Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi tipa operacije 6.1.1. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“, i tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Dario Movre Uvjeti prihvatljivosti korisnika , Članak 12. Iako nema Priloga kojim je definirana dodjela bodova i bodovni prag, predlažem (u slučaju da već nije navedeno) da se kao i kod nekih ostalih mjera uvedu dodatni bodovi na račun stručne spreme (preddiplomski ili preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, specijalistički diplomski stručni studij, stručni studij u trajanju od najmanje tri godine) te upotpuni uvjet da takva osoba (nositelj ili član) također mora ostati u RH najmanje slijedećih 5 godina. Možda ćemo i na taj način smanjiti odlazak mladih školovanih ljudi u inozemstvo. Primljeno na znanje Poštovani, Kriteriji odabira bit će sastavni dio natječaja. Uvjet da mladi poljoprivrednik mora ostati u RH najmanje slijedećih 5 godina je većpropisan u Pravilniku članak 4. stavak 17.
2 Opg Petar Matak Uvjeti prihvatljivosti korisnika , Članak 12. Znači ljudi koji rade u nekoj firmi nemogu tražit ovu mjeru i zadržat posao u firmi? (mjera 6.3.1. za male) Primljeno na znanje Poštovani, kod tipa operacije 6.3.1. navedeno nije uvjet.
3 Goran Ovanin Uvjeti prihvatljivosti korisnika , Članak 4. U podpunosti se slažem s predhodnim komentarom - da agronome i veterinare treba detronizirati s položaja povlaštene kaste Ruralnoga razvoja (stavak 3)!!! Nije prihvaćen Isto kao komentar ispod.
4 Andreja Španović Uvjeti prihvatljivosti korisnika , Članak 12. Zašto bi se uopće ograničavalo prijenos nositelja gospodarstva (stavak 4!)?! Nije li bitno da se natječajem dodijeljeni novac utroši na aktivnosti iz poslovnoga plana? Nije li cilj i svrha sveukupnoga Programa ruralnoga razvoja da poljoprivredna gospodarstva opstaju i napreduju? Ovomu ograničenju vezanjem na jednu osobu ne može se vidjeti druga svrha nego li je sputavanje razvoja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava time što im se sprječava (i to tijekom tolikih godina!) sljedeći korak - prijava na natječaj za mlade - 6.1.1. To nikako nije u redu! Nije prihvaćen Poštovana, potpora u ovom tipu operacije dodjeljuje se mladom poljoprivredniku koji postaje nositelj poljoprivrednog gospodarstva. Uvjete pod kojima je korisnik potpore dobio sredstva mora poštivati pet godina nakon konačne isplate sredstava.
5 Goran Ovanin Uvjeti prihvatljivosti korisnika , Članak 12. Stavak (4) ne bi smio biti ovakav da sprječava prienos poljoprivrednoga gospodarstva na nasljednika (a pogotovo tako dugo!) jer time čini ovaj tip operacije suprotinim, protuučinkovitim tipu operacije 6.1.1 koji je upravo namienjen poticanju i podpori prienosa imanja (polj. gospodarstva) na (mlađe) nasljednike. Ta dva tipa operacije bi trebala biti kompatibilna i sliedna jedan drugomu i tako su i predstavljani javnosti. Ovaj stavak ovoga članka, koliko ja vidim, to u podpunosti onemogućuje za ogromnu većinu hrvatskih obitelji i zato ga se mora izbaciti ili mienjati! Nije prihvaćen Vidi prethodni odgovor.
6 Vedran Sokač PRAVILNIK Poštovani, unutar članka 4. stavak 3. potrebno je dodati pod točkom a)prehrambeno - biotehnološkog smjera, točkom b) prehrambeno - biotehnološkog područja i pod točkom c) prehrambene biotehnologije. Obrazloženje: U članku 8. stavak 1. točka b) prihvatljiva je aktivnost kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora. Ovdje posebno napominjemo i/ili prerade proizvoda te smatramo da je nerazumljivo izostavljeno prehrambeno - biotehnološko područje (obrazovanje i iskustvo), obzirom da je nužno imati obrazovanje/edukaciju/iskustvo za aktivnost prerade kako bi se osigurala kasnija održivost projekta ukoliko se ulaže u sektor prerade na poljoprivrednom gospodarstvu. Nije prihvaćen Poštovani, navedeni uvjet je uvjet iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. odobrenoga od strane Europske komisije te ga u ovom trenutku.nije moguće mijenjati.
7 Ivan Šilar Uvjeti prihvatljivosti korisnika , Članak 4. Članak 4. (1) Korisnici su mladi poljoprivrednici sukladno definiciji iz članka 3, stavka 1., točke 1. ovoga Pravilnika koji: a) su u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu registrirani kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva za koje se traži potpora, ali ne duže od dvadeset četiri mjeseca prije podnošenja Zahtjeva za potporu b) u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu nisu registrirani kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva za koje se traži potpora, ali to moraju postati najkasnije pri podnošenju Zahtjeva za isplatu prve rate potpore i ne kasnije od devet mjeseci nakon sklapanja Ugovora o financiranju. c) mladi poljoprivrednici koji su registrirani kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva duže od 24 mjeseca mogu zatražiti potporu u iznosu od 20.000 eura Nije prihvaćen Poštovani, mladi poljoprivrednici koji su registrirani kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva duže od 24 mjeseca nisu prihvatljivi korisnici u ovom tipu operacije.
8 IVAN DUŠAN Zaprimanje i rangiranje Zahtjeva za potporu , Članak 26. Vezano za članak 26 stavak 2. Smatram da je neprihvatljivo da se prednost određuje natječajem. Prednost se mora definirati ovim pravilnikom i mora proći javnu raspravu kako bi svi zainteresirani mogli dati svoje mišljenje i primjedbe. Ovo je jako važno i osjetljivo pitanje. Prevelika je važnost definiranja prednosti da bi se to definiralo kroz natječaj. Na ovaj način zakonodavac izbjegava javnu raspravu o tom pitanju. Posebno naglašavam mogućnost da se mogu pojaviti nedovoljno precizni kriteriji određivanja prednosti, što otvara mogućnost za pogodovanje određenim projektima. Nije prihvaćen Poštovani, Kriteriji odabira bit će sastavni dio natječaja. Kriteriji odabira upućuju se na mišljenje članovima Odbora za praćenje Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. i na taj način javnost, preko svojih predstavnika u Odboru za praćenje ima mogućnost dati svoje mišljenje i primjedbe.
9 Tamara šabić PRAVILNIK Članak 4. 1. (a) "ali ne duže od dvadeset četiri mjeseca prije podnošenja Zahtjeva za potporu" - izmjenit na: "ali ne duže od 60 mjeseca prije podnošenja Zahtjeva za potporu". Zašto ograničavate mladog perspektivnog poljoprivrednika, mlađeg od 40 i koji je unatrag 5 godina po prvi puta nositelj OPGa? Po čemu je on drugačiji od nekog tko je nositelj 18 il 24 mjeseca? Nije prihvaćen Poštovana, Navedeno nije moguće mijenjati jer je isto propisano Uredbom (EU) 2017/2393 Europskog parlamenta i Vijeća.
10 Aranea-Ana Vede Broj projekata po korisniku, Članak 17. Mislim da nema opravdanog razloga da korisnici koji su uspješno proveli projekt iz operacije 6.3.1. i odobrena im je završna isplata od strane APPRRR-a, ne mogu ponovo prijaviti i ostvariti potporu iz operacije 6.3.1. u istom programskom razdoblju 2014.-2020. Naime, postoje korisnici koji ne trebaju veće potpore (kao iz mjera 4) ili nisu prihvatljivi prijavitelji na operacijama za nepoljoprivredne djelatnosti, a potpora iz operacije 6.3.1. im je dovoljna Nije prihvaćen Poštovana, Navedeno nije moguće jer je Uredbom 1305/2013 EU određeno da korisnik može samo jednom u programskom razdoblju 2014. - 2020. ostvariti potporu iz tipa operacije 6.3.1.
11 OPG NIKO BARBIĆ Uvjeti prihvatljivosti projekta, Članak 5. Stavak 1. S obzirom da je u članku 4. Pravilnika uvedena mogućnost da mladi poljoprivrednik zatraži i manju potporu u iznosu od 20.000 €, predlažem da se i minimalna ekonomska veličina (SO) spusti za one koji traže manju potporu. Također, SO bi trebalo spustiti s obzirom da su "primorske" kulture poput maslina i ljekovitog bilja potpuno besmisleno kalkulirane. Primjerice, 1 ha lavande prema FADN kalkulatoru vrijedi 890 €, dok realan prihod iznosi oko 10.000 €, a slično je i za masline. Mladi poljoprivrednici u Dalmaciji ostaju nepravedno zakinuti. Nije prihvaćen Poštovani, navedeni uvjet je iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. te ga nije moguće mijenjati. Također je Uredbom 1305/2013 propisano da donja granica ekonomske veličine poljoprivrednih gospodarstava kod mladih poljoprivrednika (tip operacije 6.1.1.) mora biti gornja granica za mala poljoprivredna gospodarstva (tip operacije 6.3.1).
12 Rawna d.o.o. Prihvatljivost aktivnosti, Članak 8. (4) Dodijeljena potpora u tipu operacije 6.1.1. može se koristiti za kupovinu poljoprivrednih resursa obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, obrta ili trgovačkog društva koji su bili predmet izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva IZUZEV POLJOPRIVREDNIH RESURSA KOJI SU U VLASNIŠTVU ČLANOVA GOSPODARSTVA ILI UŽE OBITELJI. Nije prihvaćen Poštovani, navedeno nije moguće.
13 Joško Bubalo POGLAVLJE IV. , Zaprimanje i rangiranje Zahtjeva za potporu U čl. 26. treba promijeniti st. 2. jer u prijedlogu Pravilnika nisu navedeni sektori i aktivnosti unutar sektora, kriterij odabira se boduje, ne može imati prioritet u odnosu na drugi kriterij odabira Nije prihvaćen Poštovani, Kako je navedeno u Pravilniku: Kriteriji odabira primjenjuju se na sve Zahtjeve za potporu, a bit će sastavni dio natječaja. Kriteriji odabira upućuju se na mišljenje članovima Odbora za praćenje Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
14 Ante Kukavica PRAVILNIK "Zaprimanje i rangiranje Zahtjeva za potporu" Članak 26. Stavak 2 i 3 su nejasno definirani i navode na sumnju da će se pojedincima pogodovati. Prošli pravilnik je u ovom dijelu bio puno bolji i u startu se znalo jasno tko ima prednost, jasni kriteriji, vrijeme predaje zahtjeva i nema pogodovanja dok ovaj navodi na sumnju. Nije prihvaćen Poštovani, Kriteriji odabira bit će sastavni dio natječaja. Kriteriji odabira upućuju se na mišljenje članovima Odbora za praćenje Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. i na taj način javnost, preko svojih predstavnika u Odboru za praćenje ima mogućnost dati svoje mišljenje i primjedbe na taj način nema bojazni da će doći do bilo kakvog pogodovanja.
15 Andreja Španović Uvjeti prihvatljivosti korisnika , Članak 4. Stavak (3): Ruralni (= seljački) pa i poljoprivredni život je toliko bogat i kao pojam, ali i kao pojava, znanjima i iskustvima da je svođenje toga na agronomska i/ili veterinarska znanja čista diskriminacija i ignorancija svih ostalih i svega ostaloga! Obrazovanost treba poticati, i bodovanje neka ostane prema razini obrazovanosti, ali općoj, dakle: da ta i ta razina fakulteta (bilo kojega!) nosi toliko bodova, a ta i ta razina srednje škole (bilo koje!) toliko, i t.d.. Ovakova diskriminatorna ograničanja kakova su do sad bila na snazi djeluju poticajno za cehovske interesne organizacije, a nikako ne za demografsku obnovu hrvatskoga sela iliti ruralnoga prostora RH, što je (bio?!) jedan od glavnih proklamiranih ciljeva Programa ruralnoga razvoja RH 2014.-2020.! Prihvaćen Poštovana, definicija mladog poljoprivrednika iz Uredbe EU 1305/2013 kaže da mladi poljoprivrednik mora imati odgovarajuća stručna znanja i vještine da bi bio prihvatljiv korisnik u ovome tipu operacije, a Programom ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. definirano je da korisnik mora imati odgovarajuća stručna znanja i vještine za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i to jedno od navedenih: a) diplomski ili preddiplomski studij iz agronomskog ili veterinarskog smjera b) završenu srednju školu iz područja poljoprivrede i veterine c) radno iskustvo iz poljoprivrede ili veterine u trajanju od najmanje dvije godine i dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju
16 OPG Branko Kolega Poslovni plan , Članak 15. Hipotetsko pitanje: ako poljoprivredno gospodarstvo koje se prijavi na natječaj za Mjeru 6.3.1. i koje u svom poslovnom planu navede djelatnost, npr. krčenje zemljišta, krene u realizaciju tog plana (svojim sredstvima) i prije same odluke o odabiru ne znajući ulazi li na krajnju listu korisnika potpore, hoće li to gospodarstvo imati pravo na financijsku pomoć (u slučaju prolaska) ako priloži račune koji dokazuju izvedene radove krčenja? Prihvaćen Poštovani, Provođenje prihvatljivih aktivnost ne smije započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu, osim troškova operativnog poslovanja poljoprivrednog gospodarstva.
17 OPG Branko Kolega Broj projekata po korisniku, Članak 17. Jeli moguće da korisnik koji ostvari pravo na poticaj iz Mjere 6.3.1. do 2020. prijavi svoje gospodarstvo na novi natječaj iz Mjere 6.1.1. (i obrnuto), a da isključuje iste poljoprivredne aktivnosti za koje se traži potpora? Prihvaćen Poštovani, Navedeno je moguće ako se zadovolje svi drugi uvjeti pravilnika i natječaja.
18 CENTAR ZA PODUZETNIŠTVO Prihvatljivost aktivnosti, Članak 8. Kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme- RABLJENO MOŽE BITI? Prihvaćen Poštovani, navedeno je prihvatljivo.