih ovlasti, u opsegu i pod uvjetima koje pravilnikom propisuje ministar. Temeljem navedene odredbe Zakona, posjednici životinja do sada su konzumirali pravo odabira ovlaštene veterinarske organizacije prema važećem Pravilniku koji je na snazi od 2002. godine. S obzirom na navedene zakonske odredbe i odredbe važećeg Pravilnika o posebnim uvjetima pod kojima posjednici životinja imaju pravo odabrati ovlaštenu veterinarsku organizaciju, postavlja se pitanje smisla provedbe natječaja za dodjelu javnih ovlasti i sklapanja ugovora o povjeravanju poslova, budući da posjednici životinja pravom odabira ovlaštene veterinarske organizacije cijeli postupak dodjele javnih ovlasti čine besmislenim jer veterinarske organizacije apliciraju na natječaj na osnovi tehničkih i ljudskih kapaciteta za obavljanje poslova na jedinicama lokalne samouprave za koje se natječu, uzimajući u obzir broj gospodarstava te broj životinja po vrstama i kategorijama. Posebno ističemo da pravo odabira ovlaštene veterinarske organizacije, posebice u odnosu na provedbu propisanih mjera kontrole i suzbijanja zaraznih i nametničkih bolesti koje se financiraju iz državnog proračuna, a koje su od posebnog interesa za RH, predstavlja direktan sukob interesa i dovodi u poziciju posjednika da pravom odabira ovlaštene veterinarske organizacije, odabranoj veterinarskoj organizaciji uvjetuje različite ustupke po pitanju drugih poslova veterinarske djelatnosti koje mu ona obavlja. U prilog navedenom ističem zadnji slučaj utvrđivanja enzootske leukoze na jednoj velikoj farmi na području Županije Osječko-baranjske. Vezano za primjedbe na predloženi Prijedlog Pravilnika, koje se odnose na tržišno natjecanje, konkurentnost i slobodu pružanja usluga, ovdje još jednom ističemo da se radi o poslovima javnih ovlasti koji su od posebnog interesa za RH, da su u stručnom smislu ti poslovi tehničke naravi ( vakcinacija životinja u cilju sprečavanja pojave i suzbijanja zaraznih bolesti životinja, uzimanje uzoraka životinja radi kontrole zaraznih i nametničkih bolesti životinja, provedba mjera suzbijanja i iskorjenjivanja zaraznih i nametničkih bolesti životinja, vođenje propisanih evidencija i izdavanje službene dokumentacije) i da ih obavljaju osobno ovlaštene osobe u ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji koji ispunjavaju propisane uvjete, da se usluge za obavljanje navedenih poslova financiraju iz državnog proračuna po jedinstvenim cijenama koje u skladu s posebnim propisom određuje ministar te se ni u kojem slučaju ne može o bilo kakvom ograničavanju navedenih sloboda. Na kraju, još jednom naglašavamo da posjednik, odnosno vlasnik životinje ima pravo izabrati bilo kojeg veterinara koji obavlja veterinarsku djelatnost u nekoj od organizacija u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti u RH, odnosno država članica EU, osim za provedbu navedenih tehničkih poslova javnih ovlasti, da se navedeno pravo posjednika na izbor doktora veterinarske medicine temelji na procjeni znanja, vještina, kompetencija i povjerenja te da posjednik ima pravo i može odabrati onog doktora veterinarske medicine za kojeg smatra da će njegovoj životinji, odnosno životinjama pružiti najkvalitetniju uslugu liječenja odnosno održavanja i povećanja proizvodnosti stada. Posebno naglašavam da u ni jednoj državi članici Europske unije posjednik nema pravo izbora ovlaštene veterinarske organizacije. S obzirom na sve navedeno podržavam donošenje predmetnog Pravilnika kojim se posjedniku pruža njegovo zakonsko pravo izbora ovlaštene veterinarske organizacije za poslove koje on plaća. PREDSJEDNIK HVK Ivan Forgač, dr. med. vet Nema odgovora
43 Tatjana Ignjatić Zokić PRAVILNIK OUVJETIMAPODKOJIMAPOSJEDNICI ŽIVOTINJAIMAJU PRAVOODABRATIOVLAŠTENUVETERINARSKUORGANIZACIJU, Članak 1. Izmjenama pravilnika znacajno utjece na slobodno trziste veterinarske prakse. Ista nije financirana od strane drzave vec od posjednika zivotinja i stoga smatram da imam pravo izabrati nadleznog veterinara za domace zivotinje te drugog za kucne ljubimce. Takodjer, veterina je jedna od naslozenijih struka, zvanja i nije ju potrebno omalovazavati. Baza cipiranih, cjepljenih, kastriranih kucnih ljubimaca treba i navodno jeste, jedinstvena baza na razini RH i svaki veterinar mora moci pristupiti istoj u svrhu provjere podataka. Veterinar koji se bavi oznacavanjem zivotinja za klanje, nema i nikada nece imati potrebna znanja za odluku o stanju kucnog ljubimca te njegovoj spremnosti za potrebna cjepljenja. U skadu sa navedenim, smatram da oznacavanje i preventivna cjepljenja kucnih ljubimaca i domacih zivotinja ne pripadaju istoj organizaciji te da se navedeno ne smije izjednjacavati. Nema odgovora
44 HGK PRAVILNIK OUVJETIMAPODKOJIMAPOSJEDNICI ŽIVOTINJAIMAJU PRAVOODABRATIOVLAŠTENUVETERINARSKUORGANIZACIJU, Članak 2. Pojedine članice iz poljoprivrednog sektora predlažu u točkama a. i d. brisati sljedeći dio teksta: "koja se ne financiraju iz državnog proračuna". Stav je ovih članica da se ničim ne smije ograničiti pravo posjednika da sam bira ovlaštenu veterinarsku organizaciju. Svaki gospodarski subjekt ima neotuđivo pravo da sam bira poslovne partnere, a ne da mu budu nametnuti propisima. Donošenje odredbi propisa kojima bi se na bilo kakav način onemogućavalo bilo koga, da pod jednakim uvjetima bude biran od strane posjednika životinja, ne bi bilo u skladu s člankom 49. Ustava RH koji navodi: „Država osigurava svim poduzetnicima jednak pravni položaj na tržištu.“ Nije prihvaćen Molimo vaše članice da se same uključe ili da vi iznesete koje su to članice. Nama se javljaju vaše članice koje podržavaju ovaj propis u predloženom obliku. Zahvaljujemo se, s poštovanjem!
45 Marko Ivanušić PRAVILNIK OUVJETIMAPODKOJIMAPOSJEDNICI ŽIVOTINJAIMAJU PRAVOODABRATIOVLAŠTENUVETERINARSKUORGANIZACIJU, Članak 2. Članak 2. Posjednik životinje ima pravo jedanput godišnje izabrati ovlaštenu veterinarsku organizaciju za obavljanje sljedećih poslova: Poslove iz članka 109. stavka 1. točaka 1.,7., 9.,13., temeljem članka 17. i članka 109. stavka 5. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 82/13 i 148/13) Dokaz da su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovog članka je Izjava o odabiru ovlaštene veterinarske organizacije (u daljnjem tekstu: Izjava), koju posjedniku životinja na njegov usmeni zahtjev izdaje i ovjerava organizacija koja je do tada obavljala poslove iz članka 1. stavka 1. ovog Pravilnika, odnosno organizacija ovlaštena na epizootiološkoj jedinici posjednika životinja u trenutku kada je izjava zatražena. Nije prihvaćen Nerazumljivo.
46 Mario Dukarić PRAVILNIK OUVJETIMAPODKOJIMAPOSJEDNICI ŽIVOTINJAIMAJU PRAVOODABRATIOVLAŠTENUVETERINARSKUORGANIZACIJU, Članak 2. Moje je mišljenje da treba promjeniti Člank 2. stavka 1.- točke a do d predloženog Pravilnika o uvjetima pod kojima posjednici životinja imaju pravo odabrati ovlaštenu veterinarsku organizaciju predviđeno je kako posjednik životinje ima pravo jedanput godišnje izabrati ovlaštenu veterinarsku organizaciju za obavljanje slijedećih poslova, taksativno navedenih od toč. a do toč. e. U točkama a. i d. navedeno je da ja kao pojedinac i svi drugi građani Republike Hrvatske ne možemo odabrati ovlaštenu veterinarski organizaciju za propisane preventivne veterinarske usluge koje financira država što po mojem mišljenju nije nikako u redu obzirom da najbolju brigu o životinjama u gospodarstvu može obaviti jedna veterinarska organizacija koja je ujedno i odgovorna za sve postupke i usluge koje izvodi kod određenog poljoprivrednika. Prijedlog je da se izmjene predložene točke a. i d. na način da se briše riječ "ne" iz teksta i da ostane da odabrana ovlaštena veterinarska organizacija obavlja i poslove koji se financiraju iz državnog proračuna. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru, na žalost, smisao vašeg prijedloga je u dosadašnjem tekstu pravilnika i kao takav se pokazao veoma nefunkcionalan.
47 Dubravko Butković PRAVILNIK OUVJETIMAPODKOJIMAPOSJEDNICI ŽIVOTINJAIMAJU PRAVOODABRATIOVLAŠTENUVETERINARSKUORGANIZACIJU, Članak 2. Molio bih predlagatelja da mi navede i jedan valjan i razuman razlog po kojem se različito postupa prema mjerama iz naredbe koje plaća posjednik i onima koje se financiraju iz proračuna. Po tome će zlatninu s leša zvanog hrvatsko stočarstvo očigledno pobrati veliki i moćni dok mu poderane cipele može izuti tko hoće. Nema odgovora
48 Tomislav Stipić PRAVILNIK OUVJETIMAPODKOJIMAPOSJEDNICI ŽIVOTINJAIMAJU PRAVOODABRATIOVLAŠTENUVETERINARSKUORGANIZACIJU, Članak 2. Odredbom Članka 2. stavka 1.- točkama a do d predloženog Pravilnika o uvjetima pod kojima posjednici životinja imaju pravo odabrati ovlaštenu veterinarsku organizaciju predviđeno je kako posjednik životinje ima pravo jedanput godišnje izabrati ovlaštenu veterinarsku organizaciju za obavljanje slijedećih poslova, taksativno navedenih od toč. a do toč. e istog stavka što nije u skladu sa člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu. Naime navedenm odredbom, diskretno se kroz ovlaštenje pojedinih ovlaštenih veterinarskih organizacija (koncesije) veže se nadležnost takve organizacije za pojedino područje (koje je administrativno podijeljeno) tj. nadležnost = područje koncesije. Ja kao posjednik životinje hoću biti u mogućnosti odabrati svog veterinara bez obzira na područje (jer je to moj odabir). Ukoliko se i nadalje nastavi sa ovakvom praksom biti ću prisiljen svoje probleme kao građanin Hrvatske i EU rješavati kroz otvrene kanale za pomoć Europske unije (prijava SOLVIT sistemu i sl) Nema odgovora
49 jasna delpont PRAVILNIK OUVJETIMAPODKOJIMAPOSJEDNICI ŽIVOTINJAIMAJU PRAVOODABRATIOVLAŠTENUVETERINARSKUORGANIZACIJU, Članak 2. Osobno sam mijenjala vet.organizaciju,zbog toga što nisam bila zadovoljna pristupom,skrbi odnosom .Kao štp imamo pravo birati obiteljskog liječnika trebamo imati pravo birati i veterinara gdje dobijemo zaštitu za svoje ljubimce ili stoku o kojoj ovisi nečija egzistencija.Veterinarske organizacije se svojom stručnošću trebaju izboriti za nas klijente,a ne da se odnos svede na dva posjeta godišnje kad treba cijepiti pse protiv bjesnoće ili vaditi krv konjima,o većim propustima ne želim niti pisati.JASNA DELPONT Nije prihvaćen Mjere koje država propisuje dodjeljuje natječajem i nije dobro da se osobnim viđenjima derogiraju odluke povjerenstva.
50 Boško Banaj PRAVILNIK OUVJETIMAPODKOJIMAPOSJEDNICI ŽIVOTINJAIMAJU PRAVOODABRATIOVLAŠTENUVETERINARSKUORGANIZACIJU, Članak 2. Članak 2. stavak 1. točka a. treba izmijeniti tako da glasi: preventivna cijepljenja i dijagnostička ispitivanja propisana temeljem članka 17. stavak 1. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 82/13 i 148/13) odnosno Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju, koja se financiraju iz državnog proračuna i koja se ne financiraju iz državnog proračuna; Prihvaćen Ne možemo prihvatiti.
51 Marko Ivanušić PRAVILNIK OUVJETIMAPODKOJIMAPOSJEDNICI ŽIVOTINJAIMAJU PRAVOODABRATIOVLAŠTENUVETERINARSKUORGANIZACIJU, Članak 3. Članak 3. Posjednici kućnih ljubimaca ( pasa, mačaka i pitomih vretica) izuzimaju se iz ovog pravilnika, te propisano cijepljenje pasa protiv bjesnoće, označavanje pasa, vođenje evidencije o cijepljenju te izdavanje putovnica za pse i mačke, osim ovlaštenih organizacija i veterinarskih organizacija a koje ispunjavaju posebne uvjete te su po toj osnovi ovlaštene za obavljanje pojedinih poslova iz članka 109. stavka 1. Zakona o veterinarstvu, mogu obavljati i veterinarske prakse koje ispunjavaju posebne uvjete i koje su po toj osnovni ovlaštene za obavljanje prije navedenih poslova. Posjednici kućnih ljubimaca (pas, mačka i pitoma vretica) imaju pravo slobodnog odabira gore navedenih veterinarskih organizacija tijekom cijele godine. Nema odgovora
52 Marko Ivanušić PRAVILNIK OUVJETIMAPODKOJIMAPOSJEDNICI ŽIVOTINJAIMAJU PRAVOODABRATIOVLAŠTENUVETERINARSKUORGANIZACIJU, Članak 3. Članak 3. Posjednici kućnih ljubimaca ( pasa, mačaka i pitomih vretica) izuzimaju se iz ovog pravilnika, te propisano cijepljenje pasa protiv bjesnoće, označavanje pasa, vođenje evidencije o cijepljenju te izdavanje putovnica za pse i mačke, osim ovlaštenih organizacija i veterinarskih organizacija a koje ispunjavaju posebne uvjete te su po toj osnovi ovlaštene za obavljanje pojedinih poslova iz članka 109. stavka 1. Zakona o veterinarstvu, mogu obavljati i veterinarske prakse koje ispunjavaju posebne uvjete i koje su po toj osnovni ovlaštene za obavljanje prije navedenih poslova. Posjednici kućnih ljubimaca (pas, mačka i pitoma vretica) imaju pravo slobodnog odabira gore navedenih veterinarskih organizacija tijekom cijele godine. Nema odgovora
53 Marko Ivanušić PRAVILNIK OUVJETIMAPODKOJIMAPOSJEDNICI ŽIVOTINJAIMAJU PRAVOODABRATIOVLAŠTENUVETERINARSKUORGANIZACIJU, Članak 5. Ispravak Članka 5. stavka 1. Članak 5. 1) Pravo odabira iz članka 1. stavka 1. ovoga Pravilnika posjednik životinja ima u razdoblju od 1. do 31. prosinca tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu. Nema odgovora
54 Futura, udruga za zaštitu životinja PRAVILNIK OUVJETIMAPODKOJIMAPOSJEDNICI ŽIVOTINJAIMAJU PRAVOODABRATIOVLAŠTENUVETERINARSKUORGANIZACIJU, Članak 5. Smatramo da se odabir veterinara za obavezno cijepljenje pasa protiv bjesnoće i označavanje mikročipom ne smije ograničiti na razdoblje od 15. - 30. prosinca, jer bi u tom slučaju vlasnici udomljenih i kupljenih pasa bili u tom razdoblju prisiljeni putovati u druge gradove kod bivših veterinara podići Izjave ili putovati kod njih na cijepljenje sa svojim ljubimcima. Predlažemo da se za pse dozvoli odabir veterinara i izvan tog perioda i/ili da se omogući izdavanje Izjava putem faxa ili elektronske pošte. Nema odgovora