Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Pravilniku o jedinstvenom vizualnom identitetu zaštite prirode u Republici Hrvatskoj

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Futura, udruga za zaštitu životinja PRAVILNIK O JEDINSTVENOM VIZUALNOM IDENTITETU ZAŠTITE PRIRODE U REPUBLICI HRVATSKOJ O kojem god da se znaku radi, njime trebaju biti obilježeni i rezervati - npr. ornitološki rezervati, a ne samo nacionalni i parkovi prirode i to treba jasno navesti u Pravilniku. Nije prihvaćen Sukladno članku 1. Prijedloga Pravilnika svrha propisivanja jedinstvenog vizualnog identiteta je postizanje opće prepoznatljivosti u sustavu zaštite prirode, dakle ne i prepoznatljivosti pojedinog zaštićenog područja ili kategorije zaštićenih područja, kao što su posebni rezervati. Sukladno članku 4. Prijedloga Pravilnika znakovi (javnih ustanova) nacionalnih parkova i parkova prirode grafički su izvedeni iz elemenata znaka zaštite prirode i čine s njime jedinstvenu vizualnu cjelinu. Kako se radi o znakovima (javnih ustanova) nacionalnih parkova i parkova prirode, nije moguće uz njih ili pored njih koristiti i znakove za pojedina druga zaštićena područja, odnosno kategorije zaštićenih područja, pa tako ni za posebne rezervate. Uvođenje znakova za pojedina druga zaštićena područja, odnosno kategorije zaštićenih područja, nije u skladu sa gore navedenom svrhom propisivanja jedinstvenog vizualnog identiteta.
2 Darko Posarić PRAVILNIK O JEDINSTVENOM VIZUALNOM IDENTITETU ZAŠTITE PRIRODE U REPUBLICI HRVATSKOJ Kad pravilnik dođe u ovu fazu manje-više je stvar završena, ali ipak ću ostaviti komentar. Naime, biljka kockavica (Fritillaria meleagris L.) je dušu dala da bude simbol zaštite prirode u RH (poseban izgled cvijeta, vrlo zanimljiv oblik, u bojama hrvatskoga grba, vrlo jednostavno i lijepo se može napraviti u stiliziranome prikazu, zaštićena je, ponegdje je i pred izumiranjem...). Tu je biljku trebalo iskoristiti kao simbol svekolike prepoznatljivosti i zaštite prirode, jer ona u sebi i sadrži i simbolizira sve što hrvatska zaštita prirode jest i treba biti, i vizualno i stvarno. Crveni i zeleni kvadrati sa zaobljenim ili nezaobljenim rubovima, uz dužno poštovanje, nisu kockavici ni do koljena. Ovime što zakonodavac predlaže dobit će se jedan u nizu simbola na koji će se ljudi s vremenom naviknuti, ali bit će bez dubine i poruke. Znam da bi malotko žrtvovao već spremnu koncepciju zbog nekog tamo prijedloga na e-savjetovanjima, ali vjerujem da bi se isplatilo. Nije prihvaćen Zbog jednostavnosti prikaza i lakše uklopivosti znaka zaštite prirode predloženog člankom 2. Prijedloga Pravilnika u znakove (javnih ustanova) nacionalnih parkova i parkova prirode, te imajući u vidu da pojedini parkovi prirode i nacionalni parkovi (morski) nisu stanište kockavice, ovaj zanimljiv prijedlog se ne može prihvatiti.
3 Robert Smolec Znakovi javnih ustanova za upravljanje nacionalnim parkovima i parkovima prirode, Članak 5. U stavku 1. podstavku 12. ("Lonjsko polje") riječ: "leucordia" ispraviti u: "leucorodia". Prihvaćen Riječ je o tipfeleru. Ispravit će se u konačnom prijedlogu pravilnika.