Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Uredbi o izmjeni i dopuni Uredbe o tehničkim standardima zaštite okoliša za smanjenje emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju tijekom punjenja motornih vozila benzinom na benzinskim postajama

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Croatiainspect d.o.o. Na temelju članka 61. stavka 6. i 7. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj __________ 2018. godine donijela Prva Uredba o tehničkim standardima zaštite okoliša za smanjenje emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju tijekom punjenja motornih vozila benzinom na benzinskim postajama objavljena je u „Narodnim novinama“ broj 5/11. Po samoj objavi u Narodnim novinama kao neovisno inspekcijsko tijelo A vrste, krenuli smo u pripremu za akreditaciju i prvi smo u Hrvatskoj akreditirali metodu inspekcije mjerenja povrata para na benzinskim postajama u skladu Uredbe o tehničkim standardima zaštite okoliša za smanjenje emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju tijekom punjenja motornih vozila benzinom na benzinskim postajama (NN 5/11) i same norme HRN EN 16321-2:2013. Sve izmjene i dopune navedene Uredbe moguće je vrlo lako pratiti i pobrojati, ali navedeno nema ni smisla ni potrebe. Bitno je napomenuti da se sve godine unatrag izmjene uvijek rade samo u dijelu definicije „osobe“ koja može izvršiti samu inspekciju na terenu? Napominjemo da kao neovisno inspekcijsko tijelo A vrste, sve te godine nismo izvršili niti jedno službeno mjerenje, a niti se je bilo tko drugi sve te godine unatrag akreditirao bez obzira na mogućnost akreditacije. Sav taj period unatrag, izmjenama i dopunama Uredbe, pokušavala se dati mogućnost akreditacije predmetne norme svim zainteresiranima i nismo ni najmanje imali primjedbi na iste. U ovome trenutku, ova izmjena i dopuna Uredbe je više nego neozbiljna. Poštujući prvenstveno Hrvatsku akreditacijsku agenciju, a zatim i samu normu HRN EN ISO/IEC 17020 koja propisuje neovisnost i nepristranost inspekcijskog tijela, svima bi trebalo biti razumljivo da onaj tko vrši umjeravanje i servisiranje sustava za povrat para na benzinskim postajama nije u mogućnosti vršiti i izdavati potvrde o funkcionalnosti istoga sustava, budući da nije u mogućnosti nepristrano izvršiti predmetno mjerenje. U slučaju bilo kakvih sumnji u navedeno, proučite predmetnu normu, koja je vrlo jasna u tumačenju pojmova inspekcijskog tijela A, B ili C vrste. Navod uz obrazloženje za izmjenu i dopunu Uredbe, da će od 01. siječnja 2018. godine, ukoliko će navedena ispitivanja provoditi samo Inspekcijska tijela vrste A, stvoriti probleme u redovitom funkcioniranju postojećeg sustava kao i kašnjenja u provedbi istoga. Kao što je navedeno da se time ugrožavan osnovni cilj u sprečavanju povećanja emisija hlapivih organskih spojeva u zrak na benzinskim postajama kao i daljnjeg onečišćenja zraka je vrlo upitan i neprihvatljiv, te kao takav pokazuje neodlučnost u rješavanju zadanih obaveza. Molimo Vas da još jednom proučite normu HRN EN ISO/IEC 17020 te da Uredbu konačno objavite u Narodnim novinama kako bi predmetno ispitivanje vršila neovisna inspekcijska tijela A vrste, kako je i već odavno, a na temelju argumentiranih razloga, bilo i propisano. Primljeno na znanje Nastavno na dostavljene komentare i otvorene prijedloge na kojima se zahvaljujemo, ističemo da je prijedlog Uredbe usuglašen sa Hrvatskom akreditacijskom agencijom koja je dala stručno pojašnjenje i dala mišljenje da su inspekcijska tijela vrste C tehnički osposobljena, a razina nepristranosti primjerena vrsti inspekcijskog posla. Nadalje, i u nekim drugim tehničkim područjima (područje inspekcije mjerila u svrhu ovjeravanja kao i u području inspekcije sigurnosnih ventila) ) je u RH također propisana nadležnost inspekcijskih tijela vrste A i C.