Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o provedbi mjere 17 »Upravljanje rizicima«, podmjere 17.1. »Osiguranje usjeva, životinja i biljaka« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti podupiremo dvije važne promjene u prijedlogu Pravilnika, smanjenje praga gubitka i povećanje intenziteta potpore. Također, činjenica da korisnici više ne moraju platiti cjelokupni iznos premije, već je dovoljna uplata 30% premije osiguranja je definitivno pozitivna. Uz sve navedeno predlažemo i jednu značajnu promjenu u članku 6.st.1.t.d). Smatramo kako formulacijom kojom se "pokriva isključivo gubitke godišnje proizvodnje korisnika..." u nepovoljan položaj se stavljaju korisnici koji osiguravaju višegodišnje nasade. Činjenica je da će nastupanjem nekog od osiguranih rizika nastati šteta i na urodu u toj godini, međutim, vrlo često dolazi do oštećenja nasada i umanjenja njegove vrijednosti koju on ima u tom trenutku, kao i smanjenja uroda ili njegovog cjelokupnog gubitka u budućnosti. Zbog navedenih razloga predlažemo uvođenje mogućnosti osiguranja višegodišnjih nasada kroz police osiguranja koje će u svojem trajanju biti prilagođene predviđenom trajanju nasada. Visina premije bi se ugovarala sukladno vrijednosti samoga nasada, kao i vrijednosti plodova koje on donosi i koje će donositi u budućnosti. S poštovanjem, Dalibor Šoštarić, ravnatelj CPRR PGŽ Nije prihvaćen Sukladno članku 37. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 i njenim izmjenama i dopunama potpora se dodjeljuje isključivo u slučaju ugovora o osiguranju koji pokrivaju gubitke nastale nepovoljnim klimatskim prilikama, bolešću životinja ili biljaka, najezdom nametnika ili okolišnim incidentom ili mjerom donesenom u skladu s Direktivom 2000/29/EZ čija je svrha suzbijanje ili sprečavanje bolesti biljaka, ili nametnika koji uništavaju više od 20 % prosječne godišnje proizvodnje poljoprivrednika u proteklom trogodišnjem razdoblju ili prosječne trogodišnje proizvodnje u proteklom petogodišnjem razdoblju, ne uzimajući u obzir najveću i najmanju vrijednost. Stoga ugovor o osiguranju višegodišnjih nasada nije prihvatljiv u podmjeri 17.1.