Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2018. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga Biom PRAVILA ZA SUFINANCIRANJE S obzirom na iskustvo prijavljivanja projekata na natječaj Ureda za udruge, Udruga Biom ima nekoliko komentara vezano za obrazac prijave za sufinanciranje i smjernica za vidljivost za koje smatramo da bi pomogli da se lakše ispunjavaju i ocjenjuju prijave. Pozivamo vas da nam se javite ili uputite kome da se obratimo kako bi se iste unaprijedile. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća. Pravilima za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2018. godinu propisat će se izrada Smjernica za vidljivost.
2 mr.sc. Ivan Šprajc PRAVILA ZA SUFINANCIRANJE, Članak 1. Sukladno čl. 26, st. 5. Zakona o Vladi RH u vezi s čl. 18. Zakona o sustavu državne uprave predlažem da se ovaj opći akt nazove pravilnik. Naime, na urede Vlade RH primjenjuju se propisi koji uređuju način rada tijela državne uprave a prema čl. 18. Zakona o sustavu državne uprave tijela državne uprave ne donose pravila. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća. Pravni okvir za donošenje Pravilnika mora biti propisan zakonom. Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2018. godinu su opći akt poslovanja Ureda za udruge na temelju članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro (NN 26/15).
3 Udruga Zelena Istra Korisnici sufinanciranja, Članak 2. Držimo da bi se sufinanciranje projekata udruga ugovorenih s Europskom komisijom (bilo da su nositelji ili partneri na projektu) trebalo odobravati i za projekte koji se ne porvode u Hrvatskoj, već npr. u zemljaka kandidatkinjama za ulazak u EU ili drugim zemljama u razvoju. Pomoć zemljama u tranziciji je u samom središtu europske vanjske politike. Da ne bismo navodili brojne dokumente koji govore tome u prilog, osvrnut ćemo se samo na The 2030 Agenda for Sustainable Development iz koje navodimo: «4. As we embark on this great collective journey, we pledge that no one will be left behind. Recognizing that the dignity of the human person is fundamental, we wish to see the Goals and targets met for all nations and peoples and for all segments of society. And we will endeavour to reach the furthest behind first. Means of Implementation 40. The means of implementation targets under Goal 17 and under each SDG are key to realising our Agenda and are of equal importance with the other Goals and targets. The Agenda, including the SDGs, can be met within the framework of a revitalized global partnership for sustainable development, supported by the concrete policies and actions as outlined in the outcome document of the Third International Conference on Financing for Development, held in Addis Ababa from 13-16 July 2015. We welcome the endorsement by the General Assembly of the Addis Ababa Action Agenda, which is an integral part of the 2030 Agenda for Sustainable Development. We recognize that the full implementation of the Addis Ababa Action Agenda is critical for the realization of the Sustainable Development Goals and targets. 41. We recognize that each country has primary responsibility for its own economic and social development. The new Agenda deals with the means required for implementation of the Goals and targets. We recognize that these will include the mobilization of financial resources as well as capacity-building and the transfer of environmentally sound technologies to developing countries on favourable terms, including on concessional and preferential terms, as mutually agreed. Public finance, both domestic and international, will play a vital role in providing essential services and public goods and in catalyzing other sources of finance. We acknowledge the role of the diverse private sector, ranging from micro-enterprises to cooperatives to multinationals, and that of civil society organizations and philanthropic organizations in the implementation of the new Agenda. Partnerstvom i dijalogom sa zemljama u razvoju promiče se poštivanje ljudskih prava i sloboda, mir, demokracija te doprinosi borbi protiv siromaštva. U njihovoj izgradnji organizacije civilnog društva su nezaobilazan čimbenik. OCD-i u Hrvatskoj dobrim dijelom svoj razvoj imaju zahvaliti pomoći Europske komisije u pretpristupnom razdoblju. Neke su organizacije upravo uz tu pomoć dostigle stupanj razvoja odnosno ekspertizu koja im sada omogućava pružanje pomoći drugim zemljama u razvoju. Tu je ulogu ODC-a prepoznala i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, kada je «poticala i podupirala organizacije koje imaju iskustvo i interes za provođenje projekata međunarodne razvojne pomoći». Mnogi stručnjaci iz hrvatskih udruga prepoznati su i u svijetu i sudjeluju u projektima razvojne pomoći koje raspisuje Europska komisija. Smatramo da takav i slične uspjehe predstavnika organizacija civilnog društva iz Hrvatskoj treba podržati jer podižu ugled Hrvatske kao zemlje razvijenog civilnog društva i jer se time ostvaruju ciljevi uključivanja organizacija civilnog društva u europske procese. Tako je, na primjer, naša udruga dala stručnjaka za rad na projektu razvojne pomoći EU u Kini i držimo da bi i za buduće slične projekte trebalo osigurati sufinanciranje UZUVRH-a. Hrvatski OCD-i iz primatelja moraju postati pružatelji razvojne pomoći, ulogu kakvu imaju organizacije drugih država članica EU. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća. Imajući u vidu ograničena sredstva iz dijela prihoda od igara na sreću kojima Ured za udruge raspolaže u svrhu sufinanciranja projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i velikih potreba organizacija civilnoga društva - korisnica EU fondova, najveći dio aktivnosti projekta koji Ured za udruge sufinancira mora se odvijati na teritoriju Republike Hrvatske.
4 DOOR Područja sufinanciranja, Članak 3. U članak 3. dodati i sufinanciranje projekata iz programa koji se provode na teritoriju EU-a, koji su u skladu sa strategijama i ciljevima Europske unije i putem kojih se potiče međunarodna suradnja, dijalog i razmjena iskustava da bi se ti ciljevi dostigli; a koji se financiraju iz drugih izvora (npr. EUKI kojeg financira Njemačko ministarstvo zaštite okoliša) Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća. Imajući u vidu ograničena sredstva iz dijela prihoda od igara na sreću kojima Ured za udruge raspolaže u svrhu sufinanciranja projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i velikih potreba organizacija civilnoga društva - korisnica EU fondova, najveći dio aktivnosti projekta koji Ured za udruge sufinancira mora se odvijati na teritoriju Republike Hrvatske.
5 WWF Adria Područja sufinanciranja, Članak 3. LIFE program je jedini samostalni program/instrument za ispunjenje ciljeva Strategije i akcijskog plana zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine u kojem su integrirani prioriteti EU strategije biološke raznolikosti, Ciljevi održivog razvoja i Aichi ciljevi u okviru UN konvencije o biološkoj raznolikosti. Sufinanciranje Udruga civilnog društva (do 70%) omogućilo bi bolje povlačenje sredstava u Hrvatskoj, posebno s novim pravilima koja brišu geografske alokacije po zemljama i Hrvatska je u kompeticiji sa svim EU članicama. Potrebna je kontinuirana sigurnost vezano za raspoloživa sredstva. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća. Nismo u mogućnosti prihvatiti prijedlog o povećanju postotka sufinanciranja Programa LIFE zbog ograničenih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću kojima Ured za udruge raspolaže u svrhu sufinanciranja projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije. S obzirom da je Program LIFE u nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike, smatramo kako je to tijelo nadležno za osiguravanje sufinanciranja za projekte i programe zaštite okoliša te će Ured za udruge potaknuti Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost da riješe pitanje sufinanciranja preostalog dijela potrebnog udjela obveznog sufinanciranja.
6 Udruga Biom Područja sufinanciranja, Članak 3. Predlažemo da se Program LIFE uvrsti u popis natječaja koje raspisuju pojedine Opće uprave i Službe Europske komisije s obzirom na problematiku osiguranja sufinanciranja za tako važan program kroz koji se velikim dijelom provode izravne aktivnosti provedbe europskih direktiva. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća. Program LIFE nalazi se u okviru natječaja koje raspisuju pojedine Opće uprave i Službe Europske komisije, odnosno njihove agencije te će biti prihvatljiv za sufinanciranje.
7 Partnerstvo za društveni razvoj Područja sufinanciranja, Članak 3. Molimo u članak 3., stavak 2., točka 2 dodati: Program Europa za građane 2014-2020 (Europe for Citizens programme 2014-2020) Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća. Iznos i postotak sufinanciranja nositelja projekta odnosno partnera mora biti jasno istaknut i vidljiv iz ugovora potpisanog s Ugovornim tijelom nadležnim za program Europske unije u sklopu kojeg se projekt provodi, odnosno prihvatljivi su projekti čije se financiranje i sufinanciranje temelji na proračunu, a ne na paušalu, a to nije slučaj s projektima unutar programa Europa za građane. S obzirom da je u navedenom programu u pojedinim pod-akcijama predviđeno financiranje projekata na osnovi paušala, za sufinanciranje prihvatljivi su samo oni projekti kod kojih postoji detaljna razrada proračunskih stavki.
8 Mreža mladih Hrvatske Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2018. godinu, Članak 4. Predlažemo da se na popis programa uvrsti cjelokupni program Erasmus +, odnosno da se otvori mogućnost sufinanciranja izvanrednih troškova nastalih u sklopu projekata iz Ključne aktivnosti 2 i 3 koji se dodjeljuju decentralizirano, odnosno preko natječaja koje administrira Agencija za mobilnost i programe EU, neovisno o tome što se proračuni tih projekata uglavnom sastoje od paušalnih iznosa. U proračunu takvih projekata je jasno navedeno koji će maksimalni iznos izvanrednih troškova financirati Agencija za mobilnost i programe EU, stoga je lako moguće odrediti koji je mogući maksimalni iznos kojim prijavitelj nužno mora sufinancirati taj trošak (korisnik je dužan sufinancirati izvanredne troškove u iznosu od 25% posto). Stoga predlažemo da se uvede mogućnost da Ured za udruge sufinancira 50% od maksimalnog mogućeg iznosa koji bi morao sufinancirati korisnik. U slučaju da do kraja provedbe projekta korisnik projekta ne ostvari trošak u najvećem mogućem iznosu izvanrednih trošaka, korisnik će lako izvršiti povrat neutrošenih sredstava namijenjenih za sufinanciranje, kao što je to slučaj i kod projekata iz svih drugih programa. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća. Kako bi projekt bio prihvatljiv za sufinanciranje od strane Ureda za udruge, iznos i postotak sufinanciranja nositelja projekta odnosno partnera mora biti jasno istaknut i vidljiv iz ugovora potpisanog s Ugovornim tijelom nadležnim za program Europske unije u sklopu kojeg se projekt provodi, odnosno prihvatljivi su projekti čije se financiranje i sufinanciranje temelji na proračunu, a ne na paušalu. Za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije Ured za udruge raspolaže ograničenim sredstvima iz dijela prihoda od igara na sreću. Imajući u vidu da različiti EU programi predviđaju različite financijske okvire, pa se tako i apsolutni iznosi obveznog udjela korisnika značajno razlikuju od programa do programa, popisom programa i pripadajućim postocima navedenim u Pravilima za sufinanciranje, Ured za udruge nastoji odgovarajuće rasporediti sredstva kojima raspolaže kako bi se obuhvatio što veći broj projekata. Obzirom na značajno veću vrijednost pojedinih projekata u određenim EU programima, povećanje postotaka za spomenute programe rezultiralo bi apsorpcijom raspoloživih sredstava za sufinanciranje značajno manjeg broja projekata.
9 Brodsko ekološko društvo-BED Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2018. godinu, Članak 4. "natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave i Službe Europske komisije, odnosno njihove agencije, a koji nisu prethodno specificirani u ovoj tablici" - LIFE projekti mogli bi na neki način nadoknaditi dugogodišnji izostanak bilo kakvog financiranja projekata na području zaštite prirode za organizacije civilnog društva od strane RH i njenog nadležnog ministarstva - kada postotak sufinanciranja ne bi bio toliko velik. I na nivou EU organizacije se bore da se smanji obvezan postotak sufinanciranja no u nekim državama je to riješeno tako da država osigurava taj dio sufinanciranja. Slažemo se s kolegama da bi za LIFE to trebao biti 70 % jer je za većinu udruga nemoguće sudjelovati u trenutnom omjeru 40%-60%. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća. Nismo u mogućnosti prihvatiti prijedlog o povećanju postotka sufinanciranja Programa LIFE zbog ograničenih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću kojima Ured za udruge raspolaže u svrhu sufinanciranja projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije. S obzirom da je Program LIFE u nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike, smatramo kako je to tijelo nadležno za osiguravanje sufinanciranja za projekte i programe zaštite okoliša te će Ured za udruge potaknuti Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost da riješe pitanje sufinanciranja preostalog dijela potrebnog udjela obveznog sufinanciranja.
10 Centar za mirovne studije Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2018. godinu, Članak 4. Čl. 4. točka 7. - Do 2017. nije bilo ograničenja u broju sufinacirannih projekata za organizacije civilnog društva te ih ne bi trebalo biti niti sada. Jedini kriterij organičenja bi trebao biti raspoloživa sredstva. Ovakvim pristupom tj. ograničenjem dovode se u rizik organizacije koje se u većini finaciraju projektim sredstvima, a potrebna su im sredstva za sufinaciranje projekata. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća. Ograničenje da se istoj organizaciji civilnoga društva kao podnositelju prijave mogu sufinancirati najviše 3 projekta, a iznimno o raspoloživim financijskim sredstvima i više od 3 projekta u tijeku iste kalendarske godine postojalo je u Pravilima za sufinanciranje od 2011. godine tj. od početka sufinanciranja obveznog udjela organizacija civilnoga društva od strane Ureda za udruge: čl. 4. Pravila za sufinanciranje iz 2016. godine (KLASA: 421-03/16-01/02, URBROJ: 50419-16-01 od 30. svibnja 2016. godine) čl. 4. Pravila za sufinanciranje iz 2015. godine (KLASA: 421-03/15-01/02, URBRBOJ: 50419-15-19, od 23. ožujka 2015. godine) čl. 4. Pravila za sufinanciranje iz 2014. godine (KLASA: 421-03/14-01/01, URBRBOJ: 50419-14-05, od 28. veljače 2014. godine) čl. 3. Pravila za sufinanciranje iz 2013. godine (KLASA: 421-03/13-01/01, URBRBOJ: 50419-13-9, od 22. veljače 2013. godine) čl. 3. Pravila za sufinanciranje iz 2012. godine (KLASA: 421-03/12-01/01, URBRBOJ: 50419-12-04, od 6. travnja 2012. godine) čl. 3. Pravila za sufinanciranje iz 2011. godine (KLASA: 421-03/11-01/01, URBRBOJ: 50419-11-01, od 18. travnja 2011. godine)
11 Centar za mirovne studije Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2018. godinu, Članak 4. Predlažemo da se za natječaje koje raspisuju pojedine Opće uprave i Službe Europske komisije udio sufinanciranja poveća na 50%. S obzirom na visoke iznose ugovorenih projekata kroz različite programe (JUST, REC, AMIF), a koji mogu iznositi više od 750.000 € (max udio EU finaciranja), iziskuje i veće iznose obveznog sufinaciranja nositelja i partnera. U interesu RHa je poticati organizacije civilnog društva na prijavljivanje projekata kroz ove natječaje. Također predlažemo i povećanje udjela sufinaciranja kroz program Kreativne Europa na najmanje 50 % s obzirom da se od samih prijavitelja i partnera traži udio sufinaciranja u iznosu od 50%. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća. Za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije Ured za udruge raspolaže ograničenim sredstvima iz dijela prihoda od igara na sreću. Imajući u vidu da različiti EU programi predviđaju različite financijske okvire, pa se tako i apsolutni iznosi obveznog udjela korisnika značajno razlikuju od programa do programa, popisom programa i pripadajućim postocima navedenim u Pravilima za sufinanciranje, Ured za udruge nastoji odgovarajuće rasporediti sredstva kojima raspolaže kako bi se obuhvatio što veći broj projekata. Obzirom na značajno veću vrijednost pojedinih projekata u određenim EU programima, povećanje postotaka za spomenute programe rezultiralo bi apsorpcijom raspoloživih sredstava za sufinanciranje značajno manjeg broja projekata. S obzirom da Ministarstvo kulture također osigurava sredstva za sufinanciranje programa Kreativna Europa, a imajući u vidu ograničena sredstva kojima Ured za udruge raspolaže u svrhu sufinanciranja, nismo u mogućnosti prihvatiti prijedlog o povećanju postotka sufinanciranja programa Kreativna Europa. Upućujemo na Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura čije javno savjetovanje je završilo 28.3.2018. godine. Ovim Pravilnikom određuju se kriteriji i postupak prema kojima će Ministarstvo kulture Republike Hrvatske sufinancirati projekte pravnih osoba koje one provode u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura, a koji su prethodno pozitivno ocijenjeni i odobreni na razini Europske unije u okviru jednog od natječaja navedenog potprograma.
12 Udruga Zelena Istra Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2018. godinu, Članak 4. Kod "natječaja koje raspisuju pojedine Opće uprave i Službe Europske komisije, odnosno njihove agencije, a koji nisu prethodno specificirani u ovoj tablici" držimo da bi LIFE projekte trebalo posebno navesti i podići postotak sufinanciranja na 70%. Uvjet prijave na natječaj je zaista veliki postotak sufinanciranja, što mnoge udruge odvraća od prijave. Povlačenje novaca iz tog fonda moglo bi se povećati povećanjem postotka sufinanciranja. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća. Nismo u mogućnosti prihvatiti prijedlog o povećanju postotka sufinanciranja Programa LIFE zbog ograničenih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću kojima Ured za udruge raspolaže u svrhu sufinanciranja projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije. S obzirom da je Program LIFE u nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike, smatramo kako je to tijelo nadležno za osiguravanje sufinanciranja za projekte i programe zaštite okoliša te će Ured za udruge potaknuti Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost da riješe pitanje sufinanciranja preostalog dijela potrebnog udjela obveznog sufinanciranja.
13 Udruga Biom Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2018. godinu, Članak 4. Predlažemo da se za natječaje koje raspisuju pojedine Opće uprave i Službe Europske komisije kao što je Program LIFE osigura do 70% ukupnog iznosa obveznog sufinanciranja. S obzirom da se kroz projekte Programa LIFE izravno provode europske direktive, smatramo da bi povećanjem udjela sufinanciranja značajne dobrobiti imala i država čija je obaveza provedba europskih direktiva. Također, država je obavezna, a trebalo bi joj biti i u interesu, da poveća povlačenje sredstava iz Programa LIFE u Hrvatskoj, koje je iznimno malo upravo zbog neadekvatnog mehanizma osiguranja nacionalnog sufinanciranja. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća. Nismo u mogućnosti prihvatiti prijedlog o povećanju postotka sufinanciranja Programa LIFE zbog ograničenih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću kojima Ured za udruge raspolaže u svrhu sufinanciranja projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije. S obzirom da je Program LIFE u nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike, smatramo kako je to tijelo nadležno za osiguravanje sufinanciranja za projekte i programe zaštite okoliša te će Ured za udruge potaknuti Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost da riješe pitanje sufinanciranja preostalog dijela potrebnog udjela obveznog sufinanciranja.
14 Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2018. godinu, Članak 4. Komentar na tablicu postotka sufinanciranja: u predzadnjem retku tablice pod "natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave i Službe europske komisije, odnosno njihove agencije, a koji nisu prethodno specificirani u ovoj tablici" podrazumijevaju se i projekti sufinancirani iz programa LIFE koji prolaze u vrlo malom broju (jedan ili nijedan godišnje bude odobren). Razlog tome je i što se udruge zbog neadekvatnog osiguravanja sufinanciranja od strane države vrlo rijetko javljaju na ove natječaje. Udruge imaju kapacitet i znanje za prijavu i provedbu LIFE projekata, ali je neophodno osigurati veći udio u sufinanciranju. Predlažemo povećanje postotka sufinanciranja do 70% ukupnog iznosa obveznog sufinanciranja. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća. Nismo u mogućnosti prihvatiti prijedlog o povećanju postotka sufinanciranja Programa LIFE zbog ograničenih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću kojima Ured za udruge raspolaže u svrhu sufinanciranja projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije. S obzirom da je Program LIFE u nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike, smatramo kako je to tijelo nadležno za osiguravanje sufinanciranja za projekte i programe zaštite okoliša te će Ured za udruge potaknuti Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost da riješe pitanje sufinanciranja preostalog dijela potrebnog udjela obveznog sufinanciranja.
15 Alma Papić Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2018. godinu, Članak 4. Prijedlog: Članak 4. stavak 5. tablica - stupac 1, red 4: Tekst "Erasmus:+ Sport (za projekte s detaljno raspisanim proračunom)" zamijeniti tekstom "Erasmus:+ Sport (za troškove za koje je koordinator projekta dužan osigurati dodatna sredstva iz vlastitog proračuna)". Obrazloženje: U projektima koji dobiju potporu kroz akcije „Suradnička partnerstva“, „Mala suradnička partnerstva“ i „Neprofitni europski sportski događaji“ prihvatljivi troškovi za sufinanciranje od strane Ureda za udruge RH su oni troškovi za koje je koordinator projekta dužan osigurati sredstva iz vlastitog proračuna, a navedeni su u projektnom proračunu. Naime, program Erasmus+ u dijelu koji se odnosi na sport dodjeljuje potpore projektima u okviru 3 akcije: 1) Suradnička partnerstva, 2) Mala suradnička partnerstva, i 3) Neprofitni europski sportski događaji. 1) Suradnička partnerstva Proračunske stavke su: 1. Project management and implementation – prihvatljivi troškovi: paušal 2. Transnational project meetings – prihvatljivi troškovi: paušal 3. Intellectual outputs – prihvatljivi troškovi: paušal 4. Multiplier sport events – prihvatljivi troškovi: paušal; iznos potpore: max. 30.000 EUR 5. Exceptional costs – prihvatljivi troškovi: realni troškovi; intenzitet potpore: max. 80% iznos potpore: max. 50.000 EUR Intenzitet potpore za proračunsku stavku „Exceptional costs“ iznosi max. 80% i ograničen je na 50.000 EUR, što znači da je koordinator projekta dužan osigurati dodatna sredstva iz vlastitog proračuna. Odobrena paušalna sredstva na ostalim proračunskim stavkama nisu nužno dostatna za provedbu planiranih aktivnosti. Stoga je koordinator projekta dužan osigurati dodatna sredstva iz vlastitog proračuna. 2) Mala suradnička partnerstva Proračunske stavke su: 1. Project management and implementation – prihvatljivi troškovi: paušal 2. Transnational project meetings – prihvatljivi troškovi: paušal 3. Exceptional costs – prihvatljivi troškovi: realni troškovi; intenzitet potpore: max. 80% iznos potpore: max. 10.000 EUR Intenzitet potpore za proračunsku stavku „Exceptional costs“ iznosi max. 80% i ograničen je na 10.000 EUR, što znači da je koordinator projekta dužan osigurati dodatna sredstva iz vlastitog proračuna. Odobrena paušalna sredstva na ostalim proračunskim stavkama nisu nužno dostatna za provedbu planiranih aktivnosti. Stoga je koordinator projekta dužan osigurati dodatna sredstva iz vlastitog proračuna. 3) Neprofitni europski sportski događaji Proračunske stavke su: 1. Personnel costs – prihvatljivi troškovi: realni troškovi; intenzitet potpore: max. 80% 2. Travel and subsistence – prihvatljivi troškovi: realni troškovi; intenzitet potpore: max. 80% 3. Equipment costs – prihvatljivi troškovi: realni troškovi; intenzitet potpore: max. 80% 4. Consumables and supplies – prihvatljivi troškovi: realni troškovi; intenzitet potpore: max. 80% 5. Subcontracting costs – prihvatljivi troškovi: realni troškovi; intenzitet potpore: max. 80% 6. Duties, taxes and charges – prihvatljivi troškovi: realni troškovi; intenzitet potpore: max. 80% 7. Other costs – prihvatljivi troškovi: realni troškovi; intenzitet potpore: max. 80% Intenzitet potpore na svim proračunskim stavkama iznosi max. 80% prihvatljivih troškova. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća. Kako bi projekt bio prihvatljiv za sufinanciranje od strane Ureda za udruge, iznos i postotak sufinanciranja nositelja projekta odnosno partnera mora biti jasno istaknut i vidljiv iz ugovora potpisanog s Ugovornim tijelom nadležnim za program Europske unije u sklopu kojeg se projekt provodi, odnosno prihvatljivi su projekti čije se financiranje i sufinanciranje temelji na proračunu, a ne na paušalu. Ured za udruge raspolaže ograničenim sredstvima iz dijela prihoda od igara na sreću za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije. Stoga, smatramo da je za sufinanciranja u području sporta nadležno resorno tijelo za to upravno područje.
16 Udruga Biom Prijava za sufinanciranje, Članak 5. Predlažemo da se preslika uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje dostavlja tek ako se odobri projekt, kao što se radi za neke druge natječaje i u tom slučaju se samo potpisuje izjava da nitko nije kažnjavan. Predlažemo i da se preslika potvrde Porezne uprave o nepostojanju javnog duga također predaje nakon prihvaćanja financiranja, npr. da se u roku od 5 dana treba predati dodatna dokumentacija. Također predlažemo da se prilikom prijave projekta koji je usmjeren na djecu kao potencijalne korisnike dostavlja izjava da se prijavitelj obavezuje napraviti provjeru svih osoba koje će kroz provedbu projektnih aktivnosti biti u kontaktu s djecom. Naime, u trenutku prijave projekta koji se provodi 5 godina nije moguće unaprijed znati sve osobe koje će raditi s djecom, pa bi bilo primjerenije da se daje izjava i da se onda tijekom provedbe dostavi potrebna dokumentacija. Djelomično prihvaćen Prijedlog se djelomično prihvaća. Povjerenstvo za procjenu prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva prijavljenih na Javni poziv provjerava udovoljava li prijava propisanim uvjetima i ne radi procjenu projekata jer je takva procjena provedena prije sklapanja ugovora s Ugovornim tijelom. Sukladno navedenom, prilikom procjenjivanja prijava obavezna je sva dokumentacija kako bi se u što kraćem roku donijela Odluka o sufinanciranju i potpisali ugovori o sufinanciranju. Slažemo se s primjedbom da se tijekom provedbe projekta mogu pojaviti dodatni izvoditelji aktivnosti te će se Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2018. godinu nadopuniti u tom kontekstu. Ipak, s obzirom da se radi o posebno ranjivim društvenim skupinama kao krajnjim korisnicima aktivnosti, a da se uvid u kaznenu evidenciju radi za slučajeve posebno teških kaznenih djela, Ured za udruge ne može na sebe preuzeti odgovornost i potpisivati ugovore s organizacijama civilnoga društva za koje nije u trenutku potpisivanja ugovora provjerio sve dostupne informacije. Uvid u kaznenu evidenciju radi isključivo Ministarstvo pravosuđa na zahtjev nadležnog tijela javne vlasti te je korisnik sufinanciranja ne može izvršiti samostalno. U tom dijelu komentar se ne prihvaća.
17 mr.sc. Ivan Šprajc Podnošenje prigovora, Članak 7. Sukladno čl. 32, st. 5. Uredbe iz NN 26/15 (a na koju se poziva predlagatelj ovih pravila) potrebno je regulirati postupak koji će se provesti prilikom ulaganja prigovora. U ovom članku takav postupak nije u dovoljnoj mjeri reguliran. Stoga je potrebno dodatno regulirati ovaj postupak. Osim toga, u općim aktima ove vrste podnositeljima prijave moraju na dispoziciji stajati dva prigovora; prigovor na odluku o neispunjavanje propisanih uvjeta natječaja kao i prigovor na odluku o financiranju (čl. 4, st. 1, B, al. 12. Uredbe iz NN 26/15). Stoga je potrebno u ovom općem aktu urediti oba prigovora. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća. Povjerenstvo za procjenu prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva prijavljenih na Javni poziv provjerava udovoljava li prijava propisanim uvjetima i ne radi procjenu projekata jer je takva procjena provedena prije sklapanja ugovora s Ugovornim tijelom. Sukladno navedenom, prijavitelji su u mogućnosti uložiti prigovor na nepoštivanje propisane procedure prilikom donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava.
18 mr.sc. Ivan Šprajc Zabrana sudjelovanja u izbornoj promidžbi, Članak 16. Molim predlagatelja da obrazloži ovu odredbu a osobito iz perspektive pravne stečevine Europske unije, Europske konvencije te čl. 10. Zakona o udrugama. Nije prihvaćen Članak 10. Zakona o udrugama (NN 74/14 i 70/17) ne predmnijeva sudjelovanje udruga u političkom nadmetanju i promicanju političkih kandidata, osobito kada se radi o udrugama čije su aktivnosti financirane javnim sredstvima. Ne negirajući pravnu stečevinu Europske unije i članak 10. Zakona o udrugama, a imajući u vidu da se djelovanje političkih stranaka i kandidata u izbornom procesu financira putem posebnog propisa, članak 16. Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2018. godinu odnosi se upravo na izbjegavanje dvostrukog financiranja političkih aktivnosti. Sredstva od sufinanciranja moraju biti usmjerena na provedbu konkretnog projekta i ne mogu biti usmjerena ni u jedne druge svrhe.