Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlogu Odluke o utvrđivanju ovlaštenih zdravstvenih ustanova u kojima se obavlja stručna procjena radi ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida po osnovi bolesti, pogoršanja bolesti odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, za 2018. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatska psihološka komora ODLUKU O UTVRĐIVANJU OVLAŠTENIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA U KOJIMA SE OBAVLJA STRUČNA PROCJENA RADI OSTVARIVANJA STATUSA HRVATSKOG RATNOG VOJNOG INVALIDA PO OSNOVI BOLESTI, POGORŠANJA BOLESTI ODNOSNO POJAVE BOLESTI KAO POSLJEDICE SUDJELOVANJA U OBRANI SUVERENITETA REPUBLIKE HRVATSKE, ZA 2018. GODINU Pregledom liste ovlaštenih zdravstvenih ustanova u kojima se obavlja stručna procjena uočili smo da na listi nedostaje zdravstvena ustanova u Međimurskoj županiji, odnosno Županijska bolnica Čakovec. Smatramo da je zbog podjednake dostupnosti ustanova u kojima branitelji mogu obaviti stručnu procjenu radi ostvarivanja statusa HRVI po osnovi bolesti, pogoršanja bolesti, odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta RH, listu potrebno nadopuniti i uvrstiti na listu i Županijsku bolnicu Čakovec. Od zbrinjavanja prvog konvoja ranjenika koji su uz pomoć Crvenog križa bili izvedeni iz opkoljenog Vukovara do pružanja zdravstvene zaštite prognanicima i izbjeglicama kojih je na području Međimurja tijekom 1991. godine bilo oko 5000, u Županijskoj bolnici Čakovec liječe se mnogi branitelji i članovi njihovih obitelji, a svojedobno, u periodu od 2003.-2005. godine na psihodijagnostički pregled (obradu psihologa) i pregled psihijatra javio se veći broj branitelja iz Varaždinske i Koprivničko-križevačke županije koji su svoje liječenje i nastavili u istoj ustanovi koja ima u potpunosti zadovoljavajuće kadrovske kapacitete, specijalističko-konzilijarnu djelatnost, dnevnu bolnicu i bolnički odjel za provođenje stručne procjene. Prihvaćen Prihvaćen.