Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatski sabor kulture PRAVILNIK, Članak 3. Sukladno izraženim postotcima sufinanciranja projekata predlažemo da se isto primjeni i na kategoriju europskih mreža, a ne da se uvodi cenzus sufinanciranja do 7.500,00 kn na godišnjoj razini u svrhu putovanja. Smatramo kako je to ograničavajući faktor u odnosu na ostale kategorije i da bi Ministarstvo kulture kategoriju mreža trebalo podržati s najmanje 30%, a najviše 60% udjela hrvatskog partnera koji sudjeluje u statusu suorganizatora ili partnera u projektu. Osim toga predloženo financiranje isključivo u svrhu putovanja ne ostavlja hrvatskom partneru mogućnost organizacije nekog događanja poput konferencija, skupova i slično u Hrvatskoj, a u sklopu europskog projekta čiji je projektni partner. Nije prihvaćen Natječajna kategorija za potporu mrežama razlikuje se od ostalih natječajnih kategorija potprograma Kultura programa Kreativna Europa u proračunskom smislu, te nije moguće izračunati postotak udjela hrvatskog partnera temeljem Ugovora s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA).
2 Lab852 PRAVILNIK, Članak 4. Potrebno specificirati - do sada se sufinanciranje troškova vodilo općim pravilima sufinanciranja programa europske kulturne suradnje te u tom smislu nisu bili prihvatljivi troškovi zapošljavanja osoblja na projektu, a što je prihvatljiv trošak svih EU programa. Takav selektivni pristup, osim što nije utemeljen u europskim politikama zapošljavanja, stvara probleme u financijskom planiranju i realizaciji projekata, primjerice, ukoliko su troškovi produkcije u djelu projekta u kojem lokalno sufinanciranje još nije realizirano (iako je ostvareno putem Pravilnika), ili ako je rok za lokalno izvještavanje u periodu projekta u kojem su prevladavajuće istraživačko - pripremno - administrativne aktivnosti / troškovi. Nije prihvaćen Brisanjem navoda u članku 4. prethodnog Pravilnika koji kaže kako su prihvatljivi svi troškovi u projektu „osim administrativnih, troškova najma i režija te troškova zaposlenih na projektu“ proširen je spektar prihvatljivih troškova, a ne ograničen stoga ga nije potrebno dodatno specificirati.
3 Hrvatski sabor kulture PRAVILNIK, Članak 5. Prema Vašem prijedlogu Hrvatski projektni partneri i hrvatski članovi Europskih mreža bili bi obvezni svake godine do 15. studenog dostaviti informacije vezano za svaku sljedeću godinu provedbe projekta. Sukladno našem ovogodišnjem iskustvu to nije moguće iz razloga što, primjera radi, prijedlog programa naše mreže prema Izvršnoj agenciji podnesen je 31.1.2018. za izvršenje programa rada od 1.8.2018.-31.7.2019. Stoga se preporuča da se primjeni praksa prijave za programe međunarodne kulturne suradnje Ministarstva kulture u dva roka, 15. studenog kako je navedeno i 15.2. za programe tekuće godine a sve u skladu s "projektnom" godinom koja u našem slučaju teče od kolovoza tekuće godine do srpnja naredne. Nije prihvaćen Hrvatski proračun se određuje prema proračunskoj godini, te će se projektni prijedlozi promatrati u tim okvirima.
4 Lab852 PRAVILNIK, Članak 5. Potrebno je uzeti u obzir partnere koji trenutno provode projekte iz programa Platformi te su ostvarili sufinanciranje za provedbu aktivnosti tijekom 2018. godine. Naime, naš je slučaj takav da nismo uvršteni u Program javnih potreba u kulturi, na koji smo se prijavili putem javnog poziva (Programi međunarodne kulturne suradnje), niti u Program razvoja publike, moguće pod pretpostavkom da će isti biti sufinanciran putem Pravilnika. Ako je to slučaj, ovako formulirano pravilo nam ne ostavlja prostora za prijavu za sufinanciranje aktivnosti u 2018. kroz hrvatsku politiku međunarodne kulturne suradnje. Prihvaćen Hrvatski projektni partneri koji su izabrani za sudjelovanje u projektima Kreativne Europe u 2018. godini, a na vrijeme su prijavljeni za potporu Ministarstva kulture, bit će obaviješteni o mogućnosti sufinanciranja u ovoj godini putem Pravilnika.
5 Hrvatski sabor kulture PRAVILNIK, Članak 7. Predlaže se određivanje roka od dana ispunjenja elektroničke prijavnice za donošenje konačnih odluka Ministarstva kulture o visini sufinanciranih iznosa. Nije prihvaćen Dinamika donošenja Odluka ovisi o cjelokupnom proračunu koji je na raspolaganju, te broju podnesenih prijava, stoga nije moguće donositi Odluke na pojedinačnoj osnovi.
6 Lab852 PRAVILNIK, Članak 7. Potrebno je uzeti u obzir (Članak 5.) i potpisan Ugovor o suradnji partnera na projektu (Cooperation Agreement), koji nije nužno djelom Ugovora voditelja sa Agencijom, a kojim se detaljno definira model financijske distribucije i intenziteta sufinanciranja obzirom na specifičnu dinamiku aktivnosti. Prihvaćen Prihvaća se
7 Krešimira Gojanović PRAVILNIK, Članak 7. Komentar daje Krešimira Gojanović, predsjednica HDLU Zagreb: pravilnikom bi trebalo definirati i pitanje Sukoba interesa - smiju li članovi Kulturnog vijeća za međunarodnu kulturnu suradnju sudjelovati na tim natječajima za sufinanciranje projekata EU Kreativna Europa - jedan članak pravilnika možda bi trebalo posvetiti i tom pitanju sukoba interesa i kako ga ubuduće spriječiti. Nije prihvaćen Pravilnikom se određuju postoci sufinanciranja udjela hrvatskog partnera u proračunu projekta, čime se izbjegava problem sukoba interesa, budući da je sufinanciranje osigurano svim korisnicima koji su se javili u propisanom roku, bez iznimke.
8 Krešimira Gojanović PRAVILNIK, Članak 9. Pitanje postavlja Krešimira Gojanović, predsjednica HDLU Zagreb: tko će to kontrolirati da li je hrvatski projektni partner pružio istinite podatke i namjenski trošio sredstva? Tko je to do sada kontrolirao? Naime, u nas je bila i udruga, koja je imala velike dugove od izgubljene sudske tužbe, a uprkos tome su sve ove godine dobijali neki novac za EU projekte. Ovo je bilo vrlo čudno mnogima od nas na hrvatskoj likovnoj sceni - kako je to moguće da ti ljudi iz EU žele kod nas financirati pravnu osobu u dugovima?? Stoga bi ovim pravilnikom trebalo definirati i te stvari - smije li udruga u dugovima dobijati novac za sufinanciranje EU projekata - i da se razmisli je li to etički prihvatljivo? To ipak nije pošteno prema svim onim našim pravnim subjektima koji uredno rade i nemaju nikakvih dugova, i oni bi prije trebali imati šanse za sufinanciranje projekata, nego neki neuredni i prezaduženi domaći projektni partneri. Zato je to pitanje kontrole vrlo bitno da se definira tko točno će to raditi i kome bi se eventualno zainteresirani građani mogli obratiti u svrhu dobijanja transparentnih informacija o tome kako se troši javni novac u sufinanciranju EU projekata? Nije prihvaćen Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA) obavlja sve potrebne kontrole.